Termeni si conditii

Important pentru inceput

Site-ul www.medipedia.ro (denumit in continuare SITE) este creat si administrat de către Info World S.R.L.(denumită în continuare "Info World") Adresă de contact: medipediacontact@inforworld.ro

Date de contact: Strada Intrarea Glucozei, nr. 37-39, tronson III, parter, Sector 2, București, cod poștal 023828;

Acest site este oferit in forma in care se prezinta la accesarea sa de către utilizatori, fără nici un fel de alte garanții. Deținătorul site-ului nu este si nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului site-ului.

www.medipedia.ro este un site realizat de către proprietarul său Info World și conține articole din domeniul medical, prospecte și informații despre medicamente de pe piața românească, informații publice cu privire la localizarea medicilor, clinici medicale, spitale și farmacii. Înțelegeți si sunteți de acord cu faptul ca informațiile cuprinse in articolele publicate de www.medipedia.ro aparțin proprietarului acestuia, Info World.

Daca utilizați site-ul www.medipedia.ro, acest lucru va fi echivalent cu acceptarea de către dumneavoastră a termenilor si condițiilor de mai jos.

Acești termeni si condiții se pot modifica din timp in timp. Modificările termenilor si condițiilor site-ului devin aplicabile de la data publicării lor pe site.

1. Drepturi de proprietate intelectuală
2. Utilizarea conținutului Site-ului
3. Modificări ale site-ului
4. Garanție și răspundere
5. Forță majora
6. Diverse
7. Lege aplicabile si jurisdicție

1. Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul si designul Site-ului (precum si orice alt material având legătura cu Site-ul) sunt proprietatea exclusivă a Info World și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuala. Prin urmare, este interzisă utilizarea, copierea, reproducerea parțială sau totală a conținutului și design-ului site-ului, fără a deține o permisiune scrisa din partea Site-ului.


2. Utilizarea continutului Site-ului

Puteți copia si printa conținutul Site-ului doar pentru folosința dumneavoastră personala, lipsita de intenție comerciala. In orice alte cazuri, conținutul Site-ului nu poate fi reprodus, modificat si exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.
Acțiunile descrise mai jos nu sunt permise in lipsa obținerii in prealabil a unei permisiuni scrise din partea Site-ului:
a. reproducerea sau stocarea conținutului, precum si trimiterea acestui conținut către orice alt site, server sau orice alt mijloc de stocare a informației.


b. modificarea, publicarea, transmiterea, precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuirea unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, in lipsa obținerii in prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră.

c. îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al site-ului asupra conținutului.
Orice utilizare a conținutului site-ului in alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisa. Cererile de utilizare a conținutului in alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: contactmedipedia@infoworld.ro.


3. Modificări ale site-ului

Proprietarul Site-ului își rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adaugă sau șterge in orice moment porțiuni ale Conținutului sau. De asemenea, proprietarul Site-ului își rezerva dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul sau conținut.


4. Garanție și răspundere

Proprietarul Site-ului nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site. De asemenea, www.medipedia.ro nu furnizează sfaturi medicale similare celor pe care le puteți primi de la medicii care efectuează consultația. www.medipedia.ro nu își propune sa înlocuiască consultul medical de specialitate. Utilizatorii nu trebuie sa își fundamenteze acțiunile viitoare pe sfaturile furnizate de www.medipedia.ro, pentru ca întotdeauna diagnosticul medical necesita consultarea utilizatorului in persoana de către un medic specialist.

Informația prezentata pe acest site are un caracter informativ, suplimentar si in nici un caz nu poate substitui recomandările medicului specialist. Scopul acestui site este acela de a va furniza informații generale despre sănătate. Acest site trebuie utilizat doar in scopul obținerii de informații generale.

Toate materialele si articolele furnizate prin intermediul www.medipedia.ro trebuie considerate ca simple informații si nu ca analize si sfaturi medicale complete. In toate cazurile, va sfătuim sa solicitați ajutor medical de specialitate.

Articolele publicate pe site sunt doar de natura educaționala si informativa si nu pot fi considerate, in nici o situație, ca fiind asimilate unor consultații sau analize medicale de specialitate.

www.medipedia.ro poate furniza link-uri către site-uri terțe. La accesarea acelor link-uri, veți fi direcționat(ă) către site-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste site-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor companii. Info World nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile site-urilor sau serviciilor terțelor părți.

Prin urmare, toata informația prezentata pe site este furnizata fără nici un fel de garanție și sunteți de acord sa exonerați de răspundere pe proprietarii Site-ului pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acoperiți cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apară ca urmare a încălcării de către dumneavoastră a clauzelor prezentului acord.

5. Forță Majoră

Proprietarul Site-ului nu poate fi făcut responsabili pentru nici o întârziere sau eroare in conținutul furnizat pe site, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința acestuia. Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare al echipamentului tehnic aferent Site-ului, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva, etc.

6. Diverse

Schimbarea termenilor prezentului acord. Proprietarul site-ului este îndreptățit, fără notificare si fără îndeplinirea unor alte formalități, sa schimbe termenii prezentului acord, noii termeni fiind aplicabili de la data publicării lor pe site.

Publicitatea si conținutul furnizat de alte părți. Părți ale conținutului inclus in Site pot sa fie furnizate de terțe persoane cu care proprietarul Site-ului are încheiate contracte de furnizare de conținut. Proprietarul Site-ului nu este responsabil in nici o măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, proprietarul Site-ului nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din interiorul sau.

Orice notificare cu privire la site se vor comunica in scris, la datele de contact menționate în prezentul Acord.

7. Legea care guvernează acordul

Drepturile si obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare in fata instanțelor judecătorești de la sediul Proprietarului Site-ului.

Va mulțumim.