CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

Denumire ONGLYZA
Denumire comuna internationala SAXAGLIPTIN
Actiune terapeutica ANTIDIABETICE ORALE INHIBITORI AI DIPEPTIDIL PEPTIDAZEI 4 (DPP-4)
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 5 mg
Ambalaj Cutie cu blister Al/Al neperforat tip calendar x 98 compr.film.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC A10BH03
Firma - Tara producatoare BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY - ITALIA
Autorizatie de punere pe piata BRISTOL-MYERS SQUIBB/ASTRA ZENECA EEIG - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre ONGLYZA ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> elena (vizitator) : cum este tolerat onglyza
>> Dr. Vladoiu Mirela : diferit, de la pacient la pacient.
>> dr. Oana Iordache : Pt Elena. Diferit de la pacient la pacient.
>> Pusa : D-nilor dr., voi cum raspundesti la DIABET in nestiinta de cauza ??? Fiecare dintre voi cu alta specialitate...
Prospect si alte informatii despre ONGLYZA, comprimate filmate       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Onglyza 2,5 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine 2,5 mg saxagliptin (sub formă de clorhidrat).

Excipienţi:
Fiecare comprimat conţine 99 mg lactoză monohidrat.
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat (comprimat)

Comprimate de Onglyza 2,5 mg sunt rotunde, biconvexe, de culoare galben pal până la galben deschis, având inscripţionat pe una dintre feţe “2.5” şi pe cealaltă “4214”, cu cerneală albastră.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Terapia asociată adjuvantă:
Onglyza este indicat la pacienţii adulţi cu vârsta de 18 ani şi peste cu diabet zaharat tip 2, în scopul îmbunătăţirii controlului glicemic:

1.      în asociere cu metformin, atunci când monoterapia cu metformin, împreună cu dieta şi exerciţiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei;

2.      în asociere cu o sulfoniluree, atunci când monoterapia cu sulfoniluree, împreună cu dieta şi exerciţiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei la pacienţii la care administrarea de metformin este considerată inadecvată.

3.      în asociere cu o tiazolidindionă, atunci când monoterapia cu tiazolidindionă, împreună cu dieta şi exerciţiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei, la pacienţii la care administrarea unei tiazolidindione este considerată adecvată.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Terapia asociată adjuvantă

Doza recomandată de Onglyza este de 5 mg o dată pe zi, ca terapie asociată adjuvantă la terapia cu metformin, o tiazolidindionă sau o sulfoniluree.

Siguranţa şi eficacitatea saxagliptinului ca terapie orală triplă în asociere cu metformin şi o tiazolidindionă sau cu metformin şi o sulfoniluree nu au fost stabilite.

Grupe speciale de pacienţi Vârstnici (≥ 65 de ani)

Nu se recomandă ajustarea dozelor numai pe baza vârstei. Experienţa la pacienţii cu vârsta de minimum 75 ani este foarte limitatăşi tratamentul la această grupă de pacienţi se va face cu precauţie(vezi, de asemenea, pct. 4.4, 5.1 şi 5.2).

Insuficienţă renală
Nu este necesară ajustarea dozelor la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară. Doza de Onglyza trebuie redusă la 2,5 mg o dată pe zi la pacienţii cu insuficienţă renală moderată sau severă.

La pacienţii cu insuficienţă renală severă experienţa este foarte limitată. De aceea, saxagliptinultrebuie utilizat cu precauţie la această categorie de pacienţi. Onglyza nu este recomandat la pacienţiicu boală renală în stadiul terminal (BRST) care necesită hemodializă (a se vedea pct. 4.4).

Deoarece doza de Onglyza trebuie limitată la 2,5 mg ţinând cont de funcţia renală, se recomandă evaluarea funcţiei renale înainte de iniţierea tratamentului cu Onglyza şi, conform practicii de rutină, evaluarea renală trebuie făcută periodic după aceea (a se vedea pct. 4.4 şi 5.2).

Insuficienţă hepatică:
Nu este necesară ajustarea dozelor la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată (vezi pct. 5.2). Saxagliptinul trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderatăşi nu este recomandată la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (vezi pct. 4.4).

Copii şi adolescenţi:
Siguranţa şi eficacitatea tratamentului cu Onglyza la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost stabilite; nu există date disponibile.

Mod de administrare
Onglyza poate fi administrat cu sau fără alimente în orice moment al zilei.
În cazul omiterii unei doze, aceasta trebuie luată imediat ce pacientul îşi reaminteşte. Nu se vor lua două doze în aceeaşi zi.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Generale
Onglyza nu trebuie utilizat la pacienţi cu diabet zaharat tip 1 sau în tratamentul cetoacidozei diabetice.

Insuficienţă renală Este recomandată o singură ajustare a dozei la pacienţii cu insuficienţă renală moderată sau severă. Saxagliptinul trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă renală severăşi nu este recomandată utilizarea la pacienţii cu boală renală în stadiul terminal (BRST) ce necesită hemodializă. Evaluarea funcţiei renale este recomandată înainte de iniţierea tratamentului cu Onglyza şi, conform practicii de rutină, evaluarea renală trebuie făcută periodic după aceea (a se vedea pct. 4.2 şi 5.2). .

Insuficienţă hepatică Saxagliptinul trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderatăşi nu este recomandată la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (vezi pct. 4.2).

Administrarea în asociere cu sulfoniluree Preparatele sulfonilureice au efect hipoglicemiant recunoscut. Din acest motiv, la administrarea acestora în asociere cu Onglyza, poate fi necesară reducerea dozelor de sulfonilureice, în scopul diminuării riscului de hipoglicemie.

Reacţii de hipersensibilitate Onglyza nu trebuie administrat la pacienţii care au prezentat reacţii grave de hipersensibilitate la un inhibitor al dipeptidil peptidazei 4 (DPP4).

Vârstnici Experienţa la pacienţii cu vârsta de minimum 75 ani este foarte limitatăşi este necesară precauţie în cazul tratamentului la această grupă de pacienţi (vezi pct. 5.1 şi 5.2).

Afecţiuni cutanate Au fost raportate leziuni ulcerative şi necrotice ale pielii extremităţilor la maimuţe, în studii nonclinice de toxicitate (vezi pct. 5.3). Deşi leziunile cutanate nu s-au observat cu incidenţă crescută în studiile clinice, experienţa este limitată la pacienţii cu complicaţii cutanate ale diabetului. În cazul clasei inhibitorilor DPP4, s-au descris raportări după punerea pe piaţă de erupţii cutanate. Erupţia cutanată este, de asemenea, observată ca eveniment advers (EA) al Onglyza (vezi pct. 4.8). De aceea, este recomandată monitorizarea afecţiunilor cutanate, cum sunt vezicularea, ulceraţiile sau erupţiile, în îngrijirea de rutină a pacientului diabetic.

Insuficienţa cardiacă Experienţa pentru clasele I-II NYHA este limitatăşi nu există experienţă în studiile clinice cu saxagliptin pentru clasele III-IV NYHA.

Pacienţi imunocompromişi Pacienţii imunocompromişi, cum ar fi cei cu transplant de organ sau cei diagnosticaţi cu sindromul imunodeficienţei umane, nu au fost investigaţi în programul clinic al Onglyza. Prin urmare, nu s-a stabilit profilul de siguranţăşi eficacitate al saxagliptinului la această categorie de pacienţi.

Utilizarea cu inductori potenţi ai CYP3A4 Utilizarea de inductori ai CYP3A4, precum carbamazepina, dexametazona, fenobarbitalul, fenitoina şi rifampicina, poate reduce efectul Onglyza de scăderea a glicemiei (vezi pct. 4.5).

Lactoză Comprimatele conţin lactoză monohidrat. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau malabsorbţie de glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Datele clinice descrise mai jos sugerează că riscul de interacţiuni relevante clinic cu medicamente administrate concomitent este mic.

Metabolizarea saxagliptinului este mediată în principal de citocromul P450 3A4/5 (CYP3A4/5). În studiile in vitro, saxagliptinul şi principalul său metabolit nici nu au inhibat CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 sau 3A4, nici nu au indus CYP1A2, 2B6, 2C9 sau 3A4. În studii la voluntari sănătoşi, nici farmacocinetica saxagliptinului şi nici cea a metabolitului său principal nu au fost semnificativ modificate de metformin, glibenclamidă, pioglitazonă, digoxină, simvastatină, omeprazol, antiacide sau famotidină. În plus, saxagliptina nu a modificat semnificativ farmacocinetica metforminului, glibenclamidei, pioglitazonei, digoxinei, simvastatinei, diltiazemului sau ketoconazolului.

Administrarea concomitentă a saxagliptinului cu inhibitorul moderat al CYP3A4/5, diltiazem, a determinat creşterea Cmax şi ASC a saxagliptinei cu 63%, respectiv, de 2,1 ori, iar valorile corespunzătoare pentru metabolitul activ au fost scăzute cu 44%, respectiv 34%.

Administrarea concomitentă a saxagliptinului cu inhibitorul potent al CYP3A4/5, ketoconazol, a determinat creşterea Cmax şi ASC a saxagliptinei cu 62%, respectiv, de 2,5 ori, iar valorile corespunzătoare pentru metabolitul activ au fost scăzute cu 95%, respectiv 88%.

Administrarea concomitentă de saxagliptin cu inductorul potent CYP3A4/5, rifampicină, a determinat scăderea Cmax şi ASC a saxagliptinei cu 53%, respectiv, 76%. Expunerea la metabolitul activ şi inhibarea activităţii plasmatice a DPP4 pe parcursul unui interval de dozaj nu au fost influenţate de rifampicină (vezi pct. 4.4).

Administrarea concomitentă de saxagliptin şi inductori CYP3A4/5, alţii decât rifampicină (precum carbamazepină, dexametazonă, fenobarbital sau fenitoină) nu a fost studiatăşi poate duce la scăderea concentraţiei plasmatice de saxagliptin şi creşterea concentraţiei metabolitului său principal. Controlul glicemic trebuie să fie evaluat cu atenţie atunci când saxagliptinul este utilizat concomitent cu un inductor potent al CYP3A4.

Nu au fost studiate în mod specific efectele fumatului, alimentaţiei, produselor din plante şi consumului de alcool asupra farmacocineticii saxagliptinului.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina
Nu a fost studiată administrarea saxagliptinului la gravide. Studiile la animale au arătat toxicitate asupra funcţiei de reproducere la doze mari (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial la om este necunoscut. Onglyza nu trebuie administrat în timpul sarcinii, cu excepţia cazului în care este absolut necesar.

Alăptarea Nu se cunoaşte dacă saxagliptina se excretă în laptele uman. Studiile la animale au demonstrat prezenţa saxagliptinului şi/sau metabolitului în lapte. Riscul pentru sugar nu poate fi exclus. Se va lua o decizie referitoare la întreruperea alăptării sau a terapiei ţinând cont de beneficiile alăptării pentru copil şi de beneficiile tratamentului pentru femeia care alăptează.

Fertilitatea Efectul saxagliptinului asupra fertilităţii nu a fost studiat la om. Efectele asupra fertilităţii au fost observate la şobolani masculi şi femele, la doze mari producând semne manifeste de toxicitate (vezi pct. 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Onglyza poate avea o influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Totuşi, în cazul conducerii de vehicule sau al folosirii de utilaje, trebuie să se ţină seama de faptul că în studiile cu saxagliptin au fost raportate ameţeli.

4.8 Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

4148 de pacienţi cu diabet zaharat tip 2, incluzând 3021 de pacienţi trataţi cu Onglyza, au fost randomizaţi în şase studii clinice controlate, dublu-orb, de siguranţă şi eficacitate, derulate în scopul evaluării efectelor saxagliptinului asupra controlului glicemic.

Într-o analiză cumulată, incidenţa totală a evenimentelor adverse la pacienţii trataţi cu saxagliptin 5 mg a fost similară cu cea observată sub placebo. Întreruperea tratamentului din cauza evenimentelor adverse a fost mai mare la pacienţii cărora li s-a administrat saxagliptin 5 mg în comparaţie cu placebo (3,3% în comparaţie cu 1,8%).

Clasificarea reacţiilor adverse

Reacţiile adverse raportate la ≥ 5% dintre pacienţii trataţi cu saxagliptin 5 mg şi mai frecvent decât la pacienţii cărora li s-a administrat placebo sau care au fost raportate la ≥ 2% dintre pacienţii trataţi cu saxagliptin şi ≥ 1% mai frecvent comparativ cu placebo sunt prezentate în Tabelul 1.

Reacţiile adverse sunt enumerate pe aparate, sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţa absolută. Frecvenţele sunt definite astfel: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000) sau foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu pot fi estimată pe baza datelor disponibile).

Tabelul 1: Frecvenţa reacţiilor adverse pe aparate, sisteme şi organe

 

Clasificare pe

Frecvenţa reacţiilor adverse în funcţie de regimul terapeutic

aparate, sisteme şi

 

organe

 

Reacţii adverse

 

 

Saxagliptin în Saxagliptin Saxagliptin cu Saxagliptin cu o

 

monoterapie cu metformin1 un preparat sulfonilureic tiazolidindionă

 

(glibenclamidă)

Infecţii şi infestări

 

 

Infecţii ale căilor aeriene superioare Infecţii ale tractului urinar GastroenterităSinuzităNazofaringită Tulburări metabolice şi de nutriţie

FrecventeFrecvente Frecventă Frecventă

Frecvente Frecvente Frecventă FrecventăFrecventă2

Frecvente Frecvente Frecventă Frecventă

Frecvente Frecvente Frecventă Frecventă

Hipoglicemie

 

 

Foarte frecventă3

 

Tulburări ale sistemului nervos

 

 

 

 

Cefalee

Frecventă

Frecventă

Frecventă

Frecventă

Tulburări gastrointestinale

 

 

 

 

Vărsături

Frecvente

Frecvente

Frecvente

Frecvente

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Edem periferic Frecventă4
1
Include saxagliptin ca terapie adjuvantă la metformin şi asocierea iniţială cu metformin.

2 Numai în terapia asociată iniţială
3 Nu e existat o diferenţă semnificativă statistic în comparaţie cu placebo
. Incidenţa hipoglicemiei confirmate a fost mai puţin frecventă pentru Onglyza 5 mg (0,8%) şi placebo (0,7%).
4 Toate reacţiile adverse la medicament, de edem periferic, raportate au fost de intensitate uşoară până la moderatăşi niciuna
nu au dus la întreruperea medicaţiei din studiu.

Descrierea reacţiilor adverse selectate

Pe lângă reacţiile adverse descrise mai sus, evenimentele adverse raportate indiferent de legătura de cauzalitate cu medicamentul şi care apar mai frecvent la pacienţii trataţi cu Onglyza comparativ cu placebo includ hipersensibilitatea (0,6% faţă de 0%) şi erupţiile cutanate (1,4% faţă de 1,0%).

Evenimentele adverse, considerate de investigator a fi cel puţin posibil legate de medicament şi raportate la cel puţin doi pacienţi trataţi cu saxagliptină 5 mg comparativ cu controlul, sunt descrise mai jos în funcţie de regimul de tratament.

Ca monoterapie: ameţeală (frecvent) şi oboseală (frecvent)

Ca adjuvant la metformin: dispepsie (frecvent) şi mialgie (frecvent).

Ca adjuvant la sulfoniluree (glibenclamidă): oboseală (mai puţin frecvent), dislipidemie (mai puţin frecvent) şi hipertrigliceridemie (mai puţin frecvent).

În asociere iniţială cu metformin: gastrită (frecvent), artralgie (mai puţin frecvent) şi disfuncţie erectilă (mai puţin frecvent).

Investigaţii În toate studiile clinice, incidenţa evenimentelor adverse de laborator a fost similară la pacienţii trataţi cu saxagliptin 5 mg comparativ cu pacienţii cărora li s-a administrat placebo. A fost observată o mică reducere a numărului absolut de limfocite. Într-o analiză cumulată placebo-controlată, a fost observată

o scădere medie de aproximativ 100 celule/µl în comparaţie cu placebo, faţă de o valoare medie la momentul iniţial de aproximativ 2200 celule/µl a numărului absolut de limfocite. Valorile medii ale numărului absolut de limfocite au rămas stabile în condiţiile administrării zilnice timp de până la 102 săptămâni. Reducerea numărului de limfocite nu a fost asociată cu reacţii adverse clinic relevante. Nu se cunoaşte semnificaţia clinică a acestei reduceri a numărului de limfocite faţă de placebo.

4.9 Supradozaj

Onglyza s-a dovedit sigurăşi bine tolerată, fără efecte semnificative clinic asupra intervalului QTc sau a frecvenţei cardiace, în doze administrate oral de până la 400 mg pe zi timp de 2 săptămâni (de 80 de ori mai mult decât doza recomandată ). În eventualitatea unui supradozaj, trebuie iniţiat tratamentul de susţinere adecvat, în funcţie de statusul clinic al pacientului. Saxagliptinul şi principalul său metabolit pot fi eliminate prin hemodializă (23% din doză în 4 ore).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Medicamente folosite în diabet. Inhibitori ai dipeptil peptidazei (DPP-4), codul ATC: A10BH03

Mecanism de acţiune şi efecte farmacodinamice Saxagliptin este un inhibitor al DPP-4 foarte potent (Ki: 1,3 nM), selectiv, reversibil, competitiv. La pacienţii cu diabet zaharat tip 2, administrarea saxagliptinului a dus la inhibarea activităţii enzimatice a DPP-4 timp de 24 ore. După o doză de încărcare orală cu glucoză, această inhibare a DPP-4 a condus la creşteri de 2-3 ori ale nivelurilor circulante de hormoni endogeni activi, precum peptidul-1 glucagon-like (PGL-1) şi polipeptidul insulinotrop glucozo-dependent (PIG), la reducerea concentraţiilor de glucagon şi la creşterea responsivităţii celulelor beta glucozo-dependente, ceea ce a determinat concentraţii mai mari ale insulinei şi peptidului C. Creşterea secreţiei de insulină din celulele beta pancreatice şi reducerea secreţiei de glucagon din celulele alfa pancreatice au fost asociate cu concentraţii mai mici ale glicemiei în condiţii de repaus alimentar şi cu reducerea variaţiilor glicemiei după o doză de încărcare orală cu glucoză sau postprandial. Saxagliptinul îmbunătăţeşte controlul glicemic prin reducerea valorilor în condiţii de repaus alimentar şi postprandiale ale glicemiei la pacienţii cu diabet zaharat tip 2.

Siguranţă şi eficacitate clinică Un total de 4148 pacienţi cu diabet zaharat tip 2, dintre care 3021 pacienţi trataţi cu saxagliptin au fost randomizaţi în şase studii clinice de eficacitate şi siguranţă, desfăşurate în regim controlat şi dublu-orb, în scopul evaluării efectelor saxagliptin asupra controlului glicemic. 634 de pacienţi înrolaţi în aceste studii aveau minimum 65 de ani, iar alţi 59 aveau minimum 75 de ani. Tratamentul cu saxagliptin 5 mg o dată pe zi a determinat îmbunătăţiri relevante clinic şi semnificative statistic ale hemoglobinei A1c (HbA1c), glicemiei în condiţii de repaus alimentar (GRP) şi glicemiei postprandiale (GPP) în comparaţie cu placebo, în monoterapie, în terapie asociată cu metformin (iniţială sau adjuvantă), în asociere cu o sulfoniluree şi în asociere cu o tiazolidindionă (vezi tabelul 2). De asemenea, saxagliptinul nu s-a asociat cu nicio modificare evidentă a greutăţii corporale. Reducerile HbA1c au fost observate în toate subgrupurile clasificate în funcţie de sex, vârstă, rasăşi valoarea de la momentul iniţial a indicelui de masă corporală (IMC), iar valoarea iniţială mai mare a HbA1c s-a asociat cu o modificare medie ajustată mai mare faţă de momentul iniţial sub tratament cu saxagliptin.

Saxaglitpin în monoterapie

Pentru evaluarea eficacităţii şi siguranţei monoterapiei cu saxagliptin la pacienţii cu diabet zaharat tip 2 au fost realizate două studii controlate cu placebo, dublu-orb, cu durata de 24 săptămâni. În ambele studii, tratamentul cu saxagliptin o dată pe zi a îmbunătăţit semnificativ HbA1c.

Saxagliptin adjuvant la terapia cu metformin

S-a realizat un studiu placebo-controlat cu durata de 24 săptămâni, cu scopul de a evalua eficacitatea şi siguranţa saxagliptin în asociere cu metformin, la pacienţi cu control glicemic inadecvat (HbA1c ≥ 7 -10%) sub monoterapie cu metformin. Saxagliptin (n=186) a determinat îmbunătăţiri semnificative ale HbA1c, GRP şi GPP în comparaţie cu placebo (n=175). Îmbunătăţirea concentraţiilor de HbA1c, GPP şi GRP după tratamentul cu saxagliptin 5 mg în asociere cu metformină s-a menţinut până la săptămâna 102. Modificarea HbA1c cu saxagliptin 5 mg în asociere cu metformină (n=31), comparativ cu placebo (n=15) plus metformină a fost de - 0,8% la săptămâna 102.

Saxagliptin adjuvant la terapia cu metformin comparativ cu SU adjuvant la terapia cu metformin

Un studiu, de 52 săptămâni a fost efectuat cu scopul de a evalua eficacitatea şi siguranţa saxagliptin 5 mg în asociere cu metformin (428 pacienţi) comparativ cu sulfoniluree (glipizid, 5 mg titrat dacă este necesar până la 20 mg, doza medie 15 mg) în combinaţie cu metformin (430 pacienţi) la 858 pacienţi cu control glicemic inacdecvat (HbA1c 6,5%-10%) în cazul administrării metformin ca monoterapie. Doza medie de metformin a fost de aproximativ 1900 mg în fiecare grup de tratament. După 52 săptămâni, grupurile cu saxagliptin şi glipizid au prezentat reduceri medii similare ale HbA1 în analiza per-protocol (-0,7% versus –0,8%, respectiv,valoarea medie a HbA1c fiind de 7,5% pentru ambele grupuri). Analiza ‘intent-to-treat’ a prezentat rezultate concludente. Reducerea GRP a fost uşor mai mică în grupul cu saxagliptin şi au apărut mai multe întreruperi (3,5% versus 1,2%) din cauza lipsei de eficacitate bazate pe valoarea GRP în timpul primelor 24 săptămâni ale studiului. Saxagliptinul a determinat o proporţie scăzută de pacienţi cu hipoglicemie, 3% (19 evenimente la 13 subiecţi) versus 36,3% (750 evenimente la 156 pacienţi) pentru glipizid. Pacienţii trataţi cu saxagliptin au prezentat o scădere semnificativă a greutăţii corporale comparativ cu creşterea în greutate observată la pacienţii trataţi cu glipizid (-1,1 versus +1,1 kg).

Saxagliptin adjuvant la terapia cu metformin comparativ cu sitagliptin adjuvant la terapia cu metformin

Un studiu de 18 săptămâni, a fost efectuat cu scopul de a evalua eficacitatea şi siguranţa saxagliptin 5 mg în asociere cu metformin (403 pacienţi), comparativ cu sitagliptin 100 mg în asociere cu metformin (398 pacienţi), la 801 pacienţi cu un control glicemic inacdecvat în cazul administrării metformin ca monoterapie. După 18 săptămâni, saxagliptin nu a fost inferioar sitagliptin în ceea ce priveşte reducerea medie a HbA1c, atât în analiza per-protocol cât şi în seturile complete de analiză.

Reducerile HbA1 pentru saxagliptin şi sitagliptin în analiza per-protocol au fost –0,5% (medie şi mediană) şi –0,6% (medie şi mediană). În setul analizei complete de confirmare, reducerile medii au fost de -0,4% şi respectiv -0,6% pentru saxagliptin şi sitagliptin, cu o reducerea mediană de -0,5% pentru ambele grupuri.

Saxagliptin în asociere cu metformin ca terapie iniţială

Un studiu, de 24 săptămâni, a fost efectuat cu scopul de a evalua eficacitatea şi siguranţa saxagliptin 5 mg în asociere cu metformin ca terapie asociată iniţială, la pacienţii netrataţi anterior cu control glicemic inadecvat (HbA1c 8-12%). Terapia iniţială cu asocierea saxagliptin 5 mg plus metformin (n=306) a asigurat îmbunătăţiri semnificative ale HbA1c, ale GRP şi ale GPP în comparaţie cu saxagliptin (n=317) sau metformin (n=313) în monoterapie ca terapie iniţială. Reducerile HbA1c în săptămâna 24 faţă de momentul iniţial au fost observate în toate subgrupurile analizate definite prin HbA1c iniţială, reduceri mai mari fiind observate la pacienţii cu o valoare iniţială a HbA1c ≥ 10% (vezi tabelul 2). Îmbunătăţirea concentraţiilor de HbA1c, GPP şi GRP după tratamentul iniţial cu saxagliptin 5 mg în asociere cu metformină s-a menţinut până la săptămâna 76. Modificarea HbA1c cu saxagliptin 5 mg în asociere cu metformină (n=177) comparativ cu metformină plus placebo (n=147) a fost de -0,5% la săptămâna 76.

Saxagliptin adjuvant la terapia cu glibenclamidă

S-a realizat un studiu controlat cu placebo, cu durata de 24 săptămâni, cu scopul de a evalua eficacitatea şi siguranţa tratamentului cu saxagliptin în asociere cu o glibenclamidă, la pacienţii cu control glicemic inadecvat la înrolarea în studiu (HbA1c 7,5- 10%), în condiţiile monoterapiei cu o doză submaximală de glibenclamidă. Saxagliptin în asociere cu o doză fixă intermediară de sulfoniluree (glibenclamidă 7,5 mg) a fost comparat cu creşterea treptată la o doză mai mare de glibenclamidă (aproximativ 92% dintre pacienţii din grupul placebo plus glibenclamidă au fost supuşi creşterii treptate a dozei, până la o doză zilnică totală finală de 15 mg). Saxagliptin (n=250) a determinat îmbunătăţiri semnificative ale HbA1c, GRPşi GPP în comparaţie cu glibenclamida în doze crescute treptat (n=264). Îmbunătăţirea concentraţiilor de HbA1c şi GPP după tratamentul cu saxagliptin 5 mg s-a menţinut până la săptămâna 76. Modificarea HbA1c cu saxagliptin 5 mg (n=56) comparativ cu creşterea dozei de glibenclamidă plus placebo (n=27) a fost de - 0,7% la săptămâna 76.

Saxagliptin adjuvant la terapia cu tiazolidindione

S-a realizat un studiu controlat cu placebo, cu durata de 24 săptămâni, cu scopul de a evalua eficacitatea şi siguranţa saxagliptin în asociere cu o tiazolidindionă (TZD) la pacienţii cu control glicemic inadecvat (HbA1c 7-10,5%) sub monoterapie cu TZD. Saxagliptin (n=183) a determinat îmbunătăţiri semnificative ale HbA1c, GRP şi GPP în comparaţie cu placebo (n=180). Îmbunătăţirea concentraţiilor de HbA1c, GPP şi GRP după tratament cu saxagliptin 5 mg s-a menţinut până la săptămâna 76. Modificarea HbA1c cu saxagliptin 5 mg (n=82) comparativ cu TZD plus placebo (n=53) a fost de -0,9% la săptămâna 76.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Un studiu controlat placebo, dublu orb, randomizat, multicentric, cu durată de 12 săptămâni a fost efectuat pentru evaluarea efectului terapeutic al saxagliptinei 2,5 mg o dată pe zi comparativ cu placebo la 170 de pacienţi (85 de pacienţi pe saxagliptinăşi 85 de pacienţi pe placebo) cu diabet de tip 2 (HbA1c 7,0-11%) şi insuficienţă renală (moderată [Nr = 90]; severă [Nr = 41]; sau BRST [Nr = 39]). În acest studiu, 98,2% dintre pacienţi au fost trataţi cu alte medicamente antidiabetice (75,3% pe insulinăşi 31,2% pe antidiabetice orale; unii au primit ambele tratamente). Saxagliptina a scăzut semnificativ HbA1c comparativ cu placebo; modificarea HbA1c a fost de -0,9% în cazul saxagliptinei la săptămâna 12 (modificare HbA1c de -0,4% în cazul placebo). Ameliorările HbA1c după tratamentul cu saxagliptină 2,5 mg au fost susţinute până la Săptămâna 52, însă numărul pacienţilor care au terminat 52 de săptămâni fără modificarea altor medicamente antidiabetice a fost mic (26 de subiecţi din lotul cu saxagliptină faţă de 34 de subiecţi din lotul placebo). Incidenţa evenimentelor hipoglicemice confirmate a fost oarecum mai mare în lotul cu saxagliptină (9,4%) faţă de lotul cu placebo (4,7%), deşi numărul de subiecţi cu un eveniment hipoglicemic, indiferent care, nu a fost diferit între cele două loturi de tratament. Nu au existat efecte adverse legate de funcţia renală, pe baza estimării ratei de filtrare glomerulară sau ClCr la Săptămâna 12 şi Săptămâna 52.

Tabelul 2 Principalele rezultate de eficacitate ale Onglyza 5 mg pe zi în studiile controlate cu placebo cu monoterapie şi în cele cu terapie asociată adjuvantă

Valoarea Modificare Modificarea medie cu medie medie2 faţă de corecţie placebo a iniţială momentul iniţial HbA1c (%) la

HbA1c (%) a HbA1c (%) la săptămâna 24 (IÎ 95%) săptămâna 24

STUDII CU MONOTERAPIE

Studiul CV181011 (n=103) 8,0 -0,5 -0,6 (-0,9, -0,4)3

Studiul CV181038 (n=69) 7,9 -0,7 (dimineaţa) -0,4 (-0,7, -0,1) 4 (n=70) 7,9 -0,6 (seara) -0,4 (-0,6, -0,1) 5

STUDII CU TERAPIE ADJUVANTĂ ASOCIATĂ

Studiul CV181014: adjuvant la metformin 8,1 -0,7 -0,8 (-1,0, -0,6)3 (n=186)

Studiul CV181040: adjuvant la SU1 8,5 -0,6 -0,7 (-0,9, -0,6)3 (n=250)

Studiul CV181013: adjuvant la TZD 8,4 -0,9 -0,6 (-0,8, -0,4)3 (n=183)

Studiul CV181039: asociere iniţială cu metformin6 Populaţia generală (n=306) 9,4 -2,5 -0,5 (-0,7, -0,4) 7 Valoarea iniţială HbA1c ≥10% straturi 10,8 -3,3 -0,6 (-0,9, -0,3) 8

(n=107)

n = Pacienţi randomizaţi (analiză principală de eficacitate în intenţie de tratament (intention-to-treat)). 1În grupul placebo, doza de glibenclamidă a fost crescută treptat de la 7,5 la 15 mg doză totală zilnică.

2)Modificare medie ajustată faţă de momentul iniţial, ajustată pentru valoarea iniţială (ANCOVA).

3 )p<0,0001 în comparaţie cu placebo.

4)p=0,0059 în comparaţie cu placebo. 5p=0,0157 în comparaţie cu placebo. 6 Doza de metformin a fost crescută treptat de la 500 la 2000 mg pe zi, în funcţie de tolerabilitate. 7 Modificarea medie a HbA1c este diferenţa dintre grupurile tratate cu saxagliptin+metformin şi metformin în monoterapie (p<0,0001). 8 Modificarea medie a HbA1c este diferenţa dintre grupurile tratate cu saxagliptin+metformin şi metformin în monoterapie.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinetica saxagliptin şi a principalului său metabolit au fost similare la subiecţii sănătoşi şi pacienţii cu diabet zaharat tip 2.

Absorbţie Saxagliptin fost rapid absorbit după administrarea orală în condiţii de repaus alimentar, concentraţiile plasmatice maxime (Cmax) ale saxaglipinului şi ale principalului său metabolit fiind atinse în decurs de 2, respectiv, 4 ore (Tmax). Valorile Cmax şi ASC ale saxagliptinului şi principalului său metabolit au crescut direct proporţional cu creşterea dozei de saxagliptin, iar această proporţionalitate cu doza a fost observată la doze de până la 400 mg. După administrarea unei doze orale unice de 5 mg saxagliptin la subiecţi sănătoşi, valorile medii plasmatice ale ASC pentru saxagliptin şi principalul său metabolit au fost de 78 ng·h/ml, respectiv, 214 ng·h/ml. Valorile corespunzătoare ale Cmax plasmatice au fost 24 ng/ml, respectiv, 47 ng/ml. Coeficienţii de variabilitate intra-individuală ai Cmax şi ASC pentru saxagliptin au fost sub 12%.

Inhibarea de către saxagliptin a activităţii DPP-4 plasmatice timp de cel puţin 24 ore după administrarea pe cale orală a saxagliptin se datorează potenţei sale mari, afinităţii mari şi legării în proporţie mare de situsul activ.

Interacţiunea cu alimentele

Alimentele au efecte relativ modeste asupra farmacocineticii saxagliptinului la subiecţii sănătoşi. Administrarea împreună cu alimentele (bogate în grăsimi) nu a modificat Cmax a saxagliptinului şi a crescut ASC cu 27%, faţă de ingestia medicamentului în condiţii de repaus alimentar. Timpul necesar saxagliptin pentru a atinge Cmax (Tmax) a crescut cu aproximativ 0,5 ore după administrarea cu alimente, comparativ cu administrarea în condiţii de repaus alimentar. Aceste modificări au fost considerate lipsite de semnificaţie clinică.

Distribuţie In vitro, legarea de proteine a saxagliptinului şi a principalului său metabolit în serul uman este neglijabilă. Astfel, este improbabil ca modificările concentraţiilor proteinelor sanguine din diverse boli (de exemplu, insuficienţă renală sau hepatică) să modifice distribuţia saxagliptinului.

Biotransformarea
Biotransformarea saxagliptin este în principal mediată de citocromul P450 3A4/5 (CYP3A4/5). Metabolitul major al saxagliptin este, de asemenea, un inhibitor al DPP-4 selectiv, reversibil, competitiv, cu o potenţă egală cu jumătate din cea a saxagliptinului.

Eliminare Valorile medii ale timpului de înjumătăţire plasmatică terminal (t1/2) pentru saxagliptin şi principalul său metabolit au fost de 2,5, respectiv, 3,1 ore, iar valoarea medie a t1/2 pentru inhibarea DPP-4 plasmatică a fost de 26,9 ore. Saxagliptin este eliminat atât pe cale renală, cât şi hepatică. După o doză unică de 50 mg 14C-saxagliptin, 24%, 36%, şi 75% din doză au fost excretate în urină sub formă de saxagliptin, metabolit major al acestuia, respectiv, radioactivitate totală. Valoarea medie a clearance-ului renal al saxagliptin (∼230 ml/min) a depăşit valoarea medie estimată a ratei de filtrare glomerulară (∼120 ml/min), sugerând o componentă de excreţie renală activă. În ceea ce priveşte metabolitul principal, valorile clearance-ului renal au fost comparabile cu rata estimată a filtrării glomerulare. 22% din radioactivitatea administrată s-a regăsit în materiile fecale, reprezentând fracţiunea din doza de saxagliptin excretată prin bilăşi/sau medicament neabsorbit din tubul digestiv.

Liniaritate Valorile Cmax şi ASC ale saxagliptinului şi principalului său metabolit au crescut direct proporţional cu creşterea dozei de saxagliptin. În cazul administrării repetate a unei doze unice pe zi, la niciun nivel de dozaj nu au fost observate fenomene apreciabile de acumulare pentru saxagliptin sau metabolitul major al acestuia. Nu au fost observate nici fenomene de dependenţă de doză sau de timp în ceea ce priveşte clearance-ul saxagliptinului şi al metabolitului său major, pe parcursul a 14 zile de administrare de saxagliptin o dată pe zi, în doze variind între 2,5 mg şi 400 mg.

Grupe speciale de pacienţi

Insuficienţa renală

S-a efectuat un studiu deschis, cu o singură doză, cu scopul de a evalua farmacocinetica saxagliptin în doză orală de 10 mg la subiecţi cu diverse grade de insuficienţă renală cronică, în comparaţie cu subiecţi cu funcţie renală normală. Studiul a inclus pacienţi cu insuficienţă renală clasificată pe baza clearance-ului de creatinină (pe baza formulei Cockroft-Gault) ca insuficienţă renală uşoară (> 50 şi ≤ 80 ml/min), moderată (> 30 şi ≤ 50 ml/min) sau severă (≤ 30 ml/min), precum şi pacienţi cu BRST pe hemodializă. Gradul de insuficienţă renală nu a afectat Cmax de saxagliptină sau a metabolitului său principal. La subiecţii cu insuficienţă renală uşoară, valorile ASC medii de saxagliptinăşi a metabolitului său principal au fost de 1,2 şi, respectiv, 1,7 ori mai mari decât valorile ASC medii la subiecţii cu funcţie renală normală. Deoarece aceste creşteri nu sunt semnificative clinic, nu se recomandă ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară. La subiecţii cu insuficienţă renală moderată sau severă sau la subiecţii cu BRST pe hemodializă, valorile ASC de saxagliptină sau ale metabolitului său principal au fost de până la 2,1 şi, respectiv, 4,5 ori mai mari decât valorile ASC la subiecţii cu funcţie renală normală. Doza de Onglyza trebuie redusă la 2,5 mg o dată pe zi la pacienţii cu insuficienţă renală moderată sau severă (a se vedea pct. 4.2 şi 4.4).

Insuficienţa hepatică

La subiecţii cu insuficienţă hepatică uşoară (clasa A Child-Pugh), moderată (clasa B Child-Pugh), sau severă (clasa C Child-Pugh), expunerile la saxagliptin au fost de 1,1, 1,4, respectiv 1,8 mai mari, iar expunerile la BMS-510849 au fost cu 22%, 7%, respectiv 33% mai mici decât cele observate la subiecţi sănătoşi.

Vârstnici (≥ 65 ani)

Pacienţii vârstnici (65-80 ani) au avut valori ale ASC ale saxagliptinului cu aproximativ 60% mai mari decât cei tineri (18-40 ani). Nu se consideră că aceste valori au semnificaţie clinică, din acest motiv nu se recomandă nicio ajustare a dozelor de Onglyza numai pe baza vârstei.

5.3 Date preclinice de siguranţă

La maimuţele cynomolgus, saxagliptin a provocat leziuni cutanate reversibile (cruste, ulceraţii şi necroze) la nivelul extremităţilor (coadă, degete, scrot şi/sau nas) la doze ≥ 3 mg/kg şi zi. Doza la care nu apare nicio reacţie adversă (no effect level, NOEL) în cazul leziunilor este de 1 şi 2 ori mai mare decât expunerea umană la saxagliptin, respectiv la metabolitul său major, la doza recomandată la om de 5 mg pe zi (DRO).

Relevanţa clinică a leziunilor cutanate nu este cunoscută, totuşi nu au fost observate corelări clinice ale leziunilor cutanate la maimuţe în studiile clinice cu saxagliptin la om.

Efecte la nivelul sistemul imunitar, de hiperplazie limfoidă, nonprogresivă, minimă la nivelul splinei, ganglionilor limfatici şi măduvei osoase hematogene fără sechele adverse, au fost raportate la toate speciile testate la expuneri de la 7 ori mai mari decât DRO.

Saxagliptin a cauzat toxicitate gastro-intestinală la câini, inclusiv scaune mucosanguinolente şi enteropatie la doze mai mari cu NOEL de 4 şi 2 ori mai mari decât expunerea umană la saxagliptin, respectiv, la metabolitul său major, la DRO.

Saxagliptin nu a fost genotoxic într-o baterie convenţională de studii de genotoxicitate in vitro şi in vivo. Nu s-a observat potenţial carcinogen într-un studiu de carcinogeneză cu durata de doi ani la şoareci şi şobolani.

S-au observat efecte asupra fertilităţii la femelele şi masculii de şobolan la doze mari care produc semne manifeste de toxicitate. Saxagliptin nu s-a dovedit teratogen la niciuna din dozele evaluate la şobolani sau iepuri. La doze mari, la şobolani, saxagliptin a provocat o întârziere a dezvoltării, şi anume un retard de osificare a pelvisului fetal, şi greutate fetală scăzută (în prezenţa toxicităţii pentru organismul matern), cu un NOEL de 303 şi 30 de ori mai mare decât expunerea umană, pentru saxagliptin, respectiv, metabolitul său major, la RDO. La iepuri, efectele saxagliptinului s-au limitat la variaţii schelatele minore, observate numai la doze toxice pentru organismul matern (NOEL de 158 şi 224 de ori expunerea umană pentru saxagliptin, respectiv, metabolitul său major, la DRO). Într-un studiu de dezvoltare pre-şi post-natală la şobolani, saxagliptin a cauzat greutate scăzută a puilor la doze toxice pentru organismul matern, cu NOEL de 488 şi 45 de ori mai mare decât expunerea umană pentru saxagliptin, respectiv, metabolitul său major, la DRO. Efectul asupra greutăţii puilor a fost observat până în zilele 92 şi 120 post-natal la femele, respectiv masculi.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleul comprimatului:
Lactoză monohidrat
Celuloză microcristalină (E460i)
Croscarmeloză sodică (E468)
Stearat de magneziu

Filmul
Alcool polivinilic
Macrogol/ 3350
Dioxid de titan (E171)
Talc (E553b)
Oxid galben de fer (E172)

Cerneala de inscripţionare:
Shellac
Lac de aluminiu indigo carmin (E132)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blister Al/Al
Mărimi de ambalaj cu 14, 28, şi 98 comprimate filmate în blistere neperforate tip calendar.
Mărimi de ambalaj cu 30 x 1 şi 90 x 1 comprimate filmate în blistere perforate pentru eliberarea unei unităţi dozate.
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.
Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG Bristol-Myers Squibb House Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge Middlesex UB8 1DH Marea Britanie

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 1 octombrie 2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Onglyza 5 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine 5 mg saxagliptin (sub formă de clorhidrat).

Excipienţi:
Fiecare comprimat conţine 99 mg lactoză monohidrat.
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat (comprimat)

Comprimatele de Onglyza 5 mg sunt rotunde, biconvexe, de culoare roz, având inscripţionat pe una dintre feţe “5” şi pe cealaltă “4215”, cu cerneală albastră.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Terapia asociată adjuvantă:
Onglyza este indicat la pacienţii adulţi cu vârsta de 18 ani şi peste cu diabet zaharat tip 2, în scopul îmbunătăţirii controlului glicemic:

1.      în asociere cu metformin, atunci când monoterapia cu metformin, împreună cu dieta şi exerciţiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei;

2.      în asociere cu o sulfoniluree, atunci când monoterapia cu sulfoniluree, împreună cu dieta şi exerciţiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei la pacienţii la care administrarea de metformin este considerată inadecvată.

3.      în asociere cu o tiazolidindionă, atunci când monoterapia cu tiazolidindionă, împreună cu dieta şi exerciţiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei, la pacienţii la care administrarea unei tiazolidindione este considerată adecvată

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Terapia asociată adjuvantă

Doza recomandată de Onglyza este de 5 mg o dată pe zi, ca terapie asociată adjuvantă la terapia cu metformin, o tiazolidindionă sau o sulfoniluree.

Siguranţa şi eficacitatea saxagliptinului ca terapie orală triplă în asociere cu metformin şi o tiazolidindionă sau cu metformin şi o sulfoniluree nu au fost stabilite.

Vârstnici (≥ 65 de ani)

Nu se recomandă ajustarea dozelor numai pe baza vârstei. Experienţa la pacienţii cu vârsta de minimum 75 ani este foarte limitatăşi tratamentul la această grupă de pacienţi se va face cu precauţie (vezi, de asemenea, pct. 4.4, 5.1 şi 5.2).

Insuficienţă renală
Nu este necesară ajustarea dozelor la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară. Doza de Onglyza trebuie redusă la 2,5 mg o dată pe zi la pacienţii cu insuficienţă renală moderată sau severă.

La pacienţii cu insuficienţă renală severă experienţa este foarte limitată. De aceea, saxagliptinul trebuie utilizat cu precauţie la această categorie de pacienţi. Onglyza nu este recomandat la pacienţiicu boală renală în stadiul terminal (BRST) care necesită hemodializă (a se vedea pct. 4.4).

Deoarece doza de Onglyza trebuie limitată la 2,5 mg ţinând cont de funcţia renală, se recomandăevaluarea funcţiei renale înainte de iniţierea tratamentului cu Onglyza şi, conform practicii de rutină, evaluarea renală trebuie făcută periodic după aceea (a se vedea pct. 4.4 şi 5.2).

Insuficienţă hepatică:
Nu este necesară ajustarea dozelor la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată (vezi pct. 5.2). Saxagliptinul trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderatăşi nu este recomandată la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (vezi pct. 4.4).

Copii şi adolescenţi:
Siguranţa şi eficacitatea tratamentului cu Onglyza la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost stabilite. Nu există date disponibile.

Mod de administrare
Onglyza poate fi administrat cu sau fără alimente în orice moment al zilei.
În cazul omiterii unei doze, aceasta trebuie luată imediat ce pacientul îşi reaminteşte. Nu se vor lua două doze în aceeaşi zi.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Generale
Onglyza nu trebuie utilizat la pacienţi cu diabet zaharat tip 1 sau în tratamentul cetoacidozei diabetice.

Insuficienţă renală
Este recomandată o singură ajustare a dozei la pacienţii cu insuficienţă renală moderată sau severă.
Saxagliptinul trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă renală severăşi nu este recomandată utilizarea la pacienţii cu boală renală în stadiul terminal (BRST) ce necesită hemodializă. Evaluarea funcţiei renale este recomandată înainte de iniţierea tratamentului cu Onglyza şi, conformpracticii de rutină, evaluarea renală trebuie făcută periodic după aceea (a se vedea pct. 4.2 şi 5.2).

Insuficienţă hepatică Saxagliptinul trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderatăşi nu este recomandată la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (vezi pct. 4.2).

Administrarea în asociere cu sulfoniluree Preparatele sulfonilureice au efect hipoglicemiant recunoscut. Din acest motiv, la administrarea acestora în asociere cu Onglyza, poate fi necesară reducerea dozelor de sulfonilureice, în scopul diminuării riscului de hipoglicemie.

Reacţii de hipersensibilitate Onglyza nu trebuie administrat la pacienţii care au prezentat reacţii grave de hipersensibilitate la un inhibitor al dipeptidil peptidazei 4 (DPP4).

Vârstnici Experienţa la pacienţii cu vârsta de minimum 75 ani este foarte limitatăşi este necesară precauţie în cazul tratamentului la această grupă de pacienţi (vezi pct. 5.1 şi 5.2).

Afecţiuni cutanate Au fost raportate leziuni ulcerative şi necrotice ale pielii extremităţilor la maimuţe, în studii nonclinice de toxicitate (vezi pct. 5.3). Deşi leziunile cutanate nu s-au observat cu incidenţă crescută în studiile clinice, experienţa este limitată la pacienţii cu complicaţii cutanate ale diabetului. În cazul clasei inhibitorilor DPP4, s-au descris raportări după punerea pe piaţă de erupţii cutanate. Erupţia cutanată este, de asemenea, observată ca eveniment advers (EA) al Onglyza (vezi pct. 4.8). De aceea, este recomandată monitorizarea afecţiunilor cutanate, cum sunt vezicularea, ulceraţiile sau erupţiile, în îngrijirea de rutină a pacientului diabetic.

Insuficienţa cardiacă Experienţa pentru clasele I-II NYHA este limitatăşi nu există experienţă în studiile clinice cu saxagliptin pentru clasele III-IV NYHA.

Pacienţi imunocompromişi Pacienţii imunocompromişi, cum ar fi cei cu transplant de organ sau cei diagnosticaţi cu sindromul imunodeficienţei umane, nu au fost investigaţi în programul clinic al Onglyza. Prin urmare, nu s-a stabilit profilul de siguranţăşi eficacitate al saxagliptinului la această categorie de pacienţi.

Utilizarea cu inductori potenţi ai CYP3A4 Utilizarea de inductori ai CYP3A4, precum carbamazepina, dexametazona, fenobarbitalul, fenitoina şi rifampicina, poate reduce efectul Onglyza de scăderea a glicemiei (vezi pct. 4.5).

Lactoză Comprimatele conţin lactoză monohidrat. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau malabsorbţie de glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Datele clinice descrise mai jos sugerează că riscul de interacţiuni relevante clinic cu medicamente administrate concomitent este mic.

Metabolizarea saxagliptinului este mediată în principal de citocromul P450 3A4/5 (CYP3A4/5). În studiile in vitro, saxagliptinul şi principalul său metabolit nici nu au inhibat CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 sau 3A4, nici nu au indus CYP1A2, 2B6, 2C9 sau 3A4. În studii la voluntari sănătoşi, nici farmacocinetica saxagliptinului şi nici cea a metabolitului său principal nu au fost semnificativ modificate de metformin, glibenclamidă, pioglitazonă, digoxină, simvastatină, omeprazol, antiacide sau famotidină. În plus, saxagliptina nu a modificat semnificativ farmacocinetica metforminului, glibenclamidei, pioglitazonei, digoxinei, simvastatinei, diltiazemului sau ketoconazolului.

Administrarea concomitentă a saxagliptinului cu inhibitorul moderat al CYP3A4/5, diltiazem, a determinat creşterea Cmax şi ASC a saxagliptinei cu 63%, respectiv, de 2,1 ori, iar valorile corespunzătoare pentru metabolitul activ au fost scăzute cu 44%, respectiv 34%.

Administrarea concomitentă a saxagliptinului cu inhibitorul potent al CYP3A4/5, ketoconazol, a determinat creşterea Cmax şi ASC a saxagliptinei cu 62%, respectiv, de 2,5 ori, iar valorile corespunzătoare pentru metabolitul activ au fost scăzute cu 95%, respectiv 88%.

Administrarea concomitentă de saxagliptin cu inductorul potent CYP3A4/5, rifampicină, a determinat scăderea Cmax şi ASC a saxagliptinei cu 53%, respectiv, 76%. Expunerea la metabolitul activ şi inhibarea activităţii plasmatice a DPP4 pe parcursul unui interval de dozaj nu au fost influenţate de rifampicină (vezi pct. 4.4).

Administrarea concomitentă de saxagliptin şi inductori CYP3A4/5, alţii decât rifampicină (precum carbamazepină, dexametazonă, fenobarbital sau fenitoină) nu a fost studiatăşi poate duce la scăderea concentraţiei plasmatice de saxagliptin şi creşterea concentraţiei metabolitului său principal. Controlul glicemic trebuie să fie evaluat cu atenţie atunci când saxagliptinul este utilizat concomitent cu un inductor potent al CYP3A4.

Nu au fost studiate în mod specific efectele fumatului, alimentaţiei, produselor din plante şi consumului de alcool asupra farmacocineticii saxagliptinului.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina
Nu a fost studiată administrarea saxagliptinului la gravide. Studiile la animale au arătat toxicitate asupra funcţiei de reproducere la doze mari (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial la om este necunoscut. Onglyza nu trebuie administrat în timpul sarcinii, cu excepţia cazului în care este absolut necesar.

Alăptarea Nu se cunoaşte dacă saxagliptina se excretă în laptele uman. Studiile la animale au demonstrat prezenţa saxagliptinului şi/sau metabolitului în lapte. Riscul pentru sugar nu poate fi exclus. Se va lua o decizie referitoare la întreruperea alăptării sau a terapiei ţinând cont de beneficiile alăptării pentru copil şi de beneficiile tratamentului pentru femeia care alăptează.

Fertilitatea Efectul saxagliptinului asupra fertilităţii nu a fost studiat la om. Efectele asupra fertilităţii au fost observate la şobolani masculi şi femele, la doze mari producând semne manifeste de toxicitate (vezi pct. 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Onglyza poate avea o influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Totuşi, în cazul conducerii de vehicule sau al folosirii de utilaje, trebuie să se ţină seama de faptul că în studiile cu saxagliptin au fost raportate ameţeli.

4.8 Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

4148 de pacienţi cu diabet zaharat tip 2, incluzând 3021 de pacienţi trataţi cu Onglyza, au fost randomizaţi în şase studii clinice controlate, dublu-orb, de siguranţă şi eficacitate, derulate în scopul evaluării efectelor saxagliptinului asupra controlului glicemic.

Într-o analiză cumulată, incidenţa totală a evenimentelor adverse la pacienţii trataţi cu saxagliptin 5 mg a fost similară cu cea observată sub placebo. Întreruperea tratamentului din cauza evenimentelor adverse a fost mai mare la pacienţii cărora li s-a administrat saxagliptin 5 mg în comparaţie cu placebo (3,3% în comparaţie cu 1,8%).

Clasificarea reacţiilor adverse

Reacţiile adverse raportate la ≥ 5% dintre pacienţii trataţi cu saxagliptin 5 mg şi mai frecvent decât la pacienţii cărora li s-a administrat placebo sau care au fost raportate la ≥ 2% dintre pacienţii trataţi cu saxagliptin şi ≥ 1% mai frecvent comparativ cu placebo sunt prezentate în Tabelul 1.

Reacţiile adverse sunt enumerate pe aparate, sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţa absolută. Frecvenţele sunt definite astfel: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000) sau foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu pot fi estimată pe baza datelor disponibile).

Tabelul 1: Frecvenţa reacţiilor adverse pe aparate, sisteme şi organe

 

Clasificare pe

Frecvenţa reacţiilor adverse în funcţie de regimul terapeutic

aparate, sisteme şi

 

organe

 

Reacţii adverse

 

 

Saxagliptin în Saxagliptin Saxagliptin cu Saxagliptin cu o

 

monoterapie cu metformin1 un preparat sulfonilureic tiazolidindionă

 

(glibenclamidă)

Infecţii şi infestări

 

 

Infecţii ale căilor aeriene superioare Infecţii ale tractului urinar GastroenterităSinuzităNazofaringită Tulburări metabolice şi de nutriţie

FrecventeFrecvente Frecventă Frecventă

Frecvente Frecvente Frecventă FrecventăFrecventă2

Frecvente Frecvente Frecventă Frecventă

Frecvente Frecvente Frecventă Frecventă

Hipoglicemie

 

 

Foarte frecventă3

 

Tulburări ale sistemului nervos

 

 

 

 

Cefalee

Frecventă

Frecventă

Frecventă

Frecventă

Tulburări gastrointestinale

 

 

 

 

Vărsături

Frecvente

Frecvente

Frecvente

Frecvente

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Edem periferic Frecventă4
1
Include saxagliptin ca terapie adjuvantă la metformin şi asocierea iniţială cu metformin.

2 Numai în terapia asociată iniţială
3 Nu e existat o diferenţă semnificativă statistic în comparaţie cu placebo
. Incidenţa hipoglicemiei confirmate a fost mai puţin frecventă pentru Onglyza 5 mg (0,8%) şi placebo (0,7%).
4 Toate reacţiile adverse la medicament, de edem periferic, raportate au fost de intensitate uşoară până la moderatăşi niciuna
nu au dus la întreruperea medicaţiei din studiu.

Descrierea reacţiilor adverse selectate

Pe lângă reacţiile adverse descrise mai sus, evenimentele adverse raportate indiferent de legătura de cauzalitate cu medicamentul şi care apar mai frecvent la pacienţii trataţi cu Onglyza comparativ cu placebo includ hipersensibilitatea (0,6% faţă de 0%) şi erupţiile cutanate (1,4% faţă de 1,0%).

Evenimentele adverse, considerate de investigator a fi cel puţin posibil legate de medicament şi raportate la cel puţin doi pacienţi trataţi cu saxagliptină 5 mg comparativ cu controlul, sunt descrise mai jos în funcţie de regimul de tratament.

Ca monoterapie: ameţeală (frecvent) şi oboseală (frecvent)

Ca adjuvant la metformin: dispepsie (frecvent) şi mialgie (frecvent).

Ca adjuvant la sulfoniluree (glibenclamidă): oboseală (mai puţin frecvent), dislipidemie (mai puţin frecvent) şi hipertrigliceridemie (mai puţin frecvent).

În asociere iniţială cu metformin: gastrită (frecvent), artralgie (mai puţin frecvent) şi disfuncţie erectilă (mai puţin frecvent).

Investigaţii În toate studiile clinice, incidenţa evenimentelor adverse de laborator a fost similară la pacienţii trataţi cu saxagliptin 5 mg comparativ cu pacienţii cărora li s-a administrat placebo. A fost observată o mică reducere a numărului absolut de limfocite. Într-o analiză cumulată placebo-controlată, a fost observată o scădere medie de aproximativ 100 celule/µl în comparaţie cu placebo, faţă de o valoare medie la momentul iniţial de aproximativ 2200 celule/µl a numărului absolut de limfocite. Valorile medii ale numărului absolut de limfocite au rămas stabile în condiţiile administrării zilnice timp de până la 102 săptămâni. Reducerea numărului de limfocite nu a fost asociată cu reacţii adverse clinic relevante. Nu se cunoaşte semnificaţia clinică a acestei reduceri a numărului de limfocite faţă de placebo.

4.9 Supradozaj

Onglyza s-a dovedit sigurăşi bine tolerată, fără efecte semnificative clinic asupra intervalului QTc sau a frecvenţei cardiace, în doze administrate oral de până la 400 mg pe zi timp de 2 săptămâni (de 80 de ori mai mult decât doza recomandată ). În eventualitatea unui supradozaj, trebuie iniţiat tratamentul de susţinere adecvat, în funcţie de statusul clinic al pacientului. Saxagliptinul şi principalul său metabolit pot fi eliminate prin hemodializă (23% din doză în 4 ore).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Medicamente folosite în diabet. Inhibitori ai dipeptil peptidazei (DPP-4), codul ATC: A10BH03

Mecanism de acţiune şi efecte farmacodinamice Saxagliptin este un inhibitor al DPP-4 foarte potent (Ki: 1,3 nM), selectiv, reversibil, competitiv. La pacienţii cu diabet zaharat tip 2, administrarea saxagliptinului a dus la inhibarea activităţii enzimatice a DPP-4 timp de 24 ore. După o doză de încărcare orală cu glucoză, această inhibare a DPP-4 a condus la creşteri de 2-3 ori ale nivelurilor circulante de hormoni endogeni activi, precum peptidul-1 glucagon-like (PGL-1) şi polipeptidul insulinotrop glucozo-dependent (PIG), la reducerea concentraţiilor de glucagon şi la creşterea responsivităţii celulelor beta glucozo-dependente, ceea ce a determinat concentraţii mai mari ale insulinei şi peptidului C. Creşterea secreţiei de insulină din celulele beta pancreatice şi reducerea secreţiei de glucagon din celulele alfa pancreatice au fost asociate cu concentraţii mai mici ale glicemiei în condiţii de repaus alimentar şi cu reducerea variaţiilor glicemiei după o doză de încărcare orală cu glucoză sau postprandial. Saxagliptinul îmbunătăţeşte controlul glicemic prin reducerea valorilor în condiţii de repaus alimentar şi postprandiale ale glicemiei la pacienţii cu diabet zaharat tip 2.

Siguranţă şi eficacitate clinică Un total de 4148 pacienţi cu diabet zaharat tip 2, dintre care 3021 pacienţi trataţi cu saxagliptin au fost randomizaţi în şase studii clinice de eficacitate şi siguranţă, desfăşurate în regim controlat şi dublu-orb, în scopul evaluării efectelor saxagliptin asupra controlului glicemic. 634 de pacienţi înrolaţi în aceste studii aveau minimum 65 de ani, iar alţi 59 aveau minimum 75 de ani. Tratamentul cu saxagliptin 5 mg o dată pe zi a determinat îmbunătăţiri relevante clinic şi semnificative statistic ale hemoglobinei A1c (HbA1c), glicemiei în condiţii de repaus alimentar (GRP) şi glicemiei postprandiale (GPP) în comparaţie cu placebo, în monoterapie, în terapie asociată cu metformin (iniţială sau adjuvantă), în asociere cu o sulfoniluree şi în asociere cu o tiazolidindionă (vezi tabelul 2). De asemenea, saxagliptinul nu s-a asociat cu nicio modificare evidentă a greutăţii corporale. Reducerile HbA1c au fost observate în toate subgrupurile clasificate în funcţie de sex, vârstă, rasăşi valoarea de la momentul iniţial a indicelui de masă corporală (IMC), iar valoarea iniţială mai mare a HbA1c s-a asociat cu o modificare medie ajustată mai mare faţă de momentul iniţial sub tratament cu saxagliptin.

Saxaglitpin în monoterapie

Pentru evaluarea eficacităţii şi siguranţei monoterapiei cu saxagliptin la pacienţii cu diabet zaharat tip 2 au fost realizate două studii controlate cu placebo, dublu-orb, cu durata de 24 săptămâni. În ambele studii, tratamentul cu saxagliptin o dată pe zi a îmbunătăţit semnificativ HbA1c.

Saxagliptin adjuvant la terapia cu metformin

S-a realizat un studiu placebo-controlat cu durata de 24 săptămâni, cu scopul de a evalua eficacitatea şi siguranţa saxagliptin în asociere cu metformin, la pacienţi cu control glicemic inadecvat (HbA1c ≥ 7 -10%) sub monoterapie cu metformin. Saxagliptin (n=186) a determinat îmbunătăţiri semnificative ale HbA1c, GRP şi GPP în comparaţie cu placebo (n=175). Îmbunătăţirea concentraţiilor de HbA1c, GPP şi GRP după tratamentul cu saxagliptin 5 mg în asociere cu metformină s-a menţinut până la săptămâna 102. Modificarea HbA1c cu saxagliptin 5 mg în asociere cu metformină (n=31), comparativ cu placebo (n=15) plus metformină a fost de - 0,8% la săptămâna 102.

Saxagliptin adjuvant la terapia cu metformin comparativ cu SU adjuvant la terapia cu metformin

Un studiu, de 52 săptămâni a fost efectuat cu scopul de a evalua eficacitatea şi siguranţa saxagliptin 5 mg în asociere cu metformin (428 pacienţi) comparativ cu sulfoniluree (glipizid, 5 mg titrat dacă este necesar până la 20 mg, doza medie 15 mg) în combinaţie cu metformin (430 pacienţi) la 858 pacienţi cu control glicemic inacdecvat (HbA1c 6,5%-10%) în cazul administrării metformin ca monoterapie. Doza medie de metformin a fost de aproximativ 1900 mg în fiecare grup de tratament. După 52 săptămâni, grupurile cu saxagliptin şi glipizid au prezentat reduceri medii similare ale HbA1 în analiza per-protocol (-0,7% versus –0,8%, respectiv,valoarea medie a HbA1c fiind de 7,5% pentru ambele grupuri). Analiza ‘intent-to-treat’ a prezentat rezultate concludente. Reducerea GRP a fost uşor mai mică în grupul cu saxagliptin şi au apărut mai multe întreruperi (3,5% versus 1,2%) din cauza lipsei de eficacitate bazate pe valoarea GRP în timpul primelor 24 săptămâni ale studiului. Saxagliptinul a determinat o proporţie scăzută de pacienţi cu hipoglicemie, 3% (19 evenimente la 13 subiecţi) versus 36,3% (750 evenimente la 156 pacienţi) pentru glipizid. Pacienţii trataţi cu saxagliptin au prezentat o scădere semnificativă a greutăţii corporale comparativ cu creşterea în greutate observată la pacienţii trataţi cu glipizid (-1,1 versus +1,1 kg).

Saxagliptin adjuvant la terapia cu metformin comparativ cu sitagliptin adjuvant la terapia cu metformin

Un studiu de 18 săptămâni, a fost efectuat cu scopul de a evalua eficacitatea şi siguranţa saxagliptin 5 mg în asociere cu metformin (403 pacienţi), comparativ cu sitagliptin 100 mg în asociere cu metformin (398 pacienţi), la 801 pacienţi cu un control glicemic inacdecvat în cazul administrării metformin ca monoterapie. După 18 săptămâni, saxagliptin nu a fost inferioar sitagliptin în ceea ce priveşte reducerea medie a HbA1c, atât în analiza per-protocol cât şi în seturile complete de analiză. Reducerile HbA1 pentru saxagliptin şi sitagliptin în analiza per-protocol au fost –0,5% (medie şi mediană) şi –0,6% (medie şi mediană). În setul analizei complete de confirmare, reducerile medii au fost de -0,4% şi respectiv -0,6% pentru saxagliptin şi sitagliptin, cu o reducerea mediană de -0,5% pentru ambele grupuri.

Saxagliptin în asociere cu metformin ca terapie iniţială

Un studiu, de 24 săptămâni, a fost efectuat cu scopul de a evalua eficacitatea şi siguranţa saxagliptin 5 mg în asociere cu metformin ca terapie asociată iniţială, la pacienţii netrataţi anterior cu control glicemic inadecvat (HbA1c 8-12%). Terapia iniţială cu asocierea saxagliptin 5 mg plus metformin (n=306) a asigurat îmbunătăţiri semnificative ale HbA1c, ale GRP şi ale GPP în comparaţie cu saxagliptin (n=317) sau metformin (n=313) în monoterapie ca terapie iniţială. Reducerile HbA1c în săptămâna 24 faţă de momentul iniţial au fost observate în toate subgrupurile analizate definite prin HbA1c iniţială, reduceri mai mari fiind observate la pacienţii cu o valoare iniţială a HbA1c ≥ 10% (vezi tabelul 2). Îmbunătăţirea concentraţiilor de HbA1c, GPP şi GRP după tratamentul iniţial cu saxagliptin 5 mg în asociere cu metformină s-a menţinut până la săptămâna 76. Modificarea HbA1c cu saxagliptin 5 mg în asociere cu metformină (n=177) comparativ cu metformină plus placebo (n=147) a fost de -0,5% la săptămâna 76.

Saxagliptin adjuvant la terapia cu glibenclamidă

S-a realizat un studiu controlat cu placebo, cu durata de 24 săptămâni, cu scopul de a evalua eficacitatea şi siguranţa tratamentului cu saxagliptin în asociere cu o glibenclamidă, la pacienţii cu control glicemic inadecvat la înrolarea în studiu (HbA1c 7,5- 10%), în condiţiile monoterapiei cu o doză submaximală de glibenclamidă. Saxagliptin în asociere cu o doză fixă intermediară de sulfoniluree (glibenclamidă 7,5 mg) a fost comparat cu creşterea treptată la o doză mai mare de glibenclamidă (aproximativ 92% dintre pacienţii din grupul placebo plus glibenclamidă au fost supuşi creşterii treptate a dozei, până la o doză zilnică totală finală de 15 mg). Saxagliptin (n=250) a determinat îmbunătăţiri semnificative ale HbA1c, GRPşi GPP în comparaţie cu glibenclamida în doze crescute treptat (n=264). Îmbunătăţirea concentraţiilor de HbA1c şi GPP după tratamentul cu saxagliptin 5 mg s-a menţinut până la săptămâna 76. Modificarea HbA1c cu saxagliptin 5 mg (n=56) comparativ cu creşterea dozei de glibenclamidă plus placebo (n=27) a fost de - 0,7% la săptămâna 76.

Saxagliptin adjuvant la terapia cu tiazolidindione

S-a realizat un studiu controlat cu placebo, cu durata de 24 săptămâni, cu scopul de a evalua eficacitatea şi siguranţa saxagliptin în asociere cu o tiazolidindionă (TZD) la pacienţii cu control glicemic inadecvat (HbA1c 7-10,5%) sub monoterapie cu TZD. Saxagliptin (n=183) a determinat îmbunătăţiri semnificative ale HbA1c, GRP şi GPP în comparaţie cu placebo (n=180). Îmbunătăţirea concentraţiilor de HbA1c, GPP şi GRP după tratament cu saxagliptin 5 mg s-a menţinut până la săptămâna 76. Modificarea HbA1c cu saxagliptin 5 mg (n=82) comparativ cu TZD plus placebo (n=53) a fost de -0,9% la săptămâna 76.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Un studiu controlat placebo, dublu orb, randomizat, multicentric, cu durată de 12 săptămâni a fost efectuat pentru evaluarea efectului terapeutic al saxagliptinei 2,5 mg o dată pe zi comparativ cu placebo la 170 de pacienţi (85 de pacienţi pe saxagliptinăşi 85 de pacienţi pe placebo) cu diabet de tip 2 (HbA1c 7,0-11%) şi insuficienţă renală (moderată [Nr = 90]; severă [Nr = 41]; sau BRST [Nr = 39]). În acest studiu, 98,2% dintre pacienţi au fost trataţi cu alte medicamente antidiabetice (75,3% pe insulinăşi 31,2% pe antidiabetice orale; unii au primit ambele tratamente). Saxagliptina a scăzut semnificativ HbA1c comparativ cu placebo; modificarea HbA1c a fost de -0,9% în cazul saxagliptinei la săptămâna 12 (modificare HbA1c de -0,4% în cazul placebo). Ameliorările HbA1c după tratamentul cu saxagliptină 2,5 mg au fost susţinute până la Săptămâna 52, însă numărul pacienţilor care au terminat 52 de săptămâni fără modificarea altor medicamente antidiabetice a fost mic (26 de subiecţi din lotul cu saxagliptină faţă de 34 de subiecţi din lotul placebo). Incidenţa evenimentelor hipoglicemice confirmate a fost oarecum mai mare în lotul cu saxagliptină (9,4%) faţă de lotul cu placebo (4,7%), deşi numărul de subiecţi cu un eveniment hipoglicemic, indiferent care, nu a fost diferit între cele două loturi de tratament. Nu au existat efecte adverse legate de funcţia renală, pe baza estimării ratei de filtrare glomerulară sau ClCr la Săptămâna 12 şi Săptămâna 52.

Tabelul 2 Principalele rezultate de eficacitate ale Onglyza 5 mg pe zi în studiile controlate cu placebo cu monoterapie şi în cele cu terapie asociată adjuvantă

Valoarea Modificare Modificarea medie cu medie medie2 faţă de corecţie placebo a iniţială momentul iniţial HbA1c (%) la

HbA1c (%) a HbA1c (%) la săptămâna 24 (IÎ 95%) săptămâna 24

STUDII CU MONOTERAPIE

Studiul CV181011 (n=103) 8,0 -0,5 -0,6 (-0,9, -0,4)3

Studiul CV181038 (n=69) 7,9 -0,7 (dimineaţa) -0,4 (-0,7, -0,1) 4 (n=70) 7,9 -0,6 (seara) -0,4 (-0,6, -0,1) 5

STUDII CU TERAPIE ADJUVANTĂ ASOCIATĂ

Studiul CV181014: adjuvant la metformin 8,1 -0,7 -0,8 (-1,0, -0,6)3 (n=186)

Studiul CV181040: adjuvant la SU1 8,5 -0,6 -0,7 (-0,9, -0,6)3 (n=250)

Studiul CV181013: adjuvant la TZD 8,4 -0,9 -0,6 (-0,8, -0,4)3 (n=183)

Studiul CV181039: asociere iniţială cu metformin6 Populaţia generală (n=306) 9,4 -2,5 -0,5 (-0,7, -0,4) 7 Valoarea iniţială HbA1c ≥10% straturi 10,8 -3,3 -0,6 (-0,9, -0,3) 8

(n=107)

n = Pacienţi randomizaţi (analiză principală de eficacitate în intenţie de tratament (intention-to-treat)).

1În grupul placebo, doza de glibenclamidă a fost crescută treptat de la 7,5 la 15 mg doză totală zilnică.

2)Modificare medie ajustată faţă de momentul iniţial, ajustată pentru valoarea iniţială (ANCOVA).

3 )p<0,0001 în comparaţie cu placebo.

4)p=0,0059 în comparaţie cu placebo.

5)p=0,0157 în comparaţie cu placebo.

 6 )Doza de metformin a fost crescută treptat de la 500 la 2000 mg pe zi, în funcţie de tolerabilitate.

7 Modificarea medie a HbA1c este diferenţa dintre grupurile tratate cu saxagliptin+metformin şi metformin în monoterapie (p<0,0001).

8) Modificarea medie a HbA1c este diferenţa dintre grupurile tratate cu saxagliptin+metformin şi metformin în monoterapie.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinetica saxagliptin şi a principalului său metabolit au fost similare la subiecţii sănătoşi şi pacienţii cu diabet zaharat tip 2.

Absorbţie Saxagliptin fost rapid absorbit după administrarea orală în condiţii de repaus alimentar, concentraţiile plasmatice maxime (Cmax) ale saxaglipinului şi ale principalului său metabolit fiind atinse în decurs de 2, respectiv, 4 ore (Tmax). Valorile Cmax şi ASC ale saxagliptinului şi principalului său metabolit au crescut direct proporţional cu creşterea dozei de saxagliptin, iar această proporţionalitate cu doza a fost observată la doze de până la 400 mg. După administrarea unei doze orale unice de 5 mg saxagliptin la subiecţi sănătoşi, valorile medii plasmatice ale ASC pentru saxagliptin şi principalul său metabolit au fost de 78 ng·h/ml, respectiv, 214 ng·h/ml. Valorile corespunzătoare ale Cmax plasmatice au fost 24 ng/ml, respectiv, 47 ng/ml. Coeficienţii de variabilitate intra-individuală ai Cmax şi ASC pentru saxagliptin au fost sub 12%.

Inhibarea de către saxagliptin a activităţii DPP-4 plasmatice timp de cel puţin 24 ore după administrarea pe cale orală a saxagliptin se datorează potenţei sale mari, afinităţii mari şi legării în proporţie mare de situsul activ.

Interacţiunea cu alimentele

Alimentele au efecte relativ modeste asupra farmacocineticii saxagliptinului la subiecţii sănătoşi. Administrarea împreună cu alimentele (bogate în grăsimi) nu a modificat Cmax a saxagliptinului şi a crescut ASC cu 27%, faţă de ingestia medicamentului în condiţii de repaus alimentar. Timpul necesar saxagliptin pentru a atinge Cmax (Tmax) a crescut cu aproximativ 0,5 ore după administrarea cu alimente, comparativ cu administrarea în condiţii de repaus alimentar. Aceste modificări au fost considerate lipsite de semnificaţie clinică.

Distribuţie In vitro, legarea de proteine a saxagliptinului şi a principalului său metabolit în serul uman este neglijabilă. Astfel, este improbabil ca modificările concentraţiilor proteinelor sanguine din diverse boli (de exemplu, insuficienţă renală sau hepatică) să modifice distribuţia saxagliptinului.

Biotransformarea
Biotransformarea saxagliptin este în principal mediată de citocromul P450 3A4/5 (CYP3A4/5). Metabolitul major al saxagliptin este, de asemenea, un inhibitor al DPP-4 selectiv, reversibil, competitiv, cu o potenţă egală cu jumătate din cea a saxagliptinului.

Eliminare Valorile medii ale timpului de înjumătăţire plasmatică terminal (t1/2) pentru saxagliptin şi principalul său metabolit au fost de 2,5, respectiv, 3,1 ore, iar valoarea medie a t1/2 pentru inhibarea DPP-4 plasmatică a fost de 26,9 ore. Saxagliptin este eliminat atât pe cale renală, cât şi hepatică. După o doză unică de 50 mg 14C-saxagliptin, 24%, 36%, şi 75% din doză au fost excretate în urină sub formă de saxagliptin, metabolit major al acestuia, respectiv, radioactivitate totală. Valoarea medie a clearance-ului renal al saxagliptin (∼230 ml/min) a depăşit valoarea medie estimată a ratei de filtrare glomerulară (∼120 ml/min), sugerând o componentă de excreţie renală activă. În ceea ce priveşte metabolitul principal, valorile clearance-ului renal au fost comparabile cu rata estimată a filtrării glomerulare. 22% din radioactivitatea administrată s-a regăsit în materiile fecale, reprezentând fracţiunea din doza de saxagliptin excretată prin bilăşi/sau medicament neabsorbit din tubul digestiv.

Liniaritate Valorile Cmax şi ASC ale saxagliptinului şi principalului său metabolit au crescut direct proporţional cu creşterea dozei de saxagliptin. În cazul administrării repetate a unei doze unice pe zi, la niciun nivel de dozaj nu au fost observate fenomene apreciabile de acumulare pentru saxagliptin sau metabolitul major al acestuia. Nu au fost observate nici fenomene de dependenţă de doză sau de timp în ceea ce priveşte clearance-ul saxagliptinului şi al metabolitului său major, pe parcursul a 14 zile de administrare de saxagliptin o dată pe zi, în doze variind între 2,5 mg şi 400 mg.

Grupe speciale de pacienţi

Insuficienţa renală

S-a efectuat un studiu deschis, cu o singură doză, cu scopul de a evalua farmacocinetica saxagliptin în doză orală de 10 mg la subiecţi cu diverse grade de insuficienţă renală cronică, în comparaţie cu subiecţi cu funcţie renală normală. Studiul a inclus pacienţi cu insuficienţă renală clasificată pe baza clearance-ului de creatinină (pe baza formulei Cockroft-Gault) ca insuficienţă renală uşoară (> 50 şi ≤ 80 ml/min), moderată (> 30 şi ≤ 50 ml/min) sau severă (≤ 30 ml/min), precum şi pacienţi cu BRST pe hemodializă. Gradul de insuficienţă renală nu a afectat Cmax de saxagliptină sau a metabolitului său principal. La subiecţii cu insuficienţă renală uşoară, valorile ASC medii de saxagliptinăşi a metabolitului său principal au fost de 1,2 şi, respectiv, 1,7 ori mai mari decât valorile ASC medii la subiecţii cu funcţie renală normală. Deoarece aceste creşteri nu sunt semnificative clinic, nu se recomandă ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară. La subiecţii cu insuficienţă renală moderată sau severă sau la subiecţii cu BRST pe hemodializă, valorile ASC de saxagliptină sau ale metabolitului său principal au fost de până la 2,1 şi, respectiv, 4,5 ori mai mari decât valorile ASC la subiecţii cu funcţie renală normală. Doza de Onglyza trebuie redusă la 2,5 mg o dată pe zi la pacienţii cu insuficienţă renală moderată sau severă (a se vedea pct. 4.2 şi 4.4).

Insuficienţa hepatică

La subiecţii cu insuficienţă hepatică uşoară (clasa A Child-Pugh), moderată (clasa B Child-Pugh), sau severă (clasa C Child-Pugh), expunerile la saxagliptin au fost de 1,1, 1,4, respectiv 1,8 mai mari, iar expunerile la BMS-510849 au fost cu 22%, 7%, respectiv 33% mai mici decât cele observate la subiecţi sănătoşi.

Vârstnici (≥ 65 ani)

Pacienţii vârstnici (65-80 ani) au avut valori ale ASC ale saxagliptinului cu aproximativ 60% mai mari decât cei tineri (18-40 ani). Nu se consideră că aceste valori au semnificaţie clinică, din acest motiv nu se recomandă nicio ajustare a dozelor de Onglyza numai pe baza vârstei.

5.3 Date preclinice de siguranţă

La maimuţele cynomolgus, saxagliptin a provocat leziuni cutanate reversibile (cruste, ulceraţii şi necroze) la nivelul extremităţilor (coadă, degete, scrot şi/sau nas) la doze ≥ 3 mg/kg şi zi. Doza la care nu apare nicio reacţie adversă (no effect level, NOEL) în cazul leziunilor este de 1 şi 2 ori mai mare decât expunerea umană la saxagliptin, respectiv la metabolitul său major, la doza recomandată la om de 5 mg pe zi (DRO).

Relevanţa clinică a leziunilor cutanate nu este cunoscută, totuşi nu au fost observate corelări clinice ale leziunilor cutanate la maimuţe în studiile clinice cu saxagliptin la om.

Efecte la nivelul sistemul imunitar, de hiperplazie limfoidă, nonprogresivă, minimă la nivelul splinei, ganglionilor limfatici şi măduvei osoase hematogene fără sechele adverse, au fost raportate la toate speciile testate la expuneri de la 7 ori mai mari decât DRO.

Saxagliptin a cauzat toxicitate gastro-intestinală la câini, inclusiv scaune mucosanguinolente şi enteropatie la doze mai mari cu NOEL de 4 şi 2 ori mai mari decât expunerea umană la saxagliptin, respectiv, la metabolitul său major, la DRO.

Saxagliptin nu a fost genotoxic într-o baterie convenţională de studii de genotoxicitate in vitro şi in vivo. Nu s-a observat potenţial carcinogen într-un studiu de carcinogeneză cu durata de doi ani la şoareci şi şobolani.

S-au observat efecte asupra fertilităţii la femelele şi masculii de şobolan la doze mari care produc semne manifeste de toxicitate. Saxagliptin nu s-a dovedit teratogen la niciuna din dozele evaluate la şobolani sau iepuri. La doze mari, la şobolani, saxagliptin a provocat o întârziere a dezvoltării, şi anume un retard de osificare a pelvisului fetal, şi greutate fetală scăzută (în prezenţa toxicităţii pentru organismul matern), cu un NOEL de 303 şi 30 de ori mai mare decât expunerea umană, pentru saxagliptin, respectiv, metabolitul său major, la RDO. La iepuri, efectele saxagliptinului s-au limitat la variaţii schelatele minore, observate numai la doze toxice pentru organismul matern (NOEL de 158 şi 224 de ori expunerea umană pentru saxagliptin, respectiv, metabolitul său major, la DRO). Într-un studiu de dezvoltare pre-şi post-natală la şobolani, saxagliptin a cauzat greutate scăzută a puilor la doze toxice pentru organismul matern, cu NOEL de 488 şi 45 de ori mai mare decât expunerea umană pentru saxagliptin, respectiv, metabolitul său major, la DRO. Efectul asupra greutăţii puilor a fost observat până în zilele 92 şi 120 post-natal la femele, respectiv masculi.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleul comprimatului:
Lactoză monohidrat
Celuloză microcristalină (E460i)
Croscarmeloză sodică (E468)
Stearat de magneziu

Filmul
Alcool polivinilic
Macrogol/ 3350
Dioxid de titan (E171)
Talc (E553b)
Oxid roşu de fer (E172)

Cerneala de inscripţionare:
Shellac
Indigo carmin (E132)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blister Al/Al
Mărimi de ambalaj cu 14, 28, 56, şi 98 comprimate filmate în blistere neperforate.
Mărimi de ambalaj cu 14, 28, 56, şi 98 comprimate filmate în blistere neperforate tip calendar.
Mărimi de ambalaj cu 30 x 1 şi 90 x 1 comprimate filmate în blistere perforate pentru eliberarea unei unităţi dozate.
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.
Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG Bristol-Myers Squibb House Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge Middlesex UB8 1DH Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/545/001-010

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 1 octombrie 2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIERESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Bristol-Myers Squibb Company Contrada Fontana del Ceraso IT-03012 Anagni (FR) Italia

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

• ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, inclus în modulul 1.8.1 al autorizaţiei de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul existenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului

DAPP se angajează să efectueze studiile şi activităţile suplimentare de farmacovigilenţă descrise în Planul de farmacovigilenţă, conform celor stabilite în versiunea 5 a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în Modulul 1.8.2. al cererii de autorizare de punere pe piaţă şi orice actualizările ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

În ceea ce priveşte ghidurile CHMP privind Sistemele de management ale riscului pentru medicamentele de uz uman, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă

Când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului

În decurs de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului La cererea Agenţiei Europene a Medicamentului

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE Onglyza 2,5 mg comprimate filmate

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Onglyza 2,5 mg comprimate filmate saxagliptin

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine 2,5 mg saxagliptin (sub forma de clorhidrat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză. Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare. Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG Bristol-Myers Squibb House Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge Middlesex UB8 1DH Marea Britanie

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

onglyza 2,5 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE Onglyza 5 mg comprimate filmate

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Onglyza 5 mg comprimate filmate saxagliptin

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine 5 mg saxagliptin (sub forma de clorhidrat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză. Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare. Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG Bristol-Myers Squibb House Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge Middlesex UB8 1DH Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/545/001 EU/1/09/545/002 EU/1/09/545/003 EU/1/09/545/004 EU/1/09/545/005 EU/1/09/545/006 EU/1/09/545/007 EU/1/09/545/008 EU/1/09/545/009 EU/1/09/545/010

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

onglyza 5 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE (PERFORATE) pentru Onglyza 2,5 mg comprimate

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Onglyza 2,5 mg comprimate saxagliptin

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE TIP CALENDAR (NEPERFORATE) pentru Onglyza 2,5 mg comprimate

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Onglyza 2,5 mg comprimate saxagliptin

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE (PERFORATE/NEPERFORATE) pentru Onglyza 5 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Onglyza 5 mg comprimate saxagliptin

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE TIP CALENDAR (NEPERFORATE) pentru Onglyza 2,5 mg comprimate

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Onglyza 2,5 mg comprimate saxagliptin

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE TIP CALENDAR (NEPERFORATE) pentru Onglyza 5 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Onglyza 5 mg comprimate saxagliptin

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Onglyza 2,5 mg comprimate filmate

Saxagliptin

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, asistentei sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.      Ce este Onglyza şi pentru ce se utilizează

2.      Înainte să luaţi Onglyza

3.      Cumsă luaţi Onglyza

4.      Reacţii adverse posibile

5.      Cum se păstrează Onglyza

6.      Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ONGLYZA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Onglyza conţine o substanţă activă numită saxagliptin, care aparţine unei clase de medicamente numită “antidiabetice orale”. Acţiunea acestora contribuie la controlul nivelului de zahăr din sângele dumneavostră.

Onglyza este utilizat pentru pacienţii adulţi, cu vârsta de 18 ani şi mai mare cu “diabet zaharat de tip 2”, în cazul în care boala nu poate fi controlată în mod adecvat prin terapie cu un antidiabetic oral, prin dietăşi exerciţii fizice. Onglyza se ia împreună cu un alt medicament antidiabetic oral.

Este important să urmaţi în permanenţă sfaturile legate de dietăşi exerciţii fizice pe care le-aţi primit de la medicul sau asistenta dumneavoastră.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI ONGLYZA

Nu luaţi Onglyza

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la saxagliptin sau la oricare dintre celelalte componente ale Onglyza (enumerate la pct. 6, "Ce conţine Onglyza").

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Onglyza

Verificaţi împreună cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Onglyza dacă:

1.      aveţi diabet zaharat de tip 1 (organismul dumneavoastră nu produce insulină) sau cetoacidoză diabetică (o complicaţie a diabetului cu creşterea concentraţiei de zahăr din sânge, scăderea rapidă a greutăţii, greaţă sau vărsături). Onglyza nu trebuie folosit pentru a trata aceste afecţiuni;

2.      luaţi un medicament antidiabetic cunoscut sub denumirea de „sulfoniluree”; medicul dumneavoastră poate dori să reducă doza de sulfoniluree când o luaţi împreună cu Onglyza, pentru evitarea scăderii concentraţiei de zahăr din sânge;

3.      aţi avut reacţii alergice la orice alt medicament pe care îl luaţi pentru a controla cantitatea de zahăr din sânge;

4.      aveţi o afecţiune care vă reduce nivelul de apărare a organismului împotriva infecţiilor, de exemplu o boală precum SIDA sau ca urmare a medicamentelor care le puteţi lua după un transplant de organ;

5.      suferiţi de insuficienţă cardiacă;

6.      aveţi probleme moderate până la severe cu rinichii; în acest caz va trebui să luaţi o doză mai mică de Onglyza;

7.      aveţi probleme moderate sau severe de ficat. Dacă aveţi probleme severe de ficat, atunci Onglyza nu este recomandat pentru dumneavoastră

Leziunile diabetice pe piele reprezintă o complicaţie frecventă a diabetului. S-au observat erupţii pe piele la Onglyza şi la anumite medicamente antidiabetice din aceeaşi clasă cu Onglyza. Sunteţi sfătuit să respectaţi recomandările pentru îngrijirea pielii şi picioarelor pe care vi le dă medicul sau asistenta dumneavoastră.

Onglyza nu este recomandat pentru copii şi adolescenţii cu vârsta sub 18 ani.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să informaţi medicul sau farmacistul dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Trebuie să anunţaţi medicul mai ales dacă luaţi medicamente care conţin oricare dintre următoarele substanţe active:

1.      Carbamazepină, fenobarbital şi fenitoină. Acestea pot fi utilizate pentru controlul convulsiilor (crize convulsive) sau durere cronică.

2.      Dexametazonă – un corticosteroid. Acesta poate fi utilizat pentru tratamentul inflamaţiei în diferite părţi şi organe ale organismului.

3.      Rifampicină. Acesta este un antibiotic utilizat pentru tratarea infecţiilor precum tuberculoza

4.      Ketoconazolul. Acesta poate fi utilizat pentru tratarea infecţiilor fungice.

5.      Diltiazem. Acesta este un medicament utilizat pentru a scădea tensiunea arterială.

Utilizarea Onglyza cu alimente şi băuturi

Puteţi lua Onglyza cu sau fără alimente.

Sarcina şi alăptarea

Discutaţi cu medicul dumneavostră înainte de a lua Onglyza dacă sunteţi gravidă sau plănuiţi să rămâneţi gravidă. Nu luaţi Onglyza dacă sunteţi gravidă.

Discutaţi cu medicul dacă doriţi să alăptaţi în timp ce luaţi acest medicament. Nu se ştie dacă Onglyza trece în laptele matern.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Dacă resimţiţi ameţeli în timpul tratamentului cu Onglyza, nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi unelte sau utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Onglyza

Onglyza conţine lactoză (glucid din lapte). Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi o intoleranţă la categorii de glucide, rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SĂ LUAŢI ONGLYZA

Luaţi întotdeauna Onglyza exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doza uzuală este de un comprimat de Onglyza 5 mg o dată pe zi.

Dacă aveţi probleme renale, medicul dumneavoastră poate prescrie o doză mai mică. Aceasta este de un comprimat de 2,5 mg o dată pe zi.

Medicul dumneavoastră va prescrie Onglyza împreună cu un alt medicament antidiabetic oral. Amintiţi-vă să luaţi şi acest medicament aşa cum v-a prescris medicul, pentru a obţine cele mai bune rezultate pentru sănătatea dumneavoastră.

Cum să luaţi Onglyza

Înghiţiţi comprimatul întreg, cu apă. Puteţi lua comprimatul cu sau fără alimente. Comprimatul poate fi luat la orice moment al zilei, touşi, încercaţi să luaţi comprimatul la aceeaşi oră în fiecare zi. Acest lucru va ajuta să vă amintiţi să-l luaţi.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Onglyza

Dacă luaţi mai multe comprimate de Onglyza decât doza recomandată, discutaţi imediat cu un medic.

Dacă uitaţi să luaţi Onglyza

Dacă uitaţi să luaţi o doză de Onglyza, luaţi-o imediat ce vă aduceţi aminte. Totuşi, dacă se apropie momentul pentru doza următoare, nu mai luaţi doza uitată.

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Nu luaţi niciodată două doze în aceeaşi zi.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Onglyza poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Unele simptome necesită imediat intervenţie medicală:

Trebuie să întrerupeţi administrarea Onglyza şi să discutaţi imediat cu medicul dumneavoastră în cazul în care aveţi următoarele simptome care indică scăderea nivelului de zahăr din sânge: tremor, transpiraţii, anxietate, vedere înceţoşată, senzaţie de înţepături la nivelul buzelor, paloare, modificări de dispoziţie, stare de ambiguitate sau confuzie (hipoglicemie).

Reacţiile adverse de mai jos pot apărea cu o anumită frecvenţă, definită după cum urmează:

Foarte frecvente: afectează mai mult de 1 utilizator din 10

Frecvente: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 100

Mai puţin frecvente: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 1000

Rare: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 10000

Foarte rare: afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000

Cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile

Unii pacienţi au prezentat următoarele reacţii adverse în timpul administrării terapiei asociate cu Onglyza şi metformin:

Frecvente: infecţii ale căilor respiratorii superioare, infecţii ale căilor urinare, inflamaţie a stomacului sau a intestinului, provocată de obicei de o infecţie (gastroenterită), infecţie a căilor respiratorii superioare cu dureri şi presiune în spatele obrajilor şi ochilor (sinuzită), inflamaţie a nasului şi gâtului (nazofaringită) (semnele acesteia pot include guturai sau dureri în gât, dureri de cap, dureri de muşchi (mialgie), vărsături, inflamaţie a stomacului (gastrită) şi indigestie (dispepsie).

Mai puţin frecvente: dureri articulare (artralgie) şi dificultate în a obţine şi a menţine erecţia (disfuncţie erectilă).

Foarte frecvente: concentraţie scăzută a zahărului în sânge (hipoglicemie)

Frecvente: infecţii ale căilor respiratorii superioare, infecţii ale căilor urinare, inflamaţie a stomacului sau a intestinului, provocată de obicei de o infecţie (gastroenterită), infecţie a căilor respiratorii superioare cu dureri şi presiune în spatele obrajilor şi ochilor (sinuzită), dureri de cap şi vărsături.

Mai puţin frecvente: oboseală, valori anormale ale grăsimilor (acizi graşi) în sânge (dislipidemie, hipertrigliceridemie).

Unii pacienţi au prezentat următoarele reacţii adverse în timpul administrării terapiei asociate cu Onglyza şi o tiazolidindionă:

Frecvente: infecţii ale căilor respiratorii superioare, infecţii ale căilor urinare, inflamaţie a stomacului sau a intestinului, provocată de obicei de o infecţie (gastroenterită), infecţie a căilor respiratorii superioare cu dureri şi presiune în spatele obrajilor şi ochilor (sinuzită), dureri de cap, vărsături, umflări ale mâinilor, gleznelor sau picioarelor (edem periferic).

Unii pacienţi au prezentat următoarele reacţii adverse în timpul administrării terapiei asociate cu Onglyza şi o sulfoniluree: În plus, unii pacienţi au avut următoarele reacţii adverse când au luat doar Onglyza: frecvent: ameţeală.

La analizele de sânge, unii pacienţi au avut o mică scădere a numărului unui tip de celule albe din sânge (limfocite). În plus, unii pacienţi au raportat erupţie şi reacţii pe piele (hipersensibilitate) în cazul administrării de Onglyza.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ONGLYZA

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Onglyza după data de expirare înscrisă pe blister şi pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Nu utilizaţi Onglyza dacă observaţi semne vizibile de deteriorare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Onglyza

Substanţa activă este saxagliptin.
Fiecare comprimat filmat de Onglyza 2,5 mg conţine 2,5 mg saxagliptin (sub formă de clorhidrat).

Celelalte componente sunt:
Nucleul comprimatului: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină (E460i), croscarmeloză sodică(E468), stearat de magneziu
Filmul comprimatului: alcool polivinilic, macrogol/ 3350, dioxid de titan (E171) şi talc (E553b).
Comprimatele de 2,5 mg Onglyza mai conţin şi oxid galben de fer (E172)
Cerneala de inscripţionare: Shellac, lac de aluminiu indigo carmin (E132).

Cum arată Onglyza şi conţinutul ambalajului

Comprimatele filmate de Onglyza 2,5 mg au o culoare galben pal până la galben deschis şi sunt biconvexe şi rotunde. Pe o faţă au inscripţionat “2,5”, iar pe cealaltă “4214”, cu cerneală albastră.

Onglyza este disponibil în blistere din folie de aluminiu. Comprimatele de Onglyza sunt disponibile în mărimi de ambalaj cu 14, 28 sau 98 comprimate filmate în blistere neperforate tip calendar sau în cutii cu 30 x 1sau 90 x1 comprimate filmate în blistere perforate pentru eliberarea unei unităţi dozate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate în ţara dumneavoastră.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţăşi producătorul Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG Bristol-Myers Squibb House Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge Middlesex UB8 1DH Marea Britanie

Producătorul

Bristol-Myers Squibb Company Contrada Fontana del Ceraso IT-03012 Anagni (FR) Italia

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM S.A./N.V. S.A./N.V. Tél/Tel: +32 2 352 76 11 Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

България Magyarország

BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT. GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT. Teл.: + 359 800 12 400 Tel.: + 36 1 301 9700

Česká republika Malta

BRISTOL-MYERS SQUIBB SPOL. S R.O. BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. Tel: + 420 221 016 111 Tel: + 39 06 50 39 61

Danmark Nederland

BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB BV Tlf: + 45 45 93 05 06 Tel: + 31 34 857 42 22

Deutschland Norge

BRISTOL-MYERS SQUIBB GMBH & CO. BRISTOL-MYERS SQUIBB NORWAY LTD KGAA Tlf: + 47 67 55 53 50 Tel: + 49 89 121 42 0

Eesti

BRISTOL-MYERS SQUIBB GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT. Tel: + 372 6827 400

Ελλάδα

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

España

BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. Tel: + 34 91 456 53 00

France

BRISTOL-MYERS SQUIBB SARL Tél: + 33 (0)810 410 500

Ireland

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMACEUTICALS LTD Tel: + 353 (1 800) 749 749

Ísland

VISTOR HFSími:

+ 354 535 7000

Italia

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. Tel: + 39 06 50 39 61

Κύπρος

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.. Τηλ: + 357 800 92666

Latvija

BRISTOL-MYERS SQUIBB GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT. Tel: + 371 750 21 85

Lietuva

BRISTOL-MYERS SQUIBB GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT. Tel: + 370 5 2790 762

Acest prospect a fost aprobat în Österreich

BRISTOL-MYERS SQUIBB GESMBH Tel: + 43 1 60 14 30

Polska

BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z

O.O.
Tel.: + 48 22 5796666

Portugal

BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA PORTUGUESA, S.A. Tel: + 351 21 440 70 00

România

BRISTOL-MYERS SQUIBB GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT. Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Slovenija

BRISTOL-MYERS SQUIBB SPOL. S R.O. Tel: + 386 1 236 47 00

Slovenská republika

BRISTOL-MYERS SQUIBB SPOL. S R.O. Tel: + 421 2 59298411

Suomi/Finland

OY BRISTOL-MYERS SQUIBB (FINLAND)
ABPuh/
Tel: + 358 9 251 21 230

Sverige

BRISTOL-MYERS SQUIBB AB Tel: + 46 8 704 71 00

United Kingdom

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMACEUTICALS LTD Tel: + 44 (0800) 731 1736

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului : http://www.ema.europa.eu.

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Onglyza 5 mg comprimate filmate

Saxagliptin

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, asistentei sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.      Ce este Onglyza şi pentru ce se utilizează

2.      Înainte să luaţi Onglyza

3.      Cumsă luaţi Onglyza

4.      Reacţii adverse posibile

5.      Cum se păstrează Onglyza

6.      Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ONGLYZA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Onglyza conţine o substanţă activă numită saxagliptin, care aparţine unei clase de medicamente numită “antidiabetice orale”. Acţiunea acestora contribuie la controlul nivelului de zahăr din sângele dumneavostră.

Onglyza este utilizat pentru pacienţii adulţi, cu vârsta de 18 ani şi mai mare cu “diabet zaharat de tip 2”, în cazul în care boala nu poate fi controlată în mod adecvat prin terapie cu un antidiabetic oral, prin dietăşi exerciţii fizice. Onglyza se ia împreună cu un alt medicament antidiabetic oral.

Este important să urmaţi în permanenţă sfaturile legate de dietăşi exerciţii fizice pe care le-aţi primit de la medicul sau asistenta dumneavoastră.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI ONGLYZA

Nu luaţi Onglyza

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la saxagliptin sau la oricare dintre celelalte componente ale Onglyza (enumerate la pct. 6, "Ce conţine Onglyza").

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Onglyza

Verificaţi împreună cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Onglyza dacă:

1.      aveţi diabet zaharat de tip 1 (organismul dumneavoastră nu produce insulină) sau cetoacidoză diabetică (o complicaţie a diabetului cu creşterea concentraţiei de zahăr din sânge, scăderea rapidă a greutăţii, greaţă sau vărsături). Onglyza nu trebuie folosit pentru a trata aceste afecţiuni;

2.      luaţi un medicament antidiabetic cunoscut sub denumirea de „sulfoniluree”; medicul dumneavoastră poate dori să reducă doza de sulfoniluree când o luaţi împreună cu Onglyza, pentru evitarea scăderii concentraţiei de zahăr din sânge;

3.      aţi avut reacţii alergice la orice alt medicament pe care îl luaţi pentru a controla cantitatea de zahăr din sânge;

4.      aveţi o afecţiune care vă reduce nivelul de apărare a organismului împotriva infecţiilor, de exemplu o boală precum SIDA sau ca urmare a medicamentelor care le puteţi lua după un transplant de organ;;

5.      suferiţi de insuficienţă cardiacă;

6.      aveţi probleme moderate până la severe cu rinichii; în acest caz va trebui să luaţi o doză mai mică de Onglyza;

7.      aveţi probleme moderate sau severe de ficat. Dacă aveţi probleme severe de ficat, atunci Onglyza nu este recomandat pentru dumneavoastră

Leziunile diabetice pe piele reprezintă o complicaţie frecventă a diabetului. S-au observat erupţii pe piele la Onglyza şi la anumite medicamente antidiabetice din aceeaşi clasă cu Onglyza. Sunteţi sfătuit să respectaţi recomandările pentru îngrijirea pielii şi picioarelor pe care vi le dă medicul sau asistenta dumneavoastră.

Onglyza nu este recomandat pentru copii şi adolescenţii cu vârsta sub 18 ani.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să informaţi medicul sau farmacistul dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Trebuie să anunţaţi medicul mai ales dacă luaţi medicamente care conţin oricare dintre următoarele substanţe active:

1.      Carbamazepină, fenobarbital şi fenitoină. Acestea pot fi utilizate pentru controlul convulsiilor (crize convulsive) sau durere cronică.

2.      Dexametazonă – un corticosteroid. Acesta poate fi utilizat pentru tratamentul inflamaţiei în diferite părţi şi organe ale organismului.

3.      Rifampicină. Acesta este un antibiotic utilizat pentru tratarea infecţiilor precum tuberculoza

4.      Ketoconazolul. Acesta poate fi utilizat pentru tratarea infecţiilor fungice.

5.      Diltiazem. Acesta este un medicament utilizat pentru a scădea tensiunea arterială.

Utilizarea Onglyza cu alimente şi băuturi

Puteţi lua Onglyza cu sau fără alimente.

Sarcina şi alăptarea

Discutaţi cu medicul dumneavostră înainte de a lua Onglyza dacă sunteţi gravidă sau plănuiţi să rămâneţi gravidă. Nu luaţi Onglyza dacă sunteţi gravidă.

Discutaţi cu medicul dacă doriţi să alăptaţi în timp ce luaţi acest medicament. Nu se ştie dacă Onglyza trece în laptele matern.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Dacă resimţiţi ameţeli în timpul tratamentului cu Onglyza, nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi unelte sau utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Onglyza

Onglyza conţine lactoză (glucid din lapte). Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi o intoleranţă la categorii de glucide, rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SĂ LUAŢI ONGLYZA

Luaţi întotdeauna Onglyza exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doza uzuală este de un comprimat de Onglyza 5 mg o dată pe zi.

Dacă aveţi probleme renale, medicul dumneavoastră poate prescrie o doză mai mică. Aceasta este de un comprimat de 2,5 mg o dată pe zi.

Medicul dumneavoastră va prescrie Onglyza împreună cu un alt medicament antidiabetic oral. Amintiţi-vă să luaţi şi acest medicament aşa cum v-a prescris medicul, pentru a obţine cele mai bune rezultate pentru sănătatea dumneavoastră.

Cum să luaţi Onglyza

Înghiţiţi comprimatul întreg, cu apă. Puteţi lua comprimatul cu sau fără alimente. Comprimatul poate fi luat la orice moment al zilei, touşi, încercaţi să luaţi comprimatul la aceeaşi oră în fiecare zi. Acest lucru va ajuta să vă amintiţi să-l luaţi.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Onglyza

Dacă luaţi mai multe comprimate de Onglyza decât doza recomandată, discutaţi imediat cu un medic.

Dacă uitaţi să luaţi Onglyza

Dacă uitaţi să luaţi o doză de Onglyza, luaţi-o imediat ce vă aduceţi aminte. Totuşi, dacă se apropie momentul pentru doza următoare, nu mai luaţi doza uitată.

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Nu luaţi niciodată două doze în aceeaşi zi.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Onglyza poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Unele simptome necesită imediat intervenţie medicală:

Trebuie să întrerupeţi administrarea Onglyza şi să discutaţi imediat cu medicul dumneavoastră în cazul în care aveţi următoarele simptome care indică scăderea nivelului de zahăr din sânge: tremor, transpiraţii, anxietate, vedere înceţoşată, senzaţie de înţepături la nivelul buzelor, paloare, modificări de dispoziţie, stare de ambiguitate sau confuzie (hipoglicemie).

Reacţiile adverse de mai jos pot apărea cu o anumită frecvenţă, definită după cum urmează:

Foarte frecvente: afectează mai mult de 1 utilizator din 10

Frecvente: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 100

Mai puţin frecvente: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 1000

Rare: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 10000

Foarte rare: afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000

Cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile

Unii pacienţi au prezentat următoarele reacţii adverse în timpul administrării terapiei asociate cu Onglyza şi metformin:

Frecvente: infecţii ale căilor respiratorii superioare, infecţii ale căilor urinare, inflamaţie a stomacului sau a intestinului, provocată de obicei de o infecţie (gastroenterită), infecţie a căilor respiratorii superioare cu dureri şi presiune în spatele obrajilor şi ochilor (sinuzită), inflamaţie a nasului şi gâtului (nazofaringită) (semnele acesteia pot include guturai sau dureri în gât, dureri de cap, dureri de muşchi (mialgie), vărsături, inflamaţie a stomacului (gastrită) şi indigestie (dispepsie).

Mai puţin frecvente: dureri articulare (artralgie) şi dificultate în a obţine şi a menţine erecţia (disfuncţie erectilă).

Unii pacienţi au prezentat următoarele reacţii adverse în timpul administrării terapiei asociate cu Onglyza şi o sulfoniluree:

Foarte frecvente: concentraţie scăzută a zahărului în sânge (hipoglicemie)

Frecvente: infecţii ale căilor respiratorii superioare, infecţii ale căilor urinare, inflamaţie a stomacului sau a intestinului, provocată de obicei de o infecţie (gastroenterită), infecţie a căilor respiratorii superioare cu dureri şi presiune în spatele obrajilor şi ochilor (sinuzită), dureri de cap şi vărsături.

Mai puţin frecvente: oboseală, valori anormale ale grăsimilor (acizi graşi) în sânge (dislipidemie, hipertrigliceridemie).

Unii pacienţi au prezentat următoarele reacţii adverse în timpul administrării terapiei asociate cu Onglyza şi o tiazolidindionă:

Frecvente: infecţii ale căilor respiratorii superioare, infecţii ale căilor urinare, inflamaţie a stomacului sau a intestinului, provocată de obicei de o infecţie (gastroenterită), infecţie a căilor respiratorii superioare cu dureri şi presiune în spatele obrajilor şi ochilor (sinuzită), dureri de cap, vărsături, umflări ale mâinilor, gleznelor sau picioarelor (edem periferic).

În plus, unii pacienţi au avut următoarele reacţii adverse când au luat doar Onglyza: frecvent: ameţeală.

La analizele de sânge, unii pacienţi au avut o mică scădere a numărului unui tip de celule albe din sânge (limfocite). În plus, unii pacienţi au raportat erupţie şi reacţii pe piele (hipersensibilitate) în cazul administrării de Onglyza.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ONGLYZA

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Onglyza după data de expirare înscrisă pe blister şi pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Nu utilizaţi Onglyza dacă observaţi semne vizibile de deteriorare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Onglyza

Substanţa activă este saxagliptin.
Fiecare comprimat filmat de Onglyza 5 mg conţine 5 mg saxagliptin (sub formă de clorhidrat).

Celelalte componente sunt:
Nucleul comprimatului: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină (E460i), croscarmeloză sodică(E468), stearat de magneziu
Filmul comprimatului: alcool polivinilic, macrogol/ 3350, dioxid de titan (E171) şi talc (E553b).
Comprimatele de 5 mg Onglyza mai conţin şi oxid roşu de fer (E172)
Cerneala de inscripţionare: Shellac, indigo carmin (E132).

Cum arată Onglyza şi conţinutul ambalajului

Comprimatele filmate de Onglyza 5 mg au o culoare roz şi sunt biconvexe şi rotunde. Pe o faţă au inscripţionat “5”, iar pe cealaltă “4215”, cu cerneală albastră.

Onglyza este disponibil în blistere din folie de aluminiu. Comprimatele de Onglyza sunt disponibile în mărimi de ambalaj cu 14, 28, 56 sau 98 comprimate filmate în blistere neperforate, cu 14, 28, 56 sau 98 comprimate filmate în blistere neperforate tip calendar sau în cutii cu 30 x 1sau 90 x1 comprimate filmate în blistere perforate pentru eliberarea unei unităţi dozate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate în ţara dumneavoastră.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţăşi producătorul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG Bristol-Myers Squibb House Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge Middlesex UB8 1DH Marea Britanie

Producătorul

Bristol-Myers Squibb Company Contrada Fontana del Ceraso IT-03012 Anagni (FR) Italia

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai

deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM S.A./N.V. Tél/Tel: +32 2 352 76 11

България

BRISTOL-MYERS SQUIBB GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT. Teл.: + 359 800 12 400

Česká republika

BRISTOL-MYERS SQUIBB SPOL. S R.O. Tel: + 420 221 016 111

Danmark

BRISTOL-MYERS SQUIBB Tlf: + 45 45 93 05 06

Deutschland

BRISTOL-MYERS SQUIBB GMBH & CO. KGAA Tel: + 49 89 121 42 0

Eesti

BRISTOL-MYERS SQUIBB

Luxembourg/Luxemburg

BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM S.A./N.V. Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Magyarország

BRISTOL-MYERS SQUIBB GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT. Tel.: + 36 1 301 9700

Malta

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. Tel: + 39 06 50 39 61

Nederland

BRISTOL-MYERS SQUIBB BV Tel: + 31 34 857 42 22

Norge

BRISTOL-MYERS SQUIBB NORWAY LTD Tlf: + 47 67 55 53 50

Österreich

BRISTOL-MYERS SQUIBB GESMBH GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT. Tel: + 372 6827 400

Ελλάδα

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

España

BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. Tel: + 34 91 456 53 00

France

BRISTOL-MYERS SQUIBB SARL Tél: + 33 (0)810 410 500

Ireland

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMACEUTICALS LTD Tel: + 353 (1 800) 749 749

Ísland

VISTOR HFSími:

+ 354 535 7000

Italia

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. Tel: + 39 06 50 39 61

Κύπρος

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. Τηλ: + 357 800 92666

Latvija

BRISTOL-MYERS SQUIBB GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT. Tel: + 371 750 21 85

Lietuva

BRISTOL-MYERS SQUIBB GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT. Tel: + 370 5 2790 762

Acest prospect a fost aprobat în

Tel: + 43 1 60 14 30

Polska

BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z

O.O.
Tel.: + 48 22 5796666

Portugal

BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA PORTUGUESA, S.A. Tel: + 351 21 440 70 00

România

BRISTOL-MYERS SQUIBB GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT. Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Slovenija

BRISTOL-MYERS SQUIBB SPOL. S R.O. Tel: + 386 1 236 47 00

Slovenská republika

BRISTOL-MYERS SQUIBB SPOL. S R.O. Tel: + 421 2 59298411

Suomi/Finland

OY BRISTOL-MYERS SQUIBB (FINLAND)
ABPuh/
Tel: + 358 9 251 21 230

Sverige

BRISTOL-MYERS SQUIBB AB Tel: + 46 8 704 71 00

United Kingdom

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMACEUTICALS LTD Tel: + 44 (0800) 731 1736

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului : http://www.ema.europa.eu.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
UE aprobă un nou medicament pentru diabetici Comisia Europeană a aprobat comercializarea pe piaţa UE a unui medicament pentru diabet produs de AstraZeneca şi Bristol-Myers Squibb, acesta fiind primul medicament lansat în Europa al celor două companii, informează Wall Street Journal.
Incidenţa diabetului, în creştere Federaţia Internaţională de Diabet atrage atenţia că până în anul 2025, numărul persoanelor cu diabet ar putea ajunge la 380 de milioane, la nivel mondial.
Ce este diabetul? Diabetul este o afecţiune complexă în care corpul nu asimilează corespunzător alimentele. Alimentele consumate sunt transformate în glucoză la nivelul stomacului şi intestinului. Glucoza ajunge în sânge, care apoi o transportă către toate celulele corpului, iar pentru a ajunge în interiorul lor este...
Diabetul de tip 2 poate fi combătut cu o dietă zilnică de 600 de calorii Diabetul de tip 2 poate fi combătut în numai şapte zile, cu o dietă zilnică de 600 de calorii, potrivit unui om de ştiinţă de la Universitatea din Newcastle, transmite vineri EFE.
Diabetul afectează tot mai mulţi oameni, avertizează specialiştii înainte de Ziua Mondială a Diabetului Din ce în ce mai multe persoane reuşesc să trăiască cu diabetul, dar această maladie continuă să provoace peste 1,5 milioane de decese pe an în lume, de multe ori din cauza lipsei de diagnostic şi de acces la tratamente, relatează joi AFP.
Diabetul de tip 2 creşte riscul dezvoltării unor tipuri de cancer (studiu) Diabetul de tip 2 (DT2) creşte riscul dezvoltării unor tipuri de cancer, atât la femei cât şi la bărbaţi, dar deocamdată nu este suficient de clară legătura de la cauză la efect, relatează miercuri passionsante.be.