CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

VOTRIENT 400 mg
 
Denumire VOTRIENT 400 mg
Descriere Votrient este indicat ca primă linie de tratament în carcinomul renal (CRC) în stadiu avansat şi la pacienţii la care s-a administrat anterior terapie cu citokine pentru boala în stadiu avansat.

Denumire comuna internationala PAZOPANIB
Actiune terapeutica ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 400 mg
Ambalaj Cutie cu flacon din PEID x 30 compr. film.
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC L01XE11
Firma - Tara producatoare GLAXO OPERATIONS UK LTD. - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata GLAXO GROUP LIMITED - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre VOTRIENT 400 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> alina (vizitator) : cat costa acest medicament?va multumesc
Prospect si alte informatii despre VOTRIENT 400 mg, comprimate filmate       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Votrient 400 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine 400 mg pazopanib (sub formă de clorhidrat de pazopanib).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat.

Comprimat filmat sub formă de capsulă, de culoare albă, marcat cu GS UHL pe una din feţe.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Votrient este indicat ca primă linie de tratament în carcinomul renal (CRC) în stadiu avansat şi la pacienţii la care s-a administrat anterior terapie cu citokine pentru boala în stadiu avansat.

Tratamentul cu Votrient trebuie iniţiat doar de către medici cu experienţă în administrarea medicamentelor antineoplazice.

Adulţi

Doza recomandată de pazopanib este de 800 mg o dată pe zi.

Modificări ale dozei

Modificarea dozei se face progresiv, cu creşteri de câte 200 mg în funcţie de tolerabilitatea individuală, pentru a controla reacţiile adverse. Doza de pazopanib nu trebuie să depăşească 800 mg.

Copii şi adolescenţi

Nu se recomandă utilizarea pazopanib la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani, din cauza datelor insuficiente privind siguranţa şi eficacitatea.

Vârstnici

Există date limitate privind utilizarea pazopanib la pacienţii cu vârsta de 65 de ani şi peste. În general, în studiile cu pazopanib efectuate la pacienţi cu CRC, nu au fost observate diferenţe semnificative clinic privind siguranţa administrării pazopanib la pacienţii cu vârsta de cel puţin 65 de ani comparativ cu pacienţii mai tineri. Din experienţa clinică nu s-au identificat diferenţe între răspunsurile pacienţilor vârstnici şi ale celor mai tineri, însă nu poate fi exclusă o sensibilitate mai mare la unii pacienţi mai vârstnici.

Insuficienţă renală

Este puţin probabil ca insuficienţa renală să aibă un efect relevant din punct de vedere clinic asupra farmacocineticii pazopanib, dată fiind excreţia renală redusă a pazopanib şi a metaboliţilor acestuia (vezi pct. 5.2). Prin urmare, nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu clearance al creatininei peste 30 ml/min. Se recomandă precauţie la pacienţii cu clearance al creatininei sub 30 ml/min, întrucât nu există experienţă privind utilizarea pazopanib la această grupă specială de pacienţi.

Insuficienţă hepatică

Siguranţa şi farmacocinetica pazopanib la pacienţii cu insuficienţă hepatică nu au fost complet stabilite (vezi pct. 4.4). Recomandările de dozaj la pacienţii cu insuficienţă hepatică se bazează pe studiile de farmacocinetică pentru pazopanib la pacienţii cu diferite grade de insuficienţă hepatică (vezi pct. 5.2). Administrarea pazopanib la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată trebuie făcută cu precauţie şi sub monitorizare atentă, din cauza expunerii potenţial crescute la medicament. Se recomandă ca pacienţii cu modificări uşoare ale parametrilor hepatici (definite fie ca valori normale ale bilirubinei şi orice creştere a valorilor alaninaminotransferazei (ALT), fie ca o creştere a valorilor bilirubinei (>35% pentru bilirubina directă) de până la 1,5 ori limita superioară a valorilor normale (LSN) independent de valorile ALT) să fie trataţi iniţial cu pazopanib 800 mg o dată pe zi. La pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată (definită ca o creştere a bilirubinei de 1,5 ori până la 3 ori LSN independent de valorile ALT) se recomandă o doză redusă de pazopanib, de 200 mg o dată pe zi (vezi pct. 5.2).

Pazopanib este contraindicat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (vezi pct. 4.3).

Mod de administrare

Pazopanib trebuie administrat fără alimente, cu cel puţin o oră înainte de masă sau la cel puţin două ore după masă (vezi pct. 5.2). Comprimatele filmate de Votrient trebuie înghiţite întregi, cu apă, şi nu trebuie sfărâmate sau mestecate (vezi pct. 5.2).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare din excipienţi.

Insuficienţă hepatică severă.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Efecte hepatice

În cursul administrării pazopanib au fost raportate cazuri de insuficienţă hepatică (incluzând decese). Siguranţa şi farmacocinetica pazopanib nu sunt pe deplin cunoscute la pacienţii cu insuficienţă hepatică preexistentă. Administrarea pazopanib la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată se va face cu precauţie şi sub monitorizare atentă. Se recomandă ca pacienţii cu modificări uşoare ale parametrilor hepatici să fie trataţi iniţial cu pazopanib 800 mg o dată pe zi.La pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată se recomandă o doză redusă de pazopanib, de 200 mg o dată pe zi (vezi pct. 4.2). Pazopanib este contraindicat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (vezi pct. 4.3).

În studiile clinice cu pazopanib, au fost observate creşteri ale valorilor serice ale transaminazelor (ALT, AST) şi ale bilirubinemiei (vezi pct. 4.8). În majoritatea cazurilor, au fost raportate creşteri izolate ale valorilor serice ale ALT şi AST, care nu au fost însoţite de creşteri concomitente ale concentraţiilor plasmatice ale fosfatazei alcaline sau bilirubinei.

Trebuie efectuate teste hepatice serice înaintea iniţierii tratamentului cu pazopanib şi la interval de cel puţin 4 săptămâni în primele 4 luni de tratament, precum şi în situaţiile în care există indicaţii clinice. Monitorizarea periodică trebuie continuată şi după această perioadă.

Hipertensiune arterială

În studiile clinice cu pazopanib, au apărut cazuri de hipertensiune arterială incluzând episoade hipertensive simptomatice recent diagnosticate (crize hipertensive). Tensiunea arterială trebuie să fie bine controlată înainte de iniţierea tratamentului cu pazopanib. Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru hipertensiune arterială şi trataţi de la caz la caz cu terapie antihipertensivă standard (vezi pct. 4.8). Valori crescute ale tensiunii arteriale (tensiune sistolică ≥ 150 sau tensiune diastolică ≥ 100 mm Hg) au apărut precoce în cursul tratamentului (39 % dintre cazuri au apărut până la Ziua 9 şi 88% dintre cazuri au apărut în primele 18 săptămâni). În caz de hipertensiune arterială persistentă, în ciuda administrării concomitente a terapiei antihipertensive, doza de pazopanib poate fi redusă (vezi pct. 4.2). Tratamentul cu pazopanib trebuie întrerupt dacă există semne care indică valori persistent crescute ale tensiunii arteriale (140/90 mm Hg) sau dacă hipertensiunea arterială este severă şi persistă în ciuda terapiei antihipertensive şi a reducerii dozei de pazopanib.

Prelungirea intervalului QT şi torsada vârfurilor

În studiile clinice cu pazopanib, au apărut cazuri de prelungire a intervalului QT şi torsadă a vârfurilor (vezi pct. 4.8). Pazopanib trebuie administrat cu prudenţă la pacienţii cu interval QT prelungit preexistent, la pacienţii care utilizează antiaritmice sau alte medicamente care pot prelungi intervalul QT, precum şi la pacienţii cu boală cardiacă relevantă, preexistentă. La iniţierea tratamentului cu pazopanib şi periodic după aceea se recomandă monitorizarea electrocardiogramelor şi menţinerea concentaţiilor plasmatice ale electroliţilor (de exemeplu calciu, magneziu, potasiu) în limitele valorilor normale.

Evenimente trombotice arteriale

În studiile clinice cu pazopanib, au fost observate cazuri de infarct miocardic, accident vascular cerebral ischemic şi accident vascular cerebral ischemic tranzitoriu (vezi pct. 4.8). Pazopanib trebuie administrat cu prudenţă pacienţilor care au risc crescut pentru oricare dintre aceste evenimente. Decizia terapeutică trebuie stabilită în funcţie de evaluarea raportului beneficiu/risc al fiecărui pacient.

Evenimente hemoragice

În studiile clinice cu pazopanib au fost raportate evenimente hemoragice (vezi pct. 4.8). Pazopanib nu este recomandat la pacienţii care au antecedente de hemoptizie, hemoragie cerebrală sau hemoragie gastrointestinală semnificativă din punct de vedere clinic, în ultimele 6 luni. Pazopanib trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii cu risc de hemoragie semnificativ crescut.

Perforaţii şi fistule gastrointestinale

În studiile clinice cu pazopanib, au existat cazuri de perforaţii sau fistule GI (vezi pct. 4.8). Pazopanib trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii cu risc de perforaţii sau fistule GI.

Vindecare a leziunilor

Nu s-au realizat studii formale privind efectul pazopanib asupra vindecării leziunilor. Întrucât inhibitorii factorului de creştere a endoteliului vascular (VEGF) pot afecta procesul de vindecare a leziunilor, tratamentul cu pazopanib trebuie întrerupt cu cel puţin 7 zile înaintea unei intervenţii chirurgicale planificate. Decizia de reluare a tratamentului cu pazopanib după intervenţia chirurgicală se va baza pe evaluarea clinică a vindecării corespunzătoare a leziunilor. Pazopanib trebuie întrerupt la pacienţii cu plăgi dehiscente.

Insuficienţă cardiacă

Siguranţa şi farmacocinetica pazopanib la pacienţii cu insuficienţă cardiacă moderată până la severă nu a fost studiată.

Hipotiroidism

În studiile clinice cu pazopanib, au existat cazuri de hipotiroidism (vezi pct. 4.8). Se recomandă efectuarea unor teste de laborator ale funcţiei tiroidiene înainte de iniţierea tratamentului, iar pacienţii cu hipotiroidism trebuie trataţi conform practicilor medicale standard, înainte de instituirea tratamentului cu pazopanib. În cursul tratamentului cu pazopanib, toţi pacienţii trebuie supravegheaţi atent, în vederea depistării semnelor şi simptomelor de disfuncţie tiroidiană. Se recomandă monitorizarea paraclinică periodică a funcţiei tiroidiene şi abordarea unor măsuri terapeutice, în conformitate cu practicile medicale standard.

Proteinurie

În studiile clinice cu pazopanib, au fost raportate cazuri de proteinurie. Se recomandă efectuarea sumarului de urină, la iniţierea tratamentului şi ulterior periodic, iar pacienţii trebuie monitorizaţi pentru a depista agravarea proteinuriei. Pazopanib trebuie întrerupt dacă pacientul dezvoltă proteinurie de Gradul 4.

Sarcină

Studiile pre-clinice efectuate la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Dacă pazopanib este utilizat în timpul sarcinii sau dacă pacienta rămâne gravidă în timp ce se află sub tratament cu pazopanib, riscul potenţial asupra fătului trebuie explicat pacientei. Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie sfătuite să utilizeze măsuri contraceptive sigure în timpul tratamentului cu pazopanib (vezi pct. 4.6).

Interacţiuni

Tratamentul concomitent cu inhibitori puternici ai CYP3A4, ai glicoproteinei P (P-gp) sau ai proteinei de rezistenţă la cancerul de sân (BCRP) trebuie evitat, din cauza riscului de expunere crescută la pazopanib (vezi pct. 4.5). În cazul administrării concomitente, se va lua în considerare alegerea unor medicamente alternative, fără sau cu potenţial minim de inhibare a CYP3A4, P-gp sau BCRP.

Tratamentul concomitent cu inductori ai CYP3A4 trebuie evitat, din cauza riscului de expunere scăzută la pazopanib (vezi pct. 4.5).

Administrarea concomitentă de pazopanib şi substrate pentru uridin difosfat glucuronil-transferaza 1A1 (UGT1A1) (de exemplu irinotecan) se va realiza cu prudenţă, întrucât pazopanib este un inhibitor al UGT1A1.

Sucul de grapefruit trebuie evitat în timpul tratamentului cu pazopanib (vezi pct. 4.5).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Efectele altor medicamente asupra pazopanib

Studiile in vitro au sugerat că metabolizarea pe calea oxidativă a pazopanib la nivelul microzomilor hepatici umani este mediată în principal de CYP3A4, contribuţiile CYP1A2 şi CYP2C8 fiind minore. Drept urmare, inhibitorii şi inductorii CYP3A4 pot influenţa metabolizarea pazopanib.

Inhibitorii CYP3A4, P-gp, BCRP: pazopanib este un substrat pentru CYP3A4, P-gp şi BCRP.

Administrarea pazobanib concomitent cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (de exemplu, ketoconazol, itraconazol, claritromicină, atazanavir, indinavir, nefazodonă, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telitromicină, voriconazol) poate creşte concentraţiile plasmatice ale pazopanib. Sucul de grapefruit conţine un inhibitor al CYP3A4 şi, de asemenea, poate creşte concentraţiile plasmatice ale pazopanib.

Administrarea concomitentă a 1500 mg lapatinib (substrat pentru şi inhibitor slab al CYP3A4 şi P-gp şi inhibitor puternic al BCRP) cu 800 mg pazopanib a determinat o creştere cu aproximativ 50până la 60% a valorilor ASC(0-24) medii şi Cmax pentru pazopanib, comparativ cu administrarea în monoterapie a 800 mg pazopanib. Inhibarea P-gp şi/sau a BCRP indusă de către lapatinib a contribuit, probabil, la expunerea crescută la pazopanib.

La voluntarii sănătoşi, administrarea concomitentă a unei doze unice de pazopanib sub formă de picături oftalmice (la o doză mică de 400 µg (80 µl din 5 mg/ml)) cu un inhibitor puternic al CYP3A4 şi al P-gp, şi anume ketoconazol, a determinat creşterea de 2,2 ori şi de 1,5 ori a valorilor ASC(0-t) medii respectiv, Cmax. Inhibarea P-gp şi/sau a BCRP de către ketoconazol a contribuit, probabil, la expunerea crescută la pazopanib. În prezent, nu se pot formula recomandări de dozare, nici pentru inhibitorii puternici specifici ai CYP3A4, nici pentru ketoconazol.

Administrarea concomitentă de pazopanib cu un inhibitor al CYP3A4, P-gp şi BCRP, cum este lapatinib, va determina o creştere a concentraţiilor plasmatice de pazopanib. Administrarea concomitentă de inhibitori puternici ai P-gp sau BCRP poate, de asemenea, influenţa expunerea la pazopanib şi distribuţia acestuia, incluzând distribuţia la nivelul sistemului nervos central (SNC).

Aşadar, asocierea cu inhibitori puternici ai CYP3A4, P-gp sau BCRP trebuie evitată, sau în cazul administrării concomitente, se recomandă alegerea unui medicament alternativ, fără sau cu potenţial minim de inhibare a CYP3A4, P-gp sau BCRP.

Inductorii CYP3A4, P-gp, BCRP: inductorii CYP3A4, cum este rifampicina, pot scădea concentraţiile plasmatice de pazopanib. Administrarea concomitentă a pazopanib cu inductori puternici ai P-gp sau BCRP poate influenţa expunerea la pazopanib şi distribuţia acestuia, incluzând distribuţia la nivelul SNC. În cazul administrării concomitente, se recomandă alegerea unui medicament alternativ, fără sau cu potenţial minim de inducţie enzimatică sau a transportorilor.

Efectele pazopanib asupra altor medicamente

Studiile in vitro efectuate pe microzomi hepatici umani au demonstrat că pazopanib inhibă enzimele CYP 1A2, 3A4, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19 şi 2E1. La om, inducţia potenţială a CYP3A4 uman a fost demonstrată printr-o metodă PXR in vitro. Studiile de farmacologie clinică, în cadrul cărora s-a administrat o doză de pazopanib de 800 mg o dată pe zi, au demonstrat că pazopanib nu are un efect relevant din punct de vedere clinic asupra farmacocineticii cafeinei (substrat standard pentru CYP1A2), warfarinei (substrat standard pentru CYP2C9) sau omeprazolului (substrat standard pentru CYP2C19) la pacienţii cu neoplasm. Pazopanib a determinat o creştere de aproximativ 30% ale ASC medii şi Cmax ale midazolamului (substrat standard pentru CYP3A4) şi creşteri de 33% până la 64% ale raportului dintre concentraţiile dextrometrofan şi dextrofan din urină, după administrarea orală a dextrometorfanului (substrat standard pentru CYP2D6). Administrarea de pazopanib în doză de 800 mg o dată pe zi concomitent cu paclitaxel în doză de 80 mg/m2 (substrat pentru CYP3A4 şi CYP2C8) o dată pe săptămână a determinat o creştere medie de 25% a ASC, respectiv o creştere medie de 31% a Cmax ale paclitaxelului.

Pe baza CI50 in vitro şi a valorilor plasmatice in vivo ale Cmax, metaboliţii pazopanib GSK1268992 şi GSK1268997 pot contribui la efectul inhibitor net al pazopanibului asupra BCRP. Mai mult, nu poate fi exclusă inhibarea BCRP şi P-gp de către pazopanib la nivelul tractului gastrointestinal. Se recomandă prudenţă în cazul administrării concomitente a pazopanib cu alte substrate ale BCRP şi P-gp administrate oral.

In vitro, pazopanib a inihibat polipeptidul uman transportor al anionilor organici (organic anion transporting polypeptide, OATP1B1). Nu poate fi exclusă posibilitatea ca pazopanib să influenţeze farmacocinetica substratelor OATP1B1 (de exemplu, rosuvastatina).

Efecte ale alimentelor asupra pazopanib

Administrarea pazopanib cu alimente bogate sau sărace în grăsimi determină creşterea de aproximativ 2 ori a ASC şi Cmax. Drept urmare, pazopanib trebuie administrat cu cel puţin 1 oră înainte de sau la 2 ore după masă.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date adecvate privind utilizarea pazopanib la gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om nu este cunoscut.

Pazopanib nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazului în care starea clinică a femeii impune tratamentul cu pazopanib. Dacă pazopanib este utilizat în timpul sarcinii sau dacă pacienta rămâne gravidă în timp ce se află sub tratament cu pazopanib, riscul potenţial pentru făt trebuie explicat pacientei.

Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie sfătuite să utilizeze măsuri contraceptive sigure şi să evite să rămână gravide în timpul tratamentului cu pazopanib.

Alăptarea

Siguranţa utilizării pazopanib în timpul alăptării nu este cunoscută. Nu se cunoaşte dacă pazopanib se excretă în laptele uman. Nu există date cu privire la excreţia pazopanib în lapte la animale. Un risc pentru sugar nu poate fi exclus. Alăptarea trebuie întreruptă în timpul tratamentului cu pazopanib.

Fertilitatea

Studiile la animale indică faptul că fertilitatea masculină şi feminină pot fi influenţate de tratamentul cu pazopanib (vezi pct. 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au realizat studii cu privire la efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Pe baza proprietăţilor farmacologice ale pazopanib, nu se poate anticipa un efect negativ asupra acestor tipuri de activităţi. Starea clinică a pacientului şi profilul reacţiilor adverse la pazopanib trebuie luate în considerare atunci când se evaluează capacitatea pacientului de a desfăşura activităţi care necesită judecată, abilităţi motorii sau cognitive. Pacienţii trebuie să evite conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor dacă se simt ameţiţi, obosiţi sau slăbiţi.

4.8 Reacţii adverse

Datele cumulate din studiul pivot efectuat la pacienţi cu CRC (VEG105192, n=290), studiul de extensie (VEG107769, n=71) şi studiul de suport de Fază II (VEG102616, n=225) au fost analizate în cadrul evaluării globale a siguranţei şi tolerabilităţii pazopanib (n total =586) la subiecţi cu CRC (vezi pct. 5.1).

Cele mai importante reacţii adverse grave au fost accidentul vascular cerebral ischemic tranzitoriu, accidentul vascular cerebral ischemic, ischemia miocardică, disfuncţia cardiacă, perforaţiile şi fistulele gastrointestinale, prelungirea intervalului QT şi hemoragiile pulmonare, gastrointestinale şi cerebrale, toate reacţiile adverse fiind raportate de < 1 % dintre pacienţii trataţi.

Evenimentele letale care au fost considerate a fi probabil corelate cu pazopanib au inclus hemoragii gastrointestinale, hemoragii pulmonare/hemoptizie, funcţie hepatică anormală, perforaţie intestinală şi accident vascular cerebral ischemic.

Cele mai frecvente reacţii adverse (care au apărut la cel puţin 10% dintre pacienţi), de orice grad, au inclus: diaree, modificarea culorii părului, hipertensiune arterială, greaţă, fatigabilitate, anorexie, vărsături, disgeuzie, creştere a valorii serice a alaninaminotransferazei şi creştere a valorii serice a aspartat aminotransferazei.

Reacţiile adverse induse de tratament, de toate gradele, care au fost raportate la pacienţii cu CRC sunt prezentate mai jos conform clasificării MedDRA pe aparate, sisteme şi organe, în funcţie de frecvenţă şi grad de severitate. Următoarea convenţie a fost utilizată pentru clasificarea frecvenţei:

Foarte frecvente ≥ 1/10

Frecvente ≥ 1/100 şi < 1/10

Mai puţin frecvente ≥ 1/1000 şi < 1/100

Rare ≥ 1/10000 şi < 1/1000

Foarte rare < 1/10000

Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

Categoriile au fost delimitate pe baza frecvenţelor absolute din datele provenind din studii clinice. În cadrul fiecărei clase a clasificării pe aparate, sisteme şi organe, reacţiile adverse cu aceeaşi frecvenţă sunt prezentate în ordine descrescătoare din punct de vedere al severităţii.

Tabelul 1: Reacţiile adverse induse de tratament raportate în studiile CRC (n=586)

 

Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe

Frecvenţă

(toate gradele)

Reacţii adverse

Toate gradele n (%)

Gradul 3 n (%)

Gradul 4n (%)

Tulburări hematologice şi limfatice

Frecvente

Trombocitopenie

25 (4 %)

3 (< 1 %)

3 (< 1 %)

Frecvente

Neutropenie

17 (3 %)

4 (< 1 %)

2 (< 1 %)

Frecvente

Leucopenie

14 (2 %)

1 (< 1 %)

0

Tulburări endocrine

Frecvente

Hipotiroidism

23 (4 %)

0

0

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Foarte frecvente

Scăderea apetitului alimentare

122 (21 %)

6 (1 %)

0

Mai puţin frecvente

Hipofosfatemie

4 (< 1 %)

2 (< 1 %)

0

Mai puţin frecvente

Hipomagneziemie

3 (< 1 %)

0

0

Tulburări ale sistemului nervos

Foarte frecvente

Disgeuziec

92 (16 %)

0

0

Frecvente

Cefalee

41 (7 %)

0

0

Frecvente

Ameţeli

19 (3 %)

0

1 (< 1 %)

Frecvente

Letargie

12 (2 %)

1 (< 1 %)

0

Frecvente

Parestezii

12 (2 %)

2 (< 1 %)

0

Mai puţin frecvente

Neuropatie senzitivă periferică

5 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Hipoestezie

4 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Accident vascular cerebral ischemic tranzitoriu

3 (< 1 %)

2 (< 1 %)

0

Mai puţin frecvente

Accident vascular cerebral

1 (< 1 %)

0

1 (< 1 %)

Mai puţin frecvente

Accident vascular cerebral ischemic

1 (< 1 %)

0

0

Tulburări oculare

Mai puţin frecvente

Decolorare a genelor

3 (< 1 %)

0

0

Tulburări cardiace

Mai puţin frecvente

Bradicardie

3 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Disfuncţie cardiacă

4 (< 1 %)

1 (< 1 %)

1 (< 1 %)

Mai puţin frecvente

Infarct miocardic

2 (< 1 %)

0

2 (< 1 %)

Mai puţin frecvente

Ischemie miocardică

1 (< 1 %)

1 (< 1 %)

0

Tulburări vasculare

Foarte frecvente

Hipertensiune arterială

225 (38 %)

34 (6 %)

0

Frecvente

Bufeuri

11 (2 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Eritem facial

5 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Sângerări

1 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Puseu de hipertensiune arterială

1 (< 1 %)

0

1 (< 1 %)

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Frecvente

Epistaxis

16 (3 %)

0

0

Frecvente

Disfonie

15 (3 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Embolism pulmonar

4 (< 1 %)

1 (< 1 %)

3 (< 1 %)

Mai puţin frecvente

Hemoptizie

3 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Hemoragie pulmonară

1 (< 1 %)

0

0

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente

Diaree

286 (49 %)

19 (3 %)

2 (< 1 %)

Foarte frecvente

Greaţă

161 (27 %)

3 (< 1 %)

0

Foarte frecvente

Vărsături

89 (15 %)

7 (1 %)

1 (< 1 %)

Foarte frecvente

Durere abdominalăa

60 (10 %)

8 (1 %)

0

Frecvente

Dispepsie

24 (4 %)

2 (< 1 %)

0

Frecvente

Stomatită

24 (4 %)

0

0

Frecvente

Flatulenţă

20 (3 %)

0

0

Frecvente

Distensie abdominală

15 (3 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Ulceraţii la nivelul cavităţii bucale

4 (< 1 %)

1 (< 1 %)

0

Mai puţin frecvente

Accelerare a tranzitului intestinal

3 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Hemoragie gastro-intestinală

3 (< 1 %)

1 (< 1 %)

0

Mai puţin frecvente

Hemoragie rectală

3 (< 1 %)

1 (< 1 %)

0

Mai puţin frecvente

Perforaţie a colonului

2 (< 1 %)

1 (< 1 %)

0

Mai puţin frecvente

Hemoragie a cavităţii bucale

2 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Fistule enterocutanate

1 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Hematemeză

1 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Hematochezie

1 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Sângerare hemoroidală

1 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Perforaţie a ileonului

1 (< 1 %)

0

1 (< 1 %)

Mai puţin frecvente

Melenă

1 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Hemoragie esofagiană

1 (< 1 %)

0

1 (< 1 %)

Mai puţin frecvente

Pancreatită

1 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Peritonită

1 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Hemoragie retroperitoneală

1 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Hemoragie digestivă superioară

1 (< 1 %)

0

0

Tulburări hepatobiliare

Frecvente

Funcţie hepatică anormală

20 (3 %)

6 (1 %)

0

Frecvente

Hiperbilirubinemie

18 (3 %)

2 (< 1 %)

1 (< 1 %)

Mai puţin frecvente

Hepatotoxicitate

5 (< 1 %)

3 (< 1 %)

0

Mai puţin frecvente

Icter

2 (< 1 %)

1 (< 1 %)

0

Mai puţin frecvente

Insuficienţă hepatică

1 (< 1 %)

0

1 (< 1 %)

Mai puţin frecvente

Hepatită

1 (< 1 %)

1 (< 1 %)

0

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Foarte frecvente

Modificarea culorii părului

231 (39 %)

1 (< 1 %)

0

Frecvente

Erupţie cutanată tranzitorie

52 (9 %)

3 (< 1 %)

0

Frecvente

Alopecie

50 (9 %)

0

0

Frecvente

Sindrom de eritrodisestezie palmo-plantară

43 (7 %)

7 (1 %)

0

Frecvente

Hipopigmentare cutanată

25 (4 %)

0

0

Frecvente

Eritem

15 (3 %)

0

0

Frecvente

Prurit

13 (2 %)

0

0

Frecvente

Depigmentare cutanată

13 (2 %)

0

0

Frecvente

Xeroză cutanată

12 (2 %)

0

0

Frecvente

Hiperhidroză

9 (2 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Reacţie de fotosensibilitate

7 (1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Exfoliere cutanată

7 (1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Erupţie veziculară

3 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Prurit generalizat

2 (< 1 %)

1 (< 1 %)

0

Mai puţin frecvente

Erupţie papuloasă

2 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Eritem plantar

1 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Erupţie eritematoasă

1 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Erupţie generalizată

1 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Erupţie maculară

1 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Erupţie pruriginoasă

1 (< 1 %)

0

0

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Frecvente

Mialgie

15 (3 %)

2 (< 1 %)

0

Frecvente

Crampe musculare

12 (2%)

0

0

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Frecvente

Proteinurie

40 (7 %)

5 (< 1 %)

0

Mai puţin frecvente

Sângerare la nivelul căilor urinare

1 (< 1 %)

0

0

 

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

Mai puţin frecvente

Menoragie

1 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Metroragie

1 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Sângerări vaginale

1 (< 1 %)

0

0

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Foarte frecvente

Fatigabilitate

139 (24 %)

16 (3 %)

0

Frecvente

Astenie

41 (7 %)

8 (1 %)

0

Frecvente

Inflamaţie a mucoaselor

27 (5 %)

2 (< 1 %)

0

Frecvente

Edemeb

19 (3 %)

0

0

Frecvente

Durere toracică

14 (2 %)

2 (< 1 %)

0

Mai puţin frecvente

Tulburări ale mucoaselor

1 (< 1 %)

0

0

Investigaţii diagnostice

Foarte frecvente

Creştere a valorii serice a alanin aminotransferazei

83 (14 %)

28 (5 %)

4 (< 1 %)

Foarte frecvente

Creştere a valorii serice a aspartat aminotransferazei

72 (12 %)

17 (3 %)

3 (< 1 %)

Frecvente

Scădere ponderală

38 (6 %)

2 (< 1 %)

0

Frecvente

Creştere a creatininemiei

13 (2 %)

2 (< 1 %)

0

Frecvente

Creştere a bilirubinemiei

11 (2 %)

1 (< 1 %)

1 (< 1 %)

Frecvente

Scădere a numărului de leucocited

10 (2 %)

1 (< 1 %)

0

Frecvente

Creştere a lipazemiei

9 (2 %)

4 (< 1 %)

1 (< 1 %)

Frecvente

Creştere a tensiunii arteriale

6 (1 %)

0

0

Frecvente

Creştere a concentraţiilor plasmatice ale TSH (hormon stimulant tiroidian)

6 (1 %)

0

0

Frecvente

Creştere a concentraţiilor plasmatice ale gama-glutamil transferazei

6 (1 %)

1 (< 1 %)

1 (< 1 %)

Frecvente

Creştere a valorilor serice ale enzimelor hepatice

6 (1 %)

2 (< 1 %)

0

Mai puţin frecvente

Aspartat aminotransferază

5 (< 1 %)

2 (< 1 %)

0

Mai puţin frecvente

Creştere a uremiei

5 (< 1 %)

1 (< 1 %)

0

Mai puţin frecvente

Prelungire a intervalului QT pe electrocardiogramă

5(< 1 %)

1 (< 1 %)

0

Mai puţin frecvente

Creştere a concentraţiilor plasmatice ale amilazei

4 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Scădere a glicemiei

4 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Alanin aminotransferază

3 (< 1 %)

2 (< 1 %)

0

Mai puţin frecvente

Creştere a valorilor serice ale transaminazelor

3 (< 1 %)

1 (< 1 %)

0

Mai puţin frecvente

Creştere a tensiunii arteriale diastolice

2 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Valori anormale ale testelor funcţionale tiroidiene

2 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Creştere a tensiunii arteriale sistolice

1 (< 1 %)

0

0

Mai puţin frecvente

Valori anormale ale testelor funcţionale hepatice

1 (< 1 %)

0

0

Următorii termeni au fost reuniţi:

a Durere abdominală, durere abdominală superioară şi durere abdominală inferioară

b Edeme, edeme periferice, edeme palpebrale, edeme localizate şi edem facial

c Disgeuzie, ageuzie şi hipogeuzie

d Scădere a numărului de celule albe sanguine, scădere a numărului de neutrofile şi scădere a numărului de leucocite

e Scădere a apetitului alimentar şi anorexie

 

4.9 Supradozaj

Dozele de pazopanib de până la 2000 mg au fost evaluate în studii clinice, fără să existe toxicitate care să limiteze doza.

Nu există un antidot specific pentru supradozajul cu pazopanib, iar tratamentul supradozajului constă în măsuri generale de susţinere a funcţiilor vitale.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antineoplazice, inhibitori de protein-kinază, codul ATC: L01XE11

Mecanism de acţiune

În cazul administrării orale, pazopanib este un inhibitor puternic al mai multor receptori de tip tirozin-kinază (TK), al factorului de creştere endotelial vascular VEGFR-1, -2 şi 3, al factorului de creştere derivat din trombocite (platelet-derived growth factor, PDGFR)-α şi –β şi al receptorului factorului celulelor stem (c-KIT), cu valori ale CI50 de 10, 30, 47, 71, 84 şi respectiv 74 nM. În studiile preclinice, pazopanib a determinat, dependent de doză, auto-fosforilarea indusă de ligand a receptorilor pentru VEGFR-2, c-Kit şi PDGFR-β intracelular. In vivo, pazopanib a determinat inhibarea fosforilării VEGFR-2 induse de VEGF în plămânii de şoarece, angiogeneza la diferite modele animale şi creşterea a multiple xenogrefe umane la şoareci.

Studii clinice

Siguranţa şi eficacitatea clinică a pazopanib în CRC au fost evaluate într-un studiu randomizat, dublu-orb, placebo-controlat, multicentric. Pacienţii (n= 435) cu CRC avansat localizat şi/sau metastazat au fost randomizaţi pentru a li se administra pazopanib 800 mg o dată pe zi sau placebo. Criteriul principal al studiului a fost acela de a evalua şi compara cele două braţe de tratament, din punct de vedere al supravieţuirii fără progresie a bolii (SFP), iar cel mai important criteriu final secundar de evaluare a fost supravieţuirea generală (SG). Celelalte criterii au fost evaluarea ratei totale de răspuns şi a duratei răspunsului.

Din cei 435 de pacienţi înrolaţi în acest studiu, 233 nu mai utilizaseră anterior tratament (pacienţi naivi), iar 202 au fost pacienţi la care s-a administrat anterior o terapie pe bază de IL-2 sau INFα. Scorul de performanţă (ECOG) a fost similar între grupurile la care s-a administrat pazopanib şi placebo (ECOG 0: 42 % comparativ cu 41 %, ECOG 1: 58 % comparativ cu 59 %). Majoritatea pacienţilor au avut factori de prognostic MSKCC (Memorial Sloan Kettering Cancer Centre) / Motzer favorabili (39 %) sau intermediari (54 %). Din punct de vedere histologic, toţi pacienţii au prezentat celule clare sau predominant celule clare. Aproximativ jumătate din pacienţi au avut 3 sau mai multe organe afectate de boală şi majoritatea pacienţilor au avut plămânul (74 %) şi/sau ganglionii limfatici (54 %) ca localizare a metastazelor la includerea în studiu.

Un procent similar de pacienţi din fiecare braţ au fost naivi terapeutic şi trataţi anterior cu citokine (53 % şi 47 % în braţul de tratament cu pazopanib, 54 % şi 46 % în braţul la care s-a administrat placebo). În subgrupul tratat anterior cu citokine, majoritatea pacienţilor (75 %) utilizaseră tratament pe bază de interferon.

Procente similare de pacienţi din fiecare braţ au fost nefrectomizaţi anterior (89 % în grupul de tratament cu pazopanib, respectiv 88 % în grupul la care s-a administrat placebo) şi/sau au efectuat anterior radioterapie (22 % în grupul de tratament cu pazopanib, respectiv 15 % în grupul la care s-a administrat placebo).

Analiza principală a criteriului principal de evaluare, SFP, se bazează pe aprecierea stadiului bolii prin evaluarea radiologică independentă a întregii populaţii incluse în studiu (pacienţi naivi la tratament şi pacienţi trataţi anterior cu citokine).

Tabel 2: Rezultatele totale de eficacitate obţinute în urma evaluării independente

 

Criterii finale de evaluare / Populaţia inclusă în studii

Pazopanib

Placebo

RR (IÎ 95% )

Valoarea p

(unidirecţională)

SFP

 

 

 

 

ITT total*

n = 290

n = 145

 

 

Mediana (luni)

9,2

4,2

0,46 (0,34, 0,62)

<0,0000001

Rata de răspuns

n = 290

n = 145

 

 

% (IÎ 95% )

30 (25,1-35,6)

3 (0,5, 6,4)

<0,001

RR = risc relativ; ITT = populaţie în intenţie de tratament; SFP = supravieţuirea fără progresie a bolii * - populaţia de pacienţi naivi terapeutic şi pacienţi trataţi anterior cu citokine.

 

Pentru pacienţii care au răspuns la tratament, timpul median până la răspuns a fost de 11,9 săptămâni şi durata mediană a răspunsului a fost de 58,7 săptămâni conform evaluării independente.

La momentul analizei criteriului final principal de evaluare, datele referitoare la supravieţuirea generală au fost incomplete.

Nu au fost observate diferenţe statistice între grupurile de tratament, în ceea ce priveşte calitatea generală a vieţii (Global Quality of Life), evaluată cu ajutorul EORTC QLQ-C30 şi EuroQoL EQ-5D.

Într-un studiu de fază 2, în care au fost înrolaţi 225 de pacienţi cu carcinom renal cu recidivă locală sau metastaze, rata de răspuns obiectiv a fost de 35 % şi durata mediană a răspunsului a fost de 68 de săptămâni, conform evaluării independente. SFP mediană a fost de 11,9 luni.

Copii şi adolescenţi

Agenţia Europeană a Medicamentului a acordat o derogare de la obligaţia de depunere a rezultatelor studiiilor efectuate cu Votrient la toate subgrupurile de copii şi adolescenţi pentru carcinomul renal (vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi).

Acest medicament a primit o “aprobare condiţionată”.

Aceasta înseamnă că sunt aşteptate dovezi suplimentare despre acest medicament.

Agenţia Europeană a Medicamentului va revizui în fiecare an informaţiile noi privind medicamentul şi acest RCP va fi actualizat, după cum va fi necesar.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie: după administrarea orală a unei doze unice de pazopanib 800 mg la pacienţi cu tumori solide, concentraţia plasmatică maximă (Cmax) de aproximativ 19 ± 13 µg/ml a fost obţinută după un interval median de 3,5 ore (limite 1,0-11,9 ore), iar ASC0-∞ obţinută a fost de aproximativ 650 ± 500 µg.oră/ml. Administrarea zilnică are drept rezultat o creştere de 1,23-4 ori a ASC0-T.

Nu a existat o creştere constantă a ASC sau a Cmax în cazul administrării unor doze de pazopanib mai mari de 800 mg.

Expunerea sistemică la pazopanib este crescută în cazul administrării cu alimente. Administrarea pazopanib cu alimente bogate sau sărace în grăsimi are drept rezultat o creştere de aproximativ 2 ori a ASC şi Cmax. De aceea, pazopanib trebuie administrat cu cel puţin două ore după mese sau cu cel puţin o oră înainte de mese (vezi pct. 4.2).

Administrarea unui comprimat sfărâmat de pazopanib 400 mg a determinat o creştere a ASC(0-72) cu 46% şi a Cmax de aproximativ 2 ori şi o scădere a tmax cu aproximativ 2 ore, comparativ cu administrarea comprimatului întreg. Aceste rezultate indică faptul că biodisponibilitatea şi rata de absorbţie a pazopanib administrat oral cresc după administrarea comprimatului sfărâmat, comparativ cu administrarea unui comprimat întreg (vezi pct. 4.2).

Distribuţie: legarea pazopanib de proteinele plasmatice in vivo la om a depăşit 99%, fără a fi dependentă de concentraţie în intervalul 10-100 μg/ml. Studiile in vitro sugerează că pazopanib este un substrat pentru P-gp şi BCRP.

Biotransformare: rezultatele studiilor in vitro au demonstrat că metabolizarea pazopanib este mediată în principal de CYP3A4, contribuţia CYP1A2 şi a CYP2C8 fiind minoră. Cei patru metaboliţi principali ai pazopanib sunt responsabili doar de un procent de 6 % din expunerea plasmatică. Unul dintre aceşti metaboliţi inhibă proliferarea celulelor endoteliale umane din vena ombilicală stimulate de VEGF, cu o potenţă similară celei a pazopanibului, ceilalţi având o potenţă de circa 10 - 20 de ori mai mică. De aceea, activitatea pazopanib este dependentă în principal de expunerea la substanţa parentală, pazopanib.

Eliminare: pazopanib este eliminat lent, cu un timp mediu de înjumătăţire plasmatică de 30,9 ore după administrarea dozei recomandate de 800 mg. Eliminarea se realizează în principal prin materiile fecale, pe cale renală eliminându-se < 4 % din doza administrată.

Grupe speciale de pacienţi

Insuficienţă renală: rezultatele indică faptul că în urină este excretat un procent mai mic de 4% dintr-o doză de pazopanib administrată oral, sub formă de pazopanib şi metaboliţi ai acestuia. Rezultatele unui model farmacocinetic populaţional (date de la subiecţi cu valori iniţiale ale clearance-ului creatininei situate între 30,8 ml/min şi 150 ml/min) indică faptul că este puţin probabil ca insuficienţa renală să aibă un efect relevant din punct de vedere clinic asupra farmacocineticii pazopanib. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţi cu clearance-ul creatininei peste 30 ml/min. Se recomandă precauţie la pacienţii cu clearance al creatininei sub 30 ml/min, întrucât nu există experienţă privind utilizarea pazopanib la această grupă specială de pacienţi (vezi pct. 4.2).

Insuficienţă hepatică: Valorile mediane la starea de echilibru a Cmax şi ASC(0-24) a pazopanib la pacienţii cu modificări uşoare ale parametrilor hepatici (definite fie ca valori normale ale bilirubinei şi orice creştere a valorilor alaninaminotransferazei (ALT), fie ca o creştere a valorilor bilirubinei de până la 1,5 ori LSN independent de valorile ALT) după administrarea de pazopanib 800 mg o dată pe zi (30,9 µg/ml, interval 12,5-47,3 şi 841,8 µg x h/ml, interval 600,4-1078) sunt similare valorilor mediane la pacienţii cu funcţie hepatică normală (49,4 µg/ml, interval 17,1-85,7 şi 888,2 µg x h/ml, interval 345,5-1482). Se recomandă ca pacienţii cu modificări uşoare ale parametrilor hepatici să fie trataţi iniţial cu pazopanib 800 mg o dată pe zi (vezi pct. 4.2).

La pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată, atât valoarea mediană a Cmax cât şi a ASC(0-6 ore) ale pazopanib, normalizate pentru o doză de 800 mg o dată pe zi, au crescut de două ori, comparativ cu cele ale pacienţilor cu funcţie hepatică normală. Pe baza datelor de siguranţă, tolerabilitate şi farmacocinetică, la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată (definită ca o creştere a valorilor bilirubinei de până la 1,5 până la 3 ori x LSN independent de valorile ALT) doza de pazopanib trebuie redusă la 200 mg o dată pe zi (vezi pct. 4.2).

Pazopanib este contraindicat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (vezi pct. 4.3).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Profilul preclinic de siguranţă al pazopanib a fost evaluat la şoareci, şobolani, iepuri şi maimuţe. În studiile cu administrare de doze repetate la rozătoare, efectele la nivelul diferitelor ţesuturi (os, dinţi, pat unghial, organe de reproducere, ţesuturi hematologice, rinichi şi pancreas) par a fi corelate cu farmacologia inhibiţiei VEGFR şi/sau întreruperea căilor de semnalizare ale VEGF, majoritatea efectelor survenind la valori ale expunerii plasmatice sub cele observate în practica clinică. Alte efecte observate includ scădere în greutate, diaree şi/sau morbiditate, care au fost fie secundare efectelor gastrointestinale locale cauzate de expunerea locală crescută a mucoaselor la medicament (la maimuţe), fie efectelor farmacologice (la rozătoare). La femelele de şoarece, la expuneri de 2,5 mai mari decât expunerea la om evaluată pe baza ASC, au fost observate leziuni hepatice proliferative (focare eozinofilice şi adenoame) au fost observate .

Efecte asupra reproducerii, fertilităţii şi teratogenitate

S-a demonstrat că pazopanib este embriotoxic şi teratogen atunci când este administrat la şobolani şi şoareci, la expuneri de peste 300 de ori mai mici decât expunerea la om (evaluată pe baza ASC). Efectele au inclus scădere a fertilităţii la femele, creştere a pierderilor pre- şi postimplantare, resorbţie precoce, letalitate embrionară, greutate mică a fetuşilor şi malformaţii cardivasculare. La rozătoare s-a observat corp galben redus, creştere a chisturilor şi atrofie ovariană. Într-un studiu asupra fertilităţii, la şoarecii masculi nu au existat efecte asupra împerecherii sau fertilităţii, dar s-a observat greutate testiculară şi epididimală scăzută, cu reducere a ratei de producţie a spermei, a motilităţii spermei şi a concentraţiilor de spermă în epididim şi testicule, la expuneri de 0,3 ori din expunerea la om, evaluată pe baza ASC.

Genotoxicitate

Pazopanib nu a indus leziuni genetice atunci când a fost testat în analize de genotoxicitate (testul Ames, testul aberaţiilor cromozomiale în limfocitele din sângele periferic la om şi testul in vivo al micronucleilor la şobolan). Un intermediar sintetic utilizat în fabricarea pazopanib, care este prezent în cantităţi mici şi în medicamentul final, nu a avut efecte mutagene în cazul analizei Ames, dar a fost genotoxic în testul limfomului la şoarece (MLA mouse lymphoma assay) şi la testul in vivo al micronucleilor la şoarece.

Carcinogeneză

Nu s-au efectuat studii de carcinogeneză cu pazopanib.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleul comprimatului

Stearat de magneziu

Celuloză microcristalină

Povidonă (K30)

Amidonoglicolat de sodiu (tip A)

Filmul comprimatului

Hipromeloză

Macrogol 400

Polisorbat 80

Dioxid de titan (E171)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Flacoane din PEÎD, prevăzute cu sistem de închidere din polipropilenă securizat pentru copii , care conţin 30 sau 60 de comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Glaxo Group Limited

Berkeley Avenue

Greenford

Middlesex

UB6 0NN

Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/10/628/003

EU/1/10/628/004

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 14 iunie 2010

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu /.

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

C. OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricanţilor responsabili pentru eliberarea seriei

Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations)

Priory Street

Ware

Hertfordshire

SG12 0DJ

Marea Britanie

Glaxo Wellcome, S.A.

Avda. Extremadura, 3

09400 Aranda De Duero, Burgos

Spania

În prospectul medicamentului trebuie declarat numele şi adresa producătorului responsabil cu eliberarea seriei pentru fiecare lot în parte.

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

Nu este cazul.

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, inclus în Modulul 1.8.1 al Autorizaţiei de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul existenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului

DAPP se angajază să efectueze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare detaliate în Planul de farmacovigilenţă, conform celor stabilite în versiunea 4 a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

În ceea ce priveşte ghidurile CHMP privind Sistemele de management ale riscului pentru medicamentele de uz uman, orice versiune actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

C. OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să finalizeze următorul program de studii în intervalul de timp specificat. Rezultatele acestuia vor fi luate în considerare pentru stabilirea raportului beneficiu/risc în timpul evaluării cererii de reautorizare.

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE – comprimate filmate 400 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Votrient 400 mg comprimate filmate

pazopanib

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine 400 mg pazopanib (sub formă de clorhidrat)

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

30 comprimate filmate

60 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Glaxo Group Ltd, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/10/628/003

EU/1/10/628/004

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

votrient 400 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR

ETICHETA FLACONULUI – comprimate filmate 400 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Votrient 400 mg comprimate filmate

pazopanib

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine 400 mg pazopanib (sub formă de clorhidrat)

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

30 comprimate filmate

60 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Glaxo Group Ltd, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/10/628/003

EU/1/10/628/004

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Votrient 400 mg comprimate filmate

Pazopanib

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Votrient şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să luaţi Votrient

3. Cum să luaţi Votrient

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Votrient

6. Informaţii suplimentare

1. Ce este Votrient şi pentru ce se utilizează

Votrient este un medicament numit inhibitor de protein-kinază. Este folosit în tratamentul cancerului de rinichi în stadiu avansat sau care a afectat şi alte organe. Acţionează prin blocarea acţiunii proteinelor implicate în creşterea şi răspândirea celulelor canceroase.

2. Înainte să luaţi Votrient

Nu luaţi Votrient

- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la pazopanib sau la oricare dintre celelalte componente ale Votrient (prezentate la pct. 6).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Votrient

Votrient nu este recomandat persoanelor cu vârsta sub 18 ani. Până în prezent, nu se cunoaşte cât de bine acţionează medicamentul la această categorie de vârstă.

Tensiunea arterială mare şi Votrient

Votrient poate determina creşterea tensiunii arteriale. Vi se va măsura tensiunea arterială înainte de a începe tratamentul cu Votrient şi în timpul acestuia. Dacă aveţi tensiune arterială mare, vi se vor administra medicamente pentru scăderea acesteia.

Dacă urmează să vi se efectueze o intervenţie chirurgicală

Medicul dumneavoastră va întrerupe administrarea Votrient cu cel puţin 7 zile înainte de intervenţia chirurgicală, deoarece acest medicament poate afecta vindecarea rănilor. Tratamentul dumneavoastră va fi reluat după vindecarea corespunzătoare a leziunilor.

Afecţiuni cărora este indicat să le acordaţi o atenţie deosebită

Votrient poate duce la agravarea unor boli sau poate determina reacţii adverse grave, cum sunt boli de inimă, sângerări şi probleme ale glandei tiroide. Trebuie să fiţi atenţi la anumite simptome atunci când luaţi Votrient, pentru a reduce riscul apariţiei oricăror probleme. Vezi „Afecţiuni cărora trebuie să le acordaţi o atenţie deosebită”, menţionate la pct. 4.

Alte medicamente şi Votrient

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente sau dacă începeţi să luaţi unele noi. În această categorie intră medicamentele din plante şi alte medicamente eliberate fără prescripţie medicală.

Unele medicamente pot influenţa efectele Votrient sau pot creşte probabilitatea de apariţie a reacţiilor adverse. De asemenea, Votrient poate influenţa modul de acţiune al altor medicamente.

Utilizarea Votrient cu alimente şi băuturi

Nu luaţi Votrient împreună cu alimentele, deoarece acestea afectează absorbţia medicamentului. Luaţi Votrient cu cel puţin două ore după masă sau cu o oră înainte de masă.

Nu beţi suc de grapefruit în timpul tratamentului cu Votrient, deoarece acesta poate creşte probabilitatea de apariţie a reacţiilor adverse.

Sarcina şi alăptarea

Nu se recomandă administrarea Votrient în timpul sarcinii. Nu se cunosc efectele administrării Votrient în timpul sarcinii.

Nu alăptaţi în timpul tratamentului cu Votrient. Nu se ştie în ce măsură componentele Votrient trec în laptele matern. Discutaţi cu medicul dumneavoastră despre acest aspect.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Votrient poate determina reacţii adverse care pot afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să luaţi Votrient

Luaţi întotdeauna Votrient exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Cât să luaţi

Doza uzuală este de două comprimate de Votrient 400 mg (800 mg pazopanib) administrate o dată pe zi. Aceasta este doza maximă zilnică. Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă reducă doza, dacă prezentaţi reacţii adverse.

Când să luaţi

Nu luaţi Votrient în acelaşi timp cu alimentele. Luaţi-l cu cel puţin două ore după masă sau cu o oră înainte de masă. De exemplu, puteţi lua comprimatele la două ore după micul dejun sau cu o oră înainte de prânz. Luaţi Votrient la aproximativ aceeaşi oră, în fiecare zi.

Înghiţiţi comprimatele întregi, cu apă, unul după altul. Nu rupeţi sau sfărâmaţi comprimatele, deoarece acest lucru poate afecta absorbţia medicamentului şi poate creşte probabilitatea de apariţie a reacţiilor adverse.

Dacă luaţi mai mult Votrient decât trebuie

Dacă luaţi prea multe comprimate, cereţi sfatul unui medic sau unui farmacist. Dacă este posibil, arătaţi-le cutia sau acest prospect.

Dacă uitaţi să luaţi Votrient

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Luaţi următoarea doză, la ora obişnuită.

Nu întrerupeţi tratamentul cu Votrient fără sfatul medicului

Luaţi Votrient atât timp cât recomandă medicul dumneavoastră. Nu întrerupeţi tratamentul decât dacă medicul recomandă acest lucru.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, Votrient poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Afecţiuni cărora trebuie să le acordaţi o atenţie deosebită

Boli ale inimii

Votrient poate afecta ritmul bătăilor inimii (prelungire a intervalului QT), care, la unele persoane, poate evolua la o afecţiune cardiacă gravă cunoscută sub numele de torsada vârfurilor. Riscul de apariţie a acestor probleme poate fi mai mare la persoanele care au o boală de inimă preexistentă sau care iau alte medicamente. În timpul tratamentului cu Votrient, veţi fi investigat pentru a depista existenţa oricăror probleme ale inimii.

Sângerări

Votrient poate determina sângerări severe la nivelul sistemului digestiv (cum sunt sângerări la nivelul stomacului, esofagului, rectului sau intestinului) sau la nivelul plămânilor, rinichilor, gurii, vaginului şi creierului, deşi acestea sunt mai puţin frecvente.

Probleme ale glandei tiroide

Votrient poate reduce cantitatea de hormon tiroidian produs în organism. În timpul tratamentului cu Votrient, vi se vor efectua analize pentru a depista acest aspect.

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine severă sau deranjantă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect.

5. Cum se păstrează Votrient

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Votrient după data de expirare (EXP), înscrisă pe flacon şi pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Medicamentele neutilizate nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Informaţii suplimentare

Ce conţine Votrient

Substanţa activă din Votrient este clorhidratul de pazopanib. Comprimatele de Votrient au concentraţii diferite.

Votrient 400 mg: fiecare comprimat conţine pazopanib 400 mg.

Celelalte componente din comprimatele de 200 mg şi 400 mg sunt: hipromeloză, macrogol 400, stearat de magneziu, celuloză microcristalină, polisorbat 80, povidonă (K30), amidonglicolat de sodiu (tip A), dioxid de titan (E171). Comprimatele de 200 mg conţin şi oxid roşu de fer (E172).

Cum arată Votrient şi conţinutul ambalajului

Comprimatele filmate Votrient 200 mg sunt sub formă de capsulă, de culoare roz şi marcate cu GS JT pe una dintre feţe. Sunt ambalate în flacoane care conţin 30 sau 90 de comprimate.

Comprimatele filmate Votrient 400 mg sunt sub formă de capsulă, de culoare albă şi marcate cu GS UHL pe una dintre feţe. Sunt ambalate în flacoane care conţin 30 sau 60 de comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj sau concentraţiile să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Glaxo Group Ltd, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Marea Britanie.

Fabricantul

Glaxo Operations UK Ltd (sub denumirea de Glaxo Wellcome Operations), Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ, Marea Britanie.

Glaxo Wellcome, S.A., Avda. Extremadura, 3, 09400 Aranda De Duero, Burgos, Spania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

 

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

gsk.czmail@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: + 354 530 3700

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

 

 

Acest medicament a primit o “aprobare condiţionată”.

Aceasta înseamnă că sunt aşteptate dovezi suplimentare despre acest medicament.

Agenţia Europeană a Medicamentului va revizui în fiecare an informaţiile noi privind medicamentul şi acest prospect va fi actualizat, după cum va fi necesar.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului: http://www.ema.europa.eu

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.