CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

QUETIAPINA POLPHARMA 200 mg
 
Denumire QUETIAPINA POLPHARMA 200 mg
Descriere Tratamentul schizofreniei.
Tratamentul episoadelor maniacale moderate până la severe din cadrul tulburării afective bipolare.
Denumire comuna internationala QUETIAPINUM
Actiune terapeutica ANTIPSIHOTICE DIAZEPINE, OXAZEPINE SI TIAZEPINE
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 200mg
Ambalaj Cutie cu blist. PVC/Al x 90 compr. film.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC N05AH04
Firma - Tara producatoare PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA SA - POLONIA
Autorizatie de punere pe piata PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA SA - POLONIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre QUETIAPINA POLPHARMA 200 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre QUETIAPINA POLPHARMA 200 mg, comprimate filmate       

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR. 2668/2010/01                                                     Anexa 2

2669/2010/01-02 2670/2010/01-02 2671/2010/01-02 2672/2010/01-02

Rezumatul caracteristicilor produsului

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1.      DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Quetiapină Polpharma 200 mg comprimate filmate

2.      COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat contine quetiapină 200 mg (sub formă de fumarat)

Excipient: Lactoză monohidrat.

Quetiapină Polpharma 200 mg: fiecare comprimat filmat contine 2,52 mg lactoză monohidrat.

Pentru lista tuturor excipientilor, vezi pct. 6.1.

3.      FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat.

200 mg: comprimate filmate de culoare albă, rotunde si biconvexe.

4.      DATE CLINICE

4.1 Indicatii terapeutice

Tratamentul schizofreniei.

Tratamentul episoadelor maniacale moderate până la severe din cadrul tulburării afective bipolare. Nu s-a demonstrat că quetiapina previne recurenta episoadelor maniacale sau a episoadelor depresive (vezi pct.5.1).

4.2     Doze si mod de administrare

Quetiapină Polpharma trebuie administrat de două ori pe zi, cu sau fără alimente.

Adulti

Pentru tratamentul schizofreniei:

doza zilnică totală pentru primele 4 zile de tratament este :

Ziua 1:  50 mg

Ziua 2: 100 mg

 Ziua 3: 200 mg

Ziua 4: 300 mg

Începând din ziua 4, doza trebuie crescută treptat până la doza uzuală eficace care este între 300 si 450 mg/zi. In functie de răspunsul clinic si tolerabilitatea individuală a pacientului, doza poate fi ajustată în intervalul 150 si 750 mg/zi.

Pentru tratamentul episoadelor maniacale asociate tulburărilor afective bipolare: ca monoterapie sau tratament adjuvant pentru stabilizarea dispozitiei, doza zilnică totală pentru primele 4 zile de tratament este :

Ziua 1: 100 mg

Ziua 2: 200 mg

Ziua 3: 300 mg

Ziua 4: 400 mg

Următoarele ajustări ale dozei, până la 800 mg pe zi în Ziua 6, trebuie să crească cu cel mult 200 mg pe zi. Doza poate fi ajustată în functie de răspunsul clinic si tolerabilitatea individuală a pacientului, într-un interval de 200 până la 800 mg pe zi. Doza eficace obisnuită este într-un interval de 400 până la 800 mg pe zi.

Vârstnici

Similar altor antipsihotice, Quetiapină Polpharma trebuie utilizat cu atentie la vârstnici, în special în cursul perioadei initiale de administrarea dozelor. Poate fi necesar ca ajustarea treptată a dozei să se facă mai lent, iar doza terapeutică zilnică să fie mai mică decât cea utilizată la pacientii mai tineri, în functie de răspunsul clinic si de tolerabilitatea fiecărui pacient. Clearance-ul plasmatic mediu al quetiapinei a fost redus cu 30-50% la subiectii vârstnici comparativ cu pacientii mai tineri.

Copii si adolescenti

Siguranta si eficacitatea quetiapinei nu au fost evaluate la copii si adolescenti.

Insuficientă renală

La pacientii cu insuficientă renală nu este necesară ajustarea dozei.

Insuficientă hepatică

Quetiapina este metabolizată în proportie mare la nivel hepatic De aceea Quetiapină Polpharma trebuie utilizat cu precautii la pacientii cu insuficientă hepatică cunoscută, în special în perioada de initiere a tratamentului. Pacientii cu insuficientă hepatică cunoscută trebuie să înceapă tratamentul cu de 25 mg/zi. Doza trebuie crescută zilnic cu 25 - 50 mg/zi, pentru a se ajunge la doza zilnică eficace în functie de răspunsul clinic si de tolerabilitatea individuală a pacientului.

4.3     Contraindicatii

-        Hipersensibilitate la quetiapină sau la oricare dintre excipienti acestui produs.

-        Este contraindicată administrarea concomitentă de inhibitori ai izoenzimei 3A4 a citocromului

P450, cum sunt inhibitorii de protează HIV, medicamentele antifungicele cu structură azolică, eritromicina, claritromicina si nefazodona (vezi de asemenea pct. 4.5).

4.4 Atentionări si precautii speciale pentru utilizare

Suicid/idei de suicid sau agravare clinică

Depresia din tulburarea afectivă bipolară este asociată cu un risc crescut de gânduri suicidare, autovătămare si suicid (evenimente asociate cu suicidul).Acest riscul persistă până la instalarea remisiunii semnificative. Deoarece nu poate să apară o ameliorare în cursul primelor câteva săptămâni sau mai mult de tratament, pacientii trebuie monitorizati îndeaproape până ce apare o astfel de ameliorare. Experientă clinică generală arată că riscul de suicid poate să crească în stadiile initiale ale recuperării..

În studiile clinice la pacienti cu episoade de depresie majore din cadrul tulburărilor bipolare, s-a observat un risc crescut de aparite a unor evenimente în relatie cu suicidul la pacientii adulti tineri cu vârsta sub 25 ani care erau tratati cu quetiapină fată de cei tratati cu placebo (3,0% fată de respetiv 0%)

Somnolentă

Tratamentul cu quetiapină a fost asociat cu somnolentă si simptomele asociate, cum ar fi sedarea (vezi pct. 4.8). În studiile clinice pentru tratamentul pacientilor cu depresie din cadrul tulburării bipolare, debutul a fost de obicei în cursul primelor 3 zile de tratament si a fost predominant de intensitate usoară până la moderată. Pacientii cu depresie din cadrul tulburării bipolare care manifestă somnolentă de intensitate severă pot necesita mai frecvent atentie cel putin 2 săptămâni de la debutul somnolentei sau până ce simptomele se ameliorează si poate fi necesară luarea în considerare a întreruperii tratamentului.

Tulburări cardiovasculare

Quetiapina trebuie utilizată cu precautii la pacientii cu afectiune cardiovasculară cunoscută, afectiune cerebrovasculară sau alte afectiuni care predispun la hipotensiune arterială. Quetiapina poate induce hipotensiune arterială ortostatică în special în perioada initială de crestere treptată a dozei si de aceea dacă apare o astfel de manifestare trebuie luată în considerare reducerea dozeilor sau cresterea treptată mai lentă a acestora.

Convulsii

În studiile clinice controlate nu a existat nici o diferentă între pacientii tratati cu quetiapină si cei care au primit placebo, în ceea ce priveste incidenta convulsiilor. Similar altor antipsihotice, se recomandă prudentă în cazul administrării tratamentului la pacienti cu convulsii în antecedente. (vezi pct. 4.8).

Simptome extrapiramidale

În studii clinice placebo-controlate quetiapina a fost asociată cu o incidentă crescută a simptomelor extrapiramidale (SEP) comparativ cu placebo la pacientii tratati pentru episoadele de depresie majoră din cadrul tulburării bipolare (vezi pct. 4.8).

Diskinezie tardivă:

Dacă apar semne si simptome de diskinezie tardivă, trebuie luată în considerare reducerea dozei sau întreruperea administrării de quetiapină. Simptomele de diskinezie tardive se pot agrava sau chiar să apară după întreruperea tratamentului (vezi pct. 4.8).

Sindrom Neuroleptic Malign:

Sindromul neuroleptic malign a fost asociat cu tratamentul antipsihotic, incluzând quetiapina (vezi pct. 4.8). Manifestările clinice includ hipertermie, alterarea statusului mental, rigiditate musculară, instabilitate vegetativă si cresterea creatinin- fosfokinazei. În astfel de situatii, trebuie întreruptă administrarea quetiapinei si este necesară administrarea de tratament medical adecvat.

Neutropenie severă

Neutropenie severă (număr de neutrofile < 0,5 x 109/l) a fost raportată mai putin frecvent în cursul studiilor clinice cu quetiapină. Cele mai multe cazuri de neutropenie severă au apărut la câteva luni după începerea tratamentului cu quetiapină. Aparent nu a existat o relatie aparentă cu doza administrată. În cursul experientei postmarketing, leucopenia si/sau neutropenia s-au remis după încetarea tratamentului cu quetiapină.

Factorii de risc posibili pentru neutropenie includ preexistenta unui număr mic de leucocite si neutropenie indusă medicamentos în antecedente. Tratamentul cu quetiapina trebuie întrerupt la pacientii cu număr de neutrofile <1,0 x 109/l. Pacientii trebuie supravegheati pentru semne si simptome de infectii si trebuie urmărit numărul de leucocite (până ce acestea depăsesc 1,5 x 109/l). (vezi pct.4.8).

Interactiuni

Vezi si pct. 4.5

Administrarea concomitentă de quetiapină cu un inductor enzimatic hepatic puternic, cum este carbamazepina sau fenitoina, determină o scădere substantială a concentratiilor plasmatice de quetiapină, ceeace poate afecta eficacitatea tratamentului cu quetiapină. La pacientii cărora li se administrează un inductor al enzimelor hepatice, initierea tratamentului cu quetiapină trebuie făcută numai dacă medicul consideră că beneficiile administrării de quetiapină depăseste riscurile îndepărtării inductorului enzimatic hepatic. Este important ca orice modificare a inductorului să se facă treptat si dacă este necesar acesta să fie înlocuit cu un non-inductor (exemplu valproat de sodiu).

Hiperglicemie

În cursul tratamentului cu quetiapină a fost raportată hiperglicemie sau exacerbarea unui diabet zaharat preexistent. Se recomandă monitorizarea clinică corespunzătoare la pacientii cu diabet zaharat si a pacientilor cu factori de risc pentru dezvoltarea diabetului zaharat (vezi si pct. 4.8).

Lipide

În studiile clinice efectuate cu quetiapină, a fost observată o crestere a trigliceridelor si a colesterolului si o scădere a HDL-colesterolului (vezi pct. 4.8). Modificarea concentratiilor de lipide trebuie tratate adecvat din punct de vedere clinic.

Prelungirea intervalului QT

În studiile clinice si în cazul utilizării conform RCP, quetiapina nu a fost asociată cu cresterea persistentă a intervalului QTca valoare absolută. În experienta de după punerea pe piată a produsului au fost raportate cazuri de prelungire a intervalului QT în caz de supradozaj (vezi pct. 4.9). Similar altor antipsihotice, sunt necesare precautii în cazul prescrierii quetiapinei la pacienti cu afectiuni cardiovasculare sau antecedente familiale de prelungire a intervalului QT. Trebuie de asemenea, acordată atentie în cayul în care quetiapina este prescrisă în asociere cu medicamente cunoscute pentru prelungirea intervalului QTc si cu neuroleptice, în special la vârstnici, la pacientii cu sindrom QT prelungit congenital, insuficientă cardiacă congestivă, hipertofie cardiacă, hipokaliemie sau hipomagneziemie (vezi pct. 4.5).

Sindromul de întreruperea tratamentului

Simptome acute de întrerupere cum sunt insomnie, greată, cefalee, diaree, vărsături, ameteli si iritabilitate au fost remarcate foarte rar după întreruperea bruscă a dozelor mari de quetiapine. De aceea, se recomandă oprirea treptată a tratamentului în cursul unei perioade de cel putin una sau două săptămâni (vezi pct. 4.8).

Pacientii vârstnici cu psihoză în cadrul dementei

Quetiapina nu este aprobată pentru tratamentulpacientilor cu psihoză în cadrul dementei.

Studiile clinice randomizate, controlate cu placebo, în care s-au administrat unele antipsihotice atipice, la populatie cu dementă, s-a remarcat o crestere de aproximativ 3 ori a riscului de aparitie de evenimente adverse cerebrovasculare. Mecanismul cresterii acestui risc nu este cunoscut. Nu poate fi exclusă o crestere a riscului în cazul altor antipsihotice sau la alte grupe de pacienti. Quetiapina trebuie utilizată cu atentie la pacientii cu factori de risc pentru accidente vasculare cerebrale.

Într-o meta-analiză efectuate cu medicamentele antipsihotice atipice, s-a raportat că pacientii vârstnici cu psihoze în cadrul dementei prezintă un risc crescut de deces comparativ cu cei tratati cu placebo.

Totusi, în două studii efectuate cu quetiapină, controlate cu placebo, cu durata de 10 săptămâni, efectuate pe ceeasi populatie de pacienti (n=710; vârsta medie 83 ani; cu intervalul 56-99 ani)

incidenta mortalitătii în grupul tratat cu quetiapină a fost 5,5% fată de 3,2% în grupul care a primit placebo. În aceste studii, pacientii au decedat din diferite cauze care au fost corespunzătoare asteptărilor pentru populatia cu această vârstă. Aceste date nu au stabilit o relatie cauzalitate între tratamentul cu quetiapină si decesul pacientilor vârstnici cu dementă.

Disfagie

În cazul tratamentului cu quetiapină a fost raportată aparitia disfagiei (vezi pct.4.8). Quetiapina trebuie utilizată cu precautii la pacientii cu risc de pneumonie de aspiratie.

Lactoza

Quetiapină Polpharma comprimate contine lactoză. Pacientii cu afectiuni ereditare rare de intolerantă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau sindrom de malabsorbtie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Informatii suplimentare

Datele referitoare la administrarea de quetiapină în asociere cu divalproex sau litiu în episoade maniacale moderate până la severe sunt limitate; totusi, asocierea terapiei a fost bine tolerată (vezi pct. 4.8 si 5.1). Datele evidentiază un efect aditiv în săptămâna 3.

4.5 Interactiuni cu alte medicamente si alte forme de interactiune

Având în vedere efectele quetiapinei în principal asupra sistemului nervos central, Quetiapină Polpharma trebuie utilizat cu atentie în asociere cu alte medicamente cu actiune la nivelul nervos central si cu alcoolul etilic.

Enzima 3A4 a citocromului P450 (CYP) este principala enzimă care este responsabilă pentru metabolismul quetiapinei mediat de citocromul P450. Într-un studiu privind interactiunile medicamentoase, efectuat pe voluntari sănătosi, administrarea de quetiapină (doza de 25 mg) asociată cu ketoconazol, un inhibitor al CYP3A4, produce o crestere de 5 până la 8 ori a ASC a quetiapinei. Pe această bază, este contraindicată utilizarea concomitentă de quetiapină si inhibitori ai citocromului CYP3A4. De asemenea nu este recomandată utilizarea de quetiapină împreună cu suc de grepfruit.

Într-un studiu clinic cu doze multiple efectuat pe pacienti pentru evaluarea farmacocineticii quetiapinei administrate înainte si în cursul tratamentului cu carbamazepină (un inductor enzimatic hepatic cunoscut), administrarea concomitentă a carbamazepinei adeterminat o crestere semnificativă clearance-ului quetiapinei. Această crestere a clearance-ului, reduce expunerea sistemică la quetiapină (măsurată cu ajutorul ASC) la o medie de 13% din expunerea în timpul administrării numai a quetiapinei; desi s-a remarcat un efect mai mare la unii pacienti. Ca o consecintă a acestei interactiuni, pot să apară concentratii plasmatice mai mici, care pot afecta eficacitatea terapiei cu quetiapină. Coadministrarea de quetiapină si fenitoină (un alt inductor enzimatic micromozal) a produs o crestere a clearance-ului quetiapinei cu aproximativ 450%.

La pacientii tratati cu un inductor enzimatic hepatic, initierea tratamentului cu quetiapină trebuie făcută numai dacă medicul consideră că beneficiul oferit de quetiapină depăseste riscul asociate întreruperii tratamentului cu inductorul enzimatic hepatic. Este important ca orice modificare a administrării inductorului enzimatic să se facă treptat, si dacă este necesar, înlocuirea acestuia cu un medicament non-inductor (de exemplu valproat de sodiu) (vezi si pct 4.4).

Farmacocinetica quetiapinei nu fost modificată semnificativ ca urmare a administrării concomitente a antidepresivelor ca imipramina (un cunoscut inhibitor al CYP 2D6) sau fluoxetina (un cunoscut inhibitor al CYP 3A4 si CYP 2D6)

Farmacocinetica quetiapinei nu a fost modificată semnificativ de coadministrarea de antipsihotice ca risperidona sau haloperidolul. Utilizarea concomitentă de quetiapină si tioridazină a determinat o crestere a clearance-ului quetiapinei cu aproximativ 70%.

Farmacocinetica quetiapinei nu a fost modificată ca urmare a administrării concomitente cu cimetidină.

Farmacocinetica litiului nu a fost modificată ca urmare a administrării concomitentă cu quetiapină.

Farmacocinetica valproatului de sodiu si a quetiapinei nu a fost modificată într-o măsură în care să aibă relevantă clinică în cazul în care aceste medicamente au fost administrate concomitent.

Nu au fost desfăsurate studii speciale privind interactiunile cu medicamente utilizate frecvent.în afectiuni cardiovasculare.

Este necesară prudentă când quetiapina este utilizată concomitent cu medicamente care produc dezechilibre electrolitice sau prelungesc intervalul QTc.

4.6     Sarcina si alăptarea

Nu a fost încă stabilită siguranta si eficacitatea quetiapinei în cazul utilizării în timpul sarcinii la om. Până în prezent nu există dovezi privind manifestarea unor efecte dăunătoare în testele efectuate pe animale, desi nu au fost analizate posibilele efecte asupra ochiului fetal. De aceea, quetiapina trebuie utilizată în timpul sarcinii numai dacă beneficiul terapeutic justifică riscurile potentiale. În cazul sarcinilor în care a fost utilizată quetiapina au fost observate, la nou-născuti simptome ale sindromului de întrerupere.

Nu este cunoscut gradul în care este excretată quetiapina în laptele matern. De aceea femeile care alăptează trebuie sfătuite să evite alăptarea în timpul tratamentului cu quetiapină.

4.7     Efecte asupra capacitătii de a conduce vehicule si de a folosi utilaje

Având în vedere că efectele quetiapinei se exercită în principal asupra sistemului nervos central, aceasta poate influenta activitătile care necesită o activitate mentală vigilă. De aceea, pacientii trebuie sfătuiti să nu conducă vehicule si să nu folosească utilaje, până când nu este cunoscută predispozitia lor individuală la tratament.

4.8     Reactii adverse

Reactiile adverse la medicament (RAM) raportate cel mai frecvent ca fiind datorate quetiapinei sunt somnolentă, ameteli, gură uscată, astenie usoară, constipatie, tahicardie, hipotensiune arterială ortostatică si dispepsie.

Similar altor antipsihotice, au fost asociate tratamentului cu quetiapină cresterea greutătii corporale, sincopă, sindrom neuroleptic malign, leucopenie, neutropenie si edeme periferice.

Incidenta RAM asociate tratamentului cu quetiapină, este prezentată în tabelul care urmează în conformitate cu formatul recomandat de Consiliul pentru Organizatiile Internationale al Stiintelor Medicale (Grupul de Lucru CIOMS III, 1995).

Frecventa reactiilor adverse este ordonată în conformitate cu următoarele : Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 si <1/10) Mai putin frecvente (≥1/1000 si <1/100) Rare (≥1/10000 si <1/1000) Foarte rare (<1/10000) Cu frecventă necunoscută (care nu pot fi estimată din datele disponibile).

În cadrul fiecărei grupe de frecventă, reactiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravitătii.

În fiecare grupă, frecventa reactiilor adverse este prezentată în ordinea descrescătoarea a efectelor lor .

Tulburări hematologice si limfatice

Frecvente

Leucopenie1

Mai putin frecvente

Eosinofilie, trombocitopenie

Cu frecventă necunoscută.

Neutropenie1

Tulburări ale sistemului imunitar

Mai putin frecvente

Hipersensibilitate

Foart rare

Reactii anafilactice6

Tulburări endocrine

Frecvente Hiperprolactinemie16

Tulburări metabolice si de nutritie

Frecvente

Apetit alimentar crescut

Foart rare

Diabet zaharat1,5,6

Tulburări psihice

Frecvente Vise anormale si cosmaruri

Tulburări ale sistemului nervos

Foarte frecvente

Ameteli4, 17, somnolentă2, 17, cefalee

Frecvente

Sincopă4, 17, simptome extrapiramidale1, 13

Mai putin frecvente

Convulsii1, sindrom picioarelor nelinistite, disartrie

Foart rare

Diskinezie tardivă

Tulburări cardiace

Frecvente Tahicardie4

Tulburări oculare

Frecvente Vedere încetosată

Tulburări vasculare

Frecvente Hipotensiune ortostatică4, 17

Tulburări respiratorii, toracice si mediastinale

Frecvente Rinită

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente

Gură uscată

Frecvente

Constipatie, dispepsie

Mai putin frecvente

Disfagie8

Tulburări hepatobiliare

Rare

Icter6

Foart rare

Hepatită6

Afectiuni cutanate si ale tesutului subcutanat

Foart rare Angioedem6, sindrom Stevens-Johnson6

Tulburări ale aparatului genital si sânului

Rare Priapism, galactoree

Tulburări generale si la nivelul locului de administrare

Foarte frecvente

Simptome de întrerupere1, 10

Frecvente

Astenie usoară, edeme periferice, iritabilitate

Rare

Sindrom neuroleptic malign1

Investigatii diagnostice

Foarte frecvente

Cresterea concentratiei de trigliceride serice11, cresterea concentratiei colesterolului total (predominent LDL colesterolul)12, cresterea greutătii

corporale9

Frecvente

cresterea concentratiilor transaminazelor serice (ALT ; AST)3, scăderea numărului de neutrofile, crestererea glicemiei până la concentratii

hiperglicemice7

Mai putin frecvente

Cresterea concentratiilor gama-GT3, scăderea numărului de trombocite14

Rare

Cresterea concentratiei plasmatice de CPK15

Vezi pct. 4.4

Somnolenta poate să apară, de obicei în cursul primelor două săptămâni de tratament si în general dispare pe parcursul continuării administrării de quetiapină.

Cresterea asimptomatică a concentratiilor transaminazelor serice (ALT ; AST) sau a concentratiilor gama-GT a fost remarcată la unii pacienti tratati cu quetiapină. Aceste cresteri de obicei sunt reversibile în cazul continuării tratamentului cu quetiapină.

Similar altor antipsihotice cu activitate de blocare alfa-adrenergică, quetiapina poate induce frecvent hipotensiune arterială ortostatică, asociată cu ameteli, tahicardie si la anumiti pacienti sincopă, în special în cursul perioadei initiale de ajustare a dozelor (vezi pct.4.4).

A fost raportată în cazuri foarte rare exacerbarea unui diabet zaharat preexistent.

Calcularea frecventei acestor RAM a fost făcută numai pe baza datelor de după punerea pe piată a medicamentului.

Glicemia în conditii de repaus alimentar ≥ 126 mg/dl (≥7,0 mmol/l) sau glicemia fără repaus alimentar ≥ 200 mg/dl (≥11,1 mmol/l), cel putin o determinare.

A fost remarcată o crestere a incidentei disfagiei în cazul utilizării de quetiapină comparativ cu placebo în studiile clinice efectuate pentru depresia din boala bipolară.

Pe baza unei cresteri >7% a greutătii corporale fată de valoarea initială. Apare predominant în timpul primelor săptămâni de tratament la adulti.

Următoarele simptome ale sindromului de întrerupere a tratamentului au fost observate cel mai frecvent în studiile clinice de fază acută placebo-controlate, în monoterapie, care au evaluat simptomele sindromului de întrerupere: insomnie, greată, cefalee, diaree, vărsături, ameteli si iritabilitate. Incidenta acestor reactii a scăzut semnificativ după o săptămână de la întreruperea tratamentului.

Trigliceride ≥ 200 mg/dl (≥2,258 mmol/l) cel putin într-o situatie.

Colesterol ≥ 240 mg/dl (≥6,2064 mmol/l) cel putin într-o situatie. O crestere a concentratiilor

LDL colesterolului de ≥30 mg//dl (≥0,769 mmol/l) a fost remarcată foarte frecvent. Media modificărilor la pacientii care au avut o astfel de crestere a fost de 41,7 mg/dl (≥1,07 mmol/l) pentru quetiapină si respectiv 42,1 mg/dl (≥1,08 mmol/l) pentru placebo.

Vezi textul de mai jos.

Trombocite ≤ 100 x 109/l cel putin la o determinare.

Pe baza raportărilor evenimentelor adverse din studiile clinice cresterea concentratiei plasmatice

a creatinfosfokinazei nu a fost asociată cu sindromul neuroleptic malign.

Concentratiile de prolactină (pacienti cu vârsta > 18 ani): > 20 μg/l (> 869,56 pmol/l) pentru bărbati; > 30 μg/l (> 1304,34 pmol/l) pentru femei în orice moment.

Poate duce la căderi.

Cazuri de prelungire a intervalului QT, aritmie ventriculară, moarte subită inexplicabilă, stop cardiac si torsada vârfurilor au fost raportate în cazul utilizării neurolepticelor si sunt considerate efecte de clasă.

În studiile clinice pe termen scurt controlate cu placebo pentru schizofrenie si episoade maniacale din tulburarea afectivă bipolară incidenta simptomelor extrapiramidale a fost similară celei de la grupurile cu placebo (schizofrenia: 7,8% pentru quetiapină si 8,0% pentru placebo; mania din sindromul bipolar: 11,2% pentru quetiapină si 11,4% pentru placebo). În studiile clinice pe termen scurt, controlate cu placebo în cazurile de depresie bipolară incidenta cumulată a simptomelor extrapiramidale a fost de 8,9% pentru quetiapină comparativ cu 3,8% pentru placebo având în vedere incidenta evenimentelor adverse individuale (ex. acatisie, tulburări extrapiramidale, tremor, diskinezie, distonie, stare de neliniste, contractii musculare involuntare, hiperactivitate psihomotorie si rigiditate musculară) a fost în general mică si nu a depăsit 4% în niciun grup de tratament.

Tratamentul cu quetiapină a fost asociat cu mici scăderi dependente de doză ale concentratiilor hormonilor tiroidieni, în special T4 total si T4 liber. Reducerea T4 total si T4liber a fost maximă în cursul primelor două până la patru săptămâni de tratament cu quetiapină, fără continuarea acestor reduceri în cursul tratamentului pe termen lung. În aproape toate cazurile, întreruperea tratamentului cu quetiapină a fost asociată cu reversibilatea efectelor asupra T4 total si T4liber, indiferent de durata tratamentului. O scădere mai mică a T3 si revers T3 a fost remarcată numai la doze mai mari.

Concentratiile de TBG au fost neschimbate si în general, nu a fost observate cresteri reciproce de TSH, fără a se evidentia că quetiapina determină hipotiroidism relevant din punct de vedere clinic.

4.9       Supradozaj

În studiile clinice, a fost raportat un risc letal ca urmare a supradozajului acut cu 13,6 grame quetiapină si după punerea pe piată la doze mici de 6 grame quetiapină în monoterapie.Totusi, a fost raportată si supravietuirea ca urmare a unui supradozaj acut de până la 30 grame. În experienta după punerea pe piată, au fost raportate cazuri foarte rare de supradozaj cu quetiapină în monoterapie care au determinat moarte sau comă.

După punerea pe piată a produsului au fost raportate cazuri de prelungire a intervalului QT în caz de supradozaj.

Pacientii cu afectiuni cardiovasculare severe pre-existente pot prezenta un risc crescut pentru efectele din supradozaj. (vezi pct. 4.4).

În general, semnele si simptomele raportate au fost cele determinate de exagerarea efectelor farmacologice cunoscute ale substantei active, de exemplu somnolentă si sedare, tahicardie si hipotensiune arterială.

Nu există un antidot specific pentru quetiapină. În cazul manifestării unor semne severe, trebuie luată în considerare posibilitatea implicării mai multor medicamente si se recomandă proceduri de îngrijire intense, incluzând stabilizarea si mentinerea permeabilitătii căilor aeriene ale pacientului, asigurarea unei oxigenări adecvate si a ventilatiei precum si monotorizarea si sustinerea functiilor aparatului cardiovascular. Deoarece preventia absorbtiei în caz de supradozaj nu a fost investigată, trebuie luat în considerare lavajul gastric (după intubare dacă pacientul este inconstient) si administrarea de cărbune activ împreună cu laxative.

Supravegherea si monitorizarea medicală atentă trebuie continuate până la recuperarea pacientului.

5.      PROPRIETĂTI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăti farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antipsihotice, codul ATC: N05A H04

Mecanism de actiune

Quetiapina este un antipsihotic atipic. Quetiapina si metabolitul plasmatic activ în organismul uman, N-dezalchil quetiapina interactionează cu un spectru larg de receptori pentru neurotransmitători. Quetiapina si N-dezalchil quetiapina au afinitate fată de receptorii cerebrali pentru serotonină (5HT2) si receptorii pentru dopamină D1 si D2. Se consideră că această asociere de antagonism al receptorilor cu o selectivitate mai mare pentru receptorii serotoninergici 5HT2 relativ fată de receptorii D2 contribuie la proprietătile antipsihotice si efectele scăzute extrapiramidale (EEP) ale quetiapinei comparativ cu antipsihoticele tipice. În plus, N-dezalchil quetiapina are afinitate mare pentru transportorul de norepinefrină (TNE ). Quetiapina si N-dezalchil quetiapina au de asemenea afinitate mare pentru receptorii histaminici si cei α1-adrenergici, cu afinitate mai mică pentru receptorii α2 si cei serotoninici 5HT1A. Quetiapina nu are o afinitate semnificativă asupra receptorilor colinergici muscarinici sau benzodiazepinici.

Efecte farmacodinamice

Quetiapina este activă în testele pentru activitate antipsihotică cum ar fi eschivarea conditionată. De asemenea blochează actiunea agonistilor dopaminergici, măsurată atât prin manifestări de comportament căt si electrofiziologic si creste concentratiile metabolitilor dopaminei, un indicator neurochimic al blocării receptorilor D2.

În testele pre-clinice predictive pentru EEP, quetiapina este diferită de antipsihoticele standard si are un profil atipic. Quetiapina nu produce sensibilitate crescută a receptorilor dopaminici D2 în cazul administrării cronice. Quetiapina produce numai o usoară catalepsie la doze eficace care produc blocarea receptorilor D2 dopaminergici. S-a demonstrat pentru quetiapină selectivitate pentru sistemul limbic prin producerea blocării depolarizării la nivelul sistemului mesolimbic dar nu si a neuronilor din sistemul nigrostriat care contin dopamină, ca urmare a administrării cronice. După administrare de scurtă durată si de lungă durată, quetiapina determină reactie distonică minimă la maimutele Cebus sensibilizate la haloperidol sau fără tratament anterior cu antipsihotice.

Gradul în care metabolitul N-dezalchil quetiapină contribuie la activitatea farmacologică la oameni nu este cunoscut.

Eficacitate Clinică

În trei studii clinice, controlate cu placebo, efectuate la pacienti cu schizofrenie, care au utilizat doze variabile de quetiapină, nu au fost diferente între grupurile cărora li s-a administrat quetiapină si placebo în ceeace priveste incidenta EEP sau a utilizării concomitente de anticolinergice. Un studiu clinic controlat cu placebo, în care s-au evaluat doze fixe de quetiapină în doze cuprinse între 75 până la 750 mg/zi, nu a evidentiat o crestere a EEP sau a utilizării concomitente de anticolinergice.

În patru studii clinice controlate cu placebo, în care s-au evaluat doze de quetiapină de până la 800 mg/zi, pentru tratamentul episoadelor de maniacale moderate până la severe, două în monoterapie si două ca terapie asociată cu litiu si divalproex, nu au fost diferente între grupele tratate cu quetiapină si cele care au primit placebo, în ceeace priveste incidenta EEP sau utilizarea concomitentă de anticolinergice.

În studiile controlate cu placebo, efectuate pe pacienti vârstnici cu psihoze în cadrul dementei, incidenta evenimentelor adverse cerebrovasculare la 100 pacienti pe an nu a fost mai mare la grupul tratat cu quetiapină decât la cel care a primit placebo.

În tratamentul episoadelor maniacale moderate până la severe, s-a demonstrat că quetiapina are eficacitate superioară fată de placebo în reducerea simptomelor maniacale la 3 si 12 săptămâni, în două studii clinice cu monoterapie. Nu sunt disponibile date din studiile pe termen lung, pentru a demonstra eficacitatea quetiapinei în prevenirea episoadelor de maniacale sau depresive următoare. Datele privind quetiapina asociată cu divalproex sau litiu în episoadele de maniacale moderate până la severe sunt limitate la 3 si 6 săptămâni; totusi, terapia asociată a fost bine tolerată. Datele au evidentiat un efect aditiv în săptămâna 3. Un al doilea studiu nu a demonstrat un efect aditiv în săptămâna 6.

Doza medie de quetiapină în ultima săptămână la subiectii care au răspuns la tratament, a fost aproximativ 600 mg/zi si aproximativ 85% din cei care au răspuns au primit doze de 400 până la 800 mg/zi.

Studiile clinice au demonstrat că quetiapina este eficace în schizofrenie si în manie dacă este administrată de două ori pe zi, desi quetiapina are un timp de înjumătătire plasmatic de aproximativ 7 ore. Această informatie este sustinută si de date din studiul cu tomografie prin emisie de pozitroni (PET), care a identificat faptul că pentru quetiapină, ocuparea receptorilor 5HT2- si D2 este mentinută timp de până la 12 ore. Nu a fost evaluată siguranta si eficacitatea dozelor mai mari de 800 mg/zi. Eficacitatea quetiapinei pe termen lung în prevenirea recăderilor din schizofrenie nu a fost verificată în studii clinice de tip orb. În studiile clinice deschise, la pacientii cu schizofrenie, quetiapina a fost eficace în mentinerea ameliorării clinice în cursul continuării tratamentului la pacientii care au manifestat un răspuns initial la tratament, sugerându-se o eficacitate pe termen lung. În studii clinice cu monoterapie controlată cu placebo, efectuatela pacientii cu număr initial de neutrofile ≥ 1,5 x 109/l, incidenta aparitiei cel putin la o determinare a unui număr de neutrofile < 1,5 x 109/l, a fost 1,72% la pacientii tratati cu quetiapină fată de 0.73% la pacientii care au primit placebo. În toate studiile clinice (controlate cu placebo, deschise, cu comparator activ, pacientii cu număr initial de neutrofile ≥1,5 x 109/l), incidenta aparitiei cel putin la o determinare a unui număr de neutrofile <0,5 x 109/l a fost la 0,21% din pacientii tratati cu quetiapină si 0% la pacientii care au primit placebo si incidenta numărului de neutrofile de ≥0,5 - <1,0 x 109/l a fost de 0,75% la pacientii tratati cu quetiapină si 0,11% la cei care au primit placebo.

5.2     Proprietăti farmacocinetice

Quetiapina este bine absorbită si este metabolizată în proportie mare după administarea pe cale orală. Biodisponibilitatea quetiapinei nu este afectată semnificativ de administrarea împreună cu alimente. Quetiapina se leagă de proteinele plasmatice în proportie de 83%. Concentratia molară maximă a metabolitului activ N-dezalchil quetiapină la starea de echilibru este 35% din cea remarcată pentru quetiapină. Timpul de înjumătătire prin eliminare al quetiapinei si al N-dezalchil quetiapinei este de aproximativ 7 ore si respectiv 12 ore.

Farmacocinetica quetiapinei si a N-dezalchil quetiapinei este liniară în intervalul dozelor aprobate.

Cinetica quetiapinei nu este diferită între bărbati si femei.

Clearanc-eul mediu al quetiapinei la vârstnici este cu aproximativ 30 până la 50% mai mic decât acela observat la adultii cu vârsta între 18 si 65 ani.

Clearance-ul plasmatic mediu al quetiapinei a fost redus cu aproximativ 25% la subiectii cu insuficientă renală severă (clearance creatininic mai mic de 30 ml/min/1,73 m2), dar valorile individuale ale clearance-ului sunt cuprinse în limitele pentru subiecti normali. Media fractiunilor dozelor molare ale quetiapinei libere si ale metabolitului plasmatic activ la om N-dezalchil quetiapină este excretată în urină în proportie <5%.

Quetiapina este metabolizată intens la nivel hepatic, cu o cantitate de produs parental mai mică de 5% din medicamentul nemodificat în urină sau fecale, după administrarea de quetiapină marcată radioactiv. Aproximativ 73% din radioactivitate este excretată în urină si 21% prin fecale. Clearance-ul plasmatic mediu al quetiapinei scade cu aproximativ 25% la persoanele cu insuficientă hepatică cunoscută (ciroză hepatică alcoolică compensată). Deoarece quetiapina este metabolizată intens la nivel hepatic, este de asteptat să fie concentratii plasmatice crescute la populatiile cu insuficientă hepatică. La acesti pacienti poate fi necesară ajustarea dozelor (vezi pct. 4.2).

Investigatiile in vitro au stabilit că CYP3A4 este enzima principală responsabilă pentru metabolismul quetiapinei mediat de citocromul P450. N-dezalchil quetiapina este formată în principal si eliminată pe calea CYP3A4.

S-a constatat că in vitro, quetiapina si câtiva din meatbolitii săi (incluzând N-dezalchil quetiapina) sunt inhibitori slabi ai activitătii citocromilor umani P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 si 3A4. In vitro, inhibarea CYP este observată numai la concentratii de aproximativ 5 până la 50 ori mai mari decât cele observate la doze care variază între 300 până la 800 mg/zi la om. Pe baza acestor rezultate obtinute in vitro, este putin probabil că administrarea de quetiapină concomitent cu alte medicamente să ducă la inhibarea semnificativă clinic a medicamentului prin metabolismul altor medicamente mediat de citocromul P450. Din studiile pe animale se pare că quetiapina poate induce enzimele citorcromului P450. În studii specifice pentru interactiuni la pacienti psihotici, totusi, nu s-a remarcat o crestere a activitătii citocromului P450 după administrarea de quetiapină.

5.3     Date preclinice de sigurantă

Nu a existat nicio dovadă de genotoxicitate într-o serie de studii de genotoxicitate efectuate in vitro si in vivo. La animalele de laborator, la un grad de expunere cu relevantă clinică, au fost observate următoarele modificări, care până în prezent nu au fost confirmate în studii clinice de lungă durată: La sobolani, s-au observat depozite pigmentare la nivelul glandei tiroide; la maimute cynomolgus s-a observat hipertrofia celulei foliculare tiroidiene, o scădere a concentratiilor plasmatice ale T3, scăderea hemoglobinemiei si scăderea numărului de eritrocite si leucocite; la câini, opacifierea cristalinului si cataractă.

Luând în considerare aceste constatări, beneficiile tratamentului cu quetiapină trebuie evaluate comparativ cu riscurile privind siguranta pacientului.

6.      PROPRIETĂTI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipientilor

Nucleu Povidonă K30 Celuloză microcristalină Hidrogenofosfat de calciu dihidrat Amidon glicolat de sodiu Tip C Dioxid de siliciu coloidal anhidru Stearat de magneziu

Film

Quetiapină Polpharma 25 mg

Opadry II Pink 33G34413:

Hipromeloză 6 cP (2910) (E464)

Dioxid de titan (E 171)

Lactoză monohidrat

Macrogol 3350

Triacetina

Oxid rosu de fer (E 172)

Oxid galben de fer (E 172)

Quetiapină Polpharma 100 mg

Opadry II Yellow 33G32578:

Hipromeloză 6 cP (2910) (E464)

Dioxid de titan (E 171)

Lactoză monohidrat

Macrogol 3350

Triacetina

Oxid galben de fer (E 172)

Quetiapină Polpharma 150 mg Opadry II Yellow 33G32605:

Hipromeloză 6 cP (2910) (E464)

Dioxid de titan (E 171)

Lactoză monohidrat

Macrogol 3350

Triacetina

Oxid galben de fer (E 172)

Quetiapină Polpharma 200 mg si 300 mg

Opadry II White 33G28523:

Hipromeloză 6 cP (2910) (E464

)Dioxid de titan (E 171)

Lactoză monohidrat

Macrogol 3350

Triacetina

6.2     Incompatibilităti

Nu este cazul.

6.3     Perioada de valabilitate

3 ani

6.4     Precautii speciale pentru păstrare

Acest produs nu necesită conditii speciale de păstrare.

6.5     Natura si continutul ambalajului

Cutii cu blistere din PVC/aluminiu. Fiecare blister contine 10 comprimate filmate.

Quetiapină Polpharma 25 mg: 30 comprimate filmate Quetiapină Polpharma 100 mg: 60 sau 90 comprimate filmate Quetiapină Polpharma 150 mg: 60 sau 90 comprimate filmate Quetiapină Polpharma 200 mg: 60 sau 90 comprimate filmate Quetiapină Polpharma 300 mg: 60 sau 90 comprimate filmate

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6     Precautii speciale pentru eliminarea reziduurilor <si alte instructiuni de manipulare>

Fără cerinte speciale.

7.      DETINĂTORUL AUTORIZATIEI DE PUNERE PE PIATĂ

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Street, 83-200 Starogard Gdański, Polonia

8.      NUMĂRUL(ELE) AUTORIZATIEI DE PUNERE PE PIATĂ

2668/2010/01

2669/2010/01-02

2670/2010/01-02

2671/2010/01-02

2672/2010/01-02

9.      DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZATIEI

Mai 2010

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Descoperie crucială privind schizofrenia şi depresia maniacală /The Independent/ Oamenii de ştiinţă au descoperit o similitudine remarcabilă între erorile genetice care stau atât la baza schizofreniei cât şi a depresiei maniacale, o descoperire crucială legat de care se aşteaptă să deschidă calea spre noi tratamente pentru două dintre cele mai întâlnite maladii...
Experţii au identificat noi gene asociate cu schizofrenia Cercetători din mai multe ţări au identificat 83 de noi gene asociate cu schizofrenia, fapt ce va contribui la dezvoltarea mai multor tratamente pentru a controla această boală, se arată într-unu studiu publicat marţi de revista 'Nature' şi citat de EFE.
Cercetare: computerul care simulează schizofrenia Cercetătorii americani au creat un model informatic capabil să simuleze unele aspecte ale schizofreniei. Una din teoriile asupra cauzei schizofreniei sugerează că în urma unui exces de dopamină, creierul tinde să reţină prea multe detalii irelevante. Schizofrenicii devin astfel copleşiţi de numărul ...
Problemele de sănătate psihică nu trebuie tratate ca o boală, conform unor psihiatri de renume Tratarea tulburărilor mentale, aşa cum este schizofrenia sau tulburarea bipolară, în acelaşi mod ca o boală nu prezintă niciun fel de beneficii pentru pacient, conform părerii mai multor psihologi de renume, informează publicaţia britanică The Daily Mail.
Un francez din şase atins de o maladie cronică gravă Nouă milioane de persoane din Franţa, respectiv un asigurat din şase din cadrul sistemului de sănătate, suferă de o maladie cronică gravă, precum diabetul, hipertensiunea arterială sau schizofrenia, scrie în ediţia sa de miercuri Le Echos, citând un raport transmis în ajun administratorilor CNAM /Caisse...
Creativitatea şi bolile mentale ar avea rădăcini genetice comune (studiu) Ideea lui Aristotel că "nu există geniu fără un dram de nebunie" este susţinută în prezent de un studiu ştiinţific potrivit căruia unele psihoze, cum ar fi schizofrenia şi tulburările bipolare, şi creativitatea ar avea cel puţin parţial rădăcini genetice comune, relatează AFP.