CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

BRINAVESS 20 mg/ml
 
Denumire BRINAVESS 20 mg/ml
Descriere Conversia rapidă la ritm sinusal a fibrilaţiei atriale cu debut recent la adulţi

-Pentru pacienţi care nu au fost supuşi unei intervenţii chirurgicale: fibrilaţie atrială cu durată ≤ 7 zile

-Pentru pacienţi care au fost supuşi unei intervenţii chirurgicale cardiace: fibrilaţie atrială cu durată ≤ 3 zile
BRINAVESS trebuie administrat în perfuzie intravenoasă în condiţii clinice monitorizate adecvate pentru cardioversie. Doar un profesionist calificat din domeniul sănătăţii trebuie să administreze BRINAVESS şi să monitorizeze frecvent pacientul pe durata perfuziei şi cel puţin 15 minute după terminarea perfuziei pentru semne şi simptome de scădere bruscă a tensiunii arteriale sau a frecvenţei cardiace.
Denumire comuna internationala VERNAKALANTUM
Actiune terapeutica ANTIARITMICE CLASA I SI III
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Concentrat pentru solutie perfuzabila
Concentratia 20 mg/ml
Ambalaj Flacon din sticlã cu dop de cauciuc clorobutilic ºi sigiliu de aluminiu x 25 ml sol. (500 mg)
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC C01BG11
Firma - Tara producatoare MERCK SHARP & DOHME BV - OLANDA
Autorizatie de punere pe piata MERCK SHARP & DOHME LTD. - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre BRINAVESS 20 mg/ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre BRINAVESS 20 mg/ml, concentrat pentru solutie perfuzabila       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

BRINAVESS 20 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml de concentrat conţine clorhidrat de vernakalant 20 mg echivalent cu vernakalant bază 18,1 mg.

Fiecare flacon de 10 ml a 200 mg clorhidrat de vernakalant este echivalent cu vernakalant bază 181 mg.

Fiecare flacon de 25 ml a 500 mg clorhidrat de vernakalant este echivalent cu vernakalant bază 452,5 mg.

După diluare, concentraţia soluţiei este 4 mg/ml clorhidrat de vernakalant.

Excipient: Fiecare flacon de 200 mg conţine aproximativ 1,4 mmoli (32 mg) sodiu. Fiecare flacon de 500 mg conţine aproximativ 3,5 mmoli (80 mg) sodiu.

Fiecare mililitru de soluţie diluată administrat conţine aproximativ 3,5 mg sodiu (soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9 %)), 0,64 mg sodiu (soluţie injectabilă de glucoză 5 %) sau 3,2 mg sodiu (soluţie injectabilă Ringer lactat)

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă (concentrat steril).

Soluţie limpede şi incoloră până la galben pal cu pH de aproximativ 5,5.

Osmolalitatea medicamentului este controlată, fiind în intervalul: 270 - 320 mOsmol/kg.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Conversia rapidă la ritm sinusal a fibrilaţiei atriale cu debut recent la adulţi

-Pentru pacienţi care nu au fost supuşi unei intervenţii chirurgicale: fibrilaţie atrială cu durată ≤ 7 zile

-Pentru pacienţi care au fost supuşi unei intervenţii chirurgicale cardiace: fibrilaţie atrială cu durată ≤ 3 zile

4.2 Doze şi mod de administrare

BRINAVESS trebuie administrat în perfuzie intravenoasă în condiţii clinice monitorizate adecvate pentru cardioversie. Doar un profesionist calificat din domeniul sănătăţii trebuie să administreze BRINAVESS şi să monitorizeze frecvent pacientul pe durata perfuziei şi cel puţin 15 minute după terminarea perfuziei pentru semne şi simptome de scădere bruscă a tensiunii arteriale sau a frecvenţei cardiace (vezi pct. 4.4).

Doze

Doza de BRINAVESS se stabileşte în funcţie de greutatea corporală a pacientului, cu o doză maximă calculată pentru o greutate de 113 kg.

Doza iniţială recomandată pentru perfuzie este 3 mg/kg, administrată pe o perioadă de 10 minute. Pentru pacienţii cu greutatea ≥ 113 kg nu trebuie depăşită doza iniţială maximă de 339 mg (84,7 ml de soluţie 4 mg/ml). În cazul în care conversia la ritmul sinusal nu apare în 15 minute după terminarea perfuziei iniţiale, se poate administra o a doua perfuzie de 2 mg/kg timp de 10 minute. Pentru pacienţii cu greutatea ≥ 113 kg nu trebuie depăşită doza maximă pentru a doua perfuzie de 226 mg (56,5 ml de soluţie 4 mg/ml). Nu trebuie administrate doze cumulative mai mari de 5 mg/kg în decurs de 24 ore. Nu există date clinice cu privire la administrarea de doze repetate după prima şi a doua perfuzie. La 24 ore, concentraţiile plasmatice de vernakalant par să fie nesemnificative.

În cazul în care conversia la ritmul sinusal apare fie în timpul perfuziei iniţiale, fie în timpul celei de-a doua perfuzii, acea perfuzie trebuie continuată până se termină. Dacă se observă flutter atrial stabil hemodinamic după perfuzia iniţială, se poate administra cea de-a doua perfuzie de BRINAVESS, deoarece pacienţii pot fi converţi la ritm sinusal (vezi pct. 4.4 şi 4.8).

Dispozitivul de administrare preferat este o pompă de perfuzie. Cu toate acestea, o seringă injectoare este acceptabilă cu condiţia ca volumul calculat să poată fi administrat precis în timpul de perfuzare specificat.

A nu se administra intravenos rapid sau în bolus.

Solvenţii recomandaţi sunt soluţie injectabilă de clorură de sodiu 0,9%, soluţie injectabilă Ringer lactat sau soluţie injectabilă de glucoză 5%.

Citiţi toate etapele înainte de administrare.

Prepararea BRINAVESS pentru perfuzie

Etapa 1: Înainte de administrare inspectaţi vizual flacoanele de BRINAVESS pentru particule şi modificări de culoare. Nu utilizaţi niciun flacon care prezintă particule sau modificări de culoare. Menţiune: BRINAVESS concentrat pentru soluţie perfuzabilă poate fi incolor pînă la galben pal. Variaţiile de culoare în acest interval nu îi afectează eficacitatea.

Etapa 2: Diluarea concentratului

Pentru a asigura o administrare adecvată trebuie preparată o cantitate suficientă de BRINAVESS 20 mg/ml la începutul tratamentului pentru a asigura atât perfuzia iniţială cât şi cea de-a doua perfuzie.

Preparaţi o soluţie cu o concentraţie de 4 mg/ml urmând instrucţinile de diluare de mai jos:

Pacienţi ≤ 100 kg: 25 ml BRINAVESS 20 mg/ml se adaugă la 100 ml solvent

Pacienţi > 100 kg: 30 ml BRINAVESS 20 mg/ml se adaugă la 120 ml solvent

Etapa 3: Inspectaţi soluţia

Soluţia sterilă diluată trebuie să fie clară, incoloră până la galben pal. Înainte de administrare, reinspectaţi vizual soluţia pentru particule şi modificări de culoare.

Mod de administrare

Flacoanele de BRINAVESS sunt de unică folosinţă şi trebuie diluate înainte de administrare.

Etapa 4: Administrarea perfuziei iniţiale

Perfuzia iniţială cu BRINAVESS se administrează în doză de 3 mg/kg timp de 10 minute. În această perioadă, pacientul trebuie să fie atent monitorizat pentru orice semne sau simptome de scădere bruscă a tensiunii arteriale sau a frecvenţei cardiace. Dacă apar astfel de semne, cu sau fără hipotensiune arterială sau bradicardie simptomatice, perfuzia trebuie oprită imediat.

Etapa 5: Supravegherea pacientului

Dacă nu a apărut conversia la ritmul sinusal, semnele vitale şi ritmul cardiac al pacientului trebuie monitorizate timp de încă 15 minute.

Etapa 6: Administrarea celei de-a doua perfuzii

Dacă nu apare conversia la ritmul sinusal cu perfuzia iniţială sau în perioada de monitorizare de 15 minute, administraţi o a doua perfuzie cu doza de 2 mg/kg timp de 10 minute.

Nu au fost evaluate doze cumulative peste 565 mg.

Pacienţi care au fost supuşi unei intervenţii chirurgicale cardiace:

Nu este necesară ajustarea dozei.

Insuficienţa renală:

Nu este necesară ajustarea dozei (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă hepatică:

Nu este necesară ajustarea dozei (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Vârstnici (≥ 65 ani):

Nu este necesară ajustarea dozei.

Copii şi adolescenţi:

Nu există utilizare relevantă a BRINAVESS la copii şi adolescenţi cu vârsta <18 ani pentru indicaţia actuală şi, prin urmare, nu trebuie utilizat la acest grup de pacienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Au fost raportate cazuri grave de hipotensiune arterială în timpul şi imediat după perfuzia cu BRINAVESS. Pacienţii trebuie să fie atent supravegheaţi pe întreaga durată a perfuziei şi cel puţin 15 minute după terminarea perfuziei cu evaluarea semnelor vitale şi monitorizarea continuă a ritmului cardiac.

Dacă apar oricare dintre următoarele semne sau simptome, administrarea de BRINAVESS trebuie întreruptă şi aceşti pacienţi trebuie să beneficieze de tratament medical corespunzător;

Dacă aceste evenimente apar în timpul primei perfuzii de BRINAVESS, pacienţii nu trebuie să primească cea de-a doua doză de BRINAVESS.

Pacientul trebuie să fie monitorizat ulterior încă 2 ore după începerea perfuziei şi până la stabilizarea parametrilor clinici şi ECG.

Cardioversia electrică poate fi luată în considerare pentru pacienţii care nu răspund la tratament. Nu există experienţă clinică privind cardioversia electrică în primele două ore după administrare.

Înainte de a încerca cardioversia farmacologică, trebuie să vă asiguraţi că pacienţii sunt hidrataţi corespunzător şi stabili din punct de vedere hemodinamic şi, dacă este necesar, pacienţii trebuie trataţi cu medicamente anticoagulante în conformitate cu ghidurile de tratament. La pacienţii cu hipokaliemie necorectată (potasiu seric mai mic de 3,5 mmoli/l), concentraţiile plasmatice de potasiu trebuie corectate înainte de utilizarea BRINAVESS.

Hipotensiune arterială

Hipotensiunea arterială poate apărea la un număr mic de pacienţi (vernakalant 7,6 %, placebo 5,1 %). În mod obişnuit hipotensiunea arterială apare în stadii incipiente, fie în timpul perfuziei, fie la scurt timp după finalul perfuziei şi poate fi corectată de obicei prin măsuri de susţinere standard. Mai puţin frecvent, au fost observate cazuri de hipotensiune arterială severă. Pacienţii cu insuficienţă cardiacă congestivă (ICC) au fost identificaţi a fi un grup de pacienţi cu risc crescut de hipotensiune arterială. (Vezi pct. 4.8.)

Pacientul trebuie să fie monitorizat pentru semne şi simptome de scădere bruscă a tensiunii arteriale sau a frecvenţei cardiace pe durata perfuziei şi cel puţin 15 minute după terminarea perfuziei.

Insuficienţa cardiacă congestivă

Pacienţii cu ICC au demonstrat o incidenţă globală mai mare a evenimentelor hipotensive, în timpul primelor 2 ore după administrare la pacienţii trataţi cu vernakalant comparativ cu pacienţii cărora li s-a administrat placebo (16,1 % comparativ cu, respectiv, 4,7 %). La pacienţii fără ICC, incidenţa hipotensiunii arteriale nu a fost semnificativ diferită în timpul primelor 2 ore după administrare la pacienţii trataţi cu vernakalant comparativ cu pacienţii cărora li s-a administrat placebo (5,7 % comparativ cu, respectiv, 5,2 %). Hipotensiunea arterială raportată ca reacţie adversă gravă sau care duce la întreruperea administrării medicamentului a apărut la pacienţii cu ICC după expunerea la BRINAVESS la 2,9 % dintre aceşti pacienţi comparativ cu 0 % în cazul placebo.

Pacienţii cu antecedente de ICC au demonstrat o incidenţă mai mare a aritmiei ventriculare în primele două ore după administrarea dozei (7,3 % pentru BRINAVESS, comparativ cu 1,6 % pentru placebo). Aceste aritmii au fost în mod obişnuit tahicardii ventriculare asimptomatice, monomorfe, nesusţinute (în medie 3-4 bătăi). În schimb, arimtiile ventriculare au fost raportate cu frecvenţe similare la pacienţii fără un istoric de ICC care au fost trataţi fie cu BRINAVESS, fie cu placebo (3,2% pentru BRINAVESS comparativ cu 3,6% pentru placebo).

Datorită incidenţei mai mari a evenimentelor adverse de hipotensiune arterială şi aritmie ventriculară la pacienţii cu ICC, vernakalantul trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii stabili hemodinamic cu clasele funcţionale de ICC NYHA I până la II. Există experienţă limitată privind utilizarea vernakalantului la pacienţii cu FEVS ≤ 35% documentat anterior. Utilizarea sa la aceşti pacienţi nu este recomandată. Utilizarea la pacienţii cu ICC corespunzând la NYHA III sau NYHA IV este contraindicată (vezi pct. 4.3).

Flutter atrial

Nu a fost demonstrată eficacitatea BRINAVESS în convertirea flutterului atrial tipic primar la ritm sinusal. Pacienţii cărora li s-a administrat BRINAVESS au o incideţă mai mare a conversiei la flutter atrial în primele 2 ore după administrarea dozei. Acest risc este mai mare la pacienţii care utilizează antiaritmice clasa I (vezi pct. 4.8). Dacă se observă flutter atrial ca urmare a tratamentului, trebuie luată în considerare continuarea perfuziei (vezi pct. 4.2).

Utilizarea medicamentelor antiaritmice (MAA) înainte sau după BRINAVESS

Datorită lipsei datelor, BRINAVESS nu poate fi recomandat pacienţilor cărora li s-au administrat anterior MAA intravenoase (clasa I şi III) cu 4 - 24 ore înainte de vernakalant. BRINAVESS nu trebuie administrat pacienţilor cărora li s-au administrat MAA intravenoase (clasa I şi III) cu mai puţin de 4 ore înainte de vernakalant (vezi pct. 4.3).

Datorită experienţei limitate, BRINAVESS trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii aflaţi sub tratament cu MAA orale (clasa I şi III). Riscul de flutter atrial poate fi crescut la pacienţii cărora li se administrează MAA clasa I (vezi mai sus).

Există experienţă limitată privind utilizarea intravenoasă de antiaritmice (clasa I şi clasa III) în primele 4 ore după administrarea BRINAVESS, prin urmare aceste medicamente nu trebuie utilizate în această perioadă (vezi pct. 4.3).

Iniţierea sau reluarea pe cale orală a tratamentului antiaritmic de întreţinere poate fi luată în considerare în primele 2 ore după administrarea vernakalantului.

Boală cardiacă valvulară

La pacienţii cu boală cardiacă valvulară, aritmia ventriculară a apărut cu o incidenţă mai mare la pacienţii trataţi cu vernakalant. Aceşti pacienţi trebuie monitorizaţi atent.

Alte boli şi afecţiuni nestudiate

BRINAVESS a fost administrat la pacienţi cu un interval QT necorectat mai mic de 440 ms fără un risc crescut de apariţie a torsadei vârfurilor.

În plus, BRINAVESS nu a fost evaluat la pacienţi cu stenoză valvulară semnificativă clinic, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, cardiomiopatie restrictivă sau pericardită constrictivă şi utilizarea sa nu poate fi recomandată în aceste cazuri. Există experienţă limitată cu BRINAVESS la pacienţi cu stimulatoare cardiace.

Deoarece experienţa din studiile clinice la pacienţii cu insuficienţă hepatică în stadiu avansat este limitată, vernakalant nu este recomandat la aceşti pacienţi.

Acest medicament conţine aproximativ 1,4 mmoli (32 mg) sodiu în fiecare flacon de 200 mg.

Fiecare flacon de 500 mg conţine aproximativ 3,5 mmoli (80 mg) sodiu.

Acest lucru trebuie luat în considerare la pacienţii cu dietă hiposodată.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii de interacţiune formale cu vernakalant perfuzie. În cadrul programului de dezvoltare clinică, tratamentul antiaritmic de întreţinere pe cale orală a fost întrerupt timp de minim 2 ore după administrarea BRINAVESS. Poate fi luată în considerare reluarea sau iniţierea tratamentului antiaritmic de întreţinere pe cale orală după această perioadă de timp (vezi pct. 4.3 şi 4.4).

Deşi vernakalant este un substrat al CYP2D6, analizele farmacocinetice (FC) populaţionale au demonstrat că nu au fost obsevate diferenţe semnificative între expunerea acută la vernakalant (Cmax şi ASC0-90 min) când au fost administraţi inhibitori slabi sau potenţi ai CYP2D6 în ziua dinaintea perfuziei cu vernakalant comparativ cu pacienţii care nu au urmat un tratament concomitent cu inhibitori ai CYP2D6. În plus, expunerea acută la vernakalant a metabolizatorilor lenţi CYP2D6 diferă foarte puţin când este comparată cu cea a metabolizatorilor rapizi. Nu este necesară ajustarea dozei de vernakalant în funcţie de tipul de metabolizator CYP2D6 sau atunci când vernakalantul se administrează concomitent cu inhibitorii 2D6.

Vernakalantul etse un inhibitor moderat, competitiv al CYP2D6. Cu toate acestea, nu este de aşteptat ca administrarea intravenoasă acută de vernakalant să influenţeze marcat FC substraturilor 2D6 administrate cronic, ca o consecinţă a timpului de înjumătăţire plasmatică scurt al vernakalantului şi prin urmare a naturii tranzitorii a inhibării 2D6. Nu este de aşteptat ca vernakalantul administrat în perfuzie să determine interacţiuni medicamentoase semnificative datorită distribuţiei rapide şi expunerii tranzitorii, legării slabe de proteinele plasmatice, lipsei inhibării altor enzime CYP P450 testate (CYP3A4, 1A2, 2C9, 2C19 saur 2E1) şi lipsei inhibării glicoproteinei-P într-un test de transport al digoxinei.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date privind utilizarea clorhidratului de vernakalant la femeile gravide.

Studiile la animale au evidenţiat malformaţii după expunerea orală repetată (vezi pct. 5.3).

Ca măsură de precauţie, este de preferat să se evite utilizarea vernakalantului în timpul sarcinii.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă vernakalantul/metaboliţii săi se excretă în laptele uman.

Nu există informaţii cu privire la excreţia vernakalantului/metaboliţilor săi în laptele animalelor.

Nu poate fi exclus un risc pentru sugar.

Este necesară precauţie în cazul utilizării la femeile care alăptează.

Fertilitatea

În studiile la animale, vernakalantul nu a evidenţiat afectarea fertilităţi.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele BRINAVESS asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Cu toate acestea, în cazul conducerii vehiculelor sau folosirii utilajelor, trebuie avut în vedere faptul că a fost raportată ameţeala în primele două ore după administrarea BRINAVESS.

4.8 Reacţii adverse

Siguranţa BRINAVESS a fost evaluată în studii clinice care au inclus 883 subiecţi (pacienţi şi voluntari sănătoşi) cărora li s-a administrat tratamentul cu BRINAVESS. Pe baza datelor obţinute la 773 pacienţi din şase studii de fază 2 şi de fază 3, reacţiile adverse cel mai frecvent raportate (> 5%) observate în primele 24 ore după administrarea BRINAVESS au fost disgeuzie (tulburări de gust) (20,1 %), strănut (14,6 %) şi parestezie (9,7 %). Aceste evenimente au apărut în preajma momentului perfuziei, au fost tranzitorii şi rareori au dus la întreruperea tratamentului.

Frecvenţele sunt definite astfel: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000) şi foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Tabelul 1:

Reacţii adverse cu BRINAVESS *

Tulburări ale sistemului nervos

Foarte frecvente: Disgeuzie

Frecvente: Paraestezie, ameţeală, cefalee, hipoestezie

Mai puţin frecvente: Senzaţie de arsură, parosmie, somnolenţă, sincopă vaso-vagală

Tulburări oculare

Mai puţin frecvente: Iritaţie oculară, hiperlacrimaţie, tulburări vizuale

Tulburări cardiace

Frecvente: Bradicardie***, flutter atrial***

Mai puţin frecvente: Stop sinusal, bloc AV complet, bloc AV de gradul întâi, bloc de ramură stângă, extrasistole ventriculare, palpitaţii, bradicardie sinusală, tahicardie ventriculară, prelungirea complexului QRS pe ECG, prelungirea intervalului QT pe ECG, şoc cardiogenic**

Tulburări vasculare

Frecvente: Hipotensiune arterială

Mai puţin frecvente: Hiperemie cutanată tranzitorie, bufeuri, paloare

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Foarte frecvente: Strănut

Frecvente: Tuse, disconfort nazal

Mai puţin frecvente: Dispnee, senzaţie de sufocare, rinoree, iritaţie faringiană

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente: Greaţă, vărsături, xerostomie

Mai puţin frecvente: Diaree, defecaţie imperioasă

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente: Prurit, hiperhidroză

Mai puţin frecvente: Prurit generalizat, transpiraţii reci

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Mai puţin frecvente: Durere la nivelul extremităţilor

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Frecvente: Durere la locul perfuziei, parestezii la locul perfuziei, senzaţie de căldură, oboseală

Mai puţin frecvente: iritaţie la locul perfuziei, hipersensibilitate la locul perfuziei, stare de rău general, disconfort toracic

* Reacţiile adverse incluse în tabel au apărut în 24 ore de la administrarea BRINAVESS (vezi pct. 4.2 şi 5.2)

**Frecvenţa estimată incluzând evenimentul observat dintr-un studiu clinic în desfăşurare.

***vezi secţiunea de mai jos

Descrierea reacţiilor adverse selectate:

Reacţiile adverse semnificative clinic observate în studiile clinice au inclus hipotensiune arterială şi aritmie ventriculară. (vezi pct. 4.4 Hipotensiune arterială, Insuficienţă cardiacă congestivă).

Bradicardia a fost observată predominant la momentul conversiei la ritm sinusal. Cu o rată de conversie semnificativ mai mare la pacienţii trataţi cu BRINAVESS, incidenţa evenimentelor de bradicardie a fost mai mare în primele 2 ore la pacienţii trataţi cu vernakalant decât la pacienţii trataţi cu placebo (5,4 % comparativ cu, respectiv, 3,8 %). La pacienţii care nu au fost convertiţi la ritm sinsual, incidenţa evenimentelor de bradicardie în primele 2 ore după administrarea dozei a fost similară în grupurile de tratament cu placebo şi vernakalant (4,0 % şi, respectiv, 3,8 %). În general, bradicardia a răspuns bine la întreruperea BRINAVESS şi/sau administrarea de atropină.

Flutter atrial

Pacienţii cu fibrilaţie atrială cărora li se administrează BRINAVESS au o incidenţă mai mare de conversie la flutter atrial în primele 2 ore după administrarea dozei (10 % comparativ cu 2,5 % la placebo). În cazul continuării perfuziei de medicament, conform recomandărilor de mai sus, majoritatea acestor pacienţi continuă să fie convertiţi la ritm sinusal. La restul pacienţilor poate fi recomandată cardioversia electrică. În studiile clinice recente, pacienţii care au prezentat flutter atrial în urma tratamentului cu BRINAVESS, nu au prezentat o conducere atrioventriculară 1:1.

Studiul AVRO

Într-un studiu clinic care a inclus 116 pacienţi cu fibrilaţie atrială cu debut recent cărora li s-a adminstrat BRINAVESS, profilul de reacţii adverse observat pare a fi concordant cu cel raportat în studiile anterioare.

4.9 Supradozaj

Nu s-au raportat cazuri de supradozaj cu BRINAVESS în studiile clinice. Un pacient căruia i s-au administrat 3 mg/kg BRINAVESS timp de 5 minute (în loc de durata recomandată de 10 minute) a prezentat tahicardie cu complexe largi stabilă hemodinamic, care s-a remis fără sechele.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Terapie cardiacă, alte antiaritmice clasa I şi III, codul ATC: C01BG11.

Mecanism de acţiune: vernakalant este un medicament antiaritmic care acţionează preferenţial la nivelul atriilor pentru a prelungi perioada refractară atrială şi a încetini conducerea impulsurilor în funcţie de frecvenţă. Se consideră că aceste acţiuni anti-fibrilatorii asupra perioadei refractare şi conducerii impulsurilor suprimă re-intrarea şi sunt potenţate la nivelul atriilor în timpul fibrilaţiei atriale. Selectivitatea relativă a vernakalantului asupra perioadei refractare atriale faţă de perioada refractară ventriculară este postulată ca fiind rezultatul blocării impulsurilor la nivel atrial, dar nu şi la nivel ventricular, precum şi al stării electrofiziologice deosebite a atriilor în fibrilaţie. Cu toate acestea, a fost demonstrată blocarea curenţilor cationici, incluzând canalele hERG şi canalele cardiace de sodiu voltaj-dependente, care sunt prezente în ventriculi.

Farmacodinamie: În studiile preclinice, vernakalant blochează curenţii din toate fazele potenţialului de acţiune atrial, incluzând curenţii de potasiu care sunt exprimaţi specific la nivelul atriilor (de exemplu efluxul de potasiu ultra-rapid şi efluxul de potasiu dependent de acetilcolină). În timpul fibrilaţiei atriale, blocarea canalelor de sodiu dependente de frecvenţă şi voltaj concentrează şi mai mult acţiunea medicamentului spre ţesutul atrial depolarizat parţial şi activat rapid mai degrabă decât spre ventriculul polarizat normal care bate cu frecvenţe cardiace mai joase. În plus, capacitatea vernakalantului de a bloca ultima componentă a curentului de sodiu limitează efectele asupra repolarizării ventriculare induse de blocada curenţilor de potasiu la nivelul ventriculului. Efectele ţintite asupra ţesutului atrial cuplate cu blocarea influxului tardiv de sodiu sugerează faptul că vernakalantul are un potenţial proaritmic scăzut. În general, combinarea efectelor vernakalantului asupra curenţilor cardiaci de sodiu şi potasiu determină efecte antiaritmice semnificative concentrate în special la nivelul atriilor.

Într-un studiu electrofiziologic efectuat la pacienţi, vernakalant prelungeşte semnificativ perioada refractară efectivă atrială într-un mod dependent de doză, care nu a fost asociat cu o creştere semnificativă a perioadei refractare efective ventriculare. În cadrul grupului de pacienţi din faza 3, pacienţii trataţi cu vernakalant au avut o creştere a intervalului QT corectat în funcţie de frecvenţa cardiacă (utilizând corecţia Fridericia, QTcF) comparativ cu placebo (valori maxime după scăderea placebo-ului de 22,1 ms şi 18,8 ms după prima şi, respectiv, a doua perfuzie). La 90 minute de la debutul perfuziei, această diferenţă a fost redusă la 8,1 ms.

Eficacitatea clinică

Modelul studiului clinic: efectul clinic al BRINAVESS în tratamentul pacienţilor cu fibrilaţie atrială a fost evaluat în trei studii clinice randomizate, dublu orb, controlate placebo (ACT I, ACT II şi ACT III) şi într-un studiu cu comparator activ, amiodaronă administrată intravenos (AVRO). Unii pacienţi cu flutter atrial tipic au fost incluşi în ACT II şi ACT III, dar nu a fost demonstrată eficacitatea BRINAVESS în convertirea flutterului atrial. În studiile clinice, necesitatea anticoagulării înainte de administrarea vernakalantului a fost evaluată conform practicii clinice a medicilor curanţi. Pentru fibrilaţia atrială cu durata mai mică de 48 ore, a fost permisă cardioversia imediată. Pentru fibrilaţia atrială cu durata mai mare de 48 ore, a fost necesară anticoagularea conform ghidurilor de tratament.

ACT I şi ACT III au studiat efectul BRINAVESS în tratamentul pacienţilor cu fibrilaţie atrială susţinută cu durata > 3 ore, dar nu mai mare de 45 zile. ACT II a studiat efectul BRINAVESS la pacienţii cu aveau fibrilaţie atrială cu durata < 3 zile, care au fost supuşi recent unei intervenţii de by-pass coronarian (CABG) şi/sau intervenţii chirurgicale valvulare (fibrilaţie atrială apărută la mai mult de 1 zi, dar la mai puţin de 7 zile după intervenţia chirurgicală). AVRO a studiat efectul vernakalantului comparativ cu amiodarona administrată intravenos la pacienţii cu fibrilaţie atrială cu debut recent (3 ore până la 48 ore). În toate studiile clinice, pacienţiilor li s-a administrat o perfuzie cu 3,0 mg/kg BRINAVESS (sau placebo corespunzător) timp de 10 minute urmată de o perioadă de monitorizare de 15 minute. Dacă pacientul se afla în fibrilaţie atrială sau flutter atrial la finalul perioadei de monitorizare de 15 minute, s-a administrat o a doua perfuzie cu 2,0 mg/kg BRINAVESS (sau placebo corespunzător) timp de 10 minute. Succesul tratamentului (răspuns) a fost definit drept conversia fibrilaţiei atriale la ritm sinusal în următoarele 90 minute. Pacienţii care nu au răspuns la tratament au fost trataţi de medic cu mijloacele standard de îngrijire.

Eficacitatea la pacienţii cu fibrilaţie atrială susţinută (ACT I şi ACT III)

Criteriul principal final de evaluare al eficacităţii a fost reprezentat de procentul subiecţilor cu fibrilaţie atrială cu durată scurtă (3 ore până la 7 zile) care au prezentat o conversie indusă de tratament a fibrilaţiei atriale la ritm sinusal pentru o durată de minim un minut în următoarele 90 minute după prima expunere la medicamentul studiat. Eficacitatea a fost studiată la un număr total de 390 pacienţi adulţi stabili hemodinamic, cu fibrilaţie atrială cu durată scurtă, incluzând pacienţi cu hipertensiune arterială (40,5 %), boală cardiacă ischemică (12,8 %), boală cardiacă valvulară (9,2 %) şi ICC (10,8 %). În aceste studii tratamentul cu BRINAVESS a convertit eficace fibrilaţia atrială la ritm sinusal comparativ cu placebo (vezi Tabelul 2). Conversia fibrilaţiei atriale la ritm sinusal a apărut rapid (la cei care au răspuns, durata medie până la conversie a fost de 10 minute de la iniţierea administrării primei perfuzii), iar ritmul sinusal a fost menţinut 24 ore (97%). Doza recomandată pentru vernakalant este o terapie ajustată cu două etape de dozare posibile. În studiile clinice efectuate, efectul suplimentar al celei de-a doua doze, dacă există, nu poate fi stabilit individual.

 

Tabelul 2:Conversia fibrilaţiei atriale la ritm sinusal în ACT I şi ACT III

Durata fibrilaţiei atriale

ACT I

ACT III

 

 

BRINAVESS

Placebo

valoare p†

BRINAVESS

Placebo

valoare p†

> 3 ore până la ≤ 7 zile

74/145

(51,0%)

3/75

(4,0%)

<0,0001

44/86

(51,2%)

3/84

(3,6%)

<0,0001

 

† test Cochran-Mantel-Haenszel

S-a demonstrat că BRINAVESS determină ameliorarea simptomelor fibrilaţiei atriale concordant cu conversia la ritmul sinusal.

Nu s-au observat diferenţe semnificative în ceea ce priveşte siguranţa sau eficacitatea în funcţie de vârstă, sex, utilizarea de medicamente pentru controlul frecvenţei cardiace, utilizarea de medicamente antiaritmice, utilizarea warfarinei, antecedente de boală cardiacă ischemică, insuficienţă renală sau exprimarea enzimei 2D6 a citocromului P450.

Tratamentul cu BRINAVESS nu a afectat rata de răspuns la cardioversia electrică (incluzând numărul median de şocuri sau juli necesari pentru cardioversia cu succes) în cazurile când aceasta s-a încercat între 2 şi 24 ore după administrarea medicamentului studiat.

Conversia fibrilaţiei atriale la pacienţii cu fibrilaţie atrială cu durată mai lungă (> 7 zile şi ≤ 45 zile) evaluată ca un criteriu secundar final de evaluare al eficacităţii la un număr total de 185 pacienţi nu a evidenţiat diferenţe semnificative statistic între BRINAVESS şi placebo.

Eficacitatea la pacienţii care au prezentat fibrilaţie atrială după intervenţia chirurgicală cardiacă (ACT II)

Eficacitatea a fost studiată la pacienţii cu fibrilaţie atrială după intervenţia chirurgicală în ACT II, un studiu clinic de fază 3, dublu orb, controlat placebo, pe grupe paralele (ACT II), la 150 pacienţi cu fibrilaţie atrială susţinută (cu durată de 3 până la 72 ore) survenită între 24 ore şi 7 zile după intervenţia de by-pass coronarian şi/sau intervenţia chirurgicală valvulară. Tratamentul cu BRINAVESS a convertit eficace fibrilaţia atrială la ritm sinusal (47,0 % BRINAVESS, 14,0 % placebo; valoare p = 0,0001). Conversia fibrilaţiei atriale la ritm sinusal a apărut rapid (timpul median până la conversie a fost de 12 minute de la iniţierea administrării perfuziei).

Eficacitatea comparativă cu amiodaronă (AVRO):

Vernakalantul a fost studiat la 116 pacienţi cu fibrilaţie atrială (3 până la 48 ore) incluzând pacienţi cu hipertensiune arterială (74,1 %), BCI (19 %), boală cardiacă valvulară (3,4 %) şi ICC (17,2 %). Nu au fost incluşi în studiu pacienţi cu NYHA III/IV. În AVRO, perfuzia cu amiodaronă a fost administrată timp de 2 ore (adică 1 oră cu doza de încărcare de 5 mg/kg, urmată de 1 oră cu perfuzia de întreţinere de 50 mg). Criteriul principal final de evaluare a fost procentul de pacienţi la care s-a obţinut ritmul sinusal (RS) la 90 minute după iniţierea tratamentului, limitând concluziile la efectele observate în acest interval de timp. Tratamentul cu vernakalant a convertit 51,7 % dintre pacienţi la RS la 90 minute, comparativ cu 5,2 % în cazul amiodaronei determinând o rată de conversie mult mai rapidă de la FA la RS în primele 90 minute comparativ cu amiodarona (log-rank valoare p < 0,0001).

Copii şi adolescenţi

Agenţia Europeană a Medicamentului a acordat o derogare de la obligaţia de a se depune a rezultatele studiilor efectuate cu BRINAVESS la toate subgrupele de copii şi adolescenţi în fibrilaţie atrială (vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

La pacienţi, media concentraţiilor plasmatice maxime de vernakalant a fost de 3,9 μg/ml după o singură perfuzie cu 3 mg/kg clorhidrat de vernakalant timp de 10 minute, şi de 4,3 μg/ml după o a doua perfuzie cu 2 mg/kg, cu un interval de 15 minute între doze.

Distribuţie

Vernakalantul este distribuit extensiv şi rapid în organism, cu un volum de distribuţie de aproximativ 2 l/kg. Cmax şi ASC au fost proporţionale cu doza între 0,5 mg/kg şi 5 mg/kg. La pacienţi, clearance-ul plasmatic total al vernakalantului a fost estimat a fi 0,41 l/oră/kg. Fracţia liberă de vernakalant în serul uman este de 53-63 % corespunzător intervalului de concentraţii 1-5 μg/ml.

Eliminare/excreţie

La metabolizatorii rapizi CYP2D6, vernakalantul este eliminat în principal prin O-demetilarea mediată de CYP2D6. Glucuronoconjugarea şi excreţia renală sunt principalele mecanisme de eliminare la metabolizatorii lenţi CYP2D6. Media timpului de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a vernakalantului la pacienţi a fost de aproximativ 3 ore la metabolizatorii rapizi CYP2D6 şi de aproximativ 5,5 ore la metabolizatorii lenţi.

Grupe speciale de pacienţi

Expunerea acută nu este influenţată semnificativ de sex, antecedente de insuficienţă cardiacă congestivă, insuficienţă renală sau administrare concomitentă de beta blocante şi alte medicamente, incluzând warfarină, metoprolol, furosemid şi digoxină. La pacienţii cu insuficienţă hepatică expunerile au crescut cu 9 până la 25 %.Nu este necesară ajustarea dozei de BRINAVESS pentru aceste afecţiuni, şi nici în funcţie de vârstă, creatininemie sau tipul de metabolizator CYP2D6.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doză unică şi doze repetate şi genotoxicitatea.

Cu privire la funcţia de reproducere nu au fost observate efecte asupra sarcinii, dezvoltării embriofetale, parturiţiei sau dezvoltării postnatale după administrarea intravenoasă a vernakalantului la nivele de expunere (ASC) similare sau mai mici decât nivelele de expunere (ASC) la om atinse după o singură doză de vernakalant administrată intravenos. În studiile de dezvoltare embriofetală cu vernakalant administrat oral de două ori pe zi pentru care au rezultat nivele de expunere (ASC) în general mai mari decât cele atinse la om după o singură doză de vernakalnt administrat intravenos, malformaţiile (deformare/absenţă/fuziune a oaselor cutiei craniene incluzând fisuri palatine, radius curbat, scapulă deformată/curbată, trahee constrictivă, atiroidie, criptorhidie) au apărut la şobolani şi letalitatea embriofetală crescută, numărul crescut de fetuşi cu sternebre fuzionate şi/sau suplimentare au fost observate la iepuri la cele mai mari doze testate.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Acid citric E330

Clorură de sodiu

Apă pentru preparate injectabile

Hidroxid de sodiu E524 (pentru ajustarea pH-ului)

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la punctul 4.2.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

Concentratul diluat steril este stabil chimic şi fizic timp de 12 ore la sau sub 25°C.

Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, condiţiile şi durata de depozitare după preparare înainte de utilizare sunt responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal nu trebuie să depăşească 24 ore la 2 °C - 8 °C, cu excepţia cazului în care diluarea a avut loc în condiţii aseptice controlate şi validate.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului diluat, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacoane din sticlă (tip 1) de unică folosinţă cu un dop de cauciuc clorobutilic şi un sigiliu de aluminiu. Mărimea de ambalaj de 1 flacon include fie 10 ml soluţie de 200 mg, fie 25 ml soluţie de 500 mg.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Vezi pct. 4.2 pentru Prepararea BRINAVESS pentru perfuzie.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale. BRINAVESS nu conţine conservanţi.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/10/645/001

EU/1/10/645/002

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 1 septembrie 2010

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

{LL/AAAA}

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului(fabricanţilorilor) responsabil(i) pentru eliberarea seriei

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

NL-2031 BN Haarlem

Olanda

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

•Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

•Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă se va asigura că tuturor profesioniştiilor din domeniul sănătăţii (PDS) implicaţi în administrarea BRINAVESS le va fi furnizat un pachet de informaţii destinate profesioniştilor din domeniul sănătăţii coţinând următoarele:

Material educaţional pentru profesioniştii din domeniul sănătăţii

Rezumatul caracteristicilor produsului, prospectul şi etichetarea

Elemente esenţiale ce vor fi incluse în materialul educaţional:

1. BRINAVESS trebuie administrat în perfuzie intravenoasă în condiţii clinice monitorizate adecvate pentru cardioversie. Doar un profesionist calificat din domeniul sănătăţii trebuie să administreze BRINAVESS şi să monitorizeze frecvent pacientul pe durata perfuziei şi cel puţin 15 minute după terminarea perfuziei pentru semne şi simptome de scădere bruscă a tensiunii arteriale sau a frecvenţei cardiace (vezi pct. 4.4).

2. Trebuie luate măsurile corespunzătoare pentru a administra şi minimiza riscurile, incluzând nevoia de monitorizare atentă în timpul şi după administrarea BRINAVESS

3. Criteriile de selecţie a pacienţilor, incluzând contraindicaţiile, atenţionările şi precauţiile speciale pentru utilizare şi informaţiile despre grupurile de pacienţi cu informaţii limitate din studiile clinice

- Alertarea PDS cu privire la contraindicaţiile BRINAVESS ;

- Alertarea PDS cu privire la atenţionările şi precauţiile speciale ale BRINAVESS la pacienţii cu stenoză valvulară semnificativă clinic, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, cardiomiopatie restrictivă sau pericardită constrictivă, FEVS ≤ 35% documentat anterior, insuficienţă hepatică avansată.

- Alertarea PDS cu privire la necesitatea precauţiei la utilizarea BRINAVESS la pacienţii stabili hemodinamic cu insuficienţă cardiacă congestivă NYHA I şi NYHA II şi necesitatea de a monitoriza îndeaproape pacienţii cu boli cardiace valvulare.

- Alertarea PDS cu privire la reacţiile adverse care pot apărea după administrarea BRINAVESS, incluzând hipotensiune arterială, bradicardie, flutter atrial sau aritmie ventriculară.

- Alertarea PDS cu privire la utilizarea MAA (medicamente antiaritmice) înainte sau după BRINAVESS.

4. Instrucţii privind calcularea dozei, prepararea soluţiei perfuzabile şi modul de administrare.

5. BRINAVESS poate fi disponibil în diferite mărimi de flacoane [a se insera la nivel local mărimile de flacoane disponibile]. Numărul de flacoane de BRINAVESS concentrat necesar pentru prepararea cantităţii corespunzătoare de soluţie pentru tratamentul unui anumit pacient va depinde de greutatea corporală a pacientului şi de mărimea flaconului.

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, inclus în modulul 1.8.1 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înainte de şi în timpul prezenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului

DAPP se angajază să efectueze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare detaliate în Planul de farmacovigilenţă, conform celor stabilite în versiunea 1.3 (23 iunie 2010) a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind Sistemele de management ale riscului pentru medicamentele de uz uman, orice versiune actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE PENTRU FLACON DE 10 ML

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

BRINAVESS 20 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

clorhidrat de vernakalant

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon de 10 ml conţine clorhidrat de vernakalant 200 mg echivalent cu vernakalant bază 181 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine acid citric, clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile, hidroxid de sodiu.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă

200 mg/10 ml

1 flacon

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă.

Înainte de utilizare, a se dilua până la 4 mg/ml.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Soluţia diluată: a se utiliza în 12 ore şi a se păstra la sau sub 25°C.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/10/645/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE PENTRU FLACONUL DE 25 ML

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

BRINAVESS 20 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

clorhidrat de vernakalant

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon de 25 ml conţine clorhidrat de vernakalant 500 mg echivalent cu vernakalant bază 452,5 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine acid citric, clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile, hidroxid de sodiu.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă

500 mg/25 ml

1 flacon

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administare intravenoasă.

Înainte de utilizare, a se dilua până la 4 mg/ml.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Soluţia diluată: a se utiliza în 12 ore şi a se păstra la sau sub 25°C.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/10/645/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Eticheta pentru flaconul de 10 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

BRINAVESS 20 mg/ml concentrat steril

clorhidrat de vernakalant

Administrare i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se dilua înainte de administrare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

200 mg/10 ml

6. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Eticheta pentru flaconul de 25 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

BRINAVESS 20 mg/ml concentrat steril

Clorhidrat de vernakalant

Administrare i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se dilua înainte de administrare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

500 mg/25 ml

6. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

BRINAVESS 20 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

clorhidrat de vernakalant

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

Denumirea completă a medicamentului dumneavoastră este BRINAVESS 20 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă. În acest prospect este utilizată denumirea pe scurt BRINAVESS.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este BRINAVESS şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi BRINAVESS

3. Cum să utilizaţi BRINAVESS

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează BRINAVESS

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE BRINAVESS ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

BRINAVESS conţine substanţa activă clorhidrat de vernakalant. BRINAVESS acţionează prin transformarea ritmului dumneavoastră cardiac neregulat sau rapid în ritm cardiac normal.

Se utilizează la adulţi dacă aveţi un ritm cardiac rapid, neregulat denumit fibrilaţie atrială care a debutat recent (≤ 7 zile) pentru pacienţi care nu au fost supuşi unei intervenţii chirurgicale şi ≤ 3 zile pentru pacienţi care au fost supuşi unei intervenţii chirurgicale cardiace. Medicul dumneavoastră va stabili dacă trebuie să fiţi tratat cu BRINAVESS.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI BRINAVESS

Nu trebuie să vi se administreze BRINAVESS dacă oricare dintre cele de mai sus sunt valabile în cazul dumneavoastră. Dacă nu sunteţi sigur, discutaţi cu medicul dumneavoastră înainte să vi se administreze acest medicament.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi BRINAVESS

Verificaţi cu medicul dumneavoastră înainte de a vi se administra BRINAVESS starea de sanatate.

Dacă aveţi tensiunea arterială foarte mică sau bătăi încete ale inimii sau anumite modificări pe ECG în timp ce utilizaţi acest medicament, este posibil ca medicul dumneavoastră să vă întrerupă tratamentul.

Medicul dumneavoastră va decide dacă aveţi nevoie de medicamente suplimentare pentru controlul ritmului inimii în 4 ore după administrarea BRINAVESS.

Este posibil ca BRINAVESS să nu poată trata anumite anomalii ale ritmului inimii, cu toate acestea, medicul dumneavoastră va fi familiarizat cu acest aspect.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi stimulator cardiac.

Dacă oricare dintre cele de mai sus sunt valabile în cazul dumneavoastră (sau dacă nu sunteţi sigur), spuneţi-i medicului dumneavoastră.

Analize de sânge

Înainte de a vi se administra acest medicament, medicul dumneavoastră va decide dacă vă va efectua analize de sânge pentru a vedea cât de bine se coagulează sângele dumneavoastră şi care este concentraţia de potasiu.

Utilizarea la copii şi adolescenţi

Nu există experienţă privind utilizarea BRINAVESS la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani; de aceea, utilizarea la aceştia nu este recomandată.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală sau preparate din plante sau produse naturiste.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua orice medicament, dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Trebuie ţinut cont de faptul că unele persoane pot avea ameţeli după administrarea BRINAVESS, de obicei în primele două ore. (Vezi REACŢII ADVERSE POSIBILE.) Dacă ameţiţi, trebuie să evitaţi conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor după administrarea BRINAVESS.

Informaţii importante privind unele componente ale BRINAVESS

Acest medicament conţine aproximativ 1,4 mmoli (32 mg) sodiu în fiecare flacon de 200 mg.

Fiecare flacon de 500 mg conţine aproximativ 3,5 mmoli (80 mg) sodiu

Luaţi în considerare aceasta dacă urmaţi o dietă restrictivă în ceea ce priveşte cantitatea de sodiu.

3. CUM SE ADMINISTREAZĂ BRINAVESS

Dacă vi se administrează mai mult BRINAVESS decât trebuie

În cazul în care consideraţi că este posibil să vi se fi administrat prea mult BRINAVESS, spuneţi-i imediat medicului dumneavoastră.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Următorii termeni sunt utilizaţi pentru a descrie cât de des au fost raportate reacţiile adverse.

·        foarte frecvente: afectează mai mult de 1 utilizator din 10

·        frecvente: afectează 1 până la 10 utilizatori din 100

·        mai puţin frecvente: afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000

Ca toate medicamentele, BRINAVESS poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră.

4.1 Indicaţii terapeutice

Conversia rapidă la ritm sinusal a fibrilaţiei atriale cu debut recent la adulţi

-Pentru pacienţi care nu au fost supuşi unei intervenţii chirurgicale: fibrilaţie atrială cu durată ≤ 7 zile

-Pentru pacienţi care au fost supuşi unei intervenţii chirurgicale cardiace: fibrilaţie atrială cu durată ≤ 3 zile

4.2 Doze şi mod de administrare

BRINAVESS trebuie administrat în perfuzie intravenoasă în condiţii clinice monitorizate adecvate pentru cardioversie. Doar un profesionist calificat din domeniul sănătăţii trebuie să administreze BRINAVESS şi să monitorizeze frecvent pacientul pe durata perfuziei şi cel puţin 15 minute după terminarea perfuziei pentru semne şi simptome de scădere bruscă a tensiunii arteriale sau a frecvenţei cardiace (vezi pct. 4.4).

Doze

Doza de BRINAVESS se stabileşte în funcţie de greutatea corporală a pacientului, cu o doză maximă calculată pentru o greutate de 113 kg.

Doza iniţială recomandată pentru perfuzie este 3 mg/kg, administrată pe o perioadă de 10 minute. Pentru pacienţii cu greutatea ≥ 113 kg nu trebuie depăşită doza iniţială maximă de 339 mg (84,7 ml de soluţie 4 mg/ml). În cazul în care conversia la ritmul sinusal nu apare în 15 minute după terminarea perfuziei iniţiale, se poate administra o a doua perfuzie de 2 mg/kg timp de 10 minute. Pentru pacienţii cu greutatea ≥ 113 kg nu trebuie depăşită doza maximă pentru a doua perfuzie de 226 mg (56,5 ml de soluţie 4 mg/ml). Nu trebuie administrate doze cumulative mai mari de 5 mg/kg în decurs de 24 ore. Nu există date clinice cu privire la administrarea de doze repetate după primele două perfuzii. La 24 ore, concentraţiile plasmatice de vernakalant par să fie nesemnificative.

În cazul în care conversia la ritmul sinusal apare fie în timpul perfuziei iniţiale, fie în timpul celei de-a doua perfuzii, acea perfuzie trebuie continuată până se termină. Dacă se observă flutter atrial stabil hemodinamic după perfuzia iniţială, se poate administra cea de-a doua perfuzie de BRINAVESS, deoarece pacienţii pot fi converţi la ritm sinusal (vezi pct. 4.4 şi 4.8).

Dispozitivul de administrare preferat este o pompă de perfuzie. Cu toate acestea, o seringă injectoare este acceptabilă cu condiţia ca volumul calculat să poată fi administrat precis în timpul de perfuzare specificat.

A nu se administra intravenos rapid sau în bolus.

Solvenţii recomandaţi sunt soluţie injectabilă de clorură de sodiu 0,9%, soluţie injectabilă Ringer lactat sau soluţie injectabilă de glucoză 5%.

Citiţi toate etapele înainte de administrare.

Prepararea BRINAVESS pentru perfuzie

Etapa 1: Înainte de administrare inspectaţi vizual flacoanele de BRINAVESS pentru particule şi modificări de culoare. Nu utilizaţi niciun flacon care prezintă particule sau modificări de culoare. Menţiune: BRINAVESS concentrat pentru soluţie perfuzabilă poate fi incolor pînă la galben pal. Variaţiile de culoare în acest interval nu îi afectează eficacitatea.

Etapa 2: Diluarea concentratului

Pentru a asigura o administrare adecvată trebuie preparată o cantitate suficientă de BRINAVESS 20 mg/ml la începutul tratamentului pentru a asigura atât perfuzia iniţială cât şi cea de-a doua perfuzie.

Preparaţi o soluţie cu o concentraţie de 4 mg/ml urmând instrucţinile de diluare de mai jos:

Pacienţi ≤ 100 kg: 25 ml BRINAVESS 20 mg/ml se adaugă la 100 ml solvent

Pacienţi > 100 kg: 30 ml BRINAVESS 20 mg/ml se adaugă la 120 ml solvent

Etapa 3: Inspectaţi soluţia

Soluţia sterilă diluată trebuie să fie clară, incoloră până la galben pal. Înainte de administrare, reinspectaţi vizual soluţia pentru particule şi modificări de culoare.

Mod de administrare

Flacoanele de BRINAVESS sunt de unică folosinţă şi trebuie diluate înainte de administrare.

Etapa 4: Administrarea perfuziei iniţiale

Perfuzia iniţială cu BRINAVESS se administrează în doză de 3 mg/kg timp de 10 minute. În această perioadă, pacientul trebuie să fie atent monitorizat pentru orice semne sau simptome de scădere bruscă a tensiunii arteriale sau a frecvenţei cardiace. Dacă apar astfel de semne, cu sau fără hipotensiune arterială sau bradicardie simptomatice, perfuzia trebuie oprită imediat.

Etapa 5: Supravegherea pacientului

Dacă nu a apărut conversia la ritmul sinusal, semnele vitale şi ritmul cardiac al pacientului trebuie monitorizate timp de încă 15 minute.

Etapa 6: Administrarea celei de-a doua perfuzii

Dacă nu apare conversia la ritmul sinusal cu perfuzia iniţială sau în perioada de monitorizare de 15 minute, administraţi o a doua perfuzie cu doza de 2 mg/kg timp de 10 minute.

Nu au fost evaluate doze cumulative peste 565 mg.

Pacienţi care au fost supuşi unei intervenţii chirurgicale cardiace:

Nu este necesară ajustarea dozei.

Insuficienţa renală:

Nu este necesară ajustarea dozei (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă hepatică:

Nu este necesară ajustarea dozei (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Vârstnici (≥ 65 ani):

Nu este necesară ajustarea dozei.

Copii şi adolescenţi:

Nu există utilizare relevantă a BRINAVESS la copii şi adolescenţi cu vârsta <18 ani pentru indicaţia actuală şi, prin urmare, nu trebuie utilizat la acest grup de pacienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Au fost raportate cazuri grave de hipotensiune arterială în timpul şi imediat după perfuzia cu BRINAVESS. Pacienţii trebuie să fie atent supravegheaţi pe întreaga durată a perfuziei şi cel puţin 15 minute după terminarea perfuziei cu evaluarea semnelor vitale şi monitorizarea continuă a ritmului cardiac.

Dacă aceste evenimente apar în timpul primei perfuzii de BRINAVESS, pacienţii nu trebuie să primească cea de-a doua doză de BRINAVESS.

Pacientul trebuie să fie monitorizat ulterior încă 2 ore după începerea perfuziei şi până la stabilizarea parametrilor clinici şi ECG.

Cardioversia electrică poate fi luată în considerare pentru pacienţii care nu răspund la tratament. Nu există experienţă clinică privind cardioversia electrică în primele două ore după administrare.

Înainte de a încerca cardioversia farmacologică, trebuie să vă asiguraţi că pacienţii sunt hidrataţi corespunzător şi stabili din punct de vedere hemodinamic şi, dacă este necesar, pacienţii trebuie trataţi cu medicamente anticoagulante în conformitate cu ghidurile de tratament. La pacienţii cu hipokaliemie necorectată (potasiu seric mai mic de 3,5 mmoli/l), concentraţiile plasmatice de potasiu trebuie corectate înainte de utilizarea BRINAVESS.

Hipotensiune arterială

Hipotensiunea arterială poate apărea la un număr mic de pacienţi (vernakalant 7,6 %, placebo 5,1 %). În mod obişnuit hipotensiunea arterială apare în stadii incipiente, fie în timpul perfuziei, fie la scurt timp după finalul perfuziei şi poate fi corectată de obicei prin măsuri de susţinere standard. Mai puţin frecvent, au fost observate cazuri de hipotensiune arterială severă. Pacienţii cu insuficienţă cardiacă congestivă (ICC) au fost identificaţi a fi un grup de pacienţi cu risc crescut de hipotensiune arterială. (Vezi pct. 4.8.)

Pacientul trebuie să fie monitorizat pentru semne şi simptome de scădere bruscă a tensiunii arteriale sau a frecvenţei cardiace pe durata perfuziei şi cel puţin 15 minute după terminarea perfuziei.

Insuficienţa cardiacă congestivă

Pacienţii cu ICC au demonstrat o incidenţă globală mai mare a evenimentelor hipotensive, în timpul primelor 2 ore după administrare la pacienţii trataţi cu vernakalant comparativ cu pacienţii cărora li s-a administrat placebo (16,1 % comparativ cu, respectiv, 4,7 %). La pacienţii fără ICC, incidenţa hipotensiunii arteriale nu a fost semnificativ diferită în timpul primelor 2 ore după administrare la pacienţii trataţi cu vernakalant comparativ cu pacienţii cărora li s-a administrat placebo (5,7 % comparativ cu, respectiv, 5,2 %). Hipotensiunea arterială raportată ca reacţie adversă gravă sau care duce la întreruperea administrării medicamentului a apărut la pacienţii cu ICC după expunerea la BRINAVESS la 2,9 % dintre aceşti pacienţi comparativ cu 0 % în cazul placebo.

Pacienţii cu antecedente de ICC au demonstrat o incidenţă mai mare a aritmiei ventriculare în primele două ore după administrarea dozei (7,3 % pentru BRINAVESS, comparativ cu 1,6 % pentru placebo). Aceste aritmii au fost în mod obişnuit tahicardii ventriculare asimptomatice, monomorfe, nesusţinute (în medie 3-4 bătăi). În schimb, arimtiile ventriculare au fost raportate cu frecvenţe similare la pacienţii fără un istoric de ICC care au fost trataţi fie cu BRINAVESS, fie cu placebo (3,2% pentru BRINAVESS comparativ cu 3,6% pentru placebo).

Datorită incidenţei mai mari a reacţiilor adverse de hipotensiune arterială şi aritmie ventriculară la pacienţii cu ICC, vernakalantul trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii stabili hemodinamic cu clasele funcţionale de ICC NYHA I până la II. Există experienţă limitată privind utilizarea vernakalantului la pacienţii cu FEVS ≤ 35% documentat anterior. Utilizarea sa la aceşti pacienţi nu este recomandată. Utilizarea la pacienţii cu ICC corespunzând la NYHA III sau NYHA IV este contraindicată (vezi pct. 4.3).

Flutter atrial

Nu a fost demonstrată eficacitatea BRINAVESS în convertirea flutterului atrial tipic primar la ritm sinusal. Pacienţii cărora li s-a administrat BRINAVESS au o incideţă mai mare a conversiei la flutter atrial în primele 2 ore după administrarea dozei. Acest risc este mai mare la pacienţii care utilizează antiaritmice clasa I (vezi pct. 4.8). Dacă se observă flutter atrial ca urmare a tratamentului, trebuie luată în considerare continuarea perfuziei (vezi pct. 4.2).

Utilizarea medicamentelor antiaritmice (MAA) înainte sau după BRINAVESS

Datorită lipsei datelor, BRINAVESS nu poate fi recomandat pacienţilor cărora li s-au administrat anterior MAA intravenoase (clasa I şi III) cu 4 - 24 ore înainte de vernakalant. BRINAVESS nu trebuie administrat pacienţilor cărora li s-au administrat MAA intravenoase (clasa I şi III) cu mai puţin de 4 ore înainte de vernakalant (vezi pct. 4.3).

Datorită experienţei limitate, BRINAVESS trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii aflaţi sub tratament cu MAA orale (clasa I şi III). Riscul de flutter atrial poate fi crescut la pacienţii cărora li se administrează MAA clasa I (vezi mai sus).

Există experienţă limitată privind utilizarea intravenoasă de antiaritmice (clasa I şi clasa III) în primele 4 ore după administrarea BRINAVESS, prin urmare aceste medicamente nu trebuie utilizate în această perioadă (vezi pct. 4.3).

Iniţierea sau reluarea pe cale orală a tratamentului antiaritmic de întreţinere poate fi luată în considerare în primele 2 ore după administrarea vernakalantului.

Boală cardiacă valvulară

La pacienţii cu boală cardiacă valvulară, aritmia ventriculară a apărut cu o incidenţă mai mare la pacienţii trataţi cu vernakalant. Aceşti pacienţi trebuie monitorizaţi atent.

Alte boli şi afecţiuni nestudiate

BRINAVESS a fost administrat la pacienţi cu un interval QT necorectat mai mic de 440 ms fără un risc crescut de apariţie a torsadei vârfurilor.

În plus, BRINAVESS nu a fost evaluat la pacienţi cu stenoză valvulară semnificativă clinic, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, cardiomiopatie restrictivă sau pericardită constrictivă şi utilizarea sa nu poate fi recomandată în aceste cazuri. Există experienţă limitată cu BRINAVESS la pacienţi cu stimulatoare cardiace.

Deoarece experienţa din studiile clinice la pacienţii cu insuficienţă hepatică în stadiu avansat este limitată, vernakalant nu este recomandat la aceşti pacienţi.

Acest medicament conţine aproximativ 1,4 mmoli (32 mg) sodiu în fiecare flacon de 200 mg.

Fiecare flacon de 500 mg conţine aproximativ 3,5 mmoli (80 mg) sodiu. Acest lucru trebuie luat în considerare la pacienţii cu dietă hiposodată.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii de interacţiune formale cu vernakalant perfuzie. În cadrul programului de dezvoltare clinică, tratamentul antiaritmic de întreţinere pe cale orală a fost întrerupt timp de minim 2 ore după administrarea BRINAVESS. Poate fi luată în considerare reluarea sau iniţierea tratamentului antiaritmic de întreţinere pe cale orală după această perioadă de timp (vezi pct. 4.3 şi 4.4).

Deşi vernakalant este un substrat al CYP2D6, analizele farmacocinetice (FC) populaţionale au demonstrat că nu au fost obsevate diferenţe semnificative între expunerea acută la vernakalant (Cmax şi ASC0-90 min) când au fost administraţi inhibitori slabi sau potenţi ai CYP2D6 în ziua dinaintea perfuziei cu vernakalant comparativ cu pacienţii care nu au urmat un tratament concomitent cu inhibitori ai CYP2D6. În plus, expunerea acută la vernakalant a metabolizatorilor lenţi CYP2D6 diferă foarte puţin când este comparată cu cea a metabolizatorilor rapizi. Nu este necesară ajustarea dozei de vernakalant în funcţie de tipul de metabolizator CYP2D6 sau atunci când vernakalantul se administrează concomitent cu inhibitorii 2D6.

Vernakalantul etse un inhibitor moderat, competitiv al CYP2D6. Cu toate acestea, nu este de aşteptat ca administrarea intravenoasă acută de vernakalant să influenţeze marcat FC substraturilor 2D6 administrate cronic, ca o consecinţă a timpului de înjumătăţire plasmatică scurt al vernakalantului şi prin urmare a naturii tranzitorii a inhibării 2D6. Nu este de aşteptat ca vernakalantul administrat în perfuzie să determine interacţiuni medicamentoase semnificative datorită distribuţiei rapide şi expunerii tranzitorii, legării slabe de proteinele plasmatice, lipsei inhibării altor enzime CYP P450 testate (CYP3A4, 1A2, 2C9, 2C19 saur 2E1) şi lipsei inhibării glicoproteinei-P într-un test de transport al digoxinei.

 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale. BRINAVESS nu conţine conservanţi.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ BRINAVESS

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A nu se utiliza BRINAVESS după data de expirare înscrisă pe cutie şi flacon după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Brinaves trebuie diluat înainte de utilizare. Concentratul steril diluat este stabil chimic şi fizic timp de 12 ore la sau sub 25°C.

Din punct de vedere microbiologic produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, timpul scurs până la utilizare şi condiţiile de păstrare în acest interval de timp sunt responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal nu ar trebui să depăşească 24 ore la 2°C până la 8°C, în afară de cazul când diluarea s-a realizat în condiţii aseptice controlate şi validate.

A nu se administra BRINAVESS dacă observaţi particule sau modificări de culoare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine BRINAVESS

Fiecare flacon de 200 mg clorhidrat de vernakalant este echivalent cu vernakalant bază 181 mg.

Fiecare flacon de 500 mg clorhidrat de vernakalant este echivalent cu vernakalant bază 452,5 mg.

Cum arată BRINAVESS şi conţinutul ambalajului

BRINAVESS este un concentrat pentru soluţie perfuzabilă (concentrat steril) care este limpede şi incolor sau galben pal.

Mărimea ambalajului este de 1 flacon.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

Fabricantul:

Merck Sharp & Dohme B. V.

Waarderweg 39, Postbus 581

NL-2003 PC Haarlem

Olanda

 

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

 

BE/LU

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

LT

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

BG

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

HU

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +361 888 53 00

hungary_msd@merck.com

CZ

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

msd_cr@merck.com

MT

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: +357 22866700

malta_info@merck.com

DK

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

NL

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: + 31 (0)800 99 99 000 (+ 31 (0)23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

DE

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

NO

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

EE

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

AT

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

EL

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

cora.greece.gragcm@merck.com

PL

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

ES

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

PT

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 446 58 08

clic@merck.com

FR

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

RO

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 4021 529 29 00

msdromania@merck.com

IE

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

SI

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201

msd_slovenia@merck.com

ÍS

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

ISmail@merck.com

SK

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

msd_sk@merck.com

IT

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

doccen@merck.com

FI

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

info@msd.fi

CY

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

SE

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

LV

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364 224

msd_lv@merck.com

UK

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

 

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii:

Vă rugăm să consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului şi materialul educaţional pentru informaţii suplimentare înainte de utilizarea BRINAVESS

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.