CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

OXALIPLATIN PHARMASWISS 5 mg/ml
 
Denumire OXALIPLATIN PHARMASWISS 5 mg/ml
Descriere Oxaliplatina în asociere cu acid folinic (AF) şi 5-fluorouracil (5-FU) este indicat în:
Tratamentul adjuvant al cancerului de colon în stadiul al III-lea (stadiul C în clasificarea Duke) după rezecţia completă a tumorii primare
Tratamentul cancerului colo-rectal metas
Denumire comuna internationala OXALIPLATINUM
Actiune terapeutica ALTE ANTINEOPLAZICE COMPUSI AI PLATINEI
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie perfuzabila
Concentratia 5mg/ml
Ambalaj Cutie cu 1 flac. din sticla incolora cu capacitatea de 50 ml x 100 mg oxaliplatina
Valabilitate ambalaj 18 luni
Volum ambalaj 50 ml
Cod ATC L01XA03
Firma - Tara producatoare ONCOTEC PHARMA PRODUKTION GMBH - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.O. - REPUBLICA CEHA

Ai un comentariu sau o intrebare despre OXALIPLATIN PHARMASWISS 5 mg/ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> OXALIPLATIN "EBEWE" 5mg/ml Pulbere pentru solutie perfuzabila, 5mg/ml >> OXALIPLATIN ACCORD 5 mg/ml Pulbere pentru solutie perfuzabila, 5mg/ml >> OXALIPLATIN ACTAVIS 5 mg/ml Liofilizat pentru solutie perfuzabila, 5mg/ml >> OXALIPLATIN SINDAN 5 mg/ml Liofilizat pentru solutie perfuzabila >> OXALIPLATIN STADA 5 mg/ml Pulbere pentru solutie perfuzabila, 5mg/ml
Prospect si alte informatii despre OXALIPLATIN PHARMASWISS 5 mg/ml, pulbere pentru solutie perfuzabila       

Rezumatul caracteristicilor produsului

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1.       DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Oxaliplatin PharmaSwiss 5 mg/ml pulbere pentru solutie perfuzabilă

2.       COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ

Un ml a solutie concentrată reconstituită contine oxaliplatină 5 mg.

Flacon 50 mg: fiecare flacon contine oxaliplatină 50 mg pentru reconstituire în 10 ml de solvent.

Flacon a 100 mg: fiecare flacon contine oxaliplatină 100 mg pentru reconstituire în 20 ml de solvent.

Un ml de solutie reconstituită contine lactoză monohidrat 45 mg.

Pentru lista tuturor excipientilor, vezi pct. 6.1

3.       FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru solutie perfuzabilă. Pulbere albă.

4.       DATE CLINICE

4.1     Indicatii terapeutice

Oxaliplatina în asociere cu acid folinic (AF) si 5-fluorouracil (5-FU) este indicat în:

Tratamentul adjuvant al cancerului de colon în stadiul al III-lea (stadiul C în clasificarea Duke) după rezectia completă a tumorii primare

Tratamentul cancerului colo-rectal metastazat.

4.2     Doze si mod de administrare

Acest medicament citotoxic trebuie utilizat doar de către adulti în departamentele specializate în oncologie si trebuie administrat doar sub supravegherea unui medic oncolog. Manipularea acestui medicament citotoxic de către asistente sau personal medical necesită toate luarea tuturor măsurilor de precautie necesare pentru a garanta protectia atât a celui care îl manipulează cât si a mediului înconjurător.

Doze

Numai pentru adulti

Doza recomandată de oxaliplatină în tratament adjuvant este de 85 mg/m² administrată pe cale intravenoasă repetată la intervale de 2 săptămâni pe durata a 12 cicluri (6 luni).

Doza recomandată de oxaliplatină în tratamentul cancerului colo-rectal metastazat este de 85 mg/m² administrată pe cale intravenoasă repetată la intervale de 2 săptămâni.

Dozele utilizate trebuie ajustate în functie de tolerabilitate (vezi pct. 4.4).

Oxaliplatina trebuie întotdeauna administrată înaintea fluoropirimidinelor – de exemplu 5-fluorouracil (5-FU).

Oxaliplatina se administrează în perfuzie intravenoasă cu durata de 2 până la 6 ore, diluată cu 250 până la 500 ml solutie de glucoză 5% (50 mg/ml) pentru a obtine o concentratie între 0,2 mg/ml si 0,70 mg/ml; 0,70 mg/ml este cea mai mare concentratie în practica clinică pentru o doză de oxaliplatină de 85 mg/m².

Oxaliplatina a fost utilizată, în principal, în asociere cu 5-fluorouracil, administrat în perfuzie continuă. Pentru tratamentul repetat la intervalul de două săptămâni, a fost utilizată o schemă de tratament cu 5-fluorouracil care combină administrarea in bolus cu perfuzia continuă.

Grupe speciale de pacienti

- Insuficientă renală:

Oxaliplatina nu a fost studiată la pacientii cu insuficientă reală severă (vezi pct. 4.3).La pacientii cu insuficientă renală moderată, tratamentul poate fi initiat cu doza uzuală recomandată (vezi pct. 4.4). Nu este necesară ajustarea dozei pentru pacientii cu insuficientă renală usoară.

- Insuficientă hepatică:

În cadrul unui studiu de faza I incluzând pacienti cu grade diferite de insuficientă hepatică, frecventa si severitatea tulburărilor hepatobiliare au apărut ca fiind legate de caracterul progresiv al bolii si de valorile initiale ale testelor privind afectarea hepatică. În timpul studiilor clinice nu au fost făcute ajustări ale dozei, specifice pentru pacientii cu valori anormale ale testelor functiei hepatice.

- Copii si adolescenti:

Nu există indicatii relevante pentru utilizarea oxaliplatinei la copii si adolescenti. Eficacitatea oxaliplatinei în monoterapie la copii si adolescenti cu tumori solide nu a fost stabilită (vezi pct. 5.1).

- Pacienti vârstnici:

Nu au fost observate cresteri ale toxicitătii severe atunci când oxaliplatina a fost utilizată ca monoterapie sau în asociere cu 5-fluorouracil la pacientii cu vârsta peste 65 de ani. În consecintă, nu este necesară o ajustare specifică a dozei la pacientii vârstnici.

Mod de administrare

Oxaliplatina este administrat în perfuzie intravenoasă.

Administrarea de oxaliplatină nu necesită hiperhidratare.

Oxaliplatina diluată în 250 până la 500 ml solutie de glucoză 5% (50 mg/ml) pentru a obtine o concentratie de minim 0,2 mg/ml trebuie perfuzată într-o venă periferică sau pe linie venoasă centrală pe parcursul a 2 până la 6 ore. Perfuzia cu oxaliplatină trebuie întotdeauna să preceadă administrarea de 5-fluorouracil.

În caz de extravazare, administrarea trebuie imediat întreruptă.

Instructiuni de utilizare

Oxaliplatina trebuie reconstituită cu apă pentru preparate injectabile sau solutie de glucoză 5% iar apoi diluată înainte de utilizare. Medicamentul congelat uscat reconstituit trebuie diluat utilizând doar solutie de glucoză 5% (50 mg/ml). (Vezi pct. 6.6).

4.3        Contraindicatii

Oxaliplatina este contraindicată la pacientii care

-      au hipersensibilitate la oxaliplatină sau lactoză monohidrat

-      alăptează

-      au mielosupresie anterioară primei cure terapeutice, evidentiată de valori initiale ale numărului celulelor neutrofile < 2 x 109/l si/sau ale trombocitelor < 100 x 109/l.

-      au neuropatie senzorială periferică cu tulburări functionale, anterioară primei cure terapeutice.

-      au insuficientă renală severă (clearance-ul creatininei mai mic de 30 ml/min).

4.4        Atentionări si precautii speciale pentru utilizare

Oxaliplatina trebuie utilizată doar în departamente specializate în administrarea medicamentelor citotoxice si administrată sub supravegherea unui medic oncolog cu experientă.

Datorită informatiilor limitate privind siguranta utilizării la pacientii cu insuficientă renală moderată, administrarea trebuie luată în considerare doar după o evaluare atentă a raportului beneficiu/risc pentru pacient.În această situatie, functia renală trebuie atent monitorizată si doza trebuie ajustată în functie de toxicitate.

Pacientii cu antecedente de reactii alergice la compusii pe bază de platină trebuie monitorizati pentru aparitia simptomelor alergice. În caz de reactii anafilactoide la oxaliplatină, perfuzia trebuie imediat întreruptă si trebuie initiat tratament simptomatic corespunzător. Este contraindicată reluarea administrării de oxaliplatină.

Utilizarea oxaliplatinei la pacientii hipersensibili la lactoză monohidrat este contraindicată.

În caz de extravazare a oxaliplatinei, perfuzia trebuie imediat întreruptă si initiat tratamentul uzual simptomatic local.

Toxicitatea neurologică a oxaliplatinei trebuie atent monitorizată, în special dacă aceasta este administrată în asociere cu alte medicamente cu toxicitate neurologică specifică. Înaintea fiecărei administrări si apoi în mod periodic trebuie făcută o examinare neurologică.

La pacientii care dezvoltă disestezie laringofaringiană acută (vezi pct. 4.8), în timpul sau în orele de după perfuzia cu durata de 2 ore, următoarea perfuzie cu oxaliplatină trebuie să se administreze pe o perioadă de 6 ore.

Dacă apar simptome neurologice (parestezie, disestezie), ajustarea dozelor de oxaliplatină recomandate trebuie să se bazeze pe durata si severitatea acestor simptome:

- Dacă simptomele durează mai mult de sapte zile si sunt supărătoare, următoarea doză de oxaliplatină trebuie redusă de la 85 la 65 mg/m2 (tratamentul cancerului metastazat) sau 75 mg/m2 (tratamentul adjuvant).

- Dacă parestezia fără deficit functional persistă până la următorul ciclu terapeutic, următoarea doză de oxaliplatină trebuie redusă de la 85 la 65 mg/m2 (tratamentul cancerului metastazat) sau 75 mg/m2 (tratamentul adjuvant).

- Dacă parestezia cu tulburări functionale persistă până la următorul ciclu terapeutic, tratamentul cu oxaliplatină trebuie întrerupt.

- Dacă aceste simptome se ameliorează în urma întreruperii terapiei cu oxaliplatină, poate fi luată în considerare reluarea terapiei.

Pacientii trebuie informati asupra posibilitătii aparitiei de simptome persistente ale neuropatiei senzoriale periferice după încheierea tratamentului. Parestezii moderate localizate sau parestezii care pot afecta activitătile functionale pot persista timp de până la 3 ani după încetarea tratamentului în terapia adjuvantă.

Toxicitatea gastro-intestinală, manifestată sub formă de greată si vărsături, necesită tratament anti-emetic profilactic si/sau curativ (vezi pct. 4.8).

Diareea severă/emeza pot determina deshidratare, ileus paralitic, ocluzie intestinală, hipokaliemie, acidoză metabolică si insuficientă renală, în special în cazul asocierii oxaliplatinei cu 5-fluorouracil.

Dacă apare toxicitate hematologică (numărul neutrofilelor < 1,5 x 109/l sau al trombocitelor < 50 x 109/l), administrarea următorului ciclu terapeutic trebuie amânată până când valorile analizelor hematologice revin la valori acceptabile. Înaintea începerii terapiei si a fiecărui ciclu terapeutic trebuie făcută o hemoleucogramă completă.

Pacientii trebuie informati în mod corespunzător asupra riscului de diaree/emeză, mucozită/stomatită si neutropenie după administrarea de oxaliplatină si 5-fluorouracil, astfel încât să poată contacta de urgentă medicul curant pentru a lua măsurile necesare.

Dacă apare mucozită/stomatită cu sau fără neutropenie, următorul ciclu terapeutic trebuie amânat până la remisia mucozitei/stomatitei la gradul 1 sau mai putin si/sau până când numărul de neutrofile este 1,5 x 109/l.

Pentru oxaliplatină asociată cu 5-fluorouracil (cu sau fără acid folinic), dozele de 5-fluorouracil trebuie ajustate pe baza toxicitătii sale, conform recomandărilor uzuale.

Dacă apar diaree de gradul 4, neutropenie de gradul 3-4 (număr de neutrofile < 1,0 x 109/l), trombocitopenie de gradul 3-4 ((număr de trombocite < 50 x 109/l), doza de oxaliplatină trebuie redusă de la 85 la 65 mg/m2 (tratamentul cancerului metastazat) sau 75 mg/m2 (tratamentul adjuvant), suplimentar oricărei scăderi necesare a dozei de 5-fluorouracil.

În caz de simptome respiratorii inexplicabile, cum sunt tuse neproductivă, dispnee, raluri sau infiltrate pulmonare evidentiate radiologic, tratamentul cu oxaliplatină trebuie întrerupt până când investigatiile pulmonare ulterioare exclud o boală pulmonară interstitială (vezi pct. 4.8).

În caz de rezultate anormale ale testelor functiei hepatice sau de hipertensiune portală care nu sunt determinate de metastaze hepatice, trebuie avute în vedere cazuri foarte rare de tulburări vasculare hepatice induse de medicament.

În studiile preclinice au fost observate efecte genotoxice ale oxaliplatinei. De aceea, se recomandă pacientilor bărbati tratati cu oxaliplatină să nu procreeze în timpul si până la 6 luni după tratament si să solicite informatii privind conservarea spermei înaintea începerii tratamentului, deoarece oxaliplatina poate determina infertilitate care poate fi ireversibilă.

Femeile nu trebuie să rămână gravide în timpul tratamentului cu oxaliplatină si pentru aceasta trebuie să utilizeze o metodă contraceptivă eficace (vezi pct. 4.6).

4.5        Interactiuni cu alte medicamente si alte forme de interactiune

La pacientii cărora li s-a administrat o doză unică de 85 mg/m2 de oxaliplatină chiar înainte de administrarea de 5-fluorouracil, nu a fost observată nicio modificare a nivelului de expunere la 5-fluorouracil.

În testele in vitro, nu s-a observat o deplasare semnificativă a oxaliplatinei de pe situsurile de legare ale proteinelor plasmatice, de către următoarele substante: eritromicină, salicilati, granisetron, paclitaxel si valproat de sodiu.

4.6        Sarcina si alăptarea

Până în prezent nu sunt disponibile date privind siguranta utilizării la femeile gravide. În studiile la animale, a fost observată toxicitate asupra functiei de reproducere. În concluzie, oxaliplatina nu este recomandată în timpul sarcinii si femeilor de vârstă fertilă care nu utilizează măsuri contraceptive.

Utilizarea oxaliplatinei trebuie luată în considerare doar după informarea pacientei în privinta riscului pentru făt si cu consimtământul pacientei.

În timpul tratamentului si încă 4 luni după tratament pentru femei si 6 luni pentru bărbati, trebuie luate măsuri contraceptive eficace.

Oxaliplatina poate afecta infertililatea (vezi pct. 4.4).

Nu a fost studiată excretia în laptele matern uman. Este contraindicată alăptarea în timpul terapiei cu oxaliplatină.

4.7.      Efecte asupra capacitătii de a conduce vehicule si de a folosi utilaje

Nu au fost efectuate teste privind efectele asupra capacitătii de a conduce vehicule si de a folosi utilaje. Totusi, deoarece tratamentul cu oxaliplatină poate duce la cresterea riscului de aparitie a ametelilor, gretei si vărsăturilor si a altor simptome neurologice care afectează mersul si echilibrul, aceasta poate avea o influentă minoră sau moderată asupra capacitătii de a conduce vehicule si de a folosi utilaje.

4.8       Reactii adverse

Cele mai frecvente evenimente adverse ale oxaliplatinei în asociere cu 5-fluorouracil/acid folinic (5-FU/AF) au fost gastro-intestinale (diaree, greată, vărsături si mucozită), hematologice (neutropenie, trombocitopenie) si neurologice (neuropatie senzorială periferică acută si la doze repetate). Global, aceste evenimente adverse au fost mai frecvente si mai severe la asocierea oxaliplatinei cu 5-FU/AF decât în cazul monoterapiei cu 5-FU/AF.

Frecventele raportate în tabelul de mai jos sunt rezultate din studiile clinice în cazul schemei de tratament pentru cancerul metastazat si tratament adjuvant (incluzând 416, respectiv 1108 pacienti în bratele studiului cu oxaliplatină + 5-FU/AF) si din experienta de după punerea pe piată a medicamentului.

Frecventele din acest tabel sunt definite utilizând următoarea conventie: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥ 1/100 si <1/10), mai putin frecvente (≥1/1000 si <1/100), rare (≥1/10000 si < 1/1000), foarte rare (< 1/10000), cu frecventă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). Detaliile suplimentare sunt prezentate după tabel.

Clasificarea MedDRA pe aparate, sisteme si organe

Foarte frecvente

Frecvente

Mai putin frecvente

Rare

Infectii si infestări

- Infectie

- Rinită

- Infectie a tractului respirator superioar

- Sepsis neutropenic

 

 

Tulburări hematologice si limfatice*

- Anemie

- Neutropenie

- Trombocitopenie

- Leucopenie

- Limfopenie

- Neutropenie febrilă

 

Trombocitopenie imunoalergică - Anemie hemolitică

Tulburări ale sistemului imunitar*

- Alergie/reactii alergice +

 

 

 

Tulburări metabolice si de nutritie

- Anorexie

- Hiperglicemie

- Hipokaliemie

- Hiponatremie

- Deshidratare

- Acidoză metabolică

 

Tulburări psihice

 

- Depresie

- Insomnie

- Nervozitate

 

Tulburări ale sistemului nervos*

- Neuropatie senzorială periferică

- Tulburări senzoriale

- Disgeuzie

- Cefalee

- Ameteli

- Nevrită motorie

- Meningism

 

- Dizartrie

Turburări oculare

 

- Conjunctivită

- Tulburări vizuale

 

- Scăderea tranzitorie a acuitătii vizuale

- Tulburări ale câmpului vizual

- Nevrită optică

Tulburări acustice si vestibulare

 

 

- Ototoxicitate

- Surditate

Tulburări vasculare

 

- Hemoragie

- Hiperemia fetei

- Tromboflebită venoasă profundă

 

 

Tulburări respiratorii, toracice si mediastinale

- Dispnee

- Tuse

- Epistaxis

- Singultus

- Embolism pulmonar

 

- Boală pulmonară interstitială

- Fibroză pulmonară**

Tulburări gastro-intestinale

- Diaree

- Greată

- Vărsături

- Stomatită/mucozită

- Dureri abdominale

- Constipatie

- Dispepsie

- Reflux gastro-esofagian

- Hemoragie rectală

- Ileus,

- Ocluzie intestinală

- Colită

incluzând diaree cu Clostridium difficile

Afectiuni cutanate si ale tesutului subcutanat

- Afectiuni cutanate

- Alopecie

- Exfoliere cutanată (adică sindrom mână picior),

- Eruptie cutanată tranzitorie eritematoasă

- Eruptie cutanată tranzitorie

- Hiperhidroză

- Afectiuni la nivelul unghiilor

 

 

Tulburări musculo-scheletice si ale tesutului conjunctiv

- Dorsalgii

- Artralgii,

- Dureri osoase

 

 

Tulburări renale si ale căilor urinare

 

- Disurie

- Frecventă anormală a mictiunilor

- Hematurie

 

 

Tulburări generale si la nivelul locului de administrare

- Fatigabilitate

- Febră++

- Astenie

- Dureri

- Reactii la locul de perfuzare+++

- Dureri toracice

 

 

Investigatii diagnostice

- Crestere a valorilor enzimelor hepatice

- Crestere a valorilor fosfatazei alcaline

- Crestere a valorilor bilirubinemiei

- Crestere a valorilor lactat-dehidrogenazei

- Crestere în greutate (tratament adjuvant)

- Crestere a valorilor creatininemiei

- Scădere în greutate (tratamentul cancerului metastazat)

 

 

*Vezi punctul de mai jos pentru detalii.

** Vezi punctul 4.4 „Atentionări si precautii speciale pentru utilizare”

+ Reactii alergice frecvente cum sunt eruptie cutanată tranzitorie (în special urticarie), conjunctivită,rinită.

Reactii anafilactice frecvente. incluzând bronhospasm, edem angioneurotic, hipotensiune arterială sisoc anafilactic.

++ Foarte frecvent febră, fie datorată infectiei (cu sau fără neutropenie febrilă), fie febră izolată datoratămecanismului imunitar.

+++ Extravazarea poate duce la dureri si inflamatii locale care pot fi severe si pot conduce lacomplicatii, în special când oxaliplatina este perfuzată printr-o venă periferică (vezi pct. 4.4).

Tulburări hepatobiliare

Foarte rare (<1/10000):

Sindrom obstructiv sinusoidal hepatic, cunoscut, de asemenea, ca boală veno-ocluzivă hepatică sau manifestări patologice în relatie cu astfel de tulburări hepatice, incluzând pelioză hepatică, hiperplazie nodulară regenerativă, fibroză perisinusoidală. Manifestările clinice pot fi hipertensiune portală si/sau cresterea valorilor serice ale transaminazelor.

Tulburări renale si urinare

Foarte rare (<1/10000)

Nefropatie tubulo-interstitială acută care duce la insuficientă renală acută.

Toxicitatea hematologică

Frecventa de aparitie la pacienti (%), pe grade

Oxaliplatină si 5-FU/AF 85 mg/m2 la intervale de 2 săptămâni

Tratamentul cancerului metastazat

Tratament adjuvant

Toate gradele

gr 3

gr 4

Toate gradele

gr 3

gr 4

Anemie

82,2

3

< 1

75,6

0,7

0,1

Neutropenie

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Trombocitopenie

71,6

4

< 1

77,4

1,5

0,2

Neutropenie febrilă

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Sepsis neutropenic

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Toxicitatea digestivă

Frecventa de aparitie la pacienti (%), pe grade

Oxaliplatină si 5-FU/AF 85 mg/m2 la intervale de 2 săptămâni

Tratamentul cancerului metastazat

Tratament adjuvant

Toate gradele

gr 3

gr 4

Toate gradele

gr 3

gr 4

Greată

69,9

8

< 1

73,7

4,8

0,3

Diaree

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Vărsături

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mucozită/Stomatită

39,9

4

< 1

42,1

2,8

0,1

Este indicată prevenirea si/sau tratamentul cu substante antiemetice puternice.

Diareea/emeza severă pot determina deshidratare, ileus paralitic, ocluzie intestinală, hipokaliemie, acidoză metabolică si insuficientă renală, în special în cazul asocierii oxaliplatinei cu 5-fluorouracil (vezi pct. 4.4).

Sistemul nervos:

Toxicitatea care limitează doza de oxaliplatină este cea neurologică. Aceasta implică o neuropatie periferică senzorială caracterizată prin disestezie si/sau parestezie a extremitătilor cu sau fără crampe, adesea declansată de frig. Aceste simptome apar la până la 95% dintre pacientii tratati. Durata acestor simptome, care de obicei se atenuează între ciclurile terapeutice, creste odată cu numărul ciclurilor terapeutice.

Instalarea durerilor si/sau a unei tulburări functionale sunt indicatii, în functie de durata simptomelor, pentru ajustarea dozei sau chiar întreruperea tratamentului (vezi pct. 4.4).

Această tulburare functională include dificultăti în executarea miscărilor delicate si este o posibilă consecintă a deficitului senzorial. Riscul aparitiei de simptome persistente pentru o doză cumulativă de 850 mg/m2 (10 cicluri) este de aproximativ 10% si 20% pentru o doză cumulativă de 1020 mg/m2 (12 cicluri).

În majoritatea cazurilor, semnele si simptomele neurologice se atenuează sau dispar complet la întreruperea tratamentului. În tratamentul adjuvant al cancerului de colon, la 6 luni de la întreruperea tratamentului, 87% dintre pacienti prezentau simptome usoare sau nu prezentau simptome. După o perioadă de urmărire de până la 3 ani, aproximativ 3% dintre pacienti prezentau, fie parestezie locală persistentă cu intensitate moderată (2,3%), fie parestezie care interfera cu activitatea functională (0,5%).

Au fost raportate manifestări neurosenzoriale acute (vezi pct. 5.3). Acestea debutează în primele ore după administrare si apar adesea la expunerea la frig. De obicei acestea se manifestă sub formă de parestezie tranzitorie, disestezie si hipoestezie. Un sindrom acut de disestezie faringolaringiană apare la 1%-2% dintre pacienti si este caracterizat de senzatii subiective de disfagie sau dispnee/senzatie de sufocare, fără nicio dovadă obiectivă de detresă respiratorie (fără cianoză sau hipoxie) sau de laringospasm sau bronhospasm (fără stridor sau wheezing); au mai fost observate senzatii anormale la nivelul limbii, dizartrie si o senzatie de compresie toracică. Desi în aceste cazuri au fost administrate antihistaminice si bronhodilatatoare, simptomele sunt rapid reversibile chiar si în absenta tratamentului. Prelungirea duratei perfuziei ajută la scăderea frecventei aparitiei acestui sindrom (vezi pct. 4.4). Ocazional, au fost observate si alte simptome incluzând spasme ale maxilarelor/spasme musculare/contractii musculare involuntare/convulsii musculare/mioclonie, anomalii de coordonare. În plus, pot fi asociate disfunctii ale nervilor cranieni sau, de asemenea, pot să apară evenimente izolate, cum sunt ptoza palpebrală, diplopia, afonia/disfonia/răguseală, uneori descrise ca paralizie a corzilor vocale, senzatii anormale la nivelul limbii sau dizartrie, uneori descrise ca afazie, nevralgie trigeminală/dureri faciale/oculare, scădere a acuitătii vizuale, tulburări ale câmpului vizual. În timpul tratamentului cu oxaliplatină au fost raportate si alte simptome neurologice, cum sunt pierderea reflexului tendinos profund si semnul Lhermitte. Au fost raportate cazuri izolate de nevrită optică.

Reactii alergice:

Frecventa de aparitie la pacienti (%), pe grade

Oxaliplatină si 5-FU/AF 85 mg/m2 la intervale de 2 săptămâni

Tratamentul cancerului metastazat

Tratament adjuvant

Toate gradele

gr 3

gr 4

Toate gradele

gr 3

gr 4

Reactii alergice/Alergie

9,1

1

< 1

10,3

2,3

0,6

4.9       Supradozaj

Nu este cunoscut un antidot pentru oxaliplatină. În caz de supradozaj, poate fi de asteptat o exacerbare a evenimentelor adverse. Trebuie initiată monitorizarea parametrilor hematologici si administrat tratament simptomatic.

5.         PROPRIETĂTI FARMACOLOGICE

5.1       Proprietăti farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte medicamente antineoplazice, compusi ai platinei, codul ATC: L01XA03

Oxaliplatina este un medicament antineoplazic apartinând unei clase noi de compusi pe bază de platină, în care atomul de platină formează un complex cu 1,2-diaminociclohexan ("DACH") si o grupare oxalat.

Oxaliplatina este un enantiomer unic, Cis-[oxalato(trans-1-1,2-DACH)platina].

Oxaliplatina prezintă un spectru larg, atât de citotoxicitate in vitro cât si de actiune antineoplazică in vivo asupra unei varietăti de sisteme de modele tumorale, incluzând modele de cancer colorectal uman.

De asemenea, oxaliplatina demonstrează actiune in vitro si in vivo asupra diverselor modele rezistente la cisplatină.

Prin asocierea cu 5-fluorouracil a fost observată o actiune citotoxică sinergică atât in vitro cât si in vivo.

Studii asupra mecanismului de actiune a oxaliplatinei, desi nu este pe deplin elucidat, arată că hidroderivatii rezultati din biotransformarea oxaliplatinei interactionează cu ADN-ul pentru a forma atât legături inter- cât si intra-catenare, rezultând întreruperea sintezei ADN-ului conducând la efecte citotoxice si antineoplazice.

Oxaliplatina, în monoterapie a fost evaluată la copii si adolescenti în cadrul a 2 studii de fază I (69 de pacienti) si 2 studii de fază II (90 de pacienti). În total au fost tratati 159 de copii si adolescenti (cu vârste între 7 luni si 22 de ani) cu tumori solide. Eficacitatea oxaliplatinei în monoterapie la copiii si adolescentii tratati nu a putut fi stabilită. În ambele studii de faza II, cercetarea a fost întreruptă din cauza lipsei de răspuns a tumorilor.

La pacientii cu cancer colo-rectal metastazat, eficacitatea oxaliplatinei (85 mg/m2 repetat la fiecare două săptămâni) asociată cu 5-fluorouracil/acid folinic a fost raportată în 3 studii clinice:

-     În cazul tratamentului de primă linie, un studiu de fază III comparativ, randomizat, cu 2 brate (EFC 2962) cu 420 de pacienti tratati fie cu 5-FU/AF în monoterapie (LV5FU2, N=210), fie cu oxaliplatină asociată cu 5FU/AF (FOLFOX4, N=210)

-     La pacientii tratati anterior, un studiu de fază III randomizat, comparativ cu trei brate EFC 4584, cu 821 de pacienti refractari la asocierea irinotecan (CPT-11) + 5-fluorouracil/acid folinic, tratati fie cu 5-fluorouracil/acid folinic în monoterapie (LV5FU2, N=275), fie cu oxaliplatină în monoterapie (N=275), fie cu oxaliplatină asociată cu 5-fluorouracil/acid folinic (FOLFOX4, N=271)

-     În final, într-un studiu necontrolat de fază II EFC 2964 care a inclus pacienti refractari la monoterapia cu 5-fluorouracil/acid folinic, care au fost tratati cu oxaliplatină si 5-fluorouracil/acid folinic în asociere (FOLFOX4, N=57)

Cele două studii clinice randomizate, cu tratament de primă linie EFC 2962 si cu pacienti tratati anterior EFC 4584, au demonstrat o rată de răspuns semnificativ superioară si o prelungire a supravietuirii fără progresia bolii (SFP)/timp până la progresie (TPP), comparativ cu monoterapia cu 5-fluorouracil/acid folinic. În studiul EFC 4584 realizat la pacienti tratati anterior refractari, diferenta în supravietuirea globală mediană (SG) dintre asocierea de oxaliplatină si 5-fluorouracil/acid folinic comparativ cu monoterapia cu 5-fluorouracil/acid folinic nu a atins valori statistic semnificative.

Rata de răspuns în FOLFOX4 comparativ cu LV5FU2

Rata de răsuns, % (IÎ 95%)

Control radiologic independent cu analiză ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatină în monoterapie

Tratament de primă linie EFC 2962

Evaluarea răspunsului la fiecare 8 săptămâni

22 (16-27)

49 (42-46)

NA*

Valoarea p = 0,0001

Pacienti tratati anterior

0,7 (0,0-2,7)

11,1 (7,6-15,5)

1,1 (0,2-3,2)

EFC 4584 (refractari la CPT-11 + 5-FU/AF)

Evaluarea răspunsului la fiecare 6 săptămâni

Valoarea p = 0,0001

 

Pacienti tratati anterior EFC 2964 (refractari la 5-FU/AF)

Evaluarea răspunsului la fiecare 12 săptămâni

NA*

23 (13-36)

NA*

NA: Nu se aplică

Valoarea mediană a supravietuirii fără progresia bolii (SFP)/Timpul median până la progresia bolii (TPP) FOLFOX4 comparativ cu LV5FU2

SFP/TPP median

Luni (IÎ = 95%)

Control radiologic independent cu analiză ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatină Monoterapie

Tratament de primă linie EFC 2962 (SFP)

6,0 (5,5-6,5)

8,2 (7,2-8,8)

NA *

Valoarea logaritmică a lui p = 0,0003

Pacienti tratati anterior EFC 4584 (TPP)

(refractari la CPT-11 + 5-FU/FA)

2,6 (1,8-2,9)

5,3 (4,7-6,1)

2,1 (1,6-2,7)

Valoarea logaritmică a lui p < 0,0001

 

Pacienti tratati anterior EFC 2964

(refractari la 5-FU/AF)

NA *

5,1 (3,1-5,7)

NA *

NA: Nu se aplică

 

Valoarea mediană a supravietuirii globale (SG) în studiul FOLFOX4 comparativ cu LV5FU2

Valoarea mediană a SG, luni (IÎ 95%) analiză ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatină în monoterapie

Tratament de primă linie EFC 2962

14,7 (13,0-18,2)

16,2 (14,7-18,2)

NA *

Valoarea logaritmică a lui p = 0,12

Pacienti tratati anterior EFC 4584 (refractari la CPT-11 + 5-FU/FA)

8,8 (7,3-9,3)

9,9 (9,1-10,5)

8,1 (7,2-8,7)

Valoarea logaritmică a lui p < 0,09

 

Pacienti tratati anterior EFC 2964

(refractari la 5-FU/AF)

NA *

10,8 (9,3-12,8)

NA *

NA: Nu se aplică

La pacientii tratati anterior (EFC 4584) care erau initial simptomatici, o proportie mai mare dintre cei tratati cu oxaliplatină/5-fluorouracil/acid folinic au înregistrat o ameliorare semnificativă a simptomelor legate de afectiune, comparativ cu cei tratati cu 5-fluorouracil/acid folinic în monoterapie (27,7% comparativ cu 14,6%, p = 0,0033).

La pacientii netratati anterior, nu au fost observate diferente statistic semnificative privind calitatea vietii între cele două grupuri. Totusi, scorurile calitătii vietii au fost, în general, mai mari în bratul de control pentru statusul global de sănătate si durere si mai scăzute în bratul oxaliplatinei pentru greată si vărsături.

În tratamentul adjuvant, studiu de fază III comparativ MOSAIC (EFC 3313) randomizat, 2246 pacienti (899 în stadiul II/Duke B2 si 1347 în stadiul III/Duke C) au fost tratati, fie cu 5-FU/AF în monoterapie (LV5FU2, N=1123 (B2/C = 448/675), fie cu oxaliplatină în asociere cu 5-FU/AF (FOLFOX4, N=1123 (B2/C) = 451/672), anterior rezectiei complete a tumorii primare de colon.

Studiu MOSAIC (EFC 3313) - 3 ani de supravietuire fără semne de boală (analiză ITT)* pentru populatia globală

Bratul de tratament

LV5FU2

FOLFOX4

Procent-3 ani de supravietuire fără semne de boală (IÎ 95%)

73,3 (70,6-75,6)

78,7 (76,2-81,1)

Riscul relativ (IÎ 95%)

0,76 (0,64-0,89)

Valoarea logaritmică stratificată

p = 0,0008

*urmărirea mediană timp de 44,2 luni (toti pacientii urmăriti pentru cel putin 3 ani)

Studiul a demonstrat un avantaj global semnificativ în 3 ani de supravietuire fără semne de boală în favoarea asocierii de oxaliplatină si 5FU/AF (FOLFOX4) fată de monoterapia cu 5-FU/AF (LV5FU2).

Studiu MOSAIC (EFC 3313) - 3 ani de supravietuire fără semne de boală (analiza ITT)* în functie de stadiul bolii

Stadiul bolii

Stadiul II (Duke B2)

Stadiul III (Duke C)

Bratul de tratament

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Procent-3 ani de supravietuire fără semne de boală (IÎ = 95%)

84,3 (80,9-87,7)

87,4 (84,3-90,5)

65,8 (62,1-69,5)

72,8 (69,4-76,2)

Riscul relativ (IÎ = 95%)

0,79 (0,57-1,09)

0,75 (0,62-0,90)

Valoarea logaritmică stratificată

p = 0,151

p = 0,002

*urmărirea mediană timp de 44,2 luni (toti pacientii urmăriti pentru cel putin 3 ani)

Supravietuirea globală (analiză ITT):

La momentul analizei a 3 ani de supravietuire fără semne de boală, care a fost criteriul principal final de evaluare al studiului MOSAIC, 85,1% dintre pacienti erau încă în viată în bratul FOLFOX4 fată de 83,8% în bratul LV5FU2. Aceasta se traduce într-o reducere globală de 10% a riscului de mortalitate în favoarea FOLFOX4 fără a atinge semnificatie statistică (risc relativ = 0,90).

Cifrele au fost de 92,2% fată de 92,4% la subgrupul din stadiul II (Duke B2) (risc relativ = 1,01) si de 80,4% fată de 78,1% la subgrupul din stadiul III (Duke C) (risc relativ = 0,87) pentru FOLFOX4, respectiv LV5FU2.

5.2       Proprietăti farmacocinetice

Nu s-a determinat farmacocinetica componentelor active individuale. Farmacocinetica platinei ultrafiltrabile, reprezentând un amestec al tuturor speciilor platinei nelegate, active si inactive, după o perfuzie cu durata de două ore de oxaliplatină 130 mg/m2 la fiecare 3 săptămâni pentru 1 până la 5 cicluri si de oxaliplatină în doză de 85 mg/m2 la fiecare două săptămâni pentru 1 până la 3 cicluri se prezintă după cum urmează:

Rezumatul estimărilor parametrilor farmacocinetici ai platinei în ultrafiltrat după administrarea de doze repetate de oxaliplatină cu 85 mg/m2 la fiecare două săptămâni sau oxaliplatină 130 mg/m2 la fiecare trei săptămâni

Doza

Cmax

μg/ml

ASC0-48

μg.h /ml

ASC

μg.h /ml

t1/2α

h

t1/2β

h

t1/2γ

h

Vss

l

Cl

 l/h

85 mg/m2

Media

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

391

440

17,4

DS

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2

Media

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10,1

DS

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

Valorile medii ale ASC0 48 si Cmax au fost determinate la ciclul 3 (85 mg/m2) sau la ciclul 5 (130mg/m2).

Valorile medii ale ASC, Vss, Cl si ClR0-48 au fost determinate la ciclul 1.

Valorile Cfinal, Cmax, ASC, ASC0-48, Vss si Cl au fost determinate prin analiză necompartimentală.

t1/2α, t1/2β, t1/2γ au fost determinati prin analiză compartimentală (ciclurile 1-3 combinate).

La finalul unei perfuzii cu durata de 2 ore, 15% din platina administrată este prezentă în circulatia sistemică, restul de 85% fiind rapid distribuită în tesuturi sau eliminată în urină. Legarea ireversibilă de globulele rosii si de plasmă face ca timpul de înjumătătire plasmatică prin eliminare în aceste matrice să fie aproape de turn-over-ul natural al globulelor rosii si albuminei serice. Nu a fost observată acumulare în ultrafiltratul plasmatic în urma administrării a 85 mg/m2 la fiecare două săptămâni sau a 130 mg/m2 la fiecare trei săptămâni si starea de echilibru a fost atinsă la ciclul unu în această matrice. Variabilitatea inter- si intra-individuală este în general mică.

Biotransformarea in vitro este considerată a fi rezultatul degradării non-enzimatice si nu există dovezi privind metabolizarea inelului diaminociclohexan (DACH) mediată de citocromul P450.

Oxaliplatina trece prin biotransformări extensive la pacienti si nu a fost detectată medicament netransformat în ultrafiltratul plasmatic la sfârsitul celor 2 ore de perfuzie. Câtiva produsi citotoxici de biotransformarei, incluzând speciile de platină monocloro-, dicloro- si dihidro-DACH, au fost ulterior identificati în circulatia sistemică împreună cu un număr de conjugati inactivi.

Platina este eliminată predominant în urină, eliminându-se în principal în 48 de ore după administrare. În ziua a 5-a, aproximativ 54% din doza totală a fost recuperată în urină si < 3% în fecale.

În cazul insuficientei renale a fost observată o scădere semnificativă a clearance-ului de la 17,6 ± 2,18 l/h la 9,95 ± 1,91 l/h împreună cu o scădere semnificativă statistic a volumului de distributie de la 330 ± 40,9 la 241 ± 36,1 l. Efectul insuficientei renale severe asupra clearance-ului platinei nu a fost evaluat.

5.3       Date preclinice de sigurantă

Organele tintă identificate la speciile non-clinice (soarece, sobolan, câine si/sau maimută) în cadrul studiilor cu administrare de doze unice si repetate au inclus măduva osoasă, tractul gastro-intestinal, rinichii, testiculele, sistemul nervos si inima. Toxicitatea la nivelul organelor tintă observată la animale corespunde cu cea determinată de alte medicamente continând compusi ai platinei si care afectează ADN-ul, medicamente citotoxice utilizate în tratamentul cancerului la om, cu exceptia efectelor determinate la nivelul inimii. Efectele asupra inimii au fost observate doar la câine si au inclus tulburări electrofiziologice însotite de fibrilatie ventriculară letală. Cardiotoxicitatea este considerată specifică la câini, nu doar pentru că a apărut numai la câini, dar si pentru că doze similare celor care au determinat cardiotoxicitate letală la câini (150 mg/m2) au fost bine tolerate la oameni. Studii preclinice efectuate pe neuroni senzitivi de sobolan sugerează că simptomele neurosenzoriale acute legate de oxaliplatină pot avea legătură cu o interactiune cu canalele de Na+ voltaj-dependente.

Oxaliplatina a fost mutagenă si clastogenă în sistemele de teste la mamifere si a determinat toxicitate embrio-fetală la sobolan. Se consideră că oxaliplatina este probabil carcinogenă, desi nu au fost desfăsurate studii de carcinogenitate.

6.         PROPRIETĂTI FARMACEUTICE

6.1     Lista excipientilor

Lactoză monohidrat

6.2     Incompatibilităti

Medicamentul nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu exceptia celor mentionate la pct. 6.6. Oxaliplatina poate fi administrată concomitent cu acidul folinic (AF) pe calea unei piese în Y.

-      NU amestecati cu medicamente sau solutii alcaline, în special cu 5-fluorouracil, cu preparate de acid folinic continând ca excipient trometamol sau cu săruri de trometamol ale altor medicamente. Medicamentele sau solutiile alcaline vor afecta în mod negativ stabilitatea oxaliplatinei (vezi pct. 6.6).

-      NU reconstituiti sau diluati oxaliplatina cu solutii saline sau alte solutii continând ioni de clor (incluzând clorură de calciu, potasiu sau sodiu).

-      NU amestecati cu alte medicamente în aceeasi pungă sau linie de perfuzie (vezi pct. 6.6 pentru instructiuni privind administrarea simultană cu acid folinic).

-      NU utilizati echipamente de perfuzare care contin aluminiu.

6.3        Perioada de valabilitate

Medicamentul în ambalaj original: 18 luni.

Solutie reconstituită în flacon original: Din punct de vedere microbiologic si chimic, solutia reconstituită trebuie diluată imediat.

Solutie perfuzabilă după diluare: Stabilitatea chimică si fizică în uz a fost demonstrată pentru 24 de ore la temperaturi cuprinse între 2°C si 8°C, protejată de lumină.

Din punct de vedere microbiologic, solutia perfuzabilă trebuie utilizată imediat.

Dacă nu este utilizată imediat, perioada si conditiile de păstrare înainte de a fi administrată sunt responsabilitatea utilizatorului si, în mod normal, nu trebuie să depăsească 24 de ore la temperaturi cuprinse între 2°C si 8°C, cu exceptia cazului în care diluare a fost făcută în conditii aseptice controlate si validate.

6.4     Precautii speciale pentru păstrare

A nu se lăsa la îndemâna si vederea copiilor.

Medicamentul în ambalaj original: Acest medicament nu necesită conditii speciale de păstrare.

Pentru conditiile de păstrare a solutiei reconstituite si a medicamentului diluat, vezi pct. 6.3.

6.5     Natura si continutul ambalajului

Flacon din sticlă incoloră de clasa hidrolitică I, cu dop din cauciuc clorobutilic cu capsă din aluminiu, continând oxaliplatină 50 mg.

Flacon din sticlă incoloră de clasa hidrolitică I, cu dop din cauciuc clorobutilic cu capsă din aluminiu continând oxaliplatină 100 mg.

Cutii cu 1 sau 10 flacoane.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6        Precautii speciale pentru eliminarea reziduurilor si alte instructiuni de manipulare

Similar altor substante potential toxice sunt necesare precautii la manipularea si prepararea solutiilor de oxaliplatină.

Instructiuni de manipulare

Manipularea acestui medicament citotoxic de către personalul medical necesită toate precautiile pentru a putea garanta siguranta celui care-l manipulează si a mediului înconjurător.

Prepararea solutiilor injectabile de medicamente citotoxice trebuie realizată de personal specializat instruit, care cunoaste medicamentul utilizat, în conditii care să garanteze integritatea medicamentului, protectia mediului si, în special, protectia personalului care manipulează medicamentele în conformitate cu procedurile din spital. Este necesară o zonă de preparare rezervată acestui scop. În această zonă este interzis fumatul, consumul alimentelor sau băuturilor.

Personalul trebuie dotat cu materiale corespunzătoare destinate manipulării, în mod deosebit cu halate cu mâneci lungi, măsti de protectie, bonete, ochelari de protectie, mănusi sterile de unică folosintă, materiale de protectie pentru zona de lucru, recipiente si saci de colectare pentru deseuri.

Materiile excretate si continutul vărsăturilor trebuie manipulate cu grijă.

Femeile gravide trebuie avertizate să evite manipularea medicamentelor citotoxice.

Orice recipient spart trebuie tratat cu aceleasi precautii si considerat deseu contaminat. Deseurile contaminate trebuie incinerate în containere rigide marcate corespunzător. Vezi mai jos pct. "Eliminare".

Dacă pulberea de oxaliplatină, solutia reconstituită sau solutia perfuzabilă intră în contact cu pielea sau mucoasele, zona afectată trebuie spălată imediat cu multă apă.

Precautii speciale la administrare

-     A NU se utiliza pentru injectare materiale care contin aluminiu.

-     A NU se administra nediluat.

-     Se va utiliza ca solvent numai solutie de glucoză 5% (50 mg/ml). A NU se reconstitui sau dilua solutia perfuzabilă cu solutie de clorură de sodiu sau alte solutii care contin cloruri.

-     A NU se amesteca cu alte medicamente în aceeasi pungă de perfuzie sau administra simultan pe aceeasi linie de perfuzie.

-     A NU se amesteca cu medicamente sau solutii alcaline, în special cu 5-fluorouracil, preparate de acid folinic continând ca excipient trometamol sau cu săruri de trometamol ale altor medicamente. Medicamentele sau solutiile alcaline vor afecta în mod negativ stabilitatea oxaliplatinei.

Instructiuni pentru utilizarea împreună cu acid folinic (sub formă de folinat de calciu sau folinat disodic)

Oxaliplatina 85 mg/m² în solutie perfuzabilă intravenoasă cu 250 până la 500 ml de solutie de glucoză 5% (50 mg/ml) se administrează concomitent cu acid folinic (AF) în perfuzie intravenoasă cu solutie de glucoză 5% (50 mg/ml), pe parcursul a 2 până la 6 ore, utilizând o piesă în Y plasată imediat înaintea locului de perfuzie.

Cele două medicamente nu trebuie amestecate în aceeasi pungă de solutie perfuzabilă. Acidul folinic nu trebuie să contină trometamol ca excipient si trebuie diluat doar cu solutie izotonă de glucoză 5% (50 mg/ml), niciodată cu solutii alcaline sau cu solutii care contin clorură de sodiu sau alte cloruri.

Instructiuni pentru utilizarea împreună cu 5-fluororuracil

Oxaliplatina trebuie întotdeauna administrată înaintea fluoropirimidinelor - adică 5-fluorouracil. După administrarea oxaliplatinei, spălati linia de perfuzie si apoi administrati 5-flurouracilul. Pentru informatii suplimentare privind administrarea simultană a altor medicamente cu oxaliplatina, consultati rezumatele caracteristicilor respectivelor medicamente.

- UTILIZATI DOAR solventii recomandati (vezi mai jos).

Orice solutie reconstituită care prezintă precipitare nu trebuie utilizată si trebuie eliminată tinând cont de reglementările legale pentru eliminarea deseurilor toxice (vezi mai jos).

Reconstituirea pulberii

Pentru a reconstitui solutia trebuie să se utilizeze apă pentru preparate injectabile sau solutie de glucoză 5%.

-     Pentru un flacon de 50 mg: adăugati 10 ml de solvent pentru a obtine o concentratie de 5 mg oxaliplatină/ml.

-     Pentru un flacon de 100 mg: adăugati 20 ml de solvent pentru a obtine o concentratie de 5 mg oxaliplatină/ml.

Din punct de vedere microbiologic si chimic, solutia reconstituită trebuie diluată imediat cu solutie de glucoză 5%.

Inspectati vizual solutia înainte de utilizare. Trebuie utilizate doar solutii limpezi fără particule în suspensie.

Medicamentul este destinat unei singure utilizări. Orice cantitate de solutie neutilizată trebuie eliminată

Diluarea înaintea perfuzării

Extrageti cantitatea necesară de solutie concentrată reconstituită din flacon (flacoane) si apoi diluati cu 250 ml până la 500 ml de solutie de glucoză 5% pentru a obtine o concentratie de oxaliplatină cuprinsă între 0,2 mg/ml si 0,7 mg/ml. Stabilitatea fizico-chimică a oxaliplatinei a fost demonstrată pentru concentratii cuprinse între 0,2 mg/ml si 2,0 mg/ml.

Se administrează prin perfuzie intravenoasă.

Stabilitatea chimică si fizică în uz se păstrează timp de 24 de ore la temperaturi între +2°C si +8°C.

Din punct de vedere microbiologic, preparatul perfuzabil trebuie utilizat imediat.

Dacă nu este utilizat imediat, perioada si conditiile de păstrare înainte de a fi administrat sunt responsabilitatea utilizatorului si, în mod normal, nu trebuie să depăsească 24 de ore la o temperatură cuprinsă între 2°C si 8°C cu exceptia cazului în care diluarea a fost făcută în conditii aseptice controlate si validate.

Inspectati vizual solutia înainte de utilizare. Trebuie utilizate doar solutiile limpezi fără particule în suspensie.

Medicamentul este destinat unei singure utilizări. Orice cantitate de solutie neutilizată trebuie eliminată.

A NU se utiliza niciodată la reconstituire sau diluare solutie de clorură de sodiu.

Perfuzie

Administrarea de oxaliplatină nu necesită hidratare anterioară.

Oxaliplatina diluată în 250 până la 500 ml solutie de glucoză 5% pentru a obtine o concentratie de minimum 0,2 mg/ml trebuie perfuzată într-o venă periferică sau pe linie venoasă centrală în decurs de 2 până la 6 ore. Când oxaliplatina este administrată în asociere cu 5-fluorouracil, perfuzia cu oxaliplatină trebuie să o preceadă pe cea de 5-fluorouracil.

Eliminare

Resturile de medicament si toate obiectele utilizate la reconstituire, diluare sau administrare, trebuie eliminate în conformitate cu procedurile standard ale spitalului aplicabile medicamentelor citotoxice cu respectarea legilor în vigoare privind eliminarea deseurilor periculoase.

7.         DETINĂTORUL AUTORIZATIEI DE PUNERE PE PIATĂ

PharmaSwiss Česká Republica s.r.o.

Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00

Republica Cehă

8.         NUMĂRUL(ELE) AUTORIZATIEI DE PUNERE PE PIATĂ

2346/2010/01-02-03-04

9.         DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZATIEI

Autorizare – Ianuarie 2010

10.       DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Decembrie 2009

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Primul tratament eficient din ultimii 40 de ani împotriva unor tipuri de cancer ale tiroidei Administrarea de Nexavar, medicament care blochează procesul de divizare a celulelor canceroase şi de hrănire a tumorilor maligne, a dublat perioada de supravieţuire a unor bolnavi afectaţi de un cancer de tiroidă rezistent la radioterapie, potrivit rezultatelor unui studiu clinic dat publicităţii duminică...
România, condamnată de CEDO să plătească 20.000 de euro pentru eşecul de a proteja viaţa unui bolnav de cancer România a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) să plătească 20.000 de euro, pentru că autorităţile statului au încălcat dreptul la viaţă, neoferind gratuit reclamantului, diagnosticat cu cancer la rinichi, medicamentaţia anticanceroasă specifică de care avea nevoie.
Un nou tratament eficient împotriva cancerului Un medicament împotriva diabetului, Metformin, cel mai prescris, combinat cu Doxorubicin, împotriva cancerului, distruge mai eficient celule stem ale cancerului la şoareci decât chimioterapia singură, relatează AFP.
Dr. Laza: Urmând o dietă exclusiv vegetariană, nu ajungi anemic sau cu imunitate precară Medicul Doru Laza, cel care va deschide în curând Centrul de sănătate de la Şuncuiuş, recomandă tuturor, în această perioadă a anului, o cură de primăvară, menită să ajute ficatul la detoxifierea organismului.
Nou tratament al cancerului sanguin, testat cu succes Un nou tratament testat pe pacienţii bolnavi de cancer al sângelui, care nu mai aveau alte opţiuni terapeutice, a dat rezultate încurajatoare, potrivit unei echipe de medici şi cercetători francezi, citate de AFP.
Acţiune de testare dermatologică, la Parlament O acţiune de testare dermatologică s-a desfăşurat luni şi marţi la Palatul Parlamentului, având drept scop reiterarea importanţei pe care o are prevenţia în gestionarea cu succes a unor patologii grave, precum melanomul malign.