CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

DOCETAXEL TEVA 80mg
 
Denumire DOCETAXEL TEVA 80mg
Descriere Cancer mamar

Docetaxel Teva Pharma este indicat în monoterapie pentru tratamentul pacientelor cu cancer mamar avansat loco-regional sau metastazat, după eşecul tratamentului citotoxic. Chimioterapia anterioară trebuie să fi inclus o antraciclină sau un agent alchilant.

Cancer bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici

Docetaxel Teva Pharma este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu cancer bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici, avansat loco-regional sau metastazat, după eşecul chimioterapiei sau înainte de aceasta.

Docetaxel Teva Pharma este indicat, în asociere cu cisplatină, pentru tratamentul pacienţilor cu cancer bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici, nerezecabil, avansat loco-regional sau metastazat, la pacienţii care nu au primit anterior chimioterapie pentru această afecţiune.

Cancer de prostată

Docetaxel Teva Pharma este indicat, în asociere cu prednison sau prednisolon, pentru tratamentul pacienţilor cu cancer de prostată metastazat, hormono-rezistent.

Denumire comuna internationala DOCETAXELUM
Actiune terapeutica ALCALOIZI DIN PLANTE SI ALTE PRODUSE NATURALE TAXANI
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Concentrat si solvent pentru solutie perfuzabila
Concentratia 80mg
Ambalaj Cutie cu 1 flac. din sticla incolora x 2,88 ml concentrat pt. sol.perf.+1 flac.x 5,12 ml solv.
Valabilitate ambalaj 18 luni
Cod ATC L01CD02
Firma - Tara producatoare PHARMACHEMIE B.V. - OLANDA
Autorizatie de punere pe piata TEVA PHARMA B.V. - OLANDA

Ai un comentariu sau o intrebare despre DOCETAXEL TEVA 80mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre DOCETAXEL TEVA 80mg, concentrat si solvent pentru solutie perfuzabila       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Docetaxel Teva Pharma 80 mg concentrat şi solvent pentru soluţie perfuzabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon unidoză de Docetaxel Teva Pharma concentrat conţine docetaxel (anhidru) 80 mg.
Fiecare mililitru de concentrat conţine docetaxel 27,73 mg.

Excipienţi:
Fiecare flacon cu concentrat conţine 25,1% (m/m) etanol anhidru.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat şi solvent pentru soluţie perfuzabilă
Concentratul este o soluţie limpede, vâscoasă, de culoare galbenă până la galben-maroniu.
Solventul este o soluţie incoloră.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Cancer mamar

Docetaxel Teva Pharma este indicat în monoterapie pentru tratamentul pacientelor cu cancer mamar avansat loco-regional sau metastazat, după eşecul tratamentului citotoxic. Chimioterapia anterioară trebuie să fi inclus o antraciclină sau un agent alchilant.

Cancer bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici

Docetaxel Teva Pharma este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu cancer bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici, avansat loco-regional sau metastazat, după eşecul chimioterapiei sau înainte de aceasta.

Docetaxel Teva Pharma este indicat, în asociere cu cisplatină, pentru tratamentul pacienţilor cu cancer bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici, nerezecabil, avansat loco-regional sau metastazat, la pacienţii care nu au primit anterior chimioterapie pentru această afecţiune.

Cancer de prostată

Docetaxel Teva Pharma este indicat, în asociere cu prednison sau prednisolon, pentru tratamentul pacienţilor cu cancer de prostată metastazat, hormono-rezistent.

4.2 Doze şi mod de administrare

Utilizarea docetaxel trebuie efectuată numai în unităţi specializate în administrarea chimioterapiei citotoxice şi numai sub supravegherea unui medic calificat în administrarea chimioterapiei antineoplazice (vezi pct. 6.6).

Doze recomandate Pentru cancerul mamar şi cancerul bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici, începând cu o zi înainte de administrarea docetaxelului, dacă nu există contraindicaţii (vezi pct. 4.4), se poate utiliza o premedicaţie cu un glucocorticoid pe cale orală, cum este dexametazona 16 mg pe zi (de exemplu 8 mg de 2 ori pe zi), timp de 3 zile. Profilactic se pot utiliza G-CSF pentru reducerea riscului de hemotoxicitate.

Pentru cancerul de prostată, datorită utilizării concomitente de prednison sau prednisolon, regimul de premedicaţie recomandat este cu dexametazonă pe cale orală, 8 mg, la 12 ore, 3 ore şi 1 oră înainte de perfuzia intravenoasă cu docetaxel (vezi pct. 4.4).

Docetaxelul se administrează în perfuzie intravenoasă cu durata de o oră, o dată la 3 săptămâni.

Cancer mamar

Pentru tratamentul pacientelor cu cancer mamar avansat loco-regional sau metastazat, doza recomandată de docetaxel în monoterapie este de 100 mg/m2.

Cancer bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici

La pacienţii cu cancer bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici, netrataţi anterior cu chimioterapice, regimul de doze recomandat este docetaxel 75 mg/m2, urmat imediat de cisplatină 75 mg/m2 timp de 30-60 minute. Pentru tratamentul după eşec al chimioterapiei anterioare cu compuşi de platină, doza recomandată este de 75 mg/m2 în monoterapie.

Cancer de prostată

Doza recomandată de docetaxel este de 75 mg/m2. Se administrează continuu prednison sau prednisolon 5 mg de două ori pe zi, pe cale orală (vezi pct. 5.1).

Ajustarea dozelor în timpul tratamentului

Aspecte generale

Docetaxelul trebuie administrat când numărul neutrofilelor este ≥ 1500/mm3. La pacienţii care în timpul tratamentului cu docetaxel au avut neutropenie febrilă, număr de neutrofile < 500/mm3 timp de mai mult de o săptămână, reacţii cutanate severe sau cumulative sau neuropatie periferică severă, doza de docetaxel trebuie redusă de la 100 mg/m2 la 75 mg/m2 şi/sau de la 75 la 60 mg/m2. Dacă pacientul continuă să aibă aceste reacţii la doza de 60 mg/m2, tratamentul trebuie întrerupt definitiv.

În asociere cu cisplatină

La pacienţii cărora li se stabileşte doza iniţială de docetaxel de 75 mg/m2 în asociere cu cisplatinăşi a căror valoare minimă a numărului de trombocite în timpul ciclului anterior de tratament este de < 25000/mm3, la pacienţii care au avut neutropenie febrilă sau la pacienţii cu fenomene toxice nonhematologice grave, doza de docetaxel în ciclurile următoare trebuie redusă la 65 mg/m2. Pentru ajustarea dozelor de cisplatină, vezi rezumatul caracteristicilor produsului corespunzător.

Grupe speciale de populaţie

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Pe baza datelor de farmacocinetică obţinute după administrarea de docetaxel 100 mg/m2 în monoterapie, la pacienţii care prezintă creşteri, atât ale transaminazelor (ALAT şi/sau ASAT) de peste 1,5 ori mai mari decât limita superioară a valorilor normale (LSVN), cât şi ale fosfatazei alcaline de peste 2,5 ori mai mari decât LSVN, doza recomandată de docetaxel este de 75 mg/m2 (vezi pct. 4.4 şi 5.2). La pacienţii cu bilirubinemie > LSVN şi/sau ALAT şi ASAT > 3,5 ori LSVN, asociate cu valori ale fosfatazei alcaline > 6 ori LSVN, nu se pot face recomandări privind reducerea dozei, iar docetaxelul se va administra numai dacă este strict indicat.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea docetaxelului în carcinomul nazo-faringian la copii cu vârsta de 1 lună până la mai puţin de 18 ani nu au fost încă stabilite.

Nu există date relevante privind utilizarea docetaxelului la copii şi adolescenţi pentru indicaţiile de cancer mamar, cancer bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici şi cancer de prostată.

Vârstnici

Pe baza unei analize farmacocinetice populaţionale, nu există instrucţiuni speciale privind administrarea la vârstnici.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la docetaxel sau la oricare dintre excipienţi.

Docetaxelul nu trebuie administrat la pacienţii care au anterior iniţierii tratamentului un număr de neutrofile < 1500/mm3. Docetaxelul nu trebuie utilizat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă, deoarece nu sunt disponibile date (vezi pct. 4.2 şi 4.4). Când sunt utilizate şi alte medicamente în asociere cu docetaxel, se respectă, de asemenea, contraindicaţiile acestora.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

În cazul cancerului mamar şi cancerului bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici, o premedicaţie cu un glucocorticoid pe cale orală, cum este dexametazona 16 mg pe zi (de exemplu 8 mg de 2 ori pe zi) timp de 3 zile, începând cu o zi înainte de administrarea docetaxelului, în absenţa contraindicaţiilor corticoterapiei, poate reduce incidenţa şi severitatea retenţiei de lichide, precum şi severitatea reacţiilor de hipersensibilitate. În cazul cancerului de prostată, premedicaţia constă în administrarea de dexametazonă 8 mg, oral, cu 12 ore, 3 ore şi 1 oră înainte de administrarea perfuziei cu docetaxel (vezi pct. 4.2).

Hematologie

Neutropenia este cea mai frecventă reacţie adversă la docetaxel. Valorile minime ale numărului de neutrofile apar după 7 zile ca valoare mediană, dar acest interval poate fi mai scurt la pacienţii trataţi anterior cu doze mari. La toţi pacienţii trataţi cu docetaxel trebuie efectuată monitorizarea frecventă a hemogramei complete. Pacienţii trebuie să reînceapă tratamentul cu docetaxel atunci când numărul neutrofilelor revine la ≥ 1500/mm3 (vezi pct. 4.2).

În caz de neutropenie severă (< 500/mm3 timp de şapte zile sau mai mult) pe parcursul unui ciclu de tratament cu docetaxel, se recomandă o reducere a dozelor pentru ciclurile ulterioare sau utilizarea măsurilor simptomatice adecvate (vezi pct. 4.2).

La pacienţii trataţi cu docetaxel în asociere cu cisplatinăşi 5-fluorouracil (TCF), la cei care au primit G-CSF profilactic, neutropenia febrilăşi infecţia neutropenică au apărut cu frecvenţă mai mică. Pacienţii trataţi cu TCF trebuie să primească profilactic G-CSF pentru reducerea riscului de neutropenie complicată (neutropenie febrilă, neutropenie prelungită sau infecţie neutropenică). Pacienţii care primesc TCF trebuie monitorizaţi cu atenţie (vezi pct. 4.2 şi 4.8).

La pacienţii trataţi cu docetaxel în asociere cu doxorubicinăşi ciclofosfamidă (TAC), neutropenia febrilăşi/sau infecţia neutropenică au apărut cu frecvenţe mai mici atunci când pacienţilor li s-a administrat profilaxie primară cu G-CSF. Profilaxia primară cu G-CSF trebuie luată în considerare la pacientele care primesc tratament adjuvat cu TAC pentru cancer mamar pentru a reduce riscul de neutropenie complicată (neutropenie febrilă, neutropenie prelungită sau infecţie neutropenică). Pacienţii care primesc TAC trebuie monitorizaţi cu atenţie (vezi pct. 4.2 şi 4.8).

Reacţii de hipersensibilitate Pacienţii trebuie supravegheaţi cu atenţie pentru apariţia reacţiilor de hipersensibilitate, îndeosebi în timpul primei şi celei de-a doua perfuzii. Reacţiile de hipersensibilitate pot să apară în decurs de câteva minute după începerea perfuziei intravenoase cu docetaxel, de aceea trebuie să fie disponibile mijloace de tratament al hipotensiunii arteriale şi bronhospasmului. În cazul în care apar reacţii de hipersensibilitate, simptomele minore, cum sunt înroşirea feţei sau reacţiile cutanate localizate, nu necesită întreruperea temporară a tratamentului. Cu toate acestea, reacţiile severe, cum sunt hipotensiunea arterială severă, bronhospasmul sau erupţiile cutanate/eritemul generalizate, necesită întreruperea imediatăşi definitivă a docetaxelului şi instituirea tratamentului adecvat. Pacienţii care au avut reacţii severe de hipersensibilitate nu mai trebuie trataţi cu docetaxel.

Reacţii cutanate

S-a observat eritem cutanat localizat al extremităţilor (la nivelul palmelor şi plantelor) cu edem, urmat de descuamare. S-au raportat simptome severe cum sunt erupţii cutanate urmate de descuamare, care au dus la întreruperea temporară sau definitivă a tratamentului cu docetaxel (vezi pct. 4.2).

Retenţie de lichide

Pacienţii cu retenţie severă de lichide, de exemplu efuziune pleurală, efuziune pericardicăşi ascită trebuie supravegheaţi cu atenţie.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

La pacienţii trataţi cu docetaxel 100 mg/m2 în monoterapie, cu creşteri atât ale transaminazelor (ALAT şi/sau ASAT) de peste 1,5 ori mai mari decât LSVN, cât şi creşteri ale fosfatazei alcaline de peste 2,5 ori mai mari decât LSVN, există un risc mai mare de apariţie a unor reacţii adverse severe, cum sunt decesele de cauză toxică, incluzând sepsis şi hemoragie gastro-intestinală posibil letale, neutropenie febrilă, infecţii, trombocitopenie, stomatităşi astenie. De aceea, la pacienţii cu valori crescute ale testelor funcţionale hepatice (TFH), doza de docetaxel recomandată este de 75 mg/m2, iar TFH trebuie efectuate la începutul şi înainte de fiecare ciclu de tratament (vezi pct. 4.2). La pacienţii cu bilirubinemie > LSVN şi/sau ALAT şi ASAT > 3,5 ori LSVN, asociate cu valori ale fosfatazei alcaline > 6 ori LSVN, nu se pot face recomandări privind reducerea dozei, iar docetaxelul se va administra numai dacă este strict indicat. În studiul clinic pivot, în care s-a asociat cisplatinăşi 5-fluorouracil pentru tratamentul pacienţilor cu adenocarcinom gastric, au fost excluşi pacienţii cu ALAT şi/sau ASAT > 1,5 × LSVN, asociat cu fosfatază alcalină > 2,5 × LSVN şi bilirubină > 1 × LSVN; pentru aceşti pacienţi, nu se pot face recomandări privind reducerea dozei, iar docetaxelul se va administra numai dacă este strict indicat. Nu sunt disponibile date cu privire la pacienţii cu insuficienţă hepatică trataţi pentru alte indicaţii cu docetaxel în asociere.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Nu există date disponibile cu privire la pacienţii cu funcţie renală sever afectată, trataţi cu docetaxel.

Sistem nervos

Apariţia neurotoxicităţii periferice severe necesită o reducere a dozei (vezi pct. 4.2).

Toxicitate cardiacă

La pacienţii trataţi cu docetaxel în asociere cu trastuzumab a fost observată insuficienţă cardiacă, în special după chimioterapia conţinând o antraciclină (doxorubicină sau epirubicină). Aceasta poate fi moderată până la severăşi a fost asociată cu deces (vezi pct. 4.8).

Când pacienţii sunt eligibili pentru tratamentul cu docetaxel în asociere cu trastuzumab, ei trebuie să fie iniţial evaluaţi din punct de vedere cardiac. Funcţia cardiacă trebuie monitorizată în continuare în timpul tratamentului (de exemplu, o dată la trei luni) pentru a facilita identificarea pacienţilor la care este posibil să apară disfuncţie cardiacă. Pentru mai multe detalii, vezi rezumatul caracteristicilor produsului pentru trastuzumab.

Altele

În timpul tratamentului trebuie luate măsuri contraceptive atât de către bărbaţi, cât şi de către femei: pentru bărbaţi, măsurile contraceptive trebuie menţinute timp de cel puţin 6 luni după terminarea tratamentului (vezi pct 4.6).

Precauţii suplimentare pentru utilizare în tratamentul adjuvant al cancerului mamar

Neutropenia complicată

La pacienţii care au neutropenie complicată (neutropenie prelungită, neutropenie febrilă sau infecţie), trebuie luate în considerare administrarea de G-CSF şi reducerea dozei (vezi pct. 4.2).

Reacţii gastro-intestinale

Simptome cum sunt durere şi sensibilitate abdominală precoce, febră, diaree, cu sau fără neutropenie, pot fi manifestări precoce ale toxicităţii gastro-intestinale grave şi trebuie evaluate şi tratate prompt.

Insuficienţa cardiacă congestivă

Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru apariţia simptomelor de insuficienţă cardiacă congestivă în timpul tratamentului şi în perioada de urmărire.

Leucemia

La pacienţii trataţi cu docetaxel, doxorubicinăşi ciclofosfamidă (TAC), riscul de mielodisplazie tardivă sau leucemie mieloidă impune supraveghere hematologică.

Pacienţi cu ganglioni N4

Raportul beneficiu/risc al TAC la pacienţii cu N4 nu a fost definit în întregime în cadrul analizei interimare (vezi pct. 5.1).

Vârstnici

Există date limitate referitoare la pacienţii > 70 ani trataţi cu docetaxel în asociere cu doxorubicinăşi ciclofosfamidă.

Într-un studiu privind cancerul de prostată, din 333 pacienţi trataţi cu docetaxel, o dată la trei săptămâni, 209 pacienţi aveau 65 ani sau peste şi 68 pacienţi aveau peste 75 ani. La pacienţii trataţi cu docetaxel o dată la trei săptămâni, incidenţa modificărilor unghiale atribuite tratamentului a fost cu ≥ 10% mai mare la pacienţii în vârstă de 65 ani sau peste, comparativ cu pacienţii mai tineri. Incidenţa febrei, diareei, anorexiei şi edemului periferic atribuite tratamentului a fost de ≥ 0% mai mare la pacienţii în vârstă de 75 ani sau peste, faţă de cei sub 65 ani.

În studiul privind cancerul gastric, dintre 300 pacienţi (221 pacienţi în partea de fază III a studiului şi 79 pacienţi în partea de fază II a studiului) trataţi cu docetaxel în asociere cu cisplatinăşi 5fluorouracil, 74 erau în vârstă de 65 ani sau peste şi 4 pacienţi erau în vârstă de 75 ani sau peste. Incidenţa evenimentelor adverse grave a fost mai mare la pacienţii vârstnici comparativ cu pacienţii mai tineri. Incidenţa următoarelor evenimente adverse (de toate gradele): letargie, stomatită, infecţie neutropenică, a fost ≥ 10% mai mare la pacienţii cu vârsta de 65 ani sau peste comparativ cu pacienţii mai tineri. Pacienţii vârstnici trataţi cu TCF trebuie supravegheaţi cu atenţie.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Studiile in vitro au evidenţiat faptul că metabolizarea docetaxelului poate fi modificată prin administrarea concomitentă a unor compuşi care induc, inhibă sau sunt metabolizaţi de citocromul P 450-3A (şi astfel inhibă competitiv enzima), cum sunt ciclosporina, terfenadina, ketoconazolul, eritromicina şi troleandomicina. Ca rezultat, în cazul tratării concomitente a pacienţilor cu aceste medicamente, este necesară prudenţă, datorită riscului potenţial de interacţiuni semnificative.

Docetaxelul se leagă de proteinele plasmatice în proporţie mare (> 95%). Cu toate că posibilele interacţiuni in vivo ale docetaxelului cu alte medicamente administrate concomitent nu au fost studiate specific, interacţiunile in vitro cu medicamente care se leagă în proporţie mare de proteine, cum sunt eritromicină, difenhidramină, propranolol, propafenonă, fenitoină, salicilaţi, sulfametoxazol şi valproat de sodiu, nu au influenţat legarea de proteine a docetaxelului. În plus, dexametazona nu a influenţat legarea de proteine a docetaxelului. Docetaxelul nu influenţează legarea de proteine a digitoxinei.

Farmacocinetica docetaxelului, doxorubicinei şi ciclofosfamidei nu a fost influenţată de administrarea concomitentă a acestora. Date limitate, dintr-un studiu fără grup de control, au fost sugestive pentru o interacţiune între docetaxel şi carboplatină. Când s-a asociat cu docetaxel, clearance-ul carboplatinei a fost cu 50% mai mare decât valorile înregistrate anterior pentru carboplatină în monoterapie.

Farmacocinetica docetaxelului în prezenţa prednisonului a fost studiată la pacienţii cu cancer de prostată metastazat. Docetaxelul este metabolizat de către CYP3A4, iar prednisonul este un inductor cunoscut al CYP3A4. Nu a fost observat un efect semnificativ statistic al prednisonului asupra farmacocineticii docetaxelului.

Docetaxelul trebuie administrat cu precauţie la pacienţii trataţi concomitent cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (de exemplu: inhibitori de protează cum este ritonavirul, azoli antifungici cum sunt ketoconazolul sau itraconazolul). Un studiu privind interacţiunile medicamentului, efectuat la pacienţi trataţi cu ketoconazol şi docetaxel a arătat că clearance-ul docetaxelului a fost redus la jumătate de către ketoconazol, probabil datorită faptului că metabolizarea docetaxelului implică CYP3A4 ca principala (unica) cale de metabolizare. Poate să apară toleranţă scăzută la docetaxel, chiar şi la doze mici.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Nu există informaţii privind administrarea docetaxelului la femeile gravide. Docetaxelul s-a dovedit atât embriotoxic cât şi fetotoxic la iepure şi şobolan şi a redus fertilitatea la şobolan. Asemenea altor medicamente citotoxice, docetaxelul poate determina efecte nocive asupra fătului dacă este administrat femeilor gravide. De aceea, docetaxelul nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazului în care prezintă indicaţie fermă.

Femei cu potenţial fertil/contracepţie:

Femeile aflate în perioada fertilă care sunt tratate cu docetaxel trebuie sfătuite să evite sarcina şi, dacă rămân gravide, să se adreseze imediat medicului curant.

În timpul tratamentului trebuie utilizată o metodă contraceptivă eficace. În studiile non-clinice s-a observat că docetaxelul are efecte genotoxice şi poate afecta fertilitatea masculină (vezi pct. 5.3). Prin urmare, bărbaţii trataţi cu docetaxel sunt sfătuiţi să nu procreeze în timpul tratamentului şi până la 6 luni după tratament şi să ceară sfatul privind oportunitatea conservării spermei înainte de tratament.

Alăptare:

Docetaxelul este o substanţă lipofilă, dar nu se cunoaşte dacă se excretă prin laptele uman. În consecinţă, datorită posibilelor reacţii adverse la sugari, alăptarea trebuie întreruptă definitiv pe durata tratamentului cu docetaxel.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse posibil sau probabil legate de administrarea de docetaxel au fost obţinute de la:

 

1312 şi 121 pacienţi care au primit docetaxel 100 mg/m2, respectiv 75 mg/m2 în monoterapie.

258 pacienţi care au primit docetaxel în asociere cu doxorubicină.

406 pacienţi care au primit docetaxel în asociere cu cisplatină.

92 pacienţi care au primit docetaxel în asociere cu trastuzumab.

255 pacienţi care au primit docetaxel în asociere cu capecitabină.

332 pacienţi care au primit docetaxel în asociere cu prednison sau prednisolon (sunt prezentate evenimentele adverse semnificative clinic, atribuite tratamentului).

1276 pacienţi (744 şi 532 în TAX 316 şi, respectiv, GEICAM 9805) care au primit docetaxel în asociere cu doxorubicinăşi ciclofosfamidă (sunt prezentate evenimentele adverse semnificative clinic, atribuite tratamentului).

300 pacienţi cu adenocarcinom gastric (221 pacienţi în partea de fază III a studiului şi 79 pacienţi în partea de fază II) care au primit docetaxel în asociere cu cisplatinăşi 5- fluorouracil (sunt prezentate evenimentele adverse semnificative clinic, atribuite tratamentului).

174 şi 251 pacienţi cu cancer al capului şi gâtului care au primit docetaxel în asociere cu cisplatinăşi 5-fluorouracil (sunt prezentate evenimentele adverse semnificative clinic, atribuite tratamentului).

Aceste reacţii au fost descrise utilizând criteriile uzuale de toxicitate ale NCI (gradul 3 = G3; gradul 3 4 = G3/4; gradul 4 = G4) şi termenii COSTART şi MedDRA. Frecvenţele sunt definite ca: foarte frecvente (≥ 1/10), frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10); mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100); rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000); foarte rare (< 1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Cele mai frecvent raportate reacţii adverse ale docetaxel în monoterapie sunt: neutropenie [care a fost reversibilăşi nu a fost cumulativă; durata mediană de atingere a valorii minime a fost de 7 zile, iar durata mediană a neutropeniei severe (< 500/mm3) a fost de 7 zile], anemie, alopecie, greaţă, vărsături, stomatită, diaree şi astenie. Severitatea reacţiilor adverse la docetaxel poate fi crescută atunci când docetaxel este administrat în asociere cu alte chimioterapice.

În cazul asocierii cu trastuzumab, sunt prezentate evenimentele adverse (toate gradele) raportate ≥ 10%. Faţă de docetaxel în monoterapie, în braţul cu trastuzumab în asociere s-a observat o creştere a incidenţei EAG (40% faţă de 31%) şi a EA de grad 4 (34% faţă de 23%).

Pentru asocierea cu capecitabină sunt prezentate cele mai frecvente reacţii adverse atribuite tratamentului (≥ 5%) raportate într-un studiu de fază III la paciente cu cancer mamar cu eşec la tratamentul cu antraciclină (vezi rezumatul caracteristicilor produsului pentru capecitabină).

Următoarele reacţii adverse au fost observate frecvent la docetaxel:

Tulburări ale sistemului imunitar

Reacţiile de hipersensibilitate au apărut în general la câteva minute după începerea perfuziei intravenoase cu docetaxel şi au fost, de obicei, uşoare până la moderate. Cele mai frecvent raportate simptome au fost eritem facial tranzitoriu, erupţii cutanate cu sau fără prurit, senzaţie de constricţie toracică, durere lombară, dispnee şi febră sau frisoane. Reacţiile severe au caracterizate prin hipotensiune arterialăşi/sau bronhospasm sau erupţii cutanate/eritem generalizate (vezi pct. 4.4).

Tulburări ale sistemului nervos

Apariţia neurotoxicităţii periferice severe impune o reducere a dozei (vezi pct. 4.2 şi 4.4). Semnele neurosenzoriale uşoare până la moderate sunt caracterizate de parestezii, disestezii sau durere inclusiv sub formă de arsură. Evenimentele neuromotorii sunt caracterizate în principal de slăbiciune.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Au fost observate reacţii cutanate reversibile, în general considerate uşoare până la moderate. Reacţiile s-au caracterizat prin erupţii cutanate, inclusiv erupţii localizate, în principal pe picioare şi mâini (inclusiv sindrom mână/picior sever), dar şi pe braţe, faţă sau torace, frecvent asociate cu prurit. Erupţiile au apărut în general la o săptămână după perfuzia intravenoasă cu docetaxel. Au fost raportate mai puţin frecvent simptome severe cum sunt erupţiile urmate de descuamare, care rareori au dus la întreruperea temporară sau definitivă a tratamentului cu docetaxel (vezi pct. 4.2 şi 4.4). Afectările unghiale grave sunt caracterizate de hipo- sau hiperpigmentare şi, uneori, durere şi onicoliză.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Reacţiile la nivelul locului de perfuzie au fost în general uşoare şi au constat în hiperpigmentare, inflamaţie, eritem sau uscăciune a pielii, flebită sau extravazare şi ectazie venoasă. Retenţia de lichide include evenimente ca edemul periferic şi, mai puţin frecvent, efuziunea pleurală, efuziunea pericardică, ascita şi creşterea în greutate. Edemul periferic debutează de obicei la
extremităţile declive şi poate deveni generalizat cu o creştere în greutate de 3 kg sau peste.
Retenţia de lichide este cumulativă ca incidenţă şi severitate (vezi pct. 4.4).

 

Docetaxel 100 mg/m2 în monoterapie:

Baza de date MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Reacţii adverse foarte frecvente

Reacţii adverse frecvente

Reacţii adverse mai puţin frecvente

Infecţii şi infestări

Infecţii (G3/4: 5,7%; inclusiv sepsis şi pneumonie, letale în 1,7%)

Infecţii asociate cu neutropenie de G4 (G3/4: 4,6%)

 

Tulburări hematologice şi limfatice

Neutropenie (G4: 76,4%); Anemie (G3/4: 8,9%); Neutropenie febrilă

Trombocitopenie (G4: 0,2%)

 

Tuburări ale sistemului imunitar

Hipersensibilizare (G3/4: 5,3%)

 

 

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Anorexie

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

Neuropatie senzitivă periferică (G3: 4,1%); Neuropatie motorie periferică (G3/4: 4%); Disgeuzie (severă: 0,07%)

 

 

Tulburări cardiace

 

Aritmie (G3/4: 0,7%)

Insuficienţă cardiacă

Tulburări vasculare

 

Hipotensiune arterială; Hipertensiune arterială; Hemoragie

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Dispnee (severă: 2,7%)

 

 

Tulburări gastrointestinale

Stomatită (G3/4: 5,3%); Diaree (G3/4: 4%); Greaţă (G3/4: 4%); Vărsături (G3/4: 3%)

Constipaţie (severă: 0,2%); Durere abdominală (severă: 1%); Hemoragie gastrointestinală (severă: 0,3%)

Esofagită (severă 0,4%)

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Alopecie; Reacţie cutanată (G3/4: 5,9%); Afectări unghiale (severe: 2,6%)

 

 

 

Baza de date MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Reacţii adverse foarte frecvente

Reacţii adverse frecvente

Reacţii adverse mai puţin frecvente

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Mialgie (severă: 1,4%)

Artralgie

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Retenţie de lichide (severă: 6,5%); Astenie (severă: 11,2%); Durere

Reacţie la locul perfuziei; Durere toracică de etiologie non-cardiacă (severă: 0,4%)

 

Investigaţii diagnostice

 

Creşterea bilirubinemiei G3/4 (< 5%); Creşterea fosfatazei alcaline serice de G3/4 (< 4%); Creşterea ASAT de G3/4 (< 3%); Creşterea ALAT de G3/4 (< 2%)

 

 

Tulburări hematologice şi limfatice

Rare: episoade de sângerare asociate cu trombocitopenie de grad 3/4.

Tulburări ale sistemului nervos

Sunt disponibile date privind reversibilitatea la 35,3 % din pacienţi la care a apărut neurotoxicitate după tratamentul cu docetaxel în doză de 100 mg/m2 în monoterapie. Aceste evenimente au fost reversibile spontan în decurs de 3 luni.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Foarte rare: un caz de alopecie ireversibilă până la sfârşitul studiului. 73% din reacţiile cutanate au fost reversibile în decurs de 21 zile.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Doza mediană cumulativă la întreruperea definitivă a tratamentului a fost peste 1000 mg/m2, iar perioada mediană de reversibilitate a retenţiei de lichide a fost de 16,4 săptămâni (interval de 0 până la 42 săptămâni). Debutul retenţiei moderate şi severe este întârziat (doza mediană cumulativă: 818,9 mg/m2) la pacienţii cu premedicaţie comparativ cu pacienţii fără premedicaţie (doza mediană cumulativă: 489,7 mg/m2); cu toate acestea, a fost raportată la câţiva pacienţi în timpul primelor cicluri de tratament.

 

Docetaxel 75 mg/m2 în monoterapie:

Baza de date MedDRA peaparate, sisteme şi organe

Reacţii adverse foarte frecvente

Reacţii adverse frecvente

Infecţii şi infestări

Infecţii (G3/4: 5%)

 

Tulburări hematologice şi limfatice

Neutropenie (G4: 54,2%); Anemie (G3/4: 10,8%); Trombocitopenie (G4: 1,7%)

Neutropenia febrilă

Tuburări ale sistemului imunitar

 

Hipersensibilizare (fără a fi severă)

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Anorexie

 

Tulburări ale sistemului nervos

Neuropatie senzitivă periferică (G3/4: 0,8%)

Neuropatie motorie periferică (G3/4: 2,5%)

Tulburări cardiace

 

Aritmie (fără a fi severă)

Tulburări vasculare

 

Hipotensiune arterială

Tulburări gastrointestinale

Greaţă (G3/4: 3,3%); Stomatită (G3/4: 1,7%); Vărsături (G3/4: 0,8%); Diaree (G3/4: 1,7%)

Constipaţie

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Alopecie; Reacţie cutanată (G3/4: 0,8%)

Afectări unghiale (severe: 0,8%)

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Mialgie

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Astenie (severă: 12,4%); Retenţie de lichide (severă: 0,8%); Durere

 

Investigaţii diagnostice

 

Creşterea bilirubinei sanguine de G3/4 (< 2%)

 

Docetaxel 75 mg/m² în asociere cu doxorubicină

Baza de date MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Reacţii adverse foarte frecvente

Reacţii adverse frecvente

Reacţii adverse mai puţin frecvente

Infecţii şi infestări

Infecţii (G3/4: 7,8 %)

 

 

Tulburări hematologice şi limfatice

Neutropenie (G4: 91,7%); Anemie (G3/4: 9,4%); Neutropenie febrilă; Trombocitopenie (G4: 0,8%)

 

 

Tuburări ale sistemului imunitar

 

Hipersensibilizare (G3/4: 1,2%)

 

Tulburări metabolice şi de nutriţie

 

Anorexie

 

Tulburări ale sistemului nervos

Neuropatie senzorială periferică (G3/4: 0,4%)

Neuropatie motorie periferică (G3/4: 0,4%)

 

Tulburări cardiace

 

Insuficienţă cardiacă; Aritmie (fără a fi severă)

 

Tulburări vasculare

 

 

Hipotensiune arterială

Tulburări gastrointestinale

Greaţă (G3/4: 5%); Stomatită (G3/4: 7,8%); Diaree (G3/4: 6,2%); Vărsături (G3/4: 5%); Constipaţie

 

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Alopecie; Afectări unghiale (severe: 0,4%); Reacţie cutanată (fără a fi severă)

 

 

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Mialgie

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Astenie (severă: 8,1%); Retenţie de lichide (severă: 1,2%); Durere

Reacţie la locul perfuziei intravenoase

 

Investigaţii diagnostice

 

Creşterea bilirubinemiei G3/4 (< 2,5%); Creşterea fosfatazei alcaline serice de G3/4 (< 2,5%)

Creşterea ASAT de G3/4 (< 1%); Creşterea ALAT de G3/4 (< 1%)

 

Docetaxel 75 mg/m² în asociere cu cisplatină

Baza de date MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Reacţii adverse foarte frecvente

Reacţii adverse frecvente

Reacţii adverse mai puţin frecvente

Infecţii şi infestări

Infecţii (G3/4: 5,7%)

 

 

Tulburări hematologice şi limfatice

Neutropenie (G4: 51,5%); Anemie (G3/4: 6,9%); Trombocitopenie (G4: 0,5%)

Neutropenie febrilă;

 

Tuburări ale sistemului imunitar

Hipersensibilizare (G3/4: 2,5%)

 

 

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Anorexie

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

Neuropatie senzitivă periferică (G3: 3,7%) Neuropatie motorie periferică (G3/4: 2%)

 

 

Tulburări cardiace

 

Aritmie (G3/4: 0,7%)

Insuficienţă cardiacă

Tulburări vasculare

 

Hipotensiune arterială G3/4: 0,7%))

 

Tulburări gastrointestinale

Greaţă (G3/4: 9,6%); Vărsături (G3/4: 7,6%); Diaree (G3/4: 6,4%); Stomatită (G3/4: 2%)

Constipaţie

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Alopecie; Afectări unghiale (severe: 0,7%); Reacţie cutanată (G3/4: 0,2%)

 

 

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Mialgie (severă 0,5%)

 

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Astenie (severă: 9,9%); Retenţie de lichide (severă: 0,7%); Febră (G3/4: 1,2%)

Reacţie la locul perfuziei intravenoase; Durere

 

Investigaţii diagnostice

 

Creşterea bilirubinemiei G3/4 (2,1%); Creşterea ALAT de G3/4 (1,3%)

Creşterea ASAT de G3/4 (0,5%); Creşterea fosfatazei alcaline serice de G3/4 (0,3%)

 

Docetaxel 100 mg/m² în asociere cu trastuzumab

Baza de date MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Reacţii adverse foarte frecvente

Reacţii adverse frecvente

Tulburări hematologice şi limfatice

Neutropenie (G3/4: 32%); Neutropenie febrilă (include neutropenia asociată cu febră şi utilizare de antibiotice) sau sepsis neutropenic

 

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Anorexie

 

Tulburări psihice

Insomnie

 

Tulburări ale sistemului nervos

Parestezie; Cefalee; Disgeuzie; Hipoestezie

 

Tulburări oculare

Hipersecreţie lacrimală; Conjunctivită

 

Tulburări cardiace

 

Insuficienţă cardiacă

Tulburări vasculare

Limfedem

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Epistaxis; Durere faringolaringiană; Nazofaringită; Dispnee; Tuse; Rinoree

 

Tulburări gastrointestinale

Greaţă; Diaree; Vărsături; Constipaţie; Stomatită; Dispepsie; Durere abdominală

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Alopecie; Eritem; Erupţii cutanate; Afectări unghiale

 

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Mialgie; Artralgie; Durere la nivelul extremităţilor; Durere osoasă; Durere lombară

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Astenie; Edem periferic; Febră; Oboseală; Inflamaţie a mucoaselor; Durere; Afecţiune asemănătoare gripei; Durere toracică; Frisoane

Letargie

Investigaţii diagnostice

Creştere în greutate

 

 

Tulburări cardiace

Insuficienţa cardiacă simptomatică a fost raportată la 2,2% dintre pacienţi care au primit docetaxel plus trastuzumab comparativ cu 0% pacienţi care au primit docetaxel în monoterapie. În braţul cu docetaxel plus trastuzumab, 64% dintre pacienţi primiseră anterior o antraciclină ca tratament adjuvant, comparativ cu 55% în braţul cu docetaxel în monoterapie.

Tulburări hematologice şi limfatice

Foarte frecvente: Toxicitatea hematologică a fost crescută la pacienţii care primeau trastuzumab şi docetaxel, comparativ cu docetaxel în monoterapie (32% neutropenie de grad 3/4 faţă de 22%, conform criteriilor NCI-CUT). Trebuie să se ţină cont că aceasta este probabil o subestimare atâta timp cât docetaxelul în monoterapie în doză de 100 mg/m2 este cunoscut că determină neutropenie la 97% dintre pacienţi, dintre care, 76% de grad 4, pe baza valorilor minime ale numărului de celule. Incidenţa neutropeniei febrile/sepsisului neutropenic a fost, de asemenea, crescută la pacienţii trataţi cu Herceptin plus docetaxel (23% faţă de 17% la pacienţii trataţi cu docetaxel în monoterapie).

 

Docetaxel 75 mg/m² în asociere cu capecitabină

Baza de date MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Reacţii adverse foarte frecvente

Reacţii adverse frecvente

Infecţii şi infestări

 

Candidoză orală (G3/4: < 1%)

Tulburări hematologice şi limfatice

Neutropenie (G3/4: 63%); Anemia (G3/4: 10%)

Trombocitopenie (G3/4: 3%)

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Anorexie (G3/4: 1%); Scăderea apetitului alimentar

Deshidratare (G3/4: 2%);

Tulburări ale sistemului nervos

Disgeuzie (G3/4: < 1%); Parestezie (G3/4: < 1%)

Ameţeli; Cefalee (G3/4: < 1%); Neuropatie periferică

Tulburări oculare

Hipersecreţie lacrimală;

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Durere faringolaringiană (G3/4: 2%)

Dispnee (G3/4: 1%); Tuse (G3/4: < 1%); Epistaxis (G3/4: < 1%)

Tulburări gastrointestinale

Stomatită (G3/4: 18%); Diaree (G3/4: 14 %); Greaţă (G3/4: 6%); Vărsături (G3/4: 4%); Constipaţie (G3/4: 1%); Durere abdominală (G3/4: 2%); Dispepsie

Durere în abdomenul superior; Xerostomie

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Sindrom mână/picior (G3/4: 24%); Alopecie (G3/4: 6%); Afectări unghiale (G3/4: 2%)

Dermatită; Erupţii cutanate eritematoase (G3/4: < 1 %); Decolorare unghială; Onicoliză (G3/4: 1%)

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Mialgie (G3/4: 2%); Artralgie (G3/4: 1%)

Durere la nivelul extremităţilor (G3/4: < 1 %); Durere lombară (G3/4: 1 %);

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Astenie (G3/4: 3%); Febră (G3/4: 1%); Oboseală/slăbiciune (G3/4: 5%); Edem periferic (G3/4: 1%)

Letargie; Durere

Investigaţii diagnostice

 

Scădere în greutate Creşterea bilirubinemiei G3/4 (9%)

 

Docetaxel 75 mg/m² în asociere cu prednison sau prednisolon

Baza de date MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Reacţii adverse foarte frecvente

Reacţii adverse frecvente

Infecţii şi infestări

Infecţie (G3/4: 3,3%)

 

Tulburări hematologice şi limfatice

Neutropenie (G3/4: 32%); Anemie (G3/4: 4,9%)

Trombocitopenie (G3/4: 0,6%); Neutropenie febrilă

Tulburări ale sistemuluiimunitar

 

Hipersensibilizare(G3/4: 0,6%)

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Anorexie (G3/4: 0,6%)

 

Tulburări ale sistemului nervos

Neuropatie senzitivă periferică (G3/4: 1,2%); Disgeuzie (G3/4: 0%)

Neuropatie motorie periferică (G3/4: 0%)

Tulburări oculare

 

Hipersecreţie lacrimală (G3/4: 0,6%)

Tulburări cardiace

 

Disfuncţie ventriculară stângă (G3/4: 0,3%)

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

Epistaxis (G3/4: 0%); Dispnee (G3/4: 0,6%); Tuse (G3/4: 0%)

Tulburări gastrointestinale

Greaţă (G3/4: 2,4%); Diaree (G3/4: 1,2%); Stomatită/Faringită (G3/4: 0,9%); Vărsături (G3/4: 1,2%)

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Alopecie; Afectări unghiale (fără a fi severe)

Erupţii cutanate exfoliative (G3/4: 0,3%)

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Artralgie (G3/4: 0,3%); Mialgie (G3/4: 0,3%)

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Oboseală (G3/4: 3,9%); Retenţie de lichide (severă: 0,6%)

 

 

Tratament adjuvant cu Docetaxel 75 mg/m² în asociere cu doxorubicinăşi ciclofosfamidă la paciente cu cancer mamar cu ganglioni pozitivi (TAX 316) şi ganglioni negativi (GEICAM 9805) – date limitate

 

Baza de date MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Reacţii adverse foarte frecvente

Reacţii adverse frecvente

Reacţii adverse mai puţin frecvente

Infecţii şi infestări

Infecţie (G3/4: 2,4%); Infecţie neutropenică (G3/4: 2,7%);.

 

 

Tulburări hematologice şi limfatice

Anemie (G3/4: 3%); Neutropenie (G3/4: 59,2%); Trombocitopenie (G3/4: 1,6%); Neutropenie febrilă (G3/4: NA)

 

 

Tulburări ale sistemului imunitar

 

Hipersensibilizare(G3/4: 0,6%)

 

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Anorexie (G3/4: 1,5%)

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

Disgeuzie (G3/4: 0,6%); Neuropatie senzitivă periferică (G3/4: <0,1%)

Neuropatie motorie periferică (G3/4: 0%);

Sincopă (G3/4: 0%) Neurotoxicitate (G3/4: 0%); Somnolenţă (G3/4: 0%)

Tulburări oculare

Conjunctivită (G3/4: <0,1%)

Tulburare de lacrimaţie (G3/4: <0,1%);

 

Tulburări cardiace

 

Aritmie (G3/4: 0,2%);

 

Tulburări vasculare

Bufeuri (G3/4: 0,5%)

Hipotensiune arterială (G3/4: 0%) Flebită (G3/4: 0%);

Limfedem (G3/4: 0%)

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

Tuse (G3/4: 0%)

 

Tulburări gastrointestinale

Greaţă (G3/4: 5,0%); Stomatită (G3/4: 6,0%); Vărsături (G3/4: 4,2%); Diaree (G3/4: 3,4%); Constipaţie (G3/4: 0,5%)

Durere abdominală (G3/4: 0,4%)

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Alopecie (G3/4: <0.1%); Afecţiuni cutanate (G3/4: 0,6%); Afectări unghiale (G3/4: 0,4%)

 

 

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Mialgie (G3/4: 0,7%); Artralgie (G3/4: 0,2%)

 

 

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

Amenoree (G3/4: NA)

 

 

 

Baza de date MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Reacţii adverse foarte frecvente

Reacţii adverse frecvente

Reacţii adverse mai puţin frecvente

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Astenie (G3/4: 10,0%); Febră (G3/4: NA); Edem periferic (G3/4: 0,2%)

 

 

Investigaţii diagnostice

 

Creştere în greutate (G3/4: 0%); Scădere în greutate (G3/4: 0,2%)

 

Tulburări ale sistemului nervos

S-a observat că neuropatia senzitivă periferică este în evoluţie pe parcursul perioadei de urmărire la 12 pacienţi din 83 pacienţi cu neuropatie senzitivă periferică la sfârşitul chimioterapiei.

Tulburări cardiace

A fost raportată insuficienţă cardiacă congestivă (ICC) la 18 dintre 1276 pacienţi pe parcursul perioadei de urmărire. În studiul care a inclus pacienţi cu ganglioni pozitivi (TAX 316), câte un pacient din fiecare braţ de tratament a decedat prin insuficienţă cardiacă.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

S-a observat că alopecia este în evoluţie pe parcursul perioadei de urmărire la 25 pacienţi din 736 pacienţi cu alopecie la sfârşitul chimioterapiei.

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

S-a observat că amenoreea este în evoluţie pe parcursul perioadei de urmărire la 140 paciente din 251 paciente cu amenoree la sfârşitul chimioterapiei.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

S-a observat că edemul periferic este în evoluţie pe parcursul perioadei de urmărire la 18 pacienţi din 112 pacienţi cu edem periferic la sfârşitul chimioterapiei în studiul TAX 316, în timp ce limfedemul a fost observat ca fiind în evoluţie la 4 din 5 pacienţi cu limfedem la sfârşitul chimioterapiei în studiul GEICAM 9805.

Leucemie acută / sindrom mielodisplazic

În studiul GEICAM 9805, pentru o perioadă de urmărire cu durată mediană de 77 luni, leucemia acută a apărut la 1 din 532 (0,2%) pacienţi la care s-a administrat tratament cu docetaxel, doxorubicinăşi ciclofosfamidă. Nu au fost raportate cazuri la pacienţi care au primit fluorouracil, doxorubicinăşi ciclofosfamidă. Niciun pacient nu a fost diagnosticat cu sindrom mielodisplazic în oricare dintre grupurile de tratament. Tabelul de mai jos arată că incidenţa neutropeniei de grad 4, neutropeniei febrile şi infecţiei neutropenice a fost mai mică la pacienţii cărora li s-a administrat profilaxie primară cu G-CSF după ce aceasta a devenit obligatorie în braţul TAC – studiul GEICAM.

Complicaţiile neutropenice la paciente în tratament cu TAC cu sau fără profilaxie primară cu G-CSF GEICAM (9805)

 

 

Fără profilaxie primară cu G-CSF (n = 111) n (%)

Cu profilaxie primară cu G-CSF (n = 421) n (%)

Neutropenie (grad 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Neutropenie febrilă

28 (25,2)

23 (5,5)

Infecţie neutropenică

14 (12,6)

21 (5,0)

Infecţie neutropenică (grad 3-4)

2 (1,8)

5 (1,2)

 

Docetaxel 75 mg/m² în asociere cu cisplatinăşi 5-fluorouracil pentru cancer gastric de tip adenocarcinom:

Baza de date MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Reacţii adverse foarte frecvente

Reacţii adverse frecvente

Infecţii şi infestări

Infecţie neutropenică; Infecţie (G3/4: 11,7%)

 

Tulburări hematologice şi limfatice

Anemia (G3/4: 20,9%); Neutropenie (G3/4: 83,2%); Trombocitopenie (G3/4: 8,8%); Neutropenie febrilă

 

Tulburări ale sistemului imunitar

Hipersensibilizare (G3/4: 1,7)

 

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Anorexie (G3/4: 11,7%)

 

Tulburări ale sistemului nervos

Neuropatie senzitivă periferică (G3/4: 8,7%)

Ameţeli (G3/4: 2,3%); Neuropatie motorie periferică (G3/4: 1,3%)

Tulburări oculare

 

Hipersecreţie lacrimală (G3/4: 0%)

Tulburări acustice şi vestibulare

 

Tulburări ale auzului (G3/4: 0%)

Tulburări cardiace

 

Aritmie (G3/4: 1,0%)

Tulburări gastrointestinale

Diaree (G3/4: 19,7%); Greaţă (G3/4: 16%); Stomatită (G3/4: 23,7%); Vărsături (G3/4: 14,3%)

Constipaţie (G3/4: 1,0%); Durere gastro-intestinală (G3/4: 1,0%); Esofagită/disfagie/odinofagie (G3/4: 0,7%)

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Alopecie (G3/4: 4,0%)

Erupţii cutanate pruriginoase (G3/4: 0,7%); Afectări unghiale (G3/4: 0,7%); Exfoliere cutanată (G3/4: 0%)

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Letargie (G3/4: 19,0%); Febră (G3/4: 2,3%); Retenţie de lichide (severă/care ameninţă viaţa: 1%)

 

 

Tulburări hematologice şi limfatice

Neutropenia febrilăşi infecţia neutropenică au apărut la 17,2%, respectiv 13,5% dintre pacienţi, indiferent de utilizarea G-CSF. G-CSF a fost utilizat pentru profilaxia secundară la 19,3% dintre pacienţi (10,7% din cicluri). Neutropenia febrilăşi infecţia neutropenică au apărut la 12,1%, respectiv 3,4% dintre pacienţi care au primit G-CSF profilactic şi la 15,6% şi 12,9% dintre pacienţi fără profilaxie cu G-CSF (vezi pct. 4.2).

Chimioterapie de inducţie urmată de radioterapie (TAX 323)

Chimioterapie de inducţie urmată de chimioradioterapie (TAX 324)

 

Docetaxel 75 mg/m2 în asociere cu cisplatinăşi 5-fluorouracil pentru cancer al capului şi gâtului

Baza de date MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Reacţii adverse foarte frecvente

Reacţii adverse frecvente

Reacţii adverse mai puţin frecvente

Infecţii şi infestări

Infecţii (G3/4: 6,3%); Infecţie neutropenică

 

 

Tumori benigne, maligne şi nespecificate (inclusiv chisturi şi polipi)

 

Dureri de tip neoplazic (G3/4:0,6 %)

 

Tulburări hematologice şi limfatice

Neutropenie (G3/4: 76,3%); Anemie (G3/4: 9,2%); Trombocitopenie (G3/4: 5,2%)

Neutropenie febrilă

 

Tulburări ale sistemului imunitar

 

Hipersensibilizare (care nu este severă)

 

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Anorexie (G3/4:0,6%)

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

Disgeuzie/Parosmie: Neuropatie periferică senzitivă (G3/4: 0,6%)

Ameţeli

 

Tulburări oculare

 

Hipersecreţie lacrimală; Conjunctivită

 

Tulburări acustice şi vestibulare

 

Tulburări ale auzului

 

Tulburări cardiace

 

Ischemie miocardică (G3/4:1,7%)

Aritmie (G3/4: 0,6%)

Tulburări vasculare

 

Tulburări venoase (G3/4: 0,6%)

 

Tulburări gastrointestinale

Greaţă (G3/4: 0,6%); Stomatită (G3/4: 4,0%); Diaree (G3/4: 2,9%); Vărsături (G3/4: 0,6%)

Constipaţie; Esofagită/Disfagie/ Odinofagie (G3/4: 0,6%); Durere abdominală; Dispepsie; Hemoragie gastrointestinală (G3/4: 0,6%)

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Alopecie (G3/4: 10,9%)

Erupţie cutanată pruriginoasă; Piele uscată; Exfoliere cutanată (G3/4: 0,6%)

 

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Mialgie (G3/4: 0,6%)

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Letargie (G3/4: 3,4%); Pirexie (G3/4: 0,6%); Retenţie de fluide; Edeme

 

 

Investigaţii

 

Creştere în greutate

 

 

Baza de date MedDRA pe aparate, sisteme şi organe

Reacţii adverse foarte frecvente

Reacţii adverse frecvente

Reacţii adverse mai puţin frecvente

Infecţii şi infestări

Infecţii (G3/4: 3,6%);

Infecţie neutropenică

 

Tumori benigne, maligne şi nespecificate (inclusiv chisturi şi polipi)

 

Dureri de tip neoplazic (G3/4: 1,2%)

 

Tulburări hematologice şi limfatice

Neutropenie (G3/4: 83,5%); Anemie (G3/4: 12,4%); Trombocitopenie (G3/4: 4%) Neutropenie febrilă

 

 

Tulburări ale sistemului imunitar

 

 

Hipersensibilizare

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Anorexie (G3/4:12%)

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

Disgeuzie/Parosmie: G3/4:0,4%) Neuropatie periferică senzitivă (G3/4: 1,2%)

Ameţeli (G3/4: 2,0%) Neuropatie periferică motorie (G3/4: 0,4%)

 

Tulburări oculare

 

Hipersecreţie lacrimală;

Conjunctivită

Tulburări acustice şi vestibulare

Tulburări ale auzului (G3/4: 1,2%)

 

 

Tulburări cardiace

 

Aritmie (G3/4: 2,0%)

Ischemie miocardică

Tulburări vasculare

 

 

Tulburări venoase

Tulburări gastrointestinale

Greaţă (G3/4: 13,9%); Stomatită (G3/4: 20,7%); Vărsături (G3/4: 8,4%); Diaree (G3/4: 6,8%); Esofagită/ disfagie / odinofagie (G 3/4: 12,0%); Constipaţie (G 3/4: 0,4%)

Dispepsie (G3/4: 0,8%); Durere gastrointestinală (G3/4: 1,2%); Hemoragie gastrointestinală (G3/4: 0,4%)

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Alopecie (G3/4: 4,0%) Erupţie cutanată pruriginoasă

Piele uscată; Exfoliere cutanată

 

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Mialgie (G3/4: 0,4%)

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Letargie (G3/4: 4,0%); Pirexie (G3/4: 3,6%); Retenţie de fluide; (G3/4: 1,2%); Edeme(G3/4: 1,2%);

 

 

Investigaţii diagnostice

Scădere în greutate

 

Creştere în greutate

Experienţa după punerea pe piaţă

Tumori benigne, maligne şi nespecificate (incluzând chisturi şi polipi)

Au fost raportate cazuri foarte rare de leucemie mieloidă acutăşi sindrom mielodisplazic atribuite docetaxelului atunci când acesta a fost utilizat în asociere cu alte chimioterapice şi/sau radioterapie.

Tulburări hematologice şi limfatice

La docetaxel au fost raportate supresie medularăşi alte reacţii adverse hematologice. A fost raportată coagulare intravasculară diseminată (CID), deseori asociată cu sepsis sau insuficienţă multiplă de organ.

Tulburări ale sistemului imunitar

Au fost raportate câteva cazuri de şoc anafilactic, uneori letal.

Tulburări ale sistemului nervos

În cazul administrării de docetaxel au fost observate cazuri rare de convulsii sau pierdere tranzitorie a conştienţei. Aceste reacţii apar uneori în timpul perfuzării medicamentului.

Tulburări oculare

Au fost raportate cazuri foarte rare de tulburări vizuale tranzitorii (flash-uri, fosfene, scotoame) care apar tipic în timpul perfuziei intravenoase a medicamentului şi în asociere cu reacţiile de hipersensibilitate. Acestea au fost reversibile la întreruperea definitivă a perfuziei intravenoase. Au fost raportate cazuri rare de lăcrimare cu sau fără conjunctivită, în urma obstrucţiei canalului nazolacrimal, care determină secreţie lacrimală excesivă.

Tulburări acustice şi vestibulare

Au fost raportate cazuri rare de ototoxicitate, tulburări ale auzului şi/sau pierderea auzului.

Tulburări cardiace

Au fost raportate cazuri rare de infarct miocardic.

Tulburări vasculare

Rar, au fost raportate evenimente tromboembolice venoase.

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Rar, au fost raportate sindrom de detresă respiratorie acută, pneumonie interstiţialăşi fibroză pulmonară. La pacienţii care au efectuat concomitent radioterapie, au fost raportate cazuri rare de pneumopatie de iradiere.

Tulburări gastro-intestinale

Au fost raportate rare cazuri de deshidratare ca o consecinţă a evenimentelor gastro-intestinale, perforaţie gastro-intestinală, colită ischemică, colităşi enterocolită neutropenică. Au fost raportate cazuri rare de ileus şi obstrucţie intestinală.

Tulburări hepatobiliare

Foarte rar au fost raportate cazuri de hepatită, uneori letală, în principal la pacienţii cu afecţiuni hepatice preexistente.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

La docetaxel au fost raportate cazuri foarte rare de lupus eritematos cutanat şi erupţii buloase, cum sunt eritem multiform, sindrom Stevens-Johnson şi necroliza toxică epidermică. În câteva cazuri, la dezvoltarea acestor efecte este posibil să fi contribuit factori concomitenţi. La docetaxel au fost raportate modificări asemănătoare sclerodermiei, precedate, de obicei, de limfedem periferic.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Rar a fost raportată reactivarea fenomenelor post-iradiere.

Retenţia de lichide nu a fost însoţită de episoade acute de oligurie sau hipotensiune arterială. Rar, au fost raportate deshidratare şi edem pulmonar.

4.9 Supradozaj

S-au raportat câteva cazuri de supradozaj. Nu se cunoaşte antidotul pentru supradozajul cu docetaxel. În caz de supradozaj, pacientul trebuie internat într-o unitate specializată, iar funcţiile vitale trebuie monitorizate atent. În caz de supradozaj este de aşteptat exacerbarea evenimentelor adverse. Complicaţiile principale posibile ale supradozajului sunt supresia măduvei osoase, neurotoxicitate perifericăşi inflamaţii ale mucoaselor. Pacienţii trebuie să primească G-CSF în doze terapeutice cât mai curând posibil după descoperirea supradozajului. În funcţie de necesităţi, se vor institui alte măsuri terapeutice simptomatice adecvate.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: taxani, codul ATC: L01CD02

Date preclinice

Docetaxelul este un agent antineoplazic care acţionează prin facilitarea asamblării tubulinei în microtubuli stabili şi inhibă dezasamblarea lor, ceea ce duce la o scădere marcată a tubulinei libere. Legarea docetaxelului de microtubuli nu modifică numărul de protofilamente.

S-a dovedit că in vitro docetaxelul dezorganizează reţeaua microtubulară a celulelor, care este esenţială pentru funcţiile celulare vitale din timpul mitozei şi interfazei.

S-a observat că docetaxelul este citotoxic in vitro împotriva unor variate linii celulare tumorale murine şi umane, precum şi asupra unor celule proaspăt excizate din tumori umane, în studiile clonogenice. Docetaxelul atinge concentraţii intracelulare mari, cu un timp de remanenţă prelungit. În plus, s-a observat că docetaxelul este activ pe anumite linii celulare, dar nu pe toate, cu exprimare în exces a glicoproteinei P, care este codificată de gena rezistenţei plurimedicamentoase. In vivo, acţiunea docetaxelului nu depinde de schema de administrare şi are un spectru larg de acţiune antitumorală experimentală împotriva metastazelor avansate, murine şi umane.

Date clinice

Cancer mamar

Două studii randomizate comparative de fază III, efectuate cu docetaxel în doza şi regimul recomandat, de 100 mg/m2 administrate o dată la 3 săptămâni, au inclus un total de 326 paciente cu cancer mamar metastazat cu eşec la terapia cu agenţi alchilanţi, respectiv 392 paciente cu cancer mamar metastazat cu eşec la terapia cu antracicline.

La pacientele cu eşec la terapia cu agenţi alchilanţi, docetaxelul (75 mg/m2 o dată la 3 săptămâni) a fost comparat cu doxorubicina. Docetaxelul a crescut rata de răspuns (52% faţă de 37%, p = 0,01) şi a scăzut timpul de răspuns (12 săptămâni faţă de 23 săptămâni, p = 0,007), fără a modifica timpul de supravieţuire totală (docetaxel 15 luni faţă de doxorubicină 14 luni, p = 0,38) sau timpul până la progresie (docetaxel 27 săptămâni faţă de doxorubicină 23 săptămâni, p = 0,54). Dintre pacientele tratate cu docetaxel, trei (2%) au întrerupt definitiv tratamentul datorită retenţiei de lichide, în comparatie cu 15 paciente tratate cu doxorubicină (9%), care au întrerupt definitiv tratamentul datorită toxicităţii cardiace (3 cazuri de insuficienţă cardiacă congestivă letală).

La pacientele cu eşec la terapia cu antracicline, docetaxelul a fost comparat cu asocierea mitomicină C şi vinblastină (12 mg/m2 o dată la 6 săptămâni şi 6 mg/m2 o dată la 3 săptămâni). Docetaxelul creşte rata de răspuns (33% faţă de 12%, p < 0,0001), prelungeşte timpul până la progresie (19 săptămâni faţă de 11 săptămâni, p = 0,0004) şi a prelungit supravieţuirea totală (11 luni faţă de 9 luni, p = 0,01).

În timpul acestor studii de fază III, profilul de siguranţă al docetaxelului a fost în concordanţă cu cel observat în studiile de faza II (vezi pct. 4.8).

S-a efectuat un studiu deschis, multicentric, randomizat, de fază III, pentu a compara docetaxel în monoterapie cu paclitaxel, în tratamentul cancerului mamar avansat, la paciente a căror terapie anterioară a inclus o antraciclnă. Un total de 449 paciente au fost randomizate pentru a primi fie docetaxel în monoterapie 100 mg/m2, în perfuzie intravenoasă cu durata de 1 oră, fie paclitaxel 175 mg/m2, în perfuzie intravenoasă cu durata de 3 ore. Ambele regimuri au fost administrate o dată la 3 săptămâni.
Fără a influenţa obiectivul final principal sau rata de răspuns global (32% faţă de 25%, p = 0,10), docetaxelul a prelungit timpul median până la progresie (24,6 săptămâni faţă de 15,6 săptămâni; p < 0,01) şi supravieţuirea mediană (15,3 luni faţă de 12,7 luni; p = 0,03). La docetaxel în monoterapie au fost observate mai multe evenimente adverse de grad 3/4 (55,4%), comparativ cu paclitaxel (23,0%).

Cancer bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici

Pacienţi trataţi anterior cu chimioterapice, cu sau fără radioterapie

Într-un studiu de fază III, care a cuprins pacienţi trataţi anterior, timpul până la progresie (12,3 săptămâni faţă de 7 săptămâni) a fost semnificativ mai lung pentru docetaxel în doză de 75 mg/m2comparativ cu Cea mai Bună Terapie de Susţinere. Supravieţuirea la 1 an a fost, de asemenea, semnificativ mai lungă în braţul cu docetaxel (40 %) faţă de CBTS (16 %).
La pacienţii trataţi cu docetaxel 75 mg/m2 s-a redus necesarul de analgezice opioide (p < 0,01), analgezice non-opioide (p < 0,01), alte medicamente pentru boală (p = 0,06) şi de radioterapie (p < 0,01) comparativ cu CBTS. Rata de răspuns global a fost de 6,8% la pacienţii evaluabili, iar durata medie a răspunsului a fost de 26,1 săptămâni.

Docetaxel în asociere cu derivaţi de platină la pacienţii care nu au mai primit chimioterapie

Într-un studiu de fază III, 1218 pacienţi cu CBPADCM nerezecabil, stadiul IIIB sau IV, cu SPK de 70% sau peste şi care nu au primit anterior chimioterapie pentru această afecţiune, au fost randomizaţi pentru docetaxel (T) 75 mg/m2 în perfuzie intravenoasă cu durata de 1 oră, urmat imediat de cisplatină (Cis) 75 mg/m2 timp de 30-60 minute, o dată la 3 săptămâni (TCis), Docetaxel 75 mg/m2 în perfuzie cu durata de 1 oră în asociere cu carboplatină (ASC 6 mg/ml minut) timp de 30-60 minute o dată la 3 săptămâni, sau vinorelbină (V) 25 mg/m2 administrată în 6-10 minute în zilele 1, 8, 15, 22, urmată de cisplatină 100 mg/m2 administrată în zilele 1 ale ciclurilor o dată la 4 săptămâni (VCis). Datele despre supravieţuire, timpul median până la progresie şi ratele de răspuns pentru două din braţele studiului sunt prezentate în tabelul următor: *: Corectat pentru comparaţii multiple şi ajustat pentru factorii de stratificare (stadiul bolii şi regiunea tratamentului), pe baza populaţiei de pacienţi evaluabili.

 

 

TCis n = 408

VCis n = 404

Analiză statistică

Supravieţuirea globală (Obiectivul final principal): Supravieţuirea mediană (luni) Supravieţuirea la 1 an (%) Supravieţuirea la 2 ani (%)

11,3 46 21

10,1 41 14

Risc relativ: 1,122 [IÎ 97,2%: 0,937; 1,342]* Diferenţă de tratament: 5,4% [IÎ 95%: -1,1; 12,0] Diferenţă de tratament: 6,2% [IÎ 95%: 0,2; 12,3]

Timpul median până la progresie (săptămâni):

22,0

23,0

Risc relativ: 1,032 [IÎ 95%: 0,876; 1,216]

Rata de răspuns global (%):

31,6

24,5

Diferenţă de tratament: 7,1% [IÎ

 

Obiectivele finale secundare au inclus modificarea durerii, evaluarea globală a calităţii vieţii prin EuroQoL-5D, Scala Simptomelor Cancerului Bronhopulmonar şi modificările indicelui de performanţă Karnofsky. Rezultatele pentru aceste obiective finale au susţinut rezultatele pentru obiectivele finale principale.

Pentru asocierea docetaxel/carboplatină, nu a putut fi demonstrată eficacitate echivalentă sau noninferioară faţă de tratamentul de referinţă, asocierea VCis.

Cancer de prostată

Siguranţa şi eficacitatea docetaxel în asociere cu prednison sau prednisolon la pacienţii cu cancer de prostată metastazat hormono-rezistent, au fost evaluate într-un studiu de fază III, multicentric, randomizat. Un total de 1006 pacienţi cu SPK > 60 au fost randomizaţi în următoarele grupuri: docetaxel 75 mg/m2, o dată la 3 săptămâni, 10 cicluri. docetaxel 30 mg/m2, administrat săptămânal în primele 5 săptămâni dintr-un ciclu de 6 săptămâni, 5 cicluri. mitoxantronă 12 mg/m2o dată la 3 săptămâni, 10 cicluri Toate cele trei regimuri au fost administrate în asociere cu prednison sau prednisolon 5 mg de două ori pe zi, continuu.

Pacienţii care au primit docetaxel o dată la 3 săptămâni au demonstrat o supravieţuire globală semnificativ mai lungă decât cei trataţi cu mitoxantronă. Prelungirea supravieţuirii observată în grupul care a primit docetaxel săptămânal, nu a fost semnificativă statistic faţă de grupul martor cu mitoxantronă. Obiectivele finale privind eficacitatea pentru braţul cu docetaxel faţă de braţul martor, sunt prezentate pe scurt în tabelul următor:

 

Obiectiv final

Docetaxel o dată la

Docetaxel în fiecare

Mitoxantronă o dată la

 

3 săptămâni

săptămână

3 săptămâni

Număr de pacienţi Supravieţuire mediană (luni)IÎ 95% Risc relativ IÎ 95% valoare p

335 18,9 (17,0-21,2) 0,761 (0,619-0,936) 0,0094

334 17,4 (15,7-19,0) 0,912 (0,747-1,113) 0,3624

337 16,5 (14,4-18,6)

Număr de pacienţi Rata de răspuns a ASP** (%)IÎ 95% valoare p *

291 45,4 (39,5-51,3) 0,0005

282 47,9 (41,9-53,9) <0,0001

300 31,7 (26,4-37,3)

Număr de pacienţi Rata de răspuns a durerii (%)IÎ 95% valoare p*

153 34,6 (27,1-42,7) 0,0107

154 31,2 (24,0-39,1) 0,0798

157 21,7 (15,5-28,9)

Număr de pacienţi Rata de răspuns a tumorii (%)IÎ 95% valoare p*

141 12,1 (7,2-18,6) 0,1112

134 8,2 (4,2-14,2) 0,5853

137 6,6 (3,0-12,1)

 

† Test log rank stratificat *Minim pentru semnificaţie statistic = 0,0175 53

**ASP: Antigen specific prostatic

Având în vedere că docetaxel administrat săptămânal a avut un profil de siguranţă uşor mai bun decât docetaxel administrat o dată la 3 săptămâni, este posibil ca anumiţi pacienţi să beneficieze de docetaxel administrat săptămânal.

Nu au fost observate diferenţe statistice între grupurile de tratament în ceea e priveşte Calitatea Globală a Vieţii.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinetica docetaxelului a fost evaluată la pacienţi cu cancer după administrarea a 20-115 mg/m2 în studiile de fază I. Profilul cinetic al docetaxelului nu depinde de dozăşi corespunde unui model farmacocinetic tricompartimental, cu timpi de înjumătăţire plasmatică pentru fazele α, βşi γ de 4 minute, 36 minute, respectiv 11,1 ore. Faza tardivă se datorează, parţial, unui eflux relativ lent al docetaxelului din compartimentul periferic. După administrarea unei doze de 100 mg/m2 în perfuzie intravenoasă cu durata de o oră, s-a realizat o medie a concentraţiei plasmatice maxime de 3,7 μg/ml, cu ASC de 4,6 ore•μg/ml. Valorile medii ale clearance-ului total şi volumului relativ de distribuţie la starea de echilibru au fost 21 l/orăşi m2, respectiv 113 l. Variaţiile interindividuale ale clearance-ului total au fost de aproximativ 50 %. Docetaxelul se leagă de proteinele plasmatice în proporţie de peste 95 %.

Un studiu cu docetaxel marcat cu 14C s-a efectuat la trei pacienţi cu cancer. Docetaxelul s-a eliminate prin urinăşi fecale, după o metabolizare oxidativă mediată de citocromul P-450 la grupul esteric terţ util, timp de 7 zile, excreţia prin urinăşi fecale reprezentând aproximativ 6%, respectiv 75% din doza administrată marcată radioactiv. Aproximativ 80 % din radioactivitatea regăsită în fecale se excretă în primele 48 ore după perfuzia intravenoasă, sub forma unui metabolit principal inactiv, 3 metaboliţi inactivi minori şi foarte mici cantităţi de medicament neschimbat.

Analiza farmacocinetică populaţională s-a efectuat cu docetaxel la 577 pacienţi. Parametrii farmacocinetici estimaţi prin model s-au apropiat de cei estimaţi în studiile de fază I. Farmacocinetica docetaxelului nu a depins de vârsta sau sexul pacientului. La un număr mic de pacienţi (n = 23) cu rezultate ale analizelor biochimice sugerând insuficienţa hepatică uşoară până la moderată (AST şi ALT ≥ 1,5 ori faţă de limita superioară a valorilor normale, asociat cu fosfataza alcalină≥ 2,5 ori faţă de limita superioară a valorilor normale), clearance-ul total a fost redus în medie, cu 27% (vezi pct. 4.2). Clearance-ul docetaxelului nu a fost modificat la pacienţii cu retenţie lichidiană uşoară până la moderatăşi nu există date disponibile pentru pacienţii cu retenţie severă de lichide.

În cazul administrării în asociere cu doxorubicină, acesta nu influenţează clearance-ul doxorubicinei şi concentraţia plasmatică a doxorubicinolului (metabolitul doxorubicinei). Farmacocinetica docetaxelului, doxorubicinei şi ciclofosfamidei nu a fost influenţată de administrarea concomitentă a acestora.

Un studiu de fază I care a evaluat efectul capecitabinei asupra farmacocineticii docetaxelului şi invers nu a arătat nici un efect al capecitabinei asupra farmacocienticii docetaxelului (Cmax şi ASC) şi nici un efect al docetaxelului asupra farmacocienticii unui metabolit relevant al capecitabinei, 5’-DFUR.

Clearance-ul docetaxelului în terapie asociată cu cisplatină a fost similar cu cel observat în monoterapie. Profilul farmacocinetic al cisplatinei administrată la scurt timp după perfuzia intravenoasă cu docetaxel este similar cu cel observat în cazul cisplatinei în monoterapie.

Administrarea în asociere a docetaxelului cu cisplatinăşi 5-fluorouracil la 12 pacienţi cu tumori solide nu a avut influenţă asupra farmacocineticii fiecărui medicament.

Efectul prednisonului asupra farmacocineticii docetaxelului administrat cu premedicaţie standard cu dexametazonă a fost studiat la 42 pacienţi. Nu s-a observat un efect al prednisonului asupra farmacocienticii docetaxelului.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Potenţialul carcinogen al docetaxelului nu a fost studiat.

Docetaxelul a dovedit potenţial mutagen în studiile in vitro pe micronuclei şi în testul aberaţiilor cromozomiale efectuat pe celulele CHO-K1, precum şi in vivo în testul micronucleilor la şoarece. Cu toate acestea, nu s-a dovedit mutagen în testul Ames şi în analiza de mutaţie genică CHO/HGPRT. Aceste rezultate sunt în concordanţă cu activitatea farmacologică a docetaxelului.

Reacţiile adverse la nivelul testiculelor, observate în studiile de toxicitate efectuate la rozătoare, sugerează faptul că docetaxelul poate afecta fertilitatea masculină.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Concentrat: Polisorbat 80 Etanol anhidru

Solvent: Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la pct. 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

18 luni

Soluţia „amestec prealabil”: stabilitatea fizicăşi chimică în timpul utilizării a fost demonstrată pentru 8 ore dacă este păstrată la temperaturi cuprinse între 2°C şi 8°C sau la temperatura camerei (sub 25°C). Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, durata şi condiţiile de păstrare înainte de utilizare sunt responsabilitatea utilizatorului şi, în mod normal, nu trebuie să depăşească 24 de ore la temperaturi cuprinse între 2°C şi 8°C, cu excepţia cazului în care diluarea a avut loc în condiţii aseptice controlate şi validate.

Soluţia perfuzabilă: stabilitatea fizicăşi chimică în timpul utilizării a fost demonstrată pentru 4 ore la temperatura camerei (sub 25°C). Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, durata şi condiţiile de păstrare înainte de utilizare sunt responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal nu trebuie să depăşească 24 de ore la temperaturi cuprinse între 2°C şi 8°C, cu excepţia cazului în care diluarea a avut loc în condiţii aseptice controlate şi validate.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.
A nu se congela.
A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.
Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului diluat, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Fiecare cutie conţine:

Un flacon cu concentrat şi, Un flacon cu solvent

Flacon cu Docetaxel Teva Pharma 80 mg Flacon din sticlă incoloră de tip I, cu capacitatea de 15 ml, cu dop din cauciuc bromobutilic şi capac detaşabil.

Acest flacon conţine 2,88 ml dintr-o soluţie de docetaxel 27,73 mg/ml în polisorbat 80 (volum de umplere 94,4 mg/3,40 ml). Acest volum de umplere a fost stabilit în timpul dezvoltării docetaxel pentru a compensa pierderea de lichid în timpul preparării „amestecului prealabil”, datorită formării spumei, aderării la pereţii flaconului şi a "volumului mort". Această supraumplere asigură, după diluarea cu întregul conţinut al flaconului cu solvent, existenţa unui volum minim de 8 ml „amestec prealabil”, care poate fi extras, conţinând docetaxel 10 mg/ml, care corespunde cantităţii de 80 mg per flacon, înscrisă pe etichetă.

Flaconul cu solvent pentru Docetaxel Teva Pharma 80 mg Flacon din sticlă incoloră de tip I, cu capacitatea de 15 ml, cu dop din cauciuc bromobutilic şi capac detaşabil.

Flaconul cu solvent conţine 5,12 ml apă pentru preparate injectabile (volum de umplere 6,29 ml). Adăugarea întregului conţinut al flaconului cu solvent la conţinutul flaconului de Docetaxel Teva Pharma 80 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă asigură o concentraţie a „amestecului prealabil” de docetaxel de 10 mg/ml.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Docetaxel Teva Pharma este un medicament antineoplazic şi, asemenea altor compuşi potenţial toxici, trebuie ca manipularea şi prepararea soluţiilor de Docetaxel Teva Pharma să se facă cu prudenţă. Se recomandă folosirea mănuşilor.

Dacă Docetaxel Teva Pharma concentrat, soluţie „amestec prealabil” sau soluţie perfuzabilă, ajung în contact cu pielea, se recomandă spălarea imediată cu apăşi săpun. Dacă Docetaxel Teva Pharma concentrat, soluţie „amestec prealabil” sau soluţie perfuzabilă, ajung în contact cu mucoasele, se recomandă spălarea imediată cu multă apă.

Prepararea pentru administrare intravenoasă

a) Prepararea soluţiei „amestec prealabil” de Docetaxel Teva Pharma (docetaxel 10 mg/ml)

Dacă flacoanele sunt păstrate la frigider, se scoate din frigider doar numărul de cutii de Docetaxel Teva Pharma necesare şi se păstrează la temperatura camerei (sub 25ºC) timp de 5 minute.

Se extrage printr-o tehnică aseptică, cu ajutorul unei seringi cu ac montat, întregul conţinut al flaconului cu solvent pentru Docetaxel Teva Pharma, răsturnând parţial flaconul.

Se injectează întregul conţinutul în flaconul corespunzător de Docetaxel Teva Pharma.

Se scot seringa şi acul şi se omogenizează manual amestecul prin mişcări repetate de răsturnare timp de minimum 45 de secunde. Nu se agită.

Se lasă flaconul cu „amestec prealabil” în repaus timp de 5 minute la temperatura camerei (sub 25ºC) şi apoi se verifică dacă soluţia este omogenăşi limpede (prezenţa spumei este normală chiar şi după 5 minute, datorită prezenţei în formulare a polisorbatului 80).

Soluţia „amestec prealabil” conţine docetaxel 10 mg/ml şi trebuie utilizată imediat după preparare.Cu toate acestea, stabilitatea soluţiei „amestec prealabil” a fost demonstrată timp de 8 ore dacă se păstrează la temperaturi între 2° şi 8°C sau la temperatura camerei (sub 25ºC).

b) Prepararea soluţiei perfuzabile

Pentru obţinerea dozei necesare unui pacient, poate fi necesar mai mult decât un flacon cu „amestec prealabil”. Pe baza dozei necesare respectivului pacient, exprimată în mg, se extrage printr-o tehnică aseptică volumul de „amestec prealabil” care conţine docetaxel 10 mg/ml, cu ajutorul unei seringi gradate cu ac ataşat, din numărul corespunzător de flacoane cu „amestec prealabil”. De exemplu, o doză de 140 mg docetaxel necesită 14 ml soluţie „amestec prealabil”.

Se injectează volumul necesar de „amestec prealabil” într-o pungă sau flacon de perfuzie de 250 ml care nu este din PVC, conţinând fie soluţie de glucoză 5%, fie soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%).

Dacă este necesară o doză de docetaxel mai mare de 200 mg, se utilizează un volum mai mare de glucoză sau de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%), astfel încât să nu se depăşească concentraţia de docetaxel de 0,74 mg/ml soluţie perfuzabilă.

Se agită manual punga sau flaconul de perfuzie, prin mişcări de balansare.

Soluţia perfuzabilă de Docetaxel Teva Pharma trebuie administrată în decurs de 4 ore de la preparare, în perfuzie intravenoasă cu durata de o oră, printr-o tehnică aseptică, în condiţii obişnuite de luminozitate şi la temperatura camerei (sub 25ºC).

Similar tuturor medicamentelor pentru administrare parenterală, soluţia „amestec prealabil” şi soluţia perfuzabilă de Docetaxel Teva Pharma trebuie verificate vizual înainte de utilizare; soluţiile care conţin precipitat trebuie aruncate.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht Olanda

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu /.

ANEXA II

A. DEŢINĂTORII AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABILI PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORII AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABILI PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorilor responsabili pentru eliberarea seriei

Pharmachemie BV. Swensweg 5 Postbus 552 2003 RN Haarlem Olanda

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Táncsics Mihály út 82 2100 Gödöllő, Ungaria

Teva Kutno SA Sienkiewicza 25 99-300 Kutno Polonia

Teva Czech Industries s.r.o Ostravská 29

C.P. 305 747 70 Opava-Komárov Republica Cehă

Prospectul tipărit al medicamentului trebuie să menţioneze numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei respective.

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală. (vezi Rezumatul caracteristicilor produsului, pct 4.2)

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

ALTE CONDIŢII

Nu este cazul.

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă, în forma prezentată în versiunea 9, datată iunie 2010, inclusă în modulul 1.8.1. al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul existenţei medicamentului pe piaţă. .

RPAS-uri

Programul de depunere a RPAS trebuie să urmeze programul RPAS pentru medicamentul de referinţă.

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A.ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIA DE CARTON – 80 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Docetaxel Teva Pharma 80 mg concentrat şi solvent pentru soluţie perfuzabilă docetaxel

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon unidoză de Docetaxel Teva Pharma concentrat conţine docetaxel (anhidru) 80 mg. Fiecare ml de concentrat conţine docetaxel 27,73 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Flacon cu Docetaxel Teva Pharma concentrat pentru soluţie perfuzabilă: Polisorbat 80, etanol anhidru

Flacon cu solvent apă pentru preparate injectabile

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Concentrat şi solvent pentru soluţie perfuzabilă. Fiecare cutie conţine:

un flacon (2,88 ml) concentrat (80 mg docetaxel)

un flacon (5,12 ml) solvent (apă pentru preparate injectabile)

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă.
Precauţie: Este necesară diluarea cu întreg conţinutul flaconului cu solvent. Soluţia reconstituită trebuie diluată în continuare cu diluantul perfuzabil înainte de administare.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A NU SE LASA LA INDEMANA SI VEDEREA COPIILOR.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

CITOTOXIC. A se administra sub supravegherea unui medic cu experienţă în utilizarea medicamentelor citotoxice.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25oC. A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Flacoane destinate unei singure utilizări
Orice cantitate neutilizată se va elimina în mod adecvat.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/00/000/000

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA DE FLACON – CONCENTRAT 80 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Docetaxel Teva Pharma 80 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă docetaxel

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Serie:

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

2,88 ml (Volum de umplere 3,40 ml)

6. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA DE FLACON – SOLVENT PENTRU 80 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Solvent pentru Docetaxel Teva Pharma 80 mg

MODUL DE ADMINISTRARE

DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Serie:

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

apă pentru preparate injectabile 5,12 ml (Volum de umplere: 6,29 ml)

6. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Docetaxel Teva Pharma 80 mg concentrat şi solvent pentru soluţie perfuzabilă

docetaxel

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului din spitalul dumneavoastră..

În acest prospect găsiţi:

Ce este Docetaxel Teva Pharma şi pentru ce se utilizează

Înainte de a vi se administra Docetaxel Teva Pharma

Cumsă utilizaţi Docetaxel Teva Pharma

Reacţii adverse posibile

Cum se păstrează Docetaxel Teva Pharma

Informaţii suplimentare

1. CE ESTE DOCETAXEL TEVA PHARMA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Numele acestui medicament este Docetaxel Teva Pharma. Docetaxelul este o substanţă derivată din acele copacului tisa.
Docetaxelul aparţine grupului de medicamente antineoplazice denumite taxoide.

Docetaxel Teva Pharma v-a fost prescris de medicul dumneavoastră pentru tratamentul cancerului de sân, al anumitor forme ale celui bronhopulmonar (altul decât cel cu celule mici) şi al cancerului de prostată. Pentru tratamentul cancerului de sân în stadiu avansat, Docetaxel Teva Pharma poate fi administrat singur. Pentru tratamentul cancerului bronhopulmonar, Docetaxel Teva Pharma poate fi administrat fie singur, fie în asociere cu cisplatină. Pentru tratamentul cancerului de prostată, Docetaxel Teva Pharma este administrat în asociere cu prednison sau prednisolon.

2. ÎNAINTE DE A VI SE ADMINISTRA DOCETAXEL TEVA PHARMA

Nu trebuie să vi se administreze Docetaxel Teva Pharma dacă

1.      sunteţi alergic (hipersensibil) la docetaxel sau la oricare dintre celelalte componentele ale Docetaxel Teva Pharma.

2.      numărul de celule albe din sângele dumneavoastră este prea mic.

3.      aveţi o boală severă de ficat.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Docetaxel Teva Pharma

Înaintea fiecărei administrări a Docetaxel Teva Pharma, vi se vor efectua analize ale sângelui pentru a se verifica dacă numărul de celule din sânge şi funcţia ficatului sunt suficiente pentru a primiDocetaxel Teva Pharma. În caz de tulburări ale celulelor albe ale sângelui, puteţi avea asociate febră sau infecţii.

Vi se va spune să luaţi premedicaţie constând într-un glucocorticoid oral, cum este dexametazona, începând cu o zi înainte de administrarea Docetaxel Teva Pharma şi în continuare, timp de una sau două zile după aceasta, pentru a minimaliza anumite reacţii adverse care pot să apară după perfuzia cu Docetaxel Teva Pharma, în special reacţii alergice şi retenţie de lichide (umflarea mâinilor, plantei, picioarelor sau creştere în greutate).

În timpul tratamentului, este posibil să vi se administreze alte medicamente pentru menţinerea numărului de celule sanguine.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului spitalului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. Acest lucru este necesar, deoarece Docetaxel Teva Pharma sau celălalt medicament pot să nu acţioneze aşa cum se aşteaptăşi dumneavoastră puteţi să aveţi mai uşor reacţii adverse.

Sarcina

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a vi se administra orice medicament.

Docetaxel Teva Pharma NU trebuie administrat dacă sunteţi gravidă, cu excepţia cazului în care este clar indicat de către medicul dumneavoastră.

Nu trebuie să rămâneţi gravidă în timpul tratamentului cu acest medicament şi trebuie să utilizaţi o metodă eficientă de contracepţie în timpul tratamentului, deoarece Docetaxel Teva Pharma poate fi dăunător pentru copilul nenăscut. Dacă rămâneţi gravidă în timpul tratamentului, trebuie să spuneţi imediat medicului dumneavoastră..

Dacă sunteţi bărbat şi sunteţi tratat cu Docetaxel Teva Pharma sunteţi sfătuiţi să nu încercaţi să aveţi copii în timpul tratamentului şi până la 6 luni după tratament şi să cereţi sfatul privind oportunitatea conservării spermei înainte de tratament deoarece docetaxel poate modifica fertilitatea masculină.

Alăptare

NU trebuie să alăptaţi în timp ce sunteţi tratată cu Docetaxel Teva Pharma.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu există motive pentru care să nu conduceţi vehicule între ciclurile de Docetaxel Teva Pharma, cu excepţia cazurilor când vă simţiţi ameţit sau nu sunteţi sigur de dumneavoastră.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI DOCETAXEL TEVA PHARMA

Docetaxel Teva Pharma va fi administrat de către personalul medical.

Doza uzuală

Doza uzuală va depinde de greutatea dumneavoastrăşi de starea dumneavoastră generală. Medicul dumneavoastră va calcula aria suprafeţei corporale în metri pătraţi (m2) şi va determina doza pe care trebuie să o primiţi.

Modul şi calea de administrare

Docetaxel Teva Pharma va fi administrat prin perfuzie într-o venă (administrare intravenoasă). Durata perfuziei este de aproximativ o oră, timp în care veţi sta în spital.

Frecvenţa de administrare

De obicei, vi se va administra câte o perfuzie o dată la 3 săptămâni.

Medicul dumneavoastră poate modifica doza şi frecvenţa administrărilor, în funcţie de analizele de sânge, de starea dumneavoastră generalăşi de răspunsul dumneavoastră la Docetaxel Teva Pharma. Vă rugăm să informaţi medicul dumneavoastră în special în caz de diaree, leziuni în cavitatea bucală, senzaţie de amorţeală sau înţepături sau febrăşi să-i daţi rezultatele analizelor de sânge. Această informaţie îi va permite să decidă dacă este necesară o reducere a dozei. Dacă aveţi orice nelămurire referitoare la utilizarea acestui medicament, întrebaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul din spital.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Docetaxel Teva Pharma poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Medicul dumneavostră va discuta despre acestea cu dumneavoastrăşi vă va explica potenţialele riscuri şi beneficii ale tratamentului dumneavoastră.

Frevenţa reacţiilor adverse este definită conform următoarei convenţii: foarte frecvente (afectează mai mult de 1 din 10 pacienţi); frecvente( afectează 1 până la 10 pacienţi din 100); mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 pacienţi din 1000); rare (afectează 1 până la 10 pacienţi din 10000); foarte rare (afectează mai puţin de 1 pacient din 10000);cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile).

Reacţiile adverse raportate cel mai frecvent la Docetaxel Teva Pharma singur sunt: scăderea numărului de celule roşii sau de celule albe sanguine, alopecie, greaţă, vărsături, leziuni în cavitatea bucală, diaree şi oboseală.

Severitatea reacţiilor adverse la Docetaxel Teva Pharma poate fi crescută când Docetaxel Teva Pharma este administrat în asociere cu alte chimioterapice.

În timpul perfuziei efectuate în spital, pot să apară următoarele reacţii alergice (apărute la mai mult de 1 persoană din 10):

1.      înroşirea feţei, reacţii pe piele, mâncărimi

2.      senzaţie de apăsare în piept, respiraţie îngreunată

3.      febră sau frisoane

4.      dureri de spate

5.      tensiune arterială scăzută. Este posibil să apară reacţii mai severe.

Personalul medical din spital va supraveghea cu atenţie starea în timpul tratamentului. Spuneţi imediat dacă observaţi oricare dintre aceste efecte.

Între două perfuzii cu Docetaxel Teva Pharma pot să apară următoarele, iar frecvenţa poate varia în funcţie de asocierea de medicamente primită:

Foarte frecvente (apărute la mai mult de 1 din 10 pacienţi):

1.      infecţii, scăderea numărului de celule sanguine roşii (anemie) sau albe (importante pentru combaterea infecţiilor) şi a plachetelor sanguine,

2.      febră: dacă apare, trebuie să spuneţi imediat medicului

3.      reacţii alergice, după cum sunt descrise mai sus

4.      lipsa poftei de mâncare (anorexie)

5.      insomnie

6.      senzaţie de amorţeală sau înţepături sau durere la nivelul articulaţiilor sau muşchilor

7.      durere de cap

8.      modificări ale gustului

9.      inflamaţie a ochiului sau lăcrimare crescută

10.  umflare datorită drenajului limfatic insuficient

11.  scurtarea respiraţiei

12.  secreţii nazale, inflamaţie la nivelul gâtului şi nasului; tuse

13.  sângerare nazală

14.  leziuni în cavitatea bucală

15.  disconfort gastric, inclusiv greaţă, vărsături şi diaree, constipaţie

16.  durere abdominală

17.  indigestie

18.  cădere temporară a părului (în cele mai multe cazuri creşterea normală a părului trebuie să se reia)

19.  înroşirea şi umflarea palmelor sau tălpilor, care pot determina cojirea pielii (posibil să apară, de asemenea, pe braţe, pe faţă sau pe corp)

20.  schimbarea culorii unghiilor, care pot sa cadă

21.  dureri musculare; durere de spate sau durere osoasă

22.  modificare sau absenţă a menstruaţiei

23.  umflarea mâinilor, picioarelor, membrelor inferioare

24.  oboseală sau simptome asemănătoare gripei

25.  creştere sau scădere în greutate.

Frecvente (apărute la mai puţin de 1 pacient din 10, dar la mai mult de 1 pacient din 100):

1.      candidoză orală

2.      deshidratare

3.      ameţeli

4.      afectare a auzului

5.      scădere a tensiunii arteriale; bătăi rapide sau neregulate ale inimii

6.      insuficienţă cardiacă

7.      esofagită

8.      uscăciune a gurii

9.      înghiţire dificilă sau dureroasă

10.  hemoragie

11.  enzime hepatice crescute (de unde rezultă necesitatea analizelor de sânge regulate).

Mai puţin frecvente (apărute la mai mult de 1 pacient din 1000, dar la mai puţin de 1 pacient din 100):

1.      pierderea temporară a stării de conştienţă

2.      reacţii pe piele la locul injectării, flebită (inflamaţie a venelor) sau umflare

3.      inflamaţie a colonului, a intestinului subţire, perforaţie intestinală

4.      cheaguri de sânge.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului din spital.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ DOCETAXEL TEVA PHARMA

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A nu se utiliza Docetaxel Teva Pharma după data de expirare înscrisă pe cutie şi flacoane.

A nu se păstra la temperaturi peste 25oC. A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină

Soluţia “amestec prealabil” trebuie utilizată imediat după preparare. Cu toate acestea, stabilitatea chimicăşi fizică a soluţiei „amestec prealabil” a fost demonstrată pentru 8 ore când este păstrată la temperaturi între 2°C şi 8°C sau la temperatura camerei (sub 25ºC).

Soluţia perfuzabilă trebuie utilizată în decurs de 4 ore de la preparare, la temperatura camerei (sub 25ºC).

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Docetaxel Teva Pharma

- Substanţa activă este docetaxel. Fiecare flacon cu concentrat conţine docetaxel 80 mg. Fiecare mililitru de concentrat conţine docetaxel 27,73 mg.

- Celelalte componente sunt polisorbat 80 şi 25,1% (m/m) etanol anhidru.

Ce conţine flaconul cu solvent: Apă pentru preparate injectabile

Cum arată Docetaxel Teva Pharma şi conţinutul ambalajului:

Docetaxel Teva Pharma concentrat pentru soluţie perfuzabilă este o soluţie limpede, vâscoasă, de culoare galbenă până la galben-maroniu.

Fiecare cutie conţine:

1.      un flacon din sticlă incoloră a 15 ml prevăzut cu o capac detaşabil conţinând 2,88 ml concentrat şi,

2.      un flacon din sticlă incoloră a 15 ml prevăzut cu o capac detaşabil conţinând 5,12 ml solvent

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht Olanda

Producător

Pharmachemie B.V. Swensweg 5 CP 552 2003 RN Haarlem Olanda

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Táncsics Mihály út 82 2100 Gödöllö Ungaria Polonia

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73

България

Тева ФармасютикълсБългария ЕООД Teл: +359 2 489 95 82

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Danmark

Teva Denmark ApS Tlf: +45 44 98 55 11

Deutschland

Teva GmbH Tel: (49) 351 834 0

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Tel: +372 611 2409

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε. Τηλ: +30 210 72 79 099

España

Teva Pharma, S.L.U. Tél: +(34) 91 387 32 80

France

Teva Santé Tél: +(33) 1 55 91 7800

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 (0)42 9395 892

Ísland

Teva UK Limited
Sími: +(44) 1323 501 111.

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium S.A. Tél: +32 3 820 73 73

Magyarország

Teva Magyarország Zrt Tel.: +36 1 288 64 00

Malta

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τel: +30 210 72 79 099

Nederland

Teva Nederland B.V.
Tel: +31 (0) 800 0228400

Norge

Teva Sweden AB Tlf: (46) 42 12 11 00

Österreich

Teva GmbH Tel: (49) 351 834 0

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +(48) 22 345 93 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda Tel: (351) 214 235 910

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +4021 230 65 24

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +(421) 2 5726 7911

Italia Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l. Teva Sweden AB
Tel: +(39) 0289179805 Puh/Tel: +(46) 42 12 11 00

Κύπρος Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε. Teva Sweden AB
Τηλ: +30 210 72 79 099 Tel: +(46) 42 12 11 00

Latvija United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā Teva UK Limited
Tel: +371 67 784 980 Tel: +(44) 1323 501 111

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”
Tel: +370 5 266 02 03

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}.

Informaţii detaliate despre acest produs pot fi obţinute de pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA) http://www.ema.europa.eu

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii

GHID DE PREPARARE PENTRU UTILIZAREA DOCETAXEL TEVA PHARMA 80 mg CONCENTRAT ŞI SOLVENT PENTRU SOLUŢIE PERFUZABILĂŞI A SOLVENTULUI PENTRU DOCETAXEL TEVA PHARMA

Este important să citiţi întregul conţinut al acestei proceduri înainte de prepararea fie a soluţiei „amestec prealabil” de Docetaxel Teva Pharma, fie a soluţiei perfuzabile de Docetaxel Teva Pharma.

1. FORMULARE

Docetaxel Teva Pharma 80 mgml concentrat pentru soluţie perfuzabilă este o soluţie limpede, vâscoasă, de culoare galbenă până la galben-maroniu, conţinând docetaxel (anhidru) 27,73 mg/ml în polisorbat 80. Solventul pentru Docetaxel Teva Pharma este apă pentru preparate injectabile.

2. AMBALAJ

Docetaxel Teva Pharma este disponibil sub formă de flacon unidoză.

Fiecare cutie conţine un flacon Docetaxel Teva Pharma (80 mg) şi un flacon cu solvent corespunzător pentru flaconul de Docetaxel Teva Pharma.

Flacoanele de Docetaxel Teva Pharma nu trebuie păstrate peste 25°C şi trebuie protejate de lumină. Docetaxel Teva Pharma nu trebuie utilizat după data de expirare înscrisă pe cutie şi flacoane.

2.1 Flaconul de Docetaxel 80 mg

Flaconul cu concentrat de Docetaxel 80 mg este un flacon din sticlă incoloră, cu capacitatea de 15 ml, cu dop din cauciuc bromubutilic şi capac detaşabil.

Flaconul de Docetaxel 80 mg conţine soluţie de docetaxel în polisorbat 80, la o concentraţie de 27,73 mg/ml.

Fiecare flacon conţine 80 mg/2,88 ml dintr-o soluţie 27,73 mg/ml de docetaxel în polisorbat 80 (volum de umplere: 94,4 mg/3,40 ml). Acest volum a fost stabilit în timpul dezvoltării docetaxel pentru a compensa pierderea de lichid în timpul preparării „amestecului prealabil” (vezi pct. 4), datorită formării spumei, aderării la pereţii flaconului şi a "volumului mort". Această supraumplere asigură, după diluarea cu întregul conţinut al flaconului cu solvent pentru flaconul de docetaxel, existenţa unui volum minim de 8 ml „amestec prealabil”, care poate fi extras, conţinând docetaxel 10 mg/ml, care corespunde cantităţii de 80 mg pe flacon, înscrisă pe etichetă.

2.2 Solventul pentru flaconul de Docetaxel 80 mg

Flaconul cu solvent pentru Docetaxel 80 mg este din sticlă incoloră, cu capacitatea de 15 ml, cu dop din cauciuc bromubutilic şi capac detaşabil.

Compoziţia solventului pentru Docetaxel este apă pentru preparate injectabile.

Fiecare flacon cu solvent conţine 5,12 ml de apă pentru preparate injectabile (volumul de umplere este de 6,29 ml). Acest volum a fost stabilit pe baza volumului de umplere al flaconului de Docetaxel Teva Pharma 80 mg Adăugarea întregului conţinut al flaconului cu solvent la conţinutul flaconului de Docetaxel Teva Pharma 80 mg asigură o concentraţie a „amestecului prealabil” de docetaxel de 10 mg/ml.

3 RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ

Docetaxel Teva Pharma este un medicament antineoplazic şi, asemenea altor compuşi potenţial toxici, trebuie ca manipularea şi prepararea soluţiei de Docetaxel Teva Pharma să se facă cu prudenţă. Se recomandă folosirea mănuşilor.

Dacă Docetaxel Teva Pharma concentrat, soluţie „amestec prealabil” sau soluţie perfuzabilă, ajung în contact cu pielea, spălaţi-vă imediat cu apăşi săpun. Dacă Docetaxel Teva Pharma concentrat, soluţie „amestec prealabil” sau soluţie perfuzabilă, ajung în contact cu mucoasele, spălaţi-vă imediat cu multă apă.

4 PREPARAREA PENTRU ADMINISTRAREA INTRAVENOASĂ

4.1 Prepararea soluţiei „amestec prealabil” de Docetaxel Teva Pharma (docetaxel 10 mg/ml)

4.1.1 Dacă flacoanele sunt păstrate la frigider, scoateţi din frigider doar numărul de cutii de Docetaxel Teva Pharma necesare şi păstraţi-le la temperatura camerei (sub 25ºC) timp de 5 minute.

4.1.2 Extrageţi printr-o tehnică aseptică, cu ajutorul unei seringi cu ac montat, întregul conţinut al flaconului cu solvent pentru Docetaxel Teva Pharma, răsturnând parţial flaconul.

4.1.3 Injectaţi întregul conţinut în flaconul corespunzător de Docetaxel Teva Pharma.

4.1.4 Scoateţi seringa şi acul şi omogenizaţi manual amestecul prin mişcări repetate de răsturnare timp de minimum 45 de secunde. Nu agitaţi.

4.1.5 Lăsaţi flaconul cu „amestec prealabil” în repaus timp de 5 minute la temperatura camerei (sub 25ºC) şi apoi verificaţi dacă soluţia este omogenăşi limpede (prezenţa spumei este normală chiar şi după 5 minute, datorită prezenţei în formulare a polisorbatului 80).

Soluţia „amestec prealabil” conţine docetaxel 10 mg/ml şi trebuie utilizată imediat după preparare. Cu toate acestea, stabilitatea soluţiei „amestec prealabil” a fost demonstrată timp de 8 ore dacă se păstrează la temperaturi între + 2°C şi + 8°C sau la temperatura camerei (sub 25ºC).

4.2 Prepararea soluţiei perfuzabile

4.2.1 Pentru obţinerea dozei necesare unui pacient, poate fi necesar mai mult decât un flacon cu „amestec prealabil”. Pe baza dozei necesară respectivului pacient, exprimată în mg, extrageţi printr-o tehnică aseptică, volumul de „amestec prealabil” care conţine docetaxel 10 mg/ml, cu ajutorul unei seringi gradate cu ac ataşat, din numărul corespunzător de flacoane cu „amestec prealabil”. De exemplu, o doză de 140 mg docetaxel necesită 14 ml soluţie „amestec prealabil”.

4.2.2 Injectaţi volumul necesar de „amestec prealabil” într-o pungă sau flacon de perfuzie de 250 ml, conţinând fie soluţie de glucoză 5%, fie soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%). Dacă este necesară o doză de docetaxel mai mare de 200 mg, utilizaţi un volum mai mare de glucoză sau de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%), astfel încât să nu se depăşească concentraţia de docetaxel de 0,74 mg/ml soluţie perfuzabilă.

4.2.3 Agitaţi manual punga sau flaconul de perfuzie, prin mişcări de rotaţie.

4.2.4 Soluţia perfuzabilă de Docetaxel Teva Pharma trebuie administrată în decurs de 4 ore de la preparare, în perfuzie intravenoasă cu durata de o oră, printr-o tehnică aseptică, în condiţii obişnuite de luminozitate şi la temperatura camerei (sub 25ºC).

Similar tuturor medicamentelor pentru administrare parenterală, soluţia „amestec prealabil” şi soluţia perfuzabilă de Docetaxel Teva Pharma trebuie verificate vizual înainte de utilizare; soluţiile care conţin precipitat trebuie aruncate.

ELIMINARE

Toate materialele care au fost utilizate pentru diluare şi administrare trebuie eliminate în conformitate cu procedurile standard

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Nintedanib* extinde cu peste un an rata de supraviețuire a pacienților cu adenocarcinom, după un tratament anterior de linia întâi cu chimioterapie Nintedanib* în combinație cu docetaxel a demonstrat o îmbunătățire semnificativă a supraviețuirii generale comparativ cu docetaxel în monoterapie, în cazul unei populații extinse de pacienți cu cancer pulmonar cu histologie de tip adenocarcinom Cu cât mai repede eșuează tratamentul de primă linie...
FDA a inceput procedura de evaluare in regim de urgenta in vederea inregistrarii Perjeta in tratamentul cancerului mamar incipient HER2-pozitiv, inainte de interventia chirurgicala Administratia Statelor Unite pentru Alimente si Medicamente (FDA) a acceptat cererea depusa de Roche pentru extinderea indicatiei de utilizare a Perjeta (pertuzumab), ca tratament neoadjuvant, inainte de interventia chirurgicala, la pacientii cu cancer mamar incipient HER2-pozitiv. FDA a inceput procedura...
OFEV® (nintedanib*) a fost aprobat în Uniunea Europeană pentru tratarea fibrozei pulmonare idiopatice • Nintedanib* încetinește progresia bolii prin reducerea cu 50% a declinului funcției pulmonare la un spectru larg de pacienți diagnosticați cu fibroză pulmonară idiopatică** • Nintedanib* a redus semnificativ, cu 68%, riscul de apariție a exacerbărilor acute adjudecate ‡ • Aprobarea Comisiei...
OFEV™ (nintedanib*), dezvoltat de Boehringer Ingelheim, a primit aprobarea FDA (Administrația Alimentelor și Medicamentelor din SUA) pentru tratarea fibrozei pulmonare idiopatice Autorizarea vine în urma acordării titlului de Terapie Inovatoare de către FDA (Administrația Alimentelor și Medicamentelor din SUA), iar nintedanib* este acum disponibil pacienților din Statele Unite