CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

CAYSTON 75 mg
Denumire CAYSTON 75 mg
Descriere Cayston este indicat pentru terapia supresivă a infecţiilor pulmonare cronice determinate de Pseudomonas aeruginosa la pacienţi cu fibroză chistică (FC) în vârstă de minimum 18 ani.

Această indicaţie se bazează, în principal, pe două studii clinice controlate cu placebo, fiecare constậnd dintr-un singur ciclu de tratament de 28 zile. Există date limitate care să susţină persistenţa pe perioada ciclurilor ulterioare de tratament a beneficiului observat pe termen scurt Trebuie luate în considerare ghidurile oficiale cu privire la utilizarea corespunzătoare a medicamentelor antibacteriene.

Denumire comuna internationala AZTREONAM
Actiune terapeutica ALTE ANTIBIOTICE BETALACTAMICE
Prescriptie P-RF/R
Forma farmaceutica PULB+SOLV. PT. SOL. DE INHALAT PRIN NEBULIZATOR
Ambalaj Cutie cu 84 flac.din sticla bruna x 75 mg pulb. + 88 fiole din PEJD x 1ml solvent
Valabilitate ambalaj 2 ani pulb./ 4 ani solvent
Cod ATC J01DF01
Firma - Tara producatoare GILEAD SCIENCE LIMITED - IRLANDA
Autorizatie de punere pe piata GILEAD SCIENCE INTERNATIONAL LIMITED - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre CAYSTON 75 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre CAYSTON 75 mg, pulb+solv. pt. sol. de inhalat prin nebulizator       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Cayston 75 mg pulbere şi solvent pentru soluţie de inhalat prin nebulizator

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Cayston conţine aztreonam lizină (formată in situ din 75 mg aztreonam) sub formă de pulbere sterilă liofilizată într-un flacon şi o fiolă a 1 ml solvent steril (clorură de sodiu 0,17% m/v). După reconstituirea pulberii cu solvent, soluţia de inhalat prin nebulizator conţine 75 mg aztreonam (sub formă de lizină).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi solvent pentru soluţie de inhalat prin nebulizator.

Pulbere albă sau aproape albă, liofilizată.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Cayston este indicat pentru terapia supresivă a infecţiilor pulmonare cronice determinate de Pseudomonas aeruginosa la pacienţi cu fibroză chistică (FC) în vârstă de minimum 18 ani.

Această indicaţie se bazează, în principal, pe două studii clinice controlate cu placebo, fiecare constậnd dintr-un singur ciclu de tratament de 28 zile. Există date limitate care să susţină persistenţa pe perioada ciclurilor ulterioare de tratament a beneficiului observat pe termen scurt (vezi pct. 5.1). Trebuie luate în considerare ghidurile oficiale cu privire la utilizarea corespunzătoare a medicamentelor antibacteriene.

4.2 Doze şi mod de administrare

Pacienţii trebuie să utilizeze un medicament bronhodilatator înaintea fiecărei doze de Cayston. Bronhodilatatoarele cu durată scurtă de acţiune se pot administra între 15 minute şi 4 ore înaintea fiecărei doze de Cayston; bronhodilatatoare cu durată lungă de acţiune se pot administra între 30 minute şi 12 ore înaintea fiecărei doze de Cayston.

Pentru pacienţii cărora li se administrează mai multe tratamente la nivelul aparatului respirator, ordinea recomandată este:

·        bronhodilatator

·        alfa-dornază

·        fizioterapie toracică

·        alte medicamente inhalatorii

Adulţi

Doza recomandată pentru adulţi este de 75 mg de trei ori într-un interval de 24 ore, timp de 28 zile.

Dozele trebuie administrate la un interval de cel puţin 4 ore.

Până în prezent, nu sunt disponibile date controlate cu privire la eficacitatea ciclurilor multiple de tratament (vezi pct. 5.1). După tratamentul iniţial de 28 zile, pot fi administrate cicluri suplimentare de tratament, dar numai la recomandarea medicului. În cazul prescrierii unor asemenea cicluri suplimentare, se recomandă o perioadă de cel puţin 28 zile fără tratament cu Cayston.

Copii şi adolescenţi

Cayston nu este recomandat pentru utilizare la copii cu vârsta sub 18 ani datorită insuficienţei datelor privind siguranţa şi eficacitatea (vezi pct. 5.1).

Pacienţi vârstnici

Studiile clinice cu Cayston nu au inclus un număr suficient de pacienţi cu vârste de minim 65 ani, pentru a se putea determina dacă aceştia răspund diferit, comparativ cu pacienţii mai tineri. În cazul în care Cayston este prescris pacienţilor vârstnici, dozele sunt aceleaşi ca cele folosite la adulţi.

Insuficienţă renală

Se ştie că aztreonamul este excretat pe cale renalăşi, în consecinţă, administrarea de Cayston la pacienţii cu insuficienţă renală (creatinină serică > 2 ori limita superioară a valorilor normale) trebuie efectuată cu atenţie. Nu este necesară ajustarea dozei în cazul insuficienţei renale, deoarece concentraţia sistemică de aztreonam în urma administrării de Cayston pe cale inhalatorie este foarte mică (aproximativ 1% din concentraţia care rezultă după administrarea unei doze de 500 mg aztreonam pe cale injectabilă).

Insuficienţă hepatică

Nu există date cu privire la utilizarea Cayston la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (valori ALAT sau ASAT mai mari decât de 5 ori limita superioară a valorilor normale). Nu este necesară ajustarea dozei în cazul insuficienţei hepatice.

Mod de administrare

Cayston este destinat utilizării numai pe cale inhalatorie.

Cayston trebuie administrat numai cu nebulizatorul Altera şi cu generatorul de aerosoli Altera, conectat la o unitate de control Altera sau la o unitate de control rapid eFlow. Pentru instrucţiuni referitoare la reconstituirea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Reacţii alergice

În cazul apariţiei unei reacţii alergice la Cayston, administrarea medicamentului trebuie întreruptăşi trebuie iniţiat tratamentul antialergic corespunzător. Apariţia unei erupţii cutanate poate indica o reacţie alergică la Cayston.

Reactivitatea încrucişată poate apărea la pacienţi cu antecedente de alergie la antibiotice betalactamice, cum sunt penicilinele, cefalosporinele şi/sau carbapenemele. Datele obţinute în studiile efectuate la animale şi la om demonstrează un risc mic de reactivitate încrucişată între aztreonam şi antibioticele beta-lactamice. Aztreonamul, un monobactam, are un potenţial imunogen slab. Se recomandă precauţie la administrarea de Cayston la pacienţii cu alergie la antibiotice beta-lactamice în antecedente.

După utilizarea parenterală a altor medicamente care conţin aztreonam s-au raportat următoarele reacţii adverse rare şi severe, chiar dacă acestea nu s-au observat până în prezent în cazul utilizării Cayston: necroliză epidermică toxică, anafilaxie, purpură, eritem polimorf, dermatită exfoliativă, urticarie, peteşii, prurit, diaforeză.

Bronhospasm

Bronhospasmul este o complicaţie asociată cu terapiile cu soluţii de inhalat prin nebulizator. Înaintea administrării terapiei de studiu, pacienţii au fost trataţi în prealabil cu un bronhodilatator. După administrarea terapiei de studiu, s-a observat o reducere acută cu ≥ 15% a volumului expirator forţat pe secundă (FEV1) la 3% dintre pacienţii cărora li s-a administrat Cayston şi la 4% dintre pacienţii cărora li s-a administrat placebo, în ciuda tratamentului prealabil cu un bronhodilatator, înaintea administrării terapiei de studiu. Pacienţii trebuie să utilizeze un bronhodilatator înaintea fiecărei doze de Cayston. Dacă se suspectează că bronhospasmul este o manifestare a unei reacţii alergice, trebuie luate măsurile adecvate (vezi paragraful de mai sus referitor la “reacţii alergice”).

Alte precauţii

În studiile clinice, eficacitatea şi siguranţa Cayston nu au fost testate la pacienţii cu valori procentuale ale FEV1 estimate a fi < 25% sau > 75%. Pacienţii la care au fost izolate din spută tulpini de Burkholderia cepacia în ultimii 2 ani au fost excluşi din studiile clinice.

Aztreonamul sub formă injectabilă nu trebuie utilizat în sistemul Altera sau în alte nebulizatoare. Aztreonamul sub formă injectabilă nu este preparat în mod specific pentru inhalare şi conţine arginină, o substanţă care determină inflamaţie pulmonară.

Apariţia infecţiilor cu P. aeruginosa rezistent la antibiotice şi a suprainfecţiilor cu alţi agenţi patogeni reprezintă riscuri potenţiale asociate cu terapia antibiotică. Apariţia unei rezistenţe în timpul terapiei cu aztreonam pe cale inhalatorie ar putea limita opţiunile terapeutice în timpul exacerbărilor acute. În studiile clinice, la pacienţii cărora li s-a administrat Cayston de trei ori pe zi, nu s-au observat creşteri semnificative din punct de vedere clinic ale prevalenţei rezistenţei la antibiotice pentru P. aeruginosa sau pentru alte bacterii patogene cu acţiune la nivelul căilor respiratorii. La pacienţi infectaţi cu tulpini de P. aeruginosa polirezistente la antibiotice, s-au observat, în urma tratamentului cu Cayston, ameliorări ale simptomelor respiratorii şi ale funcţiei pulmonare. La pacienţii cărora li s-au administrat câteva cicluri de tratament cu Cayston s-a observat în timp o prevalenţă crescută a speciilor de Aspergillus şi Candida. Nu se cunoaşte semnificaţia clinică a acestor observaţii.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile. Cu toate acestea, în studiile clinice nu s-au observat interacţiuni medicamentoase atunci când Cayston a fost administrat concomitent cu bronhodilatatoare, alfa-dornază, enzime pancreatice, azitromicină, tobramicină, corticosteroizi orali (în doze mai mici de 10 mg pe zi/20 mg la fiecare două zile) şi corticosteroizi pe cale inhalatorie.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există date privind utilizarea de aztreonam la femeile gravide. Studiile la animale nu au evidenţiat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3).

Concentraţia sistemică de aztreonam în urma administrării de Cayston pe cale inhalatorie este mică, în comparaţie cu o doză standard de aztreonam administrată pe cale injectabilă (aproximativ 1% din concentraţia care rezultă după administrarea unei doze de 500 mg aztreonam pe cale injectabilă).

Cayston nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care starea clinică a femeii impune folosirea tratamentului cu aztreonam.

În urma administrării sub formă injectabilă, aztreonamul este excretat în laptele uman în concentraţii foarte mici. Concentraţia sistemică de aztreonam în urma administrării pe cale inhalatorie este aproximativ 1% din concentraţia care rezultă după administrarea unei doze standard de aztreonam pe cale injectabilă. Din această cauză, precum şi datorită absorbţiei mici după administrarea pe cale orală, expunerea la aztreonam a sugarilor alăptaţi la sân este probabil extrem de mică în cazul administrării Cayston la femeile care alăptează.

Cayston poate fi utilizat în timpul alăptării.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, pe baza profilului de siguranţă şi a mecanismului de acţiune, nu se prevede ca medicamentul Cayston să afecteze în mod negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Siguranţa Cayston a fost evaluată în cadrul a trei studii de fază 3, la 344 pacienţi în majoritate adulţi (77%), cu infecţii cronice cu P. aeruginosa. În două studii de fază 3 controlate cu placebo, pacienţilor li s-a administrat Cayston 75 mg de 2 ori pe zi (69 pacienţi) sau de 3 ori pe zi (146 pacienţi), timp de 28 zile. Într-un studiu deschis de urmărire de fază 3, Cayston 75 mg a fost administrat de 2 sau 3 ori pe zi la 274 pacienţi cu FC; administrarea s-a făcut în cicluri de 28 zile, până la un maximum de nouă cicluri de tratament.

În continuare, sunt prezentate reacţiile adverse observate în studiile clinice controlate cu placebo, considerate (cel puţin posibil) a fi asociate tratamentului; aceste reacţii sunt prezentate în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe şi de frecvenţă.

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Frecvenţele sunt definite după cum urmează: foarte frecvente (≥ 1/10) şi frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10).

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Foarte frecvente: wheezing, tuse, durere faringolaringeală, congestie nazală Frecvente: bronhospasm nealergic, disconfort toracic, rinoree

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente: erupţii cutanate

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Foarte frecvente: febră

După utilizarea parenterală a altor medicamente care conţin aztreonam s-au raportat următoarele reacţii adverse rare şi severe, chiar dacă acestea nu s-au observat până în prezent în cazul utilizării Cayston: necroliză epidermică toxică, anafilaxie, purpură, eritem polimorf, dermatită exfoliativă, urticarie, peteşii, prurit, diaforeză.

4.9 Supradozaj

Nu s-au identificat reacţii adverse asociate în mod specific cu supradozajul cu Cayston. Deoarece concentraţia plasmatică de aztreonam în urma administrării Cayston (75 mg) este de aproximativ 0,6 µg/ml, în comparaţie cu concentraţiile serice de 54 µg/ml în urma administrării de aztreonam sub formă injectabilă (500 mg), nu se anticipează probleme legate de siguranţă în cazul supradozajului cu Cayston.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antibiotice pentru uz sistemic, alte antibiotice beta-lactamice, codul ATC: J01DF01

Mecanism de acţiune

Aztreonam prezintă activitate in vitro împotriva bacteriilor gram-negative aerobe, incluzând

P. aeruginosa. Aztreonamul se leagă de proteinele de legare a penicilinei de la nivelul bacteriilor sensibile, ceea ce determină inhibarea sintezei peretelui celular bacterian, având drept consecinţă filamentarea şi liza celulei.

Mecanisme de rezistenţă

Pierderea sensibilităţii la aztreonam în cazul pacienţilor cu FC având infecţii cu P. aeruginosa apare fie printr-o selecţie a tulpinilor bacteriene cu mutaţii localizate la nivel cromozomial, fie, mai rar, prin încorporarea de gene situate la nivelul plasmidelor/integrinelor.

Mecanismele cunoscute de rezistenţă la aztreonam, mediate prin mutaţii la nivelul genelor cromozomiale, includ hiperexpresia beta-lactamazei de clasă C AmpC şi creşterea numărului de pompe de eflux de tip MexAB-OprM. Mecanismul cunoscut de rezistenţă la aztreonam mediat prin încorporarea de gene implică încorporarea unor beta-lactamaze cu spectru larg (BLSL) care hidrolizează inelul aztreonamului, format din patru componente şi conţinând azot.

În general, BLSL din clasele A, B şi D au o activitate mică sau absentă împotriva aztreonamului. Betalactamazele de clasă A despre care s-a raportat că hidrolizează aztreonamul includ tipul VEB (în principal Asia de Sud-Est), tipul PER (Turcia) şi tipurile GES şi IBC (Franţa, Grecia şi Africa de Sud).În cazuri rare, a fost raportată existenţa unor microorganisme cu metalo-beta-lactamaze (MBL) de clasă B, care sunt rezistente la aztreonam, VIM-5 (K. pneumoniae şi P. aeruginosa - Turcia), VIM-6

(P. putida - Singapore) şi VIM-7 (P. aeruginosa - Statele Unite); cu toate acestea, este posibil ca aceste microorganisme să fi prezentat mecanisme multiple de rezistenţă şi, prin urmare, MBL să nu fi fost responsabilă pentru rezistenţa observată la aztreonam. Au fost raportate cazuri rare de betalactamaze de clasă D, provenind de la tulpinile de P. aeruginosa izolate din probe clinice, OXA-11 (Turcia) şi OXA-45 (Statele Unite), care hidrolizează aztreonamul.

Microbiologie

Într-o probă de spută de la un pacient cu FC se pot izola mai multe tulpini de P. aeruginosa, fiecare tulpină putând avea un nivel diferit de sensibilitate in vitro la aztreonam. Pentru monitorizarea sensibilităţii tulpinilor de P. aeruginosa izolate de la pacienţi cu FC se pot utiliza metodele de testare a sensibilităţii in vitro la antibiotice folosite pentru tratamentul cu aztreonam pe cale parenterală.

În studiile de fază 3, controlate cu placebo, efectuate cu Cayston, concentraţiile de aztreonam la nivel local au depăşit, în general, valorile CMI (concentraţie minimă inhibitorie) pentru P. aeruginosa, indiferent de nivelul de sensibilitate al tulpinilor.

Tratamentul cu 75 mg Cayston de 3 ori pe zi într-un ciclu terapeutic de 28 zile a determinat ameliorări clinice importante ale simptomelor respiratorii, funcţiei pulmonare şi densităţii de UFC (unităţi formatoare de colonii) de P. aeruginosa în spută, indiferent dacă valoarea maximă a CMI a aztreonamului pentru P. aeruginosa a fost superioară sau inferioară pragului (punctului critic) de sensibilitate stabilit pentru administrarea aztreonamului pe cale intravenoasă (8 µg/ml). Pe baza analizelor cantitative referitoare la relaţia dintre CMI şi răspunsul la tratament, nu s-a putut stabili un prag (punct critic) de sensibilitate pentru Cayston. Pe durata a 6 cicluri de tratament cu Cayston, CMI50 şi CMI90 pentru P. aeruginosa nu s-au modificat (± 2 modificări de diluţie); cu toate acestea, există un risc teoretic ca la pacienţii trataţi cu Cayston să apară tulpini de P. aeruginosa rezistente la aztreonam sau la alte antibiotice beta-lactamice.

În studiile în care tratamentul cu Cayston a fost administrat pentru cel mult şase cicluri de câte 28 zile, nu s-au observat creşteri semnificative din punct de vedere clinic ale numărului de cazuri în care au fost izolate alte bacterii patogene cu acţiune la nivelul aparatului respirator (Stenotrophomonas maltophilia, Alcaligenes xylosoxidans şi Staphylococcus aureus), secundare tratamentului antibiotic.

Experienţa clinică

Cayston a fost evaluat pe o perioadă de 28 zile de tratament (un ciclu de tratament) în două studii randomizate, de tip dublu-orb, controlate cu placebo, multicentrice (CP-AI-005 and CP-AI-007). Pacienţii care au participat la aceste studii au putut primi ulterior cicluri multiple de tratament cu Cayston în cadrul unui studiu deschis de urmărire (CP-AI-006). Criteriile de înrolare în studiu au inclus FC cu valori procentuale iniţiale ale FEV1 estimate a fi cuprinse între 25% şi 75% şi infecţie pulmonară cronică cu P. aeruginosa. În total, în aceste studii au fost trataţi 344 pacienţi, în majoritate adulţi (77%). În aceste studii a fost utilizat sistemului nebulizator Altera.

CP-AI-007

În studiul CP-AI-007, au fost înrolaţi 164 pacienţi adulţi (în majoritate), adolescenţi şi copii, randomizaţi în raport de 1:1 pentru a compara Cayston 75 mg pe cale inhalatorie (80 pacienţi) sau placebo (84 pacienţi), administrate de 3 ori pe zi, timp de 28 zile (un ciclu de tratament). Pacienţiilor li s-a cerut să nu urmeze tratament cu antibiotice împotriva P. aeruginosa pe o perioadă de cel puţin 28 zile înaintea tratamentului cu medicamentul de studiu.

La pacienţii trataţi cu un singur ciclu de tratament cu Cayston, funcţia pulmonarăşi simptomele respiratorii s-au ameliorat semnificativ de la momentul iniţial până în ziua 28.

CP-AI-005

În studiul CP-AI-005, au fost înrolaţi 246 pacienţi adulţi (în majoritate), adolescenţi şi copii. Toţi pacienţii au fost trataţi cu soluţie de tobramicină inhalată prin nebulizator (STIN) 300 mg, de 2 ori pe zi, timp de patru săptămâni, imediat înainte de a li se administra Cayston sau placebo de 2 sau de 3 ori pe zi, timp de 28 zile. Pacienţii au continuat să urmeze tratamentele pe care le primeau înainte de iniţierea studiului, inclusiv cu antibiotice macrolidice. Pacienţii au fost randomizaţi în raport de

2:2:1:1 pentru a li se administra Cayston 75 mg de 2 sau de 3 ori pe zi sau placebo cu acelaşi volum, de 2 sau de 3 ori pe zi, timp de 28 de zile, imediat după încheierea tratamentui iniţial deschis cu STIN.

Tratamentul cu Cayston a determinat ameliorări semnificative ale funcţiei pulmonare şi simptomelor respiratorii în ziua 28, la cei 66 pacienţi cărora li s-a administrat un ciclu de tratament cu Cayston 75 mg de 3 ori pe zi.

CP-AI-006

CP-AI-006 a fost un studiu deschis de urmărire efectuat în continuarea studiilor CP-AI-005 şi CP-AI-007, care a evaluat siguranţa expunerii repetate la Cayston şi efectul asupra caracteristicilor bolii în decursul ciclurilor multiple de tratament de 28 zile. Pacienţilor li s-a administrat Cayston cu aceeaşi frecvenţă (de 2 sau de 3 ori pe zi) cu care li s-a administrat Cayston sau placebo în cadrul studiilor randomizate. Pacienţii au continuat să urmeze tratamentele pe care le primeau înainte de iniţierea studiilor; la majoritatea pacienţilor, ori de câte ori a fost necesar, s-au utilizat antibiotice suplimentare pentru tratamentul exacerbărilor. Fiecare ciclu de tratament de 28 zile cu Cayston a fost urmat de o perioadă de 28 zile fără tratament. Pe parcursul celor şase cicluri de tratament a câte 28 zile, funcţia pulmonară (FEV1), punctajele obţinute la testele de evaluare a simptomelor respiratorii CFQ-R şi log10 UFC de P. aeruginosa au prezentat o tendinţă de ameliorare în timp ce pacienţii erau sub tratament, în comparaţie cu perioadele fără tratament. Cu toate acestea, datorită faptului că studiul nu a avut un grup de control şi datorită administrării concomitente a altor medicamente, nu s-au putut trage concluzii care să susţină persistenţa pe perioada ciclurilor ulterioare de tratament a beneficiului observat pe termen scurt.

Acest medicament a primit o “aprobare condiţionată”.
Aceasta înseamnă că sunt aşteptate dovezi suplimentare despre acest medicament.
Agenţia Europeană a Medicamentului va revizui în fiecare an informaţiile noi privind medicamentul şi acest RCP va fi actualizat, după cum va fi necesar.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Concentraţii în spută

Concentraţiile de aztreonam în spută au prezentat o variabilitate interindividuală considerabilă. Pentru studiile de fază 3 controlate cu placebo, la zece minute după administrarea unei doze unice de 75 mg Cayston în zilele 0, 14 şi 28, concentraţiile medii în spută la 195 pacienţi cu FC au fost de 726 µg/g, 711 µg/g, respectiv 715 µg/g; aceste rezultate indică faptul că nu are loc o acumulare crescută de aztreonam după administrarea de doze repetate.

Concentraţii plasmatice

Concentraţiile plasmatice de aztreonam au prezentat o variabilitate interindividuală considerabilă. La o oră după administrarea unei doze unice de 75 mg Cayston (corespunzând aproximativ atingerii concentraţiei plasmatice maxime), concentraţia plasmatică medie a fost de 0,59 µg/ml la pacienţii cu FC. Valorile medii ale concentraţiilor plasmatice maxime în zilele 0, 14 şi 28, în cazul unui ciclu de tratament cu 75 mg Cayston de 3 ori pe zi, au fost de 0,55 µg/ml, 0,67 µg/ml, respectiv 0,65 µg/ml; aceasta indică faptul că nu are loc o acumulare sistemică a aztreonamului în urma administrării de 3 ori pe zi. În schimb, concentraţia serică a aztreonamului în urma administrării sub formă injectabilă (500 mg) este de aproximativ 54 µg/ml.

Eliminare

Timpul de înjumătăţire serică prin eliminare al aztreonamului este de aproximativ 2,1 ore după administrarea pe cale inhalatorie, similar valorilor raportate pentru aztreonamul administrat pe cale injectabilă. Aztreonamul absorbit pe cale sistemică este eliminat atât prin secreţie tubulară activă, cât şi prin filtrare glomerulară.

Farmacocinetica la grupuri speciale de pacienţi

Vârstăşi sex

Nu au fost observate efecte ale vârstei şi sexului relevante din punct de vedere clinic asupra farmacocineticii Cayston.

Insuficienţă renalăşi hepatică

Nu s-au efectuat studii de farmacocinetică la pacienţi cu insuficienţă renală sau hepatică.

Proprietăţi farmacocinetice ale aztreonamului administrat pe cale injectabilă

Concentraţiile maxime de aztreonam sunt atinse la aproximativ o oră după administrarea pe cale i.m. După doze unice identice administrate pe cale i.m. sau i.v., concentraţiile serice sunt comparabile la 1 oră (1,5 ore de la iniţierea perfuziei i.v.), cu evoluţii similare ale concentraţiilor serice ulterioare. Timpul de înjumătăţire serică a aztreonamului a fost în medie de 1,7 ore la subiecţii cu funcţie renală normală, independent de dozăşi calea de administrare. La subiecţii sănătoşi, 60-70% din doza unică administrată pe cale i.m. sau i.v. a fost eliminată în urină după 8 ore, excreţia urinară fiind practic completă după 12 ore.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Un studiu de toxicologie privind administrarea pe cale inhalatorie la şobolani, cu o durată de 104 săptămâni, efectuat pentru a evalua potenţialul carcinogen al dozelor crescătoare (31, 56 şi 120 mg/kg şi zi) de Cayston, nu a demonstrat creşteri ale incidenţei tumorilor maligne asociate medicamentului. Unica dovadă a carcinogenităţii asociate cu Cayston a fost o creştere uşoară a incidenţei adenoamelor benigne cu celule C la femele, la doze de 120 mg/kg şi zi. Nu se cunoaşte relevanţa clinică a acestui efect. Nu s-a observat un asemenea efect la doza de 56 mg/kg şi zi, la care expunerile au depăşit de 2,2 până la 9 ori expunerea la om, pe baza ASC sau, respectiv, a Cmax.

Studiile de genotoxicitate (testul aberaţiilor cromozomiale şi testul de evaluare a mutaţiilor în limfom, efectuat la şoarece) cu aztreonam au fost negative, ceea ce indică faptul că mecanismul care a determinat apariţia adenoamelor benigne cu celule C la femelele de şobolan nu a fost mediat prin mecanism genotoxic.

S-au efectuat studii de fertilitate, teratogenitate, studii perinatale şi postnatale cu aztreonam administrat pe cale injectabilă la şobolani, în doze zilnice de până la 750 mg/kg, fără să se evidenţieze reacţii adverse. Rata de supravieţuire în timpul perioadei de lactaţie a fost uşor redusă la descendenţii şobolanilor care au primit doza cea mai mare.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Flacon cu pulbere

L-lizină

Fiolă cu solvent

Clorură de sodiu Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

Flaconul cu pulbere: 2 ani.

Solvent: 4 ani.

După reconstituire, se recomandă utilizarea imediată a Cayston. Dacă nu este utilizată imediat, soluţia reconstituită trebuie păstrată la 2°C - 8°C şi utilizată în decurs de 8 ore. Condiţiile şi perioada de păstrare în timpul şi înaintea utilizării sunt responsabilitatea utilizatorului.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Flaconul cu pulbere şi fiola cu solvent: A se păstra la frigider (2°C - 8°C). Medicamentul poate fi păstrat în afara frigiderului, dar la o temperatură sub 25°C, timp de cel mult 28 zile.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului reconstituit, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flaconul cu pulbere: flacon din sticlă de tip I, de culoare brună, cu dop gri din cauciuc siliconat şi capsă de sigilare detaşabilă, din aluminiu.

Solvent: fiolă a 1 ml din polietilenă de joasă densitate.

Fiecare ambalaj de Cayston pentru 28 zile conţine 84 flacoane de Cayston sub formă liofilizatăşi 88 fiole cu solvent. Sunt furnizate patru fiole suplimentare cu solvent, în eventualitatea pierderilor prin vărsare.

Sunt disponibile următoarele mărimi de ambalaj:

·        ambalaj de Cayston pentru 28 zile

·        ambalaj conţinând un ambalaj de Cayston pentru 28 zile şi un nebulizator Altera

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Reconstituire

Cayston trebuie reconstituit numai cu solventul furnizat. În urma reconstituirii, Cayston este o soluţie limpede, incoloră până la uşor colorată.

Se recomandă ca soluţia de Cayston să se administreze imediat după reconstituirea cu solvent. Soluţia de Cayston nu trebuie reconstituită până în momentul în care doza poate fi administrată. Se deschide un flacon de sticlă conţinând Cayston prin ridicarea clapetei de metal; se îndepărtează inelul metalic trăgând cu atenţie de clapetă (dacă este necesar, se poate utiliza o pensetă sau un cleşte mic pentru a scoate inelul de metal) şi se îndepărtează dopul gri de cauciuc. Se comprimă o fiolă cu solvent astfel încât lichidul să se scurgă din fiolă în flaconul de sticlă. Se roteşte uşor flaconul până când conţinutul este complet dizolvat. Se toarnă soluţia de Cayston reconstituită în nebulizatorul Altera şi se administrează doza.

Cayston este administrat prin inhalare într-un interval de 2 - 3 minute, utilizând sistemul nebulizator Altera (care constă din nebulizatorul Altera specific pentru medicamentul Cayston şi unitatea de control Altera). Cayston trebuie administrat numai cu nebulizatorul Altera şi cu generatorul de aerosoli Altera, conectat la o unitate de control Altera sau la o unitate de control rapid eFlow. Cayston nu trebuie utilizat cu niciun alt tip de nebulizator sau generator de aerosoli. Cayston nu trebuie amestecat cu niciun alt medicament în nebulizatorul Altera. Nu introduceţi alte medicamente în nebulizatorul Altera.

Nu reconstituiţi sau amestecaţi Cayston cu niciun alt solvent sau medicament. Nu reconstituiţi mai mult de o doză odată. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Gilead Sciences International Limited Granta Park Abington Cambridge CB21 6GT Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/543/001 EU/1/09/543/002

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

21 septembrie 2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

C. OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Gilead Sciences Limited IDA Business & Technology Park Carrigtohill County Cork Irlanda

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă, descris în versiunea 1.0 şi inclus în modulul 1.8.1 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, existăşi funcţionează înainte de şi pe perioada în care medicamentul este pus pe piaţă.

Planul de management al riscului

DAPP se angajează să efectueze studiile şi activităţile suplimentare de farmacovigilenţă, detaliate în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum s-a convenit în versiunea 2.0 a Planului de management al riscului (PMR), prezentat în modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, precum şi în orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

Conform Ghidului CHMP privind Sistemele de management al riscului pentru medicamente de uz uman, un PMR actualizat trebuie depus în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, un PMR actualizat trebuie depus

·        când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, a Planului de Farmacovigilenţă sau a activităţilor de reducere la minimum a riscului

·        în decurs de 60 zile de la atingerea unui reper important (farmacovigilenţă sau reducere la minimum a riscului)

·        la cererea Agenţiei Europeene a Medicamentului.

OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să finalizeze următorul program de studii în intervalul de timp specificat. Rezultatele acestuia trebuie luate în considerare pentru determinarea raportului beneficiu/risc în timpul evaluării cererii de reînnoire.

Aspecte clinice

Solicitantul se obligă să depună în luna septembrie 2010 rezultatele studiului GS-US-205-0110.

Studii în desfăşurare (pacienţi cu vârsta de minimum 6 ani):

Studiul GS-US-205-0110: studiu deschis, randomizat, de fază 3, pentru evaluarea eficacităţii şi siguranţei AZLI în comparaţie cu soluţiile de tobramicină inhalate prin nebulizator (STIN), în cadrul unui regim terapeutic de administrare intermitentă de aerosoli la pacienţi cu FC. Raportul final al studiului clinic va fi disponibil în septembrie 2010.

O analiză integrală a tuturor datelor privind copiii şi adolescenţii, provenind din studiile clinice controlate, va fi furnizată până în septembrie 2010.

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE EXTERIOARĂ CAYSTON
(Cu Blue Box - a nu se împacheta împreună cu nebulizatorul Altera)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Cayston 75 mg pulbere şi solvent pentru soluţie de inhalat prin nebulizator aztreonam

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon cu pulbere conţine 75 mg aztreonam. După reconstituire, fiecare ml de soluţie de inhalat prin nebulizator conţine 75 mg aztreonam (sub formă de lizină).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Flaconul cu pulbere conţine, de asemenea, L-lizină Fiola cu solvent conţine clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Pulbere şi solvent pentru soluţie de inhalat prin nebulizator

84 flacoane de unică folosinţă 88 fiole de solvent a 1 ml, de unică folosinţă

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se folosi doar pe cale inhalatorie. A se reconstitui înaintea utilizării.
A se citi prospectul înainte de utilizare.
Pulberea trebuie amestecată numai cu solventul furnizat.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2°C - 8°C). Medicamentul poate fi păstrat în afara frigiderului, dar la o temperatură sub 25°C, timp de cel mult 28 zile.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A nu se arunca medicamentele pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cu privire la eliminarea adecvată a medicamentelor.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Gilead Sciences International Ltd Granta Park Abington Cambridge CB21 6GT Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/543/001: ambalaj de Cayston pentru 28 zile

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Cayston 75 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE EXTERIOARĂ (Cutia exterioară conţinând un ambalaj de Cayston pentru 28 zile şi un nebulizator Altera cu Blue Box)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Cayston 75 mg pulbere şi solvent pentru soluţie de inhalat prin nebulizator aztreonam

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon cu pulbere conţine 75 mg aztreonam. După reconstituire, fiecare ml de soluţie de inhalat prin nebulizator conţine 75 mg aztreonam (sub formă de lizină).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Flaconul cu pulbere conţine, de asemenea, L-lizină Fiola cu solvent conţine clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Pulbere şi solvent pentru soluţie de inhalat prin nebulizator

84 flacoane de unică folosinţă 88 fiole de solvent a 1 ml, de unică folosinţă Ambalajul conţine un nebulizator Altera.

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se folosi doar pe cale inhalatorie. A se reconstitui înaintea utilizării.
A se citi prospectul înainte de utilizare.
Pulberea trebuie amestecată numai cu solventul furnizat.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2°C - 8°C). Medicamentul poate fi păstrat în afara frigiderului, dar la o temperatură sub 25°C, timp de cel mult 28 zile.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A nu se arunca medicamentele pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cu privire la eliminarea adecvată a medicamentelor.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Gilead Sciences International Ltd Granta Park Abington Cambridge CB21 6GT Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/543/002: ambalaj de Cayston pentru 28 zile şi un nebulizator Altera

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Cayston 75 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE EXTERIOARĂ CAYSTON (Fără Blue Box - a se utiliza numai pentru ambalare împreună cu nebulizatorul Altera)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Cayston 75 mg pulbere şi solvent pentru soluţie de inhalat prin nebulizator aztreonam

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon cu pulbere conţine 75 mg aztreonam. După reconstituire, fiecare ml de soluţie de inhalat prin nebulizator conţine 75 mg aztreonam (sub formă de lizină).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Flaconul cu pulbere conţine, de asemenea, L-lizină Fiola cu solvent conţine clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Pulbere şi solvent pentru soluţie de inhalat prin nebulizator

84 flacoane de unică folosinţă 88 fiole de solvent a 1 ml, de unică folosinţă Acest ambalaj nu este destinat vânzării separate.

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se folosi doar pe cale inhalatorie. A se reconstitui înaintea utilizării.
A se citi prospectul înainte de utilizare.
Pulberea trebuie amestecată numai cu solventul furnizat.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2°C - 8°C). Medicamentul poate fi păstrat în afara frigiderului, dar la o temperatură sub 25°C, timp de cel mult 28 zile.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A nu se arunca medicamentele pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cu privire la eliminarea adecvată a medicamentelor.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Gilead Sciences International Ltd Granta Park Abington Cambridge CB21 6GT Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/543/002: ambalaj de Cayston pentru 28 zile şi un nebulizator Altera

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Cayston 75 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE INTERIOARĂ CAYSTON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Cayston 75 mg pulbere şi solvent pentru soluţie de inhalat prin nebulizator aztreonam

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon cu pulbere conţine 75 mg aztreonam. După reconstituire, fiecare ml de soluţie de inhalat prin nebulizator conţine 75 mg aztreonam (sub formă de lizină).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Flaconul cu pulbere conţine, de asemenea, L-lizină Fiola cu solvent conţine clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Pulbere şi solvent pentru soluţie de inhalat prin nebulizator

42 flacoane de unică folosinţă 44 fiole de solvent a 1 ml, de unică folosinţă

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se folosi doar pe cale inhalatorie. A se reconstitui înaintea utilizării.
A se citi prospectul înainte de utilizare.
Pulberea trebuie amestecată numai cu solventul furnizat.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2°C - 8°C). Medicamentul poate fi păstrat în afara frigiderului, dar la o temperatură sub 25°C, timp de cel mult 28 zile.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A nu se arunca medicamentele pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cu privire la eliminarea adecvată a medicamentelor.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Gilead Sciences International Ltd Granta Park Abington Cambridge CB21 6GT Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/543/001: ambalaj de Cayston pentru 28 zile EU/1/09/543/002: ambalaj de Cayston pentru 28 zile şi un nebulizator Altera

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Cayston 75 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FLACONULUI Cayston

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Cayston 75 mg pulbere pentru soluţie de inhalat prin nebulizator aztreonam

A se folosi doar pe cale inhalatorie.

MODUL DE ADMINISTRARE

DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

75 mg

6. ALTE INFORMAŢII

GILEAD

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FIOLEI CU SOLVENT

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Solvent for Cayston Sodium Chloride 0.17%

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Inhalation use only

DATA DE EXPIRARE

SERIA DE FABRICAŢIE

CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 ml

6. ALTE INFORMAŢII

GILEAD SCIENCES

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Cayston 75 mg pulbere şi solvent pentru soluţie de inhalat prin nebulizator

Aztreonam

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

Ce este Cayston şi pentru ce se utilizează

Înainte să utilizaţi Cayston

Cumsă utilizaţi Cayston

Reacţii adverse posibile

Cum se păstrează Cayston

Informaţii suplimentare

1. CE ESTE CAYSTON ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Cayston este un antibiotic utilizat pentru înlăturarea infecţiei pulmonare cronice determinate de o bacterie numită Pseudomonas aeruginosa, la pacienţi adulţi cu fibroză chistică. Fibroza chistică, cunoscută, de asemenea, sub numele de mucoviscidoză, este o boală ereditară (moştenită) care pune viaţa în pericol şi care afectează glandele mucoase ale organelor interne, în special plămânii, dar şi ficatul, pancreasul şi aparatul digestiv. La nivelul plămânilor, fibroza chistică determină acumularea unui mucus gros şi aderent, care face respiraţia dificilă.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI CAYSTON

Nu utilizaţi Cayston

- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la aztreonam sau la oricare dintre celelalte componente ale Cayston.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Cayston

Medicul dumneavoastră trebuie săştie:

- dacă sunteţi alergic la orice alte antibiotice (cum sunt peniciline, cefalosporine şi/sau carbapeneme)

- dacă nu toleraţi sau aveţi senzaţia de apăsare în piept după administrarea altor medicamente pe cale inhalatorie

-dacă aveţi boli de rinichi Dacă oricare dintre aceste situaţii sunt valabile în cazul dumneavoastră, spuneţi medicului înainte de a folosi medicamentul Cayston.

Cayston nu trebuie utilizat la copii cu vârsta sub 18 ani.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Este important să spuneţi medicului dacă alăptaţi, dacă sunteţi gravidă sau dacă intenţionaţi să rămâneţi gravidă, sau când credeţi că sunteţi gravidă. Medicul vă va ajuta să decideţi ce este cel mai bine pentru dumneavoastrăşi pentru copil.

Nu există date clinice cu privire la utilizarea de Cayston la femeile gravide; de aceea, nu ar trebui să utilizaţi Cayston în timpul sarcinii, cu excepţia cazului în care aţi discutat cu medicul dumneavoastră despre acest lucru.

Dacă intenţionaţi să alăptaţi, adresaţi-vă medicului pentru recomandări înainte de a utiliza Cayston. În general, puteţi alăpta în timpul tratamentului cu Cayston, deoarece cantitatea de Cayston care poate trece la copil în timpul alăptării va fi extrem de mică.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu se prevede ca medicamentul Cayston să afecteze capacitatea dumneavoastră de a conduce sau de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI CAYSTON

Uilizaţi întotdeauna Cayston exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

- Utilizaţi Cayston de 3 ori pe zi pe durata unui ciclu de tratament de 28 zile. Fiecare dintre cele trei doze trebuie administrată prin inhalare, la interval de cel puţin patru ore, utilizând un nebulizator Altera. Nebulizatorul Altera poate fi utilizat fie cu o unitate de control Altera, fie cu o unitate de control rapid eFlow.

- Fiecare doză constă dintr-un flacon de Cayston amestecat cu o fiolă cu solvent. Cayston trebuie amestecat cu un solvent înainte de a fi inhalat cu ajutorul nebulizatorului Altera.

Introduceţi soluţia de Cayston în nebulizatorul Altera (vezi mai jos). Fiecare tratament necesită aproximativ 2 - 3 minute pentru inhalare.

Utilizaţi un medicament bronhodilatator înaintea fiecărei doze de Cayston. Bronhodilatatoarele cu durată scurtă de acţiune se pot administra între 15 minute şi 4 ore înaintea fiecărei doze de Cayston; bronhodilatatoare cu durată lungă de acţiune se pot administra între 30 minute şi 12 ore înaintea fiecărei doze de Cayston.

Dacă utilizaţi alte terapii pentru tratamentul fibrozei chistice, ordinea recomandată este următoarea:

·        bronhodilatator

·        alfa-dornază (un medicament care ajută la dizolvarea mucusului gros produs în plămâni)

·        fizioterapie toracică

·        orice alte medicamente pe cale inhalatorie

Nu amestecaţi Cayston cu alte medicamente în nebulizatorul Altera.

- Nu puneţi alte medicamente în nebulizatorul Altera.

- Nu puneţi o soluţie de aztreonam destinată administrării intravenoase (injectabilă) în nebulizatorul Altera. Soluţia injectabilă de aztreonam nu poate fi folosită pentru inhalare.

Cum să administraţi Cayston utilizând nebulizatorul Altera

Veţi avea nevoie de următoarele:

·        Un flacon de Cayston, de culoare brună.

·        fiolă de plastic cu solvent (clorură de sodiu 0,17% m/v)

·        Un nebulizator Altera, care constă din generatorul de aerosoli Altera, conectat la o unitate de control Altera (678G) sau la o unitate de control rapid eFlow (178G).

Trebuie să utilizaţi nebulizatorul specific pentru Cayston al sistemului nebulizator Altera, care conţine un generator de aerosoli Altera. Nu încercaţi să administraţi Cayston utilizând orice alt tip de nebulizator (inclusiv nebulizatorul rapid eFlow).

Înainte să începeţi tratamentul cu Cayston, controlaţi dacă nebulizatorul funcţionează în mod adecvat. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare furnizate de producător împreună cu sistemul nebulizator Altera.

Prepararea Cayston pentru inhalare

- Nu preparaţi Cayston până când nu sunteţi pregătit pentru administrarea dozei.

- Nu utilizaţi Cayston dacă observaţi că ambalajul nu mai este intact.

- Nu utilizaţi Cayston dacă a fost păstrat în afara frigiderului timp de mai mult de 28 zile.

- Nu utilizaţi solventul sau soluţia preparată de Cayston dacă au un aspect tulbure sau dacă există particule în soluţie.

Luaţi un flacon de Cayston, de culoare brună, şi o fiolă cu solvent din cutie. Fiolele cu solvent trebuie separate.

Loviţi uşor flaconul de culoare brună, conţinând Cayson, astfel încât pulberea să se depună în partea inferioară. În acest mod sunteţi sigur că veţi folosi doza adecvată de medicament.

Deschideţi flaconul de culoare brună ridicând clapeta de metal de la partea superioară (Figura 1a) şi trăgând în jos (Figura 1 b), pentru a îndepărta atent, în întregime, inelul metalic şi capacul superior al flaconului (Figura 1c). Aruncaţi inelul, respectând condiţiile de siguranţă privind eliminarea deşeurilor. Îndepărtaţi cu grijă dopul din cauciuc.

Deschideţi fiola cu solvent, răsucind vârful. Apăsaţi astfel încât întregul conţinut să se scurgă în flacon (Figura 1d). În continuare, rotiţi uşor flaconul până când pulberea s-a dizolvat complet şi lichidul este clar.

Cel mai bine este să utilizaţi Cayston imediat după ce aţi preparat soluţia. Cu toate acestea, dacă nu puteţi utiliza imediat doza preparată, puneţi la loc dopul flaconului şi păstraţi flaconul la frigider. Utilizaţi soluţia preparată în decurs de 8 ore.

Pregătirea nebulizatorului Altera pentru administrarea medicamentului Cayston

Asiguraţi-vă că nebulizatorul Altera se află pe o suprafaţă plană, stabilă.

Îndepărtaţi capacul rezervorului pentru medicament, răsucindu-l în sens invers acelor de ceasornic.

Turnaţi întreaga soluţie de Cayston preparată, din flacon în rezervorul pentru medicament al nebulizatorului Altera (Figura 2a). Asiguraţi-vă că aţi golit complet flaconul. Dacă este necesar, loviţi uşor flaconul de partea laterală a rezervorului pentru medicament.

Închideţi rezervorul pentru medicament prin alinierea elementelor de ghidaj ale capacului cu fantele de pe rezervor. Apăsaţi şi răsuciţi complet capacul rezervorului în sensul acelor de ceasornic

Utilizarea nebulizatorului Altera pentru administrarea medicamentului Cayston

1. Începerea tratamentul. Aşezaţi-vă relaxat, în poziţie verticală. Menţineţi nebulizatorul în poziţie orizontalăşi introduceţi piesa bucală (pentru gură) în gură, închizând buzele în jurul acesteia (Figura 3).

Menţineţi nebulizatorul în poziţie orizontală.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de pornire/oprire al unităţii de control, timp de câteva secunde. Veţi auzi un semnal acustic şi lumina de control va deveni verde.

După câteva secunde, vaporii de aerosol vor începe să pătrundă în compartimentul de aerosoli al nebulizatorului Altera. Dacă vaporii de aerosol nu ajung în nebulizator, consultaţi manualul Altera pentru informaţii.

Respiraţi normal (inhalaţi şi expiraţi) prin piesa bucală. Evitaţi să respiraţi pe nas. Continuaţi să inhalaţi şi să expiraţi confortabil, până la terminarea tratamentului.

După ce medicamentul a fost eliberat în întregime, veţi auzi un semnal acustic care înseamnă “tratament complet” (2 tonuri).

După terminarea tratamentului, deschideţi capacul rezervorului pentru medicament pentru a vă asigura că medicamentul a fost utilizat în întregime. Este posibil să rămână câteva picături de medicament în rezervor la sfârşitul tratamentului. Dacă au rămas mai multe picături de lichid, puneţi la loc capacul şi reîncepeţi tratamentul.

După terminarea tratamentului, deconectaţi unitatea de control şi îndepărtaţi nebulizatorul Altera pentru a-l curăţa şi dezinfecta. Pentru detalii complete cu privire la curăţare şi dezinfectare, consultaţi instrucţiunile pentru utilizare furnizate de producător împreună cu nebulizatorul Altera.

Ce se întâmplă dacă trebuie să întrerup tratamentul înainte de terminarea acestuia?

8. Dacă, indiferent de motiv, trebuie să întrerupeţi tratamentul înainte de terminarea acestuia, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de pornire/oprire, timp de o secundă. Pentru a reîncepe tratamentul, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de pornire/oprire timp de o secundăşi apoi reîncepeţi tratamentul.

Înlocuirea nebulizatorului Altera

Nebulizatorul Altera este proiectat pentru a fi folosit pentru trei cicluri a câte 28 zile de tratament cu Cayston, dacă este utilizat conform instrucţiunilor. După acest interval, trebuie să înlocuiţi nebulizatorul Altera, inclusiv generatorul de aerosoli. Dacă observaţi o modificare a performanţei dispozitivului înainte de sfârşitul acestui interval de timp (de exemplu, sunt necesare mai mult de 5 minute pentru a produce vapori), vă rugăm să consultaţi instrucţiunile pentru utilizare ale nebulizatorului Altera.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Cayston

Dacă aţi luat mai mult Cayston decât trebuie, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă uitaţi să luaţi Cayston

Dacă uitaţi o doză, puteţi încă să luaţi toate cele 3 doze zilnice, atât timp cât acestea sunt la cel puţin 4 ore distanţă. Dacă nu puteţi păstra un interval de 4 ore, omiteţi doza uitată.

Dacă doriţi să încetaţi să luaţi Cayston

Nu încetaţi să luaţi Cayston fără să discutaţi mai întâi cu medicul dumneavoastră.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Cayston poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă aveţi o erupţie pe piele, informaţi-vă imediat medicul, deoarece aceasta ar putea însemna că
aveţi o reacţie alergică la Cayston.

Frecvenţa reacţiilor adverse posibile enumerate mai jos este definită prin utilizarea următoarei
convenţii:
foarte frecvente (apar la mai mult de 1 persoană din 10)
frecvente (apar la 1 – 10 persoane din 100)
mai puţin frecvente (apar la 1 – 10 persoane din 1000)
rare (apar la 1 – 10 persoane din 10000)
foarte rare (apar la mai puţin de 1 persoană din 10000)
cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

Reacţii adverse foarte frecvente

-tuse

-respiraţie şuierătoare

-dureri de gât

-nas înfundat

-febră

Reacţii adverse frecvente

-dificultăţi în respiraţie

-rinoree (nas care curge)

-erupţii pe piele

-disconfort toracic

Următoarele reacţii adverse au fost observate după utilizarea aztreonamului pe cale injectabilă, dar nu şi după administrarea Cayston: umflarea feţei, buzelor, limbii şi/sau gâtului cu dificultăţi la înghiţire sau în respiraţie, transpiraţii, iritaţia şi descuamarea pielii, erupţii ale pielii cu senzaţie de mâncărime, înroşirea feţei, pete mici de culoare roşie pe piele şi, foarte rar, vezicule (băşici) la nivelul pielii. Toate acestea pot fi semnele unei reacţii alergice.

Informaţi-vă medicul dacă aveţi oricare dintre aceste reacţii adverse.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ CAYSTON

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Cayston după data de expirare înscrisă pe eticheta flaconului, fiolei cu solvent şi pe cutie.
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Flaconul cu pulbere şi fiola cu solvent:
A se păstra la frigider (2°C - 8°C). Flacoanele nedeschise pot fi, de asemenea, păstrate în afarafrigiderului, dar la o temperatură sub 25°C, timp de cel mult 28 zile.

Utilizaţi Cayston imediat după preparare. Dacă nu este utilizată imediat, soluţia reconstituită trebuie păstrată la 2°C - 8°C şi utilizată în decurs de 8 ore. Nu preparaţi mai mult de o doză odată.

Nu utilizaţi Cayston dacă observaţi că ambalajul nu mai este intact.

Nu utilizaţi Cayston dacă a fost păstrat în afara frigiderului timp de mai mult de 28 zile.

Nu utilizaţi solventul sau soluţia preparată de Cayston dacă au un aspect tulbure sau dacă existăparticule în soluţie.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE Ce conţin Cayston şi solventul

-Flaconul cu pulbere conţine 75 mg aztreonam (care este substanţa activă) sub formă de lizină.

-Fiola cu solvent conţine apă pentru preparate injectabile şi clorură de sodiu.

Cum arată Cayston şi conţinutul ambalajului

Cayston este o pulbere sterilă, albă sau aproape albă, liofilizată.

Cayston este conţinut într-un flacon din sticlă de 2 ml, de culoare brună, cu dop gri din cauciuc şi capsă de sigilare detaşabilă, din aluminiu.
Solventul în cantitate de 1 ml este conţinută într-o fiolă din plastic.
Fiecare ambalaj de Cayston pentru 28 zile conţine 84 flacoane de Cayston sub formă liofilizatăşi 88 fiole cu solvent. Sunt furnizate patru fiole suplimentare cu solvent, în eventualitatea pierderilor prin vărsare.
Sunt disponibile următoarele mărimi de ambalaj: ambalaj de Cayston pentru 28 zile ;ambalaj conţinând un ambalaj de Cayston pentru 28 zile şi un nebulizator Altera Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:

Gilead Sciences International Limited Granta Park Abington Cambridge CB21 6GT Marea Britanie

Producătorul:

Gilead Sciences Limited IDA Business & Technology Park Carrigtohill County Cork Irlanda

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA Tél/Tel: + 32 (0) 2 401 3550

България

Gilead Sciences International Ltd Teл.: + 44 (0) 20 7136 8820

Česká republika

Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Deutschland

Gilead Sciences GmbH Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Eesti

Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. Τηλ: +30 210 8930 100

España

Gilead Sciences, S.L. Tel: + 34 91 378 98 30

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA Tél/Tel: + 32 (0) 2 401 3550

Magyarország

Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Malta

Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V. Tel: + 31 (0) 20 718 3698

Norge

Gilead Sciences Sweden AB Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Österreich

Gilead Sciences GesmbH Tel: + 43 1 260 830

Polska

Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Portugal

Gilead Sciences, Lda. Tel: + 351 21 7928790

France

Gilead Sciences Tél: + 33 (0) 1 42 73 70 70

Ireland

Gilead Sciences Ltd Tel: + 44 (0) 1223 897555

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Italia

Gilead Sciences S.r.l. Tel: + 39 02 439201

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. Τηλ: + 30 210 8930 100

Latvija

Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Lietuva

Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Acest prospect a fost aprobat în .

România

Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Slovenija

Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Slovenská republika

Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

United Kingdom

Gilead Sciences Ltd Tel: + 44 (0) 1223 897555

Acest medicament a primit o “aprobare condiţionată”.
Aceasta înseamnă că sunt aşteptate dovezi suplimentare despre acest medicament.
Agenţia Europeană a Medicamentului va revizui în fiecare an informaţiile noi privind medicamentul şi acest prospect va fi actualizat, după cum va fi necesar.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a
Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Fibroza chistică – “Boala celor 65 de trandafiri” Houston NPA și Asociația de Fibroză Chistică din România (www.afcr.ro) au organizat între 17-18 noiembrie la București cea de-a IIIa ediție a Conferinței AFCR, pe tema “Fibroza chistică de la nou-născut la adult”,sub egida Societății Române de Pneumologie.
Fibroza chistică este rezolvată în Franţa cu ajutorul unei noi tehnici de reabilitare a grefoanelor pulmonare Medicii francezi au reuşit să crească numărul grefelor pulmonare reabilitând grefoanele care nu dovedesc calităţile necesare pentru a fi transplantate din primul moment, în special pentru pacienţii care suferă de fibroză chistică, informează publicaţia electronică franceză pourquoidocteur.fr.
Conferința Asociației de Fibroză Chistică din România – Ediția III Fibroza chistică de la nou-născut la adult 17-18 noiembrie 2012, București Houston NPA și Asociația de Fibroză Chistică din România (www.afcr.ro) organizează între 17-18 noiembrie la București cea de-a IIIa ediție a Conferinței AFCR, pe tema “Fibroza chistică de la nou-născut la adult”. Evenimentul se va desfășura la Hotel Ibis Palatul Parlamentului (Str. Izvor 82-84, București)...
Conferința Asociației de Fibroză Chistică din România – Ediția III Fibroza chistică de la nou-născut la adult 17-18 noiembrie 2012, București Houston NPA și Asociația de Fibroză Chistică din România (www.afcr.ro) organizează între 17-18 noiembrie la București cea de-a IIIa ediție a Conferinței AFCR, pe tema “Fibroza chistică de la nou-născut la adult”. Evenimentul se va desfășura la Hotel Ibis Palatul Parlamentului (Str. Izvor 82-84, București)...
Acces deficitar la tratament pentru pacienții cu fibroză chistică - temă în focus la Conferința Anuală a Asociației de Fibroză Chistică din România – Aproximativ 300 de copii și 50 de adulți din România se luptă zilnic cu o boală cruntă: fibroza chistică, cea mai răspândită boală genetică, incurabilă și cu potențial letal din Europa.
Bucureştiul găzduieşte întâlnirea pacienţilor cu fibroză chistică din România Cea de-a patra ediţie a conferinţei anuale privind tratamentul cu fibroză chistică va fi organizată în 23 şi 24 noiembrie la Bucureşti, de către Houston NPA şi Asociaţia de Fibroză Chistică din România.