CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

SYCREST 10 mg
Denumire SYCREST 10 mg
Descriere Sycrest este indicat pentru tratamentul episoadelor maniacale moderate până la severe asociate cu tulburarea bipolară de tip I la adulţi.

Denumire comuna internationala ASENAPINUM
Actiune terapeutica ANTIPSIHOTICE DIAZEPINE, OXAZEPINE SI TIAZEPINE
Prescriptie PR
Forma farmaceutica Comprimate sublinguale
Concentratia 10 mg
Ambalaj Cutie cu blist. Al/Al x 20 comprimate sublinguale
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC N05AH05
Firma - Tara producatoare ORGANON (IRLANDA) LTD. - IRLANDA
Autorizatie de punere pe piata N.V. ORGANON - OLANDA

Ai un comentariu sau o intrebare despre SYCREST 10 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> emilia (vizitator) : La noi in Romania,se comercializeaza? si daca nu,cum se poate face rost de el? Am o nepoata care este...
>> dr. Oana Iordache : Intrebati la farmacia Academiei.
Prospect si alte informatii despre SYCREST 10 mg, comprimate sublinguale       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Sycrest 10 mg comprimate sublinguale

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat sublingual conţine asenapină 10 mg (sub formă de maleat).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat sublingual Comprimate sublinguale, rotunde, de culoare albă până la aproape albă, marcate cu “10” pe una dintre feţe.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Sycrest este indicat pentru tratamentul episoadelor maniacale moderate până la severe asociate cu tulburarea bipoloară de tip I la adulţi.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Episod maniacal

Doza iniţială recomandată de Sycrest în monoterapie este de 10 mg de două ori pe zi. Trebuie luată o doză dimineaţa şi una seara. Doza poate fi scăzută la 5 mg de două ori pe zi în funcţie de evaluarea clinică. În cazul terapiei combinate, se recomandă o doză iniţială de 5 mg de două ori pe zi. În funcţie de răspunsul clinic şi de tolerabilitatea fiecărui pacient în parte, doza poate fi crescută la 10 mg de două ori pe zi.

Informaţii suplimentare despre categorii speciale de pacienţi

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea Sycrest la copiii cu vârsta sub 18 ani nu au fost stabilite . Sunt disponibile date limitate privind siguranţa Sycrest la adolescenţi. S-a efectuat un studiu farmacocinetic la adolescenţi. Datele disponibile în prezent sunt descrise la pct. 5.2, dar nu se poate face nicio recomandare privind schema de dozaj.

Pacienţi vârstnici

Sycrest trebuie utilizat cu precauţie la vârstnici. Sunt disponibile date limitate în ceea ce priveşte eficacitatea la pacienţii cu vârstă egală sau mai mare de 65 ani. Datele farmacocinetice disponibile sunt descrise la pct. 5.2.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală. Nu există experienţă cu asenapină pentru cazul pacienţilor cu insuficienţă renală severă cu clearance al creatininei mai mic de 15 ml/min.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară. Pentru cazul unor pacienţi cu insuficienţă hepatică moderată (Child-Pugh B), nu se poate exclude posibilitatea de niveluri plasmatice crescute de asenapinăşi se recomandă precauţie. La subiecţii cu insuficienţă hepatică severă (Child-Pugh C), s-a observat o creştere de 7 ori a expunerii la asenapină. Astfel, Sycrest nu este recomandat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă.

Mod de administrare

Comprimatul nu trebuie scos din blister până când pacientul nu este gata să îl ia. Atingerea comprimatului trebuie să se facă cu mâinile uscate. Comprimatul nu trebuie împins prin ambalajul comprimatului. Ambalajul comprimatului nu trebuie tăiat sau rupt. Abţibildul colorat trebuie dezlipit şi comprimatul trebuie scos încet. Comprimatul nu trebuie strivit.

Pentru a asigura o absorbţie optimă, comprimatul sublingual de Sycrest trebuie pus sub limbăşi lăsat să se dizolve complet. Comprimatul se va dizolva în salivă în câteva secunde. Comprimatele sublinguale de Sycrest nu trebuie mestecate sau înghiţite. Trebuie evitată ingestia de alimente şi băuturi timp de 10 minute după administrare. Când este administrat în asociere cu alte medicamente, Sycrest trebuie luat ultimul.

Tratamentul cu Sycrest nu este indicat la pacienţii care nu au capacitatea de a urma această metodă de administrare, având în vedere că biodisponibilitatea asenapinei când este înghiţită este scăzută (< 2 % cu o formulare de comprimat oral).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Pacienţi vârstnici cu psihoză asociată cu demenţa Pacienţii vârstnici cu psihoză asociată cu demenţa trataţi cu substanţe antipsihotice au un risc crescut de deces. Sycrest nu este aprobat pentru tratamentul pacienţilor cu psihoză asociată cu demenţa şi nu se recomandă utilizarea pentru acest grup particular de pacienţi.

Sindrom neuroleptic malignÎn cazul antipsihoticelor, incluzând asenapina, a fost raportată apariţia sindromului neuroleptic malign (SNM), caracterizat prin hipertermie, rigiditate musculară, instabilitate vegetativă, alterarea conştienţei şi creşterea concentraţiilor serice de creatin fosfokinază. Alte semne clinice pot include mioglobinurie (rabdomioliză) şi insuficienţă renală acută. Dacă la un pacient apar semne şi simptome indicând SNM, trebuie întreruptă administrarea de Sycrest.

Convulsii
În studiile clinice, au fost raportate ocazional cazuri de convulsii în timpul tratamentului cu asenapină. De aceea, Sycrest trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii care au în antecedente tulburare convulsivă sau care au afecţiuni asociate cu convulsii.

Suicid Posibilitatea unei tentative de suicid este inerentă în tulburările psihotice şi în tulburarea afectivă bipolarăşi pacienţii cu risc crescut trebuie monitorizaţi atent în timpul tratamentului.

Hipotensiune ortostatică Asenapina poate induce hipotensiune ortostaticăşi sincopă, mai ales la începutul tratamentului, acestea reflectă probabil proprietăţile antagoniste α1-adrenergice. În mod particular pacienţii vârstnici prezintă un risc pentru hipotensiune ortostatică (vezi pct. 4.8). În studiile clinice, s-au raportat ocazional cazuri de sincopă în timpul tratamentului cu Sycrest. Sycrest trebuie utilizat cu precauţie la pacienţi vârsnici şi la pacienţi cu afecţiuni cardiovasculare cunoscute (de ex. insuficienţă cardiacă, infarct miocardic sau ischemie miocardică, tulburări de conducere), afecţiune cerebrovasculară sau afecţiuni care predispun pacientul la hipotensiune arterială (de ex. deshidratare şi hipovolemie).

Diskinezie tardivă Medicamentele cu proprietăţi antagoniste la nivelul receptorului dopaminei s-au asociat cu inducerea diskineziei tardive caracterizată prin mişcări involuntare, ritmice, predominant la nivelul limbii şi/sau feţei. În studiile clinice, s-au raportat ocazional cazuri de diskinezie tardivă în timpul tratamentului cu asenapină. Debutul simptomelor extrapiramidale reprezintă un factor de risc pentru diskinezia tardivă. Dacă apar semne şi simptome de diskinezie tardivă la un pacient care ia Sycrest, trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului.

Hiperprolactinemia S-au observat creşteri ale concentraţiilor de prolactină la unii dintre pacienţii aflaţi în tratament cu Sycrest. În studiile clinice, au fost raportate puţine reacţii adverse legate de concentraţiile anormale de prolactină.

Intervalul QT Prelungirea semnificativă clinic a intervalului QT nu pare să se asocieze cu asenapina. Este necesară precauţie când se prescrie Sycrest la pacienţii cu afecţiune cardiovasculară cunoscută sau cu antecedente familiale de prelungire a intervalului QT şi în cazul utilizării concomitente împreună cu alte medicamente despre care se consideră că prelungesc intervalul QT.

Hiperglicemia şi diabetul zaharat S-a raportat ocazional hiperglicemie sau agravarea diabetului preexistent, în timpul tratamentului cu asenapină. Evaluarea corelaţiei dintre utilizarea antipsihoticelor atipice şi tulburările metabolismului glucidic este complicată de posibilitatea unei creşteri a riscului bazal de diabet zaharat la pacienţii cu schizofrenie sau tulburare bipolarăşi de incidenţa în creştere a diabetului zaharat în populaţia generală. Este recomandată monitorizarea clinică corespunzătoare la pacienţii diabetici şi la pacienţii cu factori de risc pentru apariţia diabetului zaharat.

Disfagia Tulburările de motilitate esofagianăşi aspiraţia au fost asociate cu tratamentul antipsihotic. Au fost raportate cazuri ocazionale de disfagie la pacienţii trataţi cu Sycrest.

Reglarea temperaturii corporale Afectarea capacităţii organismului de a-şi reduce temperatura centrală a fost atribuită medicamentelor antipsihotice. Din studiile clinice, s-a concluzionat că afectarea semnificativă clinic a reglării temperaturii corpului nu pare să fie asociată cu asenapina. Este recomandată o grijă corespunzătoare când se prescrie Sycrest la pacienţii care vor trece prin condiţii ce pot contribui la o creştere a temperaturii centrale corporale, cum ar fi exerciţii fizice intense, expunere la căldură extremă, administrare concomitentă de medicamente cu activitate anticolinergică sau dacă va fi supus deshidratării.

Pacienţii cu insuficienţă hepatică severă Expunerea la asenapină este crescută de 7 ori la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (Chilg-Pugh C). De aceea, la aceşti pacienţi nu este recomandat Sycrest.

Boala Parkinson sau demenţa cu corpi Lewy Atunci când prescriu medicamente antipsihotice, incluzând Sycrest, medicii trebuie să evalueze riscurile versus beneficii la pacienţii cu boală Parkinson sau cu demenţă cu corpi Lewy (DCL), deoarece ambele grupuri pot avea un risc crescut atât pentru sindrom neuroleptic malign cât şi pentru o sensibilitate crescută la antipsihotice. Această sensibilitate crescută se poate manifesta prin stare de confuzie, obnubilare, instabilitate posturală cu căderi frecvente, suplimentar faţă de simptomele extrapiramidale.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Având în vedere efectele principale ale asenapinei asupra sistemului nervos central (SNC) (a se vedea pct. 4.8), este necesară precauţie în cazul utilizării în combinaţie cu alte medicamente cu acţiune la nivel central. Pacienţilor trebuie să li se recomande evitarea consumului de alcool etilic în timpul administrării de Sycrest.

Potenţialul altor medicamente de a influenţa acţiunea Sycrest Asenapina se elimină în principal prin glucuronidarea directă de către UGT1A4 şi metabolizarea oxidativă de către izoenzimele citocromului P450 (predominant CYP1A2). Au fost studiate efectele potenţiale ale inhibitorilor şi ale unui inductor al mai multora dintre aceste căi enzimatice asupra farmacocineticii asenapinei, în special ale fluvoxaminei (inhibitor CYP1A2), paroxetinei (inhibitor CYP2D6), imipraminei (inhibitor CYP1A2/2C19/3A4), cimetidinei (inhibitor CYP3A4/2D6/1A2), carbamazepinei (inductor CYP3A4/1A2) şi valproatului (inhibitor UGT). Cu excepţia fluvoxaminei, niciunul dintre medicamentele care interacţionează nu a produs modificări semnificative clinic ale farmacocineticii asenapinei. În timpul administrării combinate a unei doze unice de asenapină 5 mg şi a fluvoxaminei 25 mg de două ori pe zi, s-a produs o creştere de 29 % a ASC asenapinei. Doza terapeutică completă a fluvoxaminei este de aşteptat să producă o creştere mai mare a concentraţiilor plasmatice ale asenapinei. De aceea, administrarea concomitentă a asenapinei şi fluvoxaminei trebuie abordată cu precauţie.

Potenţialul Sycrest de a influenţa alte medicamente Din cauza proprietăţilor sale antagoniste α1-adrenergice cu potenţial de a induce hipotensiune ortostatică (a se vedea pct. 4.4), Sycrest poate amplifica efectele anumitor medicamente antihipertensive.

Asenapina poate antagoniza efectele medicamentului levodopa sau agoniştilor de dopamină. Dacă aceste asocieri sunt absolut necesare, se vor prescrie cele mai mici doze efective ale fiecărui tratament.

Studiile in vitro indică faptul că asenapina inhibă slab CYP2D6. Studiile clinice de interacţiune medicamentoasă care investighează efectele inhibării CYP2D6 de către asenapină au evidenţiat următoarele rezultate:

− După administrarea concomitentă de dextrometorfan şi asenapină la subiecţii sănătoşi, s-a măsurat raportul dextrorfan/dextrometorfan (DX/DM) ca marker al activităţii CYP2D. Tratamentul cu asenapină 5 mg de două ori pe zi, a determinat ca şi indicator al inhibării CYP2D6, o scădere fracţionară a raportului DX/DM la 0,43. În acelaşi studiu, tratamentul cu paroxetină 20 mg pe zi a scăzut raportul DX/DM la 0,032.

− Într-un alt studiu, administrarea concomitentă a unei doze unice de 75 mg de imipramină cu o doză unică de 5 mg de asenapină nu a influenţat concentraţiile plasmatice ale metabolitului desipramină (un substrat CYP2D6).

− Administrarea concomitentă a unei doze unice de 20 mg de paroxetină (un substrat şi un inhibitor al CYP2D6) în timpul tratamentului cu 5 mg de asenapină de două ori pe zi la 15 subiecţi sănătoşi de sex masculin a determinat o creştere mai mare de aproape două ori a expunerii la paroxetină.

In vivo, asenapina pare să fie cel mult un inhibitor slab al CYP2D6. Cu toate acestea, asenapina poate amplifica efectele inhibitorii ale paroxetinei asupra propriei sale metabolizări. De aceea, Sycrest trebuie administrat cu prudenţă concomitent cu medicamente care reprezintă în acelaşi timp substraturi şi inhibitori ai CYP2D6.

Pentru asigurarea unei absorbţii optime, trebuie evitată ingestia de alimente şi băuturi timp de 10 minute după administrare.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina Nu există date corespunzătoare referitoare la utilizarea de Sycrest la femeile însărcinate. Asenapina nu a fost teratogenă în studiile pe animale. În studiile pe animale au fost identificate efecte toxice asupra mamelor şi embrionilor (a se vedea pct. 5.3). Sycrest nu trebuie utilizat în timpul sarcinii decât dacă este strict necesar şi doar dacă beneficiul potenţial depăşeşte riscul potenţial pentru făt.

Alăptarea Asenapina a fost secretată în laptele de şobolan în timpul alăptării. Nu se ştie dacă asenapina sau metaboliţii săi se secretă în laptele uman. Se recomandă ca femeile care primesc Sycrest să nu alăpteze.

Fertilitatea
În studiile non-clinice nu s-a observat afectarea fertilităţii (a se vedea pct. 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Asenapina poate provoca somnolenţă şi sedare. De aceea, pacienţii trebuie să fie precauţi în legătură cu folosirea utilajelor, inclusiv vehicule motorizate, până când sunt siguri că tratamentul Sycrest nu îi afectează negativ.

4.8 Reacţii adverse

În timpul tratamentului cu asenapină, somnolenţa şi anxietatea au fost reacţiile adverse cele mai frecvent raportate. Incidenţa reacţiilor adverse medicamentoase (RAM) asociate cu tratamentul cu asenapină sunt prezentate în tabelul de mai jos. Tabelul se bazează pe raportarea evenimentelor adverse în cadrul studiilor clinice. Toate RAM sunt enumerate în funcţie de clasificarea pe sisteme şi organe; foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1.000 şi <1/100) şi rare (≥1/10.000 şi <1/1.000). În cadrul fiecărei categorii de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

 

Clasificarea pe sisteme şi organe

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Rare

Tulburări hematologice şi limfatice

 

 

 

Neutropenie

Tulburări metabolice şi de nutriţie

 

Creştere în greutate, Apetit alimentar crescut

Hiperglicemie

 

Tulburări psihice

Anxietate

 

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

Somnolenţă

Distonie Acatizie Diskinezie Parkinsonism Sedare Ameţeală Disgeuzie

Sincopă Convulsii Tulburări extrapiramidale Disartrie

Sindrom neuroleptic malign

Tulburări oculare

 

 

 

Tulburări de acomodare

Tulburări cardiace

 

 

Bradicardie sinusală Bloc de ramură Prelungire interval QT pe electrocardiogramă

 

 

Tulburări vasculare

 

 

Hipotensiune ortostatică Hipotensiune arterială

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

 

 

Embolie pulmonară

Tulburări gastrointestinale

 

Hipoestezie orală

Limbă umflată Disfagie Glosodinie Parestezie orală

 

Tulburări hepatobiliare

 

Creşteri ale concentraţiei de alanin aminotransferază

 

 

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Rigiditate musculară

 

Rabdomioliză

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

 

 

Disfuncţie sexuală Amenoree

Ginecomastie Galactoree

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Fatigabilitate

 

 

 

Descriere de reacţii adverse selectate

Simptome extrapiramidale (SEP)

În studii clinice, incidenţa simptomelor extrapiramidale a fost mai mare la pacienţii trataţi cu asenapină în comparaţie cu cei ce au primit placebo (15,4 % vs. 11,0 %). Din studiile pe termen scurt (6 săptămâni) în trialurile cu schizofrenie, pare să există o corelaţie dozărăspuns pentru acatizie la pacienţii trataţi cu asenapină, iar pentru parkinsonism a existat un trend ascendent în administrarea dozelor mai mari.

Creşterea în greutate

În studiile combinate pe termen scurt şi pe termen lung efecuate pe schizofrenie şi manie bipolară, modificarea medie a greutăţii corporale în cazul asenapinei a fost de 0,8 kg. In studiile pe termen scurt efectuate pe schizofrenie, proporţia subiecţilor cu creştere în greutate semnificativă clinic (creştere în greutate ≥ 7 % la momentul final de evaluare faţă de cel de referinţă) a fost de 5,3 % pentru asenapină comparativ cu 2,3 % pentru placebo. In studiile pe termen scurt efectuate pe manie bipolară, proporţia subiecţilor cu creştere în greutate semnificativă clinic (creştere în greutate ≥ 7 % la momentul final de evaluare faţă de cel de referinţă) a fost de 6,5 % pentru asenapină comparativ cu 0,6 % pentru placebo.

Hipotensiune ortostatică

Incidenţa hipotensiunii ortostatice la subiecţii vârstnici a fost de 4,1% comparativ cu 0,3% în cazul populaţiei din studiul clinic combinat de fază 2/3.

Enzime hepatice

Creşteri tranzitorii, asimptomatice ale concentraţiilor transaminazelor hepatice, alanin transferazei (ALT), aspartat transferazei (AST) au fost observate frecvent, în special la începutul tratamentului.

Alte constatări

La pacienţi trataţi cu asenapină au fost raportate evenimente cerebrovasculare însă fără să existe vreo evidenţă de incidenţă în exces faţă de ceea ce este de aşteptat la adulţi cu vârste cuprinse între 18 şi 65 ani.

Asenapina are proprietăţi anestezice. După administrare poate apare în mod direct hipoestezia şi parestezia orală ce se remite de regulă până la 1 oră.

După punerea pe piaţă a medicamentului au fost raportate reacţii de hipersensibilitate grave la pacienţii trataţi cu asenapină, incluzând tumefierea limbii şi a gâtului (edem faringian).

4.9 Supradozaj

În programul cu asenapină au fost raportate puţine cazuri de supradozaj. Dozele estimate raportate au fost cuprinse între 15 şi 400 mg. În majoritatea cazurilor nu a fost clar dacă asenapina a fost administrată sublingual. Reacţiile adverse având legătură cu tratamentul au inclus agitaţie şi confuzie, acatizie, distonie oro-facială, sedare şi modificări ECG asimptomatice (bradicardie, complexe supraventriculare, întârzieri ale conducerii intraventriculare). Nu sunt disponibile informaţii specifice legate de tratamentul supradozajului cu Sycrest. Nu există antidot specific pentru Sycrest. Trebuie luată în considerare posibilitatea implicării mai multor medicamente. Este necesară monitorizarea cardiovasculară pentru detectarea aritmiilor posibile şi management-ul supradozajului trebuie să se axeze pe tratamentul de susţinere, menţinând o ventilare şi o oxigenare corespunzătoare a căilor aeriene şi management-ul simptomelor. Hipotensiunea arterialăşi colapsul circulator trebuie tratate prin măsuri adecvate, cum ar fi lichidele intravenoase şi/sau medicamentele simpatomimetice (nu trebuie utilizate epinefrina şi dopamina, deoarece beta stimularea poate să agraveze hipotensiunea arterială în condiţiile alfa blocadei induse de Sycrest). În caz de simptome extrapiramidale severe, trebuie administrate medicamente anticolinergice. Supravegherea medicală atentăşi monitorizarea trebuie continuate până când starea pacientului se ameliorează.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Psiholeptice, antipsihotice, codul ATC: N05AH05

Mecanism de acţiune Mecanismul de acţiune al asenapinei, similar altor medicamente care sunt eficiente în tulburarea afectivă bipolară, nu este pe deplin elucidat. Cu toate acestea, ţinând cont de caracteristicile farmacologice la nivelul receptorilor, s-a propus că eficacitatea asenapinei este mediată printr-o combinaţie de activitate antagonistă pe receptorii D2 şi 5-HT2A. Acţiunile la nivelul altor receptori, de ex. receptori 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2C, 5-HT6, 5-HT7, D3, şi α2-adrenergici, pot contribui de asemenea la efectele clinice ale asenapinei.

Eficacitatea clinică

Eficacitatea clinică în tulburarea bipolară de tip I

Eficacitatea asenapinei în tratamentul episoadelor maniacale DSM-IV sau a episoadelor mixte din tulburarea bipolară de tip I conform DSM-IV cu sau fără elemente psihotice a fost evaluată în două studii cu design similar cu durată de trei săptămâni, randomizate, dublu-orb, controlate placebo şi cu substanţă activă (olanzapină) în monoterapie implicând un număr de 488 şi respectiv 489 pacienţi. Toţi pacienţii au întrunit criteriile de diagnostic conform Manualului de Diagnostic şi Statistică al Tulburărilor Mintale, ediţia a 4-a (DSM-IV) pentru tulburarea bipolară de tip I, episodul maniacal curent (DSM-IV 296.4x), sau mixt (DSM-IV 296.6x) şi care au avut un scor >20 al Scalei Young de Cotare a Maniei (Y-MRS) la momentul screening-ului şi înrolării . Pacienţii cu ciclare rapidă au fost excluşi din aceste studii. Asenapina a demonstrat eficacitate superioară faţă de placebo în reducerea simptomelor maniacale peste 3 săptămâni. Punctele de estimare [95 %IÎ] ale modificării scorului YMRS de la momentul de referinţă la cel final prin utilizarea analizei LOCF în cele două studii au fost urmatoarele: -11,5[-13,0, -10,0] pentru asenapină faţă de -7,8[-10,0, -5,6] pentru placebo şi -10,8[-12,3, -9,3] pentru asenapină faţă de -5,5[-7,5, -3,5] pentru placebo. O diferenţă semnificativ statistic între asenapinăşi placebo a fost observată mai devreme de ziua 2.

Pacienţii din cele două studii esenţiale de 3 săptămâni au fost studiaţi într-un studiu de extensie pentru încă 9 săptămâni. În acest studiu a fost demonstrată menţinerea efectului în timpul episodului după 12 săptămâni de tratament randomizat.

Într-un studiu controlat placebo cu durată de 12 săptămâni incluzând 326 de pacienţi cu un episod mixt sau maniacal al tulburării bipolare de tip I, cu sau fără elemente psihotice, care au fost parţial nonresponsivi la monoterapia cu litiu sau cu valproat timp de 2 săptămâni la concentraţii serice terapeutice, adăugarea de asenapină ca tratament adjuvant a determinat o eficacitate superioară faţă de monoterapia cu litiu sau valproat la săptămâna 3 (punctele de estimare [95 % IÎ] ale modificării YMRS de la momentul de referinţă la cel final prin utilizarea analizei LOCF: -10,3 [-11,9, -8,8] pentru asenapinăşi -7,9 [-9,4, -6,4] pentru placebo) şi la săptămâna 12 ( -12,7 [-14,5, -10,9] pentru asenapină şi -9,3 [-11,8, -7,6] pentru placebo) în ceea ce priveşte reducerea simptomelor maniacale.

Copiişi adolescenţi Agenţia Europeană a Medicamentelor a acordat o derogare de la obligaţia de a se depune rezultatele studiilor efectuate cu asenapină la toate subgrupele de copii şi adolescenţi cu schizofrenie şi tulburare bipolară de tip I (a se vedea pct. 4.2 pentru informaţii referitoare la copiişi adolescenţi).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie După administrarea sublinguală, asenapina se absoarbe rapid, concentraţiile plasmatice de vârf atingându-se între 0,5 şi 1,5 ore.Biodisponibilitatea absolută a asenapinei sublinguale de 5 mg este de 35 %. Biodisponibilitatea absolută a asenapinei înghiţite este scăzută (<2 % în cazul formei de condiţionare comprimat cu administrare orală). Ingestia de apă la câteva minute (2 sau 5) după administrarea de asenapină a determinat scăderea expunerii la asenapină (19 % şi, respectiv, 10 %). De aceea, trebuie evitată ingestia de alimente şi de băuturi timp de 10 minute după administrare (a se vedea pct. 4.2).

Distribuţie
Asenapina se distribuie rapid şi are un volum mare de distribuţie (aproximativ 1700 l), indicând o distribuţie extravasculară extensivă. Asenapina se leagă intens (95 %) de proteinele plasmatice, incluzând albumina şi glicoproteina acidăα1.

Metabolizare Asenapina se metabolizează în proporţie mare. Glucuronidarea directă (mediată de UGT1A4) şi oxidarea şi demetilarea mediată de citocrom P450 (în principal CYP1A2, cu contribuţia 2D6 şi 3A4) reprezintă principalele căi de metabolizare a asenapinei. Într-un studiu in vivo la om, cu asenapină radiomarcată, entitatea plasmatică principală având legătură cu medicamentul a fost asenapina Nglucuronid; altele au inclus N-desmetil asenapina, N-desmetil asenapin N-carbamoil glucuronid, şi asenapină nemodificată în cantităţi mici. Activitatea Sycrest este datorată în principal compusului mamă. Asenapina este un inhibitor slab al CYP2D6. Asenapina nu provoacă inducerea activităţii CYP1A2 sau CYP3A4 în hepatocitele umane din cultură celulară. Administrarea concomitentă de asenapină împreună cu inhibitori, inductori sau substraturi cunoscuţi ale acestei căi metabolice a fost studiată în mai multe studii de interacţiune medicamentoasă (a se vedea pct. 4.5).

Eliminare Asenapina este o substanţă cu clearance crescut, clearance-ul după administrarea intravenoasă este de 52 l/h. Într-un studiu de bilanţ masic, cea mai parte din doza radioactivă a fost recuperată din urină (aproximativ 50 %) şi din fecale (aproximativ 40 %), excretându-se doar o cantitate mică în fecale (516 %) sub formă nemodificată. După o fază de distribuţie iniţială mai rapidă, timpul de înjumătăţire al asenapinei este de aproximativ 24 de ore.

Linearitate/non-linearitate

Creşterea dozei de la 5 la 10 mg de două ori pe zi (o creştere de două ori) a determinat creşteri mai puţin liniare (1,7 ori) atât în ceea ce priveşte gradul expunerii cât şi concentraţia maximă. Creşterea mai puţin proporţională a Cmax şi ASC cu doza se poate atribui limitelor capacităţii de absorbţie la nivelul mucoasei orale după administrarea sublinguală. În cazul administrării de două ori pe zi, starea de echilibru se atinge după 3 zile. Global, farmacocinetica asenapinei la echilibru este similară cu farmacocinetica dozei unice.

Farmacocinetica în cazul categoriilor speciale de pacienţi

Pacienţii cu insuficienţă hepatică

Farmacocinetica asenapinei a fost similară la subiecţii cu insuficienţă hepatică uşoară (Child-Pugh A) sau insuficienţă hepatică moderată (Child-Pugh B) şi la subiecţii cu funcţie hepatică normală. La subiecţii cu insuficienţă hepatică severă (Child-Pugh C), s-a observat o creştere de 7 ori a expunerii la asenapină (a se vedea pct. 4.2).

Pacienţii cu insuficienţă renală

Farmacocinetica asenapinei după o doză unică de 5 mg a fost similară la subiecţii cu diverse grade de insuficienţă renalăşi la subiecţii cu funcţie renală normală. Nu există experienţă cu asenapină la pacienţii cu insuficienţă renală severă cu clearance al creatininei mai mic de 15 ml/min.

Vârstnici

La pacienţii vârstnici (cu vârsta cuprinsă între 65 şi 85 de ani), expunerea la asenapină este cu aproximativ 30 % mai mare decât la adulţi.

Copii şi adolescenţi

În administrarea dozelor de 5 mg de două ori pe zi, farmacocinetica asenapinei la pacienţii adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani, inclusiv) este similară cu cea de la adulţi. La adolescenţi, doza de 10 mg de două ori pe zi nu a dus la creşterea expunerii comparativ cu doza de 5 mg de două ori pe zi.

Sex

O analiză farmacocinetică populaţională a indicat faptul că nu există nicio dovadă de diferenţe între sexe în ceea ce priveşte farmacocinetica asenapinei.

Rasă

Într-o analiză farmacocinetică populaţională, nu s-au identificat efecte semnificative clinic ale rasei asupra farmacocineticii asenapinei.

Fumatul

O analiză farmacocinetică populaţională a evidenţiat faptul că fumatul, care induce CYP1A2, nu are niciun efect asupra clearance-ului asenapinei. Într-un studiu dedicat, fumatul concomitent în timpul administrării unei doze sublinguale unice de 5 mg nu are niciun efect asupra farmacocineticii asenapinei.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu evidenţiază niciun risc special pentru om, pe baza studiilor convenţionale de siguranţă farmacologică. Studiile de toxicitate cu doză repetată pe şobolani şi câini au evidenţiat în special efecte farmacologice care limitează doza, cum ar fi sedarea. În plus, s-au evidenţiat efecte mediate de prolactină asupra glandelor mamare şi tulburări ale ciclului estrual. La câini, dozele orale mari au dus la hepatotoxicitate care nu a fost observată după administrarea intravenoasă cronică. Asenapina are un anumit grad de afinitate pentru ţesuturile care conţin melanină. Cu toate acestea, la testele in vitro a fost lipsită de fototoxicitate. În plus, examinarea histopatologică a ochilor de câine trataţi cronic cu asenapină nu a evidenţiat niciun semn de toxicitate oculară, demonstrând absenţa unui risc fototoxic. Asenapina nu a fost genotoxică într-o serie de teste. În studiile de carcinogenitate subcutanată pe şobolani şi şoareci, nu s-a observat creşterea incidenţei tumorilor. Efectele din studiile non-clinice au fost observate doar la expuneri considerate ca depăşind suficient de mult expunerea umană maximă, indicând absenţa importanţei în cazul utilizării clinice. Asenapina nu a afectat fertilitatea la şobolani şi nu a fost teratogenă la şobolani şi iepuri. În studiile de toxicologie asupra funcţiei de reproducere utilizând şobolani şi iepuri s-a observat embriotoxicitate. Asenapina a provocat toxicitate maternă uşoarăşi o uşoară întârziere a dezvoltării scheletice fetale. După administrarea pe cale orală la iepuroaice gestante în perioada organogenezei, asenapina a influenţat negativ greutatea corporală în cazul dozei mari de 15 mg/kg de două ori pe zi. La această doză s-a înregistrat scăderea greutăţii fetale. Când s-a administrat asenapină intravenos la iepuroaicele gestante, nu s-au observat semne de embriotoxicitate. La şobolani, toxicitatea embriofetală (creşterea avorturilor post-implantare, scăderea greutăţii fetale şi întârzierea osificării) s-a observat după administrarea pe cale orală sau intravenoasă în timpul organogenezei şi pe parcursul gestaţiei. S-a observat creşterea mortalităţii neo-natale la descendenţii femelelor de şobolan în timpul gestaţiei şi perioadei de alăptare. Dintr-un studiu cu încrucişarea părinţilor s-a concluzionat că avorturile peri-şi post-natale induse de asenapină sunt provocate mai degrabă de afectarea puilor decât de modificarea comportamentelor de alăptare ale femelelor.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Gelatină Manitol (E421)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de luminăşi umiditate. Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere din aluminiu/aluminiu, care se dezlipesc, în cutii de 20, 60 sau 100 de comprimate sublinguale
per cutie.
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, NL-5349 AB Oss, Olanda

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

EU/1/10/640/004 EU/1/10/640/005 EU/1/10/640/006

Data primei autorizări: 1 septembrie 2010

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

ANEXA II

A. DEŢINĂTORII AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABILI PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORII AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABILI PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricanţilor responsabili pentru eliberarea seriei

Organon (Ireland) Ltd. Drynam Road, Swords, Co. Dublin Irlanda

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, inclus în modulul 1.8.1 al Autorizaţiei de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înainte de şi în timpul prezenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului DAPP se angajează să efectueze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare, detaliate în Planul de farmacovigilenţă conform celor stabilite în versiunea INT00137451 a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind Sistemele de management ale riscului pentru medicamentele de uz uman, orice versiune actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă

Când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului

În decurs de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului)

La cererea Agenţiei Europene a Medicamentului

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA  

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE (10 mg)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Sycrest 10 mg comprimate sublinguale asenapină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat sublingual conţine 10 mg de asenapină (sub formă de maleat).

LISTA EXCIPIENŢILOR

FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

20 comprimate sublinguale

60 comprimate sublinguale 100 comprimate sublinguale

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare sublinguală.
Blister detaşabil. A nu se strivi, mesteca sau înghiţi.
Ţineţi comprimatul sub limbă până se dizolvă.
Nu beţi şi nu mâncaţi timp de 10 minute după administrarea comprimatului.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de luminăşi umiditate.

N.V. Organon Kloosterstraat 6 NL- 5349 AB Oss Olanda

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

SERIA DE FABRICAŢIE

EU/1/10/640/004

20 comprimate sublinguale

 

EU/1/10/640/005 60 comprimate sublinguale

EU/1/10/640/006 100 comprimate sublinguale

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

sycrest 10 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER (10 mg)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Sycrest 10 mg comprimate sublinguale asenapină

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

N.V. Organon

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR
Sycrest 10 mg comprimate sublinguale

asenapină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

Ce este Sycrest şi pentru ce se utilizează

Înainte să luaţi Sycrest

Cumsă luaţi Sycrest

Reacţii adverse posibile

Cum se păstrează Sycrest

Informaţii suplimentare

1. CE ESTE SYCREST ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Sycrest face parte dintr-o clasă de medicamente denumite antipsihotice şi este utilizat pentru tratarea episoadelor maniacale moderate spre severe asociate cu tulburarea bipolară de tip I. Medicamentele antipsihotice afectează substanţele chimice care permit comunicarea dintre celulele nervoase (neurotransmiţători). Bolile care afectează creierul, cum este tulburarea bipolară de tip I, pot fi determinate de anumite substanţe chimice din creier cum sunt dopamina şi serotonina care sunt în dezechilibru şi aceste dezechilibre pot determina instalarea unora dintre simptomele pe care le prezentaţi. Nu se cunoaşte exact mecanismul de acţiune al Sycrest, însă se crede că reglează echilibrul acestor substanţe chimice. Episoadele maniacale asociate cu tulburarea bipolară de tip I reprezintă o afecţiune cu simptome cum sunt senzaţie de “euforie”, a avea energie excesivă, nevoie mult mai mică de somn decât de obicei, vorbire foarte rapidă cu fugă de idei şi uneori iritabilitate severă.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI SYCREST

Nu luaţi Sycrest

Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la asenapină sau la oricare dintre celelalte componente (listate la punctul 6 Informaţii suplimentare).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Sycrest

Sycrest nu a fost studiat la pacienţii vârstnici cu demenţă. Cu toate acestea, pacienţii vârstnici cu demenţă, care sunt trataţi cu alte tipuri de medicamente similare, pot prezenta un risc crescut de accident vascular cerebral sau de deces. Sycrest nu este aprobat pentru tratamentul pacienţilor vârstnici cu demenţă, nefiind recomandat pentru acest grup particular de pacienţi.

Sycrest poate determina scăderea tensiunii arteriale. În stadiile iniţiale ale tratamentului, unele persoane pot leşina, în special când se ridică în picioare din poziţie culcată sau din poziţie şezând. De obicei această stare va trece de la sine, dar dacă nu trece, spuneţi-i medicului dumneavoastră. Ar putea fi necesară ajustarea dozei pentru dumneavoastră.

Sycrest poate determina creştere în greutate.

Anunţaţi imediat medicul dumneavoastră dacă prezentaţi

mişcări involuntare ritmice ale limbii, gurii şi feţei. Ar putea fi necesară întreruperea tratamentului cu Sycrest.

febră, rigiditate musculară severă, transpiraţii sau un nivel scăzut al stării de conştienţă (o tulburare numită „sindrom neuroleptic malign”). Ar putea fi necesar un tratament medical de urgenţă.

Înainte de a lua Sycrest, verificaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul:

dacă aţi fost diagnosticat vreodată cu o afecţiune printre ale cărei simptome se numără temperatură mare şi rigiditate musculară (cunoscutăşi sub denumirea de Sindrom neuroleptic malign).

−dacă aţi prezentat vreodată mişcări anormale ale limbii sau feţei (diskinezie tardivă).Trebuie să ştiţi că ambele afecţiuni pot fi provocate de acest tip de medicament.

−dacă aveţi o afecţiune cardiacă sau dacă urmaţi un tratament pentru o afecţiune cardiacă care vă predispune la tensiune arterială mică

−dacă aveţi diabet sau aveţi predispoziţie pentru diabet

−dacă aveţi boala Parkinson sau demenţă

−dacă aveţi epilepsie (convulsii)

−dacă prezentaţi dificultăţi de înghiţire (disfagie)

−dacă aveţi probleme hepatice severe. Dacă aveţi, nu luaţi Sycrest.

−dacă aveţi dificultăţi în controlarea temperaturii centrale a corpului

−dacă aveţi gânduri de suicid

Asiguraţi-vă că îi spuneţi medicului dumneavoastră dacă prezentaţi oricare dintre aceste condiţii, deoarece acesta/aceasta poate dori să vă ajusteze doza sau să vă monitorizeze o vreme. De asemenea, contactaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră dacă aceste afecţiuni apar sau se agravează în timpul utilizării Sycrest.

Copii şi adolescenţi

Nu este recomandată utilizarea Sycrest la persoane cu vârste sub 18 ani datorită informaţiilor insuficiente despre eficacitatea şi siguranţa la această grupă de vârstă.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. Unele medicamente pot să reducă efectul medicamentului Sycrest.

Dacă luaţi alte medicamente, Sycrest trebuie să fie luat ultimul.

Trebuie să îi spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi medicamente antidepresive (în special fluvoxamină, paroxetină sau fluoxetină), deoarece poate fi necesară modificarea dozei dumneavoastră de Sycrest sau a medicamentului antidepresiv.

Trebuie să îi spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi medicamente pentru boala Parkinson (cum ar fi levodopa), deoarece Sycrest le poate scade eficacitatea.

Deoarece Sycrest acţionează în principal la nivelul creierului, poate apare interferenţă cu alte medicamente (sau alcool etilic) care acţionează la nivelul creierului, ca urmare a unui efect aditiv asupra funcţiei cerebrale.

Deoarece Sycrest poate scădea tensiune arterială, este necesară precauţie când Sycrest se ia cu alte medicamente care scad tensiunea arterială.

Folosirea Sycrest împreună cu alimente şi băuturi

Nu beţi şi nu mâncaţi timp de 10 minute după administrarea comprimatului. Trebuie să evitaţi consumul de alcool etilic în timp ce luaţi Sycrest.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Nu luaţi Sycrest în timp ce sunteţi gravidă, decât dacă medicul dumneavoastră vă recomandă acest lucru. Dacă luaţi Sycrest şi rămâneţi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, întrebaţi-l pe medicul dumneavoastră dacă puteţi continua să luaţi Sycrest.

Nu alăptaţi în timp ce luaţi Sycrest.

Conducerea vehiculelor şi folosire utilajelor

Sycrest vă poate afecta vigilenţa şi capacitatea de concentrare. Asiguraţi-vă că aceste capacităţi nu vă sunt afectate înainte de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ LUAŢI SYCREST

Luaţi întotdeauna Sycrest exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Sycrest nu este recomandat pentru dumneavoastră dacă nu sunteţi capabil să luaţi comprimatele după cum este descris mai jos. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. Dacă nu sunteţi capabil(ă) să luaţi Sycrest aşa cum este descris mai jos, s-ar putea ca tratamentul să nu fie eficient pentru dumneavoastră. Doza uzuală este un comprimat de 5 mg sau 10 mg de două ori pe zi. Trebuie luată o doză dimineaţa şi una seara.

Instrucţiuni pentru utilizare

-Nu scoateţi comprimatul din blister până nu sunteţi gata să îl luaţi.
-Atingerea comprimatului trebuie făcută cu mâinile uscate.
-Nu împingeţi comprimatul prin blister. Nu tăiaţi şi nu rupeţi blisterul.
-Dezlipiţi abţibildul colorat (Figura 1).
-Scoateţi uşor comprimatul (Figura 2). Nu striviţi comprimatul.
-Pentru asigurarea unei absorbţii optime, puneţi comprimatul sub limbăşi aşteptaţi până se dizolvă complet .Comprimatul se va dizovla în salivă în câteva secunde. Nu înghiţiţi şi nu mestecaţi comprimatul. Nu beţi şi nu mâncaţi timp de 10 minute după administrarea comprimatului.

Dacă luaţi mai mult Sycrest decât trebuie

Dacă luaţi prea mult Sycrest, contactaţi imediat un medic. Luaţi cutia de medicamente cu dumneavoastră. În caz de supradozaj vă puteţi simţi adormit sau obosit, puteţi avea mişcări anormale ale corpului, puteţi avea dificultăţi în a sta în picioare sau în a merge pe jos, să vă simţiţi ameţit datorită hipotensiunii arteriale şi să vă simţiţi agitat sau confuz.

Dacă uitaţi să luaţi Sycrest

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Dacă uitaţi să luaţi o doză, luaţi următoarea doză la momentul obişnuit. Dacă uitaţi să luaţi două sau mai multe doze, contactaţi-l pe medicul dumneavoastră.

Dacă încetaţi să luaţi Sycrest

Dacă întrerupeţi administrarea de Sycrest, veţi pierde efectele acestui medicament. Nu trebuie să opriţi administrarea acestui medicament decât dacă aşa vă recomandă medicul dumneavoastră, deoarece simptomele dumneavoastră pot reveni. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Sycrest poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţii adverse foarte frecvente (afectează mai mult de 1 utilizator din 10)

– anxietate

– somnolenţă

Reacţii adverse frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100)

– creştere în greutate

– creşterea apetitului alimentar

– contracţii musculare lente sau susţinute

– stare de nelinişte

contracţii musculare involuntare

mişcari lente, tremor

sedare

ameţeală

modificare a gustului

senzaţie de amorţeală la nivelul limbii sau cavităţii bucale

– rigiditate musculară – oboseală

– creşterea concentraţii proteinelor hepatice

Reacţii adverse mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000)

– concentraţii mari de zahăr în sânge

– episoade de leşin

– convulsii

– mişcări musculare anormale: un ansamblu de simptome cunoscut ca şi simptome extrapiramidale (SEP) care poate include una sau mai multe dintre următoarele: mişcări anormale ale muşchilor, limbii, sau mandibulei, contracţii musculare lente sau susţinute, spasme musculare, tremor (tremurături), mişcări anormale ale ochilor, contracţii musculare involuntare, mişcări lente sau stare de nelinişte

– dificultăţi de vorbire

– bătăi ale inimii anormal de rare

– blocarea conducerii la nivelul inimii

– elctrocardiogramă anormală (prelungirea intervalului QT)

– hipotensiune arterială la ridicarea în picioare

– hipotensiune arterială

– senzaţie de amorţeală la nivelul limbii sau gurii

– limbă umflată sau dureroasă

– dificultate în înghiţire

– disfuncţie sexuală

– lipsa perioadelor regulate ale ciclului menstrual

– modificări ale numărului celulelor albe din sânge

– sindrom neuroleptic malign (confuzie, stare de cunoştinţă redusă sau pierdută, febră mare şi rigiditate musculară severă)

– dificultăţi de concentrare cu ochii

– cheaguri de sânge în vasele de sânge de la nivelul plămânilor cauzând durere la nivelul pieptului şi dificultate în respiraţie

– afecţiune musculară care se manifestă prin înţepături şi dureri musculare inexplicabile

Reacţii adverse rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000)

– mărirea sânilor la bărbaţi

– scurgere de lapte sau lichid de la nivelul sânilor

Reacţii adverse cu frecvenţă necunoscută

– reacţii alergice (acestea implică de obicei o asociere de simptome cum ar fi dificultate în respiraţie, umflarea limbii sau a gâtului, erupţii trecătoare pe piele, mâncărime şi creşterea frecvenţei bătăilor inimii. Dacă prezentaţi aceste simptome solicitaţi imediat asistenţă medicală).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ SYCREST

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Sycrest după data de expirare înscrisă pe blister şi cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate şi lumină.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Sycrest

– Substanţa activă este asenapina. Fiecare comprimat de Sycrest conţine fie 5 mg fie 10 mg de substanţă activă. Cantitatea exactă este precizată pe ambalajul de Sycrest.

– Celelalte componente sunt gelatina şi manitolul (E421).

Cum arată Sycrest şi conţinutul ambalajului

Comprimatele sublinguale de 5 mg sunt rotunde, de culoare albă până la aproape albă marcate cu “5” pe una dintre feţe.
Comprimatele sublinguale de 10 mg sunt rotunde, de culoare albă până la aproape albă marcate cu “10” pe una dintre feţe.

Comprimatele sublinguale sunt distribuite în blistere care se dezlipesc, şi conţin fiecare câte 10 comprimate. Ambalajele pot conţine 20, 60 sau 100 de comprimate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

N.V. Organon Kloosterstraat 6 NL-5349 AB Oss Olanda

Fabricantul

Organon (Ireland) Ltd. Drynam Road, Swords Co. Dublin, Irlanda

Pentru orice informaţie privind acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

Lundbeck S.A. Avenue Molière 225/Molierelaan 225 B-1050 Bruxelles/Brussel Tél/Tel: +32 2 340 2828

България

Lundbeck Export A/S Representative Office EXPO 2000 Vaptzarov Blvd. 55 Sofia 1407 Teл.: +359 2962 4696

Česká republika

Lundbeck Česká republika s.r.o. Bozděchova 7 CZ-150 00 Praha 5 Tel: +420 225 275 600

Danmark

Lundbeck Pharma A/S Dalbergstrøget 5 DL-2630 Taastrup Tel: + 45 4371 4270

Deutschland

Lundbeck GmbH Karnapp 25 D-21079 Hamburg Tel: +49 40 23649 0

Eesti

Lundbeck Eesti A/S Weizenbergi 29 EE-10150 Tallinn Tel: + 372 605 9350

Ελλάδα

Lundbeck Hellas S.A. 64, Kifisias Avenue GR-151 25 Marousi, Athens Τηλ: + 30 210 610 5036

España Luxembourg/Luxemburg

Lundbeck S.A. Avenue Molière 225/Molierelaan 225 B-1050 Bruxelles/Brussel Tél/Tel: +32 2 340 2828

Magyarország

Lundbeck Hungária Kft. Montevideo utca 3/b H-1037 Budapest Tel.: +36 1 436 9980

Malta

Charles di Girogio Ltd Triq il-Kanonku Kamenu Pirrota MT-1114 B’Kara BKR Tel: +356 25600500

Nederland

Lundbeck B.V. Plaza Arena, Jupiter Gebouw Herikerbergweg 100 NL-1101 CM Amsterdam Tel: +31 20 697 1901

Norge

H. Lundbeck AS Strandveien 15 B N-1366 Lysaker Tlf: + 47 91 300 800

Österreich

Lundbeck Austria GmbH Dresdner Strasse 82 A-1200 Vienna Tel: + 43 1 331 070

Polska

Lundbeck Poland Sp. z o. o. ul. Krzywickiego 34 PL-02-078 Warszawa Tel.: + 48 22 626 9300

Portugal

Lundbeck España S.A.
Av. Diagonal, 605, 9°-1ª
E-08028 Barcelona
Tel: +34 93 494 9620

France

Lundbeck SAS 37-45, quai du Président Roosevelt F-92445 Issy-les-Moulineaux Cedex Tél: + 33 1 79 41 29 00

Ireland

Lundbeck (Ireland) Ltd 7 Riverwalk Citywest Business Campus IRL - Dublin 24 Tel: +353 1 468 9800

Ísland

Lundbeck Export útibú á ÍslandiÁrmúla 1 IS-270 Reykjavík Sími: + 354 414 7070

Italia

Lundbeck Italia S.p.A. Via G. Fara 35 I-20124 Milan Tel: +39 02 677 4171

Κύπρος

Lundbeck Hellas A.E Θεµ. ∆έρβη-Φλωρίνης STADYL BUILDING CY-1066 Λευκωσία Τηλ.: + 357 22490305

Latvija

SIA Lundbeck Latvia Kleistu iela 24 Rīga, LV 1067 Tel: + 371 6 7 067 884

Lietuva

UAB Lundbeck Lietuva

L. Stuokos-Gucevičiaus 9-3 LT 01122 Vilnius Tel: + 370 5 231 4188 Lundbeck Portugal Lda Quinta da Fonte Edifício D. João I – Piso 0 Ala A P-2770-203 Paço d’Arcos Tel: +351 21 00 45 900

România

Lundbeck România Str. Ghiocei no.7A, Sector 2 RO-020571 Bucureşti Tel: +40 21319 88 26

Slovenija

Lundbeck Pharma d.o.o. Titova cesta 8 SI-2000 Maribor Tel.: +386 2 229 4500

Slovenská republika

Lundbeck Slovensko s.r.o. Zvolenská 19 SK-821 09 Bratislava 2 Tel: +421 2 5341 4218

Suomi/Finland

Oy H. Lundbeck Ab Itäinen Pitkäkatu 4 / Österlånggatan 4FIN-20520 Turku/Åbo Puh/Tel: + 358 2 276 5000

Sverige

H. Lundbeck AB Box 23 S-250 53 Helsingborg Tel: + 46 42 25 43 00

United Kingdom

Lundbeck Limited Lundbeck House Caldecotte Lake Business Park Caldecotte Milton Keynes MK7 8LG - UK Tel: +44 1908 649 966

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Modificările extreme ale dispoziţiei indică o tulburare bipolară Persoanele care îşi schimbă stările de dispoziţie mergând de la euforie la depresie ar putea suferi de tulburare bipolară, notează marţi Societatea Elveţiană de Psihiatrie şi Psihoterapie, citată de agenţia DPA.
Depresia maniacală, redefinită bipolară: sunt atât de multe persoane cu adevărat bolnave mintal? În 1980, când psihiatrii şi-au actualizt "biblia" profesiei lor - Manualul de diagnostic şi statistică al tulburărilor mintale - ei au schimbat numele de depresie maniacală cu cel de tulburare bipolară, alegând acest termen pentru a reflecta faptul că euforia şi disperarea pe care o simt pacienţii sunt...
Cluj: Campanie pentru sprijinirea celor afectaţi de tulburarea afectivă bipolară Asociaţia Română de Psihiatrie şi Psihoterapie (ARPP) a lansat o campanie prin intermediul căreia doreşte să vină în sprijinul celor afectaţi de tulburarea afectivă bipolară.
Persoanele depresive sunt de trei ori mai expuse riscului de a comite acte violente (studiu) Persoanele diagnosticate cu depresie majoră au de aproximativ riscă de trei ori mai mult decât restul populaţiei să comită acţiuni de criminalitate violentă, cum sunt jaful, infracţiunile sexuale şi atacurile, au declarat miercuri experţi în psihiatrie de la universitatea Oxford care au publicat un studiu...
Vitamina D – vitamina soarelui Ce este vitamina D? Vitamina D este o vitamină liposolubilă care se găseşte în foarte puţine alimente şi poate fi sintetizată de organism în prezenţa razelor solare (UV). Vitamina D intervine în formarea oaselor și a dinților, cu rol în absorbția calciului și a fosforului.
Ce este tulburarea afectivă bipolară și cum o recunoaștem? - „AJUTĂ-I SĂ-ȘI REGĂSEASCĂ ECHILIBRUL” Potrivit Asociației Internaționale de Psihiatrie, tulburarea afectivă bipolară este o boală care afectează starea emoțională și psihică a unei persoane, fiind o problemă severă de sănătate.