CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

PEYONA
Denumire PEYONA
Descriere Tratamentul apneei primare la nou-născuţii prematuri.

Denumire comuna internationala CAFEINUM CITRAT
Actiune terapeutica PSIHOSTIMULANTE, MED. UTILIZATE IN ADHD SI NOOTROPE DERIVATI XANTINICI
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica SOL. PERF./SOL.ORALA
Concentratia 20mg/ml
Ambalaj Cutie x 10 fiole din sticla a 3ml
Valabilitate ambalaj 3 ani
Volum ambalaj 3 ml
Cod ATC N06BC01
Firma - Tara producatoare ALFA WASSERMANN SPA - ITALIA
Autorizatie de punere pe piata CHIESI FARMACEUTICI SPA - ITALIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre PEYONA ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre PEYONA, sol. perf./sol.orala       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Peyona 20 mg/ml, soluţie perfuzabilăşi soluţie orală

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml conţine citrat de cafeină 20 mg (echivalent cu 10 mg cafeină).
Fiecare fiolă a 3 ml conţine citrat de cafeină 60 mg (echivalent cu 30 mg cafeină).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie perfuzabilă.
Soluţie orală.
Soluţie apoasă limpede, incoloră, la pH=4,7.

4. PARTICULARITĂŢI CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul apneei primare la nou-născuţii prematuri.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu citrat de cafeină trebuie iniţiat sub supravegherea unui medic cu experienţă în terapia intensivă la nou-născuţi. Tratamentul trebuie administrat numai într-o unitate de terapie intensivă pentru nou-născuţi, care să aibă dotări adecvate pentru supravegherea şi monitorizarea pacienţilor.

Regimul de dozare recomandat în cazul nou-născuţilor netrataţi anterior constă dintr-o doză de încărcare de 20 mg citrat de cafeină per kg, administrată printr-o perfuzie intravenoasă lentă cu durata de 30 de minute, utilizând o pompă de perfuzie cu seringă sau un alt dispozitiv de perfuzie controlată. După un interval de 24 de ore, pot fi administrate doze de întreţinere de 5 mg per kg, prin perfuzii intravenoase lente cu durata de 10 minute, la fiecare 24 de ore. Alternativ, dozele de întreţinere de 5 mg per kg pot fi administrate pe cale orală, de exemplu pe o sondă nazogastrică, la fiecare 24 de ore. Doza de încărcare şi dozele de întreţinere recomandate pentru citratul de cafeină sunt furnizate în tabelul de mai jos, care precizează relaţia dintre volumele perfuzate şi dozele de citrat de cafeină administrate. Doza de cafeină bază reprezintă jumătate din doza de citrat de cafeină (cantitatea de 20 mg de citrat de cafeină este echivalentă cu cantitatea de 10 mg de cafeină bază).

 

 

Doza de citrat de cafeină (volum)

Doza de citrat de cafeină (mg/kg)

Calea de administrare

Frecvenţă

Doza de încărcare

1,0 ml/kg

20 mg/kg

Perfuzie intravenoasă (cu durata de 30 de minute)

O dată

Doza de întreţinere *

0,25 ml/kg

5 mg/kg

Perfuzie intravenoasă (cu durata de 10 minute) sau pe cale orală

La fiecare 24 de ore*

 

* Cu începere la 24 de ore după administrarea dozei de încărcare

La copiii prematuri cu un răspuns clinic insuficient la doza de încărcare recomandată, după 24 de ore poate fi administrată o a doua doză de încărcare de maxim 10-20 mg/kg.

Pot fi luate în considerare doze de întreţinere mai mari de 10 mg/kg în cazul unui răspuns insuficient, ţinând cont de posibilitatea acumulării cafeinei datorită timpului lung de înjumătăţire plasmatică la nou-născuţii prematuri şi capacitatea crescută progresiv de metabolizare a cafeinei în raport cu vârsta postmenstruală (vezi pct. 5.2). În cazul în care se recomandă din punct de vedere clinic, concentraţiile plasmatice de cafeină trebuie monitorizate. Poate fi necesară reevaluarea diagnosticului de apnee de prematuritate dacă pacienţii nu răspund adecvat la o a doua doză de încărcare sau la o doză de întreţinere de 10 mg/kg şi zi (vezi pct. 4.4). Administrarea pe cale intravenoasă a citratului de cafeină trebuie să se facă numai prin perfuzie intravenoasă controlată, utilizând o pompă de perfuzie cu seringă sau un alt dispozitiv de perfuzie controlată. Citratul de cafeină poate fi utilizat fie nediluat, fie diluat în soluţii perfuzabile sterile cum sunt glucoza 50 mg/ml (5%), clorura de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau gluconatul de calciu 100 mg/ml (10%), imediat după retragerea din fiolă (vezi pct. 6.6).

La majoritatea nou-născuţilor prematuri nu este necesară monitorizarea de rutină a concentraţiilor plasmatice ale cafeinei. Cu toate acestea, această monitorizare poate fi necesară, în mod periodic, pe toată durata tratamentului, în caz de răspuns clinic incomplet sau semne de toxicitate. În plus, poate fi necesară ajustarea dozelor în conformitate cu aprecierea clinică, după monitorizarea de rutină a concentraţiilor plasmatice ale cafeinei, în situaţii care implică un anumit grad de risc, cum sunt: − nou-născuţi cu grad foarte mare de prematuritate (vârsta gestaţională < 28 de săptămâni şi/sau greutatea corporală < 1.000 g), mai ales dacă sunt hrăniţi parenteral − nou-născuţi cu insuficienţă hepatică sau renală (vezi pct. 4.4 şi 5.2) − nou-născuţi cu tulburări convulsive − nou-născuţi cu boală cardiacă cunoscutăşi semnificativă din punct de vedere clinic − nou-născuţi trataţi concomitent cu medicamente cunoscute pentru capacitatea lor de a influenţa metabolismul cafeinei (vezi pct. 4.5) − nou-născuţi ai căror mame consumă cafeină în perioada alăptării. Se recomandă măsurarea concentraţiilor iniţiale ale cafeinei la: − nou-născuţii ale căror mame ar fi putut ingera cantităţi mari de cafeină înainte de naştere (vezi pct. 4.4) − nou-născuţii care au fost trataţi anterior cu teofilină, care este metabolizată la cafeină

Cafeina are un timp de înjumătăţire prelungit la nou-născuţii prematuri şi prezintă un potenţial de acumulare care poate face necesară monitorizarea copiilor trataţi pe o perioadă mai lungă de timp (vezi pct. 5.2). Mostrele de sânge destinate monitorizării trebuie prelevate chiar înainte de următoarea doză în cazul eşecului terapeutic şi la 2 până la 4 ore după doza anterioară în cazul în care se suspectează prezenţa toxicităţii.

Deşi în literatura de specialitate nu se specifică un interval terapeutic pentru concentraţia plasmatică a cafeinei, în cadrul studiilor clinice, concentraţiile de cafeină care se asociază beneficiului clinic s-au situat între 8 şi 30 mg/ml, fără a apărea în mod normal probleme de siguranţă la valori ale concentraţiei plasmatice sub 50 mg/l.

Citratul de cafeină poate fi administrat prin perfuzie intravenoasăşi pe cale orală. Medicamentul nu trebuie administrat prin injectare intramusculară, subcutanată, intratecală sau intraperitoneală.

Durata tratamentului

Durata optimă a tratamentului nu a fost stabilită. În cadrul unui studiu recent, multicentric, de mari dimensiuni, la nou-născuţi prematuri, a fost raportată o valoare mediană a duratei tratamentului de 37 de zile. În practica clinică, tratamentul este, de obicei, continuat până când nou-născutul atinge vârsta post-menstruală de 37 de săptămâni, după care apneea de prematuritate se rezolvă, de obicei, în mod spontan. Totuşi, în cazuri individuale, această limită poate fi revizuită pe baza aprecierii clinice, în funcţie de răspunsul la tratament, continuarea prezenţei episoadelor de apnee în ciuda tratamentului sau alte consideraţii clinice. Se recomandă încetarea administrării citratului de cafeină atunci când pacientul prezintă o perioadă de 5-7 zile fără nicio criză semnificativă de apnee. Dacă pacientul are apnee recurentă, poate fi reluată administrarea citratului de cafeină fie cu doza de întreţinere, fie cu jumătate din doza de încărcare, în funcţie de intervalul de timp scurs de la oprirea administrării citratului de cafeinăşi recurenţa apneei. Datorită eliminării lente a cafeinei la această grupă de pacienţi, nu este nevoie de o reducere treptată a dozei la încetarea tratamentului. Deoarece există un risc de recurenţă a apneei după încetarea tratamentului cu citrat de cafeină, trebuie continuată monitorizarea pacientului timp de aproximativ o săptămână.

Pacienţii cu insuficienţă hepatică sau renală

Siguranţa utilizării citratului de cafeină la pacienţi cu insuficienţă renală nu a fost stabilită. În prezenţa insuficienţei renale, potenţialul de acumulare este crescut. Este necesară o reducere a dozei zilnice de întreţinere de citrat de cafeină, precum şi de ajustarea dozei în funcţie de rezultatele măsurătorilor concentraţiilor plasmatice ale cafeinei. La nou-născuţii cu grad foarte mare de prematuritate, clearance-ul cafeinei nu depinde de funcţia hepatică. Metabolizarea hepatică a cafeinei se dezvoltă progresiv în săptămânile de după naştere astfel încât, la nou-născuţii mai în vârstă, prezenţa unei boli hepatice poate indica necesitatea monitorizării concentraţiilor plasmatice ale cafeinei şi poate face necesară ajustarea dozei (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Apneea de prematuritate reprezintă un diagnostic de excludere. Celelalte cauze de apnee (de exemplu, tulburări ale sistemului nervos central, boală pulmonară primară, anemie, sepsis, tulburări metabolice, anomalii cardiovasculare sau apnee obstructivă) trebuie excluse sau tratate în mod adecvat înainte de iniţierea tratamentului cu citrat de cafeină. Lipsa răspunsului la tratamentul cu cafeină (confirmat, dacă este necesar, prin măsurarea concentraţiilor plasmatice) poate indica o altă cauză a apneei.

La nou-născuţii din mame care au consumat cantităţi mari de cafeină înainte de naştere, trebuie măsurate concentraţiile plasmatice iniţiale ale cafeinei înainte de iniţierea tratamentului cu citrat de cafeină, întrucât cafeina traversează cu uşurinţă bariera feto-placentară, trecând în circulaţia fetală (vezi pct. 4.2 şi 5.2).

Mamele care alăptează nou-născuţi trataţi cu citrat de cafeină nu trebuie să consume alimente şi băuturi care conţin cafeină, nici să folosească medicamente care conţin cafeină (vezi pct. 4.6), întrucât cafeina se excretă în laptele matern (vezi pct. 5.2).

La nou-născuţii trataţi anterior cu teofilină, trebuie măsurate concentraţiile plasmatice iniţiale ale cafeinei înainte de iniţierea tratamentului cu citrat de cafeină, întrucât nou-născuţii prematuri metabolizează teofilina la cafeină.

Cafeina este un stimulant al sistemului nervos central şi au fost raportate cazuri de crize convulsive în urma supradozajului cu cafeină. Trebuie manifestată o atitudine deosebit de precaută în cazul utilizării citratului de cafeină la nou-născuţii care prezintă tulburări manifestate prin crize convulsive.

În studiile publicate, cafeina a fost indicată ca generând o creştere a frecvenţei cardiace, a debitului ventriculului stâng şi a volumului bătaie. Prin urmare, citratul de cafeină trebuie utilizat cu precauţie la nou-născuţii cu boli cardiovasculare cunoscute. Există dovezi conform cărora cafeina determină tahiaritmie la persoanele sensibile. În cazul nou-născuţilor, aceasta se traduce, de obicei, printr-o simplă tahicardie sinusală. Dacă vreunul din traseele de cardiotocografie (CTG) au înregistrat tulburări de ritm neobişnuite înainte de naşterea copilului, administrarea citratului de cafeină trebuie să se facă cu precauţie.

Citratul de cafeină trebuie administrat cu precauţie la nou-născuţii prematuri cu funcţie renală sau hepatică afectată (vezi pct. 4.2 şi 5.2). Dozele trebuie ajustate în funcţie de rezultatele monitorizării concentraţiilor plasmatice ale cafeinei, pentru a evita instalarea toxicităţii la această grupă de pacienţi. Enterocolita necrozantă reprezintă o cauză frecventă de morbiditate şi mortalitate la nou-născuţii prematuri. Există rapoarte care sugerează o posibilă asociere dintre utilizarea metilxantinelor şi dezvoltarea enterocolitei necrozante. Cu toate acestea, nu a fost stabilită o relaţie cauzală între utilizarea cafeinei sau altor metilxantine şi enterocolita necrozantă. La fel ca toţi nou născuţii înainte de termen, şi cei trataţi cu citrat de cafeină trebuie monitorizaţi din punctul de vedere al enterocolitei necrozante (vezi pct. 4.8).

Citratul de cafeină trebuie utilizat cu precauţie la copiii care suferă de reflux gastro-esofagian, întrucât tratamentul poate exacerba această afecţiune.

Citratul de cafeină determină o accelerare generală a metabolismului, ceea ce poate conduce la sporirea cerinţelor energietice şi nutritive pe durata tratamentului.

Diureza şi pierderea de electroliţi indusă de către cafeină poate face necesară corectarea tulburărilor de lichide şi electroliţi apărute.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

La nou-născuţii prematuri apare inter-conversia între cafeinăşi teofilină. Aceste substanţe active nu trebuie utilizate în mod concomitent.

Enzima 1A2 a citocromului P450 (CYP1A2) reprezintă enzima majoră implicată în metabolizarea cafeinei la om. Prin urmare, cafeina prezintă potenţial de interacţiune cu substanţele care reprezintă un substrat al CYP1A2, care inhibă activitatea CYP1A2 sau care induc activitatea CYP1A2. Totuşi, metabolizarea cafeinei la nou-născuţii prematuri este limitată din cauza imaturităţii sistemelor enzimatice hepatice ale acestora.

Deşi există puţine date disponibile cu privire la interacţiunile cafeinei cu alte substanţe active la nounăscuţii prematuri, este posibil să fie necesare doze mai mici de citrat de cafeină în cazul administrării concomitente de substanţe active despre care s-a raportat că scad eliminarea cafeinei la adulţi (de exemplu, cimetidinăşi ketoconazol) şi doze mai mari de citrat de cafeină în cazul administrării concomitente de substanţe active care cresc eliminarea cafeinei (de exemplu, fenobarbital şi fenitoin). Atunci când există dubii privind posibilele interacţiuni, trebuie măsurate concentraţiile plasmatice ale cafeinei. Întrucât proliferarea excesivă a bacteriilor în intestin este asociată cu dezvoltarea enterocolitei necrozante, administrarea concomitentă a citratului de cafeină cu medicamente care inhibă secreţia acidă gastrică (antihistaminici blocanţi ai receptorilor H2 sau inhibitori ai pompei de protoni) poate, teoretic, să crească riscul de enterocolită necrozantă (vezi pct. 4.4 şi 4.8). Utilizarea concomitentă a cafeinei şi doxapramului poate potenţa efectele lor stimulatoare asupra sistemului cardio-respirator şi sistemului nervos central. Dacă este indicată această utilizare concomitentă, ritmul cardiac şi tensiunea arterială trebuie monitorizate cu atenţie.

4.6 Sarcina şi alăptarea

În studiile la animale, cafeina în doze mari s-a dovedit a fi embriotoxicăşi teratogenă. Aceste efecte nu sunt relevante din punctul de vedere al administrării pe termen scurt, la nou-născuţii prematuri (vezi pct. 5.3). Cafeina se excretă în laptele matern şi trece cu uşurinţă bariera feto-placentară, în circulaţia fetală (vezi pct. 5.2). Mamele care alăptează nou-născuţi trataţi cu citrat de cafeină nu trebuie să consume alimente şi băuturi care conţin cafeină, nici să folosească medicamente care conţin cafeină.

La nou-născuţii din mame care au consumat cantităţi mari de cafeină înainte de naştere, trebuie măsurate concentraţiile plasmatice iniţiale ale cafeinei înainte de iniţierea tratamentului cu citrat de cafeină (vezi pct. 4.4).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu sunt relevante.

4.8 Reacţii adverse

Datele cunoscute de farmacologie şi toxicologie pentru cafeinăşi alte metilxantine prefigurează reacţiile adverse probabile ale citratului de cafeină. Efectele descrise includ stimularea sistemului nervos central (SNC), manifestată prin iritabilitate, agitaţie şi neastâmpăr şi efecte cardiace cum sunt tahicardia, hipertensiunea arterialăşi creşterea volumului sistolic. Aceste efecte sunt dependente de dozăşi pot necesita măsurarea concentraţiilor plasmatice şi reducerea dozei. Reacţiile adverse descrise în literatura de specialitate, publicată pe termen scurt şi pe termen lung, care pot fi asociate cu citratul de cafeină, sunt enumerate mai jos conform clasificării pe aparate, sisteme şi organe, cu utilizarea termenilor agreaţi (MedDRA). Frecvenţele sunt definite ca: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10.000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000) şi cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

 

Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe

Reacţie adversă

Frecvenţă

Infecţii şi infestări

Sepsis

Cu frecvenţă necunoscută

Tulburări ale sistemului imunitar

Reacţie de hipersensibilizare

Rare

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Hipoglicemie, hiperglicemie, inhibarea creşterii, intoleranţă alimentară

Cu frecvenţă necunoscută

Tulburări ale sistemului nervos

Iritabilitate, neastâmpăr, agitaţie, leziuni cerebrale*, convulsii*

Cu frecvenţă necunoscută

Tulburări acustice şi vestibulare

Surditate*

Cu frecvenţă necunoscută

Tulburări cardiace

Tahicardie, asociată cu creşterea debitului ventriculului stâng şi a volumului bătaie

Cu frecvenţă necunoscută

Tulburări gastrointestinale

Regurgitare, creşterea aspiratului gastric, enterocolită necrozantă**

Cu frecvenţă necunoscută

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Flebită la locul administrării perfuziei, inflamaţie la locul administrării perfuziei

Frecvente

Investigaţii diagnostice

Creşterea debitului urinar, creşterea eliminării urinare a sodiului şi calciului, scăderea hemoglobinei, scăderea tiroxinei

Cu frecvenţă necunoscută

 

* Leziunile cerebrale, convulsiile şi surditatea au fost observate dar au fost mai frecvente în grupul tratat cu placebo **Vezi mai jos Cafeina poate inhiba sinteza eritropoietinei şi, în acest fel, poate reduce concentraţia hemoglobinei în cazul unui tratament prelungit. La începerea tratamentului la sugari, au fost înregistrate căderi tranzitorii ale tiroxinei (T4), dar ele nu se menţin pe măsură ce tratamentul este continuat. Datele disponibile nu indică reacţii adverse pe termen lung în cazul tratamentului cu cafeină la nounăscuţi, din punct de vedere al dezvoltării neurologice, inhibării creşterii sau efectelor asupra sistemelor cardiovascular, gastrointestinal sau endocrin. Cafeina nu pare să agraveze hipoxia cerebrală sau să exacerbeze leziunile rezultate, deşi această posibilitate nu poate fi exclusă.

Enterocolita necrozantă

Enterocolita necrozantă reprezintă o cauză frecventă de morbiditate şi mortalitate la nou-născuţii prematuri. Există rapoarte care sugerează o posibilă asociere dintre utilizarea metilxantinelor şi dezvoltarea enterocolitei necrozante. Cu toate acestea, nu a fost stabilită o relaţie cauzală între utilizarea cafeinei sau altor metilxantine şi enterocolita necrozantă. În cadrul unui studiu dublu-orb, controlat faţă de placebo, cu citrat de cafeină, efectuat la 85 de nounăscuţi prematuri (vezi pct. 5.1), enterocolita necrozantă a fost diagnosticată în faza de regim orb a studiului la doi nou-născuţi aflaţi pe tratament activ şi la unul tratat cu placebo, precum şi la trei nounăscuţi trataţi cu cafeină în faza de regim deschis a studiului. Trei dintre nou-născuţii care au dezvoltat enterocolită necrozantă în cursul studiului au decedat. Un studiu multicentric de dimensiuni mari (n = 2006), care a investigat rezultatul pe termen lung al tratării nou-născuţilor prematuri cu citrat de cafeină (vezi pct. 5.1), nu a indicat o frecvenţă crescută a cazurilor de enterocolită necrozantă în grupul tratat cu cafeină faţă de cel tratat cu placebo. Le fel ca toţi copiii născuţi înainte de termen, şi cei trataţi cu citrat de cafeină trebuie monitorizaţi din punctul de vedere al enterocolitei necrozante (vezi pct. 4.4).

4.9 Supradozaj

Conform datelor publicate, în urma supradozajului, concentraţiile plasmatice de cafeină s-au situat, aproximativ, între 50 mg/l şi 350 mg/l.

Semnele şi simptomele raportate în literatura de specialitate ca urmare a supradozajului cu cafeină la nou-născuţii prematuri includ hiperglicemia, hipokaliemia, fin tremor al extremităţilor, agitaţie, hipertonie, opistotonus, mişcări tonico-clonice, crize convulsive, tahipnee, tahicardie, vărsături, iritaţie gastrică, hemoragie gastro-intestinală, pirexie, neastâmpăr, creşterea ureei sanguine şi a numărului de leucocite, mişcări fără un scop aparent ale maxilarului şi buzelor. A fost raportat un caz de supradozaj cu cafeină, complicat cu apariţia unei hemoragii intraventriculare şi sechele neurologice pe termen lung. Nu a fost raportat niciun caz de deces asociat cu supradozajul cu cafeină la nou-născuţii prematuri.

Tratamentul supradozajului cu cafeină este, în principal simptomatic şi de susţinere a funcţiilor vitale. Trebuie monitorizate concentraţiile plasmatice de potasiu şi glucoză, iar hipokaliemia şi hiperglicemia trebuie corectate. S-a constatat scăderea concentraţiilor plasmatice ale cafeinei în urma transfuziei de schimb. Convulsiile pot fi tratate prin administrarea intravenoasă de anticonvulsivante (diazepam sau un barbituric cum sunt pentobarbitalul sodic sau fenobarbitalul).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Derivaţi xantinici. Cod ATC: N06BC01

Cafeina este înrudită structural cu teofilina şi teobromina, din clasa metilxantinelor. Majoritatea efectelor sale au fost atribuite antagonizării receptorilor adenozinici, atât din subtipul A1cât şi din subtipul A2A, demonstrate prin testarea legării de receptori şi observate la concentraţii aproximativ egale cu cele obţinute în scop terapeutic, în această indicaţie.

Principala acţiune a cafeinei este cea de stimulare a SNC. Aceasta este baza efectului cafeinei în apneea de prematuritate, pentru care au fost propuse mai multe ipoteze privind mecanismul de acţiune, incluzând: (1) stimularea centrului respirator, (2) creşterea volumului respirator curent, (3) scăderea pragului de hipercapnie, (4) creşterea răspunsului la hipercapnie, (5) creşterea tonusului musculaturii scheletice, (6) scăderea oboselii diafragmatice, (7) creşterea ratei metabolice şi (8) creşterea consumului de oxigen.

Eficacitatea clinică a citratului de cafeină a fost evaluată în cadrul unui studiu multicentric, randomizat, dublu-orb, care a comparat citratul de cafeină cu placebo şi care a înrolat 85 de nou născuţi prematur (vârsta gestaţională între 28 şi <33 de săptămâni) cu apnee de prematuritate. Nou născuţii au fost trataţi cu o doză de încărcare de 20 mg/kg de citrat de cafeină, pe cale intravenoasă. După aceea, a fost administrată o doză zilnică de întreţinere de 5 mg/kg de citrat de cafeină, fie pe cale intravenoasă fie pe cale orală (prin intermediul unei sonde de hrănire) timp de 10-12 zile. Protocolul a permis intervenţia în condiţii de criză prin tratament cu citrat de cafeină în regim deschis, dacă apneea nu era controlată. În acest caz, nou născuţilor li s-a administrat o a doua doză de încărcare de 20 mg/kg de citrat de cafeină după ziua de tratament 1 şi înainte de ziua de tratament 8. Numărul de zile în care nu s-a înregistrat niciun episod de apnee a fost mai mare în grupul tratat cu citrat de cafeină (3,0 zile, faţă de 1,2 zile în grupul tratat cu placebo; p=0,005); de asemenea, în grupul tratat cu citrat de cafeină procentul pacienţilor care nu au înregistrat niciun episod de apnee timp de > 8 zile a fost mai mare (cafeină 22% faţă de placebo 0%). Un studiu recent, controlat faţă de placebo, multicentric, de mari dimensiuni (n = 2006), a investigat rezultatele pe termen scurt şi pe termen lung (18-21 luni) la nou născuţi prematur, trataţi cu citrat de cafeină. Copiilor randomizaţi la citrat de cafeină li s-a administrat intravenos o doză de încărcare de 20 mg/kg, urmată de o doză zilnică de întreţinere de 5 mg/kg. Dacă apneea a persistat, doza zilnică de întreţinere a putut fi crescută la maxim 10 mg/kg de citrat de cafeină. Dozele de întreţinere au fost ajustate săptămânal în funcţie de modificările survenite în greutatea corporalăşi au putut fi administrate pe cale orală după ce copilul a început să tolereze alimentaţia exclusiv enterală. Tratamentul cu cafeină a redus incidenţa displaziei bronhopulmonare [risc relativ (IÎ 95%) 0,63 (0,52 la 0-76)] şi a îmbunătăţit rata de supravieţuire fără afectarea dezvoltării neurologice [risc relativ (IÎ 95%) 0,77 (0,64 la 0,93)]. Amploarea şi direcţia efectului cafeinei asupra ratei de deces şi invaliditate au diferit în funcţie de gradul de susţinere respiratorie necesară în momentul randomizării, indicând existenţa unui beneficiu mai mare pentru copiii care au beneficiat de susţinere [risc relativ (IÎ 95%) pentru deces şi invaliditate, vezi tabelul de mai jos].

Indicii pentru deces şi invaliditate în funcţie de subgrupul de susţinere respiratorie acordată la momentul intrării în studiu

 

Subgrupuri

Risc relativ (IÎ 95%)

Nicio susţinere

1,32 (0,81 la 2,14)

Fără susţinere prin mijloace invazive

0,73 (0,52 la 1,03)

Tub endotraheal

0,73 (0,57 la 0,94)

 

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Citratul de cafeină se disociază rapid în soluţie apoasă. Componenta citrat este metabolizată rapid după perfuzare sau ingerare.

Absorbţie: Instalarea acţiunii cafeinei din citratul de cafeină are loc la câteva minute după începerea perfuziei. După administrarea orală a 10 mg de cafeină bază/kg la nou-născuţii prematuri, valoarea maximă a concentraţiei plasmatice a cafeinei (Cmax) s-a situat între 6 şi 10 mg/l, iar valoarea medie a timpului până la atingerea concentraţiei plasmatice maxime (tmax) s-a situat între 30 de minute şi 2 ore. Gradul de absorbţie nu este afectat de formula de alimentaţie, în schimb tmax ar putea fi prelungit.

Distribuţie: Cafeina se distribuie rapid la nivelul creierului în urma administrării citratului de cafeină. Concentraţiile de cafeină în lichidul cefalorahidian al nou-născuţilor prematuri sunt aproximativ egale cu cele plasmatice constatate la aceştia. Volumul mediu de distribuţie (Vd) al cafeinei la copii (0,8-0,9 l/kg) este puţin mai mare decât la adulţi (0,6 l/kg). Nu sunt disponibile date privind legarea pe proteinele plasmatice la nou-născuţi sau la copii. La adulţi, valoarea medie raportată a proporţiei de legare pe proteine plasmatice, in-vitro, este de 36%.

Cafeina traversează cu uşurinţă bariera feto-placentară, trecând în circulaţia fetală, şi se excretă în laptele matern.

Metabolizare: Metabolizarea cafeinei la nou-născuţii prematuri este foarte limitată din cauza imaturităţii sistemelor enzimatice hepatice ale acestora, majoritatea substanţelor active fiind eliminate prin urină. Enzima 1A2 a citocromului hepatic P450 (CYP1A2) este implicată în metabolizarea cafeinei la persoanele mai în vârstă. La nou-născuţii prematuri a fost raportată inter-conversia între cafeinăşi teofilină; concentraţiile cafeinei sunt de aproximativ 25% din cele ale teofilinei după administrarea de teofilină, şi este de aşteptat ca aproximativ 3-8% din cantitatea de cafeină administrată să fie convertită la teofilină.

Eliminarea: La nou născuţii cu vârstă mică eliminarea cafeinei se face mult mai lent decât la adulţi, din cauza imaturităţii funcţiei hepatice şi/sau renale. La nou-născuţi, eliminarea cafeinei este obţinută aproape în întregime prin excreţie renală. La copiii, timpul mediu de înjumătăţire plasmatică (t1/2) şi fracţia excretată în urină în formă nemodificată (Ae) pentru cafeină sunt invers proporţionale cu vârsta gestaţională/post-menstruală. La nou-născuţi, valoarea t1/2 este de aproximativ 3-4 zile iar valoarea Ae este de aproximativ 86% (în decurs de 6 zile). Începând cu vârsta de 9 luni, metabolizarea cafeinei se apropie de nivelul constatat la adulţi (t1/2 = 5 ore şi Ae = 1%). Nu au fost efectuate studii care să examineze datele de farmacocinetică ale cafeinei la nou-născuţii cu insuficienţă hepatică sau renală. În prezenţa unei insuficienţe renale semnificative, având în vedere potenţialul de acumulare crescut, este necesară utilizarea unei doze de întreţinere zilnice mai mici şi ajustarea dozei în funcţie de rezultatele măsurătorilor concentraţiei cafeinei în sânge. La nou născuţii prematuri cu hepatită colestatică a fost constatat un timp de înjumătăţire plasmatică prin eliminare prelungit al cafeinei, însoţit de creşterea concentraţiilor plasmatice peste limita variaţiilor normale, sugerând necesitatea adoptării unei atitudini deosebit de precaute la stabilirea dozei pentru aceşti pacienţi (vezi pct. 4.2 şi 4.4).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat niciun risc major pentru om pe baza studiilor de toxicitate după doze repetate de cafeină. Cu toate acestea, dozele mari au indus apariţia convulsiilor la rozătoare. La doze terapeutice au fost induse anumite schimbări comportamentale la şobolanii nou-născuţi, cel mai probabil ca o consecinţă a creşterii gradului de exprimare a receptorilor adenozinei, efect care a persistat în viaţa adultă. S-a constatat că nu există efecte mutagene sau oncogene provocate de cafeină. Potenţialul teratogen şi efectele asupra performanţei funcţiei de reproducere observate la animale nu sunt relevante din punctul de vedere al indicaţiei terapeutice la nou născuţii prematur.

6. PARTICULARITĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Acid citric monohidrat Citrat de sodiu Apă pentru preparate injectabile.

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat sau administrat concomitent, prin aceeaşi linie intravenoasă, cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la punctul 6.6.

6.3 Perioadă de valabilitate

3 ani.

După deschiderea fiolei, medicamentul trebuie utilizat imediat.

Din punct de vedere microbiologic, în cazul administrării în soluţii perfuzabile, medicamentul trebuie utilizat imediat după diluarea prin tehnici aseptice.
Compatibilitatea fizicăşi chimică a soluţiei diluate a fost demonstrată pentru un interval de timp de 24 de ore, la 25ºC şi la 2-8ºC.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului diluat, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Fiolă din sticlă de tip I, transparentă a 3 ml. Cutie cu 10 fiole.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Trebuie respectată cu stricteţe tehnica aseptică pe toată durata manipulării medicamentului, întrucât acesta nu conţine conservanţi.

Fiola cu citrat de cafeină trebuie să fie inspectată vizual, înainte de administrare, pentru detectarea prezenţei de particule sau modificări de culoare. A se elimina fiolele care conţin soluţie cu modificări de culoare sau particule vizibile.

Citratul de cafeină poate fi utilizat fie nediluat, fie diluat în soluţii perfuzabile sterile cum sunt glucoza 50 mg/ml (5%), clorura de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau gluconatul de calciu 100 mg/ml (10%), imediat după retragerea din fiolă. Soluţia diluată trebuie să fie limpede şi incoloră. Toate soluţiile cu administrare parenterală trebuie să fie inspectate vizual, înainte de administrare, pentru detectarea prezenţei de particule sau modificări de culoare. A nu se utiliza preparatul dacă prezintă modificări de culoare.sau particule străine.

Pentru utilizare unică. A se elimina orice cantitate rămasă nefolosită în fiolă. A nu se păstra cantităţile rămase în vederea unei administrări ulterioare.

Fără cerinţe speciale privind eliminarea.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CHIESI FARMACEUTICI SpA Via Palermo 26/A I-43100 Parma ITALIA

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/528/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

02/07/2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

{LL/AAAA}

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu /.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Peyona 20 mg/ml, soluţie perfuzabilăşi soluţie orală

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml conţine citrat de cafeină 20 mg (echivalent cu 10 mg cafeină).
Fiecare fiolă a 1 ml conţine citrat de cafeină 20 mg (echivalent cu 10 mg cafeină).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie perfuzabilă.
Soluţie orală.
Soluţie apoasă limpede, incoloră, la pH=4,7.

4. PARTICULARITĂŢI CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul apneei primare la nou-născuţii prematuri.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu citrat de cafeină trebuie iniţiat sub supravegherea unui medic cu experienţă în terapia intensivă la nou-născuţi. Tratamentul trebuie administrat numai într-o unitate de terapie intensivă pentru nou-născuţi, care să aibă dotări adecvate pentru supravegherea şi monitorizarea pacienţilor.

Regimul de dozare recomandat în cazul nou-născuţilor netrataţi anterior constă dintr-o doză de încărcare de 20 mg citrat de cafeină per kg, administrată printr-o perfuzie intravenoasă lentă cu durata de 30 de minute, utilizând o pompă de perfuzie cu seringă sau un alt dispozitiv de perfuzie controlată. După un interval de 24 de ore, pot fi administrate doze de întreţinere de 5 mg per kg, prin perfuzii intravenoase lente cu durata de 10 minute, la fiecare 24 de ore. Alternativ, dozele de întreţinere de 5 mg per kg pot fi administrate pe cale orală, de exemplu pe o sondă nazogastrică, la fiecare 24 de ore. Doza de încărcare şi dozele de întreţinere recomandate pentru citratul de cafeină sunt furnizate în tabelul de mai jos, care precizează relaţia dintre volumele perfuzate şi dozele de citrat de cafeină administrate. Doza de cafeină bază reprezintă jumătate din doza de citrat de cafeină (cantitatea de 20 mg de citrat de cafeină este echivalentă cu cantitatea de 10 mg de cafeină bază).

 

 

Doza de citrat de cafeină (volum)

Doza de citrat de cafeină (mg/kg)

Calea de administrare

Frecvenţă

Doza de încărcare

1,0 ml/kg

20 mg/kg

Perfuzie intravenoasă (cu durata de 30 de minute)

O dată

Doza de întreţinere *

0,25 ml/kg

5 mg/kg

Perfuzie intravenoasă (cu durata de 10 minute) sau pe cale orală

La fiecare 24 de ore*

 

* Cu începere la 24 de ore după administrarea dozei de încărcare

La copiii prematuri cu un răspuns clinic insuficient la doza de încărcare recomandată, după 24 de ore poate fi administrată o a doua doză de încărcare de maxim 10-20 mg/kg.

Pot fi luate în considerare doze de întreţinere mai mari de 10 mg/kg în cazul unui răspuns insuficient, ţinând cont de posibilitatea acumulării cafeinei datorită timpului lung de înjumătăţire plasmatică la nou-născuţii prematuri şi capacitatea crescută progresiv de metabolizare a cafeinei în raport cu vârsta postmenstruală (vezi pct. 5.2). În cazul în care se recomandă din punct de vedere clinic, concentraţiile plasmatice de cafeină trebuie monitorizate. Poate fi necesară reevaluarea diagnosticului de apnee de prematuritate dacă pacienţii nu răspund adecvat la o a doua doză de încărcare sau la o doză de întreţinere de 10 mg/kg şi zi (vezi pct. 4.4). Administrarea pe cale intravenoasă a citratului de cafeină trebuie să se facă numai prin perfuzie intravenoasă controlată, utilizând o pompă de perfuzie cu seringă sau un alt dispozitiv de perfuzie controlată. Citratul de cafeină poate fi utilizat fie nediluat, fie diluat în soluţii perfuzabile sterile cum sunt glucoza 50 mg/ml (5%), clorura de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau gluconatul de calciu 100 mg/ml (10%), imediat după retragerea din fiolă (vezi pct. 6.6).

La majoritatea nou-născuţilor prematuri nu este necesară monitorizarea de rutină a concentraţiilor plasmatice ale cafeinei. Cu toate acestea, această monitorizare poate fi necesară, în mod periodic, pe toată durata tratamentului, în caz de răspuns clinic incomplet sau semne de toxicitate. În plus, poate fi necesară ajustarea dozelor în conformitate cu aprecierea clinică, după monitorizarea de rutină a concentraţiilor plasmatice ale cafeinei, în situaţii care implică un anumit grad de risc, cum sunt: − nou-născuţi cu grad foarte mare de prematuritate (vârsta gestaţională < 28 de săptămâni şi/sau greutatea corporală < 1.000 g), mai ales dacă sunt hrăniţi parenteral − nou-născuţi cu insuficienţă hepatică sau renală (vezi pct. 4.4 şi 5.2) − nou-născuţi cu tulburări convulsive − nou-născuţi cu boală cardiacă cunoscutăşi semnificativă din punct de vedere clinic − nou-născuţi trataţi concomitent cu medicamente cunoscute pentru capacitatea lor de a influenţa metabolismul cafeinei (vezi pct. 4.5) − nou-născuţi ai căror mame consumă cafeină în perioada alăptării. Se recomandă măsurarea concentraţiilor iniţiale ale cafeinei la: − nou-născuţii ale căror mame ar fi putut ingera cantităţi mari de cafeină înainte de naştere (vezi pct. 4.4) − nou-născuţii care au fost trataţi anterior cu teofilină, care este metabolizată la cafeină

Cafeina are un timp de înjumătăţire prelungit la nou-născuţii prematuri şi prezintă un potenţial de acumulare care poate face necesară monitorizarea copiilor trataţi pe o perioadă mai lungă de timp (vezi pct. 5.2). Mostrele de sânge destinate monitorizării trebuie prelevate chiar înainte de următoarea doză în cazul eşecului terapeutic şi la 2 până la 4 ore după doza anterioară în cazul în care se suspectează prezenţa toxicităţii.

Deşi în literatura de specialitate nu se specifică un interval terapeutic pentru concentraţia plasmatică a cafeinei, în cadrul studiilor clinice, concentraţiile de cafeină care se asociază beneficiului clinic s-au situat între 8 şi 30 mg/ml, fără a apărea în mod normal probleme de siguranţă la valori ale concentraţiei plasmatice sub 50 mg/l.

Citratul de cafeină poate fi administrat prin perfuzie intravenoasăşi pe cale orală. Medicamentul nu trebuie administrat prin injectare intramusculară, subcutanată, intratecală sau intraperitoneală.

Durata tratamentului

Durata optimă a tratamentului nu a fost stabilită. În cadrul unui studiu recent, multicentric, de mari dimensiuni, la nou-născuţi prematuri, a fost raportată o valoare mediană a duratei tratamentului de 37 de zile. În practica clinică, tratamentul este, de obicei, continuat până când nou-născutul atinge vârsta post-menstruală de 37 de săptămâni, după care apneea de prematuritate se rezolvă, de obicei, în mod spontan. Totuşi, în cazuri individuale, această limită poate fi revizuită pe baza aprecierii clinice, în funcţie de răspunsul la tratament, continuarea prezenţei episoadelor de apnee în ciuda tratamentului sau alte consideraţii clinice. Se recomandă încetarea administrării citratului de cafeină atunci când pacientul prezintă o perioadă de 5-7 zile fără nicio criză semnificativă de apnee. Dacă pacientul are apnee recurentă, poate fi reluată administrarea citratului de cafeină fie cu doza de întreţinere, fie cu jumătate din doza de încărcare, în funcţie de intervalul de timp scurs de la oprirea administrării citratului de cafeinăşi recurenţa apneei. Datorită eliminării lente a cafeinei la această grupă de pacienţi, nu este nevoie de o reducere treptată a dozei la încetarea tratamentului. Deoarece există un risc de recurenţă a apneei după încetarea tratamentului cu citrat de cafeină, trebuie continuată monitorizarea pacientului timp de aproximativ o săptămână.

Pacienţii cu insuficienţă hepatică sau renală

Siguranţa utilizării citratului de cafeină la pacienţi cu insuficienţă renală nu a fost stabilită. În prezenţa insuficienţei renale, potenţialul de acumulare este crescut. Este necesară o reducere a dozei zilnice de întreţinere de citrat de cafeină, precum şi de ajustarea dozei în funcţie de rezultatele măsurătorilor concentraţiilor plasmatice ale cafeinei. La nou-născuţii cu grad foarte mare de prematuritate, clearance-ul cafeinei nu depinde de funcţia hepatică. Metabolizarea hepatică a cafeinei se dezvoltă progresiv în săptămânile de după naştere astfel încât, la nou-născuţii mai în vârstă, prezenţa unei boli hepatice poate indica necesitatea monitorizării concentraţiilor plasmatice ale cafeinei şi poate face necesară ajustarea dozei (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Apneea de prematuritate reprezintă un diagnostic de excludere. Celelalte cauze de apnee (de exemplu, tulburări ale sistemului nervos central, boală pulmonară primară, anemie, sepsis, tulburări metabolice, anomalii cardiovasculare sau apnee obstructivă) trebuie excluse sau tratate în mod adecvat înainte de iniţierea tratamentului cu citrat de cafeină. Lipsa răspunsului la tratamentul cu cafeină (confirmat, dacă este necesar, prin măsurarea concentraţiilor plasmatice) poate indica o altă cauză a apneei.

La nou-născuţii din mame care au consumat cantităţi mari de cafeină înainte de naştere, trebuie măsurate concentraţiile plasmatice iniţiale ale cafeinei înainte de iniţierea tratamentului cu citrat de cafeină, întrucât cafeina traversează cu uşurinţă bariera feto-placentară, trecând în circulaţia fetală (vezi pct. 4.2 şi 5.2).

Mamele care alăptează nou-născuţi trataţi cu citrat de cafeină nu trebuie să consume alimente şi băuturi care conţin cafeină, nici să folosească medicamente care conţin cafeină (vezi pct. 4.6), întrucât cafeina se excretă în laptele matern (vezi pct. 5.2).

La nou-născuţii trataţi anterior cu teofilină, trebuie măsurate concentraţiile plasmatice iniţiale ale cafeinei înainte de iniţierea tratamentului cu citrat de cafeină, întrucât nou-născuţii prematuri metabolizează teofilina la cafeină.

Cafeina este un stimulant al sistemului nervos central şi au fost raportate cazuri de crize convulsive în urma supradozajului cu cafeină. Trebuie manifestată o atitudine deosebit de precaută în cazul utilizării citratului de cafeină la nou-născuţii care prezintă tulburări manifestate prin crize convulsive.

În studiile publicate, cafeina a fost indicată ca generând o creştere a frecvenţei cardiace, a debitului ventriculului stâng şi a volumului bătaie. Prin urmare, citratul de cafeină trebuie utilizat cu precauţie la nou-născuţii cu boli cardiovasculare cunoscute. Există dovezi conform cărora cafeina determină tahiaritmie la persoanele sensibile. În cazul nou-născuţilor, aceasta se traduce, de obicei, printr-o simplă tahicardie sinusală. Dacă vreunul din traseele de cardiotocografie (CTG) au înregistrat tulburări de ritm neobişnuite înainte de naşterea copilului, administrarea citratului de cafeină trebuie să se facă cu precauţie.

Citratul de cafeină trebuie administrat cu precauţie la nou-născuţii prematuri cu funcţie renală sau hepatică afectată (vezi pct. 4.2 şi 5.2). Dozele trebuie ajustate în funcţie de rezultatele monitorizării concentraţiilor plasmatice ale cafeinei, pentru a evita instalarea toxicităţii la această grupă de pacienţi. Enterocolita necrozantă reprezintă o cauză frecventă de morbiditate şi mortalitate la nou-născuţii prematuri. Există rapoarte care sugerează o posibilă asociere dintre utilizarea metilxantinelor şi dezvoltarea enterocolitei necrozante. Cu toate acestea, nu a fost stabilită o relaţie cauzală între utilizarea cafeinei sau altor metilxantine şi enterocolita necrozantă. La fel ca toţi nou născuţii înainte de termen, şi cei trataţi cu citrat de cafeină trebuie monitorizaţi din punctul de vedere al enterocolitei necrozante (vezi pct. 4.8).

Citratul de cafeină trebuie utilizat cu precauţie la copiii care suferă de reflux gastro-esofagian, întrucât tratamentul poate exacerba această afecţiune.

Citratul de cafeină determină o accelerare generală a metabolismului, ceea ce poate conduce la sporirea cerinţelor energietice şi nutritive pe durata tratamentului.

Diureza şi pierderea de electroliţi indusă de către cafeină poate face necesară corectarea tulburărilor de lichide şi electroliţi apărute.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

La nou-născuţii prematuri apare inter-conversia între cafeinăşi teofilină. Aceste substanţe active nu trebuie utilizate în mod concomitent.

Enzima 1A2 a citocromului P450 (CYP1A2) reprezintă enzima majoră implicată în metabolizarea cafeinei la om. Prin urmare, cafeina prezintă potenţial de interacţiune cu substanţele care reprezintă un substrat al CYP1A2, care inhibă activitatea CYP1A2 sau care induc activitatea CYP1A2. Totuşi, metabolizarea cafeinei la nou-născuţii prematuri este limitată din cauza imaturităţii sistemelor enzimatice hepatice ale acestora.

Deşi există puţine date disponibile cu privire la interacţiunile cafeinei cu alte substanţe active la nounăscuţii prematuri, este posibil să fie necesare doze mai mici de citrat de cafeină în cazul administrării concomitente de substanţe active despre care s-a raportat că scad eliminarea cafeinei la adulţi (de exemplu, cimetidinăşi ketoconazol) şi doze mai mari de citrat de cafeină în cazul administrării concomitente de substanţe active care cresc eliminarea cafeinei (de exemplu, fenobarbital şi fenitoin). Atunci când există dubii privind posibilele interacţiuni, trebuie măsurate concentraţiile plasmatice ale cafeinei. Întrucât proliferarea excesivă a bacteriilor în intestin este asociată cu dezvoltarea enterocolitei necrozante, administrarea concomitentă a citratului de cafeină cu medicamente care inhibă secreţia acidă gastrică (antihistaminici blocanţi ai receptorilor H2 sau inhibitori ai pompei de protoni) poate, teoretic, să crească riscul de enterocolită necrozantă (vezi pct. 4.4 şi 4.8). Utilizarea concomitentă a cafeinei şi doxapramului poate potenţa efectele lor stimulatoare asupra sistemului cardio-respirator şi sistemului nervos central. Dacă este indicată această utilizare concomitentă, ritmul cardiac şi tensiunea arterială trebuie monitorizate cu atenţie.

4.6 Sarcina şi alăptarea

În studiile la animale, cafeina în doze mari s-a dovedit a fi embriotoxicăşi teratogenă. Aceste efecte nu sunt relevante din punctul de vedere al administrării pe termen scurt, la nou-născuţii prematuri (vezi pct. 5.3). Cafeina se excretă în laptele matern şi trece cu uşurinţă bariera feto-placentară, în circulaţia fetală (vezi pct. 5.2). Mamele care alăptează nou-născuţi trataţi cu citrat de cafeină nu trebuie să consume alimente şi băuturi care conţin cafeină, nici să folosească medicamente care conţin cafeină.

La nou-născuţii din mame care au consumat cantităţi mari de cafeină înainte de naştere, trebuie măsurate concentraţiile plasmatice iniţiale ale cafeinei înainte de iniţierea tratamentului cu citrat de cafeină (vezi pct. 4.4).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu sunt relevante.

4.8 Reacţii adverse

Datele cunoscute de farmacologie şi toxicologie pentru cafeinăşi alte metilxantine prefigurează reacţiile adverse probabile ale citratului de cafeină. Efectele descrise includ stimularea sistemului nervos central (SNC), manifestată prin iritabilitate, agitaţie şi neastâmpăr şi efecte cardiace cum sunt tahicardia, hipertensiunea arterialăşi creşterea volumului sistolic. Aceste efecte sunt dependente de dozăşi pot necesita măsurarea concentraţiilor plasmatice şi reducerea dozei. Reacţiile adverse descrise în literatura de specialitate, publicată pe termen scurt şi pe termen lung, care pot fi asociate cu citratul de cafeină, sunt enumerate mai jos conform clasificării pe aparate, sisteme şi organe, cu utilizarea termenilor agreaţi (MedDRA). Frecvenţele sunt definite ca: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10.000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000) şi cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

 

Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe

Reacţie adversă

Frecvenţă

Infecţii şi infestări

Sepsis

Cu frecvenţă necunoscută

Tulburări ale sistemului imunitar

Reacţie de hipersensibilizare

Rare

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Hipoglicemie, hiperglicemie, inhibarea creşterii, intoleranţă alimentară

Cu frecvenţă necunoscută

Tulburări ale sistemului nervos

Iritabilitate, neastâmpăr, agitaţie, leziuni cerebrale*, convulsii*

Cu frecvenţă necunoscută

Tulburări acustice şi vestibulare

Surditate*

Cu frecvenţă necunoscută

Tulburări cardiace

Tahicardie, asociată cu creşterea debitului ventriculului stâng şi a volumului bătaie

Cu frecvenţă necunoscută

Tulburări gastrointestinale

Regurgitare, creşterea aspiratului gastric, enterocolită necrozantă**

Cu frecvenţă necunoscută

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Flebită la locul administrării perfuziei, inflamaţie la locul administrării perfuziei

Frecvente

Investigaţii diagnostice

Creşterea debitului urinar, creşterea eliminării urinare a sodiului şi calciului, scăderea hemoglobinei, scăderea tiroxinei

Cu frecvenţă necunoscută

 

* Leziunile cerebrale, convulsiile şi surditatea au fost observate dar au fost mai frecvente în grupul tratat cu placebo **Vezi mai jos Cafeina poate inhiba sinteza eritropoietinei şi, în acest fel, poate reduce concentraţia hemoglobinei în cazul unui tratament prelungit. La începerea tratamentului la sugari, au fost înregistrate căderi tranzitorii ale tiroxinei (T4), dar ele nu se menţin pe măsură ce tratamentul este continuat. Datele disponibile nu indică reacţii adverse pe termen lung în cazul tratamentului cu cafeină la nounăscuţi, din punct de vedere al dezvoltării neurologice, inhibării creşterii sau efectelor asupra sistemelor cardiovascular, gastrointestinal sau endocrin. Cafeina nu pare să agraveze hipoxia cerebrală sau să exacerbeze leziunile rezultate, deşi această posibilitate nu poate fi exclusă.

Enterocolita necrozantă

Enterocolita necrozantă reprezintă o cauză frecventă de morbiditate şi mortalitate la nou-născuţii prematuri. Există rapoarte care sugerează o posibilă asociere dintre utilizarea metilxantinelor şi dezvoltarea enterocolitei necrozante. Cu toate acestea, nu a fost stabilită o relaţie cauzală între utilizarea cafeinei sau altor metilxantine şi enterocolita necrozantă. În cadrul unui studiu dublu-orb, controlat faţă de placebo, cu citrat de cafeină, efectuat la 85 de nounăscuţi prematuri (vezi pct. 5.1), enterocolita necrozantă a fost diagnosticată în faza de regim orb a studiului la doi nou-născuţi aflaţi pe tratament activ şi la unul tratat cu placebo, precum şi la trei nounăscuţi trataţi cu cafeină în faza de regim deschis a studiului. Trei dintre nou-născuţii care au dezvoltat enterocolită necrozantă în cursul studiului au decedat. Un studiu multicentric de dimensiuni mari (n = 2006), care a investigat rezultatul pe termen lung al tratării nou-născuţilor prematuri cu citrat de cafeină (vezi pct. 5.1), nu a indicat o frecvenţă crescută a cazurilor de enterocolită necrozantă în grupul tratat cu cafeină faţă de cel tratat cu placebo. Le fel ca toţi copiii născuţi înainte de termen, şi cei trataţi cu citrat de cafeină trebuie monitorizaţi din punctul de vedere al enterocolitei necrozante (vezi pct. 4.4).

4.9 Supradozaj

Conform datelor publicate, în urma supradozajului, concentraţiile plasmatice de cafeină s-au situat, aproximativ, între 50 mg/l şi 350 mg/l.

Semnele şi simptomele raportate în literatura de specialitate ca urmare a supradozajului cu cafeină la nou-născuţii prematuri includ hiperglicemia, hipokaliemia, fin tremor al extremităţilor, agitaţie, hipertonie, opistotonus, mişcări tonico-clonice, crize convulsive, tahipnee, tahicardie, vărsături, iritaţie gastrică, hemoragie gastro-intestinală, pirexie, neastâmpăr, creşterea ureei sanguine şi a numărului de leucocite, mişcări fără un scop aparent ale maxilarului şi buzelor. A fost raportat un caz de supradozaj cu cafeină, complicat cu apariţia unei hemoragii intraventriculare şi sechele neurologice pe termen lung. Nu a fost raportat niciun caz de deces asociat cu supradozajul cu cafeină la nou-născuţii prematuri.

Tratamentul supradozajului cu cafeină este, în principal simptomatic şi de susţinere a funcţiilor vitale. Trebuie monitorizate concentraţiile plasmatice de potasiu şi glucoză, iar hipokaliemia şi hiperglicemia trebuie corectate. S-a constatat scăderea concentraţiilor plasmatice ale cafeinei în urma transfuziei de schimb. Convulsiile pot fi tratate prin administrarea intravenoasă de anticonvulsivante (diazepam sau un barbituric cum sunt pentobarbitalul sodic sau fenobarbitalul).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Derivaţi xantinici. Cod ATC: N06BC01

Cafeina este înrudită structural cu teofilina şi teobromina, din clasa metilxantinelor. Majoritatea efectelor sale au fost atribuite antagonizării receptorilor adenozinici, atât din subtipul A1cât şi din subtipul A2A, demonstrate prin testarea legării de receptori şi observate la concentraţii aproximativ egale cu cele obţinute în scop terapeutic, în această indicaţie.

Principala acţiune a cafeinei este cea de stimulare a SNC. Aceasta este baza efectului cafeinei în apneea de prematuritate, pentru care au fost propuse mai multe ipoteze privind mecanismul de acţiune, incluzând: (1) stimularea centrului respirator, (2) creşterea volumului respirator curent, (3) scăderea pragului de hipercapnie, (4) creşterea răspunsului la hipercapnie, (5) creşterea tonusului musculaturii scheletice, (6) scăderea oboselii diafragmatice, (7) creşterea ratei metabolice şi (8) creşterea consumului de oxigen.

Eficacitatea clinică a citratului de cafeină a fost evaluată în cadrul unui studiu multicentric, randomizat, dublu-orb, care a comparat citratul de cafeină cu placebo şi care a înrolat 85 de nou născuţi prematur (vârsta gestaţională între 28 şi <33 de săptămâni) cu apnee de prematuritate. Nou născuţii au fost trataţi cu o doză de încărcare de 20 mg/kg de citrat de cafeină, pe cale intravenoasă. După aceea, a fost administrată o doză zilnică de întreţinere de 5 mg/kg de citrat de cafeină, fie pe cale intravenoasă fie pe cale orală (prin intermediul unei sonde de hrănire) timp de 10-12 zile. Protocolul a permis intervenţia în condiţii de criză prin tratament cu citrat de cafeină în regim deschis, dacă apneea nu era controlată. În acest caz, nou născuţilor li s-a administrat o a doua doză de încărcare de 20 mg/kg de citrat de cafeină după ziua de tratament 1 şi înainte de ziua de tratament 8. Numărul de zile în care nu s-a înregistrat niciun episod de apnee a fost mai mare în grupul tratat cu citrat de cafeină (3,0 zile, faţă de 1,2 zile în grupul tratat cu placebo; p=0,005); de asemenea, în grupul tratat cu citrat de cafeină procentul pacienţilor care nu au înregistrat niciun episod de apnee timp de > 8 zile a fost mai mare (cafeină 22% faţă de placebo 0%). Un studiu recent, controlat faţă de placebo, multicentric, de mari dimensiuni (n = 2006), a investigat rezultatele pe termen scurt şi pe termen lung (18-21 luni) la nou născuţi prematur, trataţi cu citrat de cafeină. Copiilor randomizaţi la citrat de cafeină li s-a administrat intravenos o doză de încărcare de 20 mg/kg, urmată de o doză zilnică de întreţinere de 5 mg/kg. Dacă apneea a persistat, doza zilnică de întreţinere a putut fi crescută la maxim 10 mg/kg de citrat de cafeină. Dozele de întreţinere au fost ajustate săptămânal în funcţie de modificările survenite în greutatea corporalăşi au putut fi administrate pe cale orală după ce copilul a început să tolereze alimentaţia exclusiv enterală. Tratamentul cu cafeină a redus incidenţa displaziei bronhopulmonare [risc relativ (IÎ 95%) 0,63 (0,52 la 0-76)] şi a îmbunătăţit rata de supravieţuire fără afectarea dezvoltării neurologice [risc relativ (IÎ 95%) 0,77 (0,64 la 0,93)]. Amploarea şi direcţia efectului cafeinei asupra ratei de deces şi invaliditate au diferit în funcţie de gradul de susţinere respiratorie necesară în momentul randomizării, indicând existenţa unui beneficiu mai mare pentru copiii care au beneficiat de susţinere [risc relativ (IÎ 95%) pentru deces şi invaliditate, vezi tabelul de mai jos].

Indicii pentru deces şi invaliditate în funcţie de subgrupul de susţinere respiratorie acordată la momentul intrării în studiu

 

Subgrupuri

Risc relativ (IÎ 95%)

Nicio susţinere

1,32 (0,81 la 2,14)

Fără susţinere prin mijloace invazive

0,73 (0,52 la 1,03)

Tub endotraheal

0,73 (0,57 la 0,94)

 

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Citratul de cafeină se disociază rapid în soluţie apoasă. Componenta citrat este metabolizată rapid după perfuzare sau ingerare.

Absorbţie: Instalarea acţiunii cafeinei din citratul de cafeină are loc la câteva minute după începerea perfuziei. După administrarea orală a 10 mg de cafeină bază/kg la nou-născuţii prematuri, valoarea maximă a concentraţiei plasmatice a cafeinei (Cmax) s-a situat între 6 şi 10 mg/l, iar valoarea medie a timpului până la atingerea concentraţiei plasmatice maxime (tmax) s-a situat între 30 de minute şi 2 ore. Gradul de absorbţie nu este afectat de formula de alimentaţie, în schimb tmax ar putea fi prelungit.

Distribuţie: Cafeina se distribuie rapid la nivelul creierului în urma administrării citratului de cafeină. Concentraţiile de cafeină în lichidul cefalorahidian al nou-născuţilor prematuri sunt aproximativ egale cu cele plasmatice constatate la aceştia. Volumul mediu de distribuţie (Vd) al cafeinei la copii (0,8-0,9 l/kg) este puţin mai mare decât la adulţi (0,6 l/kg). Nu sunt disponibile date privind legarea pe proteinele plasmatice la nou-născuţi sau la copii. La adulţi, valoarea medie raportată a proporţiei de legare pe proteine plasmatice, in-vitro, este de 36%.

Cafeina traversează cu uşurinţă bariera feto-placentară, trecând în circulaţia fetală, şi se excretă în laptele matern.

Metabolizare: Metabolizarea cafeinei la nou-născuţii prematuri este foarte limitată din cauza imaturităţii sistemelor enzimatice hepatice ale acestora, majoritatea substanţelor active fiind eliminate prin urină. Enzima 1A2 a citocromului hepatic P450 (CYP1A2) este implicată în metabolizarea cafeinei la persoanele mai în vârstă. La nou-născuţii prematuri a fost raportată inter-conversia între cafeinăşi teofilină; concentraţiile cafeinei sunt de aproximativ 25% din cele ale teofilinei după administrarea de teofilină, şi este de aşteptat ca aproximativ 3-8% din cantitatea de cafeină administrată să fie convertită la teofilină.

Eliminarea: La nou născuţii cu vârstă mică eliminarea cafeinei se face mult mai lent decât la adulţi, din cauza imaturităţii funcţiei hepatice şi/sau renale. La nou-născuţi, eliminarea cafeinei este obţinută aproape în întregime prin excreţie renală. La copiii, timpul mediu de înjumătăţire plasmatică (t1/2) şi fracţia excretată în urină în formă nemodificată (Ae) pentru cafeină sunt invers proporţionale cu vârsta gestaţională/post-menstruală. La nou-născuţi, valoarea t1/2 este de aproximativ 3-4 zile iar valoarea Ae este de aproximativ 86% (în decurs de 6 zile). Începând cu vârsta de 9 luni, metabolizarea cafeinei se apropie de nivelul constatat la adulţi (t1/2 = 5 ore şi Ae = 1%). Nu au fost efectuate studii care să examineze datele de farmacocinetică ale cafeinei la nou-născuţii cu insuficienţă hepatică sau renală. În prezenţa unei insuficienţe renale semnificative, având în vedere potenţialul de acumulare crescut, este necesară utilizarea unei doze de întreţinere zilnice mai mici şi ajustarea dozei în funcţie de rezultatele măsurătorilor concentraţiei cafeinei în sânge. La nou născuţii prematuri cu hepatită colestatică a fost constatat un timp de înjumătăţire plasmatică prin eliminare prelungit al cafeinei, însoţit de creşterea concentraţiilor plasmatice peste limita variaţiilor normale, sugerând necesitatea adoptării unei atitudini deosebit de precaute la stabilirea dozei pentru aceşti pacienţi (vezi pct. 4.2 şi 4.4).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat niciun risc major pentru om pe baza studiilor de toxicitate după doze repetate de cafeină. Cu toate acestea, dozele mari au indus apariţia convulsiilor la rozătoare. La doze terapeutice au fost induse anumite schimbări comportamentale la şobolanii nou-născuţi, cel mai probabil ca o consecinţă a creşterii gradului de exprimare a receptorilor adenozinei, efect care a persistat în viaţa adultă. S-a constatat că nu există efecte mutagene sau oncogene provocate de cafeină. Potenţialul teratogen şi efectele asupra performanţei funcţiei de reproducere observate la animale nu sunt relevante din punctul de vedere al indicaţiei terapeutice la nou născuţii prematur.

6. PARTICULARITĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Acid citric monohidrat Citrat de sodiu Apă pentru preparate injectabile.

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat sau administrat concomitent, prin aceeaşi linie intravenoasă, cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la punctul 6.6.

6.3 Perioadă de valabilitate

3 ani.

După deschiderea fiolei, medicamentul trebuie utilizat imediat.

Din punct de vedere microbiologic, în cazul administrării în soluţii perfuzabile, medicamentul trebuie utilizat imediat după diluarea prin tehnici aseptice. Compatibilitatea fizicăşi chimică a soluţiei diluate a fost demonstrată pentru un interval de timp de 24 de ore, la 25ºC şi la 2-8ºC.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului diluat, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Fiolă din sticlă de tip I, transparentă a 1 ml. Cutie cu 10 fiole.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Trebuie respectată cu stricteţe tehnica aseptică pe toată durata manipulării medicamentului, întrucât acesta nu conţine conservanţi.

Fiola cu citrat de cafeină trebuie să fie inspectată vizual, înainte de administrare, pentru detectarea prezenţei de particule sau modificări de culoare. A se elimina fiolele care conţin soluţie cu modificări de culoare sau particule vizibile.

Citratul de cafeină poate fi utilizat fie nediluat, fie diluat în soluţii perfuzabile sterile cum sunt glucoza 50 mg/ml (5%), clorura de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau gluconatul de calciu 100 mg/ml (10%), imediat după retragerea din fiolă. Soluţia diluată trebuie să fie limpede şi incoloră. Toate soluţiile cu administrare parenterală trebuie să fie inspectate vizual, înainte de administrare, pentru detectarea prezenţei de particule sau modificări de culoare. A nu se utiliza preparatul dacă prezintă modificări de culoare.sau particule străine.

Pentru utilizare unică. A se elimina orice cantitate rămasă nefolosită în fiolă. A nu se păstra cantităţile rămase în vederea unei administrări ulterioare.

Fără cerinţe speciale privind eliminarea.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CHIESI FARMACEUTICI SpA Via Palermo 26/A I-43100 Parma ITALIA

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/528/002

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

02/07/2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

{LL/AAAA}

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu /.

ANEXA II

A. DEŢINĂTORII AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABILI PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORII AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABILI PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorilor responsabili pentru eliberarea seriei

Alfa Wasserman SpA Via Enrico Fermi IT-65020 Alanno (PE) Italia

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Gonzagagasse 16/16 1010 Viena Austria

Prospectul tipărit al medicamentului trebuie să menţioneze numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei respective.

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

DAPP trebuie să convină cu autorităţile naţionale competente asupra textului final al unui pliant adecvat pentru a fi afişat în secţiile de terapie intensivă pentru nou-născuţi. Pliantul va conţine următoarele elemente cheie şi va fi pus la dispoziţia tuturor secţiilor de terapie intensivă pentru nounăscuţi în care există probabilitatea ca medicamentul să fie utilizat la lansarea sa:

- Faptul că Peyona se utilizează pentru tratamentul apneei primare

-Faptul că tratamentul cu Peyona trebuie efectuat într-o secţie de terapie intensivă pentru nounăscuţi şi iniţiat şi supravegheat de către un medic cu experienţă în terapia intensivă pentru nou-născuţi

-Detalii cu privire la dozele de încărcare şi de întreţinere, precum şi faptul că există posibilitatea acumulării cafeinei la nou-născuţii prematuri, datorită timpului lung de înjumătăţire plasmatică.

-Faptul că doza de cafeină bază reprezintă jumătate din doza de citrat de cafeină (cantitatea de 20 mg de citrat de cafeină este echivalentă cu cantitatea de 10 mg de cafeină bază) şi că prescripţiile trebuie să indice clar faptul că urmează să se administreze citrat de cafeină.

-Faptul că medicamentul trebuie utilizat imediat după deschiderea fiolei, iar cantităţile neutilizate rămase în fiolă trebuie aruncate

-Faptul că poate fi necesară măsurarea concentraţiilor plasmatice iniţiale, datorită unui risc crescut de toxicitate dacă : Nou-născutul a fost tratat anterior cu teofilină ; Mama a consumat cantităţi mari de cafeină înainte de naştere sau de alăptare

- Faptul că teofilina şi cafeina nu trebuie utilizate simultan

-Faptul că, în cazul în care cafeina şi doxopramul se utilizează simultan, pacientul trebuie monitorizat îndeaproape

-Faptul că poate fi necesară monitorizarea suplimentară a concentraţiei plasmatice de cafeinăşi modificarea dozei în situaţiile cu risc, cum sunt nou născuţii prematuri:

·        Cu hepatită colestatică

·        Cu insuficienţă renală semnificativă

·        Cu afecţiuni convulsivante

·        Cu o boală cardiacă

·        la o vârstă gestaţională mai mică de 28 de săptămâni şi/sau cu o greutate corporală < 1000 g, mai ales dacă sunt hrăniţi parenteral  cărora li se administrează concomitent medicamente cunoscute pentru capacitatea lor de a influenţa metabolizarea cafeinei

-Faptul că pot apărea tulburări cardiace (inclusiv aritmii) la nou-născuţii cu o boală cardiacă preexistentă

-Faptul că toate reacţiile adverse suspectate trebuie raportate în conformitate cu cerinţele naţionale de raportare

-Mai ales dacă se suspectează că convulsiile, crizele epileptogene, enterocolita necrozantă, simptomele şi semnele de abstinenţă la cafeină, scăderea în greutate a copilului, anormală din punct de vedere medical sau interacţiunile cu alte medicamente sunt asociate cu utilizarea citratului de cafeină, acestea trebuie aduse la cunoştinţa <a se introduce numele şi adresa locală a Chiesi Farmaceutici S.p.A.>

Înainte de lansarea pe piaţă a medicamentului, DAPP va conveni cu CHMP (şi dacă este necesar cu autorităţile naţionale competente) asupra textului unei scrisori adresate membrilor personalului medical şi se va asigura că aceasta este pusă la dispoziţia tuturor medicilor cu experienţă în terapie intensivă pentru nou-născuţi înainte de, sau la lansarea pe piaţă a medicamentului în fiecare Stat membru.

ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

Înainte de lansarea medicamentului pe piaţă şi în timp ce medicamentul se află pe piaţă, DAPP trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă, aşa cum este prezentat în Modulul 1.8.1. al autorizarii pentru punere pe piaţă, existăşi funcţionează.

Planul de management al riscului

DAPP se angajează să efectueze studiile şi activităţile suplimentare de farmacovigilenţă descrise în detaliu în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum s-a convenit în versiunea 05 a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în Modulul 1.8.2. al Cererii de autorizare pentru punere pe piaţă şi în orice actualizări ulterioare ale PMR convenite de către CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind Sistemele de management al riscurilor pentru medicamente de uz uman, PMR actualizat trebuie depus concomitent cu următorul Raport periodic actualizat privind siguranţa (RPAS).

În plus, trebuie depus un PMR actualizat

Când se primesc informaţii noi ce pot avea impact asupra specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau a activităţilor de reducere la minimum a riscului

În termen de 60 de zile de la atingerea unui reper important (farmacovigilenţă sau reducere la minimum a riscului)

La cererea EMEA

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Peyona 20 mg/ml, soluţie perfuzabilăşi soluţie orală Citrat de cafeină (echivalent cu 10 mg/ml cafeină bază)

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare fiolă a 3 ml conţine citrat de cafeină 60 mg (echivalent cu 30 mg cafeină bază).
Fiecare ml soluţie conţine citrat de cafeină 20 mg (echivalent cu 10 mg cafeină bază).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Acid citric monohidrat, citrat de sodiu, apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie perfuzabilă Soluţie orală 10 fiole

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă
Administrare orală
A se citi prospectul înainte de utilizare.
Pentru utilizare unică.

6.ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

7.DATA DE EXPIRARE

EXP După deschiderea fiolei, medicamentul trebuie utilizat imediat. Medicamentul trebuie utilizat imediat după diluarea prin tehnică aseptică.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice cantitate neutilizată trebuie eliminată.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CHIESI Farmaceutici SpA Via Palermo 26/A I-43100 PARMA-ITALIA

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/528/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Peyona

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FIOLEI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Peyona 20 mg/ml, soluţie perfuzabilăşi soluţie orală Citrat de cafeină (echivalent cu 10 mg/ml cafeină bază) Cale i.v./orală

MODUL DE ADMINISTRARE

DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

60 mg/3 ml

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Peyona 20 mg/ml, soluţie perfuzabilăşi soluţie orală Citrat de cafeină (echivalent cu 10 mg/ml cafeină bază)

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare fiolă a 1 ml conţine citrat de cafeină 20 mg (echivalent cu 10 mg cafeină bază).
Fiecare ml soluţie conţine citrat de cafeină 20 mg (echivalent cu 10 mg cafeină bază).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Acid citric monohidrat, citrat de sodiu, apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie perfuzabilă Soluţie orală 10 fiole

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă
Administrare orală
A se citi prospectul înainte de utilizare.
Pentru utilizare unică.

ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP După deschiderea fiolei, medicamentul trebuie utilizat imediat. Medicamentul trebuie utilizat imediat după diluarea prin tehnică aseptică.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice cantitate neutilizată trebuie eliminată.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CHIESI Farmaceutici SpA Via Palermo 26/A I-43100 PARMA-ITALIA

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/528/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Peyona

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FIOLEI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Peyona 20 mg/ml, soluţie perfuzabilăşi soluţie orală Citrat de cafeină (echivalent cu 10 mg/ml cafeină bază) Cale i.v./orală

MODUL DE ADMINISTRARE

DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

20 mg/ 1 ml

6. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Peyona 20 mg/ml soluţie perfuzabilăşi soluţie orală

citrat de cafeină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe tratamentul nou-născutului dumneavoastră cu acest medicament. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului copilului dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului copilului dumneavoastră.

În acest prospect găsiţi:

Ce este Peyona şi pentru ce se utilizează

Înainte să utilizaţi Peyona

Cumsă utilizaţi Peyona

Reacţii adverse posibile

Cum se păstrează Peyona

Informaţii suplimentare

1. CE ESTE PEYONA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Peyona este un stimulatnt al sistemului nervos central, aparţinând unui grup de medicamente numit
metilxantine.

Peyona este utilizat pentru tratarea întreruperilor de respiraţie la bebeluşii prematuri (apneea primară a
nou-născuţilor prematuri).
Aceste scurte perioade în care bebeluşii prematuri încetează să respire se datorează faptului că centrii
lor respiratori nu sunt complet dezvoltaţi.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI PEYONA

Nu utilizaţi Peyona:

Dacă nou-născutul dumneavoastră este alergic (hipersensibil) la citrat de cafeină sau la oricare dintre celelalte componente ale Peyona.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Peyona:

Înainte de începerea tratamentului pentru apneea de prematuritate cu Peyona, celelalte cauze de apnee trebuie excluse sau tratate în mod adecvat de către medicul copilului dumneavoastră.

Peyona trebuie utilizat cu precauţie. Vă rugăm să informaţi medicul copilului dumneavoastră:

·        Dacă nou-născutul dumneavoastră face crize convulsive

·        Dacă nou-născutul dumneavoastră suferă de o boală cardiacă

·        Dacă nou-născutul dumneavoastră are probleme cu rinichii sau ficatul

·        Dacă nou-născutul dumneavoastră are regurgitaţii frecvente

·        Dacă nou-născutul dumneavoastră produce mai multă urină decât de obicei

·        Dacă nou-născutul dumneavoastră are o creştere lentă în greutate sau un consum alimentar mic

·        Dacă nou-născutul dumneavoastră a fost tratat anterior cu teofilină (utilizată pentru tratarea dificultăţilor respiratorii)

·        Dacă dumneavoastră (mama) aţi consumat cafeină înainte de naştere

Utilizarea altor medicamente:

Nu utilizaţi medicamentele menţionate mai jos pe durata tratamentului cu Peyona fără să discutaţi cu medicul dumneavoastră. Este posibil ca medicul să trebuiască să ajusteze doza sau să înlocuiască unul din medicamente cu un alt medicament:

-teofilină (utilizată pentru tratarea dificultăţilor respiratorii)

-doxapram (utilizat pentru tratarea dificultăţilor respiratorii)

-cimetidină (utilizată pentru tratarea bolilor de stomac)

-ketoconazol (utilizat pentru tratarea infecţiilor fungice)

-fenobarbital (utilizat pentru tratarea epilepsiei)

-fenitoină (utilizată pentru tratarea epilepsiei)

Acest medicament poate creşte riscul de apariţie a unei boli intestinale grave, manifestată prin scaune cu sânge (enterocolită necrozantă) în cazul administrării împreună cu medicamente utilizate pentru tratarea bolilor de stomac (cum sunt antihistaminicele blocante ale receptorului H2 sau inhibitorii pompei de protoni, care reduc secreţia acidă gastrică).

Vă rugăm să spuneţi medicului copilului dumneavoastră dacă nou-născutul ia sau a luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Dacă dumneavoastră (mama) alăptaţi în timp ce copilul este tratat cu Peyona, nu trebuie să beţi cafea sau să ingeraţi orice alt produs cu conţinut ridicat de cafeină, întrucât cafeina trece în laptele matern.

Informaţii importante privind unele componente ale Peyona

Acest medicament conţine sodiu, <1 mmol (23 mg) pe doză, adicǎ practic „nu conţine sodiu”.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI PEYONA

Peyona trebuie utilizat numai într-o unitate de terapie intensivă pentru nou-născuţi, care să aibă dotări adecvate pentru supravegherea şi monitorizarea pacienţilor. Tratamentul trebuie iniţiat sub supravegherea unui medic cu experienţă în terapia intensivă la nou-născuţi.

Doză

Medicul copilului dumneavoastră va prescrie cantitatea corectă de Peyona, în funcţie de greutatea corporală a copilului.
Doza de începere este de 20 mg per kg de greutate corporală (echivalentă cu 1 ml per kg de greutate corporală).
Doza de întreţinere este de 5 mg per kg de greutate corporală (echivalentă cu 0,25 ml per kg de greutate corporală) la fiecare 24 de ore.

Mod de administrare

Peyona va fi administrată prin perfuzie intravenoasă controlată, utilizând o pompă de perfuzie cu seringă sau un alt dispozitiv de perfuzie controlată. Această metodă este cunoscutăşi sub numele de „picurare”. Unele doze (doze de întreţinere) pot fi administrate pe cale orală. Poate fi necesar ca medicul copilului dumneavoastră să verifice concentraţia cafeinei prin teste de sânge periodice, pe toată durata tratamentului, pentru a evita toxicitatea.

Durata tratamentului

Medicul copilului dumneavoastră va decide exact cât timp trebuie să continue nou-născutul dumneavoastră tratamentul cu Peyona.
În cazul în care copilul dumneavoastră are 5-7 zile fără nicio criză de apnee, medicul va opri tratamentul.

Dacă nou-născutului dumneavoastră i se administrează mai mult decât trebuie din Peyona

Dacă i se administrează mai mult citrat de cafeină decât trebuie, nou-născutul dumneavoastră poate avea febră, respiraţie rapidă (tahipnee), neastâmpăr, tremurături ale muşchilor, vărsături, concentraţii mari de zahăr în sânge (hiperglicemie), concentraţii mici ale potasiului în sânge (hipokaliemie), concentraţii mari în sânge ale anumitor substanţe chimice (uree), creşterea numărului anumitor celule din sânge (leucocite) şi crize convulsive. În cazul în care se întâmplă acest lucru, tratamentul cu Peyona trebuie oprit imediat şi medicul copilului dumneavoastră trebuie să trateze supradozajul. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare privind utilizarea acestui produs, discutaţi cu medicul copilului dumneavoastră.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Peyona poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Pe de altă parte, este dificil de făcut distincţia între acestea şi complicaţiile frecvente care apar la copiii prematuri sau de complicaţiile datorate bolii.
Frecvenţa reacţiilor adverse posibile, prezentate mai jos, este definită prin următoarea convenţie:

 

Foarte frecvente

afectează mai mult de 1 utilizator din 10

Frecvente

afectează 1 până la 10 utilizatori din 100

Mai puţin frecvente

afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000

Rare

afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000

Foarte rare

afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000

Cu frecvenţă necunoscută

frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile

 

Cât timp se află sub tratament cu Peyona, nou-născutul dumneavoastră poate avea unele din următoarele reacţii:

Frecvente: reacţii inflamatorii locale la locul administrării perfuziei

Rare: reacţii alergice

Cu frecvenţă necunoscută:

-infecţie sanguină (sepsis)

-modificări ale cantităţii de zahăr din sânge sau ser (hipoglicemie şi hiperglicemie), lipsa creşterii, intoleranţă alimentară

-stimularea sistemului nervos central manifestată prin iritabilitate, nervozitate şi agitaţie; leziuni cerebrale şi crize convulsive

-surditate

-tulburări cardiace cum este accelerarea bătăilor inimii (tahicardie)

-regurgitare, creşterea aspiratului gastric, boală intestinală gravă manifestată prin scaune cu sânge (enterocolită necrozantă)

-creşterea debitului urinar, creşterea anumitor componente ale urinei (sodiu şi calciu)

- modificări ale rezultatelor testelor de sânge (scăderea cantităţii de hemoglobină în urma unui tratament prelungit şi scăderea cantităţii de hormon tiroidian la începutul tratamentului)

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului copilului dumneavoastră.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ PEYONA

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. Nu utilizaţi medicamentul după data de expirare înscrisă pe etichetă. Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. Toate fiolele conţinând soluţii cu administrare parenterală trebuie să fie inspectate vizual, înainte de administrare, pentru detectarea prezenţei de particule. După deschiderea fiolei, medicamentul trebuie utilizat imediat.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Peyona

Substanţa activă este citratul de cafeină. Fiecare ml conţine citrat de cafeină 20 mg (echivalent cu 10 mg/ml cafeină bază). Fiecare fiolă a 3 ml conţine 60 mg citrat de cafeină (echivalent cu 30 mg cafeină bază). Celelalte componente sunt acid citric, citrat de sodiu şi apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Peyona şi conţinutul ambalajului

Peyona este o soluţie perfuzabilăşi soluţie orală
Peyona este o soluţie limpede, incoloră, livrată în fiole din sticlă. Fiecare cutie conţine 10 fiole.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă
Chiesi Farmaceutici S.p.A,
Via Palermo 26/A,
I-43100 Parma,
Italia

Producătorul (eliberarea seriei)
Alfa Wasserman S.p.A,

Via Enrico Fermi 1, Alanno (PE)

Italia

Chiesi Pharmaceuticals GmbH,
Gonzagagasse 16/16,
A-1010 Wien
Austria

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

 

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tlf: + 39 0521 2791

Tlf: + 39 0521 2791

България

Magyarország

Torrex Chiesi Bulgaria Ltd.

Torrex Chiesi Kft.

Тел.: +359 29201205

Tel.:++36-1-429 1060

Česká republika

Malta

Torrex Chiesi CZ s.r.o.

Chiesi Farmaceutici S.p.A

 

Tel: + 420 261221745

Danmark

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tlf: + 39 0521 2791

Deutschland

Chiesi GmbH Tel: + 49 40 89724-0

Eesti

Torrex Chiesi Pharma GmbH Tel: + 43 1 4073919

Ελλάδα

Chiesi Hellas Pharmaceuticals S.A. Τηλ: + 30 210 6179763

España

Chiesi España, S.A Tel: + 34 93 494 8000

France

Chiesi S.A.
Tél: + 33 1 47688899

Ireland

Trinity-Chiesi Pharmaceuticals Ltd Tel: + 44 0161 4885555

Ísland

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Sími: + 39 0521 2791

Italia

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791

Κύπρος

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tηλ: + 39 0521 2791

Latvija

Torrex Chiesi Pharma GmbH Tel: + 43 1 4073919

Lietuva

Torrex Chiesi Pharma GmbH Tel: + 43 1 4073919

Acest prospect a fost aprobat în: Tel: + 39 0521 2791

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V. Tel: +31 0 70 413 20 80

Norge

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tlf: + 39 0521 2791

Österreich

Torrex Chiesi Pharma GmbH Tel: + 43 1 4073919

Polska

Torrex Chiesi Polska Sp z.o.o. Tel.: +48 22 620 1421

Portugal

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791

România

Torrex Chiesi S.R.L. Tel: + 40 212023642

Slovenija

Torrex Chiesi Slovenija d.o.o. Tel: ++386-1-43 00 901

Slovenská republika

Torrex Chiesi Slovakia s.r.o. Tel: ++421 259300060

Suomi/Finland

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Puh/Tel: + 39 0521 2791

Sverige

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791

United Kingdom

Chiesi Ltd Tel: + 44 0161 4885555

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:
Pentru informaţii detaliate consultaţi Rezumatul caracteristicilor produsului PEYONA, ataşat.

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Peyona 20 mg/ml soluţie perfuzabilăşi soluţie orală

citrat de cafeină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe tratamentul nou-născutului dumneavoastră cu acest medicament. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului copilului dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului copilului dumneavoastră.

În acest prospect găsiţi:

Ce este Peyona şi pentru ce se utilizează

Înainte să utilizaţi Peyona

Cumsă utilizaţi Peyona

Reacţii adverse posibile

Cum se păstrează Peyona

Informaţii suplimentare

1. CE ESTE PEYONA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Peyona este un stimulatnt al sistemului nervos central, aparţinând unui grup de medicamente numit metilxantine.

Peyona este utilizat pentru tratarea întreruperilor de respiraţie la bebeluşii prematuri (apneea primară a nou-născuţilor prematuri). Aceste scurte perioade în care bebeluşii prematuri încetează să respire se datorează faptului că centrii
lor respiratori nu sunt complet dezvoltaţi.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI PEYONA

Nu utilizaţi Peyona: Dacă nou-născutul dumneavoastră este alergic (hipersensibil) la citrat de cafeină sau la oricare dintre celelalte componente ale Peyona.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Peyona:

Înainte de începerea tratamentului pentru apneea de prematuritate cu Peyona, celelalte cauze de apnee trebuie excluse sau tratate în mod adecvat de către medicul copilului dumneavoastră.

Peyona trebuie utilizat cu precauţie. Vă rugăm să informaţi medicul copilului dumneavoastră:

·        Dacă nou-născutul dumneavoastră face crize convulsive

·        Dacă nou-născutul dumneavoastră suferă de o boală cardiacă

·        Dacă nou-născutul dumneavoastră are probleme cu rinichii sau ficatul

·        Dacă nou-născutul dumneavoastră are regurgitaţii frecvente

·        Dacă nou-născutul dumneavoastră produce mai multă urină decât de obicei

·        Dacă nou-născutul dumneavoastră are o creştere lentă în greutate sau un consum alimentar mic

·        Dacă nou-născutul dumneavoastră a fost tratat anterior cu teofilină (utilizată pentru tratarea dificultăţilor respiratorii)

·        Dacă dumneavoastră (mama) aţi consumat cafeină înainte de naştere

Utilizarea altor medicamente:

Nu utilizaţi medicamentele menţionate mai jos pe durata tratamentului cu Peyona fără să discutaţi cu medicul dumneavoastră. Este posibil ca medicul să trebuiască să ajusteze doza sau să înlocuiască unul din medicamente cu un alt medicament:

-teofilină (utilizată pentru tratarea dificultăţilor respiratorii)

-doxapram (utilizat pentru tratarea dificultăţilor respiratorii)

-cimetidină (utilizată pentru tratarea bolilor de stomac)

-ketoconazol (utilizat pentru tratarea infecţiilor fungice)

-fenobarbital (utilizat pentru tratarea epilepsiei)

-fenitoină (utilizată pentru tratarea epilepsiei)

Acest medicament poate creşte riscul de apariţie a unei boli intestinale grave, manifestată prin scaune cu sânge (enterocolită necrozantă) în cazul administrării împreună cu medicamente utilizate pentru tratarea bolilor de stomac (cum sunt antihistaminicele blocante ale receptorului H2 sau inhibitorii pompei de protoni, care reduc secreţia acidă gastrică).

Vă rugăm să spuneţi medicului copilului dumneavoastră dacă nou-născutul ia sau a luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Dacă dumneavoastră (mama) alăptaţi în timp ce copilul este tratat cu Peyona, nu trebuie să beţi cafea sau să ingeraţi orice alt produs cu conţinut ridicat de cafeină, întrucât cafeina trece în laptele matern.

Informaţii importante privind unele componente ale Peyona

Acest medicament conţine sodiu, <1 mmol (23 mg) pe doză, adicǎ practic „nu conţine sodiu”.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI PEYONA

Peyona trebuie utilizat numai într-o unitate de terapie intensivă pentru nou-născuţi, care să aibă dotări adecvate pentru supravegherea şi monitorizarea pacienţilor. Tratamentul trebuie iniţiat sub supravegherea unui medic cu experienţă în terapia intensivă la nou-născuţi.

Doză

Medicul copilului dumneavoastră va prescrie cantitatea corectă de Peyona, în funcţie de greutatea corporală a copilului.
Doza de începere este de 20 mg per kg de greutate corporală (echivalentă cu 1 ml per kg de greutate corporală).
Doza de întreţinere este de 5 mg per kg de greutate corporală (echivalentă cu 0,25 ml per kg de greutate corporală) la fiecare 24 de ore.

Mod de administrare

Peyona va fi administrată prin perfuzie intravenoasă controlată, utilizând o pompă de perfuzie cu seringă sau un alt dispozitiv de perfuzie controlată. Această metodă este cunoscutăşi sub numele de „picurare”. Unele doze (doze de întreţinere) pot fi administrate pe cale orală.

Poate fi necesar ca medicul copilului dumneavoastră să verifice concentraţia cafeinei prin teste de sânge periodice, pe toată durata tratamentului, pentru a evita toxicitatea.

Durata tratamentului

Medicul copilului dumneavoastră va decide exact cât timp trebuie să continue nou-născutul dumneavoastră tratamentul cu Peyona.În cazul în care copilul dumneavoastră are 5-7 zile fără nicio criză de apnee, medicul va opri tratamentul.

Dacă nou-născutului dumneavoastră i se administrează mai mult decât trebuie din Peyona

Dacă i se administrează mai mult citrat de cafeină decât trebuie, nou-născutul dumneavoastră poate avea febră, respiraţie rapidă (tahipnee), neastâmpăr, tremurături ale muşchilor, vărsături, concentraţii mari de zahăr în sânge (hiperglicemie), concentraţii mici ale potasiului în sânge (hipokaliemie), concentraţii mari în sânge ale anumitor substanţe chimice (uree), creşterea numărului anumitor celule din sânge (leucocite) şi crize convulsive. În cazul în care se întâmplă acest lucru, tratamentul cu Peyona trebuie oprit imediat şi medicul copilului dumneavoastră trebuie să trateze supradozajul. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare privind utilizarea acestui produs, discutaţi cu medicul copilului dumneavoastră.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Peyona poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Pe de altă parte, este dificil de făcut distincţia între acestea şi complicaţiile frecvente care apar la copiii prematuri sau de complicaţiile datorate bolii.
Frecvenţa reacţiilor adverse posibile, prezentate mai jos, este definită prin următoarea convenţie:

 

Foarte frecvente

afectează mai mult de 1 utilizator din 10

Frecvente

afectează 1 până la 10 utilizatori din 100

Mai puţin frecvente

afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000

Rare

afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000

Foarte rare

afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000

Cu frecvenţă necunoscută

frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile

 

Cât timp se află sub tratament cu Peyona, nou-născutul dumneavoastră poate avea unele din următoarele reacţii:

Frecvente: reacţii inflamatorii locale la locul administrării perfuziei

Rare: reacţii alergice

Cu frecvenţă necunoscută:

-infecţie sanguină (sepsis)

-modificări ale cantităţii de zahăr din sânge sau ser (hipoglicemie şi hiperglicemie), lipsa creşterii, intoleranţă alimentară

-stimularea sistemului nervos central manifestată prin iritabilitate, nervozitate şi agitaţie; leziuni cerebrale şi crize convulsive

-surditate

-tulburări cardiace cum este accelerarea bătăilor inimii (tahicardie)

-regurgitare, creşterea aspiratului gastric, boală intestinală gravă manifestată prin scaune cu sânge (enterocolită necrozantă)

-creşterea debitului urinar, creşterea anumitor componente ale urinei (sodiu şi calciu)

- modificări ale rezultatelor testelor de sânge (scăderea cantităţii de hemoglobină în urma unui tratament prelungit şi scăderea cantităţii de hormon tiroidian la începutul tratamentului)

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului copilului dumneavoastră.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ PEYONA

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
Nu utilizaţi medicamentul după data de expirare înscrisă pe etichetă.
Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.
Toate fiolele conţinând soluţii cu administrare parenterală trebuie să fie inspectate vizual, înainte de administrare, pentru detectarea prezenţei de particule. După deschiderea fiolei, medicamentul trebuie utilizat imediat.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Peyona

Substanţa activă este citratul de cafeină.
Fiecare ml conţine citrat de cafeină 20 mg (echivalent cu 10 mg/ml cafeină bază).
Fiecare fiolă a 1 ml conţine 20 mg citrat de cafeină (echivalent cu 10 mg cafeină bază).
Celelalte componente sunt acid citric, citrat de sodiu şi apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Peyona şi conţinutul ambalajului

Peyona este o soluţie perfuzabilăşi soluţie orală
Peyona este o soluţie limpede, incoloră, livrată în fiole din sticlă. Fiecare cutie conţine 10 fiole.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă
Chiesi Farmaceutici S.p.A,
Via Palermo 26/A,
I-43100 Parma,
Italia

Producătorul (eliberarea seriei)
Alfa Wasserman S.p.A,

Via Enrico Fermi 1, Alanno (PE)

Italia

Chiesi Pharmaceuticals GmbH,
Gonzagagasse 16/16,
A-1010 Wien
Austria

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tlf: + 39 0521 2791 Tlf: + 39 0521 2791

България

Torrex Chiesi Bulgaria Ltd. Тел.: +359 29201205

Česká republika

Torrex Chiesi CZ s.r.o. Tel: + 420 261221745

Danmark

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tlf: + 39 0521 2791

Deutschland

Chiesi GmbH Tel: + 49 40 89724-0

Eesti

Torrex Chiesi Pharma GmbH Tel: + 43 1 4073919

Ελλάδα

Chiesi Hellas Pharmaceuticals S.A. Τηλ: + 30 210 6179763

España

Chiesi España, S.A Tel: + 34 93 494 8000

France

Chiesi S.A.
Tél: + 33 1 47688899

Ireland

Trinity-Chiesi Pharmaceuticals Ltd Tel: + 44 0161 4885555

Ísland

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Sími: + 39 0521 2791

Italia

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791

Κύπρος

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tηλ: + 39 0521 2791

Latvija

Torrex Chiesi Pharma GmbH Tel: + 43 1 4073919

Lietuva

Torrex Chiesi Pharma GmbH Tel: + 43 1 4073919

Acest prospect a fost aprobat în:

Magyarország

Torrex Chiesi Kft. Tel.:++36-1-429 1060

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A Tel: + 39 0521 2791

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V. Tel: +31 0 70 413 20 80

Norge

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tlf: + 39 0521 2791

Österreich

Torrex Chiesi Pharma GmbH Tel: + 43 1 4073919

Polska

Torrex Chiesi Polska Sp z.o.o. Tel.: +48 22 620 1421

Portugal

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791

România

Torrex Chiesi S.R.L. Tel: + 40 212023642

Slovenija

Torrex Chiesi Slovenija d.o.o. Tel: ++386-1-43 00 901

Slovenská republika

Torrex Chiesi Slovakia s.r.o. Tel: ++421 259300060

Suomi/Finland

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Puh/Tel: + 39 0521 2791

Sverige

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791

United Kingdom

Chiesi Ltd Tel: + 44 0161 4885555

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu /

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical: Pentru informaţii detaliate consultaţi Rezumatul caracteristicilor produsului PEYONA, ataşat.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.