CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

RUCONEST
Denumire RUCONEST
Descriere Ruconest este indicat pentru tratamentul episoadelor acute de angioedem la adulţii cu angioedem ereditar (AEE) cauzat de deficitul de inhibitor al C1-esterazei. Administrarea Ruconest trebuie iniţiată sub îndrumarea şi supravegherea unui medic cu experienţă în diagnosticarea şi tratamentul angioedemului ereditar.

Ruconest trebuie administrat de către un cadru medical.

Înainte de iniţierea tratamentului cu Ruconest, pacienţii cărora nu li s-a administrat în prealabil Ruconest trebuie testaţi pentru a depista prezenţa anticorpilor IgE împotriva epiteliului iepurilor (celule moarte).


Denumire comuna internationala CONESTAT ALFA
Actiune terapeutica MEDICAMENTE UTILIZATE IN ANGIOEDEMUL EREDITAR
Prescriptie PR
Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila
Concentratia 2100 U
Ambalaj Cutie cu 1 fl. din sticla a 25ml x 2100U pulbere pt. sol inj.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC B06AC04
Firma - Tara producatoare PHARMING TECHNOLOGIES B.V. - OLANDA
Autorizatie de punere pe piata PHARMING GROUP N.V. - OLANDA

Ai un comentariu sau o intrebare despre RUCONEST ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre RUCONEST, pulbere pentru solutie injectabila       

ANEXA 1

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ruconest 2100 U pulbere pentru soluţie injectabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Un flacon conţine 2100 unităţi de conestat alfa, echivalent după reconstituire cu 2100 unităţi per 14 ml sau cu o concentraţie de 150 unităţi/ml.

Conestat alfa este analogul recombinant al inhibitorului uman al C1-esterazei (rhC1INH) produs prin tehnologia ADN-ului recombinant în laptele iepurilor transgenici.

Activitatea unei unităţi de conestat alfa este definită drept echivalentul activităţii de inhibare a C1-esterazei prezente în 1 ml de plasmă normală acumulată.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru soluţie injectabilă

Pulbere de culoare albă până la aproape albă

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Ruconest este indicat pentru tratamentul episoadelor acute de angioedem la adulţii cu angioedem ereditar (AEE) cauzat de deficitul de inhibitor al C1-esterazei.

4.2 Doze şi mod de administrare

Administrarea Ruconest trebuie iniţiată sub îndrumarea şi supravegherea unui medic cu experienţă în diagnosticarea şi tratamentul angioedemului ereditar.

Ruconest trebuie administrat de către un cadru medical.

Înainte de iniţierea tratamentului cu Ruconest, pacienţii cărora nu li s-a administrat în prealabil Ruconest trebuie testaţi pentru a depista prezenţa anticorpilor IgE împotriva epiteliului iepurilor (celule moarte) (vezi pct. 4.4).

Doze

- Adulţi cu greutate corporală de până la 84 kg

O injecţie intravenoasă a 50 U/kg greutate corporală.

- Adulţi cu greutate corporală de 84 kg sau mai mare

O injecţie intravenoasă a 4200 U (două flacoane).

În majoritatea cazurilor, o singură doză de Ruconest este suficientă pentru tratamentul unui episod acut de angioedem.

În cazul unui răspuns clinic insuficient, se poate administra o doză suplimentară (50 U/kg greutate corporală, până la 4200 U) (vezi pct. 5.1).

Nu trebuie să se administreze mai mult de două doze în decurs de 24 de ore.

Calcularea dozei

Se va determina greutatea corporală a pacientului.

- Adulţi cu greutate corporală de până la 84 kg

Pentru pacienţii cu greutate corporală de până la 84 kg, volumul care trebuie administrat se va calcula pe baza formulei de mai jos:

 

Volum de administrat (ml)

=

greutate corporală (kg) ori 50 (U/kg)

150 (U/ml)

=

greutate corporală (kg)

3

 

- Adulţi cu greutate corporală de 84 kg sau mai mare

Pentru pacienţii cu greutate corporală de 84 kg sau mai mare, volumul care trebuie administrat este de 28 ml, echivalent cu 4200 U (2 flacoane).

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea Ruconest la copii (cu vârsta cuprinsă între 0 şi 12 ani) nu au fost încă stabilite. Datele disponibile în prezent referitoare la adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 13 şi 17 ani) sunt descrise la punctul 5.1, dar nu se poate face nicio recomandare privind doza.

Pacienţi vârstnici (≥65 ani)

Datele la pacienţi cu vârsta peste 65 de ani sunt limitate.

Nu există niciun motiv pentru care pacienţii cu vârsta peste 65 de ani ar răspunde diferit la Ruconest.

Insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală, întrucât conestat alfa nu prezintă clearance renal.

Insuficienţă hepatică

Nu există experienţă clinică cu Ruconest la pacienţii cu insuficienţă hepatică. Insuficienţa hepatică poate prelungi timpul de înjumătăţire plasmatică al conestat alfa, dar nu se consideră că acesta este un motiv de îngrijorare din punct de vedere clinic. Nu se poate face nicio recomandare privind ajustarea dozei.

Mod de administrare

Pentru utilizare intravenoasă.

Pentru instrucţiuni privind reconstituirea Ruconest înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

Volumul necesar de soluţie reconstituită trebuie administrat sub formă de injecţie intravenoasă lentă, în decurs de aproximativ 5 minute.

4.3 Contraindicaţii

Conestat alfa este derivat din laptele iepurilor transgenici şi conţine urme de proteine de iepure. Înainte de iniţierea tratamentului cu Ruconest, pacienţii trebuie testaţi pentru a depista prezenţa anticorpilor IgE împotriva alergenilor proveniţi de la iepure, prin utilizarea unui test validat al anticorpilor IgE împotriva epiteliului iepurilor (celule moarte), de exemplu sistemul ImmunoCap Phadia Suedia. Doar pacienţii care au prezentat rezultate negative la un astfel de test trebuie trataţi cu Ruconest. Testarea anticorpilor IgE trebuie repetată o dată pe an sau după 10 tratamente, oricare dintre aceste situaţii survine mai întâi.

Similar oricărui medicament derivat din proteine administrat intravenos, nu se pot exclude reacţiile de hipersensibilitate.

Pacienţii trebuie monitorizaţi strict şi observaţi cu atenţie pe toată perioada de administrare pentru detectarea oricăror simptome de hipersensibilitate. Pacienţii trebuie informaţi asupra simptomelor precoce ale reacţiilor de hipersensibilitate, care includ erupţii cutanate, urticarie generalizată, constricţie toracică, wheezing, hipotensiune arterială şi anafilaxie. Dacă aceste simptome apar după administrare, pacienţii trebuie să îşi anunţe medicul.

În caz de reacţii anafilactice sau şoc trebuie administrat tratament medical de urgenţă.

Deşi reactivitatea încrucişată dintre laptele de vacă şi laptele de iepure este considerată puţin probabilă, posibilitatea unei astfel de reactivităţi încrucişate la un pacient cu semne clinice de alergie la laptele de vacă nu poate fi exclusă.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile cu alte medicamente.

Literatura ştiinţifică de specialitate indică o interacţiune între activatorul tisular al plasminogenului (tPA) şi medicamentele care conţin C1INH. Ruconest nu trebuie administrat concomitent cu tPA.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina şi alăptarea

Nu există experienţă privind utilizarea Ruconest la gravide sau la femei care alăptează.

În cadrul unui studiu la animale s-a observat toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Nu este recomandată utilizarea Ruconest în timpul sarcinii sau alăptării cu excepţia cazului în care medicul curant consideră că beneficiile sunt mai mari decât posibilele riscuri.

Fertilitatea

Nu există date privind efectele Ruconest asupra fertilităţii masculine sau feminine.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Pe baza farmacologiei cunoscute şi a profilului reacţiilor adverse ale Ruconest, nu se anticipează efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, au fost raportate cefalee sau vertij ca urmare a utilizării Ruconest, dar acestea pot să apară, de asemenea, ca urmare a unui episod de AEE. Pacienţii trebuie sfătuiţi să nu conducă vehicule şi să nu folosească utilaje dacă prezintă cefalee sau vertij.

4.8 Reacţii adverse

Experienţa clinică în sprijinul siguranţei Ruconest se bazează pe 300 de administrări (83 de administrări la subiecţi sănătoşi sau pacienţi asimptomatici cu AEE şi 217 administrări la 119 pacienţi cu AEE). În tabelul de mai jos sunt prezentate toate reacţiile adverse apărute în decurs de 7 zile de la tratamentul cu Ruconest, raportate în cele şase studii terapeutice.

Reacţiile adverse au fost, de obicei, uşoare până la moderate ca severitate. Incidenţa reacţiilor adverse a fost similară pentru toate grupurile de doze şi nu a crescut ca urmare a administrării de doze repetate.

Frecvenţa posibilelor reacţii adverse prezentate mai jos este definită conform următoarei convenţii:

Foarte frecvente (≥ 1/10)

Frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10)

Mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100)

Rare (≥1/10 000 şi < 1/1000)

Foarte rare (< 1/10 000),

Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

 

 

Reacţii adverse

Frecvente

Mai puţin frecvente

Tulburări ale sistemului nervos

Cefalee

Vertij

Parestezie

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

Iritaţii ale gâtului

Tulburări gastro-intestinale

 

Diaree

Greaţă

Disconfort abdominal

Parestezie orală

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Urticarie

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Umflături

 

4.9 Supradozaj

Nu sunt disponibile informaţii clinice referitoare la supradozaj.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică şi codul ATC: încă nealocat.

In vivo, proteina plasmatică C1INH este principalul regulator al activării sistemelor de contact şi complement. Pacienţii cu AEE prezintă un deficit heterozigot al proteinei plasmatice C1INH. Prin urmare, aceştia pot prezenta o activare necontrolată a sistemelor de contact şi complement, cu formarea de mediatori inflamatori, lucru care devine clinic evident prin apariţia episoadelor acute de angioedem.

Conestat alfa, inhibitor al esterazei de tip componentă 1 (C1) a complementului recombinant uman (rhC1INH), este un analog al proteinei C1INH umane şi se obţine din laptele iepurilor cu expresia codificării genetice pentru proteina umană C1INH. Secvenţa de aminoacizi a conestat alfa este aceeaşi cu cea a proteinei C1INH endogene.

C1INH exercită un efect inhibitor asupra mai multor proteaze (proteaze ţintă) ale sistemelor de contact şi complement. A fost evaluat in vitro efectul conestat alfa asupra următoarelor proteaze ţintă: proteaze C1 activate, kalikreină, factor XIIa şi factor XIa. S-a constatat că cinetica inhibitoare este comparabilă cu cea observată pentru proteina C1INH umană derivată din plasmă.

Componenta complementului (proteina) C4 este un substrat pentru proteazele C1 activate. Pacienţii cu AEE prezintă concentraţii plasmatice mici ale C4. În ceea ce priveşte proteina C1INH derivată din plasmă, efectele farmacodinamice ale conestat alfa asupra C4 prezintă o restabilire în funcţie de doză a homeostazei complementului la pacienţii cu AEE, la un nivel de activitate plasmatică a C1INH mai mare de 0,7 U/ml, care reprezintă limita inferioară a intervalului valorilor normale. La pacienţii cu AEE, Ruconest la o doză de 50 U/kg, măreşte nivelul de activitate plasmatică a C1INH la peste 0,7 U/ml, timp de aproximativ 2 ore (vezi pct. 5.2).

Eficacitatea şi siguranţa Ruconest în tratamentul episoadelor acute de angioedem la pacienţii cu AEE au fost evaluate în două studii randomizate, dublu-orb, controlate cu placebo şi în patru studii clinice cu medicaţie cunoscută. Dozele evaluate în studiile clinice au variat de la un singur flacon a 2100 U (echivalent cu 18-40 U/kg) la 50 şi 100 U/kg. Eficacitatea Ruconest ca tratament pentru episoadele acute de angioedem a fost demonstrată de reducerea semnificativă a timpului până la debutul ameliorării simptomelor şi a timpului până la un nivel minim de simptome precum şi de numărul mic de eşecuri terapeutice. În tabelul de mai jos sunt prezentate rezultatele (criteriile de evaluare principale şi secundare) din cele două studii controlate randomizate:

 

Studiu

Tratament

Valoarea mediană a timpului (minute) până la debutul ameliorării simptomatologiei

(interval de încredere 95%)

Valoarea mediană a timpului (minute) până la un nivel minim de simptome

(interval de încredere 95%)

C1-1205 RCT

100 U/kg

n =13

68 (62, 132)

p = 0,001

245 (125, 270)

p = 0,04

50 U/kg

n = 12

122 (72, 136)

p < 0,001

247 (243, 484)

Soluţie salină

n = 13

258 (240, 720)

1101 (970, 1494)

C1-1304 RCT

100 U/kg

n = 16

62 (40, 75)

p = 0,003

480 (243, 723)

p = 0,005

Soluţie salină

n = 16

508 (70, 720)

1440 (720, 2885)

 

Rezultatele studiilor cu medicaţie cunoscută au fost în concordanţă cu constatările de mai sus şi justifică utilizarea repetată a Ruconest în tratamentul episoadelor ulterioare de angioedem.

În studiile controlate randomizate, 39/41 (95%) dintre pacienţii trataţi cu Ruconest au atins timpul până la debutul ameliorării simptomatologiei în decurs de 4 ore. Într-unul din studiile cu medicaţie cunoscută, 114/119 (95%) episoade tratate cu o doză unică de 50 U/kg au atins timpul până la debutul ameliorării simptomatologiei în decurs de 4 ore. O doză suplimentară de 50 U/kg a fost administrată pentru 13/133 (10%) episoade.

Copii şi adolescenţi

Nouă pacienţi adolescenţi cu AEE (cu vârsta cuprinsă între 13 şi 17 ani) au fost trataţi cu 50 U/kg pentru 26 de episoade acute de angioedem şi 7 (cu vârsta cuprinsă între 16 şi 17 ani) au fost trataţi cu 2100 U pentru 24 de episoade acute de angioedem.

Agenţia Europeană pentru Medicamente a amânat obligaţia de depunere a rezultatele studiilor efectuate cu Ruconest la unul sau mai multe subgrupuri de copii şi adolescenţi în tratamentul episoadelor acute de angioedem (vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Distribuţie

Nu s-au efectuat studii formale privind distribuţia. Volumul de distribuţie al conestat alfa a fost de aproximativ 3 l, comparabil cu volumul plasmatic.

Biotransformare şi eliminare

Pe baza datelor obţinute la animale, conestat alfa este eliminat din sistemul circulator pe cale hepatică prin endocitoză mediată de receptori, urmată de hidroliza/degradarea completă.

După administrarea Ruconest (50 U/kg) la pacienţi asimptomatici cu AEE, a fost observată o Cmax de 1,36 U/ml. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al conestat alfa a fost de aproximativ 2 ore.

Excreţie

Excreţia nu se produce, deoarece conestat alfa este eliminat din sistemul circulator prin endocitoză mediată de receptori, urmată de hidroliză/degradare completă la nivel hepatic.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu indică niciun motiv de îngrijorare legat de siguranţa utilizării conestat alfa la om pe baza studiilor privind farmacologia de siguranţă, toxicitatea la doză unică, toxicitatea subcronică după două săptămâni şi toleranţa locală la diferite specii de animale incluzând şobolani, câini, iepuri şi maimuţe cynomolgus. Nu se estimează un potenţial genotoxic şi carcinogen.

Studii embriofetale efectuate la şobolani şi iepuri- doze unice zilnice din substanţa vehicul sau o doză de rhC1INH de 625 U/kg per administrare au fost administrate intravenos la şobolani şi iepuri împerecheaţi. În cadrul studiului la şobolani, nu au existat fetuşi cu malformaţii nici în grupul de tratament cu conestat alfa, nici în grupul de control. În cadrul studiului de embriotoxicitate la iepuri, la animalele cărora li s-a administrat conestat alfa s-a observat o creştere a incidenţei defectelor cardio-vasculare fetale (1,12% în grupul de tratament comparativ cu 0,03% la grupurile de control istorice).

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Zahăr

Citrat de sodiu (E331)

Acid citric (E330)

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

4 ani

Soluţie reconstituită

Stabilitatea chimică şi fizică în cursul utilizării a fost demonstrată pentru o perioadă de 48 ore, la temperaturi între 5°C şi 25°C. Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. În cazul în care nu se utilizează imediat, timpul şi condiţiile de păstrare înainte de utilizare sunt responsabilitatea utilizatorului şi, în mod normal, nu trebuie să depăşească 24 ore la 2-8°C, cu excepţia cazului în care reconstituirea a avut loc în condiţii aseptice controlate şi validate.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului reconstituit, vezi pct. 6.3.

6.5

2100 U de conestat alfa sub formă de pulbere într-un flacon cu capacitatea de 25 ml (sticlă de tip 1) prevăzut cu dop (cauciuc clorobutil siliconizat) şi sigiliu flip-off (aluminiu şi plastic colorat).

Mărimea ambalajului: 1 flacon.

6.6

Fiecare flacon de Ruconest este de unică folosinţă.

Trebuie utilizată o tehnică aseptică pentru reconstituirea, combinarea şi amestecarea soluţiilor.

Reconstituire

Fiecare flacon Ruconest (2100 U) trebuie reconstituit cu 14 ml apă pentru preparate injectabile. Apa pentru preparate injectabile trebuie adăugată lent, pentru a evita impactul puternic asupra pulberii şi se va amesteca uşor, pentru a evita spumarea soluţiei. Soluţia reconstituită conţine conestat alfa 150 U/ml şi are aspectul unei soluţii incolore şi limpezi.

Soluţia reconstituită din fiecare flacon trebuie inspectată vizual pentru depistarea particulelor în suspensie şi modificarea culorii. O soluţie care prezintă particule în suspensie sau o modificare a culorii nu trebuie utilizată. Medicamentul trebuie utilizat imediat (vezi pct. 6.3).

Nu există cerinţe speciale privind eliminarea deşeurilor.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pharming Group N.V.,

Darwinweg 24,

NL-2333 CR LEIDEN,

Olanda

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/10/641/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

DATA PRIMEI AUTORIZĂRI: 28/10/2010

10.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente: http://www.ema.europa.eu

ANEXA II

A. FABRICANŢII SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. FABRICANŢII SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricanţilor substanţei biologic active

Pharming Technologies B.V.

Darwinweg 24

2333 CR Leiden

Olanda

Broekman Institute B.V.

Schoolstraat 21

5711 CP Someren

Olanda

N.V. Organon

Veersemeer 4

5347 JN Oss

Olanda

Numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei

Pharming Technologies B.V.

Darwinweg 24

2333 CR Leiden

Olanda

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

•Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

•Înainte de lansarea produsului în fiecare stat membru, deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă stabileşte conţinutul şi formatul materialelor educaţionale împreună cu autoritatea naţională competentă.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă (DAPP) trebuie să se asigure că, în momentul lansării, toţi profesioniştii din domeniul sănătăţii care urmează să prescrie Ruconest primesc un pachet educaţional.

Planul de farmacovigilenţă, conform riscului (PMR) prezentată în Modulul 1.8.2. al cererii de autorizare de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP. În ceea ce priveşte ghidurile CHMP privind Sistemele de monitorizare  următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS). În plus, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă  când se primesc informaţii noi .

 

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ruconest 2100 U pulbere pentru soluţie injectabilă

Conestat alfa

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un flacon conţine conestat alfa 2100 U, echivalent după reconstituire cu 2100 unităţi/14 ml sau cu o concentraţie de 150 U/ml.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi:

Zahăr

Citrat de sodiu (E331)

Acid citric (E330)

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere pentru soluţie injectabilă

1 flacon

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Pentru utilizare intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pharming Group N.V.

Darwinweg 24

NL-2333 CR Leiden

ŢOlanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/10/641/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FLACONULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Ruconest 2100 U pulbere pentru soluţie injectabilă

Conestat alfa

Pentru utilizare intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

2100 U conestat alfa

După reconstituire cu 14 ml apă pentru preparate injectabile, soluţia conţine conestat alfa 150 U per ml

6. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Ruconest 2100 U pulbere pentru soluţie injectabilă

Conestat alfa

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Ruconest şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi Ruconest

3. Cum să utilizaţi Ruconest

4. Reacţii adverse posibile

5. Informaţii suplimentare

Ruconest conţine substanţa activă conestat alfa. Conestat alfa este o formă recombinantă a inhibitorului C1 uman (rhC1INH) şi este produs prin utilizarea tehnologiei ADN-ului recombinant din laptele iepurilor.

Ruconest se va utiliza de către adulţi cu o afecţiune sanguină moştenită rară, numită angioedem ereditar (AEE). Aceşti pacienţi au o carenţă a proteinei inhibitoare C1 în sânge. Aceasta poate duce la atacuri repetate constând în umflături, dureri abdominale, dificultăţi la respiraţie şi alte simptome.

Administrarea de conestat alfa (Ruconest) va rezolva carenţa inhibitorului C1 şi va determina reducerea simptomelor unui episod acut de AEE.

Nu utilizaţi Ruconest

Utilizaţi Ruconest doar dacă aveţi un rezultat negativ la testul de depistare a alergiei la iepuri (IgE). Repetaţi acest test în fiecare an sau după 10 tratamente cu Ruconest, oricare dintre aceste situaţii survine mai întâi.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Ruconest

Dacă prezentaţi reacţii alergice, de exemplu, urticarie, erupţii pe piele, mâncărime, ameţeli, respiraţie şuierătoare, dificultăţi la respiraţie sau vi se umflă limba ca urmare a administrării Ruconest, trebuie să solicitaţi asistenţă medicală de urgenţă astfel încât simptomele de reacţie alergică să poată fi tratate imediat.

Copii şi adolescenţi

Ruconest nu este indicat pentru utilizarea la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Dacă vi se administrează tratament acut pentru cheagurile de sânge, nu trebuie să fiţi tratat cu Ruconest în acelaşi timp.

Sarcina şi alăptarea

Nu se recomandă utilizarea Ruconest în timpul sarcinii sau alăptării.

Dacă intenţionaţi să rămâneţi gravidă, discutaţi cu medicul dumneavoastră înainte de a începe să utilizaţi Ruconest.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje dacă prezentaţi ameţeli sau dureri de cap după administrarea Ruconest.

Ruconest vă va fi administrat direct în venă în decurs de aproximativ 5 minute de către medicul dumneavoastră sau de către o asistentă. Doza va fi stabilită în funcţie de greutatea dumneavoastră.

De cele mai multe ori, o singură doză este suficientă, dar poate fi necesară şi o a doua doză. Nu trebuie să se administreze mai mult de 2 doze în decurs de 24 de ore.

Instrucţiunile de utilizare sunt descrise în mod clar în broşura informativă a medicului şi sunt ataşate.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Ruconest poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă simptomele dumneavoastră se agravează şi/sau dezvoltaţi o erupţie pe piele, furnicături, dificultăţi la respiraţie sau vi se umflă faţa ori limba, solicitaţi imediat asistenţă medicală.

Aceste simptome pot indica faptul că aţi dezvoltat o alergie la Ruconest.

În timpul tratamentului cu Ruconest pot apărea unele reacţii adverse:

Frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100): dureri de cap

Mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000) senzaţie de furnicături, înţepături sau amorţeală la nivelul pielii sau membrelor (parestezie), ameţeli, iritaţie în gât, dureri abdominale, diaree, greaţă, urticarie şi umflare a pielii.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ RUCONEST

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe eticheta flaconului, după EXP.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Înainte de a putea fi administrat, Ruconest trebuie dizolvat în apă pentru preparate injectabile de către un medic.

După reconstituire, medicamentul trebuie utilizat imediat.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Ruconest

Conestat alfa 2100 unităţi per flacon, echivalent după reconstituire cu 2100 unităţi per 14 ml sau cu o concentraţie de 150 unităţi/ml.

Conestat alfa este analogul recombinant al inhibitorului uman al C1-esterazei (rhC1INH)

Celelalte componente sunt zahăr, citrat de sodiu (E331) şi acid citric (E330).

Cum arată Ruconest şi conţinutul ambalajului

Ruconest este disponibil într-un flacon din sticlă care conţine o pulbere pentru soluţie injectabilă, de culoare albă până la aproape albă. După dizolvarea în apă pentru preparate injectabile, soluţia este limpede şi incoloră.

Ruconest este furnizat într-o cutie care conţine un flacon cu pulbere.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Pharming Group N.V.

Darwinweg 24

NL-2333 CR Leiden

Olanda

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe situl web al Agenţiei Europene pentru Medicamente: http://www.ema.europa.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii:

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

- Adulţi cu greutate corporală de până la 84 kg

O injecţie intravenoasă a 50 U/kg greutate corporală

- Adulţi cu greutate corporală de 84 kg sau mai mare

O injecţie intravenoasă a 4200 U (două flacoane).

În majoritatea cazurilor, este suficientă o singură doză de Ruconest pentru tratamentul unui episod acut de angioedem.

În cazul unui răspuns clinic insuficient, se poate administra o doză suplimentară (50 U/kg greutate corporală, până la 4200 U) (vezi pct. 5.1).

Nu trebuie să se administreze mai mult de două doze în decurs de 24 de ore.

Calcularea dozei

Se va determina greutatea corporală a pacientului.

- Adulţi cu greutate corporală de până la 84 kg

Pentru pacienţii cu greutate corporală de până la 84 kg, volumul care trebuie administrat se va calcula pe baza formulei de mai jos:

Volum de administrat (ml)

=

greutate corporală (kg) ori 50 (U/kg)

150 (U/ml)

=

greutate corporală (kg)

3

 

- Adulţi cu greutate corporală de 84 kg sau mai mare

Pentru pacienţii cu greutate corporală de 84 kg sau mai mare, volumul care trebuie administrat este de 28 ml, echivalent cu 4200 U (2 flacoane).

Fiecare flacon se va reconstitui cu 14 ml apă pentru preparate injectabile (vezi punctul privind reconstituirea de mai jos).

Soluţia reconstituită din fiecare flacon conţine conestat alfa 2100 U la o concentraţie de 150 U/ml.

Volumul necesar de soluţie reconstituită trebuie administrat sub formă de injecţie intravenoasă lentă, în decurs de aproximativ 5 minute.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA REZIDUURILOR ŞI ALTE INSTRUCŢIUNI DE MANIPULARE

Fiecare flacon Ruconest este de unică folosinţă.

Trebuie utilizată o tehnică aseptică pentru reconstituirea, combinarea şi amestecarea soluţiilor.

Reconstituire

Fiecare flacon Ruconest (2100 U) trebuie reconstituit cu 14 ml apă pentru preparate injectabile. Apa pentru preparate injectabile trebuie adăugată lent pentru a evita impactul puternic asupra pulberii şi se va amesteca uşor, pentru a evita spumarea soluţiei. Soluţia reconstituită din fiecare flacon conţine conestat alfa 2100 U la o concentraţie de 150 U/ml şi are aspectul unei soluţii incolore şi limpezi.

Soluţia reconstituită din fiecare flacon trebuie inspectată pentru depistarea particulelor în suspensie şi modificarea culorii. O soluţie care prezintă particule în suspensie sau o modificare a culorii nu trebuie utilizată. Medicamentul trebuie utilizat imediat.

Fără cerinţe speciale privind eliminarea deşeurilor.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.