CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

Denumire MULTAQ 400
Descriere MULTAQ este indicat la pacienţi adulţi cu antecedente de fibrilaţie atrială (FA) sau cu fibrilaţie atrială nonpermanentă, stabili din puct de vedere clinic, pentru a preveni recurenţa FA sau pentru a reduce alura ventriculară
Denumire comuna internationala DRONEDARONA
Actiune terapeutica ANTIARITMICE CLASA I SI III ANTIARITMICE CLASA III
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 400 mg
Ambalaj Cutie cu blist. PVC/Al x 20 compr. film.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC C01BD07
Firma - Tara producatoare SANOFI WINHTROP INDUSTRIE - FRANTA
Autorizatie de punere pe piata SANOFI - AVENTIS - FRANTA

Ai un comentariu sau o intrebare despre MULTAQ 400 ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> FLORINA-Bucuresti-ROMANIA (vizitator) : Puteti sa-mi indicati o farmacie din FRANTA sau UNGARIA , tari in care se produce MULTAQ 400mg , de unde...
>> CRISTIAN : Am cuparat eu Multaq din Franta dar nu se elibereaza decat pe baza de reteta.Pe mine m-a ajutat o cunostiinta...
>> dr. Oana Iordache : Nu avem aceasta informatie.
>> Cristian : Detin 150 pastile Multaq 400mg(o cutie de 100 pastile si 5 blistere x 10 pastile) cumparate in luna mai...
>> dr. Oana Iordache : Nu avem aceasta informatie.
>> Nikolai chernev (vizitator) : От къде мога да го закупя и на каква цена ?
>> dr. Oana Iordache : O sa va rog sa scrieti intrebarea in limba romana sau engleza.
>> Dr. Vladoiu Mirela : what is the question in english please?
>> Adelina Vasileva (vizitator) : Can I buy Multaq from Romanian pharmacy, I have a Bulgarian prescription. What is the price? Thank you...
>> Dr. Vladoiu Mirela : no, try in Budapesta Hungaria
Rezumatul caracteristicilor produsului   Prospect       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

MULTAQ 400 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine 400 mg dronedaronă (sub formă de clorhidrat).

Excipienţi:
Fiecare comprimat conţine, de asemenea, 41,65 mg lactoză (sub formă de monohidrat).
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat

Comprimate oblongi, de culoare albă, marcate cu un semn reprezentând un val dublu pe una dintre feţe şi cu codul „4142” pe cealaltă faţă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

MULTAQ este indicat la pacienţi adulţi cu antecedente de fibrilaţie atrială (FA) sau cu fibrilaţie atrială nonpermanentă, stabili din puct de vedere clinic, pentru a preveni recurenţa FA sau pentru a reduce alura ventriculară (vezi pct. 5.1).

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu MULTAQ poate fi iniţiat în ambulator.
Doza recomandată la adulţi este de 400 mg de două ori pe zi. Aceasta trebuie administrată astfel: un comprimat în timpul micului dejun şi un comprimat în timpul cinei.
Sucurile de grapefruit nu trebuie consumate împreună cu MULTAQ (vezi pect. 4.5).

Dacă este omisă o doză, pacienţii trebuie să utilizeze următoarea doză la ora obişnuităşi nu trebuie să ia o doză dublă.

Înainte de a începe tratamentul cu MULTAQ, trebuie oprit tratamentul cu antiaritmice din clasa I sau clasa III (cum sunt flecainidă, propafenonă, chinidină, disopiramidă, dofetilidă, sotalol, amiodaronă) (vezi pct. 4.3 şi 5.1).

Copii şi adolescenţi Siguranţa şi eficacitatea MULTAQ la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost încă stabilite. Nu există date disponibile.

Vârstnici
Eficacitatea şi siguranţa au fost comparabile la pacienţii vârstnici şi tineri. Cu toate că expunerea plasmatică a fost crescută la femei vârstnice într-un studiu de farmacocinetică în care au fost incluşi voluntari sănătoşi, nu se consideră necesară ajustarea dozelor (vezi pct. 5.1 şi 5.2).

Insuficienţă hepatică MULTAQ este contraindicat la pacienţi cu insuficienţă hepatică severă, datorită lipsei datelor (vezi pct. 4.3 şi 4.4). Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţi cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă renală MULTAQ este contraindicat la pacienţi cu insuficienţă renală severă [clearance al creatininei (ClCr) <30 ml/min] (vezi pct. 4.3). Nu este necesară ajustarea dozei la alţi pacienţi cu insuficienţă renală (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi

Bloc atrio-ventricular de grad doi sau trei sau sindrom de sinus bolnav (cu excepţia cazului în care se utilizează împreună cu un stimulator cardiac)

Bradicardie <50 bătăi pe minut (bpm)

Pacienţi instabili hemodinamic, incluzând pacienţi cu simptome de insuficienţă cardiacă în repaus sau la efort fizic minim (corespunzător pacienţilor cu insuficienţă cardiacă clasa IV NYHA sau pacienţilor instabili cu insuficienţă cardiacă clasa III)

Administrare concomitentă cu inhibitori puternici ai citocromului P 450 (CYP) 3A4, cum sunt ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, telitromicină, claritromicină, nefazodonăşi ritonavir (vezi pct. 4.5)

Medicamente care induc torsada vârfurilor, cum sunt fenotiazine, cisapridă, bepridil, antidepresive triciclice, terfenadinăşi anumite macrolide administrate pe cale orală (cum este eritromicina), antiaritmice din clasa I şi clasa III (vezi pct. 4.5)

Interval QTc Bazett ≥500 milisecunde

Insuficienţă hepatică severă

Insuficienţă renală severă (ClCr <30 ml/min)

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Pacienţi stabili cu insuficienţă cardiacă clasa III NYHA sau FEVS <35%
Utilizarea dronedaronei este contraindicată la pacienţi instabili cu insuficienţă cardiacă clasa III sau clasa IV NYHA, din cauza rezultatelor neexplicate obţinute în studiul ANDROMEDA (vezi pct. 4.3 şi 5.1). MULTAQ nu este recomandat la pacienţi stabili cu insuficienţă cardiacă clasa III NYHA recentă (1 până la 3 luni) sau cu fracţia de ejecţie a ventriculului stâng (FEVS) <35%, deoarece experienţa este limitată.

Pacienţi cu insuficienţă cardiacă nou instalată sau agravată în timpul tratamentului Utilizarea MULTAQ este contraindicată la pacienţi cu insuficienţă cardiacă clasa IV NYHA şi la pacienţi instabili cu insuficienţă cardiacă clasa III NYHA (vezi pct. 4.3). Au fost raportate spontan cazuri de insuficienţă cardiacă nou instalată sau agravată în timpul tratamentului cu MULTAQ. Pacienţii trebuie sfătuiţi să se adreseze medicului dacă dezvoltă sau prezintă agravarea semnelor sau simptomelor de insuficienţă cardiacă, cum sunt creştere în greutate, edeme declive sau accentuarea dispneei. Dacă insuficienţa cardiacă se instalează sau se agravează, trebuie luată în considerare suspendarea sau întreruperea tratamentului cu MULTAQ.

Afectare hepatică A fost raportată afectare hepatocelulară, incluzând insuficienţă hepatică acută care pune viaţa în pericol, la pacienţi trataţi cu MULTAQ după punerea pe piaţă a medicamentului. Testele de evaluare a funcţiei hepatice trebuie efectuate înainte de începerea tratamentului cu dronedaronăşi apoi repetate lunar timp de şase luni, în lunile 9 şi 12 de tratament şi, ulterior, periodic. Dacă valorile ALT (alanin-aminotransaminazei) sunt crescute ≥ 3 × limita superioară a valorilor normale (LSVN), concentraţiile plasmatice ale ALT trebuie reevaluate într-un interval de 48 până la 72 ore. Dacă se confimă concentraţiile plasmatice ale ALT ≥3 × LSVN, tratamentul cu dronedaronă trebuie întrerupt. Investigarea corespunzătoare şi supravegherea atentă a pacienţilor trebuie continuate până la normalizarea valorilor ALT.

Pacienţii trebuie sfătuiţi să raporteze imediat medicului lor orice simptome ale unei posibile afectări hepatice (cum sunt durere abdominală nou apărutăşi persistentă, anorexie, greaţă, vărsături, febră, stare generală alterată, fatigabilitate, icter, urină hipercromă sau prurit).

Abordarea terapeutică în cazul creşterii concentraţiei plasmatice a creatininei Se recomandă măsurarea valorilor creatininei plasmatice la 7 zile după începerea tratamentului cu dronedaronă. A fost observată o creştere a concentraţiei plasmatice a creatininei în cazul administrării a 400 mg dronedaronă de două ori pe zi la subiecţi sănătoşi şi la pacienţi. Această creştere apare la scurt timp după începerea tratamentului şi atinge un platou după 7 zile. Dacă se observă o creştere a creatininemiei, această valoare trebuie utilizată ca o nouă valoare iniţială de referinţă, ţinând cont că această creştere poate fi aşteptată în cursul tratamentului cu dronedaronă. O creştere a creatininemiei nu trebuie să conducă în mod obligatoriu la întreruperea tratamentului cu inhibitori ai ECA sau cu antagonişti ai receptorilor pentru angiotensină II (ARA II).

Pacienţi cu insuficienţă renală
MULTAQ este contraindicat la pacienţi cu ClCr <30 ml/min (vezi pct. 4.3).

Dezechilibru electrolitic
Deoarece medicamentele antiaritmice pot fi ineficace sau pot fi aritmogene la pacienţi cu hipopotasemie, orice deficit de potasiu sau magneziu trebuie corectat înainte de iniţierea şi pe durata tratamentului cu dronedaronă.

Prelungirea intervalului QT Acţiunea farmacologică a dronedaronei poate determina o prelungire moderată a intervalului QTc Bazett (aproximativ 10 msec), corelată cu prelungirea repolarizării. Aceste modificări sunt legate de efectul terapeutic al dronedaronei şi nu reflectă toxicitatea sa. Este recomandată supravegherea, incluzând ECG (electrocardiograma), în timpul tratamentului cu acest medicament. Dacă intervalul QTc Bazett este ≥500 milisecunde, tratamentul cu dronedaronă trebuie oprit (vezi pct. 4.3). Pe baza experienţei clinice, dronedarona are un efect proaritmic slab şi a dovedit o reducere a decesului de cauză aritmică în studiul ATHENA (vezi pct. 5.1). Cu toate acestea, efectele proaritmice pot să apară în situaţii particulare, cum sunt utilizarea concomitentă a medicamentelor care favorizează apariţia unei aritmii şi/sau dezechilibre electrolitice (vezi pct. 4.4 şi 4.5).

Pacienţi cu intoleranţă la galactoză Datorită conţinutului în lactoză al acestui medicament, pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Interacţiuni (vezi pct. 4.5) Inductorii enzimatici puternici ai CYP3A4, cum sunt rifampicină, fenobarbital, carbamazepină, fenitoină sau preparate din plante medicinale care conţin sunătoare, nu sunt recomandaţi. Inhibitorii MAO pot să scadă clearance-ul metabolitului activ al dronedaronei şi, prin urmare, trebuie utilizaţi cu precauţie. Administrarea dronedaronei la pacienţi trataţi cu digoxină va duce la o creştere a concentraţiei plasmatice a digoxinei şi astfel sunt precipitate semnele şi simptomele asociate cu toxicitatea digitalică. Din punct de vedere clinic, se recomandă monitorizarea parametrilor biologici şi ECG, iar doza de digoxină trebuie redusă la jumătate. De asemenea, este posibil un efect sinergic asupra frecvenţei cardiace şi conducerii atrioventriculare. Administrarea concomitentă de beta-blocante sau antagonişti ai canalelor de calciu cu efect inhibitor asupra nodului sinusal şi atrio-ventricular trebuie efectuată cu precauţie. Tratamentul cu aceste medicamente trebuie început cu doze mici şi creşterea treptată a dozei trebuie efectuată numai după evaluarea ECG. La pacienţii aflaţi deja în tratament cu beta-blocante sau antagonişti ai canalelor de calciu la momentul iniţierii tratamentului cu dronedaronă, trebuie efectuată ECG şi doza trebuie ajustată, dacă este necesar. Statinele trebuie utilizate cu precauţie. Trebuie avute în vedere o doză iniţialăşi doze de întreţinere mai mici pentru statine, iar pacientul trebuie supravegheat pentru semnele clinice de toxicitate musculară.

International Normalised Ratio (INR) trebuie monitorizat cu atenţie după iniţierea tratamentului cu dronedaronă la pacienţii trataţi cu antagonişti ai vitaminei K conform recomandărilor de administrare a acestora. Pacienţii trebuie avertizaţi să evite consumul de suc de grapefruit în timpul tratamentului cu dronedaronă.

Dabigatran
Dronedarona creşte expunerea la dabigatran (vezi pct. 4.5). Nu sunt disponibile date clinice privind administrarea concomitentă a acestor medicamente la pacienţii cu FA. Nu este recomandată administrarea concomitentă a acestora.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Dronedarona este metabolizată în principal prin intermediul CYP3A4 (vezi pct. 5.2). Ca urmare, inhibitorii şi inductorii CYP3A4 au potenţial de a interacţiona cu dronedarona. Dronedarona este un inhibitor moderat al CYP3A4, un inhibitor slab al CYP2D6 şi un inhibitor puternic al glicoproteinelor P (gp-P). Astfel, dronedarona are potenţialul de a interacţiona cu medicamentele substrat al glicoproteinelor P, CYP3A4 sau CYP2D6. S-a demonstrat, de asemenea, că dronedarona şi/sau metaboliţii săi inhibă proteinele de transport ale transportorului pentru anioni organici (TAO), familiile polipeptidului transportor al anionilor organici (PTAO) şi transportorului pentru cationi organici (TCO) in vitro. Dronedarona nu are potenţial semnificativ de a inhiba CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2C8 şi CYP2B6. De asemenea, poate fi anticipată o potenţială interacţiune farmacodinamică cu beta-blocante, antagonişti ai canalelor de calciu şi digitală.

Medicamente care induc torsada vârfurilor

Medicamentele care induc torsada vârfurilor, cum sunt fenotiazine, cisapridă, bepridil, antidepresive triciclice, anumite macrolide administrate pe cale orală (cum este eritromicina), terfenadinăşi antiaritmice din clasa I şi clasa III sunt contraindicate datorită potenţialului risc proaritmogen (vezi pct. 4.3). Trebuie luate precauţii în cazul administrării concomitente a beta-blocantelor sau a digoxinei.

Efectul altor medicamente asupra MULTAQ

Inhibitori puternici ai CYP3A4

Administrarea de doze repetate de 200 mg ketoconazol pe zi a determinat o creştere de 17 ori mai mare a expunerii la dronedaronă. Ca urmare, utilizarea concomitentă a ketoconazolului precum şi a inhibitorilor puternici ai CYP3A4, cum sunt itraconazol, voriconazol, posaconazol, ritonavir, telitromicină, claritromicină sau nefazodonă, este contraindicată (vezi pct. 4.3).

Inhibitori moderaţi/slabi ai CYP3A4 Eritromicina

Eritromicina, un macrolid cu administrare pe cale orală, poate induce torsada vârfurilor şi, prin urmare, este contraindicată (vezi pct. 4.3). Dozele repetate de eritromicină (500 mg de trei ori pe zi timp de 10 zile) au determinat o creştere de 3,8 ori a expunerii la dronedaronă la starea de echilibru.

Antagonişti ai canalelor de calciu

Antagoniştii canalelor de calciu, diltiazem şi verapamil, sunt substraturi şi/sau inhibitori moderaţi ai CYP3A4. Mai mult decât atât, datorită proprietăţilor lor de a reduce frecvenţa cardiacă, verapamilul şi diltiazemul au potenţial de a interacţiona cu dronedarona din punct de vedere farmacodinamic. Administrarea de doze repetate de diltiazem (240 mg de două ori pe zi), verapamil (240 mg o dată pe zi) şi nifedipină (20 mg de două ori pe zi) a determinat o creştere a expunerii la dronedaronă de 1,7, 1,4, respectiv de 1,2 ori. De asemenea, expunerea la antagoniştii canalelor de calciu este crescută de către dronedaronă (400 mg de două ori pe zi) (verapamil de 1,4 ori şi nisoldipină de 1,5 ori). În studiile clinice, 13% dintre pacienţi au fost trataţi cu antagonişti ai canalelor de calciu concomitent cu dronedaronă. Nu a existat niciun risc de hipotensiune arterială, bradicardie şi insuficienţă cardiacă. În general, datorită interacţiunii farmacocinetice şi posibilei interacţiuni farmacodinamice, antagoniştii canalelor de calciu cu efect inhibitor asupra nodului sinusal şi atrio-ventricular, cum sunt verapamilul şi diltiazemul, trebuie utilizaţi cu precauţie în asociere cu dronedarona. Tratamentul cu aceste medicamente trebuie început cu doze mici şi creşterea treptată a dozei trebuie efectuată numai după evaluarea ECG. La pacienţii aflaţi deja în tratament cu antagonişti ai canalelor de calciu la momentul iniţierii tratamentului cu dronedaronă, trebuie efectuată ECG şi doza de antagonist al canalelor de calciu trebuie ajustată, dacă este necesar (vezi pct. 4.4).

Alţi inhibitori moderaţi/slabi ai CYP 3A4

De asemenea, alţi inhibitori moderaţi ai CYP3A4, pot să crească expunerea la dronedaronă.

Inductorii CYP3A4

Rifampicina (600 mg o dată pe zi) a scăzut expunerea la dronedaronă cu 80% fără modificări importante în ceea ce priveşte expunerea la metabolitul său activ. Ca urmare, nu se recomandă administrarea concomitentă de rifampicinăşi alţi inductori puternici ai CYP3A4, cum sunt fenobarbital, carbamazepină, fenitoină sau preparate din plante medicinale care conţin sunătoare, deoarece aceste medicamente scad expunerea la dronedaronă.

Inhibitorii MAO Într-un studiu in vitro, MAO au contribuit la metabolizarea metabolitului activ al dronedaronei. Relevanţa clinică a acestei observaţii nu este cunoscută (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Efectul MULTAQ asupra altor medicamente

Interacţiuni cu medicamente metabolizate prin intermediul CYP3A4

Statine Dronedarona poate creşte expunerea la statine care sunt substraturi ale CYP3A4 şi/sau ale glicoproteinelor P. Dronedarona (400 mg de două ori pe zi) a crescut expunerea la simvastatinăşi la forma acid a simvastatinei de 4 ori, respectiv de 2 ori. De asemenea, se anticipează că dronedarona poate să crească expunerea la lovastatină, în aceeaşi măsură ca şi pentru forma acid a simvastatinei. A existat o interacţiune slabă între dronedaronăşi atorvastatină (care a determinat o creştere medie de 1,7 ori a expunerii la atorvastatină). În studiile clinice, nu au existat dovezi privind probleme legate de siguranţă atunci când dronedarona a fost administrată concomitent cu statine metabolizate prin intermediul CYP3A4. A existat o interacţiune slabă între dronedaronăşi statinele transportate de către OATP, cum este rosuvastatina (care a determinat o creştere medie de 1,4 ori a expunerii la rosuvastatină).

Întrucât statinele administrate în doze mari cresc riscul de miopatie, utilizarea concomitentă a statinelor trebuie efectuată cu precauţie. Conform recomandărilor, trebuie luate în considerare o doză iniţialăşi doze de întreţinere mici ale statinelor, iar pacienţii trebuie supravegheaţi pentru semnele clinice de toxicitate musculară (vezi pct. 4.4).

Antagonişti ai canalelor de calciu
Interacţiunea dronedaronei cu antagonişti ai canalelor de calciu este descrisă mai sus (vezi pct. 4.4).

Sirolimus, tacrolimus
Dronedarona poate creşte concentraţia plasmatică a tacrolimusului şi sirolimusului.
Se recomandăsupravegherea concentraţiilor lor plasmatice şi ajustarea adecvată a dozei, în cazul administrării concomitente cu dronedaronă.

Contraceptive orale
Nu s-a observat scăderea concentraţiilor plasmatice ale etinilestradiolului şi levonorgestrelului la subiecţi sănătoşi la care se administrează dronedaronă (800 mg de două ori pe zi) concomitent cu contraceptive orale.

Interacţiuni cu medicamente metabolizate prin intermediul CYP3A4: beta-blocante, antidepresive

• Beta-blocante Expunerea la beta-blocante care sunt metabolizate prin intermediul CYP2D6 poate fi crescută de către dronedaronă. Mai mult decât atât, beta-blocantele au potenţialul de a interacţiona cu dronedarona din punct de vedere farmacodinamic. Administrarea unei doze de 800 mg dronedaronă pe zi a crescut expunerea la metoprolol de 1,6 ori şi expunerea la propranolol de 1,3 ori (adică între metabolizatorii lenţi şi metabolizatorii rapizi prin intermediul CYP2D6 au fost observate diferenţe mult sub de 6 ori). În studiile clinice, bradicardia a fost mai frecvent observată atunci când dronedarona a fost administrată în asociere cu beta-blocante. Beta-blocantele trebuie utilizate cu precauţie concomitent cu dronedarona, datorită interacţiunii farmacocinetice şi posibilei interacţiuni farmacodinamice. Tratamentul cu aceste medicamente trebuie început cu doze mici şi creşterea treptată a dozei trebuie efectuată numai după evaluarea ECG. La pacienţii aflaţi deja în tratament cu beta-blocante la momentul iniţierii tratamentului cu dronedaronă, trebuie efectuată ECG şi doza de beta-blocant trebuie ajustată, dacă este necesar (vezi pct. 4.4).

• Antidepresive Se anticipează că dronedarona are o interacţiune limitată cu medicamentele antidepresive metabolizate prin intermediul CYP2D6, deoarece dronedarona este un inhibitor slab al CYP2D6 la om.

Interacţiuni cu substraturi ale gp-P

Digoxină Administrarea de dronedaronă (400 mg de două ori pe zi) a crescut expunerea la digoxină de 2,5 ori, prin inhibarea transportorului gp-P. Mai mult decât atât, digitala are potenţialul de a interacţiona cu dronedarona din punct de vedere farmacodinamic. Este posibil un efect sinergic asupra frecvenţei cardiace şi conducerii atrio-ventriculare. În studiile clinice, au fost observate concentraţii plasmatice crescute ale digitalei şi/sau tulburări gastro-intestinale, indicând intoxicaţie digitalică, atunci când dronedarona a fost administrată concomitent cu digitală. Doza de digoxină trebuie redusă la aproximativ 50%, concentraţiile plasmatice ale digoxinei trebuie atent supravegheate şi se recomandă monitorizare clinicăşi ECG.

Dabigatran Atunci când dabigatranul etexilat 150 mg o dată pe zi a fost administrat concomitent cu dronedarona 400 mg de două ori pe zi, ASC0-24 şi Cmax ale dabigatranului au crescut cu 100% şi, respectiv, cu 70%. Nu sunt disponibile date clinice privind administrarea concomitentă a acestor medicamente la pacienţii cu FA. Nu este recomandată administrarea concomitentă a acestora (vezi pct. 4.4).

Interacţiuni cu warfarinăşi losartan (substraturi ale CYP2C9)

Warfarinăşi alţi antagonişti ai vitaminei K
Administrarea de dronedaronă (600 mg de două ori pe zi) a crescut expunerea la warfarină S de 1,2 ori, fără modificări în ceea ce priveşte warfarina R, cu o creştere de numai 1,07 ori a International Normalized Ratio (INR). Cu toate acestea, au fost raportate creşteri semnificative clinic ale INR (≥5), de obicei, până într-o săptămână de la începerea tratamentului cu dronedaronă la pacienţii trataţi cu anticoagulante orale. Prin urmare, INR trebuie monitorizat cu atenţie după iniţierea tratamentului cu dronedaronă la pacienţii trataţi cu antagonişti ai vitaminei K conform recomandărilor de administrare a acestora.

Losartan şi alţi ARA II (antagonişti ai receptorilor pentru angiotensină II)
Nu au fost observate interacţiuni între dronedaronăşi losartan şi nu este aşteptată o interacţiune între dronedaronăşi alţi ARA II.

Interacţiuni cu teofilină (substrat al CYP1A2)

La starea de echilibru, administrarea de dronedaronă 400 mg de două ori pe zi nu a crescut expunerea la teofilină.

Interacţiuni cu metformin (substrat al OCT1 şi OCT2)

Nu au fost observate interacţiuni între dronedaronăşi metformin, un substrat al OCT1 şi OCT2.

Interacţiuni cu omeprazol (substrat al CYP 2C19)

Dronedarona nu afectează farmacocinetica omeprazolului, un substrat al CYP 2C19.

Interacţiuni cu clopidogrel

Dronedarona nu afectează farmacocinetica clopidogrelului şi a metabolitului său activ.

Alte informaţii

Administrarea de pantoprazol (40 mg o dată pe zi), un medicament care creşte pH-ul gastric fără efect asupra citocromului P450, nu a influenţat semnificativ farmacocinetica dronedaronei.

Suc de grapefruit (inhibitor al CYP3A4)
Administrarea repetată a unor cantităţi de 300 ml suc de grapefruit de trei ori pe zi a crescut de 3 ori expunerea la dronedaronă. Ca urmare, pacienţii trebuie avertizaţi să evite consumul de suc de grapefruit în timpul tratamentului cu dronedaronă (vezi pct. 4.4).

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Fertilitatea
Studiile la animale nu au evidenţiat că dronedarona afectează fertilitatea.

Sarcina Datele provenite din utilizarea dronedaronei la gravide sunt inexistente sau limitate. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). MULTAQ nu este recomandat în timpul sarcinii şi la femeile aflatela vârsta fertilă care nu utilizează măsuri contraceptive eficace.

Alăptarea
Nu se cunoaşte dacă dronedarona şi metaboliţii săi se excretă în laptele uman. Datele farmacodinamice/toxicologice la animale au evidenţiat excreţia dronedaronei şi a metaboliţilor săi în lapte. Nu se poate exclude un risc pentru nou-născuţi/sugari. Trebuie luată decizia fie de a întrerupe alăptarea, fie de a întrerupe/de a se abţine de la tratamentul cu MULTAQ având în vedere beneficiul alăptării pentru copil şi beneficiul tratamentului pentru femeie.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

a. Rezumatul profilului de siguranţă Profilul de siguranţă al dozei de 400 mg dronedaronă administrată de două ori pe zi la pacienţi cu fibrilaţie atrială (FA) sau flutter atrial (FlA) se bazează pe 5 studii clinice, placebo-controlate, în care au fost randomizaţi în total 6285 pacienţi (la 3282 pacienţi s-a administrat dronedaronă 400 mg de două ori pe zi şi la 2875 s-a administrat placebo). Media expunerii pe parcursul studiilor a fost de 13 luni. În studiul ATHENA, perioada maximă de urmărire a fost de 30 luni.

Evaluarea factorilor intrinseci, cum sunt sexul sau vârsta, asupra incidenţei oricăror reacţii adverse legate de tratament a arătat o interacţiune între sex (paciente de sex feminin) şi incidenţa oricăror reacţii adverse şi a reacţiilor adverse grave.

În studiile clinice, întreruperea prematură determinată de reacţiile adverse a survenit la 11,8% dintre pacienţii trataţi cu dronedaronăşi la 7,7% dintre pacienţii la care s-a administrat placebo. Cele mai frecvente motive pentru întreruperea tratamentului cu MULTAQ au fost tulburările gastro-intestinale (3,2% dintre pacienţi din grupul de tratament comparativ cu 1,8% în grupul placebo).

În 5 studii clinice, cele mai frecvente reacţii adverse observate la administrarea de dronedaronă 400 mg de două ori pe zi au fost diaree, greaţă şi vărsături, fatigabilitate şi astenie.

b. Lista tabelară a reacţiilor adverse Tabelul 1 prezintă reacţiile adverse asociate cu administrarea de dronedaronă 400 mg de două ori pe zi la pacienţi cu FA sau FlA, prezentate pe clase de sisteme, aparate şi organe şi în ordinea descrescătoare a frecvenţei. Frecvenţa este definită prin următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 1: Reacţii adverse

 

Baza de date MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente (≥1/10)

Frecvente (≥1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100)

Rare (≥1/10000 şi <1/1000)

Tulburări ale sistemului nervos

 

 

Disgeuzie

Ageuzie

Tulburări cardiace

Insuficienţă cardiacă congestivă (vezi subpunctul c)

Bradicardie

 

 

Tulburări gastrointestinale

 

Diaree Vărsături Greaţă Dureri abdominale Dispepsie

 

 

Tulburări hepatobiliare

 

Rezultate anormale ale testelor funcţiei hepatice

 

Afectare hepatocelulară, incluzând insuficienţă hepatică acută care pune viaţa în pericol (vezi pct. 4.4)

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Erupţii cutanate tranzitorii (incluzând erupţii generalizate, maculare, maculopapulare) Prurit

Eritem (incluzând eritem şi erupţie cutanată tranzitorie eritematoasă) Eczemă Reacţii de fotosensibilitate Dermatită alergică Dermatită

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Fatigabilitate Astenie

 

 

Investigaţii diagnostice

Creatininemie crescută* Interval QTc Bazett prelungit#

 

 

 

 

≥10% la cinci zile după iniţierea tratamentului # >450 msec la bărbaţi, >470 msec la femei

Descrierea reacţiilor adverse selectate

În 5 studii clinice placebo-controlate, ICC a apărut în grupul tratat cu dronedaronă cu frecvenţe comparabile cu placebo (foarte frecvent, 11,2% faţă de 10,9%). Această frecvenţă trebuie luată în considerare în contextul incidenţei crescute a ICC subiacente la pacienţii cu FA. Cazurile de ICC au fost, de asemenea, raportate după punerea pe piaţă (frecvenţă necunoscută) (vezi pct. 4.4).

4.9 Supradozaj

Nu se cunoaşte dacă dronedarona şi/sau metaboliţii săi pot fi îndepărtaţi prin dializă (hemodializă, dializă peritoneală sau hemofiltrare).

Nu este disponibil un antidot specific. În caz de supradozaj, tratamentul trebuie să fie de susţinere a funcţiilor vitale şi îndreptat către ameliorarea simptomelor.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antiaritmice, codul ATC: C01BD07

Mecanism de acţiune La animale, dronedarona previne fibrilaţia atrială sau restabileşte ritmul sinusal normal, în funcţie de modelul utilizat. De asemenea, previne tahicardia ventricularăşi fibrilaţia ventriculară la câteva modele animale. Cel mai probabil, aceste efecte rezultă din proprietăţile electrofiziologice care aparţin tuturor claselor Vaughan-Williams. Dronedarona este un blocant multicanal care inhibă influxul de potasiu (incluzând IK(Ach), IKur, IKr, IKs) şi astfel prelungeşte potenţialul cardiac de acţiune şi perioadele refractare (clasa III). De asemenea, inhibă influxul de sodiu (clasa Ib) şi influxul de calciu (clasa IV). Dronedarona antagonizează necompetitiv stimularea adrenergică (clasa II).

Proprietăţi farmacodinamice La modelele animale, dronedarona reduce frecvenţa cardiacă. De asemenea, prelungeşte lungimea ciclului Wenckebach şi intervalele AH, PQ, QT fără un efect marcat sau o creştere uşoară a intervalelor QTc şi fără nicio modificare a intervalelor HV şi QRS. Creşte perioada refractară efectivă (PRE) la nivelul atriului, nodului atrio-ventricular, iar PRE la nivel ventricular a fost uşor prelungită cu un grad minim de reversfrecvenţă-dependenţă. Dronedarona scade tensiunea arterialăşi contractilitatea miocardului (dP/dt max) fără nicio modificare asupra fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng şi reduce consumul miocardic de oxigen. Dronedarona are proprietăţi vasodilatatoare la nivelul arterelor coronare (legate de activarea căii oxidului nitric) şi la nivelul arterelor periferice. Dronedarona prezintă efecte antiadrenergice indirecte şi antagonism parţial al stimulării adrenergice. Reduce răspunsul alfa-adrenergic al tensiunii arteriale la epinefrinăşi răspunsurile beta1 şi beta2 la isoproterenol.

Date clinice

Reducerea riscului de spitalizare corelată cu FA

Eficacitatea dronedaronei în reducerea riscului de spitalizare corelată cu FA a fost demonstrată la pacienţi cu FA sau istoric de FA şi factori de risc suplimentari în studiul multicentric, multinaţional, dublu-orb, randomizat şi placebo-controlat ATHENA. Pacienţii trebuiau să prezinte cel puţin un factor de risc (incluzând vârstă, hipertensiune arterială, diabet zaharat, accident vascular cerebral în antecedente, diametrul atriului stâng ≥50 mm sau FEVS <0,40) alături de FA/FlA şi ritm sinusal, ambele documentate în ultimele 6 luni. Pacienţii trataţi cu amiodaronă în ultimele 4 săptămâni înainte de randomizare nu au fost incluşi. Pacienţii puteau prezenta FA/FlA sau ritm sinusal după conversie spontană sau după orice alte proceduri.

Patru mii şase sute douăzeci şi opt (4628) de pacienţi au fost randomizaţi şi trataţi timp de maxim 30 luni (mediana perioadei de urmărire: 22 luni) fie cu dronedaronă 400 mg de două ori pe zi (2301 pacienţi), fie li s-a administrat placebo (2327 pacienţi), în asociere cu tratamentul convenţional, incluzând beta-blocante (71%), inhibitori ai ECA sau ARA II (69%), digitală (14%), antagonişti ai canalelor de calciu (14%), statine (39%), anticoagulante orale (60%), tratament antiplachetar cronic (6%) şi/sau diuretice (54%).

Criteriul principal de evaluare a studiului a fost timpul până la prima spitalizare de cauză cardiovasculară sau decesul de orice cauză. Pacienţii au avut vârsta cuprinsă între 23 şi 97 ani şi 42% au avut vârsta peste 75 ani. Patruzeci şi şapte de procente (47%) dintre pacienţi au fost femei şi majoritatea au fost caucazieni (89%).

Majoritatea pacienţilor erau diagnosticaţi cu hipertensiune arterială (86%) şi o afecţiune structurală cardiacă(60%) (incluzând boală arterială coronariană: 30%; insuficienţă cardiacă congestivă (ICC): 30%; FEVS <45%: 12%). Douăzeci şi cinci de procente (25%) dintre pacienţi prezentau FA la momentul iniţial.

Dronedarona a redus incidenţa spitalizării de cauză cardiovasculară sau a decesului de orice cauză cu 24,2%, atunci când a fost comparată cu placebo (p<0,0001).

Reducerea incidenţei spitalizării de cauză cardiovasculară sau a decesului de orice cauză a fost comparabilăîn toate subgrupurile, indiferent de caracteristicile iniţiale sau de medicaţie (inhibitori ai ECA sau ARA II, beta-blocante, digitală, statine, antagonişti ai canalelor de calciu, diuretice) (vezi figura 1).

Figura 1 - Riscul relativ (dronedaronă 400 mg de două ori pe zi comparativ cu placebo) estimat cu un interval de încredere de 95%, conform caracteristicilor iniţiale selectate - prima spitalizare de cauzăcardiovasculară sau decesul de orice cauză.

Rezultate similare au fost obţinute asupra incidenţei spitalizării de cauză cardiovasculară cu o reducere a
riscului de 25,5% (p<0,0001).
Pe durata studiului, numărul deceselor de orice cauză a fost comparabil între grupurile de tratament cu
dronedaronă (116/2301) şi grupurile la care s-a administrat placebo (139/2327).

Menţinerea ritmului sinusal

În studiile EURIDIS şi ADONIS, au fost randomizaţi în ambulator în total 1237 pacienţi cu un episod anterior de FA sau FlA şi trataţi cu dronedaronă 400 mg de două ori pe zi (n = 828) sau la care s-a administrat placebo (n = 409), în plus faţă de tratamentele convenţionale (incluzând anticoagulante orale, beta-blocante, inhibitori ai ECA sau ARA II, tratamente cronice cu antiplachetare, diuretice, statine, digitală şi antagonişti ai canalelor de calciu). Pacienţii au avut cel puţin un episod de FA/FlA documentat ECG în timpul ultimelor 3 luni şi erau în ritm sinusal de cel puţin o orăşi au fost urmăriţi timp de 12 luni. La pacienţii trataţi cu amiodaronă a fost efectuată o înregistrare ECG la aproximativ 4 ore după prima administrare pentru a verifica tolerabilitatea bună. Înainte de prima administrare, a fost necesară întreruperea altor medicamente antiaritmice pe o perioadă egală cu cu cel puţin 5 timpi de înjumătăţire plasmatică. Pacienţii au avut vârsta cuprinsă între 20 şi 88 ani, majoritatea fiind bărbaţi (69%), caucazieni (97%). Cele mai frecvente comorbidităţi au fost hipertensiune arterială (56,8%) şi o afecţiune structurală cardiacă (41,5%), incluzând boală arterială coronariană (21,8%).

În datele combinate din studiile EURIDIS şi ADONIS, precum şi din studii clinice individuale, dronedarona a prelungit în mod constant timpul până la prima recurenţă a FA/FlA (criteriul principal de evaluare). Comparativ cu placebo, dronedarona a redus cu 25% (p = 0,00007) riscul primei recurenţe de FA/FlA pe durata perioadei de studiu de 12 luni. Mediana timpului de la randomizare până la prima recurenţă a FA/FlA în grupul tratat cu dronedaronă a fost de 116 zile, adică de 2,2 ori mai mare comparativ cu grupul la care s-a administrat placebo (53 zile).

Studiul DIONYSOS a comparat eficacitatea şi siguranţa dronedaronei (400 mg de două ori pe zi) faţă de amiodaronă (600 mg pe zi timp de 28 zile, apoi 200 mg pe zi) timp de peste 6 luni. Au fost randomizaţi în total 504 pacienţi cu FA documentată, dintre care 249 au fost trataţi cu dronedaronăşi 255 au fost trataţi cu amiodaronă. Incidenţa criteriului principal de eficacitate definit ca prima recurenţă a FA sau întreruperea prematură a medicaţiei de studiu pentru intoleranţă sau lipsă de eficacitate, la 12 luni, a fost 75% în grupul tratat cu dronedaronăşi 59% în grupul tratat cu amiodaronă (risc relativ =1,59, valoare p log-rank <0,0001). Recurenţa FA a fost de 63,5% comparativ cu 42%. Recurenţele FA (incluzând absenţa conversiei) au fost mai frecvente în grupul tratat cu dronedaronă, în timp ce întreruperea prematură a medicaţiei de studiu pentru intoleranţă a fost mai frecventă în grupul tratat cu amiodaronă. Incidenţa criteriului principal de siguranţă, definit ca apariţia evenimentelor specifice gastro-intestinale, oculare, cutanate, neurologice, pulmonare, hepatice, tiroidiene sau întreruperea prematură a medicaţiei de studiu după orice eveniment advers, a fost mai mică cu 20% în grupul tratat cu dronedaronă, comparativ cu grupul tratat cu amiodaronă (p = 0,129). Această reducere a fost determinată de apariţia unui număr semnificativ mai mic de evenimente neurologice şi tiroidiene şi o tendinţă pentru mai puţine evenimente oculare sau cutanate, precum şi mai puţine întreruperi premature ale medicaţiei de studiu, comparativ cu grupul cu amiodaronă. Mai multe evenimente adverse gastro-intestinale, în special diaree, au fost observate în grupul tratat cu dronedaronă (12,9% comparativ cu 5,1%).

Controlul frecvenţei ventriculare

În studiul clinic ERATO, un studiu dublu-orb, placebo-controlat, cu durata de 6 luni, au fost randomizaţi 174 pacienţi cu FA permanentă simptomatică (cu durata de peste 6 luni) şi trataţi cu dronedaronă 400 mg de două ori pe zi (85 pacienţi) sau la care s-a administrat placebo (89 pacienţi), în plus faţă de tratamentul convenţional. Pacienţii au avut vârsta cuprinsă între 31 şi 86 ani, majoritatea fiind caucazieni (99%), bărbaţi (70%). Cele mai frecvente comorbidităţi au fost hipertensiune arterială (49%) şi o afecţiune structurală cardiacă (39%).

La ziua 14, dronedarona a scăzut media frecvenţei ventriculare, comparativ cu placebo. Acest efect a fost independent de tratamentele de fond pentru controlul frecvenţei ventriculare şi a fost menţinut timp de 4 luni după iniţierea tratamentului, cu o scădere medie faţă de valoarea iniţială egală cu 8,8 bpm (p <0,0001). Sub tratament cu beta-blocante, digitalăşi antagonişti ai canalelor de calciu cu efect de reducere a frecvenţei ventriculare, scăderile medii ale frecvenţei ventriculare şi intervalele de încredere IÎ 95% au fost de: 14,9 bpm [-20; -10], 11,5 bpm [-17; -6,4] şi, respectiv, 5,05 bpm [-11; 0,92]. De asemenea, a fost observată o scăderea a frecvenţei ventriculare în timpul efortului fizic maximal la ziua 14 (-24,5 bpm, p <0,0001). În datele combinate din studiile EURIDIS şi ADONIS, pacienţii trataţi cu dronedaronă 400 mg de două ori pe zi au avut o frecvenţă ventriculară medie mai mică la momentul primei recurenţe (103,4 bpm) comparativ cu pacienţii la care s-a administrat placebo (117,1 bpm) (metoda TTEM, p <0,0001).

Pacienţi cu simptome de insuficienţă cardiacă în repaus sau la efort fizic minim în luna anterioară înrolării sau care au fost spitalizaţi pentru insuficienţă cardiacă în luna anterioară

Studiul ANDROMEDA a fost efectuat la 627 pacienţi cu disfuncţie a ventriculului stâng, spitalizaţi cu insuficienţă cardiacă nouă sau agravatăşi care au avut cel puţin un episod de scurtare a respiraţiei la efort fizic minim sau în repaus (clasa III sau clasa IV NYHA) sau dispnee paroxistică nocturnă în luna anterioară înrolării. Studiul a fost oprit prematur datorită unui dezechilibru în numărul de decese observat în grupul de tratament cu dronedaronă [n = 25 comparativ cu 12 (placebo), p = 0,027] (vezi pct. 4.3 şi 4.4).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

După administrare pe cale orală în condiţii de saţietate, dronedarona este bine absorbită (cel puţin 70%). Cu toate acestea, datorită metabolizării presistemice la nivelul primului pasaj, biodisponibilitatea absolută a dronedaronei (administrată cu alimente) este de 15%. Administrarea concomitentă cu alimente creşte biodisponibilitatea dronedaronei în medie de 2-4 ori. După administrare pe cale orală în condiţii de saţietate, concentraţia plasmatică maximă a dronedaronei şi a principalului metabolit activ circulant (metabolitul Ndebutil) este atinsă în 3-6 ore. După administrare repetată a 400 mg de două ori pe zi, starea de echilibru este atinsă în 4-8 zile de tratament şi media ratei de acumulare pentru dronedaronă este cuprinsă între 2,6 şi 4,5. Valoarea medie a concentraţiilor plasmatice maxime ale dronedaronei la starea de echilibru, Cmax, este 84147 ng/ml şi expunerea la principalul metabolit activ N-debutil este similară cu cea la substanţa activă nemodificată. Farmacocinetica dronedaronei şi a metabolitului său N-debutil deviază moderat de la doza de proporţionalitate: o creştere de 2 ori a dozei determină o creştere de aproximativ 2,5 până la de 3 ori în ceea ce priveşte Cmax şi a ASC.

Distribuţie In vitro, legarea dronedaronei şi a metabolitului său N-debutil de proteinele plasmatice este de 99,7%, respectiv 98,5% şi nu este saturabilă. Ambele componente se leagă în principal de albumină. După administrare pe cale intravenoasă (i.v.), volumul de distribuţie la starea de echilibru (Vse) este cuprins între 1200 şi 1400 l.

Metabolizare

Dronedarona este metabolizată în proporţie mare, în principal prin intermediul CYP3A4 (vezi pct. 4.5). Principala cale metabolică include N-debutilarea, pentru a forma principalul metabolit activ, urmată de oxidare, dezaminare oxidativă pentru a forma metabolitul inactiv acid propanoic, urmată de oxidare, şi oxidare directă. Monoaminooxidaza contribuie parţial la metabolizarea metabolitului activ al dronedaronei (vezi pct.4.5). Metabolitul N-debutil prezintă activitate farmacodinamică, dar este de 3 până la de 10 ori mai puţin eficace comparativ cu dronedarona. La om, acest metabolit contribuie la activitatea farmacologică a dronedaronei.

Eliminare

După administrarea pe cale orală, aproximativ 6% din doza marcată radioactiv este eliminată prin urină în principal sub formă de metaboliţi (niciun compus nemodificat nu se elimină prin urină) şi 84% este eliminată prin materiile facale, în principal sub formă de metaboliţi. După administrare i.v., clearance-ul plasmatic al dronedaronei este cuprins între 130 şi 150 l/h. Timpul terminal de înjumătăţire plasmatică al dronedaronei este de aproximativ 25-30 ore, iar cel al metabolitului său N-debutil este de aproximativ 20-25 ore. La pacienţi, dronedarona şi metabolitul său sunt complet eliminaţi din plasmă în decurs de 2 săptămâni după încheierea tratamentului cu 400 mg de două ori pe zi.

Grupe speciale de pacienţi

Farmacocinetica dronedaronei la pacienţi cu FA este similară cu cea la subiecţi sănătoşi. Sexul, vârsta şi greutatea corporală sunt factori care influenţează farmacocinetica dronedaronei. Fiecare dintre aceşti factori are o influenţă limitată asupra dronedaronei.

Sex La femei, expunerile la dronedaronăşi expunerea la metabolitul său N-debutil sunt, în medie, de 1,3 până la 1,9 ori mai mari comparativ cu bărbaţii.

Vârstnici
Din numărul total de subiecţi incluşi în studiile clinice cu dronedaronă, 73% au avut vârsta de 65 ani şi peste, iar 34% au avut vârsta de 75 ani şi peste. La pacienţii cu vârsta de 65 ani şi peste, expunerile la dronedaronăsunt cu 23% mai mari comparativ cu pacienţii cu vârsta sub 65 ani.

Insuficienţă hepatică
La pacienţi cu insuficienţă hepatică moderată, expunerea la dronedarona nelegată de proteinele plasmatice este crescută de 2 ori. Expunerea la metabolitul activ este scăzută cu 47% (vezi pct. 4.2). Nu a fost evaluat efectul insuficienţei hepatice severe asupra farmacocineticii dronedaronei (vezi pct. 4.3).

Insuficienţă renală Nu a fost evaluat, într-un studiu specific, efectul insuficienţei renale asupra farmacocineticii dronedaronei. Nu este de aşteptat ca insuficienţa renală să modifice farmacocinetica dronedaronei, deoarece prin urină nu este eliminată nicio substanţă nemodificatăşi numai aproximatix 6% din doză a fost eliminată prin urină sub formă de metaboliţi (vezi pct. 4.2).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Dronedarona nu a avut efecte genotoxice într-un test efectuat in vivo cu micronuclei la şoarece şi în patru teste in vitro. În studiile de carcinogenitate cu durata de 2 ani, cea mai mare doză de dronedaronă administrată pe cale orală timp de 24 luni a fost de 70 mg/kg şi zi la şobolan şi 300 mg/kg şi zi la şoarece. Observaţiile au fost incidenţa crescută a tumorilor glandei mamare la femelele de şoarece, sarcomul histiocitar la şoarece şi hemangioamele la nivelul nodulilor limfatici mezenterici la şobolan, toate acestea numai la cele mai mari doze studiate (corespunzătoare unei expuneri de 5 până la de 10 ori mai mari comparativ cu cea determinată de doza terapeutică la om). Hemangioamele nu sunt modificări precanceroase şi nu se transformă în hemangiosarcom malign nici la animale, nici la om. Niciuna dintre aceste observaţii nu a fost considerată relevantă la om.

În studiile de toxicitate cronică, a fost observată fosfolipidoză uşoarăşi reversibilă (acumulare de macrofage spumoase) în nodulii limfatici mezenterici, în principal la şobolan. Acest efect este considerat specific acestei specii şi nu este relevant la om.

Dronedarona la doze mari are efecte marcate asupra dezvoltării embrio-fetale la şobolan, determinând şi o frecvenţă crescută a pierderilor post-nidare, reducerea greutăţii fetale şi placentare, şi externe, malformaţii scheletice şi viscerale.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleul comprimatelor:
Hipromeloză (E464),
Amidon de porumb,
Crospovidonă (E1202),
Poloxamer 407,
Lactoză monohidrat,
Dioxid de siliciu coloidal anhidru,
Stearat de magneziu (E572).

Film / Lustruire a comprimatelor:
Hipromeloză (E464),
Macrogol 6000,
Dioxid de titan (E171),
Ceară carnauba (E903).

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

20, 50 şi 60 comprimate filmate în cutii cu blistere opace din PVC/Aluminiu

100x1 comprimate filmate în cutii cu blister opac, perforat pentru eliberarea unei unităţi dozate, din PVC/Aluminiu.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

sanofi-aventis 174, avenue de France F-75013 Paris Franţa

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/591/001 - Cutie cu 20 comprimate filmate EU/1/09/591/002 - Cutie cu 50 comprimate filmate EU/1/09/591/003 - Cutie cu 60 comprimate filmate EU/1/09/591/004 - Cutie cu 100 x 1 comprimate filmate

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 26 noiembrie 2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http:// www.ema.europa.eu.

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei

Sanofi Winthrop Industrie 1 rue de la Vierge Ambarès et Lagrave F-33565 Carbon Blanc Cedex Franţa

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co.Ltd 2112 Veresegyhaz Lévai u.5 Ungaria

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să se asigure că profesioniştii din domeniul sănătăţii care intenţionează să prescrie sau să elibereze MULTAQ au la dispoziţie un RCP şi cardul cu informaţii despre MULTAQ. Conţinutul şi formatul cardului cu informaţii despre MULTAQ, împreună cu planul de comunicare şi distribuire trebuie să fie agreate de autoritatea naţională competentă din fiecare stat membru înainte de distribuire.

1. Cardul cu informaţii despre MULTAQ trebuie să conţină următoarele mesaje cheie privind siguranţa:

Faptul că MULTAQ nu trebuie utilizat la pacienţi instabili hemodinamic, incluzând pacienţi cu simptome de insuficienţă cardiacă în repaus sau la efort fizic minim (corespunzător pacienţilor cu insuficienţă cardiacă clasa IV NYHA sau pacienţilor instabili cu insuficienţă cardiacă clasa III).

Faptul că MULTAQ nu este recomandat la pacienţi stabili cu insuficienţă cardiacă clasa III NYHA recentă (1 până la 3 luni) sau cu FEVS <35%.

Faptul că testele de evaluare a funcţiei hepatice trebuie efectuate înainte şi în timpul tratamentului. Dacă se confimă concentraţiile plasmatice ale ALT ≥3 × LSVN după reevaluare, tratamentul cu dronedaronă trebuie întrerupt.

Faptul că, iniţial, concentraţia plasmatică a creatininei poate creşte datorită inhibării excreţiei tubulare renale a creatininei şi că nu indică neapărat o deteriorare a funcţiei renale.

Deoarece cardul cu informaţii despre MULTAQ nu include toate atenţionările sau contraindicaţiile, trebuie să se ia în considerare RCP-ul înainte de a prescrie MULTAQ şi, de asemenea, înainte de a recomanda alte medicamente pacienţilor aflaţi deja în tratament cu MULTAQ.

Faptul că pacienţii trebuie să fie informaţi că:
™ ei trebuie să se adreseze medicului dacă dezvoltă sau prezintă agravarea semnelor sau simptomelor de insuficienţă cardiacă; ™ ei trebuie să raporteze imediat unui medic orice simptome ale unei posibile afectări hepatice; ™ MULTAQ interacţionează cu un număr de medicamente; ™ dacă se adresează altor medici, trebuie să îi informeze pe aceştia că se află în tratament cu MULTAQ; ™ nu trebuie să utilizeze preparate din plante medicinale care conţin sunătoare în timpul tratamentului cuMULTAQ; ™ trebuie să evite sucul de grapefruit.

2. Cardul cu informaţii despre MULTAQ trebuie să conţină o listă cu medicamentele care interacţionează cu MULTAQ, medicamente clasificate în funcţie de gravitatea interacţiunii (de exemplu contraindicaţie, utilizare nerecomandată, utilizare cu precauţie).

Contraindicaţie:

·        inhibitori CYP3A, cum sunt ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, telitromicină, claritromicină, nefazodonăşi ritonavir.

·        medicamente care au potenţialul de a induce torsada vârfurilor, cum sunt fenotiazine, cisapridă, bepridil, antidepresive triciclice, terfenadinăşi anumite macrolide administrate pe cale orală.

·        antiaritmice din clasa I sau clasa III.

Nerecomandate/de evitat:

·        sucul de grapefruit,

·        inductorii enzimatici puternici ai CYP3A4, cum sunt rifampicină, fenobarbital, carbamazepină, fenitoină sau preparate din plante medicinale care conţin sunătoare,

·        dabigatran.

Utilizare cu precauţie: în asociere cu digoxină, beta-blocante, antagonişti ai canalelor de calciu, statine şi antagonişti ai vitaminei K.

ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, prezentat în modulul 1.8.1 al autorizării de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul existenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului

DAPP se angajează să realizeze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare descrise în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum a fost stabilit în versiunea 3.0 (22 septembrie 2010) a Planului de management al riscului (PMR), prezentat în modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, precum şi orice actualizări ulterioare ale PMR, agreate de către CHMP.

Conform ghidurilor CHMP privind Sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, un PMR actualizat trebuie depus în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, un PMR actualizat trebuie depus:

Când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului

În decurs de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului)

La cererea Agenţiei Europene a Medicamentului

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTII cu 20, 50, 60 sau 100x1 comprimate

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

MULTAQ 400 mg comprimate filmate dronedaronă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine 400 mg dronedaronă (sub formă de clorhidrat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine, de asemenea: lactoză (sub formă de monohidrat). Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

20 comprimate filmate

50 comprimate filmate 60 comprimate filmate 100x1 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Cale orală
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

sanofi-aventis 174 avenue de France F-75013 Paris Franţa

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

MULTAQ 400 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER BLISTERE cu 10 comprimate şi blistere cu 10 x 1 comprimat

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

MULTAQ 400 mg comprimate dronedaronă

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

sanofi-aventis

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

MULTAQ 400 mg comprimate filmate

dronedaronă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.      Ce este MULTAQ şi pentru ce se utilizează

2.      Înainte să luaţi MULTAQ

3.      Cumsă luaţi MULTAQ

4.      Reacţii adverse posibile

5.      Cum se păstrează MULTAQ

6.      Informaţii suplimentare

1. CE ESTE MULTAQ ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

MULTAQ conţine substanţa activă numită dronedaronă. Acest medicament aparţine unei clase de medicamente numite antiaritmice, care vă ajută inima să bată regulat.

MULTAQ este utilizat dacă aţi avut sau aveţi în prezent o problemă legată de bătăile inimii dumneavoastră(inima dumneavoastră bate neregulat - fibrilaţie atrială). MULTAQ previne repetarea problemei dumneavoastră legată de bătăile neregulate ale inimii şi răreştebătăile inimii.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI MULTAQ

Nu luaţi MULTAQ dacă:

- sunteţi alergic (hipersensibil) la dronedaronă sau la oricare dintre celelalte componente ale MULTAQ (prezentate la pct. 6),

- aveţi o problemă a nervilor de la nivelul inimii (bloc cardiac). Inima dumneavoastră poate să bată foarte rar sau vă puteţi simţi ameţit. Dacă aţi avut un stimulator cardiac implantat pentru această problemă, puteţi utiliza MULTAQ,

- aveţi bătăi foarte rare ale inimii (mai puţin de 50 bătăi pe minut),

- electrocardiograma (ECG) dumneavoastră arată o problemă la inimă numită „prelungirea intervalului QT corectat” (acest interval este mai mare de 500 milisecunde),

- aveţi o problemă în care inima nu poate pompa sângele în organism aşa cum ar trebui (insuficienţă cardiacă severă) şi problema dumneavoastră nu este ţinută sub control. Puteţi avea labele picioarelor sau gambele umflate, probleme de respiraţie când vă aşezaţi în poziţie culcat sau dormiţi sau scurtare a respiraţiei atunci când vă deplasaţi,

- luaţi medicamente pentru infecţie (incluzând infecţii determinate de ciuperci sau SIDA), alergii, probleme legate de bătăile inimii, depresie, după transplant (vezi mai jos la pct. „Folosirea altor medicamente”. La acest punct sunt prezentate mai multe detalii despre ce medicamente nu puteţi lua împreună cu MULTAQ),

- aveţi o problemă severă a ficatului,

- aveţi o problemă severă a rinichilor.

Dacă oricare dintre situaţiile de mai sus este valabilă în cazul dumneavoastră, nu luaţi MULTAQ.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi MULTAQ dacă:

1.      aveţi o problemă care determină o concentraţie mică de potasiu sau magneziu în sânge. Această problemă trebuie corectată înainte de a începe tratamentul cu MULTAQ

2.      aveţi o problemă în care inima nu pompează sângele în organism aşa cum ar trebui (insuficienţă cardiacă). Puteţi avea labele picioarelor sau gambele umflate, probleme de respiraţie când vă aşezaţi în poziţie culcat sau dormiţi, scurtare a respiraţiei atunci când vă deplasaţi sau creştere în greutate, dar problema dumneavoastră este ţinută sub control şi simptomele dumneavoastră nu se modifică.

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă manifestaţi oricare dintre aceste semne şi simptome care indică probleme hepatice: durere sau disconfort la nivelul abdomenului, pierderea poftei de mâncare, greaţă, vărsături, colorarea în galben a pielii sau a albului ochilor (icter), închiderea anormală la culoare a urinei, oboseală (în special asociată cu alte simptome enumerate mai sus), mâncărime.

Dacă oricare dintre situaţiile de mai sus este valabilă în cazul dumneavoastră (sau dacă nu sunteţi sigur), vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră înainte de a lua MULTAQ.

MULTAQ nu este recomandat la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani.

Teste cardiace şi analize ale sângelui

În timpul tratamentului cu MULTAQ, medicul dumneavoastră vă poate efectua teste pentru a verifica starea dumneavoastră de sănătate şi modul în care medicamentul are efect la dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă poate verifica activitatea electrică a inimii (electrocardiogramă), utilizând un aparat ECG.

Medicul dumneavoastră va cere efectuarea unor analize de sânge pentru a verifica funcţia ficatului dumneavoastră înainte de a începe tratamentul cu MULTAQ şi pe parcursul tratamentului. În unele cazuri, poate fi necesar ca tratamentul cu MULTAQ să fie oprit.

Medicul dumneavoastră poate, de asemenea, să recomande efectuarea altor analize ale sângelui. Rezultatele uneia dintre analizele de sânge (concentraţiile creatininei din sânge) pot fi modificate de către MULTAQ. Medicul dumneavoastră va ţine cont de acest lucru când va verifica concentraţiile acestei substanţe din sângele dumneavoastrăşi va utiliza o altă valoare „normală” de referinţă pentru creatinina din sânge.

Vă rugăm să spuneţi oricărei alte persoane care verifică rezultatele analizelor dumneavoastră de sânge că luaţi MULTAQ.

Folosirea altor medicamente

MULTAQ şi alte medicamente îşi pot influenţa reciproc efectele şi pot determina reacţii adverse grave. Medicul dumneavoastră poate modifica doza oricărui medicament pe care îl luaţi.

Nu trebuie să luaţi niciunul dintre următoarele medicamente împreună cu MULTAQ:

·        alte medicamente utilizate pentru a controla bătăile neregulate sau rapide ale inimii, cum sunt flecainidă, propafenonă, chinidină, disopiramidă, dofetilidă, sotalol, amiodaronă,

·        unele medicamente pentru infecţii determinate de ciuperci, cum sunt ketoconazol, voricanozol, itraconazol sau posaconazol,

·        unele medicamente pentru infecţii, numite macrolide,

·        unele medicamente pentru depresie, numite antidepresive triciclice,

·        unele medicamente tranchilizante, numite fenotiazine,

·        bepridil pentru dureri în piept determinate de boala de inimă,

·        telitromicină, eritrominică sau claritromicină (antibiotice pentru infecţii),

·        terfenadină - pentru alergii,

·        nefazodonă - pentru depresie,

·        cisapridă - pentru refluxul de acid şi alimente din stomac în cavitatea bucală,

·        ritonavir - pentru SIDA.

Trebuie să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi oricare dintre următoarele medicamente:

·        alte medicamente pentru hipertensiune arterială, pentru dureri în piept determinate de boala de inimă sau alte probleme de inimă, cum sunt verapamil, diltiazem, nifedipină, metoprolol, propranolol sau digoxină,

·        unele medicamente pentru scăderea concentraţiei colesterolului din sânge (cum sunt simvastatină, lovastatină, atorvastatină, rosuvastatină sau pravastatină),

·        unele medicamente pentru prevenirea formării cheagurilor de sânge, cum sunt dabigatranul sau warfarina,

·        unele medicamente pentru epilepsie, numite fenobarbital, carbamazepină sau fenitoină,

·        sirolimus şi tacrolimus (utilizate după un transplant),

·        preparate din plante medicinale care conţin sunătoare - pentru depresie,

·        rifampicină - pentru tuberculoză.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală sau medicamente pe bază de plante.

Folosirea MULTAQ împreună cu alimente şi băuturi

Luaţi un comprimat în timpul mesei de dimineaţă şi un comprimat în timpul mesei de seară.
Nu consumaţi suc de grapefruit în timpul tratamentului cu MULTAQ. El poate influenţa efectul obişnuit al
medicamentului dumneavoastră.

Sarcina şi alăptarea

MULTAQ nu este recomandat dacă sunteţi gravidă sau credeţi că sunteţi gravidă.

Nu luaţi MULTAQ dacă sunteţi femeie aflată la vârsta fertilăşi nu utilizaţi o metodă contraceptivă sigură.

Încetaţi să luaţi comprimatele şi adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră dacă rămâneţi gravidă în timpul tratamentului cu MULTAQ.

Dacă alăptaţi, trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră înainte de a lua MULTAQ.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale MULTAQ

MULTAQ conţine lactoză, care este un tip de zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua MULTAQ.

3. CUM SĂ LUAŢI MULTAQ

Luaţi întotdeauna MULTAQ exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Cât de mult să luaţi

Doza uzuală este de un comprimat a 400 mg de două ori pe zi. Luaţi:

·        un comprimat în timpul mesei de dimineaţă şi

·        un comprimat în timpul mesei de seară.

Dacă dumneavoastră credeţi că medicamentul dumneavoastră este prea puternic sau prea slab, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Folosirea acestui medicament

Înghiţiţi comprimatele întregi, cu o cantitate suficientă de apă, în timpul mesei.

Dacă luaţi mai mult MULTAQ decât trebuie

Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeţi la departamentul de urgenţă al celui mai apropiat spital. Luaţi cu dumneavoastră cutia medicamentului.

Dacă uitaţi să luaţi MULTAQ

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa comprimatul uitat. Luaţi următoarea doză ca de obicei.

Dacă încetaţi să luaţi MULTAQ

Nu întrerupeţi tratamentul cu acest medicament înainte de a discuta cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, MULTAQ poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Următoarele reacţii adverse au fost raportate la acest medicament:

Frecvenţa posibilelor reacţii adverse prezentate mai jos este definită utilizând următoarea convenţie:

·        foarte frecvente (afectează mai mult de 1 utilizator din 10)

·        frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100)

·        mai puţin frecvente (apar la 1 până la 10 utilizatori din 1000)

·        rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000)

·        foarte rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000)

·        cu frecvenţă necunoscută (frecvenţă care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Foarte frecvente

·        modificări ale rezultatelor uneia dintre analizele de sânge: concentraţia creatininei din sângele dumneavoastră,

·        modificări ale electrocardiogramei dumneavoastră (ECG).

·         o problemă în care inima dumneavoastră nu mai pompează sângele în corp aşa cum ar trebui (insuficienţă cardiacă congestivă), ceea ce poate determina senzaţie de lipsă de aer sau umflare a gleznelor.În studiile clinice, această reacţie adversă a fost observată cu o frecvenţă similară la pacienţii la care s-a administrat MULTAQ şi la pacienţii la care s-a administrat placebo.

Frecvente

·        probleme legate de digestia dumneavoastră, cum sunt diaree, greaţă, vărsături şi dureri de stomac,

·        senzaţie de oboseală,

·        bătăi rare ale inimii,

·        probleme ale pielii, cum sunt erupţii trecătoare pe piele sau mâncărime,

·        modificarea rezultatelor analizelor de sânge utilizate pentru a verifica funcţia ficatului dumneavoastră.

Mai puţin frecvente

·        alte probleme ale pielii, cum sunt înroşire a pielii sau eczemă (înroşire, mâncărime, senzaţie de arsură sau formare de vezicule),

·        pielea dumneavoastră devine mai sensibilă la soare,

·        modificări ale gustului.

Rare

·        pierdere a gustului,

·        probleme hepatice, incluzând insuficienţă hepatică ce pune viaţa în pericol.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ MULTAQ

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi MULTAQ după data de expirare înscrisă pe cutie după „EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Nu utilizaţi MULTAQ dacă observaţi oricare semne vizibile de deteriorare (vezi la pct. 6 „Cum arată MULTAQ şi conţinutul ambalajului”).

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine MULTAQ

- Substanţa activă este dronedarona. Fiecare comprimat filmat conţine 400 mg dronedaronă (sub formă de clorhidrat).

-Celelalte componente din nucleul comprimatului filmat sunt hipromeloză, amidon de porumb, crospovidonă, poloxamer 407, lactoză monohidrat, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu.

-Celelalte componente din filmul comprimatului sunt hipromeloză, macrogol 6000, dioxid de titan (E171), ceară carnauba.

Cum arată MULTAQ şi conţinutul ambalajului

MULTAQ este sub formă de comprimate filmate (comprimate) ovale, de culoare albă, marcate cu un semn reprezentând un val dublu pe una dintre feţe şi cu „4142” pe cealaltă faţă.

MULTAQ comprimate filmate este furnizat în cutii cu 20, 50, 60 comprimate în blistere opace din PVC şi aluminiu şi 100x1 comprimate în blistere opace, perforate pentru eliberarea unei unităţi dozate, din PVC şi aluminiu. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

sanofi-aventis 174, avenue de France 75013 Paris – Franţa

Fabricantul

Sanofi Winthrop Industrie 1 rue de la Vierge, Ambarès & Lagrave, F-33565 Carbon Blanc Cedex – Franţa

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co.Ltd 2112 Veresegyhaz Lévai u.5 Ungaria

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

sanofi-aventis Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

България

sanofi-aventis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)180 2 222010

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

France

sanofi-aventis France Tél: 0 800 222 555 Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

sanofi-aventis S.p.A.

Tel: +39 02 393 91

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Luxembourg/Luxemburg

sanofi-aventis Belgium
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Magyarország

sanofi-aventis zrt., Magyarország Tel.: +36 1 505 0050

Malta

sanofi-aventis Malta Ltd. Tel: +356 21493022

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V. Tel: +31 (0)182 557 755

Norge

sanofi-aventis Norge AS Tlf: +47 67 10 71 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH Tel: +43 1 80 185 – 0

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel.: +48 22 280 00 00

Portugal

sanofi-aventis - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 21 35 89 400

România

sanofi-aventis România S.R.L. Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o. Tel: +386 1 560 48 00

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 33 100 100

Suomi/Finland

sanofi-aventis Oy Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Sverige

sanofi-aventis AB Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA sanofi-aventis Tel: +371 67 33 24 51 Tel: +44 (0) 1483 505 515

Lietuva

UAB sanofi-aventis Lietuva Tel: +370 5 2755224

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http:// www.ema.europa.eu.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Terapie revoluţionară în fibrilaţia atrială După 50 de ani de cercetări, o nouă terapie anticoagulantă se află la dispoziţia pacienţilor care suferă de fibrilaţie atrială. Noul medicament Dabigatran Etexilat în două variante poate fi utilizat în tratamentul anticoagulant.
Medicii față în față cu pacienții cardiaci la un eveniment despre sănătatea inimii Oradea a fost gazda unui eveniment special dedicat persoanelor cu probleme cardiovasculare, dar și celor interesate să afle informații despre sănătatea inimii. Evenimentul a fost organizat pe 3 aprilie în sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Bihor de către Asociația Pacienților cu Aritmii...
Un test bazat pe analize de sânge şi vârstă preconizează riscul de maladii cronice Cercetătorii au descoperit că este posibilă preconizarea cu o acurateţe de aproape 80% a riscului de a suferi de boli cronice prin efectuarea unui test care combină vârsta pacientului cu informaţii obţinute în urma unor analize simple de sânge, conform AFP.
Comunicat de presă - Societatea pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplesticităţii Îmbătrânirea şi regenerarea creierului, provocările neurologilor reuniţi la Cluj
Peste 40% din populatia globala sufera de fibrilatie atriala – principala cauza de accident vascular Tratamentul medicamentos pe viata al fibrilatiei atriale poate fi de acum inlocuit!
Cluj: Campanie de informare privind fibrilaţia atrială, o afecţiune cu mare incidenţă în România Mai multe organizaţii medicale şi ale pacienţilor au lansat o campanie de informare privind depistarea precoce a fibrilaţiei atriale, afecţiune cu care se confruntă foarte mulţi români.