CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

NIVESTIM 48 MU/0,5 ml
Denumire NIVESTIM 48 MU/0,5 ml
Descriere Filgrastim este indicat pentru reducerea duratei neutropeniei şi a incidenţei neutropeniei febrile la pacienţi trataţi cu chimioterapie citotoxică stabilită pentru tumori maligne (cu excepţia leucemiei mieloide cronice şi a sindroamelor mielodisplazice) şi pentru reducerea duratei neutropeniei la pacienţi cărora li se efectuează terapie mieloablativă urmată de transplant de măduvă osoasă, consideraţi a avea un risc crescut de neutropenie severă prelungită.

Siguranţa şi eficacitatea filgrastimului sunt similare la adulţii şi copiii cărora li se administreazăchimioterapie citotoxică.

Filgrastim este indicat pentru mobilizarea celulelor progenitoare din sângele periferic (CPSP).

La pacienţii, copii şi adulţi, cu neutropenie congenitală severă, ciclică sau idiopatică, care prezintă un număr absolut de neutrofile (NAN) ≤ 0,5 x 109/l şi cu antecedente de infecţii severe sau recurente, administrarea îndelungată a filgrastim este indicată pentru a creşte numărul de neutrofile şi pentru a reduce incidenţa şi durata reacţiilor asociate infecţiilor.

Filgrastim este indicat pentru tratamentul neutropeniei persistente (NAN ≤ 1,0 x 109/l) la pacienţi cu infecţie HIV avansată, pentru a reduce riscul infecţiilor bacteriene, atunci când alte opţiuni terapeutice sunt inadecvate.

Denumire comuna internationala FILGRASTIMUM (G-CSF)
Actiune terapeutica CYTOKINE SI IMUNOMODULATOARE FACTORI DE STIMULARE A COLONIILOR
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Solutie injectabila/perfuzabila
Concentratia 480µg/0,5ml
Ambalaj Cutie x 5 seringi preumplute (sticla) x 0,5 ml sol. inj. sau perf.
Valabilitate ambalaj 2 ani
Volum ambalaj 0,5
Cod ATC L03AA02
Firma - Tara producatoare PLIVA KRAKOW S.A. - POLONIA
Autorizatie de punere pe piata HOSPIRA UK LIMITED - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre NIVESTIM 48 MU/0,5 ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre NIVESTIM 48 MU/0,5 ml, solutie injectabila/perfuzabila       

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂA MEDICAMENTULUI

Nivestim 48 MU/ 0,5 ml soluţie injectabilă/perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml de soluţie injectabilă sau perfuzabilă conţine filgrastim* 96 milioane unităţi [MU] (960 micrograme).Fiecare seringă preumplută conţine filgrastim 48 milioane unitaţi (MU) (480 micrograme) în 0,5 ml(0,96 mg/ml).*factor de stimulare a coloniilor formatoare de granulocite [G-CSF], produs prin tehnologie ADN recombinant pe Escherichia Coli (BL21). Excipient(ţi): Fiecare ml de soluţie conţine sorbitol 50 mg. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă/ perfuzabilă (injectabil/ perfuzabil). Soluţie limpede, incoloră.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Filgrastim este indicat pentru reducerea duratei neutropeniei şi a incidenţei neutropeniei febrile la pacienţi trataţi cu chimioterapie citotoxică stabilită pentru tumori maligne (cu excepţia leucemiei mieloide cronice şi a sindroamelor mielodisplazice) şi pentru reducerea duratei neutropeniei la pacienţi cărora li se efectuează terapie mieloablativă urmată de transplant de măduvă osoasă, consideraţi a avea un risc crescut de neutropenie severă prelungită.

Siguranţa şi eficacitatea filgrastimului sunt similare la adulţii şi copiii cărora li se administreazăchimioterapie citotoxică.

Filgrastim este indicat pentru mobilizarea celulelor progenitoare din sângele periferic (CPSP).

La pacienţii, copii şi adulţi, cu neutropenie congenitală severă, ciclică sau idiopatică, care prezintă un număr absolut de neutrofile (NAN) ≤ 0,5 x 109/l şi cu antecedente de infecţii severe sau recurente, administrarea îndelungată a filgrastim este indicată pentru a creşte numărul de neutrofile şi pentru a reduce incidenţa şi durata reacţiilor asociate infecţiilor.

Filgrastim este indicat pentru tratamentul neutropeniei persistente (NAN ≤ 1,0 x 109/l) la pacienţi cu infecţie HIV avansată, pentru a reduce riscul infecţiilor bacteriene, atunci când alte opţiuni terapeutice sunt inadecvate.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Filgrastim trebuie administrat numai în colaborare cu un centru oncologic cu experienţă în terapia cu G-CSF şi în hematologie şi care dispune de facilităţile necesare pentru diagnostic.

Procedurile de mobilizare şi afereză trebuie efectuate în colaborare cu un centru de hematologie - oncologie, cu suficientă experienţă în acest domeniu şi în cadrul căruia monitorizarea celulelor progenitoare hematopoietice poate fi efectuată corect.

Chimioterapia citotoxică stabilităDoza recomandată de filgrastim este de 0,5 MU/kg/ zi (5 micrograme/kg/zi). Prima doză de filgrastim nu trebuie administrată la mai puţin de 24 ore după administrarea chimioterapiei citotoxice. Filgrastim poate fi administrat zilnic sub formă de injecţie subcutanată sau, alternativ, sub formă de perfuzie intravenoasă diluată cu soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%), timp de peste 30 minute (pentru instrucţiuni privind diluarea vezi pct. 6.6).

Calea de administrare subcutanată este preferată în majoritatea cazurilor. Un studiu în care s-a administrat o doză unică a scos în evidenţă faptul că dozajul pe cale intravenoasă poate scădea durata efectului. Nu este însă clară relevanţa clinică a acestei constatări în cazul administrării unor doze repetate. Alegerea căii de administrare trebuie să depindă de circumstanţele clinice individuale. În studiile clinice randomizate s-a administrat o doză subcutanată de 230 micrograme/m2/zi (4,0 - 8,4 micrograme/kg/ zi).

Dozajul zilnic de filgrastim trebuie continuat până când s-a depăşit numărul minim aşteptat de neutrofile la care nu apar reacţii adverse, iar numărul de neutrofile a revenit în intervalul de valori normale. În urma chimioterapiei stabilite pentru tumori solide, limfoame şi leucemii limfoide, se aşteaptăca durata tratamentului necesar pentru a îndeplini aceste criterii să fie de până la 14 zile. În urma tratamentului de inducţie şi consolidare pentru leucemia mieloidă acută, durata tratamentului poate fi substanţial mai lungă (până la 38 zile), în funcţie de tipul, doza şi schema chimioterapiei citotoxice utilizate.

La pacienţii cărora li se administrează chimioterapie citotoxică, o creştere tranzitorie a numărului de neutrofile este observată de obicei la 1 - 2 zile de la iniţierea terapiei cu filgrastim. Cu toate acestea, pentru un răspuns terapeutic susţinut, terapia cu filgrastim nu trebuie întreruptă înainte ca numărul minim aşteptat de neutrofile la care nu apar reacţii adverse să fie depăşit şi numărul de neutrofile sărevină în intervalul de valori normale. Nu se recomandă întreruperea prematură a terapiei cu filgrastim înainte de momentul atingerii numărului minim aşteptat de neutrofile la care nu apar reacţii adverse.

Pacienţi trataţi cu terapie mieloablativă urmată de transplant de măduvă osoasăDoza iniţială recomandatăde filgrastim este de 1,0 MU/kg/ zi (10 micrograme/kg/ zi) administrată sub formă de perfuzie intravenoasă timp de 30 minute sau de 24 ore, sau de 1,0 MU/kg/ zi (10 micrograme/kg/ zi) administrată sub formă de perfuzie subcutanată continuă de 24 ore. Filgrastim trebuie diluat cu 20 ml soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%) (vezi pct. 6.6).

Prima doză de filgrastim nu trebuie administrată la mai puţin de 24 ore după chimioterapia citotoxicăşi într-un interval de 24 ore de la transplantul de măduvă osoasă.

Odată ce numărul minim de neutrofile la care nu apar reacţii adverse a fost depăşit, doza zilnică de filgrastim trebuie ajustată treptat în funcţie de numărul de neutrofile:

 

Număr absolut de neutrofile

Ajustarea dozei de Filgrastim

> 1,0 x 109/l pentru 3 zile consecutiv

Reducere la 0,5 MU/kg/zi

În continuare, dacă NAN rămâne > 1,0 x 109/l pentru încă 3 zile consecutiv

Întreruperea tratamentului cu Filgrastim

DacăNAN scade la < 1,0 x 109/l în timpul perioadei de tratament, doza de filgrastim trebuie crescutădin nou, conform etapelor descrise mai sus

 

Pentru mobilizarea celulelor progenitoare din sângele periferic (CPSP) la pacienţii cărora li se efectuează terapie mielosupresivă sau mieloablativă urmată de transplant de celule autologe progenitoare din sângele periferic În cazul mobilizării CPSP, doza recomandată de filgrastim, când este utilizat în monoterapie, este de 1,0 MU/kg/ zi (10 micrograme/kg/ zi), administrată sub formă de perfuzie continuă subcutanată timp de 24 ore sau de injecţie subcutanată administrată o dată pe zi, timp de 5 – 7 zile consecutive. Pentru perfuzii, filgrastim trebuie diluat cu 20 ml soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%) (vezi pct. 6.6). Timpul de leucafereză: 1 sau 2 leucafereze în zilele 5 şi 6 sunt de obicei suficiente. În alte circumstanţe, pot fi necesare leucafereze suplimentare. Administrarea filgrastim trebuie menţinutăpână la ultima leucafereză.

Doza recomandată de filgrastim pentru mobilizarea CPSP după chimioterapia mielosupresivă este de 0,5 MU/kg/ zi (5 micrograme/kg/ zi) administrată zilnic, prin injectare subcutanată, din prima zi dupăterminarea chimioterapiei, până când numărul minim aşteptat de neutrofile la care nu apar reacţii adverse a fost depăşit, iar numărul de neutrofile a revenit în intervalul de valori normale. Leucafereza trebuie efectuată în timpul perioadei în care NAN creşte de la < 0,5 x 109/l la > 5,0 x 109/l. Pentru pacienţii cărora nu li s-a administrat chimioterapie extensivă, o singură leucafereză este adesea suficientă. În alte circumstanţe, sunt recomandate leucafereze suplimentare.

Pentru mobilizarea celulelor progenitoare din sângele periferic (CPSP) la donatorii sănătoşi înainte de transplantul de celule alogene progenitoare din sângele periferic

În cazul mobilizării CPSP la donatorii sănătoşi, doza de filgrastim este 10 micrograme/kg/ zi, administrată subcutanat timp de 4-5 zile consecutive. Leucafereza trebuie începută în ziua 5 şi continuată până în ziua 6, dacă este necesar, pentru a colecta 4 x 106 celule CD34+ /kg corp (GC) primitor.

Pacienţii cu neutropenie cronică severăNeutropenie congenitală:doza iniţială recomandată este de 1,2 MU/kg/ zi (12 micrograme/kg/ zi), administrată subcutanat, în doză unică sau în doze divizate.

Neutropenie idiopatică sau ciclică:doza iniţială recomandată este de 0,5 MU/kg/zi (5 micrograme/kg/zi), administrată subcutanat în doză unică sau în doze divizate.

Ajustările dozei: Filgrastim trebuie administrat zilnic, sub formă de injecţie subcutanată, până când numărul de neutrofile a fost atins şi poate fi menţinut la mai mult de 1,5 x 109/l. Când s-a obţinut răspunsul, trebuie stabilită doza minimăeficace pentru a menţine această valoare. Administrarea zilnică pe termen lung este necesară pentru a menţine un număr adecvat de neutrofile. După 1 - 2 săptămâni de tratament, doza iniţială poate fi dublată sau redusă la jumătate, în funcţie de răspunsul pacientului. Ulterior, doza poate fi ajustată individual, la intervale de 1 - 2 săptămâni, pentru a menţine numărul mediu de neutrofile între 1,5 x 109/l şi 10 x 109/l. O schemă de creştere mai rapidăa dozei poate fi luată în considerare la pacienţii care prezintă infecţii severe. În studiile clinice, 97% dintre pacienţii care au răspuns la tratament au prezentat un răspuns complet la doze ≤ 2,4 MU/kg/ zi (24 micrograme/kg/ zi). Nu s-a stabilit siguranţa pe termen lung a administrării Nivestimului în doze de peste 24 micrograme/kg/ zi la pacienţii cu neutropenie cronică severă.

Pacienţii infectaţi cu HIV

Pentru remiterea neutropeniei

Doza iniţială recomandatăde filgrastim este de 0,1 MU/kg/ zi (1 micrograme/kg/ zi) administratăzilnic, sub formă de injecţie subcutanată, cu creştere treptată până la maximum 0,4 MU/kg/ zi (4 μg/kg/ zi) până când se atinge un număr normal de neutrofile şi care poate fi menţinut (NAN > 2,0 x 109/l). În studiile clinice, > 90% dintre pacienţi au răspuns la aceste doze, determinând remisia neutropeniei într-o perioadă mediană de 2 zile.

La un număr mic de pacienţi (< 10%), au fost necesare doze de până la 1,0 MU/kg/ zi (10 micrograme/kg/ zi) pentru a obţine remisia neutropeniei.

Pentru menţinerea numărului normal de neutrofile

Când s-a obţinut remisia neutropeniei, trebuie stabilită doza minimă eficace pentru a menţine un număr normal de neutrofile. Se recomandă ajustarea dozei iniţiale prin administrarea subcutanată la intervale de două zile a dozei de 30 MU/ zi (300 micrograme/ zi). Poate fi necesară ajustarea ulterioarăa dozei, în funcţie de numărul absolut de neutrofile (NAN) al pacientului, pentru a menţine numărul de neutrofile la valori > 2,0 x 109/l. În studiile clinice, au fost necesare doze de 30 MU/ zi (300 micrograme/ zi), timp de 1 - 7 zile per săptămână, pentru a menţine NAN > 2,0 x 109/l, mediana frecvenţei dozei fiind de 3 zile pe săptămână. Administrarea pe termen lung poate fi necesară pentru a menţine NAN > 2,0 x 109/l.

Grupe speciale de pacienţi

Vârstnici

În studiile clinice efectuate cu filgrastim a fost inclus un număr mic de pacienţi vârstnici; nu s-au efectuat studii specifice la această grupă de pacienţi şi, de aceea, nu se pot face recomandări specifice privind dozele la aceşti pacienţi.

Pacienţi cu insuficienţă renală sau hepatică

Studiile cu filgrastim efectuate la pacienţi cu insuficienţă renală sau hepatică severă au demonstrat căacesta prezintă un profil farmacocinetic şi farmacodinamic similar cu cel observat la subiecţii sănătoşi. Ajustarea dozei nu este necesară în aceste cazuri.

Utilizarea la copii şi adolescenţi în cazuri de neutropenie cronică severă (NCS) şi cancer

În studiile clinice, 65% dintre pacienţii cărora li s-a administrat tratament pentru NCS aveau vârsta sub 18 ani. Eficacitatea tratamentului a fost evident demonstrată pentru această grupă de vârstă, care a inclus în special pacienţi cu neutropenie congenitală. Nu au existat diferenţe în ceea ce priveşte profilele de siguranţă la copiii şi adolescenţii cărora li s-a administrat tratament pentru neutropenie cronică severă.

Datele provenite din studiile clinice efectuate la copii şi adolescenţi indică faptul că siguranţa şi eficacitatea filgrastimului sunt similare atât la adulţii cât şi la copiii cărora li se administreazăchimioterapie citotoxică.

Recomandările privind dozajul la copii şi adolescenţi sunt similare celor de la adulţii cărora li se administrează chimioterapie citotoxică mielosupresivă.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa(ele) activă(e) sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Atenţionări speciale

Filgrastim nu trebuie utilizat pentru a creşte doza de chimioterapie citotoxică peste valorile dozelor stabilite în cadrul schemelor de tratament.

Filgrastim nu trebuie administrat la pacienţi cu neutropenie congenitală severă (sindromul Kostman), cu anomalii citogenetice.

Creşterea celulelor maligne GCSF pot determina creşterea celulelor mieloide in vitro, şi efecte similare pot fi observate asupra celulelor non-mieloide in vitro.

Nu s-au stabilit siguranţa şi eficacitatea administrării filgrastimului la pacienţi cu sindrom mielodisplazic sau cu leucemie granulocitară cronică.

Filgrastim nu este indicat pentru utilizare în aceste afecţiuni. Se recomandă atenţie deosebită pentru diagnosticul diferenţial al transformării blastice din leucemia mieloidă acută în cea cronică.

Având în vedere datele limitate de siguranţăşi eficacitate la pacienţii cu LMA secundară, filgrastim trebuie administrat cu precauţie.

Nu s-au stabilit siguranţa şi eficacitatea administrării filgrastim la pacienţii cu LMA de novo, cu vârstă< 55 ani şi cu date citogenetice cu prognostic bun [t(8;21), t(15;17) şi inv(16)].

Alte precauţii speciale

Monitorizarea densităţii osoase poate fi indicată la pacienţi cu osteopatii osteoporotice subiacente, care urmează terapie continuăcu filgrastim timp de peste 6 luni.

După administrarea G-CSF, s-au raportat episoade adverse pulmonare rare (> 0,01% şi <0,1%), în special pneumonie interstiţială. Pacienţii cu antecedente recente de infiltrate pulmonare sau pneumonie pot fi expuşi unui risc crescut. Apariţia unor semne pulmonare, cum sunt tuse, febrăşi dispnee, în asociere cu semne radiologice de infiltrate pulmonare şi deteriorarea funcţiei pulmonare pot fi semne preliminare ale sindromului de detresă respiratorie la adulţi (SDRA). În aceste cazuri, tratamentul cu filgrastim trebuie întrerupt şi se va administra tratamentul adecvat.

Precauţii speciale la pacienţii cu cancer

Leucocitoză

La mai puţin de 5% dintre pacienţii cărora li s-a administrat filgrastim în doze mai mari de 0,3 MU/kg/zi (3 μg/kg/ zi) s-au observat valori ale numărului leucocitelor egale sau mai mari de 100 x 109/l. Nu s-au raportat reacţii adverse care să poată fi atribuite direct acestui grad de leucocitoză. Cu toate acestea, având în vedere riscurile potenţiale asociate cu leucocitoză severă, în timpul terapiei cu filgrastim trebuie efectuată numărătoarea leucocitelor la intervale periodice. Dacă numărul leucocitelor depăşeşte 50 x 109/l după atingerea numărului minim aşteptat la care nu apar reacţii adverse, administrarea filgrastimului trebuie întreruptă imediat. Cu toate acestea, în timpul perioadei de administrare a filgrastimului pentru mobilizarea CPSP, tratamentul cu acesta trebuie întrerupt sau doza filgrastimului trebuie redusă, dacă numărul leucocitelor creşte > 70 x 109/l.

Riscurile asociate cu dozele crescute de chimioterapie

Sunt necesare precauţii speciale în tratamentul pacienţilor care primesc doze mari de medicamente chimioterapice, deoarece nu s-a demonstrat îmbunătăţirea evoluţiei tumorilor, iar dozele crescute de chimioterapice pot duce la toxicităţi crescute, inclusiv efecte cardiace, pulmonare, neurologice şi dermatologice (consultaţi Rezumatul caracteristicilor produsului, al medicamentelor chimioterapice specifice utilizate).

Monoterapia cu filgrastim nu exclude trombocitopenia şi anemia datorate chimioterapiei mielosupresive. Datorită posibilităţii administrării unor doze mai mari de medicamente chimioterapice (de exemplu doze complete, pe baza schemei prescrise), pacientul poate prezenta un risc mai mare de trombocitopenie şi anemie. Se recomandă monitorizarea periodică a numărului de trombocite şi a hematocritului. Sunt necesare precauţii speciale când se administreazămedicamente chimioterapice în monoterapie sau în asociere, despre care este cunoscut faptul că provoacă trombocitopenie severă.

S-a demonstrat că utilizarea CPSP mobilizate de către filgrastim reduce gravitatea şi durata trombocitopeniei datorate chimioterapiei mielosupresive sau mieloablative.

Alte precauţii speciale

Nu s-au studiat efectele filgrastimului la pacienţii cu celule progenitoare mieloide reduse substanţial. Filgrastimul acţionează în principal asupra precursorilor neutrofilelor, exercitându-şi efectele prin creşterea numărului de neutrofile. Prin urmare, la pacienţii cu număr redus de precursori, răspunsul neutrofilelor poate fi diminuat (cum sunt pacienţii cărora li se administrează radioterapie pe suprafeţe mari sau chimioterapie intensivă, sau cei cu tumori infiltrate în măduva osoasă).

Au existat raportări cu privire la boala grefă contra gazdă (BGcG) şi cazuri de decese la pacienţi cărora li s-a administrat G-CSF după transplant alogen de măduvă osoasă (vezi pct. 5.1).

Intoleranţa ereditară la fructoză (IEF).

Filgrastim conţine ca excipient sorbitol într-o concentraţie de 50 mg/ml. Este puţin probabil ca la pacienţii care suferă de această afecţiune, ca şi consecinţă a tratamentului cu filgrastim în monoterapie, să fie perfuzată o cantitate suficientă de sorbitol pentru a produce efecte toxice relevante din punct de vedere clinic. Cu toate acestea, în cazurile de IEF se recomandă prudenţă.

Efectul filgrastim în tratamentul BGcG nu a fost încă definit.

Activitatea hematopoietică crescută a măduvei osoase ca răspuns la terapia cu factor de creştere a fost asociatăcu rezultate pozitive tranzitorii la explorarea imagisticăa sistemului osos. Acest fapt trebuie luat în considerare când se interpretează rezultatele explorării imagistice a sistemului osos.

Precauţii speciale la pacienţii supuşi mobilizării celulelor progenitoare din sângele periferic

Mobilizarea

Nu există studii prospective randomizate care să compare cele douămetode de mobilizare recomandate (filgrastim în monoterapie sau în asociere cu chimioterapia mielosupresivă), în cadrul aceleiaşi populaţii de pacienţi. Gradul de variabilitate între pacienţi şi între determinările de laborator ale numărului celulelor CD34+ semnifică faptul că efectuarea unei comparaţii directe între studii diferite este dificilă. În consecinţă, este dificil de recomandat o metodă optimă. Alegerea metodei de mobilizare trebuie considerată în raport cu obiectivele generale ale tratamentului pentru un anumit pacient.

Expunere anterioară la medicamente citotoxice

Pacienţii cărora li s-a efectuat anterior terapie mielosupresivă foarte intensă pot să nu prezinte o mobilizare suficientă a celulelor CPSP pentru a atinge randamentul minim recomandat (2,0 x x 106 CD34+ celule/kg) sau accelerarea refacerii trombocitelor în aceeaşi măsură.

Unele medicamente citotoxice prezintă toxicitate specifică faţă de efectivul de celule progenitoare hematopoietice şi pot afecta în mod negativ, mobilizarea acestor celule. Medicamente precum melfalan, carmustină (BCNU) sau carboplatin pot scădea producţia de celule progenitoare când sunt administrate pe perioade prelungite, înaintea încercărilor de mobilizare a celulelor progenitoare. Cu toate acestea, s-a demonstrat că administrarea de melfalan, carboplatin sau BCNU în asociere cu filgrastim este eficace în mobilizarea celulelor progenitoare. Când se intenţionează să se efectueze un transplant cu CPSP, se recomandă planificarea efectuarii procedurii de mobilizare a celulelor stem la începutul tratamentului pacientului. La aceşti pacienţi, o atenţie deosebită trebuie acordată numărului de celule progenitoare mobilizate înainte de administrarea chimioterapiei în doze mari. Dacărezultatele sunt inadecvate, conform criteriilor menţionate mai sus, trebuie avute în vedere tratamente alternative, care nu implică suport de celule progenitoare.

Estimarea producţiei de celule progenitoare

Pentru a estima numărul de celule progenitoare recoltate de la pacienţii trataţi cu filgrastim, o atenţie deosebită trebuie acordată metodei de cuantificare. Rezultatele analizei numărului de celule CD34+ prin citometrie în flux variază în funcţie de precizia metodei utilizată; în consecinţă, recomandările cu privire la estimările numerice, bazate pe studii în alte laboratoare, trebuie interpretate cu atenţie.

Analiza statistică a relaţiei între numărul de celule CD34+ reperfuzate şi ritmul de refacere a trombocitelor după chimioterapia în doze mari indică o relaţie complexă, dar continuă.

Recomandarea unei producţii minime de 2,0 x 106 CD34+ celule/kg se bazează pe datele publicate, care demonstrează o refacere hematologică adecvată. Producţiile în exces faţă de această valoare minimă par a fi corelate cu o recuperare mai rapidă, iar cele mai mici faţă de această valoare minimăpar a fi corelate cu o refacere mai lentă.

Precauţii speciale la donatorii sănătoşi supuşi mobilizării celulelor progenitoare din sângele periferic

Mobilizarea CPSP nu generează un beneficiu clinic direct la donatorii sănătoşi şi trebuie luată în considerare numai pentru transplantul de celule stem alogene.

Mobilizarea CPSP trebuie avută în vedere numai la donatorii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate normale, clinice şi de laborator, pentru donarea de celule stem; o atenţie deosebită trebuie acordatăvalorilor hematologice şi prezenţei bolilor infecţioase.

Nu s-au evaluat siguranţa şi eficacitatea filgrastimului la donatorii sănătoşi cu vârste < 16 ani sau > 60 ani.

După administrarea de filgrastim şi leucafereză s-a observat o trombocitopenie tranzitorie (trombocite < 100 x 109/l) la 35% dintre subiecţii studiaţi. Dintre aceştia, în două cazuri s-a raportat un număr de trombocite < 50 x 109/l, atribuit procedurii de leucafereză.

Dacă este necesarămai mult de o leucafereză, trebuie acordată o atenţie deosebită donatorilor cu număr de trombocite < 100 x 109/l înaintea efectuării leucaferezei; în general, afereza nu trebuie efectuată dacă numărul trombocitelor este < 75 x 109/l.

Leucafereza nu trebuie efectuată la donatorii cărora li s-a administrat tratament anticoagulant sau care suferă de anomalii cunoscute ale hemostazei.

Administrarea de filgrastim trebuie întreruptă sau doza acestuia trebuie redusă dacă numărul de leucocite creşte la > 70 x 109/l.

Donatorii cărora li se administreazăG-CSF pentru mobilizarea CPSP trebuie monitorizaţi până când indicii hematologici revin la valori normale.

La donatorii sănătoşi, s-au observat modificări citogenice tranzitorii în urma folosirii G-CSF. Nu se cunoaşte importanţa acestor modificări.

Monitorizarea pe termen lung a donatorilor în ceea ce priveşte siguranţa este în curs de desfăşurare. Cu toate acestea, nu poate fi exclus riscul dezvoltării unei clone mieloide maligne. Se recomandă ca centrul carea a efectuat afereza săţină o evidenţăşi să efectueze o supraveghere sistematică a donatorilor de celule stem pentru a asigura monitorizarea siguranţei pe termen lung.

După administrarea de G-CSF, la donatorii sănătoşi şi la pacienţi s-au raportat cazuri frecvente, dar în general asimptomatice, de splenomegalie şi cazuri foarte rare de ruptură splenică. Unele cazuri de ruptură splenică au fost letale. În consecinţă, mărimea splinei trebuie monitorizată cu atenţie (de exemplu prin examinare clinică, ecografie). Diagnosticul de ruptură splenică trebuie luat în considerare în cazul donatorilor şi/sau pacienţilor care prezintă dureri la nivelul etajului abdominal superior stâng sau dureri de acromion.

La donatorii sănătoşi, din experienţa ulterioară punerii pe piaţă cu alte medicamente care conţin filgrastim, s-au raportat foarte rar evenimente adverse pulmonare (hemoptizie, hemoragie pulmonară, infiltrate pulmonare, dispnee şi hipoxie). În cazul suspectării sau confirmării unor evenimente adverse pulmonare, trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului cu filgrastim şi trebuie acordatăasistenţă medicală adecvată.

Precauţii speciale la primitorii de CPSP alogene mobilizate cu filgrastim

Datele actuale indică faptul că interacţiunile imunologice între grefele CSPS alogene şi primitor pot fi asociate cu un risc crescut de boli acute şi cronice de tip grefă contră gazdă (BGcG), comparativ cu transplantul de măduvă osoasă.

Precauţii speciale la pacienţii cu neutropenie cronică severă (NCS)

Numărul de celule sanguine

Numărul de trombocite trebuie monitorizat cu atenţie, în special în timpul primelor săptămâni de terapie cu filgrastim. Trebuie luată în considerare oprirea intermitentă sau scăderea dozei de filgrastim la pacienţii care dezvoltă trombocitopenie, adică număr de trombocite constant < 100 x 109/l.

Pot apărea şi alte modificări ale celulelor sanguine, inclusiv anemie şi creşteri tranzitorii ale celulelor progenitoare mieloide, care necesită monitorizarea atentă a numărului de celule.

Transformarea în leucemie sau sindrom mielodisplazic

Trebuie acordată o atenţie deosebită în diagnosticarea neutropeniilor cronice severe, pentru a le diferenţia de alte tulburări hematopoietice, precum anemie aplastică, mielodisplazie şi leucemie mieloidă. Înaintea tratamentului trebuie efectuată o hemogramă completă cu formula leucocitarăşi numărătoarea trombocitelor şi o evaluare a morfologiei măduvei osoase şi a cariotipului.

În studiile clinice, s-a observat o frecvenţă mică (aproximativ 3%) a sindroamelor mielodisplazice (SMD) sau a leucemiei la pacienţi cu NCS, cărora li s-a administrat filgrastim. Această observaţie s-a făcut numai la pacienţii cu neutropenie congenitală. SMD şi leucemia sunt complicaţii naturale ale bolii şi nu există o corelaţie sigură cu terapia cu filgrastim. Un subgrup de aproximativ 12% dintre pacienţii cărora li s-au efectuat evaluări citogenetice normale la momentul iniţial a prezentat ulterior, la evaluările repetate, de rutină anomalii, inclusiv monosomia 7. Dacă pacienţii cu NCS dezvoltăanomalii citogenetice, riscurile şi beneficiile continuării tratamentului cu filgrastim trebuie evaluate atent; administrarea de filgrastim trebuie întreruptă în cazul apariţiei SMD sau a leucemiei. În prezent, nu se cunoaşte cu exactitate dacă tratamentul pe termen lung la pacienţii cu NCS predispune aceşti pacienţi la anomalii citogenetice, SMD sau transformare leucemică. Se recomandă efectuarea la pacienţi a unor examinări morfologice şi citogenetice ale măduvei osoase , la intervale regulate de timp (la intervale de aproximativ 12 luni).

Alte precauţii speciale

Trebuie excluse cauzele de neutropenie tranzitorie, cum sunt infecţiile virale.

Splenomegalia este un efect direct al tratamentului cu filgrastim. 31% dintre pacienţii studiaţi au fost înregistraţi ca având splenomegalie palpabilă. Creşterile în volum, măsurate radiologic, au apărut la începutul terapiei cu filgrastim şi au avut tendinţă de stagnare. S-a observat că scăderile dozelor încetinesc sau opresc evoluţia măririi splenice iar la 3% dintre pacienţi a fost necesară o splenectomie. Dimensiunea splinei trebuie evaluată periodic. Palparea abdominală ar trebui să fie suficientă pentru detectarea creşterilor anormale ale volumului splenic.

Hematuria/proteinuria au apărut la un număr mic de pacienţi. Pentru a monitoriza acest eveniment trebuie efectuate analize periodice ale urinii.

Nu s-au stabilit siguranţa şi eficacitatea la nou-născuţi şi la pacienţii cu neutropenie autoimună.

Precauţii speciale la pacienţii infectaţi cu HIV

Numărul de celule sanguine

NAN trebuie monitorizat cu atenţie, în special în timpul primelor săptămâni de terapie cu filgrastim. Unii pacienţi pot răspunde foarte rapid şi printr-o creştere considerabilă a numărului de neutrofile, în urma administrării dozei iniţiale de filgrastim. Se recomandă ca NAN să fie determinat zilnic, în primele 2 -3 zile de administrare a filgrastim. Ulterior, se recomandă ca NAN săfie determinat cel puţin de două ori pe săptămână, în primele două săptămâni şi apoi o dată pe săptămânăsau o dată la două săptămâni în timpul terapiei de întreţinere. În timpul administrării la intervale de două zile de doze de 30 MU/ zi (300 μg/ zi) de filgrastim, pot apărea fluctuaţii mari ale numărului absolut de neutrofile (NAN) al pacientului în timp. Pentru a determina valoarea minimă a NAN sau a valorii minime a NAN la care nu apar reacţii adverse pentru un pacient, se recomandă ca probele de sânge pentru determinarea NAN să fie recoltate imediat înaintea oricărei administrări programate de filgrastim.

Riscul asociat cu dozele crescute de medicamente mielosupresive

Monoterapia cu filgrastim nu exclude trombocitopenia şi anemia datorate medicamentelor mielosupresive. Ca rezultat al posibilităţii administrării unor doze mai mari sau a unui număr mai mare din aceste medicamente în timpul terapiei cu filgrastim, pacientul poate fi expus unui risc mai mare de apariţie a trombocitopeniei şi anemiei. Se recomandă monitorizarea periodică a numărului de celule sanguine (vezi mai sus).

Infecţii şi afecţiuni maligne care provoacă mielosupresie

Neutropenia poate fi determinată de infecţii oportuniste ale măduvei osoase, cum sunt cele determinate de complexul Mycobacterium avium sau afecţiuni maligne cum sunt limfoamele. La pacienţii cu infecţii sau afecţiuni maligne ale măduvei osoase, trebuie luată în considerare terapia adecvată pentru tratamentul afecţiunii subiacente, pe lângă administrarea de filgrastim pentru tratamentul neutropeniei. Nu s-au stabilit efectele filgrastimului în neutropenia datorată infecţiilor sau afecţiunilor maligne ale măduvei osoase.

Precauţii speciale în caz de anemie falciformăLa pacienţii cu anemie falciformă cărora li s-a administrat filgrastim s-a raportat apariţia unor crize de anemie falciformă, în unele cazuri letale. Medicii trebuie să fie atenţi când iau în considerare utilizarea filgrastim la pacienţi cu anemie falciformăşi numai după o evaluare atentă a potenţialelor riscuri şi beneficii.

Excipienţi Nivestim conţine sorbitol. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză nu trebuie săutilizeze acest medicament. De asemenea, conţine mai puţin de 1 mmol sodiu (23 mg) pe doză, în esenţă este "fără sodiu".

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au stabilit pe deplin siguranţa şi eficacitatea administrării filgrastimului în aceeaşi zi în care a fost administrată chimioterapia citotoxică mielosupresivă. Având în vedere sensibilitatea celulelor mieloide aflate în diviziune rapidă, la chimioterapia citotoxică mielosupresivă, utilizarea filgrastimului nu este recomandată pe o perioadă de 24 ore înainte de şi 24 ore după chimioterapie. Datele preliminare de la un număr mic de pacienţi trataţi concomitent cu filgrastim şi 5-fluorouracil indicăfaptul că gravitatea neutropeniei poate fi exacerbată.

Interacţiunile posibile cu alţi factori de creştere hematopoietici şi cu citokine nu au fost încăinvestigate în studii clinice.

Deoarece litiul faciliteazăeliberarea de neutrofile, este posibil să potenţeze efectul filgrastimului. Cu toate că această interacţiune nu a fost studiată în mod specific, nu există dovezi cu privire la faptul căasemenea interacţiune ar fi dăunătoare.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există date adecvate privind utilizarea filgrastimului la femeile gravide. Există raportări în literatura de specialitate care demonstrează că filgrastimul traversează membrana placentară la femeile gravide. Studiile efectuate la şobolani şi iepuri nu au dovedit un efect teratogen al filgrastimului. La iepuri, s-a observat o incidenţă crescută a avortului embrionar, dar nu s-au evidenţiat malformaţii congenitale. În sarcină, trebuie evaluat riscul posibil al utilizării filgrastimului asupra fătului, în raport cu beneficiile terapeutice aşteptate.

Nu se cunoaşte dacă filgrastim se excretă în laptele matern, prin urmare nu se recomandă utilizarea acestuia la femeile care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Filgrastim are o influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. În cazul în care pacientul prezintă oboseală, se recomandă prudenţă atunci când conduce un vehicul sau foloseşte utilaje.

4.8 Reacţii adverse

În timpul studiilor clinice, 183 de pacienţi cu cancer şi 96 voluntari sănătoşi au fost expuşi la Nivestim. Profilul de siguranţă al filgrastim observat în cadrul acestor studii clinice a fost similar cu cel raportat pentru produsul de referinţă utilizat în aceste studii.

În baza informaţiilor publicate, în timpul tratamentului cu filgrastim s-au observat următoarele reacţii adverse şi frecvenţele acestora.

Clasificarea reacţiilor adverse în funcţie de frecvenţă se bazează pe următoarea convenţie: Foarte frecvente: ≥ 1/10 Frecvente: ≥ 1/100 şi < <1/10 Mai puţin frecvente: ≥ 1/1000 şi <1/100 Rare: ≥ 1/10000 şi <1/1000 Foarte rare: < 1/10000 Cu frecvenţă necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile.În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

La pacienţii cu cancerÎn studiile clinice, reacţiile adverse cel mai frecvent raportate în cazul administrării filgrastimului la doza recomandată au fost durerile musculo-scheletice uşoare până la moderate, care au apărut la peste 10% dintre pacienţi şi durerile musculo-scheletice severe care au apărut la peste 3% dintre pacienţi. Durerea musculo-scheletică este de obicei controlată cu analgezice obişnuite. Reacţii adverse mai puţin frecvente includ tulburări ale căilor urinare predominant disurie uşoară sau moderată.

În studiile clinice randomizate, controlate cu placebo, filgrastim nu a crescut incidenţa reacţiilor adverse asociate cu chimioterapia citotoxică. Reacţiile adverse raportate cu frecvenţă egală la pacienţii trataţi cu filgrastim/chimioterapie şi placebo/chimioterapie au inclus greaţăşi vărsături, alopecie, diaree, fatigabilitate, anorexie, mucozită, cefalee, tuse, erupţie cutanată , durere toracică, stare de slăbiciune generalizată, durere faringiană, constipaţie şi durere nespecificată.

La aproximativ 50%, 35%, 25%, şi 10% dintre pacienţii trataţi cu filgrastim în doze recomandate s-a înregistrat o creştere reversibilă, dependentă de doză, de regulă uşoară sau moderată a lactat dehidrogenazei, fosfatazei alcaline, a uremiei şi respectiv a gama-glutamil transpeptidazei apărut.

Ocazional au fost raportate scăderi tranzitorii ale tensiunii arteriale, care nu necesită tratament clinic.

La pacienţii cărora li s-a administrat G-CSF după transplant alogen de măduvă osoasă s-au raportat cazuri de BGcG şi de decese (vezi pct. 5.1).

La pacienţii cărora li s-au administrat doze mari de chimioterapie urmată de transplant de măduvăosoasă autologă s-au raportat tulburări vasculare, inclusiv cazuri de boală veno-ocluzivăşi tulburări ale volumului de lichide. Nu s-a stabilit o legătură cauzală cu administrarea de filgrastim.

La pacienţii trataţi cu filgrastim au fost raportate evenimente foarte rare de vasculită cutanată. Nu este cunoscut mecanismul vasculitei la pacienţii trataţi cu filgrastim.

Apariţia sindromului Sweet (dermatoză febrilă acută) a fost raportată ocazional. Cu toate acestea, deoarece un procent semnificativ din aceşti pacienţi sufereau de leucemie, o afecţiune cunoscută ca fiind asociată cu sindromul Sweet, nu s-a stabilit o legătură cauzală cu filgrastim.

O exacerbare a poliartritei reumatoide a fost observat în cazuri individuale.

În unele cazuri, s-au raportat episoade adverse pulmonare rare, inclusiv pneumonie interstiţială, edem pulmonar şi infiltrate pulmonare,care au evoluat spre insuficienţă respiratorie sau sindrom de detresărespiratorie la adulţi (SRDA), care pot fi letale (vezi pct. 4.4).

Reacţii alergice: La pacienţii cărora li s-a administrat filgrastim s-au raportat reacţii alergice, inclusiv anafilaxie, erupţii cutanate, urticarie, edem angioneurotic, dispnee şi hipotensiune arterială, care au apărut în cazul tratamentului iniţial sau al tratamentelor ulterioare. În general, raportările au fost mai frecvente după administrarea intravenoasă. În unele cazuri, simptomele au reapărut într-o formăagravată, sugerând o relaţie cauzală. Tratamentul cu filgrastim trebuie întrerupt permanent la pacienţii care prezintă o reacţie alergică gravă.

La pacienţii cu anemie falciformă s-au raportat cazuri izolate de crize de anemie falciformă (vezi pct. 4.4). Frecvenţa nu este cunoscută.

 

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe

Frecvenţă

Reacţie adversă

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Foarte frecvente

Concentraţii plasmatice crescute ale fosfatazei alcaline, LDH, acidului uric

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente

Cefalee

Tulburări vasculare

Rare

Tulburări vasculare

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Frecvente

Tuse, durere faringiană

Foarte rare

Infiltrate pulmonare

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente

Greaţă, vomă

 

Frecvente

Constipaţie, anorexie, diaree, mucozită

Tulburări hepatobiliare

Foarte frecvente

Concentraţii plasmatice crescute ale gama GT

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente

Alopecie, erupţie cutanată

Foarte rare

Sindromul Sweet, vasculită cutanată

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Foarte frecvente

Durere toracică, durere musculo-scheletică

Foarte rare

Exacerbarea poliartritei reumatoide

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Foarte rare

Tulburări urinare

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Frecvente

Fatigabilitate, stare de slăbiciune generalizată

Mai puţin frecvente

Durere nespecificată

Foarte rare

Reacţii alergice

 

La donatorii sănătoşi cărora li s-a efectuat mobilizarea celulelor progenitoare din sângele periferic Reacţia adversă cel mai frecvent raportată a fost durerea musculo-scheletică tranzitorie uşoară până la moderată. În urma administrării de filgrastim, la 41% din donatori s-a observat leucocitoză (leucocite > 50 x 109/l) şi trombocitopenie tranzitorie (trombocite <100 x 109/l), iar la 35% din donatori s-a observat leucafereză.

La donatorii sănătoşi cărora li s-a administrat filgrastim, au fost raportate creşteri minore şi tranzitorii ale concentraţiei plasmatice ale fosfatazei alcaline, LDH, GOT şi ale acidului uric; nu s-au înregistrat sechele clinice.

Foarte rar s-au observat cazuri de exacerbare a simptomelor artritice.

Foarte rar s-au raportat simptome sugestive ale reacţiilor alergice severe.

În cadrul studiilor clinice la donatorii de CPSP au fost raportate cazuri de cefalee, reacţie considerată a fi cauzată de filgrastim.

În urma administrării G-CSF la donatorii sănătoşi şi la pacienţi au fost raportate cu cazuri frecvente, dar, în general, asimptomatice de splenomegalie şi cazuri foarte rare de ruptură splenică (vezi pct. 4.4).

Din experienţa post-comercializare cu alte medicamente care conţin filgrastim la donatorii sănătoşi , foarte rar au fost raportate reacţii adverse pulmonare (hemoptizie, hemoragie pulmonară, infiltrate pulmonare, dispnee şi hipoxie) (vezi pct. 4.4).

 

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe

Frecvenţă

Reacţie adversă

Tulburări hematologice şi limfatice

Foarte frecvente

Leucocitoză, trombocitopenie

Mai puţin frecvente

Afecţiuni ale splinei

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Frecvente

Concentraţii plasmatice crescute ale fosfatazei alcaline, LDH

 

Mai puţin frecvente

Concentraţii plasmatice crescute ale AST, hiperuricemie

Tulburări ale sistemului nervos

Foarte frecvente

Cefalee

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Foarte frecvente

Durere musculo-scheletică

Mai puţin frecvente

Exacerbarea poliartritei reumatoide

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Mai puţin frecvente

Reacţii alergice severe

 

La pacienţii cu neutropenie cronică severă (NCS)La pacienţii cu NCS au fost raportate reacţii adverse legate de tratamentul cu filgrastim, şi frecvenţa unora dintre acestea tinde să scadă în timp.

Reacţiile adverse cel mai frecvent atribuite tratamentului cu filgrastim au fost durerea osoasă, şi durerea musculo-scheletică generalizată.

Alte reacţii adverse observate includ splenomegalia, care poate fi progresivă la o minoritate de cazuri şi trombocitopenia. La scurt timp după începerea terapiei cu filgrastim, au fost raportate cefalee şi diaree, de obicei, la mai puţin de 10% dintre pacienţi. De asemenea au fost raportate, cazuri de epistaxis şi anemie.

S-au observat creşteri tranzitorii fără simptome clinice ale concentraţiilor plasmatice ale acidului uric, ale lacto-dehidrogenazei şi fosfatazei alcaline. De asemenea, au fost observate scăderi moderate tranzitorii ale glicemiei postprandiale.

Reacţiile adverse posibil legate de tratamentul cu filgrastim şi care au apărut de obicei la <2% din pacienţii cu NCS au fost reacţiile de la locul injectării, cefaleea, hepatomegalia, artralgia, alopecia, osteoporoza şi erupţiile cutanate.

În timpul tratamentului de lungă durată la 2% dintre pacienţii cu NCS a fost raportată vasculităcutanată. Au fost foarte puţine cazuri de proteinurie / hematurie.

 

Tulburări hematologice şi limfatice

Foarte frecvente

Anemie, splenomegalie

Frecvente

Trombocitopenie

 

Mai puţin frecvente

Afecţiuni ale splinei

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Foarte frecvente

Hipoglicemie, Concentraţii plasmatice crescute ale fosfatazei alcaline, LDH, hiperuricemie

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente

Cefalee

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Foarte frecvente

Epistaxis

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente

Diaree

Tulburări hepatobiliare

Frecvente

Hepatomegalie

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente

Alopecie, vasculită cutanată, durere la locul de injectare, erupţie cutanată

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Foarte frecvente

Durere musculo-scheletică

Frecvente

Osteoporoză

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Mai puţin frecvente

Hematurie, proteinurie

 

La pacienţii infectaţi cu HIV În studiile clinice, reacţiile adverse care au fost considerate în mod constant a fi asociate administrării de filgrastim au fost durerile musculo-scheletice, predominant dureri osoase şi mialgii uşoare până la moderate. Incidenţa acestor reacţii a fost similar cu cea raportată la pacienţii cu cancer.

La <3% dintre pacienţii cărora li s-a administrat filgrastim a fost raportată splenomegalia asociată. În toate cazurile de splenomegalia, aceasta a fost uşoară sau moderatăla examenul fizic şi evoluţia clinică a fost benignă; niciun pacient nu a fost diagnosticat cu hipersplenism şi niciun pacient nu a suferit splenectomie. Deoarece splenomegalia este frecventă la pacienţii cu infecţie cu HIV şi este prezentă în grade variate la majoritatea pacienţilor cu SIDA, legătura cu tratamentul cu filgrastim este neclară.

 

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe

Frecvenţă

Reacţie adversă

Tulburări hematologice şi limfatice

Frecvente

Afecţiuni ale splinei

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Foarte frecvente

Durere musculo-scheletică

 

4.9 Supradozaj

Nu s-au stabilit efectele supradozajului cu filgrastim. De obicei, întreruperea tratamentului cu filgrastim determină o scădere cu 50% a neutrofilelor circulante în decurs de 1 până la 2 zile, cu o revenire la nivelul de valori normale în 1 până la 7 zile.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: factori de stimulare a coloniei, codul ATC: L03AA02

Nivestim este un medicament biosimilar. Informaţii detaliate sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA) http://www.ema.europa.eu

G-CSF uman este o glicoproteină care reglează producţia şi eliberarea de neutrofile funcţionale din măduva osoasă. Filgrastim, conţinând r-metHuG-CSF (filgrastim), determină creşteri marcate ale numărului de neutrofile în sângele periferic în decurs de 24 ore, cu creşteri minore ale numărului monocitelor. La unii pacienţi cu neutropenie cronică severă, filgrastim poate determina, de asemenea, o creştere minoră a numărului de eozinofile şi bazofile circulante, comparativ cu numărul iniţial; unii dintre aceşti pacienţi pot prezenta eozinofilie sau bazofilie înainte de tratament. La dozele recomandate, creşterea numărului de neutrofile este dependentă de doză. Neutrofilele produse ca răspuns la filgrastim prezintă funcţii normale sau crescute, fapt demonstrat de testele funcţiei chemotactice şi fagocitare. După terminarea terapiei cu filgrastim, numărul de neutrofile circulante scade cu 50% în decurs de 1 - 2 zile şi revine în limitele normale în 1 – 7 zile.

Utilizarea filgrastimului la pacienţi cărora li se administrează chimioterapie citotoxică duce la reduceri semnificative ale incidenţei, severităţii şi duratei neutropeniei şi a neutropeniei febrile. Tratamentul cu filgrastim reduce semnificativ durata neutropeniei febrile, utilizarea antibioticelor şi spitalizarea dupăchimioterapia de inducţie pentru leucemie mieloidă acută sau terapie mieloablativă urmată de transplant de măduvă osoasă. Incidenţa febrei şi a infecţiilor documentate nu a fost redusă în niciunul din cazuri. Durata febrei nu a fost redusă la pacienţii cărora li s-a efectuat terapie mieloablativă urmatăde transplant de măduvă osoasă.

Utilizarea filgrastimului, fie în monoterapie, fie după chimioterapie, mobilizează celulele progenitoare hematopoietice în sângele periferic. Aceste celulele progenitoare hematopoietice în sângele periferic (CPSP) autologe pot fi recoltate şi infuzate după terapia citotoxică cu doze mari, fie în locul, fie ca supliment al transplantului de măduvă osoasă. Infuzia de CPSP accelerează recuperarea hematopoietică, reducând durata riscului de complicaţii hemoragice şi necesarul de transfuzii de trombocite.

Primitorii de CPSP alogene mobilizate cu filgrastim au prezentat o recuperare hematologicăsemnificativ mai rapidă, ducând la o scădere semnificativă în timp a recuperării trombocitelor, nesusţinută prin transfuzii plachetare, în comparaţie cu transplantul de măduvă osoasă alogenă.

Un studiu european retrospectiv care a evaluat utilizarea G-CSF după transplantul de măduvă osoasăalogenă la pacienţi cu leucemii acute a sugerat o creştere a riscului BGcG (boala grefă contra gazdă), a mortalităţii legate de tratament (MLT) şi a mortalităţii când s-a administrat G-CSF. Într-un studiu internaţional retrospectiv separat, la pacienţi cu leucemie mieloidă acutăşi cronică, nu s-a evidenţiat niciun efect asupra riscului de BGcG, MLT şi de mortalitate. O meta-analiză a studiilor privind transplantul alogen, incluzând rezultatele a nouă studii clinice prospective randomizate, 8 studii retrospective şi un studiu de caz controlat, nu a detectat un efect cu privire la riscurile de BGcG acută, BGcG cronică sau de mortalitate precoce legată de tratament.

 

Riscul relativ (IÎ 95%) de BGcG şi MLT În urma tratamentului cu G-CSF după transplantul de măduvă osoasă

 

 

Publicaţie

Perioada studiului

N

BGcG acută, de gradul II - IV

BGcG cronică

MLT

Meta-analiză (2003)

1986 – 2001a

1198

1,08 (0,87- 1,33)

1,02 (0,82- 1,26)

0,70 (0,38- 1,31)

 

Studiu retrospectiv european (2004)

1992 - 2002b

1789

1,33 (1,08- 1,64)

1,29 (1,02- 1,61)

1,73 (1,30- 2,32)

Studiu retrospectiv internaţional (2006)

1995 - 2000b

2110

1,11 (0,86- 1,42)

1,10 (0,86- 1,39)

1,26 (0,95- 1,67)

 

aAnaliza include studii care implică transplantul de măduvă osoasă (MO) în timpul acestei perioade; unele studii au utilizat GM-CSF

bAnaliza include pacienţi cărora li s-a efectuat transplant de MO în timpul acestei perioade

Utilizarea filgrastimului pentru mobilizarea CPSP la donatorii sănătoşi înainte de transplantul de CPSP alogene, permite recoltarea a ≥ 4 x 106 CD34+ celule/kg corp (GC) primitor, la majoritatea donatorilor, după două leucafereze. La donatorii sănătoşi se administrează o doză de 10 micrograme/kg şi zi subcutanat, timp de 4 -5 zile consecutive.

Utilizarea filgrastimului la pacienţii copii şi adulţi cu neutropenie cronică severă (neutropenie congenitală, ciclicăşi idiopatică, severă) induce o creştere susţinută a numărului absolut de neutrofile în sângele periferic şi o scădere a infecţiilor şi evenimentelor legate de acestea.

Utilizarea filgrastimului la pacienţii infectaţi cu HIV menţine numărul normal de neutrofile pentru a permite administrarea schemei de dozaj corespunzătoare medicamentelor antivirale şi/sau altor tratamente mielosupresive. Nu există dovezi privind faptul că pacienţii infectaţi cu HIV şi trataţi cu filgrastim, prezintă o creştere a replicării HIV.

Similar altor factori de creştere hematopoietici, G-CSF a demonstrat proprietăţi stimulatoare in vitro asupra celulelor endoteliale umane.

Eficacitatea şi siguranţa Nivestim a fost evaluată în cadrul unui studiu clinic controlat, randomizat, de fază III, efectuat la pacienţi cu neoplasm mamar. Nu au existat diferenţe semnificative între Nivestim şi produsul de referinţă cu privire la durata neutropeniei severe şi la incidenţa neutropeniei febrile.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Un studiu randomizat, dublu-orb, controlat cu un comparator activ, cu doză unică, încrucişat, efectuat la 46 de voluntari sănătoşi a arătat că profilul farmacocinetic al Nivestim a fost comparabil cu cel al produsului de referinţă după administrarea subcutanatăşi intravenoasă. Un alt studiu randomizat, dublu-orb, controlat cu un comparator activ, cu doze repetate, încrucişat, efectuat la 50 de voluntari sănătoşi a arătat că profilul farmacocinetic al Nivestim a fost comparabil cu cel al produsului de referinţă după administrarea subcutanată.

Clearance-ul filgrastimului s-a dovedit a urmări primul profil farmacocinetic atât după pentru administrarea subcutanată, cât şi după administrarea intravenoasă. Timpul de înjumătăţire plasmaticăprin eliminare al filgrastim este de aproximativ 3,5 ore, cu o rată de clearance-ului de aproximativ 0,6 ml/ min/ kg. În urma administrării filgrastim în perfuzie continuă pe o perioadă de până la 28 zile la pacienţi în recuperare în urma transplantului autolog de măduvă osoasă nu au existat dovezi de acumulare a medicamentului, iar timpul de înjumătăţire prin eliminare a avut valori comparabile. Există o corelaţie liniară pozitivă între doza şi concentraţia plasmatică de filgrastim, indiferent dacăeste administrat intravenos sau subcutanat. După administrarea subcutanată a dozelor recomandate, concentraţiile plasmatice s-au menţinut peste 10 ng/ml, timp de 8 până la 16 ore. Volumul de distribuţie sanguin este de aproximativ 150 ml/kg.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Nu există date preclinice relevante pentru medic, în plus faţă de datele deja incluse în alte puncte ale Rezumatului caracteristicilor produsului.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Acid acetic glacial Hidroxid de sodiu Sorbitol (E 420) Polisorbat 80 Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Nivestim nu trebuie diluat cu soluţie de clorură de sodiu. Filgrastimul diluat poate fi adsorbit pe materiale din sticlă sau din plastic, cu excepţia cazului în care acesta este diluat în soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%) (vezi pct. 6.6).

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la punctul

6.3 Perioada de valabilitate

30 luni

După diluare: Stabilitatea chimicăşi fizică a soluţiei diluate pentru perfuzie, în timpul utilizării, a fost demonstrată timp de 24 ore, la 2°C - 8°C. Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, condiţiile şi perioada de păstrare în timpul utilizării sunt responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal nu ar trebui să depăşească 24 ore la 2°C - 8°C, cu excepţia cazului în care diluarea a fost efectuată în condiţii aseptice controlate şi validate.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra şi transporta la frigider (2°C - 8°C). A nu se congela. A se păstra seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină. Expunerea accidentală la temperaturi de îngheţare până la 24 de ore nu afectează stabilitatea Nivestim. Seringile preumplute congelate pot fi decongelate şi apoi păstrate la frigider pentru utilizarea ulterioară. În cazul în care expunerea a fost mai mare de 24 de ore sau medicamentul a fost congelat de mai multe ori, Nivestim nu ar trebui să fie utilizat.

În perioada de valabilitate şi în scopul utilizării în ambulatoriu, pacientul poate scoate medicamentul din frigider şi lăsa la temperatura camerei (dar nu peste 25°C), o singură dată pentru maximum 48 ore. La sfârşitul acestei perioade, produsul nu ar trebui să fie pus înapoi în frigider şi ar trebui să fie eliminat.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentelor diluate, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Seringă preumplută (sticlă de tip I) prevăzută cu ac pentru injectare (din oţel inoxidabil) şi cu apărătoare pentru ac, care conţine 0,5 soluţie injectabilă/perfuzabilă. Mărimi de ambalaj de 1, 5 sau 10 seringi preumplute. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Dacă este necesar, Nivestim poate fi diluat cu soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%).

Nu se recomandă niciodată diluarea la o concentraţie finală < 0,2 MU/ml (2 micrograme/ml).

Soluţia trebuie inspectată vizual înainte de utilizare. Trebuie utilizate numai soluţii limpezi, fărăparticule.

Pentru pacienţii cărora li se administrează filgrastim diluat la concentraţii sub < 1,5 MU/ml (15 micrograme/ml) trebuie adăugată albumină serică umană (ASU) până la o concentraţie finală de 2 mg/ml.

Exemplu: La un volum final de injectare de 20 ml, dozele totale de filgrastim mai mici de 30 MU (300 micrograme) trebuie administrate cu 0,2 ml din soluţia de albumină serică umană 20%, adăugată.

Atunci când este diluat cu soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%), filgrastim este compatibil cu sticla şi cu o varietate de materiale plastice, inclusiv policlorură de vinil, poliolefină (un copolimer al polipropilenei şi polietilenei) şi polipropilenă.

Nivestim nu conţine conservanţi. Având în vedere riscul posibil de contaminare microbiană, seringile Nivestim sunt numai de unică folosinţă. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Hospira UK Limited Queensway Royal Leamington Spa Warwickshire CV31 3RW Marea Britanie Tel: +44 (0)1926 820 820 Fax: +44 (0) 1926 821 049

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/10/631/007 EU/1/10/631/008 EU/1/10/631/009

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

08/06/2010

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/ .

ANEXA II

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGICE ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂA. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGICE ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului substanţei biologice active

Hospira Zagreb d.o.o Prilaz Baruna Filipovica 27/D 10000 Zagreb Croatia

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

PLIVA Kraków, S.A. ul. Mogilska 80 31-546 Cracovia Polonia

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul

ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenta

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă, aşa cum este descris în versiunea 5.4 din Modulul 1.8.1 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, existăşi este funcţional înainte de şi pe perioada punerii pe piaţă a medicamentului.

Planul de management al riscului Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piată se angajează să efectueze studiile şi activităţile suplimentare de farmacovigilenţă detaliate în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum s-a convenit în versiunea 4.0 a Planului de management al riscului (PMR) prezentat în Modulul 1.8.2. al Cererii de autorizare de punere pe piaţăşi orice actualizări ulterioare ale PMR convenite de CHMP.

Conform Ghidului CHMP privind Sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, PMR actualizat trebuie depus în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, un PMR actualizat trebuie depus Atunci când se primesc noi informaţii care pot avea impact asupra specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere a riscului În termen de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului) La cererea Agenţiei

ANEXA III ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Nivestim 48 MU/ 0,5 ml soluţie injectabilă/perfuzabilă

Filgrastim

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor pesoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversănemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

Ce este Nivestim şi pentru ce se utilizează

Înainte să utilizaţi Nivestim

Cum să utilizaţi Nivestim

Reacţii adverse posibile

Cum se păstrează Nivestim

Informaţii suplimentare

1. CE ESTE NIVESTIM ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Ce este Nivestim

Nivestim conţine substanţa activă filgrastim. Acesta aparţine unui grup de proteine numite citokine şi este foarte asemănător cu o proteină naturală (factorul de stimulare a coloniilor formatoare de granulocite [G-CSF]) produsă de organismul dumneavoastră. Filgrastim stimulează măduva osoasă(ţesutul în care sunt produse celulele noi ale sângelui) pentru a produce mai multe celule sanguine, în special anumite tipuri de globule albe. Globulele albe sunt importante deoarece acestea ajutăorganismul dumneavoastră să lupte împotriva infecţiilor.

Pentru ce se utilizează Nivestim

Medicul dumneavoastră v-a prescris Nivestim pentru a ajuta organismul să producă mai multe globule albe. Medicul dumneavoastră v-a explica de ce sunteţi tratat cu Nivestim. Nivestim este utilizat în câteva situaţii diferite, şi anume: chimioterapie,  transplant de măduvă osoasă, neutropenie cronică severă(neutropenia este o afecţiune caracterizată printr-un număr foarte scăzut dintr-un anumit tip de globule albe, denumite neutrofile), neutropenie la pacienţii infectaţi cu HIV  mobilizarea celulelor stem din sângele periferic.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI NIVESTIM

Nu utilizaţi Nivestim dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la filgrastim sau la oricare dintre celelalte componente ale Nivestim.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Nivestim:dacă suferiţi de oricare alte boli (în special dacă consideraţi că aveţi vreo infecţie), dacă prezentaţi tuse, febrăşi dificultăţi la respiraţie. Aceastea pot fi determinate de o afecţiune a plămânilor (vezi secţiunea 4 “REACŢII ADVERSE POSIBILE”), dacă suferiţi de siclemie (o afecţiune ereditară a sângelui care afectează globulele roşii), dacă prezentaţi dureri în partea superioară stângă a abdomenului sau la nivelul umărului. Aceastea pot fi consecinţa unei afecţiuni a splinei (vezi secţiunea “REACŢII ADVERSE POSIBILE”).

În timpul tratamentului cu Nivestim este posibil să fie nevoie să efectuaţi analize periodice ale sângelui, pentru a determina numărul de neutrofile şi a altor tipuri de globule albe. Aceste analize îi vor indica medicului dumneavoastră cum decurge tratamentul şi dacă acesta trebuie continuat.

Folosirea altor medicamente

Nu vi se va administra Nivestim cu 24 de ore înainte şi cu 24 ore după tratamentul chimioterapic. Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastrăsau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament. Filgrastim nu a fost testat la femeile gravide. Este important să-i spuneţi medicului dumneavoastrădacă sunteţi gravidă, credeţi că aţi putea fi gravidă sau plănuiţi să rămâneţi gravidă, deoarece medicul dumneavoastră ar putea decide că nu trebuie să folosiţi acest medicament. Filgrastim poate afecta capacitatea dumneavoastră de a rămâne gravidă sau de a păstra sarcina. Nu se cunoaşte dacă filgrastimul trece în laptele matern. De aceea, medicul dumneavoastră poate decide că nu trebuie să utilizaţi acest medicament dacă alăptaţi.

Conducerea vehiculelor si folosirea utilajelor

Filgrastim are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. În cazul în care pacientul prezintă oboseală, se recomandă prudenţă atunci când conduce un vehicul sau foloseşte utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Nivestim

Acest medicament conţine sorbitol (E 420). Dacă vi s-a spus de către medicul dumneavoastră că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide (fructoză), contactaţi-l înainte de a utiliza acest medicament. De asemenea, acest medicament conţine mai puţin de 1 mmol de sodiu (23 mg) pe doza, adică practic “nu conţine sodiu”.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI NIVESTIM

Utilizaţi întotdeauna Nivestim exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Acest medicament este administrat prin injectare fie prin perfuzie intravenoasă (“picurare”), fie prin injectare subcutanată în ţesutul de sub piele. Dacăacest medicament vi se administrează prin injecţie subcutanată, medicul dumneavoastră vă poate sugera să învaţaţi cum să vă administraţi singur injecţiile. Medicul dumneavoastră sau asistenta vor arăta cum să faceţi acest lucru (vezi sfârşitul prospectului referitor la informaţiile legate de autoadministrare). Nu încercaţi să vă faceţi singuri injecţiile dacă nu vi s-au oferit instrucţiuni despre cum să procedaţi. O parte din informaţiile de care aveţi nevoie se găsesc la sfârşitul acestui prospect, dar tratamentul adecvat pentru afecţiunea dumneavoastră necesităo colaborare strânsăşi constantă cu medicul dumneavoastră. Doza de Nivestim de care aveţi nevoie, va depinde de afecţiunea pentru care utilizaţi Nivestim şi de greutatea dumneavoastră.

Nivestim şi neutropenia asociată chimioterapiei

Doza uzuală zilnică pentru adulţi şi copii este de 0,5 milioane unităţi (5 micrograme) per kg corp. De exemplu, dacă greutatea dumneavoastră este de 60 kg, doza dumneavoastră zilnică va fi 30 milioane unităţi (300 micrograme). În general, tratamentul dumneavoastrăva dura aproximativ 14 zile. Totuşi, pentru unele tipuri de afecţiuni, poate fi necesar un tratament mai lung, de până la aproximativ o lună.

Nivestim şi transplantul de măduvă osoasă

Doza uzualăde început este de 1 milioane unităţi (10 micrograme) per kg corp, administrată zilnic prin perfuzie. De exemplu, dacă greutatea dumneavoastră este de 60 kg, doza dumneavoastră zilnicăva fi 60 milioane unităţi (600 micrograme). În general, vi se va administra prima doză de Nivestim la cel puţin 24 de ore după chimioterapie, dar în decurs de 24 de ore de la efectuarea transplantului de măduvă osoasă. Ulterior, medicul dumneavoastră va efectua analize ale sângelui pentru a vă spune cât de bine decurge tratamentul şi cât timp trebuie să dureze.

Nivestim şi neutropenia cronică severă

Doza uzualăde început este cuprinsă între 0,5 milioane unităţi (5 micrograme) şi 1,2 milioane unităţi (12 micrograme) per kg corp, administrată zilnic în doză unică sau în mai multe prize. Ulterior, medicul dumneavoastră va efectua analize ale sângelui pentru a vedea cât de bine decurge tratamentul şi pentru a stabili doza cea mai bună pentru dumneavoastră. Pentru neutropenie este necesar un tratament pe termen lung cu Nivestim.

Nivestim şi neutropenia la pacienţii infectaţi cu HIV

Doza uzualăde început este cuprinsă între 0,1 milioane unităţi (1 microgram) şi 0,4 milioane unităţi (4 micrograme) per kg corp administrată zilnic. Medicul dumneavoastră va efectua analize ale sângelui la intervale regulate de timp pentru a vedea cât de bine decurge tratamentul şi pentru a stabili care este doza necesară pentru dumneavoastră. După ce numărul de globule albe a revenit la valoarea normală, este posibil să se scadă frecvenţa de administrare a dozelor la mai puţin de o dată pe zi. Pentru a menţine o valoare normală a numărului de globule albe din sângele dumneavoastră poate fi necesar tratamentul pe termen lung cu Nivestim.

Nivestim şi transplantul celulelor stem din sângele periferic

Dacă donaţi celule stem pentru dumneavoastră, doza uzuală zilnicăeste de 0,5 milioane unităţi (5 micrograme) până la 1 milion unităţi (10 micrograme) per kg corp. Tratamentul cu Nivestim va dura până la 2 săptămâni. Medicul dumneavoastră va efectua periodic analize ale sângelui pentru a determina cea mai bună perioadă de recoltare a celulelor stem. Dacă sunteţi donator de celule stem pentru o altă persoană, doza uzuală zilnică este de 1 milion unităţi per kg corp. Tratamentul cu Nivestim va dura timp de 4 până la 5 zile.

Dacă aţi utilizat mai mult Nivestim decât trebuie, contactaţi imediat medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Dacă aţi uitat să injectaţi o doza de Nivestim, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul pentru a stabili când trebuie să injectaţi urmatoarea doză. Nu utilizaţi o doza dublă pentru a compensa o injecţie uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Nivestim medicul dumneavoastră vă va spune când puteţi înceta să utilizaţi Nivestim. Este normal să efectuaţi mai multe cure de tratament cu Nivestim.

Dacă aveţi întrebări suplimentare legate de utilizarea acestui medicament, consultaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Nivestim poate provoca reacţii adverse, cu toate că acestea nu apar la toate persoanele.

Au fost raportate reacţii de tip alergic la filgrastim, care includ erupţii trecătoare pe piele, zone în relief la nivelul pielii însoţită de mâncărimi şi anafilaxie (slăbiciune, scăderea tensiunii arteriale, dificultăţi la respiraţie şi umflarea feţei). Dacă credeţi că aveţi acest tip de reacţie, opriţi administrarea Nivestim şi solicitaţi imediat asistenţă medicală.

Au fost raportate creşterea dimensiunilor splinei şi cazuri foarte rare de rupturi ale splinei. Unele cazuri de rupturi ale splinei au avut evoluţie letală. Este important să vă adresaţi imediat medicului dumneavoastră dacă simţiţi durere în partea superioară stângă a abdomenului sau în umărul stâng, deoarece aceastea pot fi determinate de o problemă la nivelul splinei.

De asemenea, este foarte important să îl contactaţi pe medicul dumneavoastră dacă credeţi căputeţi avea o infecţie. O infecţie se poate manifesta în mai multe feluri. Trebuie să urmăriţi dacătemperatura corpului este de 37,8°C sau mai mare, dacă aveţi frisoane sau alte semne de infecţie cumsunt erupţii trecătoare pe piele, dureri în gât, diaree, dureri la nivelul urechii, dificultate sau durere la respiraţie sau tulburări cum sunt tuse sau respiraţie şuierătoare. Aceste simptome pot fi semne ale unor reacţii adverse severe la nivelul plămânilor, de exemplu pneumonie sau sindrom de detresă respiratorie la adulţi, care pot pune viaţa în pericol. Dacă prezentaţi febră sau oricare dintre aceste simptome, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeţi de urgenţă la spital. Dacă aveţi siclemie (anemie falciformă), spuneţi-i medicului dumneavoastră despre aceasta înainte de a începe tratamentul cu Nivestim. La unii dintre pacienţii bolnavi de siclemie şi cărora li s-a administrat filgrastim au apărut cazuri de crize de siclemice.

Frecvenţa reacţiilor adverse posibile enumerate mai jos este definită utilizând următoarea convenţie: Foarte frecvente (afectează mai mult de 1 din 10 persoane) Frecvente (afectează 1 până la 10 persoane din 100 ) Mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 persoane din 1000) Rare (afectează 1 până la 10 persoane din 10000) Foarte rare (afectează mai puţin de 1 persoană din 10000)

Reacţii adverse foarte frecvente

1.      Greaţă sau vărsături

2.      Dureri ale oaselor şi muşchilor

3.      Sângerare la nivelul nasului

4.      Scăderea concentraţiei de glucoză din sânge

5.      Concentraţii crescute ale unor enzime hepatice sau valori modificate ale unor compuşi ai sângelui. Medicul dumneavoastră vă va efectua analize ale sângelui pentru aceşti compuşi

6.      Concentraţie crescutăa acidului uric care poate determina manifestări de gută

Reacţii adverse frecvente

1.      Oboseală

2.      Stare de slăbiciune generalizată

3.      Dureri de cap

4.      Constipaţie sau diaree

5.      Scăderea poftei de mâncare

6.      Inflamaţii şi ulceraţii la nivelul gurii şi mucoasei intestinului

7.      Dureri toracice

8.      Tuse

9.      Durere în gât

10.  Căderea părului

11.  Erupţii trecătoare pe piele

12.  Ficat mărit în dimensiuni

13.  Subţierea oaselor

14.  Durere la nivelul locului de injectare

15.  Inflamaţia vaselor de sânge

16.  Scăderea numărului de trombocite (celulele implicate în coagulare) – fapt care creşte riscul de sângerare şi de apariţie a vânătăilor

Reacţii adverse mai puţin frecvente :Durere nelocalizată, Sânge sau proteine în urină

Reacţii adverse rare :Tulburări la nivelul vaselor de sânge

Reacţiile adverse care pot să apară în cazul în care sunteţi donator de celule stem pentru o altăpersoană:

Reacţii adverse foarte frecvente :durere de cap ,dureri la nivelul oaselor sau muschilor ,modificări ale numărului de globule albe sau trombocite (medicul dumneavoastră vă va monitoriza aceste modificări prin analize ale sângelui)

Reacţii adverse frecvente :concentraţii crescute ale unor enzime hepatice (medicul dumneavoastră va monitoriza acest aspect)

Reacţii adverse mai puţin frecvente

Reacţii alergice severe

1.      Modificări la nivelul splinei

2.      Concentraţie crescutăa acidului uric care poate determina manifestări de gută

3.      Agravarea poliartritei reumatoide existente

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversănemenţionată în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ NIVESTIM

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Nivestim după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe seringa preumplută după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. A se păstra şi transporta la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela. A se păstra seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină. Seringa poate fi scoasă din frigider şi lăsată la temperatura camerei (dar nu peste de 25°C), o singurădată pentru maxim 48 de ore. Nu utilizaţi Nivestim dacă observaţi că soluţia este tulbure sau dacă prezintă particule. Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE  Ce conţine Nivestim

Substanţa activă este filgrastim. Fiecare ml conţine filgrastim 60 milioane unităţi [MU] (600 micrograme) sau 96 milioane unităţi [MU] (960 micrograme).

1.      Nivestim 12 MU/ 0,2 ml soluţie injectabilă/perfuzabilă: fiecare seringă preumplută conţine 12 milioane unitaţi (MU), 120 micrograme de filgrastim în 0,2 ml (echivalent cu 0,6 mg/ml).

2.      Nivestim 30 MU/ 0,5 ml soluţie injectabilă/perfuzabilă: fiecare seringa preumplută conţine 30 milioane unităţi (MU), 300 micrograme de filgrastim în 0,5 ml (echivalent cu 0,6 mg/ml).

3.      Nivestim 48 MU/ 0,5 ml soluţie injectabilă/perfuzabilă: fiecare seringa preumplută conţine 48 milioane unităţi (MU), 480 micrograme de filgrastim în 0,5 ml (echivalent cu 0,96 mg/ml).

Celelalte componente sunt acid acetic (glacial), hidroxid de sodiu, sorbitol E 420, polisorbat 80 şi apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Nivestim şi conţinutul ambalajului

Nivestim este o soluţie limpede, incoloră, injectabilă/perfuzabilă, într-o seringa preumplută din sticlăcu un ac pentru injectare (din oţel inoxidabil) şi cu apărătoare pentru ac. Fiecare ambalaj conţine 1, 5 sau 10 seringi.

Deţinatorul autorizaţiei de punere pe piaţa

Hospira UK Limited Queensway Royal Leamington Spa Warwickshire CV31 3RW Marea Britanie Tel: +44 (0)1926 820 820 Fax: +44 (0)1926 821 041

Fabricant

PLIVA Kraków, S.A. ul. Mogilska 80 31-546 Cracovia Polonia

Pentru mai multe informaţii despre acest medicament, contactaţi reprezentanţa locală al deţinatorului autorizaţiei de punere pe piaţa:

 

België/Belgique/Belgien Hospira Benelux BVBA Tél/Tel: + 32 2 332 03 15

Luxembourg/Luxemburg Hospira Benelux BVBA Tél/Tel: + 32 2 332 03 15

БългарияHospira UK Limited Teл.: + 44 (0) 1926 820820

Magyarország Pharmacenter Hungary Kft. Tel.: + 36-1-209-5927

Česká republika Movianto Česká republika s.r.o Tel: + 420 548 134 400

Malta Hospira UK Limited Tel: + 44 (0) 1926 820820

Danmark Hospira Nordic AB Tlf: + 46 (0)8 672 85 00

Nederland Hospira Benelux BVBA Tel: + 32 2 332 03 15

Deutschland Hospira Deutschland GmbH Tel: + 49 (0) 89 43 77 77 0

Norge Hospira Nordic AB Tlf: + 46 (0)8 672 85 00

 

Eesti Berren Medical, c/o Axellus OÜ Tel: + 372 662 3573

Österreich Astro-Pharma Vertrieb und Handel von pharmazeutischen Produkten GmbH Tel: + 43 (0)1 961 93 13

ΕλλάδαAenorasis S.A. Τηλ: + 30 210 6136332

Polska Zaklady Farmaceutyczne S.A. Tel.: + 481 26178048

España Hospira Productos Farmacéuticos y Hospitalarios S.L. Tel: + 34 914847100

Portugal Hospira Portugal Lda Tel: + 351 214857434

France Hospira France Tél: + 33 (0) 826 300 302

România Hospira UK Limited Tel: + 44 (0) 1926 820820

Ireland Hospira Ireland Limited Tel: + 353 (0) 1 2962102

Slovenija Valentis Pharmaceuticals d.o.0 Tel: + 386 1 2000603

Ísland Hospira Nordic AB Sími: + 46 (0)8 672 85 00

Slovenská republika Hospira UK Limited Tel: + 44 (0) 1926 820820

Italia Hospira Italia Srl Tel: + 39 0812405912

Suomi/Finland Hospira Nordic AB Puh/Tel: + 46 (0)8 672 85 00

ΚύπροςHospira UK Limited Τηλ: + 44 (0) 1926 820820

Sverige Hospira Nordic AB Tel: + 46 (0)8 672 85 00

Latvija Berren Medical, c/o Axellus SIA Tel: + 371 721 1629

United Kingdom Hospira UK Limited Tel: + 44 (0) 1926 820820

Lietuva Berren Medical, c/o Axellus UAB Tel: + 370 5 231 0654

 

 

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA): http://www.ema.europa.eu

Instrucţiuni privind modul de auto-administrare de către pacient

Această secţiune conţine informaţii despre cum să vă efecţuaţi singuri injecţiile cu Nivestim. Este important să nu încercaţi să vă efectuaţi singur injecţia, cu excepţia cazului în care aţi fost special instruit de către medicul dumneavoastrăsau de către asistentă. De asemenea, este important să aruncaţi seringa într-un recipient care nu poate fi perforat. Dacă nu sunteţi sigur despre cum să vă efectuaţi injecţia sau dacă aveţi orice întrebări, cereţi ajutorul medicului dumneavoastră sau asistentei.

Cum îmi administrez Nivestim?

De obicei, Nivestim este administrat o dată pe zi prin injectare în ţesutul situat imediat sub piele. Aceasta este cunoscută sub numele de injecţie subcutanată. Învăţând să vă efectuaţi singuri injecţia, înseamnă că nu va mai trebui să chemaţi asistenta la domiciliu şi nici nu va mai fi nevoie să mergeţi la spital sau la clinică în fiecare zi pentru a vă face injecţia. Va fi nevoie să vă faceţi injecţia la aproximativ aceeaşi oră în fiecare zi. Cele mai potrivite zone pentru a vă face injecţia sunt: partea din faţa a coapselor,abdomenul, cu excepţia zonei din jurul buricului. Este bine să schimbaţi locul de injectare în fiecare zi, pentru a evita riscul apariţiei durerii într-una dintre zone.

Instrumentarul necesar pentru administrare

Pentru a vă face o injecţie subcutanată veţi avea nevoie de următoarele materiale: nouă seringa preumplută de Nivestim,un recipient pentru obiecte ascuţite (recipient care nu poate fi perforat), pentru aruncarea în siguranţă a seringilor utilizate,serveţele antiseptice (dacă vă recomandă medicul dumneavoastră sau asistenta).

Cum pot să îmi administrez injecţia subcutanată cu Nivestim?

Încercaţi să vă auto-injectaţi la aproximativ aceeaşi oră zilnic.

Scoateţi ambalajul de Nivestim din frigider şi lăsaţi-l să ajungă la temperatura camerei (aproximativ 25 °C). Aceasta va dura 15-30 minute. Verificaţi data de pe ambalaj pentru a asigura cămedicamentul nu a depăşit data de expirare. Asiguraţi-vă că aveţi în apropiere recipientul pentru obiecte ascuţite. Găsiţi un loc confortabil, bine luminat pentru a vă face injecţia şi verificaţi doza ce v-a fost prescrisă. Spălaţi-vă bine pe mâini cu apăşi săpun. Scoateţi seringa din ambalajul de aluminiu şi verificaţi dacă soluţia este limpede, incolora şi practic lipsită de particule vizibile. Nu utilizaţi Nivestim dacă lichidul prezintă particule care plutesc în interior sau dacă acesta a curs din seringa. Ţineţi seringa cu acul îndreptat în sus. Îndepărtaţi capacul de protecţie al acului şi scoateţi aerul din seringa şi din ac prin apăsarea uşoară a pistonului în sus. Seringa este acum pregătită pentru utilizare. Stabiliţi locul de injectare al Nivestim – un loc fie pe partea din faţă a abdomenului fie în partea din faţă a coapselor. Alegeţi de fiecare dată un alt loc pentru injectare. Nu alegeţi o zonă care este sensibilă, roşie, învineţită sau lezată. Dacă asistenta sau medicul dumneavoastră recomandă, curăţaţi porţiunea de piele cu un şerveţel antiseptic. Ridicaţi cu degetele o porţiune mare de piele, având grijă să nu atingeţi zona pe care aţi curăţat-o. Cu cealaltă mână, introduceţi acul la un unghi de aproximativ 45 de grade. Trageţi usor pistonul înapoi pentru a verifica dacă în seringă apare sânge. Dacă observaţi sânge în seringă, scoateţi acul şi reintroduceţi-l în alt loc. Împingeţi uşor pistonul pânăcând întregul conţinut al seringii a fost golit. După injectarea soluţiei scoateţi acul din piele. Asiguraţi-vă că apărătoarea pentru ac acoperă acul conform instrucţiunilor de mai jos pentru o apărătoare activăpentru ac sau o apărătoare pasivă pentru ac. Aruncaţi seringa într-un recipient pentru obiecte ascuţite. Nu încercaţi să puneţi capacul de protecţie.

Nu uitaţi

Mulţi oameni pot învăţa să îşi facă singuri o injecţie subcutanată, dar dacă întâmpinaţi o serie de dificultăţi, vă rugăm să solicitaţi cu încredere ajutorul şi sfatul medicului dumneavoastră sau pe cel al asistentei.

Utilizarea unei apărători de siguranţă active pentru ac pentru Nivestim 12 MU/ 0,2 ml soluţie injectabilă / perfuzabilă

Seringa preumplută are ataşată o apărătoare de siguranţă pentru ac, pentru a proteja împotriva rănilor pe care le poate provoca acul prin înţepare. Când manipulaţi seringa preumplută, ţineţi mâinile mai jos de ac.

Efectuaţi injectarea folosind tehnica descrisă mai sus.

După ce finalizaţi injectarea, împingeţi apărătoarea de siguranţă până când acul este complet acoperit (dispozitivul va face ‘click’). Utilizarea unei apărători de siguranţă pasive pentru ac pentru Nivestim 30 MU/ 0,5 ml soluţie injectabilă / perfuzabilă si pentru Nivestim 48 MU/ 0,5 ml soluţie injectabilă/ perfuzabilăSeringa preumplută are ataşată o apărătoare de siguranţă pentru ac, pentru a proteja împotriva rănilor pe care le poate provoca acul prin înţepare. Când manipulaţi seringa preumplută, ţineţi mâinile mai jos de ac.

Efectuaţi injectarea folosind tehnica descrisă mai sus.

Apăsaţi pistonul, în timp ce prindeţi flanşa de deget, până când întreaga doză este administrată. Apărătoarea de siguranţă pasivă pentru ac NU se va activa, cu excepţia cazului  Scoateţi acul din piele, apoi daţi drumul pistonului şi permiteţi seringii să se deplaseze .Nu lăsaţi seringile folosite la îndemâna şi vederea copiilor. Nu aruncaţi NICIODATĂ seringile folosite în coşul obişnuit pentru deşeuri menajere.

URMĂTOARELE INFORMAŢII SUNT DESTINATE NUMAI MEDICILOR ŞI PROFESIONIŞTILOR DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

Nivestim nu conţine conservanţi. Având în vedere riscul posibil de contaminare microbiană, seringile de Nivestim sunt numai de unică folosinţă.

Expunerea accidentală la temperaturi de îngheţare până la 24 de ore nu afectează stabilitatea Nivestim. Seringile preumplute congelate pot fi decongelate şi apoi păstrate la frigider pentru o utilizare ulterioară. În cazul în care expunerea a fost mai mare de 24 de ore sau congelate de mai multe ori, Nivestim nu ar trebui să fie utilizat.

Nivestim nu trebuie diluat cu soluţie de clorură de sodiu. Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate mai jos. Filgrastimul diluat poate fi adsorbit pe sticlăşi materiale plastice, cu excepţia cazului când este diluat după cum se menţionează mai jos.

Dacă este necesar, Nivestim poate fi diluat cu soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%). Nu se recomandă niciodată diluarea la o concentraţie finală mai mică de 0,2 MU (2 micrograme) pe ml. Soluţia trebuie examinată vizual înainte de a fi utilizată. Trebuie utilizate doar soluţiile limpezi, fărăparticule. Pentru pacienţii cărora li se administrează filgrastim diluat la concentraţii sub 1,5 MU (15 micrograme) pe ml, trebuie adăugată albumină serică umană (ASU) până la o concentraţie finală de 2 mg/ml.

De exemplu: La un volum final de injectare de 20 ml, dozele totale de filgrastim mai mici de 30 MU (300 micrograme) trebuie administrate cu 0,2 ml soluţie de albumină serică umană 200 mg/ml (20%), adăugată. Atunci când se diluează cu soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%), Nivestim este compatibil cu sticla şi cu o varietate de materiale plastice, inclusiv PVC, poliolefină (un co-polimer al polipropilenei şi polietilenei) şi polipropilenă.

După diluare: Stabilitatea chimicăşi fizică în timpul utilizării a soluţieiperfuzabile diluate a fost demonstrată pentru o perioadă de 24 de ore, la 2 °C - 8 °C. Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, perioadele şi condiţiile de păstrare în timpul utilizării sunt responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal nu trebuie să depăşească 24 de ore, la 2 °C - 8 °C, cu excepţia cazului în care diluarea a avut loc în condiţii aseptice controlate şi validate.

 

 

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.